Prodloužení (prolongace) výpůjční lhůty

Ve čtenářském kontě je možné prodloužit výpůjční dobu výpůjčky v případě, že u ní nedošlo k dosažení maximální výpůjční lhůty a vypůjčený dokument není rezervován jiným čtenářem - pouze u takových výpůjček se zobrazí tlačítko pro prodloužení Prodloužení výpůjčky

Výpůjční dobu lze prodloužit maximálně na trojnásobek základní výpůjční lhůty (např. u knih o 3 x 32 = 96 dnů). Výpůjční doba se prodlouží o základní výpůjční lhůtu daného typu dokumentu od aktuálního data, kdy se prodloužení provádí, případně o méně dnů v případě, že by takto došlo k přesáhnutí maximální výpůjční lhůty. Počet prodlužování není omezen. Prodloužení výpůjční doby lze provést nejdříve následující den po uskutečnění výpůjčky nebo po posledním předchozím prodloužení. (Při návštěvě knihovny a půjčování či vracení jakéhokoli dokumentu se automaticky prodlouží výpůjční doba u všech vypůjčených dokumentů daného uživatele.)

Jak na to?

Tlačítkem Prodloužit vše lze najednou prodloužit výpůjční dobu všech výpůjček, u kterých je to možné. Chcete-li prodloužit výpůjční dobu jen u některé výpůjčky, klikněte na příslušném řádku na ikonu zcela vpravo.

Prodloužení lhůty ve čtenářském kontě

 

O prodloužení výpůjční doby lze požádat i telefonicky 573 032 400.

Upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty („předupomínky“)

Známe-li vaši e-mailovou adresu, můžeme Vám na ni 7 dnů před vypršením výpůjční doby vašich výpůjček zasílat upozornění. Včasným vrácením nebo online prodloužením se vyhnete placení zpozdného. Emailovou adresu si můžete zadat či změnit online ve svém čtenářském kontě. Upozorňujeme, že z technických důvodů nemůžeme odesílání předupomínek vždy garantovat. Pokud neobdržíte předupomínací email, není to důvod k prominutí případného zpozdného.

Poslední změna: 05.04.2024