Virtuální souborný katalog Zlínského kraje

Katalog funguje na platformě Jednotné informační brány.

Jak hledat?

  • Do vyhledávacího políčka zadejte jednotlivá slova dotazu oddělená mezerami. Vyhledají se záznamy, které obsahují současně všechna zadaná slova (tzn. logický součin - AND).
  • Části slov můžete nahradit znakem * nebo ?, např.:
    • zadánídoprav*vyhledádoprava, dopravou, dopravní, dopravník...
    • zadánífilo*ofievyhledáfilozofieifilosofie
    • zadání*pisyvyhledádobropisy, nápisy, nadpisy, předpisy, rukopisy, zápisy...
  • Vyhledává se v názvech, autorech, předmětech (věcných údajích), letech vydání.
  • Vyhledává se také ve standardních číslech (ISBN, ISSN). Při hledání standardních čísel zadávávejte pouze číslo (vcelku nebo s pomlčkami) bez slovních zkratek, např.80-86216-64-0nebo9788072039296nebo0011-2321apod.

O katalogu

Virtuální souborný katalog Zlínského kraje umožňuje jedním dotazem současně prohledat katalogy největších knihoven ve Zlínském kraji (viz níže). Katalog pracuje na platformě Jednotné informační brány (JIB) - v jejím rozhraní probíhá zobrazení výsledků a všechny další operace (více o JIB).

Prohledávané knihovny


Hledání ve zlínských knihovnách

Poslední změna: 24.11.2014