Prohlášení o přístupnosti

Logo Handicap FriendlyKrajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.kfbz.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, normou EN 301 549 V2. 1.2 a mezinárodně uznávanými standardy, zejména Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1., z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

  • Některé prvky webu nejsou přístupné z důvodu nedostatečného kontrastu.
  • Některé textové bloky se překrývají nebo není dostatečné řádkování.
  • Výchozí jazykovou mutaci nelze vždy programově určit.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22. 9. 2020.

Toto prohlášení bylo vypracováno na základě posouzení těchto internetových stránek provedeného třetí stranou – Krajským úřadem Zlínského kraje.

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Prohlášení bylo revidováno dne 22. 9. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace má za cíl, aby jí spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).
Kontakt pro zpětnou vazbu je:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín
telefon: 573 032 400
e-mail: info [at] kfbz.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost [at] mvcr.cz

Poslední změna: 27.05.2021