Telefony a emaily

Ústřední knihovna

Důležité telefony
3. podlaží (beletrie, rezervace) - centrální výpůjční pult: 573 032 401
3. podlaží - dětské oddělení: 573 032 403
4. podlaží (naučná literatura, časopisy, objednávky) - centrální výpůjční pult: 573 032 400
4. podlaží - Informační a referenční centrum: 573 032 404


Ředitel
Ing. Jan Kaňka
telefon: 573 032 501, 604 725 310
e-mail: kanka [at] kfbz.cz
Sekretariát
Monika Macíková
telefon: 573 032 500
mobil: 603 178 970
macikova [at] kfbz.cz
Vedoucí Útvaru odborných činností, webmaster
Mgr. Libuše Pavlicová
telefon: 573 032 502, 602 551 215
e-mail: pavlicova [at] kfbz.cz
Vedoucí Útvaru služeb veřejnosti
Referent pro správu osobních údajů
Mgr. Dagmar Marušáková
telefon: 573 032 506, 734 351 344
e-mail: dagmar.marusakova [at] kfbz.cz; referent.oou [at] kfbz.cz
Vedoucí oddělení pro dospělé čtenáře
Mgr. Petra Sukupová
telefon: 573 032 511
e-mail: sukupova [at] kfbz.cz
MVS – meziknihovní výpůjční služba
Radmila Rajnošková
telefon: 573 032 512
e-mail: mvs [at] kfbz.cz; rajnoskova [at] kfbz.cz
Vedoucí oddělení pro děti
Bc. Jana Hoferková
telefon: 573 032 513
e-mail: detske [at] kfbz.cz; hoferkova [at] kfbz.cz
Vedoucí oddělení bibliografie a informačních služeb
Mgr. Eva Filípková
telefon: 573 032 514
e-mail: filipkova [at] kfbz.cz
Projektová manažerka, programová pracovnice, PR
Mgr. Gabriela Winklerová
telefon: 573 032 505
e-mail: winklerova [at] kfbz.cz

Vedoucí oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu
Mgr. Hana Vašková
telefon: 573 032 515
e-mail: vaskova [at] kfbz.cz
Akvizice
Bc. Marie Majerová
telefon: 573 032 517
e-mail: akvizice [at] kfbz.cz; majerova [at] kfbz.cz
Vedoucí oddělení správy a ochrany fondu
Mgr. Renata Krajčová
telefon: 573 032 406, 739 684 107
e-mail: krajcova [at] kfbz.cz

Vedoucí Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, zástupce ředitele
Ing. Jana Tomancová
telefon: 573 032 509
e-mail: tomancova [at] kfbz.cz
Vedoucí oddělení metodiky (pracoviště výměnného fondu)
Bc. Věra Adámková
telefon: 573 032 510
e-mail: adamkova [at] kfbz.cz

Vzdělávání
PhDr. Zuzana Svobodová
telefon: 573 032 508
e-mail: svobodova [at] kfbz.cz
Ediční činnost (časopis ZVUK)
Ing. Eva Pavlíčková
telefon: 573 032 523
e-mail: zvuk [at] kfbz.cz
Vedoucí ekonomického oddělení
Bc. Jarmila Štěpaníková
telefon: 573 032 503
e-mail: stepanikova [at] kfbz.cz
Knihařská dílna
Ladislava Jiříčková
telefon: 573 032 516
e-mail: jirickova [at] kfbz.cz
Správce ICT
Ing. Václav Zahrádka
telefon: 573 032 533
e-mail: zahradka [at] kfbz.cz
Správce automatizovaného knihovního systému
Ing. František Janoš
telefon: 573 032 507
e-mail: janos [at] kfbz.cz

Knihovna Díly

Marie Zemánková
telefon: 739 684 135
e-mail: dily [at] kfbz.cz

Knihovna Jižní Svahy

Kateřina Sobotíková, Dis.
telefon:
oddělení pro dospělé: 604 699 572
oddělení pro děti: 604 699 573
e-mail: jiznisvahy [at] kfbz.cz

Knihovna Malenovice

Monika Rotterová
telefon: 603 571 527
e-mail: malenovice [at] kfbz.cz

Poslední změna: 01.11.2022