Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické a informační služby

Poplatky za služby je kromě hotovostních plateb v knihovně možné uhradit také:

  • bezhotovostně kartou na platebním terminálu u centrálních pultů ve 2., 3. a 4. podlaží ústřední knihovny a dále v obvodní knihovně Jižní Svahy, Díly a Malenovice
  • online platbou kartou či rychlým bankovním převodem přes platební bránu GoPay (přístupné v online kontě čtenáře)

Tento ceník je Přílohou 2 Knihovního řádu.

Roční registrace uživatelů
Knihovny s automatizovaným provozem (365 dní):
dospělí 160 Kč
studující prezenčního studia, důchodci 90 Kč
děti do 15 let 50 Kč
uživatelé zvukové knihovny (podle článku 19) zdarma
držitelé průkazu ZTP zdarma
právnická osoba 250 Kč
rodinná registrace 220 Kč
Neautomatizované knihovny (kalendářní rok):
dospělí 40 Kč
děti do 15 let 20 Kč
Uživatel, který má platnou registraci v automatizovaných knihovnách, registrační poplatek v neautomatizované knihovně již neplatí.
Vystavení knihovního průkazu při první registraci
Automatizované knihovny 20 Kč
Jednorázová registrace 40 Kč
Rezervace ( s výjimkou dětí do 15 let)
rezervace a zaslání upozornění poštou 25 Kč
rezervace a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Objednávka z volného výběru (s výjimkou dětí do 15 let)
odložení dokumentu a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Meziknihovní služby
vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba (MVS):
náklady na poštovné a balné 70 Kč
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS):
cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna min. 250 Kč
náklady na poštovné a balné  70 Kč
Reprografické práce – kopírování a tisk
na formát A4 za 1 stránku černobíle 3 Kč
barevně 4 Kč
na formát A3 za 1 stránku černobíle 5 Kč
barevně 7 Kč
Taška na odnos knih  
plastová 6 Kč
plátěná 40 Kč
Sluchátka 23 Kč
Zpracování rešerše
hodina práce rešeršéra 180 Kč
tisk dle Ceníku
Zaslání výpůjček prostřednictvím přepravce zvoleného KKFBZ
vyzvednutí na výdejním místě přepravce 100 Kč
doručení na adresu 150 Kč
Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
Pro uživatele starší 15 let:
překročení základní výpůjční lhůty  30 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty  70 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty  120 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty  200 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty 400 Kč
agenda spojená s přípravou vymáhání prostřednictvím advokáta 800 Kč
Pro uživatele do 15 let:
překročení základní výpůjční lhůty  15 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty  40 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty  70 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty  160 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty  300 Kč
agenda spojená s přípravou vymáhání prostřednictvím advokáta 800 Kč
Náhrada škod
Poškození,zničení nebo odstranění:
– čárového kódu 10 Kč
– etikety elektronické ochrany 10 Kč
– RFID čipu 20 Kč
– obalu (včetně obalu CD) 15 Kč
Vazba nebo převazba:
– pevná 250 Kč
– brožovaná 100 Kč
Peněžitá náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním časopisu při jeho větším poškození, zničení nebo ztrátě 30 Kč
Peněžitá náhrada za úkoly spojené s likvidací škody a zpracováním jiné knihovní jednotky při jejím větším poškození, zničení nebo ztrátě 100 Kč
(u tematického kufříku se náhrada vztahuje na každou knihovní jednotku, která je součástí tematického kufříku)
Peněžitá náhrada při opravitelném nebo menším poškození, které neznemožňuje další využití:
– časopisu 20 Kč
– jiné knihovní jednotky 50 Kč
Peněžitá náhrada při ztrátě přílohového CD 30 Kč
Další náhrady
Vystavení knihovního průkazu v automatizovaných knihovnách při ztrátě 20 Kč
Vystavení knihovního průkazu v neautomatizovaných knihovnách při ztrátě 10 Kč
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Smluvní ceny nabývají platnosti dne 1. 3. 2021.

Poslední změna: 28.02.2021