Kniha do vlaku

Kniha do vlaku

Projekt Kniha do vlaku je nekomerční, jeho cílem je propagace literatury a knihoven, zaměřuje se na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám, bezplatné půjčování knih, případně časopisů na nádražích. Projekt je založen na volném půjčování knih a možnosti vrátit je v kterékoli jiné zúčastněné stanici. Knihovna umístí do nádražní budovy polici s knihami, které si můžou cestující volně půjčovat bezplatně, bez registrace, nezávisle na otevírací době knihovny, bude na jejich rozhodnutí, zda ji vrátí, přinesou jinou nebo věnují do knihovny více knih, které již přečetli.

Projekt Kniha do vlaku zahájila v roce 2014 Městská knihovna v Mikulově a Správa železniční dopravní cesty s podporou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Dosud se k projektu připojila už stovka dalších knihoven v České republice. Od listopadu 2018 provozuje také Krajská knihovna Františka Bartoše svoji knihovničku na nádraží Zlín-střed, aby cestujícím zpříjemnila čas na cestě.

Více o projektu: https://www.facebook.com/knihadovlaku/

Mapa zapojených nádraží

 

Poslední změna: 20.04.2022