Knihovna primátorů

Od září 2014 je součástí knihovního fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně Knihovna primátorů statutárního města Zlína. Zařazeny jsou zde cenné publikace, které knihovně darovala zlínská radnice. Cílem fondu je profesionální uchovávání knižních darů, které obdrželi starostové a primátoři města Zlína a jejich zpřístupnění veřejnosti.

Knihovna primátorů v katalogu knihovního fondu

Jedná se o hodnotné knižní tituly, tištěné převážně na křídovém papíře a s kvalitními fotografiemi. Primátory města Zlína během let obdarovala řada výjimečných a výrazných osobností. Jejich knižní dary většinou přibližovaly místo, z něhož host přicházel, nebo téma, kterému se host věnuje (architektura, výtvarné umění apod.). Tyto dary starostové a primátoři Zlína nevnímali jako osobní dary, ale jako dary spojené s právě vykonávanou veřejnou funkcí. Proto v roce 2014 primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek spolu s vedoucí Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína Mgr. Kateřinou Pešatovou navrhl ředitelce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, p. o., PhDr. Zdeňce Friedlové zřízení knihovního fondu s názvem Knihovna primátorů statutárního města Zlína.

Po necelém roce od založení má fond Knihovny primátorů 249 položek - 246 knižních titulů, 2 kartografické dokumenty a jedno CD a přibývat budou další knihy, zpravidla jedenkrát ročně nebo podle potřeby.

Většina knih je v českém jazyce, ale vzhledem k tomu že město Zlín má několik partnerských měst i v zahraničí, objevují se také knihy v němčině, italštině, francouzštině, holandštině, angličtině, čínštině, japonštině, polštině, maďarštině, slovenštině a ruštině.

Publikace jsou označeny speciálním razítkem s popisem „Ex libris Knihovna primátorů statutárního města Zlína“. V digitálním katalogu mají publikace unikátní příznak tak, aby bylo možné zjistit, které tituly jsou v Knihovně primátorů uchovávány.Publikace jsou podle svého charakteru nabízeny převážně k prezenčnímu studiu, některé tituly se půjčují i mimo knihovnu. Nejnovější přírůstky nebo zvláště výjimečné tituly (zejména obrazové publikace) jsou vystaveny ve vyhrazeném regálu s popisem Knihovna primátorů.

Vernisáže výstavy Knihovna primátorů, která se konala 4. září 2014, se kromě současného primátora Miroslava Adámka zúčastnili i bývalí primátoři Jaromír Schneider a Vladimír Daťka. Knihy do fondu věnovala také bývalá primátorka Irena Ondrová.

Pro zajímavost stojí za zmínku, že ve fondu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně jsou umístěny také knihy z knihoven dvou předválečných starostů Tomáše Bati a Dominika Čipery.

Poslední změna: 15.03.2021