Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické a informační služby

Poplatky za služby je kromě hotovostních plateb v knihovně možné uhradit také:

  • bezhotovostně kartou
  • online platbou kartou či rychlým bankovním převodem přes platební bránu GoPay (přístupné v online kontě čtenáře)

Tento ceník je Přílohou 2 Knihovního řádu.

Roční registrace uživatelů
dospělí 200 Kč
studující prezenčního studia, důchodci, pedagogové 100 Kč
děti do 15 let 50 Kč
uživatelé zvukové knihovny (podle článku 19) zdarma
držitelé průkazu ZTP zdarma
právnická osoba 300 Kč
rodinná registrace 220 Kč
Vystavení knihovního průkazu
při první registraci 20 Kč
při ztrátě 20 Kč
Jednorázová registrace 50 Kč
Rezervace (s výjimkou dětí do 15 let)
rezervace a zaslání upozornění poštou 25 Kč
rezervace a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Objednávka z volného výběru (s výjimkou dětí do 15 let)
odložení dokumentu a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Meziknihovní služby pro uživatele
vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba:
náklady na poštovné a balné 70 Kč
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba:
cenu stanoví zasílající knihovna min. 250 Kč
náklady na poštovné a balné  70 Kč
Meziknihovní služby pro knihovny
meziknihovní výpůjční služba pro knihovny Zlínského kraje zdarma
meziknihovní výpůjční služba pro knihovny mimo Zlínský kraj:
vyřízené v systému Získej dle aktuálního ceníku Získej
vyřízené mimo systém Získej 100 Kč
Zaslání výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného KKFBZ
vyzvednutí na výdejním místě přepravce 100 Kč
doručení na adresu 150 Kč
Zpracování rešerše
hodina práce rešeršéra 180 Kč
tisk dle Ceníku
Taška na odnos knih
plastová 6 Kč
plátěná 40 Kč
fair trade 70 Kč
Sluchátka 23 Kč
Reprografické práce – kopírování a tisk
na formát A4 za 1 stránku černobíle 3 Kč
barevně 4 Kč
na formát A3 za 1 stránku černobíle 5 Kč
barevně 7 Kč
3D tisk
paušální poplatek 20 Kč
+ za každý započatý metr spotřebovaného materiálu (filamentu) dle jeho pořizovací ceny 3 Kč/5 Kč
Poplatky z prodlení – zpozdné
za 1 dokument a 1 kalendářní den po překročení výpůjční lhůty:
uživatel starší 15 let 2 Kč
uživatel mladší 15 let 1 Kč
Poplatky za upomínání
obyčejná poštovní zásilka 25 Kč
doporučená poštovní zásilka 100 Kč
agenda spojená s přípravou vymáhání prostřednictvím advokáta 800 Kč
Náhrada škod
Poškození,zničení nebo odstranění:
– čárového kódu 10 Kč
– etikety elektronické ochrany 10 Kč
– RFID čipu 20 Kč
– obalu (včetně obalu CD) 15 Kč
Vazba nebo převazba:
– pevná 250 Kč
– brožovaná 100 Kč
Peněžitá náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním časopisu při jeho větším poškození, zničení nebo ztrátě 30 Kč
Peněžitá náhrada za úkoly spojené s likvidací škody a zpracováním jiné knihovní jednotky při jejím větším poškození, zničení nebo ztrátě 100 Kč
(u tematického kufříku se náhrada vztahuje na každou knihovní jednotku, která je součástí tematického kufříku)
Peněžitá náhrada při opravitelném nebo menším poškození, které neznemožňuje další využití:
– časopisu 20 Kč
– jiné knihovní jednotky 50 Kč
Peněžitá náhrada při ztrátě přílohového CD 30 Kč
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Smluvní ceny nabývají platnosti dne 1. 3. 2023.

Poslední změna: 31.05.2023