Knihovna je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR, a to včetně automatu na vracení knih.
Výpůjční doba bude automaticky prodloužena o dobu uzavření knihovny.
V případě dotazů nás kontaktujte na telefonu 573 032 400, emailem na: info [at] kfbz.cz, případně v chatu na našem webu.
 

Knihovny.cz - logo Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je zapojena do portálu KNIHOVNY.CZ. Jeho prostřednictvím můžete prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků, CD a dalších dokumentů. Na portálu se můžete přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a provádět objednávky a rezervace.


Logotypy Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - vybudování Komplexního depozitního centra je spolufinancován Evropskou unií.