Baťovské noviny - záchrana a zpřístupnění

Sdělení / Zlín - hlavičky novinV průběhu let 2005–2006 se nám podařilo ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Státním okresním archivem Zlín mikrofilmovat a následně digitalizovat týdeník, který vydávala v letech 1918–1945 firma Baťa ve Zlíně. Tyto noviny, které začaly vycházet 25. května 1918 pod názvem Sdělení zřízenectvu firmy T. & A. Baťa, (později Zlín) postupně svým významem, obsahem a úrovní přerostly z podnikového zpravodaje v hlavní periodikum celého zlínského regionu a jsou pro toto období neocenitelným zdrojem informací.

Všech 28 ročníků tohoto týdeníku je uloženo v naší digitální knihovně. Dokumenty jsou dostupné vzdáleně odkudkoliv po přihlášení nebo z vyhrazených počítačů přímo v budově ústřední knihovny. Ročníky vydané před více než 110 lety jsou přístupné volně odkudkoliv i bez přihlášení.

Vzdáleně přihlásit do digitální knihovny se mohou registrovaní čtenáři KKFB (stejné údaje jako do čtenářského konta) a také registrovaní čtenáři dalších knihoven ČR - viz seznam zapojených knihoven. Kompletní kopie těchto dokumentů jsou dostupné rovněž v digitální knihovně Kramerius Národní knihovny ČR a v digitální knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V roce 2007 byl stejným způsobem zachráněn a v digitální knihovně zpřístupněn titul Zlín - pondělní vydání (1931-1941) a na něj navazující Náš kraj (1942-1945). Tento list vznikl odštěpením od pátečního vydání Zlína. V roce 1931 ještě pondělní vydání používalo číslování ročníku stejné, jako páteční (roč. 14) a čísla byla od páteční řady odlišena pouze písmenem „a“ za pořadovou číslicí (tato čísla jsou dostupná v rámci pátečního vydání). Od roku 1932 už mělo pondělní vydání vlastní ročníkovou řadu a tento ročník byl označen jako 2.

Redaktor Sdělení z roku 1918 v podání herce Radoslava Šopíka (divadelní scénka v rámci pořadu Po setmění v knihovně III)V roce 2008 bylo digitalizováno středeční, tzv. velké vydání týdeníku Zlín (1932-1941), který se stejně jako pondělník odštěpil od pátečního Zlína. Na tento list navázal titul Svět (1942-1945).


Na projektu spolupracovali

Krajská knihovna Františka Bartoše (logo) Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv Zlín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (logo)


Finanční podpora

Zlínský kraj (logo) Zlín (logo) Nadace Tomáše Bati (logo) Ministerstvo kultury ČR (logo) Centroprojekt (logo)

 


Baťovské noviny - chronologieBibliografie

Páteční / sobotní vydání:

Sdělení zřízenectvu firmy T. & A. Baťa (25. 5. 1918 - 18. 1. 1919)
digitální dokument | záznam v katalogu

Sdělení zaměstnancům firmy T. & A. Baťa (25. 1. 1919 - 6. 8. 1921)
digitální dokument | záznam v katalogu

Sdělení zaměstnanců firmy T. & A. Baťa (13. 8. 1921 - 4. 1. 1930)
digitální dokument | záznam v katalogu

Slovo Zlína a Sdělení zaměstnanců firmy Baťa (11. 1. 1930 - 18. 1. 1930)
digitální dokument | záznam v katalogu

Zlín (25. 1. 1930 - 27. 4. 1945)
digitální dokument | záznam v katalogu

Pondělní vydání:

Zlín pondělní (4. 1. 1932 - 29. 12. 1941)
digitální dokument | záznam v katalogu

Náš kraj (5. 1. 1942 - 23. 4. 1945)
digitální dokument | záznam v katalogu

Středeční (velké) vydání:

Zlín - Časopis pro šíření zásad služby veřejnosti (leden 1932 - 31. 12. 1941)
digitální dokument | záznam v katalogu

Svět (7. 1. 1942 - 25. 4. 1945)
digitální dokument | záznam v katalogu


Napsali o projektu

První zlínský deník, který vydával Baťa, čeká digitalizace / Ivan Bergmann. Mladá fronta DNES – Východní Morava, roč. 16, č. 151 (20050628), s. C/3.

Baťovské týdeníky? Cenný zdroj informací / (kli). Zlínský deník, roč. 17, č. 210 (20060908), s. 5.

Knihovna představí baťovské noviny / (kul). Mladá fronta Dnes - Východní Morava, roč. 17, č. 260 (20061108), s. C5.

Baťovské noviny / David Valůšek. ZVUK Zlínského kraje, zima 2006, s. 41-46.

Úžasná zpráva: Baťovské noviny zachráněny příštím generacím! [online] BataStory.net [cit. 2007-03-15]. Dostupný z WWW: <http://batastory.net/dnes/uzasna-zprava-batovske-noviny-zachraneny-pristim-generacim>.


Související literatura

Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku / Jan Kaňka ; Pavla Gajdošíková. In: Sdružení knihoven České republiky : rok 2006. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2006. ISBN 80-86249-40-9. S. 91–97.
[Referát prezentovaný na Kolokviu slovenských, českých a moravských bibliografů 2.–4. října 2005 v Čejkovicích. Částečně se věnuje baťovským periodikům vydávaných na Slovensku. prezentace]

Tomáš Baťa a tisk / David Valůšek. In: Tomáš Baťa - doba a společnost : sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference, pořádané ve dnech 30. listopadu - 1. prosince 2006. Brno : Pro nadaci Tomáše Bati vydalo nakl. Viribus Unitis, 2007. S. 274-281.

Zlínský tisk v době první republiky / Josef Vaňhara. In: Příběh jednoho muže a jednoho města / Josef Vaňhara. Zlín : J. Vaňhara, [1994?]. S. 275–290.

tentýž text:
Pohledy do včerejšků Zlína : Zlínský tisk / Josef Vaňhara. Zlínsko od minulosti k současnosti, sv. 11, 1992, s. 107–124.


Propagace

Propagační leták

Sdělení / Zlín - propagační leták

Banner / tlačítko

Chcete-li rozšířit informace o tomto projektu a odkázat na tento web ze svých stránek, můžete použít následující tlačítko:

Baťovské noviny Sdělení / Zlín digitálně

HTML kód pro Vaši stránku:
<a href="http://www.kfbz.cz/batovske-noviny-zachrana-zpristupneni" target="_blank" title="Baťovské noviny Sdělení / Zlín digitálně">
<img style="border:1px silver solid" alt="Baťovské noviny Sdělení / Zlín digitálně" src="http://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/sdeleni_zlin_120_6..." width="120" height="60" />
</a>

Poslední změna: 31.05.2024