Služby pro školy

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně připravila na školní rok 2023/2024 nabídku exkurzí a vzdělávacích programů, které jsou určeny mateřským, základním a středním školám, školním družinám a jiným školským zařízením nebo neformálním skupinám.

Programy poutavou formou obohacují a doplňují školní výuku. Lekce jsou založeny na dialogu a interakci, využívají výtvarné techniky a zábavné formy práce, podporují rozvoj klíčových kompetencí (jazykových, komunikativních, k učení, k řešení problémů, sociálních a občanských). Pracujeme s metodami kritického myšlení a prvky informačního vzdělávání zařazujeme i do tematických besed.

Studentům středních škol pomůžeme s výběrem literatury i doporučené četby, poradíme při připravě referátů nebo seminárních prací a také nabízíme diskuzní programy.

Programy se dají individuálně přizpůsobit potřebám konkrétní třídy.

Nabídka vzdělávacích programů pro školy (ke stažení)

Poslední změna: 07.08.2023