Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MIČR (Best practice - pravidla pro tvorbu přístupného webu), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu "Blind Friendly Web" Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Poslední změna: 30.05.2014