Služby pro školy

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2020/2021 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám.

Programy poutavou formou obohacují a doplňují školní výuku. Jednotlivé lekce jsou založeny na dialogu a interakci, využívají výtvarné techniky a zábavné formy práce, pořady pro mateřské a základní školy nabízí také hudební úsek knihovny. Lekce podporují rozvoj klíčových kompetencí (jazykových, komunikativních, k učení, k řešení problémů, sociálních a občanských). Pracujeme také s metodami kritického myšlení a prvky informačního vzdělávání zařazujeme i do tematických besed. Studentům středních škol pomůžeme s výběrem literatury i doporučené četby, poradíme při připravě referátů nebo seminárních prací a také nabízíme diskuzní programy.

Programy se dají přizpůsobit potřebám konkrétní třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si program i na jiná témata, než která jsou uvedena.

Škola a knihovna - nabídka vzdělávacích programů pro školy (ke stažení)

Beseda pro mateřské školy

Poslední změna: 26.06.2020