Informační, rešeršní a bibliografické služby

Informační, rešeršní a bibliografické služby zajišťuje Oddělení informačních a bibliografických služeb. Najdete nás v Informačním a referenčním centru (IRC), které sídlí ve východní části 4. podlaží budovy 15.

Pohled do Informačního a referenčního centra

Poskytujeme informační a bibliografické služby knihovny:

 • zodpovídání ústních dotazů,
 • zodpovídání dotazů prostřednictvím služby Ptejte se knihovny nebo e-mailu info [at] kfbz.cz,
 • konsultační činnost při výběru literatury,
 • asistence při vyhledávání informací na internetu i v klasických informačních zdrojích,
 • zpracování rešerší – placená služba (viz ceník), jejímž výstupem je soupis literatury k požadovanému tématu ve formě citací dle normy ISO 690. Rešerši lze zadat prostřednictvím online formuláře, nebo osobně u pultu IRC.

 Další služby oddělení:

 • spravuje a doplňuje příruční knihovnu (prezenční výpůjčka),
 • zpřístupňuje čtenářům dokumenty z regionálního fondu a povinného výtisku monografií (prezenční výpůjčka, pouze pro registrované čtenáře) a CD-ROMy,
 • zprostředkovává přístup k databázím Anopress, Codexis a Normy online, poskytuje metodickou pomoc k dalším databázím přístupným v knihovně (Press Reader, Naxos Music Library, EBSCOhost),
 • zajišťuje barevné i černobílé kopírování (viz ceník), přístup na internet a přístup k počítačům s Microsoft Word, Open Office,
 • spravuje čtyři individuální a jednu skupinovou studovnu (provozní řády studoven jsou v knihovním řádu, příloha č. 6 a č. 7),
 • spravuje a doplňuje stránky s odkazy na praktické webové referenční zdroje.

 Ostatní činnosti oddělení bibliografie a informačních služeb:

Podmínky poskytování informačních a bibliografických služeb stanoví knihovní řád.

Kontakt:

tel. 573 032 404
email: info [at] kfbz.cz

 

Ke stažení: 

Poslední změna: 01.02.2024