Služby pro mentálně znevýhodněné

Mentálně znevýhodněným uživatelům se primárně věnuje oddělení pro děti v ústřední knihovně. Knihovnice se uživatelům individuálně věnují, poradí, jak se zaregistrovat, orientovat se v knihovně a pomohou vybrat potřebnou literaturu. Budují speciální fond, který rozvíjí zručnost, jazyk, motoriku, tvořivost či logické myšlení – tematické kufříky, didaktické pomůcky, hry a hračky. Pravidelně a dlouhodobě spolupracují se speciálními školami a organizacemi, pro které organizují vzdělávací a kulturní programy. Knihovna také příležitostně organizuje prodej výrobků chráněných dílen a sociálních center.

Kontakty: ústřední knihovna – oddělení pro děti, 3. podlaží 15. budovy, Vavrečkova 7040, Zlín, tel. 573 032 513/403, email detske [at] kfbz.cz

Nabídka služeb

 • absenční a prezenční půjčování dokumentů
 • obrázkové knihy a encyklopedie
 • komiksy a časopisy
 • lekotéka - půjčování didaktických pomůcek a hraček (oddělení pro děti v ústřední knihovně)
 • audioknihy, pohádky a písničky na CD (ústřední knihovna)
 • deskové a didaktické hry, interaktivní knihy (oddělení pro děti v ústřední knihovně, knihovna Jižní Svahy)
 • tematické kufříky – logopedické, předčtenářské (oddělení pro děti v ústřední knihovně)
 • odborná literatura pro rodiče a pedagogy
 • donášková služba knih, časopisů a CD zdarma domů – služba Kniha do domu (pro obyvatele Zlína)
 • Wi-Fi připojení
 • roční registrace zdarma pro držitele průkazky ZTP
 • vzdělávací akce, kulturní pořady, konzultace, exkurze po knihovně
 • individuální přístup k uživatelům
 • asistence při práci na počítači a při využívání služeb
 • knihovní řád ve zjednodušené obrázkové podobě

Spolupracující instituce

Spolupráce s mentálně znevýhodněnými uživateli má v KKFBZ dlouholetou tradici, od zpočátku nahodilých setkání až po systematickou práci (více než 20 let) s dětskými i dospělými klienty. Na území Zlína a v jeho bezprostřední blízkosti je pro tyto uživatele několik zařízení.

ZŠ Zlín, Mostní (dříve Základní škola praktická)

Vzdělává žáky s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem.

ZŠ Otrokovice, Komenského (dříve ZŠ Praktická a ZŠ speciální Otrokovice)

Nabízí vzdělávání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, autismem.

Žáci těchto škol pravidelně a často navštěvují programy v knihovně, které jsou nabízeny tzv. „běžným základním školám“. Lekce jsou však přizpůsobeny individuálním a specifickým potřebám těchto dětí (jednodušší výrazové prostředky, větší názornost, případně kratší časový rozsah), žádané jsou besedy s hudební tematikou, např. Do filmu a za pohádkou, Světem hudebních nástrojů, Hrátky se zvířátky, Se slušností nedál dojdeš.

Základní škola Zlín, Středová

Vzdělává děti s mentální retardací různého stupně a s dalším postižením, ať již tělesným či smyslovým. Většina dětí je imobilních, školu navštěvují také žáci nevidomí a žáci s poruchou autistického spektra.

Žáci navštěvují programy v knihovně, které jsou připravovány speciálně pro tento typ školy. Např. Jak se chovat na ulici, Už vím, kde bydlím, Zůstal jsem doma sám, Zdraví a lidské tělo, Jsem na cestě kolem světa apod.

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy (komplex škol a školských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením ve věku od 3 do 19 let)

V zařízení se vzdělávají děti a žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením. Mateřská škola je zřízena pro děti se zrakovým postižením, mentálním postižením, více vadami a poruchami autistického spektra.

Žáci pravidelně navštěvují programy v knihovně, které jsou připravovány speciálně pro tento typ školy. Např. Jak se chovat na ulici, Už vím, kde bydlím, Zůstal jsem doma sám, Zdraví a lidské tělo, Jsem na cestě kolem světa. Využívají také nabídky programů, které jsou primárně určeny žákům MŠ, např. Barevný rok, Hrajeme si s pohádkou Hrátky se zvířátky, Pohádkové vaření.

CSP Zlín o. p. s. (Centrum služeb a podpory Zlín)

Poskytuje sociální služby dospělým klientům se zdravotním postižením. Do těchto zařízení přechází řada absolventů školských zařízení, které uvádíme výše, je tedy zachována kontinuita spolupráce s knihovnou. Navštěvují programy primárně určeny žákům ZŠ, např. Historie města Zlína, Tomáš Baťa, Se slušností nejdál dojdeš a programy pro ně speciálně připravené, např. Svatý Valentýn.

Užitečné adresy

Zásady komunikace s lidmi s mentálním postižením

Poslední změna: 30.01.2023