Prodloužení (prolongace) výpůjční lhůty

Ve čtenářském kontě je možné prodloužit výpůjční dobu výpůjčky v případě, že u ní nedošlo k dosažení maximální výpůjční lhůty a vypůjčený dokument není rezervován jiným čtenářem - pouze u takových výpůjček se zobrazí tlačítko pro prodloužení Prodloužení výpůjčky

Výpůjční dobu lze prodloužit maximálně na trojnásobek základní výpůjční lhůty (např. u knih o 3 x 32 = 96 dnů). Výpůjční doba se prodlouží o základní výpůjční lhůtu daného typu dokumentu od aktuálního data, kdy se prodloužení provádí, případně o méně dnů v případě, že by takto došlo k přesáhnutí maximální výpůjční lhůty. Počet prodlužování není omezen. Prodloužení výpůjční doby lze provést nejdříve následující den po uskutečnění výpůjčky nebo po posledním předchozím prodloužení. (Při návštěvě knihovny a půjčování či vracení jakéhokoli dokumentu se automaticky prodlouží výpůjční doba u všech vypůjčených dokumentů daného uživatele.)

Jak na to?

Tlačítkem Prodloužit vše lze najednou prodloužit výpůjční dobu všech výpůjček, u kterých je to možné. Chcete-li prodloužit výpůjční dobu jen u některé výpůjčky, klikněte na příslušném řádku na ikonu zcela vpravo.

Prodloužení lhůty ve čtenářském kontě

 

O prodloužení výpůjční doby lze požádat i telefonicky 573 032 400.

Upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty („předupomínky“)

Známe-li vaši e-mailovou adresu, zašleme Vám na ni upozornění 7 dnů před vypršením výpůjční doby vašich výpůjček. Včasným vrácením nebo online prodloužením se vyhnete placení zpozdného. Emailovou adresu si můžete zadat či změnit online ve svém čtenářském kontě.

Poslední změna: 31.01.2023