Databáze dostupné uživatelům v knihovně

Online zdroje

CzechElib badge

Press ReaderPress Reader

 • Vzdálený přístup pro registrované čtenáře odkudkoli z internetu: kfbz.cz/pressreader
  (jméno a heslo stejné, jako pro přístup do čtenářského konta)
 • Přístup k databázi ze všech počítačů v knihovně a z vlastních mobilních zařízení přes wifi v knihovně s možností offline stažení (více informací)
 • Pro přístup online i offline lze používat aplikaci pro mobilní zařízení pro Android a iOS - Návod pro aktivaci aplikace
 • Přístup k databázi je možný pro 5 současných uživatelů. Prosíme proto o přednostní využívání mobilní aplikace v offline režimu, obslouženo tak může být více uživatelů.
 • Databáze obsahuje více než 6 000 titulů novin a časopisů ze 120 zemí světa, celkem v 60 jazycích včetně češtiny. Databáze je aktualizována každý den, k dispozici je i archiv posledních čísel. Z českých titulů obsahuje např. MF Dnes nebo Lidové noviny, ze známých světových např. The Guardian, The Washington Post či The Wall Street Journal. Nabízen je i překlad některých novin a časopisů do angličtiny či jiných jazyků.
 • Více o databázi

AnopressAnopress

 • Novinka Vzdálený přístup pro registrované čtenáře odkudkoli z internetu: kfbz.cz/anopress
  (jméno a heslo stejné, jako pro přístup do čtenářského konta)
 • Přístup k databázi prostřednictvím obsluhy Informačního a referenčního centra
 • Mediální databanka Anopress obsahuje články z českého a slovenského tisku, plnotextové záznamy vybraných zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize, články z internetových časopisů apod. Od roku 2019 je databáze rozšířena i o tzv. sociální média - Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.
 • Více o databázi

Naxos Music LibraryNaxos Music Library

 • Vzdálený přístup pro registrované čtenáře odkudkoli z internetu: nml.kfbz.cz
  (jméno a heslo stejné, jako pro přístup do čtenářského konta) _
 • Přístup k databázi ze všech počítačů v knihovně
 • Hudební nahrávky jsou k dispozici ve formě online streamu (64 kbps), přehrávač využívá technologii Flash
 • Pro přehrávání online i offline lze používat NML aplikaci pro mobilní zařízení pro Android a iOS - Návod pro aktivaci aplikace
 • Přístup k databázi je možný pro 5 současných uživatelů. Prosíme proto o přednostní využívání mobilní aplikace v offline režimu, obslouženo tak může být více uživatelů.
 • Databáze Naxos Music Library je sbírka nahrávek především vážné hudby, které lze poslouchat jako online stream. Zahrnuje kompletní produkci nakladatelství Naxos a Marco Polo a výběrově produkci dalších více než 370 nakladatelů. Kromě klasické hudby obsahuje také jazz, folk a world music, kolekci čínské hudby a rovněž soubor historických nahrávek. Kromě hudebních nahrávek jsou k dispozici průvodní texty a řada dalších doplňkových informací jako stručný přehled dějin hudby s doporučenými nahrávkami, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.
 • Rozsah databáze (2020): více než 2,3 milonu skladeb, téměř 150.000 CD.
 • Více o databázi
 • Návod k použití [video, 4 minuty, anglicky]

EbscoHostEBSCOhost
Academic Search Complete

AVA EU PlatformAVA EU Platform

 • Zkušební přístup do srpna 2020
 • Přístup k databázi prostřednictvím obsluhy Informačního a referenčního centra nebo pro registrované čtenáře odkudkoliv z internetu pomocí tokenu. Tokeny žádejte osobně nebo na info [at] kfbz.cz
 • Streamovací platforma AVA EU uživatelům knihoven po celé Evropě zpřístupňuje množství evropských festivalových filmů, velmi zřídka dostupných jinde než ve festivalovém prostředí. Obsaženy jsou filmy dokumentární, hrané i animované, krátké i dlouhometrážní.
 • Více o databázi

ČSN onlineČSN online

 • Přístup k databázi z vybraných počítačů v Informačním a referenčním centru nebo prostřednictvím obsluhy
 • Systém ČSN online nabízí elektronický přístup do všech platných a některých neplatných českých technických norem. Plnotextová databáze umožňuje vyhledávání a prohlížení norem, bez možnosti tisku či uložení.
 • Více o databázi

CodexisCodexis

 • Přístup k databázi z vybraných počítačů v Informačním a referenčním centru nebo prostřednictvím obsluhy
 • Komplexní národní a evropský právní informační systém Codexis obsahuje veškeré zákony spadající do legislativy České republiky a legislativy Evropské unie – všechny zákony jsou navíc uvedeny v aktuálním, historickém i budoucím znění. Dále dokumenty z rozhodovací činnosti českých i evropských soudů, odbornou literaturu, články, vzory smluv, komentáře odborníků a další užitečné zdroje informací. Jednotlivé právní předpisy jsou provázány s prováděcími předpisy, výklady, judikáty a dalšími dokumenty.
 • Více o databázi

ASPIASPI

 • Přístup k databázi z vybraných počítačů v Informačním a referenčním centru nebo prostřednictvím obsluhy
 • Automatizovaný systém právních informací (ASPI) Obsahuje všechny předpisy publikované ve Sbírce zákonů a Zbierke zákonov od roku 1945, platné předpisy publikované nebo registrované ve Sbírce zákonů, Zbierke zákonov SNR, Úředním listě a Ústředním věstníku od roku 1945. Výběrově zahrnuje zrušené starší předpisy již od roku 1811. Jsou zde zařazeny i nálezy Ústavního soudu ČR. Dále jsou obsaženy texty z právnické literatury, komentáře a výklady k předpisům. Systematicky jsou zpracovány právní a ekonomické časopisy a noviny od roku 1990. Výběrově k právní problematice, ke které nejsou zatím bohatší současné prameny, je zpracována literatura historická, zejména před rokem 1948. Databáze obsahuje též judikaturu a stanoviska soudů, arbitráže atd. Z poslední doby obsahuje komentáře a výklady, uveřejněné v Cenovém věstníku, Věstníku min. hospodářství, Věstníku min. školství a pod. Dále jsou obsaženy i důvodové zprávy k návrhům zákonů.
  Platné předpisy z této databáze jsou zdarma přístupné i na internetu.
 • Více o databázi

Asistenci při hledání a další informace Vám ochotně poskytnou pracovníci Informačního a referenčního centra Krajské knihovny Františka Bartoše osobně nebo na adrese ptejteseknihovny [at] kfbz.cz.

Lokální zdroje

Kromě výše uvedených online databází jsou v knihovním fondu k dispozici i elektronické informační zdroje na CD-ROM / DVD-ROM - záznamy o nich jsou k dispozici v katalogu (fond Elektronické zdroje). Jsou k dispozici lokálně na požádání v Informačním a referenčním centru knihovny.

Poslední změna: 29.06.2020