Sháníme aneb Co nemáme ve fondu, ale rádi bychom měli

Na této stránce jsou uvedeny některé tituly knih a časopisů, které nemáme, ale rádi bychom měli v knihovním fondu (desiderata). U knih jde převážně o starší regionální dokumenty, o kterých víme, že vyšly, ale v našem fondu nejsou, u novin a časopisů jde jednak rovněž o starší regionální periodika, jednak o starší čísla některých důležitých celostátních periodik, která nám chybí v jinak ucelených řadách.

Pokud některý z níže uvedených titulů vlastníte a chtěli byste ho knihovně darovat či prodat, neváhejte nás kontaktovat na adrese: akvizice [at] kfbz.cz.

Cenné jsou pro nás i informace o titulech, o kterých víte, že vyšly, nenašli jste je v našem fondu a myslíte si, že by je knihovna měla mít. Pro tyto tipy použijte tento formulář.

Děkujeme!


Knihy

BARTOŠ, František. Dialektický slovník moravský. Praha : Česká akad. cís. Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906.

BAŤA, Jan Antonín – BAŤA, Tomáš. Zlínské školství. Zlín : Jan Antonín Baťa, 1934.

BAŤA, Jan Antonín. Dálkové silnice. Praha : Čs. Silniční společnost, 1938.

BAŤA, Jan Antonín. Práce a spolupráce zaměstnavatele se zaměstnanci. Zlín : Knihovna Baťovy služby veřejnosti, 1933.

BAŤA, Jan Antonín. Pracovní prapory pro stavbu železničního spojení se Slovenskem. Zlín : Baťa a spol., 1936.

BAŤA, Jan Antonín. Výchova k podnikavosti. Zlín : 1938.

BAŤA, Tomáš. Ctižádostivci. [Zlín : nákladem vlastním, 19??. ].

BAŤA, Tomáš. Národohospodářská a správní organisace Zlínského kraje a střední Moravy. Zlín : Tomáš Baťa, [1930].

BAŤA, Tomáš. Našemu technickému dorostu. Brno : Spolek posluchačů techniky, 1928, s. 38–43.

BAŤA, Tomáš. Reorganisace obuvnictví. Zlín : Tomáš Baťa, 1947.

BAŤA, Tomáš. Základ pro úpravu vodního hospodářství na Moravě. Zlín : [1932].

BAŤA, Tomáš. Zlepšení železniční dopravy. Ve Zlíně : T. a A. Baťa, 1928.

Bezpečnostní předpisy závodu Baťa a. s. ve Zlíně. Ve Zlíně : Baťa, 1937.

Budujeme lepší svět. Batawa : Bata Shoe Comp. of Canada Limited, [1943].

CEKOTA, Antonín. Do nové práce. Zlín : Baťa, 1927 [2. vyd. po roce 1932].

CEKOTA, Antonín. Knihovna Baťovy služby veřejnosti. [Zlín] : [T. a A. Baťa], [1930].

CUBR, František – POKORNÝ, Zdeněk. Poznámky k budování nového Zlína. Zlín : Výstavní oddělení Baťa, 1944.

FREY, Jaroslav. Výzkum četby průmyslového dorostu. Hodonín : F. Landgráf, 1933. 32 s.

GARLÍKOVÁ. Baťovy závody očima ženy.

GARLÍKOVÁ, F. H. Baťovy závody očima ženy. Praha, 1990.

Historie zlínského průmyslu 1894–1939 (díl1–3).

JASSINGER, Alfréd. Baťov systém riadenia. Nitra : Inštitút výchovy a vzdelavania, MPVž 1991.

KŘÍDLO, Jaro. Borovina.

Kurs průmyslového průkopníka. Zlín : Koncernová rada zaměstnanců, Baťa 1948.

MAKOVSKÝ, Felix. Footbalové profily S. K. Baťa. Ve Zlíně: [nákladem vlastním 1945].

Motoristé politického okresu Zlín. Ve Zlíně : Liga čsl. Motoristů při S. K. Baťa , [1936].

MÜHLSTEIN, A. M. Tomáš Baťa. České Budějovice : Síň krásného umění Mühlstein, 1933.

Nový Zlín. Zlín : [Závodní rada fy Baťa], 1945.

O práci a vývoji národního podniku Baťa. Zlín : nákladem vlastním, [1946].

PAŠKA, Laco. Aby národ žil : Baťovci v Desaťročnej budovateľskej práci na Slovensku : 1938-1948. Baťovany : Napred, 1948.

PHILLIP, Rudolph. Průmyslový kapitán a reportér. Praha : Karel Víšek, 1929.

Ročenka Baťa – všechny dostupné roky.

Rychlou dopravou pomáháme splnit dvouletku. Zlín : Letecké odd. Baťa, národní podnik, 1945.

SETNIČKA, Josef. Urbanismus a architektura závodů Baťa, a. s. ve Zlíně. Praha : sdružení architektů, [1935].

Třicet let Vítězného února. Otrokovice : Knihovna ZK n. p. Svit, 1978.

UHER, Bohumil. Tomáš Baťa zlínským chlapcům a děvčatům…

UHER, Bohumil. Tomáš Baťa. Zlín : časopis Mladý Zlín, 1942.

VESELÝ, Vilém. O vkusu, světle a barvách. Zlín : nákladem vlastním, 1939.

Zlín – město národního podnikání. Ve Zlíně : Národní podnik Baťa, [1946].


Periodika

(Jsou uvedeny roky a čísla, o které máme zájem.)

Regionální

Baťova služba veřejnosti. Zlín : T. a A. Baťa, 1926 a 1929.

Sdělení zaměstnanců fy. T. & A. Baťa
později
Zlín : Sdělení zaměstnanců firmy Baťa

Ročníky 1918–1930, 1937, 1945

Uvítáme rovněž nabídky jiných starších regionálních periodik (novin, časopisů), zejména kompletních a svázaných ročníků.


Celostátní

Časopis Matice Moravské

1876
1878
1881-1890
1907
1912-1921
1923-1934
1937-1939
1941-1946
1949-1952
1954-1967


Český časopis historický / Československý časopis historický

1992
2002


Dějiny a současnost

1991 - č. 1, 5
1992 - č. 3
1993 - č. 2, 3, 4
1994 - č. 1, 4, 5, 6
1995 - č. 1, 2, 4, 5, 6,
1996 - č. 1


Jižní Morava : vlastivědný sborník

1965-1967
1971-1975
1977-1978
1981-1982


Právní praxe

1994 - č. 3, 6
1996 - č. 2, 7


Sociologický časopis

1987 - č. 1
1988 - celý ročník
1990 - č. 3
1993 - č. 4
1995 - č. 1


Strategie

1993-1997
1998 - č. 1-6
1999 - č. 6
2000 - č. 21, 26, 30, 34, 37, 39
2001 - č. 32


Vlastivědný věstník Moravský

1947-1949

Poslední změna: 25.07.2023