Tematické sady

Logopedické kufříky

Obsahem tematických kufříků je literatura k procvičování řečových dovedností dítěte, správné výslovnosti a rozvoji slovní zásoby, dále logopedická pexesa, pomůcky na oromotorická cvičení a didaktické hračky, které lze využít k zábavnému procvičování s dětmi.

Logopedické kufříky v knihovním katalogu

Předčtenářské kufříky

Obsahem tematických kufříků jsou kromě odborné literatury určené k podpoře výchovy a rozvoji dítěte, také knížky pro nejmenší, didaktické hračky a jednoduché hudební nástroje. Tento zábavně vzdělávací obsah pomáhá dětem k rozvoji předčtenářské  gramotnosti.

Předčtenářské kufříky v knihovním katalogu

Tématašky

Knihy, hry a hlavolamy vždy na jedno z témat:

  • Cvičíme mozek
  • Žijeme v souladu s přírodou
  • Zdravé vaření je zábava
  • Česká republika
  • Taška plná lásky
  • Taška plná napětí

Tématašky v knihovním katalogu


Kufříky i tématašky se půjčují stejně jako knihy na 32 dnů s možností prodloužení, je možné si je také rezervovat.
Čtenář může mít zapůjčen vždy jen jeden kufřík nebo tématašku, a až po jejich vrácení si může vypůjčit další.
Tematické kufříky se půjčují v Ústřední knihovně v oddělení pro děti ve 3NP, tématašky v oddělení pro dospělé ve 4NP a 3NP.

Poslední změna: 26.02.2020