Smluvní ceny a náhrady za poskytované knihovnické a informační služby

Poplatky za služby je kromě hotovostních plateb v knihovně možné uhradit také:

  • bezhotovostně kartou na platebním terminálu u centrálních pultů ve 2., 3. a 4. podlaží
  • online platbou kartou či rychlým bankovním převodem přes platební bránu GoPay (přístupné v online kontě čtenáře)

Tento ceník je Přílohou 2 Knihovního řádu.

Roční registrace uživatelů
Knihovny s automatizovaným provozem (365 dní):
dospělí 160 Kč
studující prezenčního studia, důchodci 90 Kč
děti do 15 let 50 Kč
uživatelé zvukové knihovny (podle článku 19) zdarma
držitelé průkazu ZTP zdarma
právnická osoba 250 Kč
rodinná registrace 220 Kč
Neautomatizované knihovny (kalendářní rok):
dospělí 40 Kč
děti do 15 let 20 Kč
Uživatel, který má platnou registraci v automatizovaných knihovnách, registrační poplatek v neautomatizované knihovně již neplatí.
Vystavení knihovního průkazu při první registraci
Automatizované knihovny 20 Kč
Jednorázová registrace 40 Kč
Rezervace
rezervace a zaslání upozornění poštou 25 Kč
rezervace a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Objednávka z volného výběru
odložení dokumentu a zaslání upozornění e-mailem a/nebo SMS 10 Kč
Meziknihovní služby
vnitrostátní meziknihovní výpůjční služba (MVS):
náklady na poštovné a balné 70 Kč
mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS):
cenu za MMVS stanoví zasílající knihovna min. 250 Kč
náklady na poštovné a balné  70 Kč
Reprografické práce – kopírování a tisk
na formát A4 za 1 stránku černobíle 3 Kč
barevně 4 Kč
na formát A3 za 1 stránku černobíle 5 Kč
barevně 7 Kč
Taška na odnos knih  
plastová 6 Kč
plátěná 40 Kč
Sluchátka 23 Kč
Zpracování rešerše
hodina práce rešeršéra 180 Kč
tisk dle Ceníku
Základní výpůjční lhůta
knihy 32 kalendářních dnů
periodika 15 kalendářních dnů
CD, MC, videokazety, DVD 32 kalendářních dnů
zvukové knihy (na MC a CD) 32 kalendářních dnů
CD-ROM 32 kalendářních dnů
společenské hry 32 kalendářních dnů
tematické kufříky 32 kalendářních dnů
Smluvní pokuty za pozdní vrácení – zpozdné
Pro uživatele starší 15 let:
překročení základní výpůjční lhůty (upomínka se neposílá) 30 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka) 70 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka) 120 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis) 200 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty (pokus o smír) 400 Kč
předžalobní upomínka 800 Kč
Pro uživatele do 15 let:
překročení základní výpůjční lhůty (upomínka se neposílá) 15 Kč
překročení dvojnásobku základní výpůjční lhůty (2. upomínka) 40 Kč
překročení trojnásobku základní výpůjční lhůty (3. upomínka) 70 Kč
překročení čtyřnásobku základní výpůjční lhůty (upomínací dopis) 160 Kč
překročení pětinásobku základní výpůjční lhůty (pokus o smír) 300 Kč
předžalobní upomínka 800 Kč
Přístup na internet
60 min./den zdarma
Smluvní pokuty za poškození, zničení nebo odstranění
čárového kódu 10 Kč
etikety elektronické ochrany 10 Kč
identifikačního čipu 20 Kč
Náhrada škod
Při menším poškození knihy je požadována cena opravy poškozené části, příp. převazby.
Výměna poškozeného obalu 15 Kč
Náhrada za zhotovení kopie a vazbu podle skutečných nákladů.
Při zničení nebo ztrátě časopisu je požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním časopisu 30 Kč
Při větším poškození, zničení nebo ztrátě knihy, magnetofonové kazety, videokazety, CD, CD-ROM, DVD-ROM, společenské hry, didaktické hračky, tematického kufříku je požadována:
- náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu (u tematického kufříku se náhrada vztahuje na každou knihovní jednotku, která je součástí tematického kufříku) 100 Kč
- cena vazby dokumentu podle skutečných nákladů.
Další náhrady
Vystavení knihovního průkazu v automatizovaných knihovnách při ztrátě 20 Kč
Vystavení knihovního průkazu v neautomatizovaných knihovnách při ztrátě 10 Kč
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

Smluvní ceny nabývají platnosti dne 1. 9. 2020.

Poslední změna: 11.11.2020