Do knihovny od malička

Do knihovny od malicka

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (KKFBZ) podporuje získání pozitivního vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí formou projektu Do knihovny od malička. Projekt je obdobou mezinárodního projektu na podporu raného čtenářství Bookstart – S knížkou do života, do kterého byla krajská knihovna zapojena v roce 2018.

Cíle projektu

 • podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace
 • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním zpíváním),
 • poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihovny, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad.
 • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
 • inovovat a rozšiřovat služby knihovny pro nejmladší děti a pro rodiny
 • vytvořit novou čtenářskou komunitu
 • podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti

Cílová skupina: rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte

Nabídka KKFBZ pro rodiče s nejmenšími dětmi

 • nabídka prostor pro aktivity neformálních i formálních skupin rodičů a jejich dětí
 • klub maminek s dětmi (Obvodní knihovna Jižní Svahy – Dopoledne pro maminky s dětmi)
 • aktivity pro mateřské školy
 • předčtenářské a logopedické kufříky
 • nabídka doporučené literatury – knih a audioknih
 • hrací koutek
 • vzdělávací aktivity pro rodiče

Aktivity jsou realizovány v Ústřední knihovně ve 14|15 Baťově institutu, v obvodních knihovnách a pobočkách na území statutárního města Zlína.

Aktivity pro rodiče s dětmi v rámci projektu probíhají od začátku roku 2018, v červnu 2018 bylo zahájeno předávání dárkových setů rodičům novorozenců na vítání občánků ve spolupráci se statutárním městem Zlínem v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života, od září 2019 další pokračování nabídky bezplatné roční registrace do knihovny pro děti ve věku do tří let u příležitosti vítání občánků ve Zlíně.

Organizace a koordinace projektu v KKFBZ

 • Bc. Jana Hoferková, vedoucí oddělení pro děti, hoferkova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Dagmar Marušáková, vedoucí útvaru služeb, dagmar.marusakova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Gabriela Winklerová, projektový pracovník a komunikace s veřejností, winklerova [at] kfbz.cz

Ke stažení

Seznam doporučené literatury
S knížkou do života - e-kniha

Poslední změna: 06.08.2019