Historie knihovny

Publikace o knihovně

Historie knihovny F. Bartoše ve Zlíně - obálka publikaceHistorie knihovny F. Bartoše ve Zlíně: od založení čtenářského spolku až do roku 2006 : diplomová práce / Renáta Salátová. — Praha : Renáta Salátová, 2007. — 102 s., [38] s. příl. : il. (některé barev.). — Nad názvem: Univerzita Karlova v Praze; Obsahuje fotografie. (Váz.)

Od školy ke knihovně - obálka publikaceOd školy ke knihovně : historie budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně : 1896-2006 / David Valůšek ; [předmluva Antonín Bajaja ; text kapitol IX-X Zdeňka Friedlová ; fotografie Rudolf Červenka]. — Vyd. 1. — Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005. — 87 s. : il.. — (Edice Zlínský kraj ; ; sv. 11) . — Obsahuje fotografie.
ISBN 80-86886-10-7 (brož.)

Stoletá historie knihovny - obálka publikaceStoletá historie knihovny a informační průvodce Okresní knihovny v Gottwaldově : 1885-1985 / Vlasta Kozelková ... [aj.] ; úvod Jana Kaňková ; obálka a graf. úprava Josef Ruszelák. — Gottwaldov : Okresní knihovna, 1985. — 77 s. : fot. ; ; 24 cm. — Marginálie; Pro vnitř. potřebu; Vyd. u příležitosti 100. výročí založení knihovny; Frontispis; 1000 výt.. (Brož.)

Z historie Okresní knihovny v Gottwaldově.
In: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti. Zlín : Okresní archiv v Gottwaldově. — Sv. 5 (1983), s. 7-36.


Historie knihovny

2015
26. srpna byla spuštěna služba eVýpůjčky - půjčování elektronických knih.
2014
Rok 2014 byl prvním kompletním rokem, kdy KKFBZ působila v nových prostorách 14|15 BAŤOVA INSTITUTU – moderního komplexu, který vznikl díky projektu Zlínského kraje a kde našly spolu s ní zázemí pro svou činnost Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně a 14|15 Baťův institut, který pro všechny organizace zajišťuje servisní služby.
Po rekonstrukci byla nově otevřena pobočka na Mokré, pobočka Jaroslavice byla uzavřena z důvodu rekonstrukce prostor a fond je dočasně uložen na pobočce Podlesí.
Spuštění nového webu knihovny v redakčním systému Drupal.
Zahájení provozu mediatéky – systému pro ukládání a zpřístupnění vybraných zvukových nahrávek z fondu knihovny na tabletech (3. podlaží).
2013
Dokončen projekt Krajského kulturního a vzdělávacího centra, jehož realizátorem byl Zlínský kraj (ZK) a přestěhování Ústřední knihovny z historické budovy na třídě T. Bati ve Zlíně do nových prostor 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Knihovna následovala Muzeum jihovýchodní Moravy a Krajskou galerii výtvarného umění, které zahájily svou činnost ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v květnu 2013. Čtvrtou organizací sídlící v komplexu rekonstruovaných budov 14 a 15 je servisní organizace 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, která zajišťuje technickou a majetkovou správu, údržbu a marketing 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
Přestěhováno více než 310 tisíc knihovních dokumentů (knih, map, not, zvukových nosičů atd.) a více než 3 tisíce titulů novin a časopisů z Ústřední knihovny a detašovaných skladů, dokumentace knihovny, část IT vybavení a kovové regály do skladů.
Slavnostní otevření nové knihovny v budově 15 a současně dokončení celého projektu se uskutečnilo 27. 9. 2013. Prostory knihovny pro poskytování knihovních a informačních služeb veřejnosti se nacházejí ve 2., 3. a 4. podlaží budovy 15, služební prostory v 1. podlaží v části 5. podlaží.
Do budovy 15 byly přestěhovány dva sklady knihovního fondu a detašované pracoviště pro zajištění regionálních funkcí knihoven a ukončeny pronájmy těchto prostor.
K 1. 8. 2013 bylo do oddělení pro dospělé čtenáře začleněno oddělení periodik a zvukových dokumentů (tj. čítárna a studovna, hudební oddělení a zvuková knihovna). Dále byl do oddělení pro dospělé začleněn knihovní fond oddělení pro mládež od 15 do 18 let a toto oddělení bylo zrušeno.
V budově 15 mají uživatelé nově k dispozici pro studium čtyři individuální studovny a jednu studovnu kolektivní s 12 místy pro studium a setkávání.
Nová služba pro dospělé čtenáře - možnost vypůjčení či vrácení knih a map na samoobslužných automatických zařízeních bez pomoci knihovníka.
Nová služba objednávek dokumentů ze skladu prostřednictvím online katalogu (přihlášený uživatel si sám zadá objednávku, objednaný dokument je nejpozději do 45 minut vyexpedován ze skladu do 4. podlaží, kde je uživateli během jednoho týdne k dispozici pro samoobslužné vyzvednutí).
Vydávání nových čtenářských průkaz s RFID čipem.
Zavedení dárkového průkazu - nákup čtenářského průkazu s ročním předplatným služeb pod názvem Darujte čtení na 365 dnů.
Provozní doba Ústřední knihovny se prodloužila ze 43 na 50 hodin za týden.
Dokončen projekt Digitalizace a ukládání dat (součást projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), jehož řešitelem byl Zlínský kraj.
V květnu 2013 knihovna přešla na novou verzi knihovního systému Verbis.
V říjnu se v knihovně uskutečnilo za podpory Ministerstva kultury ČR Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografů s doprovodným programem pro veřejnost.
V březnu proběhla v Jaroslavicích schůzka s pracovníky Magistrátu města Zlína z důvodu plánované rekonstrukce a využití budovy, kde knihovna sídlí. V listopadu byla knihovna pro veřejnost uzavřena a vystěhována. Knihy byly uloženy v pobočce Podlesí.
KKFBZ je zapojena do projektu Knihovny Zlín – souborný katalog zlínských knihoven http://knihovnyzlin.cz/ (projekt řídí Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).
2012
1. 1. 2012 si krajská knihovna připomněla 10. výročí svého vzniku.
Intenzivně pokračovaly práce na rekonstrukci obou budov 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (Krajské kulturní a vzdělávací centrum). Příprava na stěhování knihovního fondu a na nastavení pravidel spolupráce institucí působících v nově rekonstruovaných budovách. Byla navázána spolupráce se servisní organizací 14|15 Baťův institut.
V červenci byla uzavřena pobočka Mokrá kvůli rekonstrukci objektu. Knihovní fond byl dočasně uložen v pobočce na Podlesí.
Uspořádán celostátní seminář Elektronické služby knihoven II. (24. – 25. 4. 2012) ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně za finanční podpory MK ČR.
V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat byla dokončena specifikace formátů dat a metadat pro knihovní dokumenty, připraveny a průběžně aktualizovány seznamy dokumentů k digitalizaci z knihovních fondů. Monografie (cca 500 titulů) byly v průběhu druhého pololetí fyzicky připraveny a předány firmě EXON, která digitalizaci provádí.
Nainstalována nová verze digitální knihovny (Kramerius 4.6).
Vydána výběrová bibliografie na téma Cyrilometodějský Velehrad v literatuře (v rámci projektu Velehrad 2013) ke 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Publikace poskytuje ucelený přehled základních prací k tématům vztahujícím se k cyrilometodějské tradici a dějinám Velehradu.
Zprovozněna nová funkce – rezervace koupených a dosud nezpracovaných dokumentů (tyto dokumenty jsou pak přednostně zpracovány).
2011
WWW stránky KKFB se umístily na 1. místě v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel (1.–2. místo v celkovém pořadí) v soutěži Biblioweb.
Ve všech automatizovaných knihovnách a v osmi pobočkách (Kostelec, Kudlov, Lhotka, Louky, Podlesí, Prštné, Příluky a Velíková) je návštěvníkům poskytován zdarma přístup na internet.
Pro registrované uživatele byla zavedena nová služba - zasílání upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty (tzv. předupomínky) na e-mailovou adresu.
V rámci projektu Digitalizace a ukládání dat (součást projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), který řeší Zlínský kraj, byla ustavena pracovní skupina Centrum digitalizace.
Do digitální knihovny byly importovány tituly Tep nového Zlína (1946-1948), včetně dvou jeho bibliografických předchůdců, kterými byly Nový Zlín (1945) a Tep soudobého života (1945).
Zahájení příprav projektu Krajské kulturní a vzdělávací centrum – umístění KKFBZ, KGVU a MJVM do budov 14 a 15 v továrním areálu.
2010
Uskutečnil se první ročník cyklu autorských čtení Literární jaro.
K 31. 3. uzavřena pobočka Letná (provoz pro veřejnost ukončen k 31. 12. 2009).
13. 5. otevřena pobočka Příluky.
Uskutečnil se 10. ročník literární soutěže dětských autorů Zlínského kraje Jakou barvu má svět?
18. 8. spuštěna stránka knihovny na Facebooku.
V srpnu byl spuštěn blog oddělení pro děti Zlínská knihovnička.
20. a 21. 9. proběhla ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně a obcí Žalkovice mezinárodní vědecká konference Morava na rozhraní epoch (u příležitosti 200. výročí narození novináře a spisovatele Jana Ohérala).
Časopis ZVUK Zlínského kraje oslavil 20. výročí své existence speciálním retročíslem a zpřístupněním digitální verze časopisu.
Vyšel dvacátý svazek Edice Zlínský kraj – Československá národní kapela ve Spojených státech.
Spuštěna nová služba – vzdálený přístup do vybraných licencovaných online databází.
Vydáno stavební povolení v právní moci ke dni 31. 12. 2010 pro projekt Krajského kulturního a vzdělávacího centra.
2009
Zprovozněna bezdrátová síť (Wi-Fi) v Ústřední knihovně.
K internetu připojena pobočka Podlesí.
Nově vzniklé obci Želechovice nad Dřevnicí byla předána dřívější pobočka krajské knihovny působící v obci.
V letních měsících bylo provedeno statické zpevnění podlah v prvním patře západního křídla budovy Ústřední knihovny.
Proběhla architektonická soutěž o návrh na Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve 14. a 15. budově v areálu bývalé firmy Baťa, vítězným návrhem se stal projekt společnosti A.D.N.S. Production s. r. o.
2008
WWW stránky knihovny získaly první místo v soutěži Biblioweb 2008 (v kategorii měst nad 25 000 obyvatel i v absolutním pořadí).
Knihovně a Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně udělila Česká národopisná společnost Čestnou cenu za mimořádný počin pro rozvoj oboru za realizaci Reedice díla Františka Bartoše.
Proběhla generální oprava hodin na budově knihovny, renovace slavnostního osvětlení budovy a rekonstrukce předávací stanice topení.
2007
WWW stránky knihovny získaly první místo v soutěži Biblioweb 2007 (v kategorii měst nad 25 000 obyvatel i v absolutním pořadí).
Otevřena nová pobočka Podlesí (Jižní Svahy).
Knihovna spolu s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně získala 1. cenu České národopisné společnosti za realizaci konference František Bartoš, jazykovědec, pedagog, etnograf (Zlín 25.–26. dubna 2006).
Uzavření generálního lístkového katalogu (k 31. 12. 2007).
2006
Po celý rok probíhal společný projekt knihovny a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Rok Františka Bartoše ve Zlíně a ve Zlínském kraji.
Přechod na vyšší verzi automatizovaného knihovního systému KP-win SQL.
Spuštěna nová verze online katalogu.
Uzavřena pobočka Benešovo nábřeží.
Zřízen depozitní sklad periodik v Malenovicích.
Stav knihovního fondu 437 005 knihovních jednotek.
Zahájení provozu Digitální knihovny KKFB; prvním publikovaným dokumentem bylo páteční vydání baťovského týdeníku Sdělení / Zlín (1918–1945).
2005
Knihovna zvítězila v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na internetu BIBLIOWEB 2005 v kategorii měst nad 75 000 obyvatel a odborných knihoven.
Otevřena nová Obvodní knihovna Díly, která převzala část knihovního fondu zrušené knihovny Domu kultury.
Propojení Ústřední knihovny s obvodními knihovnami do online sítě.
V pobočkách Kostelec, Kudlov, Lhotka a Želechovice byl uveden do provozu počítač s internetem pro veřejnost.
Zahájení projektu ochranného reformátování baťovského týdeníku Sdělení / Zlín.
2003
Srpen – přechod na vyšší verzi automatizovaného knihovního systému KP-win.
Uzavřeny pobočky Klečůvka a Salaš.
Zřízen sklad v Kolektivním domě.
Knihovna získala právo celostátního povinného výtisku periodik a krajského monografií.
Knihovna převzala vydávání Edice Zlínský kraj (vznik 2002).
2002
K 1. lednu 2002 vznik Krajské knihovny Františka Bartoše, zřizované Zlínským krajem.
Knihovna zvítězila v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na internetu BIBLIOWEB 2002 v kategorii měst nad 20 000 obyvatel.
Vznik Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, zajištění odborné pomoci knihovnám v rámci regionálních funkcí.
Knihovna se stala spoluvydavatelem časopisu ZVUK Zlínského kraje.
2001
Vybudování Vzdělávacího centra.
Knihovna zvítězila v soutěži o nejlepší knihovnickou prezentaci na internetu BIBLIOWEB 2001 v kategorii měst nad 20 000 obyvatel.
Rozpad okresního systému, knihovny v obcích a městech okresu Zlín předány obcím.
28. listopadu 2001 schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje zřizovací listinu Krajské knihovny Františka Bartoše s účinností od 1. ledna 2002.
Stav knihovního fondu 354 726 knihovních jednotek.
2000
Statické zpevnění podlah v oddělení pro děti, pro mládež a pro dospělé čtenáře.
Vestavba osobního výtahu (bezbariérový přístup do všech oddělení).
Vznik Informačního a referenčního centra.
Zavedení automatizovaného výpůjčního systému ve studovně a čítárně a v hudebním oddělení.
1999
Instalace zařízení na ochranu knihovního fondu v oddělení pro dospělé čtenáře.
Přechod na nový automatizovaný knihovnický systém KP-systém.
Vystavení katalogu knihovního fondu na internetu.
Zavedení automatizovaného výpůjčního systému v oddělení pro dospělé čtenáře.
1998
Otevřena nová pobočka na Mokré.
1997
Připojení knihovny k internetu.
1996
Změna názvu na Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně uzavřena Obvodní knihovna Družba.
1995
Otevření zvukové knihovny pro nevidomé.
1993
Vydání Literárního průvodce okresem Zlín.
Počet návštěvníků knihovny 173 000.
1992
Celá budova bývalé Komenského školy patří knihovně.
415 000 svazků, počet návštěvníků 153 000.
Zavedení automatizovaného výpůjčního procesu v oddělení pro děti, o rok později pro mládež.
1991
Otevřena letní čítárna.
1989
Otevřeno samostatné oddělení techniky a přírodních věd a oddělení společenských věd.
1985
Otevřeno hudební oddělení.
1981
Otevřena nová Obvodní knihovna na sídlišti Jižní Svahy.
1971
Knihovna začala plnit funkci centra pro práci s regionální literaturou v okrese.
1970
Otevřena nová Obvodní knihovna Družba.
1968
Otevřena nová Obvodní knihovna v Malenovicích – sídlišti.
1966
145 000 svazků otevřeno samostatné oddělení pro mládež od 14 do 18 let pod názvem Modrý klub.
1964
Započato s budováním fondu gramofonových desek pro hudební oddělení.
1961
130 000 svazků, začalo postupné stěhování do budovy bývalé Komenského školy.
1960
Připojeny pobočky Prštné, Lesní čtvrť, Letná, nábřeží Pionýrů, metodické oddělení řídilo již 117 knihovnických míst v okrese.
1959
124 000 svazků knih, změna názvu na Okresní lidová knihovna, současně plní funkci městské knihovny.
1958
Připojeny pobočky Mladcová, Louky, Paseky, Malenovice, Obeciny.
1955
83 000 svazků knih, zřízeno metodické oddělení.
1953
Knihovna převzala pod názvem Krajská lidová knihovna krajskou působnost.
1950
Rozšířena působnost knihovny do celého okresu (76 knihovnických míst).
1945
4. 6. 1945 znovu zahájen provoz, knihovna užívá část prostor i v bývalé Komenského škole.
1939-1945
Provoz knihovny značně omezen.
1934
První (dočasné) působení knihovny v bývalé Komenského škole.
1933
Spojení s knihovnou fy Baťa vystěhování Komenského školy na Zálešnou.
1925
3 242 svazků, otevření velké čítárny na radnici.
1921
Předání knihovny městu Zlínu, zřízení městské knihovny.
1913
1 699 svazků, 4 157 výpůjček.
1911
Zavedení čtenářských legitimací.
1905
Knihovna čtenářského spolku získává název veřejná knihovna.
1897
15. srpna slavnostní svěcení novostavby měšťanské školy.
1896
Knihovna vlastní 735 svazků knih.
Povolena stavba měšťanské školy (od r. 1918 Komenského školy) v Zahradní ulici (pozdější sídlo knihovny) podle plánů architekta Dominika Feye.
25. června slavnostní položení základních kamenů.
1885
Založení čtenářského spolku ve Zlíně.

Poslední změna: 01.09.2015