Digitální knihovna Kramerius

Vstup do digitální knihovny: kramerius.kfbz.cz

  • V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) smí být některé dokumenty zobrazeny pouze v prostorách Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (KKFB). Odjinud z intertnetu jsou u těchto  dokumentů viditelné pouze popisné údaje (metadata). Většina dokumentů v digitální knihovně KKFB se nachází také v digitální knihovně Kramerius Národní knihovny ČR.
  • Tištěné kopie lze získat buď přímo v KKFB nebo z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní reprografické služby.
  • Případné dotazy zasílejte na adresu: ptejteseknihovny [at] kfbz.cz (subject: Kramerius%20%28dlib.kfbz.cz%29)
  • Ministerstvo kultury ČR - logoDigitalizace baťovských novin a titulů Tep, Nový Zlín, Zlínská pravda a Naše pravda byla podpořena dotací z programu VISK 7 Kramerius Ministerstva kultury České republiky.

Starší rozhraní je dostupné na adrese: dlib.kfbz.cz/search/ (v této adrese musí být koncové lomítko).
Většina obrazových souborů je ve formátu DjVu, pro jejich prohlížení je třeba mít nainstalovaný plug-in DjVu od firmy Lizardtech.

Poslední změna: 23.10.2020