Do knihovny od malička

Do knihovny od malicka

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (KKFBZ) podporuje získání pozitivního vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí formou projektu Do knihovny od malička. Projekt je obdobou mezinárodního projektu na podporu raného čtenářství Bookstart.

Cíle projektu

 • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace
 • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním),
 • poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihovny, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.
 • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
 • inovovat a rozšiřovat služby knihovny pro nejmladší děti a pro rodiny
 • vytvořit novou čtenářskou komunitu
 • podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti

Cílová skupina: rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte

Nabídka KKFBZ pro rodiče s nejmenšími dětmi

Aktivity jsou realizovány v ústřední knihovně ve 14|15 Baťově institutu a pobočkách na území statutárního města Zlína.

Ve spolupráci s Magistrátem města Zlína získávají rodiče dětí u příležitosti vítání občánků ve Zlíně bezplatnou roční registraci do knihovny.

Organizace a koordinace projektu v KKFBZ

 • Bc. Jana Hoferková, vedoucí oddělení pro děti, hoferkova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Petra Sukupová, vedoucí útvaru služeb, sukupova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Gabriela Winklerová, projektový pracovník a komunikace s veřejností, winklerova [at] kfbz.cz

Doporučujeme

Čtení v digitálním světě – série krátkých spotů mapující klíčové problémy současného čtenářství

 • Kde se rodí čtenářství
 • Proč předčítat dětem
 • Čtení tradiční a čtení digitální
 • Odolnost proti dezinformacím a fake news
 • Čtení v době pandemie
 • Mýty o čtení
 • K čemu je dnes knihovna
 • Jací jsme čtenáři
 • Škola a čtenářské návyky
 • Čtení v průběhu života

Poslední změna: 04.08.2023