Internet a wifi

Přístup na internet

Přístup na internet v knihovně se řídí článkem 24 knihovního řádu Poskytování služeb na uživatelských počítačích a přístupu na internet

Místa přístupu k internetu v knihovně

Připojení k bezdrátové síti (Wi-Fi)

K bezdrátové síti se lze připojit ve všech prostorách ústřední knihovny a na všech pobočkách. Síť je otevřená, nevyžaduje žádné heslo. Název sítě (SSID) v ústřední knihovně je knihovna free.

Poslední změna: 28.04.2022