Rešerše a bibliografie

Informační a bibliografické služby naší knihovny poskytuje Informační a referenční centrum (IRC) sídlící v ústřední knihovně ve východní části 4. podlaží.

Mezi tyto služby patří zodpovídání dotazů, konsultační činnost při výběru literatury, asistence při vyhledávání informací na internetu i v klasických informačních zdrojích, zpracování rešerší apod. IRC také zpřístupňuje čtenářům dokumenty z regionálního fondu, české technické normy a elektronické informační zdroje.

Činnost IRC zajišťuje oddělení bibliografie a informačních služeb. Toto oddělení také zpracovává souběžnou regionální článkovou bibliografii (viz bázi Články v online katalogu).

Podmínky poskytování informačních a bibliografických služeb stanoví knihovní řád.

Poslední změna: 06.07.2014