Tematické sady

Logopedické kufříky

Obsahem tematických kufříků je literatura k procvičování řečových dovedností dítěte, správné výslovnosti a rozvoji slovní zásoby, dále logopedická pexesa, pomůcky na oromotorická cvičení a didaktické hračky, které lze využít k zábavnému procvičování s dětmi.

Logopedické kufříky v knihovním katalogu

Předčtenářské kufříky

Obsahem tematických kufříků jsou kromě odborné literatury určené k podpoře výchovy a rozvoji dítěte, také knížky pro nejmenší, didaktické hračky a jednoduché hudební nástroje. Tento zábavně vzdělávací obsah pomáhá dětem k rozvoji předčtenářské  gramotnosti.

Předčtenářské kufříky v knihovním katalogu


Kufříky se půjčují stejně jako knihy na 32 dnů s možností prodloužení, je možné si je také rezervovat.
Čtenář může mít zapůjčen vždy jen jeden kufřík a až po jeho vrácení si může vypůjčit další.
Tematické kufříky se půjčují v Ústřední knihovně v oddělení pro děti ve 3NP.

Poslední změna: 16.08.2021