Jsme největší veřejnou knihovnou ve Zlínském kraji. Naše historie sahá k roku 1885. Ve fondu máme více než půl milionu knih, časopisů a dalších dokumentů.

Podporujeme lásku k literatuře.
Pomáháme lidem na cestě k poznání.
Inspirujeme.

Novinky v knihovně

Služby

Zlínský kraj

Knihovny.cz - logo Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je zapojena do portálu KNIHOVNY.CZ. Jeho prostřednictvím můžete prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků, CD a dalších dokumentů. Na portálu se můžete přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a provádět objednávky a rezervace.