Knížka do lavice

Popis služby

Služba Knížka do lavice je určena pro základní školy, které jsou zapojeny v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II (seznam základních škol). Spočívá v půjčování souborů knih pro jednotlivé třídy základních škol, určených pro práci v hodinách českého jazyka. Souborem se rozumí max. 30 exemplářů jednoho titulu. Vyučujícím jsou zároveň k dispozici také pedagogy zpracované pracovní a metodické listy.

Pořízení souborů knih bylo podpořeno dotačním programem MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání, který zaměřený na spolupráci aktérů vzdělávání na území obce s rozšířenou působností (ORP) Zlín, stanovuje priority a pomáhá k dosažení cílů vzdělávací politiky. Je zaměřen na kvalitní předškolní, základní a volnočasové vzdělávání, které má poskytnout rovné příležitosti a maximální rozvoj všem dětem. Jeho realizátorem je Statutární město Zlín, partnerem je Regionální rozvojová agentura Východní Moravy.

Půjčování souborů zajišťuje Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Kontakt pro registraci školy jakožto uživatele – právnické osoby: Mgr. Dagmar Marušáková, tel. 573 032 506, e-mail: dagmar.marusakova [at] kfbz.cz.

Kontakt pro objednání, půjčení a vrácení souborů: oddělení pro děti Ústřední knihovny, tel. 573 032 403, e-mail: detske [at] kfbz.cz.

Pravidla půjčování

  1. Knihy se půjčují na základě registrace školy v knihovně, jakožto uživatele – právnické osoby.
  2. Škola může mít půjčen současně jeden soubor knih.
  3. Výpůjční lhůta souboru je 1 měsíc.
  4. Soubory se půjčují dle pořadí objednání.
  5. Půjčení a vrácení knih zajišťuje škola.
  6. Knihy jsou určeny pouze pro práci ve škole, nepůjčují se žákům domů.
  7. Případné ztráty nebo poškození knih hradí škola.

Nabízené knihy

Lois Lowry: Dárce Lois Lowryová: Dárce

Doporučeno pro 7. – 8. ročník 
Pracovní listy ke stažení
Knihu lze zapůjčit také individuálně registrovaným čtenářům z fondu knihovny.

Dvanáctiletý Jonas žije ve světě, v němž neexistují války, zločiny, strach ani bolest. Všechno je dokonale organizované, nikdo si kvůli ničemu nemusí dělat starosti, dokonce i povolání dostane každý přiděleno. Jonas se má stát „příjemcem paměti“, uctívaným strážcem vzpomínek. Podrobuje se výcviku, při němž mu dosavadní příjemce paměti předává to, co nikdo jiný nesmí vědět ani cítit – vzpomínky a zkušenosti předchozích generací, dozvídá se o bolesti a utrpení, ale i o kráse, lásce a přátelství a začíná chápat, že jeho společenství žije v dostatku a bezpečí za cenu totální absence citů a možnosti volby. A s tímhle vědomím, s poznáním těchto hodnot už nedokáže žít jako dřív.
 Neil Gaiman: Koralína  

Neil Gaiman: Koralina

Doporučeno pro 6. – 7. ročník
Pracovní listy ke stažení
Knihu lze zapůjčit také individuálně registrovaným čtenářům z fondu knihovny.

Den poté, co se nastěhovali do nového domu, se Koralina vydala na průzkum. Zjistila, že dům má dvacet jedna oken a čtrnáct dveří. Třináct z nich se dá otevírat a zavírat. Čtrnácté jsou zamčené a za nimi je jen cihlová zeď - přesněji řečeno tam byla až do chvíle, kdy je Koralina jednoho dne otevřela a našla za nimi průchod do jiného bytu v jiném domě, který se tomu jejich podobá jako vejce vejci. Současně je ale úplně jiný: psi tady nejí nic jiného, než čokoládu, kočky umí mluvit a místo pravých ji tam přivítají jiní rodiče. Její jiná matka je navlas podobná té skutečné - až na to, že má pavoučí prsty a oči jako černé knoflíky - vaří jí samé dobroty, je na ni něžná a přemlouvá jí, aby u ní zůstala. Koralině se však stýská po pravých rodičích a chce se k nim vrátit - a tehdy se krásný sen změní ve skutečnou noční můru.
  Matthew Dicks: Paměti Imaginárního kamaráda Matthew Dicks: Paměti imaginárního kamaráda

Doporučeno pro 8. – 9. ročník
Pracovní listy ke stažení
Knihu lze zapůjčit také individuálně registrovaným čtenářům z fondu knihovny.

Budo již šest let žije podivuhodný život imaginárního kamaráda. Jako trochu staršího kluka si ho vymyslel Max, nyní už osmiletý chlapec, který trpí Aspergerovým syndromem a má proto problémy s komunikací. Budo existuje pro Maxe, má ho bezvýhradně rád, dokonale mu rozumí, na rozdíl od Maxe však také rozumí i okolnímu světu a chápe zdroj jeho problémů, ale žije i svůj vlastní život a také se přátelí s jinými imaginárními kamarády jiných malých dětí. Vnímá proto důležitý fakt, že dokud je děti potřebují, imaginární kamarádi žijí, ale ve chvíli, kdy dítě povyroste a najde si živé kamarády, na toho imaginárního zapomíná a jeho existence tak neúprosně končí. Když je tak konfrontován se zmizením jedné z imaginárních kamarádek a smrtí jedné mladé ženy, vyvolává to v Budovi přirozený strach z vlastní konečnosti, ze smrti, z nicoty. Ve chvíli, kdy je Max unesen, je Budo jediný, kdo ví, jak se to stalo a kdo může pomoci, i když jeho možnosti v reálném světě jsou omezené, neboť jediný, kdo jej vidí a slyší, je Max. Přesto ta možnost existuje - a Budo se musí rozhodnout. Je to však rozhodnutí doslova existenciální. Příběh je nejen docela akčním dobrodružstvím, ale i zamyšlením nad smrtelností - formou přístupnou i starším dětem.
 John Boyne: Chlapec v pruhovaném pyžamu  

John Boyne: Chlapec v pruhovaném pyžamu

Doporučeno pro 7. – 9. ročník
Pracovní listy ke stažení
Knihu lze zapůjčit také individuálně registrovaným čtenářům z fondu knihovny

Příběh devítiletého Bruna, syna velitele koncentračního tábora v Osvětimi, který se spřátelí s židovským chlapcem. Pro starší děti a mládež. Brunova rodina se zcela nečekaně stěhuje z krásného sídla v Berlíně do pochmurného domu v blízkosti koncentračního tábora, jehož velitelem se stává právě Brunův otec. Chlapec neví nic o strašlivém utrpení, které působí jeho národ milionům Evropanů. Neví, k jakým dramatům dochází za ostnatým drátem. Z okna svého pokoje vidí jen skupinky špinavých lidí, včetně dětí, v pruhovaných "pyžamech". Jednoho dne se u plotu setkává se Šmuelem, židovským klukem uvězněným v táboře. Kromě toho, že ve Šmuelovi získává nového kamaráda, je to pro něj i šance jak zjistit, co se za plotem vlastně děje. Kam až zavede Bruna jeho zvědavost?
 Roald Dahl: Danny, mistr světa  

Roald Dahl: Danny, mistr světa

Doporučeno pro 4. – 6. ročník
Pracovní listy ke stažení
Knihu lze zapůjčit také individuálně registrovaným čtenářům z fondu knihovny

Pytláctví je především úžasný a vzrušující sport! Danny má úžasného tatínka, který mu vypráví kouzelné příběhy a srší fantastickými nápady jako prskavka jiskřičkami. Danny však odhalí strašlivé tajemství: tatínek je pytlák a hrozně rád loví bažanty! Díky promyšlené pytlácké fintě se oba brzy ocitnou uprostřed napínavého dobrodružství. Vymysleli spolu totiž neuvěřitelně odvážný a nebezpečný plán!
 Dívka s pomeranči  

Jostein Gaarder: Dívka s pomeranči

Doporučeno pro 7. ročník
Pracovní listy ke stažení 
Knihu lze zapůjčit také individuálně registrovaným čtenářům z fondu knihovny

Svého otce poznává Georg až prostřednictvím dopisu, který dostane dlouho po jeho smrti. Láska a život jsou zde konfrontovány právě se smrtí.Patnáctiletý Georg ztratil svého otce už ve čtyřech letech. Nyní, na prahu jeho dospělosti se objeví dopis, který mu tatínek napsal napříč časem, do Georgovy budoucnosti. V dopise mu vypráví o své osudové a nádherné lásce k dívce s pomeranči, o zvláštních pravidlech života či o svém pocitu paralely života s pohádkou. Konfrontuje ho však především s propojeností života a smrti. Získáme-li život, zákonitě přijde i jeho konec. Na závěr mu předkládá k řešení těžkou otázku. Kdyby měl Georg na výběr a věděl, že jeho život bude pouze kratičkým zlomkem v běhu věků, že bude muset jednou opustit ty, které miluje a nádherný svět, zvolil by žití, nebo by se raději vzdal existence, aby nemusel pocítit toto bolestné poznání loučení a jistého konce.

Další vhodné tituly - pracovní listy volně ke stažení

Marie Tetourová: Z pohádky do pohádky Marie Tetourová: Z pohádky do pohádky

Pracovní list k pohádce O veliké řepě ke stažení
Kniha je dostupná ve fondu knihovny nebo jako eVýpůjčka.

Jedenáct klasických pohádek, kde část textu je nahrazena obrázky. Velká písmena umožňují snadnější čtení začínajícím čtenářům. Pohádkový svět, kde se čtení stává zábavou, díky využití kombinace genetické metody čtení a malovaného čtení. Krátké texty pohádek a známé příběhy usnadní dětem zvládnutí základních čtenářských dovedností.
Božena Němcová: Princ Bajaja a jiné pohádky Božena Němcová: Princ Bajaja a jiné pohádky

Pracovní list k pohádce Princ Bajaja
Kniha je dostupná ve fondu knihovny.

Výběr klasických pohádek Boženy Němcové s ilustracemi.

Poslední změna: 13.01.2021