Meziknihovní výpůjční a reprografická služba (MVS) pro uživatele

  • V případě, že se v našem knihovním fondu nenachází dokument (kniha, časopis, noviny), o který máte zájem, můžeme jej pro Vás prostřednictvím meziknihovní služby objednat a zapůjčit z jiné knihovny (i v zahraničí) nebo získat jeho kopii (resp. kopii jeho části, kapitoly, článku apod.).
  • Podmínky výpůjčky (výpůjční lhůtu a zda půjde o absenční či presenční výpůjčku) stanoví knihovna, která dokument vlastní.
  • O meziknihovní službu můžete požádat online formulářem ve čtenářském kontě (pouze pro registrované uživatele) nebo osobně v knihovně. Jakmile obdržíme žádaný dokument, uvědomíme Vás o tom. Lhůta vyřízení žádosti o MVS není předem stanovena – závisí na momentální dostupnosti žádaného dokumentu.
  • Tato služba je zpoplatněna (náklady na poštovné a balné, případně na pořízení kopie) – viz ceník.
  • Podmínky poskytování služby stanoví knihovní řád.

MVS žádankaJak použít online žádanku meziknihovní služby?

  • Než požádáte o výpůjčku či kopii z jiné knihovny, vždy se v katalogu důkladně přesvědčte, že v našem fondu daný dokument opravdu není (zkuste různé dotazy, nezadávejte mnoho hledaných slov atd.).
  • Formulář žádanky o meziknihovní výpůjční službu otevřete tlačítkem ve svém čtenářském kontě - viz obrázek.
  • Nezbytné údaje pro nalezení dokumentu jsou alespoň název a rok vydání.
  • Přesné bibliografické údaje pro vyplnění do žádanky můžete zjistit např. v Souborném katalogu ČR, v Jednotné informační bráně a dalších zdrojích.

Poslední změna: 07.04.2014