Od pondělí 18.5. obnovujeme půjčování ve volných výběrech. Pobytové služby (čítárna, internet, dětský koutek, studijní a relaxační místa) zůstávají nedostupné. Výjimkou je využití individuálních studoven pro registrované čtenáře ke studijním účelům.
Od 1.6. bude obnoveno zasílání upomínek a zpoplatnění objednávek.
V Ústřední knihovně využívejte k vracení dokumentů nadále samoobslužný automat ve vstupní hale.
V případě Vašich dotazů nás kontaktujete na info [at] kfbz.cz, tel.: 573032400 nebo v chatu na webu knihovny.

Knihovny.cz - logo Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je zapojena do portálu KNIHOVNY.CZ. Jeho prostřednictvím můžete prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků, CD a dalších dokumentů. Na portálu se můžete přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a provádět objednávky a rezervace.


Logotypy Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - vybudování Komplexního depozitního centra je spolufinancován Evropskou unií.