Oddělení pro dospělé čtenáře Obvodní knihovny Jižní Svahy bude od 2. 3. 2020 uzavřeno z důvodu rekonstrukce. Do 13. 3. 2020 bude v provozu dětské oddělení, v němž bude možné vracet knihy. Celý provoz Obvodní knihovny Jižní Svahy bude do odvolání uzavřen od 16. 3. 2020
Z důvodu stěhování bude od 2. do 6. 3. 2020 uzavřena pobočka Podlesí.

Knihovny.cz - logo Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je zapojena do portálu KNIHOVNY.CZ. Jeho prostřednictvím můžete prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků, CD a dalších dokumentů. Na portálu se můžete přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a provádět objednávky a rezervace.


Logotypy Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - vybudování Komplexního depozitního centra je spolufinancován Evropskou unií.