Databáze dostupné uživatelům v knihovně

Online zdroje

Press ReaderPress Reader

 • Přístup k databázi ze všech počítačů v knihovně a z vlastních mobilních zařízení přes wifi v knihovně s možností offline stažení (více informací)
 • Databáze obsahuje více než 4 000 titulů novin z 100 zemí světa, celkem v 60 jazycích včetně češtiny. Databáze je aktualizována každý den, k dispozici je i archiv posledních čísel. Z českých titulů obsahuje např. MF Dnes nebo Lidové Noviny, ze známých světových např. The Guardian, The Washington Post či The Wall Street Journal.
 • Více o databázi

Naxos Music LibraryNaxos Music Library

 • Vzdálený přístup pro registrované čtenáře odkudkoli z internetu: https://nml.kfbz.cz
  (jméno a heslo stejné, jako pro přístup do čtenářského konta)
 • Přístup k databázi ze všech počítačů v knihovně
 • Hudební nahrávky jsou k dispozici ve formě online streamu (64 kbps), přehrávač využívá technologii Flash
 • Přístup k databázi je možný pro 5 současných uživatelů
 • Databáze Naxos Music Library je sbírka nahrávek především vážné hudby, které lze poslouchat jako online stream. Zahrnuje kompletní produkci nakladatelství Naxos a Marco Polo a výběrově produkci dalších více než 370 nakladatelů. Kromě klasické hudby obsahuje také jazz, folk a world music, kolekci čínské hudby a rovněž soubor historických nahrávek. Kromě hudebních nahrávek jsou k dispozici průvodní texty a řada dalších doplňkových informací jako stručný přehled dějin hudby s doporučenými nahrávkami, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.
 • Rozsah databáze (2017): více než 2 milony skladeb, přes 130.000 CD.
 • Více o databázi

EbscoHostEBSCOhost
Academic Search Complete

Anopress ITAnopress

 • Přístup k databázi prostřednictvím obsluhy Informačního a referenčního centra
 • Mediální databanka Anopress IT obsahuje články z českého a slovenského tisku, plnotextové záznamy vybraných zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize, články z internetových časopisů apod. Ve vědomostní lze nalézt informace referenčního a encyklopedického charakteru (5 encyklopedií). Tato databanka obsahuje více několik set mediálních zdrojů z ČR i SR, některé z nich retrospektivně od roku 1996.
 • Více o databázi

ČSN onlineČSN online

 • Přístup k databázi z vybraných počítačů v Informačním a referenčním centru nebo prostřednictvím obsluhy
 • Systém ČSN online nabízí elektronický přístup do všech platných a některých neplatných českých technických norem. Plnotextová databáze umožňuje vyhledávání a prohlížení norem, bez možnosti tisku či uložení.
 • Více o databázi

ASPIASPI

 • Přístup k databázi z vybraných počítačů v Informačním a referenčním centru nebo prostřednictvím obsluhy
 • Automatizovaný systém právních informací (ASPI) Obsahuje všechny předpisy publikované ve Sbírce zákonů a Zbierke zákonov od roku 1945, platné předpisy publikované nebo registrované ve Sbírce zákonů, Zbierke zákonov SNR, Úředním listě a Ústředním věstníku od roku 1945. Výběrově zahrnuje zrušené starší předpisy již od roku 1811. Jsou zde zařazeny i nálezy Ústavního soudu ČR. Dále jsou obsaženy texty z právnické literatury, komentáře a výklady k předpisům. Systematicky jsou zpracovány právní a ekonomické časopisy a noviny od roku 1990. Výběrově k právní problematice, ke které nejsou zatím bohatší současné prameny, je zpracována literatura historická, zejména před rokem 1948. Databáze obsahuje též judikaturu a stanoviska soudů, arbitráže atd. Z poslední doby obsahuje komentáře a výklady, uveřejněné v Cenovém věstníku, Věstníku min. hospodářství, Věstníku min. školství a pod. Dále jsou obsaženy i důvodové zprávy k návrhům zákonů.
  Platné předpisy z této databáze jsou zdarma přístupné i na internetu.
 • Více o databázi

Asistenci při hledání a další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci Informačního a referenčního centra Krajské knihovny Františka Bartoše osobně nebo na adrese ptejteseknihovny [at] kfbz.cz.

Lokální zdroje

Kromě výše uvedených online databází jsou v knihovním fondu k dispozici i elektronické informační zdroje na CD-ROM / DVD-ROM - záznamy o nich jsou k dispozici v katalogu (fond Elektronické zdroje). Jsou k dispozici lokálně na požádání v Informačním a referenčním centru knihovny.

Poslední změna: 24.01.2020