Tematické sady

Logopedické kufříky

Obsahem tematických kufříků je literatura k procvičování řečových dovedností dítěte, správné výslovnosti a rozvoji slovní zásoby, dále logopedická pexesa, pomůcky na oromotorická cvičení a didaktické hračky, které lze využít k zábavnému procvičování s dětmi.

Logopedické kufříky v knihovním katalogu

Předčtenářské kufříky

Obsahem tematických kufříků jsou kromě odborné literatury určené k podpoře výchovy a rozvoji dítěte, také knížky pro nejmenší, didaktické hračky a jednoduché hudební nástroje. Tento zábavně vzdělávací obsah pomáhá dětem k rozvoji předčtenářské  gramotnosti.

Předčtenářské kufříky v knihovním katalogu

Tematické kufříky

Obsahem tematických kufříků jsou knihy z oblasti beletrie i naučné literatury pro děti, a také didaktické hry. Soubory jsou sestaveny tak, aby jako celek hravou formou provedly děti nejrůznějšími úskalími a etapami dětského vývoje, jako pomoc a podpora sociálního učení, založeného na principu přirozené nápodoby. Témata jednotlivých kufříků: Multikultura, Emoce, Barevný rok, Finanční gramotnost, Malý neposeda, Dopravní výchova, Sám doma, U nás doma, Lidské tělo 1, Lidské tělo 2.

Tematické kufříky v knihovním katalogu


Kufříky se půjčují stejně jako knihy na 32 dnů s možností prodloužení, je možné si je také rezervovat.
Čtenář může mít zapůjčen vždy jen jeden kufřík a až po jeho vrácení si může vypůjčit další.
Tematické kufříky se půjčují v Ústřední knihovně v oddělení pro děti ve 3NP.

Poslední změna: 06.01.2023