Knihovna Malenovice

Umístění knihovny

Knihovna má vhoz na knihy dostupný i mimo provozní dobu.

Pokyny k používání vhozu:

  • vhoz je umístěn vpravo od vchodu do knihovny a je funkční 24 hodin denně
  • do vhozu je možné vracet knihy a časopisy vypůjčené v libovolné pobočce krajské knihovny
  • knihy a časopisy vhazujte hřbetem napřed – méně se tak poškozují
  • ostatní dokumenty (CD, deskové hry, kufříky apod.) vracejte u pultu
  • den vhozu se nerovná dnu vrácení, výpůjčky se odepíší ze čtenářského konta až nejbližší provozní den; vhazujte proto dokumenty s dostatečným předstihem před vypršením výpůjční doby
  • upomínky za pozdní vrácení lze uhradit při příští návštěvě knihovny nebo online
  • vhozené poškozené a neúplné dokumenty nebudou z výpůjčky odečteny, knihovna bude kontaktovat čtenáře
  • knihovna neodesílá vyrozumění o vrácení dokumentu, ve čtenářském kontě lze ověřit, zda byl dokument vrácen

  Knihovna nabízí následující služby:

Poslední změna: 17.08.2022