Povinně zveřejňované informace

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

1. NÁZEV

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Knihovna jako základní knihovna s univerzálním knihovním fondem poskytuje veřejné knihovnické a informační služby na základě všeobecného a rovného přístupu ke kulturním hodnotám a informacím v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přispívá tak ke zvyšování odborné a kulturní úrovně občanů a jejich informovanosti. Knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Zřizovatelem knihovny je Zlínský kraj, KKFBZ je krajskou knihovnou podle § 11 knihovního zákona. Knihovna je zřizována jako příspěvková organizace. Knihovna současně plní také funkci městské knihovny ve statutárním městě Zlíně.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační schéma  Organizační schéma KKFBZ

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, budova 15, 760 01 Zlín
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

4.2 ADRESA PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, budova 15, 760 01 Zlín
Podatelna knihovny (sekretariát) – 15. budova, 5. nadzemní podlaží, místnost č. 15.505.

4.3 ÚŘEDNÍ HODINY

Otevírací hodiny podatelny: pondělí - pátek 8:00 - 14:30
Provozní doba jednotlivých pracovišť

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

573 032 500, 573 032 400

4.5 ČÍSLA FAXU

Knihovna nemá fax.

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.kfbz.cz

4.7. ADRESA E-PODATELNY

Elektronická adresa podatelny: podatelna [at] kfbz.cz
Elektronická adresa datové schránky: xe9kk5r

4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

Obecná e-mailová adresa: info [at] kfbz.cz
Přehled telefonních a e-mailových kontaktů

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Česká spořitelna a.s., č. ú. 1410359379/0800
IBAN: CZ48 0800 0000 0014 1035 9379
SWIFT (BIC): GIBACZPX

6. IČ

70947422

7. DIČ

CZ70947422

8. DOKUMENTY

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Zřizovací listina  Zřizovací listina
Výpis z obchodního rejstříku  Výpis z obchodního rejstříku
Knihovní řád  Knihovní řád
Strategie rozvoje knihovny 2022-2027  Strategie rozvoje knihovny 2022-2027

8.2 ROZPOČET

Přehled schválených rozpočtů a střednědobých výhledů

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE, 10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ, 11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, 13. POPISY POSTUPŮ

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

12. FORMULÁŘE

Vzor pro podání písemné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění  Vzor pro podání písemné žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

14. PŘEDPISY

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Přehled nejdůležitějších předpisů, dle nichž organizace jedná a rozhoduje:

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Knihovna nevydala žádné právní předpisy.

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad  Sazebník úhrad

15.2 USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo vydáno.

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV

Knihovná nemá žádný vzor licenční smlouvy.

16.2 VÝHRADNÍ LICENCE

Knihovna v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

2022
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2021
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2020
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2019
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2018
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2017
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2016
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2015
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2014
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2013
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 4. 2013
2012
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 4. 2012
2011
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2010
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2009
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 11. 2009
2008
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2007
Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poslední změna: 05.09.2023