Půjčování

 • Půjčování = výpůjční služby se u knihovních dokumentů (knihy, časopisy, CD, MC, CD-ROM apod.) dělí na dvě kategorie:
  • absenční = dokument je možno vypůjčit registrovanému uživateli mimo knihovnu (do této kategorie spadá převážná většina knihovního fondu);
  • prezenční = dokument je možno zpřístupnit uživateli (i neregistrovanému) pouze v knihovně (do této kategorie patří např. knihy z tzv. příručních knihoven jednotlivých oddělení).
 • Přehled dokumentů, které máte vypůjčené, si můžete prohlédnout online ve svém čtenářském kontě.
 • U těch výpůjček, které nepřesáhly maximální výpůjční lhůtu a nejsou rezervovány, si můžete lhůtu prodloužit(prolongovat).
 • Dokumenty, které jsou momentálně rozpůjčené, si můžete rezervovat.
 • Knihy, které nenajdete v našem fondu, si můžete naším prostřednictvím objednat z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 • Můžete využít i eVýpůjčky a audioVýpůjčky a půjčit si e-knihy nebo e-audioknihy.
 • Vrátit vypůjčené dokumenty lze několika různými způsoby i mimo provozní dobu a bezkontaktně.
 • Podmínky poskytování výpůjčních služeb stanoví knihovní řád.
Ke stažení: 

Poslední změna: 24.05.2024