Certifikát Handicap Friendly

Ústřední knihovna Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně získala k 30. dubnu 2021 certifikát Handicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením.

Knihovna byla posuzována odbornou komisí podle Standardu Handicap Friendly vypracovaného odborníky z jednotlivých oborů a knihovníky ze sekce Bezbariérové knihovny spadající pod Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Komise vyhodnotila zlínskou knihovnu jako instituci, která v maximální míře usnadňuje v ústřední knihovně přístupnost skupině uživatelů se zrakovým postižením.

Certifikát Handicap Friendly

Poslední změna: 31.05.2021