Dotační projekty

2023

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje 

 • Celkové náklady: 39 902, 31 Kč
 • Z toho dotace: 24 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2

Rozvoj kompetencí pracovníků kultury Zlínského kraje

 • Celkové náklady: 646 519, 63 Kč
 • Z toho dotace: 619 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Národní plán obnovy
 • Dotační program: Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - Status umělce (projekt pokračuje v roce 2024)

Dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Zlín čte a studuje 

 • Celkové náklady: 1 000 000 Kč
 • Z toho dotace: 1 000 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Statutární město Zlín

 Česká knihovna 2023

 • Celkové náklady: 4 482 Kč
 • Z toho dotace: 4 482 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Projekt Česká knihovna

Cizojazyčná literatura 2023 

 • Celkové náklady: 17 269 Kč
 • Z toho dotace: 17 269 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR

Nákup zvukových knih a podpora kulturních aktivit pro občany se zdravotním postižením 

 • Celkové náklady: 36 150 Kč
 • Z toho dotace: 18 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Prevence osamělosti seniorů pomocí společných aktivit v knihovně 

 • Celkové náklady: 20 088, 10 Kč
 • Z toho dotace: 10 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Literární jaro 2023 

 • Celkové náklady: 68 326, 50 Kč
 • Z toho dotace: 24 712 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlín
 • Další zdroje: Vstupné, reklama

Noc literatury 

 • Celkové náklady: 25 980 Kč
 • Z toho dotace: 9 446 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlín

Konference Elektronické služby knihoven VII.

 • Celkové náklady: 55 741 Kč
 • Z toho dotace: 10 500 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR a SKIP ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Dar: 21. 000 Kč

E-learningový kurz Knihovnické minimum pro obecní knihovny 

 • Celkové náklady: 195 000 Kč
 • Z toho dotace: 195 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 1

Podpora samoobslužných procesů výpůjčního protokolu v ústřední knihovně KKFBZ 

 • Celkové náklady: 869 000 Kč
 • Z toho dotace: 817 960 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 3

Implementace AKS API ZÍSKEJ do automatizovaného knihovního systému Verbis/Portato 

 • Celkové náklady: 278 300 Kč
 • Z toho dotace: 278 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 8 B

Doplňování vybraných záznamů článků do databáze ANL 

 • Celkové náklady: 75 000 Kč
 • Z toho dotace: 52 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9 Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Využití technologií v kreativním vzdělávání kulturních a pedagogických pracovníků Zlínského kraje 

 • Celkové náklady: 520 725, 38 Kč
 • Z toho dotace: 435 400 Kč
 • Poskytovatel dotace: Národní plán obnovy
 • Dotační program: Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - Status umělce

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost základní knihovny pro rok 2023

 • Celkové náklady: 7 730 000 Kč
 • Z toho dotace: 7 730 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín

 

2022

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje se zaměřením na informační gramotnost

 • Celkové náklady: 55 918,91 Kč
 • Z toho dotace: 35 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Ochranné reformátování regionálních monografií Zlínska a instalace nové verze Kramerius pro zpřístupnění digitální knihovny KKFBZ v režimu DNNT

 • Celkové náklady: 92 928 Kč
 • Z toho dotace: 65 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 7 – Národní program digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: 70 000 Kč
 • Z toho dotace: 49 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Nákup zvukových knih a podpora kulturních aktivit pro občany se zdravotním postižením

 • Celkové náklady: 36 516 Kč
 • Z toho dotace: 18 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Jak propagovat knihovnu a její služby

 • Celkové náklady: 14 000 Kč
 • Z toho dotace: 14 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Projekt Česká knihovna

 • Celkové náklady: 10 321 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 10 321 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Česká knihovna 2022

Projekt Cizojazyčná literatura

 • Celkové náklady: 37 806 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 37 806 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Cizojazyčná literatura 2022

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Dotace: 920 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína

Literární jaro Zlín 2022

 • Celkové náklady: 74 784 Kč
 • Z toho dotace: 39 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína
 • Další zdroje: vstupné, reklama

Vydání publikace Lidé Zlína

 • Celkové náklady: 35 750 Kč
 • Z toho dotace: 30 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína

Cyklus přednášek Důvěřuj, ale prověřuj

 • Celkové náklady: 41 000 Kč
 • Z toho dotace: 41 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Nadace OSF

2021

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje se zaměřením na informační gramotnost

 • Celkové náklady: 51 720,93 Kč
 • Z toho dotace: 35 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Automatizace poboček KKFBZ včetně zavedení RFID technologie pro podporu služby cirkulace fondu

 • Celkové náklady: 850 941,37 Kč
 • Z toho dotace: 594 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 3 - Informační centra veřejných knihoven

Vybavení knihovny Malenovice prezentační technikou

 • Celkové náklady: 95 590 Kč
 • Z toho dotace: 37 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 3 - Informační centra veřejných knihoven

Vybavení knihovny prezentační technikou

 • Celkové náklady: 103 939 Kč
 • Z toho dotace: 46 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 3 - Informační centra veřejných knihoven

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: 70 000 Kč
 • Z toho dotace: 49 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Nákup zvukových knih

 • Celkové náklady: 30 000 Kč
 • Z toho dotace: 15 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Učení nás baví - hravá škola

 • Celkové náklady: 30 000 Kč
 • Z toho dotace: 15 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Konference Elektronické služby knihoven VI.

 • Celkové náklady: 12 000 Kč
 • Z toho dotace: 12 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Projekt Česká knihovna

 • Celkové náklady: 10 337 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 10 337 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Česká knihovna 2021

Projekt Cizojazyčná literatura

 • Celkové náklady: 31 771 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 31 771 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Cizojazyčná literatura 2021

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Dotace: 810 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína

Literární jaro Zlín 2021

 • Celkové náklady: 61 389,05 Kč
 • Z toho dotace: 29 250 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína
 • Další zdroje: vstupné, reklama

2020

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje se zaměřením na informační gramotnost

 • Celkové náklady: 48 347,21 Kč
 • Z toho dotace: 33 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

RFID technologie pro obvodní knihovny

 • Celkové náklady: 1 232 385 Kč
 • Z toho dotace: 862 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 3 - Informační centra veřejných knihoven

Rozšíření funkcí systému Verbis pro podporu zapojování knihoven do portálu Knihovny.cz

 • Celkové náklady: 396 803 Kč
 • Z toho dotace: 275 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 8/B - Jednotná informační brána a Centrální portál českých knihoven

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: 65 000 Kč
 • Z toho dotace: 45 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Nákup zvukových knih

 • Celkové náklady: 30 000 Kč
 • Z toho dotace: 12 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Čtenářské kluby a workshopy v knihovnách

 • Celkové náklady: 16 000 Kč
 • Z toho dotace: 16 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Projekt Česká knihovna

 • Celkové náklady: 7 497 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 7 497 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Česká knihovna 2020

Projekt Cizojazyčná literatura

 • Celkové náklady: 48 732 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 48 732 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Cizojazyčná literatura 2020

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Dotace: 900 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína

2019

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi

 • Celkové náklady:  33 040 Kč
 • Z toho dotace: 21 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi - pořízení dataprojektoru

 • Celkové náklady:  102 850 (investiční) Kč
 • Z toho dotace: 70 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: 52 000 Kč
 • Z toho dotace: 36 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Konference Elektronické služby knihoven V.

 • Celkové náklady: 12 000 Kč
 • Z toho dotace: 6 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
 • Další zdroje: vložné, KP-SYS spol. s r.o., Cosmotron Bohemia s.r.o.

Nákup zvukových knih

 • Celkové náklady: 30 300 Kč
 • Z toho dotace: 15 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Nákup didaktických pomůcek a her pro děti se specifickými potřebami

 • Celkové náklady: 30 607 Kč
 • Z toho dotace: 15 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Projekt Česká knihovna

 • Celkové náklady: 10 397 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 10 397 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Česká knihovna 2019

Projekt Cizojazyčná literatura 2019

 • Celkové náklady: 48 361 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 48 361 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Cizojazyčná literatura 2019

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Celkové náklady: 2 005 477,56 Kč
 • Z toho dotace: 900 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína

Literární jaro Zlín 2019

 • Celkové náklady: 87 643,72 Kč
 • Z toho dotace: 42 330 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína
 • Další zdroje: vstupné, reklama

2018

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra

 • Doba realizace projektu: 2017-2018
 • Celkové náklady: 5 883 419 Kč
 • Z toho:
  • dotace EU: 4 987 535,64 Kč
  • příspěvek ze státního rozpočtu: 293 384,45 Kč
 • Dotační program EU: : Integrovaný regionální operační program, výzva č. 25 Knihovny, specifický cíl SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi

 • Celkové náklady:  42 671,92 Kč
 • Z toho dotace: 25 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: 48 750 Kč
 • Z toho dotace: 34 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Seminář Storytelling s knihou v ruce

 • Celkové náklady: 10 000 Kč
 • Z toho dotace: 5 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Knihovna – věc veřejná

 • Celkové náklady: 10 037 Kč
 • Z toho dotace: 10 037 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Knihy našich prarodičů – Literatura pro děti prvorepublikové éry

 • Celkové náklady: 26 608 Kč
 • Z toho dotace: 11 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Nákup zvukových knih

 • Celkové náklady: 30 150 Kč
 • Z toho dotace: 15 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Bookstart – S knížkou do života

 • Celkové náklady: 12 000 Kč
 • Z toho dotace: (150 setů pro děti v hodnotě) 12 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Projekt Česká knihovna

 • Celkové náklady: 5 048 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 5 048 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Česká knihovna 2018

Projekt Cizojazyčná literatura 2018

 • Celkové náklady: 34 458 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 34 458 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Cizojazyčná literatura 2018

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Celkové náklady: 1 936 562,70 Kč
 • Z toho dotace: 900 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína

Literární jaro Zlín 2018

 • Celkové náklady: 65 429 Kč
 • Z toho dotace: 36 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína
 • Další zdroje: vstupné, reklama

2017

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi

 • Celkové náklady:  40 576,76 Kč
 • Z toho dotace: 25 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Ochranné reformátování regionálních monografií Zlínska

 • Celkové náklady: 98 999,78 Kč
 • Z toho dotace: 40 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 7 – Národní program digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

Harmonizace a opravy lokálních věcných autorit v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

 • Celkové náklady: 24 000 Kč
 • Z toho dotace: 16 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: 48 000 Kč
 • Z toho dotace: 33 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9 – Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

Konference Elektronické služby knihoven IV.

 • Celkové náklady: dotace: 9 000 Kč
 • Z toho dotace: 9 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
 • Další zdroje: vložné, Jacek Lewinson / Walter de Gruyter GmbH, Citace.com, s.r.o., Cosmotron Bohemia s.r.o.

Výroční zasedání České národní skupiny IAML a celostátní hudební seminář Hudba východní Moravy v průběhu staletí

 • Celkové náklady: 10 000 Kč
 • Z toho dotace: 10 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století
 • Poskytovatel dotace: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Projekt Česká knihovna

 • Celkové náklady: 6 130 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 6 130 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Česká knihovna 2017

Projekt Cizojazyčná literatura 2017

 • Celkové náklady: 16 586 Kč
 • Z toho dotace: (knihy v hodnotě) 16 586 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Cizojazyčná literatura 2017

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Celkové náklady: 1 839 641,27 Kč
 • Z toho dotace: 877 500 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína

Literární jaro Zlín 2017

 • Celkové náklady: 44 845,20 Kč
 • Z toho dotace: 27 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond města Zlína
 • Další zdroje: vstupné, reklama

2016

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje

 • Celkové náklady:  28 900 Kč
 • Z toho dotace: 20 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Implementace rozhraní pro kartové platební terminály do AKS Verbis

 • Celkové náklady: 80 780 Kč
 • Z toho dotace: 48 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 3 - Informační centra veřejných knihoven

Implementace online plateb a validovaného MojeID do systému Verbis / Portaro

 • Celkové náklady: 269 225 Kč
 • Z toho dotace: 188 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 8/B - Jednotná informační brána a Centrální portál českých knihoven

Harmonizace a opravy lokálních věcných autorit v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

 • Celkové náklady: 22 000 Kč
 • Z toho dotace: 15 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9/I - Rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČR

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: 44 000 Kč
 • Z toho dotace: 30 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9/II - Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit

Nákup zvukových knih

 • Celkové náklady: dotace: 30 750 Kč
 • Z toho dotace: 15 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Celkové náklady: 2 029 381 Kč
 • Z toho dotace: 856 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond

Literární jaro Zlín 2016

 • Celkové náklady: 91 786 Kč
 • Z toho dotace: 48 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Podpora vydávání knih, literárních časopisů a akcí
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond
 • Další zdroje: Kniha Zlín, vstupné, reklama

2015

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi

 • Celkové náklady: 38 219 Kč
 • Z toho dotace: 26 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Rozšíření knihovních služeb pro zrakově znevýhodněné uživatele

 • Celkové náklady: 77 600 Kč
 • Z toho dotace: 52 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven MK ČR 3 - Informační centra veřejných knihoven

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: dotace: 33 000 Kč
 • Z toho dotace: 23 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9/II - Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit

Nákup zvukových knih

 • Celkové náklady: 40 050 Kč
 • Z toho dotace: 20 000 Kč
 • dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Knihovna 21. století

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Celkové náklady: 1 438 379 Kč
 • Z toho dotace: 855 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond

Literární jaro Zlín 2015

 • Celkové náklady: 37 511 Kč
 • Z toho dotace: 25 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond
 • Další zdroje: vstupné

2014

Vzdělávání knihovníků Zlínského kraje pro práci s informačními technologiemi

 • Celkové náklady: 32 725 Kč
 • Z toho dotace: 22 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL

 • Celkové náklady: 33 000 Kč
 • Z toho dotace: 23 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR
 • Dotační program: Veřejné informační služby knihoven 9/II - Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit

Zlín čte a studuje: nákup knihovního fondu pro zajištění městské funkce Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně

 • Celkové náklady: 1 319 431 Kč
 • Z toho dotace: 850 000 Kč
 • Poskytovatel: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond

Literární jaro Zlín 2014

 • Celkové náklady: 40 654 Kč
 • Z toho dotace: 15 000 Kč
 • Poskytovatel dotace: Statutární město Zlín
 • Dotační program: Kulturní fond
 • Další zdroje: vstupné

Poslední změna: 16.05.2024