Internet a wifi

Přístup na internet

Přístup na internet v knihovně se řídí Provozním řádem internetových stanic (článek 28 knihovního řádu).

Místa přístupu k internetu v knihovně

Připojení k bezdrátové síti (Wi-Fi)

K bezdrátové síti se lze připojit ve všech prostorách ústřední knihovny, v obvodních knihovnách Jižní Svahy, Podlesí a Malenovice a na pobočce Podlesí. Síť je otevřená, nevyžaduje žádné heslo. Název sítě (SSID) je BI Internet.

Poslední změna: 27.01.2021