Služby pro zrakově znevýhodněné

Zvuková knihovna 

Zvuková knihovna slouží zdravotně znevýhodněným uživatelům od roku 1995.  Zvukové nahrávky získává z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze. V letech 2015-2021 byl nákup zvukových dokumentů podpořen dotací Ministerstva kultury ČR v projektu Knihovna 21. století. Tento fond slouží nejen nevidomým a slabozrakým uživatelům, ale dle licenčních podmínek i jinak zdravotně znevýhodněným občanům, kterým jejich zdravotní stav znemožňuje nebo výrazně komplikuje čtení tištěných dokumentů.

Zvuková knihovna je umístěna ve 3. podlaží ústřední knihovny, budovy 15, Vavrečkova 4070. Je součástí oddělení pro dospělé čtenáře a je dostupná v běžné provozní době ústřední knihovny. Na tomto pracovišti se mohou uživatelé registrovat, půjčit a vrátit dokumenty zvukové knihovny a využít další knihovnické a informační služby.

Handicapovaným uživatelům se speciálně věnuje knihovník-asistent Petra Janošová, e-mail: zvukovka [at] kfbz.cz, tel. 573 032 401 nebo 739 058 473. V její nepřítomnosti poskytnou základní výpůjční i informační služby ostatní knihovnice, které mají právě službu u pultu. Pokud chcete jednat přímo s p. Janošovou, kontaktujte ji předem telefonicky nebo e-mailem.

Přístup do ústřední knihovny

 • příjezd automobilem do podzemního parkoviště (vyhrazena parkovací místa pro handicapované) s přímým vstupem k výtahu budovy 15
 • příjezd automobilem na parkoviště před budovu 14 (vyhrazena parkovací místa pro handicapované) a následný vstup čelním vstupem (průchod venkovním prostorem budovy 14 a schodištěm nebo výtahem na platformu) nebo bočním vstupem (schody nebo rampa na platformu)
 • příjezd MHD na zastávku Náměstí Práce a odtud pěšky k areálu budov 14 a 15 (10 minut), dále vstup čelním nebo bočním vstupem na platformu
 • příjezd MHD na zastávku Zlín-střed a vstup do budovy 15 ze spodní strany nebo bočním vstupem na platformu (2 minuty)
 • pěšky od autobusového nebo vlakového nádraží, vstup do budovy 15 ze spodní strany nebo bočním vstupem na platformu (5 minut)
 • příchod mohou handicapovaným uživatelům komplikovat chybějící snížené obrubníky, varovné pásy a vodící linie, dveře uvnitř budovy nemají vodorovná madla

Hlavní vstup do budovy 15 z platformy je osazen akustickým orientačním majáčkem pro nevidomé. Uživatel projde vstupním prostorem 2. podlaží rovně ke dveřím, za kterými se nachází výtah, který má ovládací prvky opatřeny popisy v Braillově písmu a výstupní hlasovou informaci o tom, kterým směrem se pohybuje a ve kterém podlaží se právě nachází. Ve 3. podlaží vpravo od výtahu je vstup do výpůjčního patra, po vstupu rovně se nachází centrální výpůjční pult se službami a fondem zvukové knihovny. Toalety jsou umístěny na obou stranách výpůjčního patra, jejich dveře jsou označeny štítkem v Braillově písmu. Bezbariérová toaleta je přístupná po vyžádání klíče u pultu.

Orientační plán ústřední knihovny

Jak se registrovat ve zvukové knihovně

Podmínkou uživatelské registrace pro půjčování zvukových knih je vyplnění přihlášky a doložení potvrzení odborného lékaře nebo odpovídající odborné organizace nebo předložením průkazu ZTP/P. Uživatelé zvukové knihovny jsou registrováni zdarma. Více informací v článku 19 Knihovního řádu KKFBZ.

  Výtah z knihovního řádu v audio podobě

Fond zvukové knihovny

Celkově má zvuková knihovna 3 269 titulů na CD MP3:

 • beletrii včetně pohádek a příběhů pro děti, naučnou literaturu
 • přepisy filmů s komentářem
 • od roku 2019 kolekci časopisů (Zora, Ema, Naše šance, Obzor-Zdraví, Obzor-Intimita, Obzor-Harmonie, Azor, Téčko), které vydává na CD jedenkrát měsíčně Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Novinky zvukové knihovny

Soupis všech dokumentů zvukové knihovny

Služby zvukové knihovny

 • půjčování dokumentů zvukové knihovny
 • půjčování USB flash disků s nahranými dokumenty
 • kamerová stolní lupa pro slabozraké ve 3. a 4. podlaží
 • prodej sluchátek
 • donášková služba knih, časopisů a CD zdarma domů – služba Kniha do domu (pro obyvatele Zlína)
 • zaslání až 8ks MP3 zdarma poštou domů prostřednictvím Slepecké zásilky České pošty
 • internet a Wi-Fi připojení
 • odborná literatura a časopisy (Zora s přílohou Obzor)
 • kulturní pořady, výstavy, komunitní setkávání, konzultace
 • adresné zasílání novinek zvukové knihovny, pozvánky na akce, informace o nových službách
 • individuální přístup k uživatelům
 • asistenční služba u PC a kamerové stolní lupy

Spolupracující instituce

Užitečné adresy

Zásady komunikace s lidmi se zrakovým postižením

Poslední změna: 17.01.2024