Kniha do domu

Auto s knihami

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně nabízí osamoceným imobilním čtenářům, popř. čtenářům starším 75 let věku s omezenou schopností pohybu, výběr a rozvoz knih domů.

Podmínky a pravidla služby:

  • Tuto službu mohou využívat všichni uživatelé Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, jejichž zdravotní stav jim trvale nebo po přechodnou dobu znemožňuje osobní návštěvu knihovny, tzn. zdravotně znevýhodnění nebo osamocení imobilní občané, popř. občané starší 75 let s omezenou schopností pohybu.
  • Podmínkou využívání této služby je platná registrace uživatele v knihovnách s automatizovaným provozem, půjčování se řídí platným Knihovním řádem.
  • Rozvoz knih je zajištěn na území statutárního města Zlína a uskutečňuje se v pravidelném, předem určeném termínu, minimálně jedenkrát měsíčně.
  • Zájemci o tuto službu jsou zařazeni mezi uživatele služby na základě průkazu ZTP/P nebo Prohlášení k využívání služby Rozvoz knih (příloha Knihovního řádu). S pověřeným pracovníkem knihovny si domluví termín první návštěvy, případně, o které konkrétní tituly má zájem nebo okruh literatury, která ho zajímá.
  • Vracení knih probíhá stejným způsobem. O prodloužení výpůjček může uživatel požádat telefonicky nebo si je může prodloužit sám prostřednictvím on-line čtenářského konta.
  • Pověřený pracovník knihovny, který knihy doručí, se přímo při předání s uživatelem domluví na termínu, kdy si pro vypůjčené knihy přijede. Den předem si pověřený pracovník vždy telefonicky ověří, zda dohodnutý termín předání knih platí (den rozvozu je stanoven na úterý).
  • Služba je poskytována zdarma.
  • Na službu není právní nárok. Poskytování služby může být ukončeno, pokud uživatel nebude dodržovat pravidla poskytované služby, nebo bude mít nevyřízené pohledávky vůči knihovně.

Kontaktní místo pro přihlášení: Petra Janošová, elektronicky knihadomu [at] kfbz.cz, tel. 573 032 401 nebo 739 058 473

Poslední změna: 12.01.2024