Povinný výtisk (informace pro nakladatele)

Periodika

Pro povinný výtisk periodické produkce platí zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění.

Vydavatel periodika v ČR má povinnost zaslat do 7 dnů ode dne vydání bezplatně a na svůj náklad jeden výtisk i Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně na adresu:

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Vašková, tel.: 573 032 515, vaskova [at] kfbz.cz

Více informací na webu Národní knihovny České republiky

Neperiodické publikace

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění, přiznává Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně právo na regionální povinný výtisk neperiodické publikace, tzn. publikace, jejíž nakladatel má sídlo na území Zlínského kraje.

Publikaci zašlete do 30 dnů od vydání na adresu:

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Vašková, tel.: 573 032 515vaskova [at] kfbz.cz

Více informací na webu Národní knihovny České republiky

Nabídková povinnost

Specifická forma placeného povinného výtisku spočívající v povinnosti nakladatelství či jiných subjektů nabídnout určeným knihovnám ke koupi výtisk každého vydaného dokumentu, a to do stanovené doby ode dne vydání. Mezi příjemce nabídkové povinnosti patří i Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Adresa pro zaslání nabídkové povinnosti:

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín

Kontaktní osoba:
Bc. Marie Majerová, tel.: 573 032 515,

Úplný adresář příjemců nabídkové povinnosti na webu Národní knihovny České republiky


Uvedené zákony mj. stanovují i povinné údaje, které nakladavatel musí v publikaci a periodiku uvést. Více informací ohledně vydávání neperiodických publikací i periodik (např. informace o registračních systémech ISBN a ISSN), lze najít na webových stránkách Národní knihovny České republiky.

Poslední změna: 30.06.2017