Regionální periodika vycházející na území Zlínského kraje od nejstarších dob po 90. léta 20. století

Soupisy pro území jednotlivých okresů

Kroměříž | Uherské Hradiště | Vsetín | Zlín

Kompletní soupis pro tisk ve formátu PDF

Zdroj: Souborná bibliografická báze českých a moravských periodik

Tištěné bibliografie

Soupisy periodik jednotlivých okresů obsahují také tyto bibliografie:

  • Bibliografii okresu Gottwaldov / Jaroslav Vlach ; Úv. stať naps. Ivan Štarha ; Fot. Aťa Skládanková ; Soupis novin a čas. zprac. Jaromír Kubíček. 1. vyd. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost ; Gottwaldov : Oblastní muzeum jihovýchodní Moravy : Okresní knihovna, 1987. 362 s. : [34] s. (Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 13). Dostupné z WWW: <http://dlib.kfbz.cz/kramerius/handle/ZLG001b/62038>.
  • Bibliografie okresu Kroměříž / Zprac. Anežka Fialová ; Fot. Aťa Skládanková. 1. vyd. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska : Okresní knihovna ; Brno : Státní vědecká knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 1984. 370 s. : [32] s. (Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 9)
  • Bibliografie okresu Kroměříž : literatura z let 1981-2005 / [zpracovala] Anežka Fialová ; [soupis novin a časopisů sestavil Jaromír Kubíček]. Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše ; V Brně : Moravská zemská knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 2006. 309 s. (Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 50) ISBN 80-86886-19-0 (Krajská knihovna Františka Bartoše). ISBN 80-7051-168-0 (Moravská zemská knihovna). ISBN 80-7275-068-2 (Muzejní a vlastivědná společnost, Brno).
  • Bibliografie okresu Uherské Hradiště / Zprac. Jaroslav Vlach ; Fot. Aťa Skládanková. 1. vyd. Uherské Hradiště : Okresní knihovna ; Brno : Státní vědecká knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost, 1982. 310 s., [32] s.  (Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 8)
  • Bibliografie okresu Vsetín / Zprac. Emilie Dohnalová ; Eva Nicolausová ; Fotogr. Aťa Skládanková ; Soupis novin a čas. zprac. Jaromír Kubíček. 1. vyd. Olomouc : Státní vědecká knihovna ; Vsetín : Okresní knihovna : Okresní vlastivědné muzeum ; Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1991. 267 s. : [15] s. (Bibliografie a prameny k vývoji Moravy ; sv. 20) ISBN 80-85048-35-3

Poslední změna: 07.04.2014