Knihovna zůstává otevřená pro veřejnost, omezené jsou pobytové služby (čítárna, studijní a relaxační místa, dětský koutek a PC včetně internetu a databází).
 
Od pondělí 19. října 2020 dochází ke změně provozní doby ústřední knihovny!
 

Knihovny.cz - logo Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je zapojena do portálu KNIHOVNY.CZ. Jeho prostřednictvím můžete prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků, CD a dalších dokumentů. Na portálu se můžete přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a provádět objednávky a rezervace.


Logotypy Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - vybudování Komplexního depozitního centra je spolufinancován Evropskou unií.