Vracení

Vracet vypůjčené knihy a jiné dokumenty zpět do knihovny je možné těmito způsoby:
 • v ústřední knihovně v automatu na vracení knih ve vstupní hale během jeho provozní doby. Při vracení není nutná identifikace uživatele. Na požádání automat vytiskne nebo pošle e-mailem potvrzení o vrácení knih. Vrátit lze dokumenty vypůjčené v libovolné pobočce.
 • ve vhozech na knihy v Knihovně Jižní Svahy a Knihovně Malenovice kdykoliv mimo jejich provozní dobu včetně nočních hodin. Při vracení není nutná identifikace uživatele. Takto vrácené dokumenty budou z vašeho čtenářského konta odepsány až následující provozní den. Vrátit lze dokumenty vypůjčené v libovolné pobočce.
 • u výpůjčních pultů v ústřední knihovně nebo v libovolné pobočce v její provozní době bez ohledu na místo, kde byla kniha původně vypůjčena
 • poštou na adresu Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín jako doporučenou, pojištěnou a řádně zabalenou zásilku
 • Zrakově znevýhodnění uživatelé služeb zvukové knihovny mohou vypůjčené nahrávky vrátit zdarma poštou prostřednictvím doporučené Slepecké zásilky České pošty.
 • Bezkontaktní vrácení prostřednictvím automatu, vhozu nebo pošty nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné zpozdné nebo náhradu škody dodatečně.

 • Přehled dokumentů, které máte právě vypůjčené, si můžete prohlédnout online ve svém čtenářském kontě.
 • U těch výpůjček, které nepřesáhly maximální výpůjční lhůtu a nejsou rezervovány, si můžete termín vrácení prodloužit (prolongovat) i z domova online.
 • Nevrátíte-li absenčně půjčený dokument ve stanovené výpůjční lhůtě, bude vám účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení – zpozdné ve výši dle Přílohy č. 2 Knihovního řádu.
 • Elektronické knihy vypůjčené jako eVýpůjčky není třeba vracet, kniha se po 31 dnech sama z vaší aplikace smaže. Dřívější vrácení není možné.
 • Podmínky poskytování výpůjčních služeb stanoví knihovní řád.

Poslední změna: 10.05.2022