Knihy z dočasně uzavřené Obvodní knihovny Jižní Svahy lze vracet v pobočce Podlesí a v ústřední knihovně.
V ústřední knihovně využívejte k vracení dokumentů samoobslužný automat ve vstupní hale. 

Knihovny.cz - logo Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně je zapojena do portálu KNIHOVNY.CZ. Jeho prostřednictvím můžete prohledávat miliony záznamů knih, odborných článků, CD a dalších dokumentů. Na portálu se můžete přihlásit svými údaji ke čtenářskému kontu a provádět objednávky a rezervace.


Logotypy Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

Projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - vybudování Komplexního depozitního centra je spolufinancován Evropskou unií.