Katalogy, soupisy, bibliografie...

Přejít do katalogu

KKFB jako veřejná univerzální knihovna soustřeďuje ve svých fondech literaturu ze všech oborů a žánrů. K 31. 12. 2023 obsahoval knihovní fond 578 084 knihovních jednotek (z toho 52 372 činí výměnný fond). Katalog knihovního fondu KKFB má elektronickou podobu a je uložen v automatizovaném knihovním systému Verbis.

Elektronický katalog obsahuje tyto dílčí báze:

  • knihy,
  • periodika (tzn. noviny, časopisy, sborníky, výroční zprávy apod.)
  • zvukové dokumenty (CD, MC),
  • zvukové knihy pro zdravotně znevýhodněné (CD-MP3 a MC),
  • normy (všechny české technické normy vydané od roku 2001 do června 2005 včetně + jejich následující změny a opravy; od července 2005 nové normy pouze z tematických tříd 01 - obecná třída, 83 - ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie, 97 - výměna dat + jejich následující změny a opravy; od roku 2009 je nákup tištěných norem zrušen a v knihovně je k dispozici přístup do databáze ČSN online),
  • CD-ROM, DVD-ROM,
  • kapitoly v knize (analytický rozpis některých knih, sborníků apod.)
  • články (regionální článková bibliografie od roku 1995, výběrově i starší).

Elektronický katalog KKFB lze prohledávat na adrese katalog.kfbz.cz a prostřednictvím centrálního portálu knihoven ČR na adrese Knihovny.cz. Záznamy dokumentů z fondu KKFBZ jsou také v Souborném katalogu ČR, v katalogu zlínských knihoven knihovnyzlin.cz a prostřednictvím Z39.50 serveru (kontaktní údaje serveru jsou uvedeny v tabulce Z39.50 zdrojů na webu Národní technické knihovny). K dispozici je rovněž OAI provider na adrese https://katalog.kfbz.cz/api/oai.

V katalogizačních záznamech jsou použity náhledy obálek ze serveru obalkyknih.cz

Statutární město Zlín - logotyp

Nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce KKFBZ je v letech 2014-2023 spolufinancován prostřednictvím projektu Zlín čte a studuje s dotační podporou Statutárního města Zlína. Knihy nakoupené v rámci tohoto projektu jsou na předsádce označeny razítkem s logem Statutárního města Zlína a textem POŘÍZENO Z DOTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA.

Poslední změna: 31.05.2024