Meziknihovní výpůjční a reprografická služba (MVS) pro uživatele

  • V případě, že se v našem knihovním fondu nenachází dokument (kniha, časopis, noviny), o který máte zájem, můžeme jej pro Vás prostřednictvím meziknihovní služby objednat a zapůjčit z jiné knihovny (i v zahraničí) nebo získat jeho kopii (resp. kopii jeho části, kapitoly, článku apod.).
  • Podmínky výpůjčky (výpůjční lhůtu a zda půjde o půjčení domů nebo pouze studium v knihovně) stanoví knihovna, která dokument vlastní.
  • O meziknihovní službu můžete požádat online formulářem (pouze pro registrované uživatele) nebo osobně v knihovně. Jakmile obdržíme žádaný dokument, uvědomíme Vás o tom. Lhůta vyřízení žádosti o MVS není předem stanovena – závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu.
  • Tato služba je zpoplatněna 70 Kč (náklady na poštovné a balné, případně na pořízení kopie) – viz ceník.
  • Podmínky poskytování služby stanoví knihovní řád.

MVS žádankaJak použít online žádanku meziknihovní služby ve čtenářském kontě?

  • Než požádáte o výpůjčku či kopii z jiné knihovny, vždy se v katalogu důkladně přesvědčte, že v našem fondu daný dokument opravdu není (zkuste různé dotazy, nezadávejte mnoho hledaných slov atd.).
  • Formulář žádanky o meziknihovní výpůjční službu otevřete tlačítkem ve svém čtenářském kontě - viz obrázek.
  • Nezbytné údaje pro nalezení dokumentu jsou alespoň název a rok vydání.
  • Přesné bibliografické údaje pro vyplnění do žádanky můžete zjistit např. v Souborném katalogu ČR, v portálu Knihovny.cz a dalších zdrojích.

Jak o meziknihovní službu zažádat prostřednictvím portálu Knihovny.cz?

Alternativou získání dokumentu z jiné knihovny je objednávka prostřednictvím portálu Knihovny.cz a jeho služby Získej. Služba dodávání dokumentů Získej umožňuje nejen přímé zadání objednávky uživatelem, ale také platbu online a sledování stavu vyřízení objednávky v portálu. Cena služby je stále stejná, tzn. 70 Kč, a hradí se při zadání objednávky. Pak už uživatel jen čeká na zprávu, že je požadovaný dokument připraven k vyzvednutí v naší knihovně.

MVS_Knihovny.czPostup, jak si objednat dokument prostřednictvím služby Získej, naleznete na infoportálu Získej.

 

 

Elektronické dodávní dokumentů (EDD)

Služba Získej EDD poskytuje uživatelům dodávání elektronických kopií článků, nebo částí dokumentů z fondů knihoven. Služba slouží výhradně k soukromému studii či výzkumu.

Při objednání uživatel zadá požadovaný rozsah stran dokumentu - u výňatků z části knih je možné objednat maximálně 20 stran v rámci jedné objednávky, u kopií článků je počet stran v rámci jedné objednávky neomezen.

Služba EDD je placená a hradí se online po schválení a vyřízení objednávky. Cena služby se odvíjí podle počtu objednaných stran - Ceník Získej. Po zaplacení si uživatel svoji objednávku stáhne na portálu Knihovny.cz. Dokument je dostupný ke stažení po dobu tří týdnů od vyřízení objednávky, poté se smaže. O veškerém průběhu objednávky je uživatel informován emailem.

 

Poslední změna: 26.06.2023