Kalendárium 2021 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: filipkova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 514 (Mgr. Eva Filípková).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


 

 

Leden

1. 1. Balaďa Ivan 85. výročí narození
  * 1. 1. 1936 Bratislava
† 17. 6. 2014
 
Režisér. Působil v Městském divadle Zlín (1983–1985 a 1995–1997). Jako režisér vytvořil ve Zlíně řadu inscenací, např. Úklady a láska, Kupec benátský, Othello, Revizor aj. Pro Československou televizi točil od roku 1960 hrané i dokumentární filmy. Film Archa bláznů byl komunistickým režimem zakázán a veřejně uveden až v roce 1990 na filmovém festivalu v Karlových Varech.
 
1. 1. Kadlec František 115. výročí narození
  * 1. 1. 1906 Zbýšov u Brna
† 1972 Praha
 
Architekt, projektant. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně. Působil jako ředitel Školy umění ve Zlíně (1939–1945). Byl autorem projektu budovy studijních ústavů ve Zlíně a sanatoria v Piešťanech, podílel se na předprojektu Zlínské galerie, zařízení Školy umění Zlín a studijních ústavů.
 
4. 1. Kaněra Emanuel 100. výročí narození
  * 4. 1. 1921 Hronov
† 15. 8. 1979 Praha
 
Režisér, scénárista, kameraman. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působil ve Filmových ateliérech Zlín jako dramaturg a scénárista animované loutkové tvorby. Spolupracoval s Hermínou Týrlovou na filmech Vzpoura hraček (1946) a Karambol (1948). Posléze se věnoval dokumentárním reportážím, reklamním, propagačním nebo osvětovým snímkům. Od roku 1951 působil jako vedoucí dramaturg Studia zpravodajských a dokumentárních filmů. Od šedesátých let se věnoval televizní tvorbě. Kromě řady krátkometrážních děl byl autorem i celovečerního snímku Partyzánská stezka (1959) a několika televizních filmů.
 
6. 1. Brlicová-Horníčková Eva 80. výročí narození
  * 6. 1. 1941 Zlín  
Výtvarnice, malířka, průmyslová designérka. Absolvovala obor modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1961–1965). Působila jako návrhářka módní obuvi ve Svitu Gottwaldov (1965–1969) a v oddělení loutkového filmu ve Filmovém studiu ve Zlíně (1983–1993). Věnuje se volné tvorbě, její oblíbené výtvarné techniky jsou akvarel, pastel, olej a kombinovaná technika.
 
7. 1. Šnajdara Pavel 55. výročí narození
  * 7. 1. 1966 Zlín  
Ekolog, publicista. Zabývá se regionální publicistikou a ochranou přírody ve Zlínském kraji a na jižní Moravě. Působí na odboru Životního prostředí Zlínského kraje.).
 
8. 1. Jaška Jiří 115. výročí narození
  * 8. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
† 29. 1. 1982 Uherské Hradiště
 
Pedagog, sochař, grafik. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Byl jedním ze spoluzakladatelů Školy umění ve Zlíně. Působil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Zabýval se grafikou, ilustracemi a sochařstvím.
 
9. 1. Menčík Ferdinand 105. výročí narození
  * 9. 1. 1916 Třebíč
† 20. 7. 2009
 
Koordinátor firmy Baťa pro západní Evropu, později pro Jižní Ameriku. V roce 1946 odešel z Československa. Žil v Paříži, ale v posledních letech často pobýval v Luhačovicích. Autor publikace Poskokem u Jana Bati (1993). Je rytířem Řádu svatého Lazara.
 
9. 1. Vykoukal Jiří 60. výročí narození
  * 9. 1. 1961 Zlín  
Historik, politolog, vysokoškolský pedagog. Působil jako vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2003–2018). Od roku 2007 je ředitelem mezinárodního magisterského programu IMESS v oboru ekonomie, stát a společnost, konsorcia pod vedením School of Slavic and East European Studies.Zabývá se moderními dějinami střední a východní Evropy se zaměřením na dějiny Polska a nacionalismu.
 
10. 1. Pavelka František 90. výročí narození
  * 10. 1. 1931 Němčice nad Hanou
† 19. 10. 1999 Zlín
 
Pedagog, ekonom. Působil na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně. Byl dlouholetým předsedou odborové rady pro management a ekonomiku a členem výboru vysokoškolského odborového svazu.
 
11. 1. Gerbec Rudolf 150. výročí narození
  * 11. 1. 1871 Strážnice
† 2. 7. 1935 Borovo (Chorvatsko)
 
Lékař. Absolvoval medicínu na české univerzitě v Praze (1898). Působil v brněnské Zemské nemocnici, posléze ve Zlíně jako rodinný lékař, spolupracovník Tomáše Bati, závodní lékař a ředitel sociálně zdravotního oddělení Baťových závodů. Podílel se na zřízení zlínské nemocnice, na založení Lesního hřbitova ve Zlíně a postavení přehrady na pitnou vodu u Fryštáku.
 
11. 1. Pagáč Miroslav 90. výročí narození
  * 11. 1. 1931 Lukov
† 23. 10. 1999 Zlín
 
Kronikář Lukova. Podílel se vydavatelsky i autorsky na řadě regionálních publikací, vydával Lukovský zpravodaj. Vlastnil soukromý archiv s články a výstřižky o Lukově i o významných osobnostech. Měl obsáhlou knihovnu historie regionu.
 
11. 1. Polišenský Josef 20. výročí úmrtí
  * 16. 12. 1915 Prostějov
† 11. 1. 2001 Praha
 
Historik, komeniolog, pedagog. V roce 1937 studoval ve Zlíně městské knihy z registratury okresního soudu, tyto poznatky se staly podkladem pro dílo o ekonomickém a sociálním vývoji Zlína v 16.–18. století, nazvané Zlín v bouřích 17. století, a jsou uplatněny také v knize Třicetiletá válka a evropská krize 17. století (1970).
 
13. 1. Fiala Luděk 65. výročí narození
  * 13. 1. 1956 Přerov  
Lékař – gynekolog, politik, spisovatel. Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Působil v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (1982–1991) a v angolské porodnici Augusto N´gangula v Luandě, jako diplomat, poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění, jako zastupitel Prahy, jako revizní lékař zdravotní pojišťovny a jako sexuolog a gynekolog na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Je soudním znalcem v oboru sexuologie. Je členem České lékařské komory, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České gynekologické a porodnické společnosti, České sexuologické společnosti a České společnosti pro sexuální medicínu. Kromě odborných knih je autorem cestopisů a knih pro děti.
 
13. 1. Peck Eduard 90. výročí úmrtí
  * 10. 10. 1857 Vrahovice u Prostějova
† 13. 1. 1931 Praha
 
Etnograf, folklorista, archeolog, historik, numismatik, sběratel lidových pohádek a vlastivědný pracovník. Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně. Působil jako řídící učitel ve Vizovicích (1876–1888). Přispíval do časopisu Vlasteneckého musejního spolku olomouckého. Jeho folkloristické dílo Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými (1884) je považováno za doplněk sbírky Erbenovy, Sušilovy a Bartošovy.
 
14. 1. Sobotík Bohumil 55. výročí úmrtí
  * 1. 3. 1905 Opava
† 14. 1. 1966 Opava
 
Pedagog, historik, vlastivědný pracovník, redaktor. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako pedagog působil v Opavě, ve Zlíně (1936), v Uherském Brodě (1937–1945). Byl členem Musejní společnosti pro moravské Slovácko, ředitelem Slezského studijního ústavu (1948), ředitelem Slezského muzea v Opavě (1954) a redaktorem Slezského sborníku.
 
15. 1. Grillparzer Franz 230. výročí narození
  * 15. 1. 1791 Vídeň (Rakousko)
† 21. 1. 1872 Vídeň (Rakousko)
 
Rakouský básník a dramatik. V roce 1813 pobýval jako vychovatel u hrabat Seilernů na zámku Lešná. V té době napsal tragedii Blanka z Kastilie. Krajina kolem Lukova ho inspirovala k napsání povídky Pramáti (1817), později přepracované na drama. Patřil k předním osobnostem rakouského romantismu. Byl kritikem metternichovského utlačovatelského systému.
 
16. 1. Bouček Vladimír 120. výročí narození
  * 16. 1. 1901 Hodonín
† 21. 7. 1985 Uherské Hradiště
 
Pedagog, národopisný pracovník, teoretik kultury a umělecké výroby. K jeho velkým zásluhám patří obnova lidové umělecké výroby v rámci výrobních družstev Ústavu lidové umělecké výroby. Působil na zlínské Škole umění. Vydal publikaci Minulost a přítomnost lidové výroby v Gottwaldovském kraji (1957).
 
16. 1. Vrána Stanislav 55. výročí úmrtí
  * 28. 4. 1888 Valeč
† 16. 1. 1966 Vyškov
 
Pedagog. Působil na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně jako ředitel. Byl ustanoven kulturním referentem Zlína, spolupracoval na budování zdejších kulturních podniků, knihovny a muzeí, vydával sborníky, redigoval časopis, věnoval se přednáškové činnosti apod. Stál u zrodu České pedagogické společnosti v Brně, Společnosti pro péči o dítě a jeho výzkum. Byl redaktorem Vydavatelského odboru Ústředního spolku jednot učitelských a předsedou Pedagogického odboru Ústředního spolku jednot učitelských.
 
17. 1. Havelka František 115. výročí narození
  * 17. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
† 21. 3. 1973 Zlín
 
Sportovec – boxer. Působil v SK Baťa Zlín. Zúčastnil se olympijských her v roce 1936 v Berlíně a v roce 1952 v Helsinkách. Na mistrovství Evropy v roce 1953 ve Varšavě získal stříbrnou medaili. Později působil jako mezinárodní rozhodčí.
 
17. 1. Chlup Vincenc Sl. 180. výročí narození
  * 17. 1. 1841 Boskovice
† 15. 4. 1895 Zlín
 
Pedagog. Působil jako učitel v Napajedlích, kde byl předsedou spolku Komenský. Byl dopisovatelem časopisu Komenský. Byl zvolen prvním předsedou sboru dobrovolných hasičů ve Zlíně od r. 1884, jmenován prvním správcem Živnostenské školy pokračovací r. 1884. Roku 1877 podal návrh na pojmenování zlínských ulic.
 
22. 1. Mynář Aleš 60. výročí narození
  * 22. 1. 1961 Zlín  
Fotograf. Absolvoval Masarykovo gymnázium ve Vsetíně (1796–1980) a obor umělecká fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1983–1988). Jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírce Zlatého fondu Národního muzea fotografie v Praze. Vystavoval v Česku i zahraničí, např. ve Stockholmu, Hamburku, Praze, Ostravě a Brně.
 
22. 1. Valenta Edvard 120. výročí narození
  * 22. 1. 1901 Prostějov
† 21. 8. 1978 Praha
 
Spisovatel, novinář, redaktor, autor rozhlasových her. Nedokončil studium na brněnské technice (1918–1920). Působil jako redaktor Lidových novin (1920–1948). Za finanční podpory Jana Antonína Bati cestoval po světě jako reportér a také J. A. Baťu doprovázel při jeho cestě po USA v roce 1939. Za svůj protikomunistický postoj byl zatčen Státní bezpečností a uvězněn (1948–1949). Po propuštění se živil psaním komentářů ke krátkým filmům a po získání stipendia Literárního fondu opět jako spisovatel.
 
26. 1. Šika Jaroslav 45. výročí úmrtí
  * 16. 4. 1918 Borotín
† 26. 1. 1976 Zlín
 
Válečný pilot RAF, kapitán letectva. Nositel významných československých, francouzských a britských vyznamenání. Svou bojovou službu zakončil v roce 1945 u britské stíhací perutě. V roce 1949 mu byl odebrán pilotní diplom pro politickou nespolehlivost. Pracoval pak v dělnických profesích v tehdejším Gottwaldově. 28. října 2009 mu byla ve Zlíně odhalena pamětní deska, která připomíná místo, kde žil do své smrti.
 
30. 1. Přehnal Jaroslav 15. výročí úmrtí
  * 5. 2. 1950 Zlín
† 30. 1. 2006 Zlín
 
Lékař – geriatr, gerontolog. Působil v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (1974–2006), jako přednosta Gerontologického centra (1989–2006) a jako ředitel (1993–2005). Byl předsedou České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a prezidentem Asociace malých a středních nemocnic ČR. Získal in memoriam Zvláštní ocenění za rozvoj oboru geriatrie v České republice (2007).
 

Únor

2. 2. Balán Alois 130. výročí narození
  * 2. 2. 1891 Valašské Meziříčí
† 11. 5. 1960 Zlín
 
Architekt, urbanista. Absolvoval dřevařskou školu ve Valašském Meziříčí a pražskou techniku. V letech 1919–1938 působil na Slovensku jako učitel na stavební průmyslovce, na referátu Veřejných prací a jako architekt. Je autorem řady staveb v Bratislavě, jako např. budovy YMCA, Radiožurnálu, Zemské pojišťovny, Umělecké besedy, a spoluautorem regulačního plánu Bratislavy, Púchova, Malacek a Lučence. Po vzniku Slovenského státu se vrátil na Moravu, kde působil jako pedagog na dřevařské škole, jako městský architekt ve Valašském Meziříčí a na oddělení územního plánování Krajského národního výboru Gottwaldov.
 
2. 2. Šišková Šárka 55. výročí narození
  * 2. 2. 1966 Zlín  
Módní návrhářka, akademická malířka, pedagožka. Působila v ateliéru designu oděvu a produktového designu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Několik jejích návrhů bylo vystaveno v letech 2008–2009 v muzeu módy Fashion Institute of Technology v New Yorku.
 
3. 2. Bobák František 95. výročí narození
  * 3. 2. 1926 Zlín
† 4. 12. 2008 Zlín
 
Publicista, pedagog. Byl absolventem Baťovy školy práce. Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil jako středoškolský pedagog. V době komunistického režimu nemohl dlouho pracovat ve školství. Byl jedním ze spoluzakladatelů Občanského fóra ve Zlíně. Publikoval v regionálních periodikách a spolupracoval s rozhlasem. V roce 1994 obdržel Cenu města Zlína.
 
4. 2. Porvazník Ján 80. výročí narození
  * 4. 2. 1941 Adidovce (Slovensko)  
Pedagog. Absolvoval Národohospodářskou fakultu (1964) a Fakultu ekonomiky a řízení výrobních odvětví (1971) Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Působil na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě (1963–1979), Ministerstvu školství Slovenské republiky (1979–1990), Ekonomické univerzitě v Bratislavě (1990–2016) a Středoevropské vysoké škole v Sládkovičově (2006–2007). Působí jako profesor na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2001–).
 
6. 2. Koller Ludvík 115. výročí úmrtí
  * 1834 Zlín
† 6. 2. 1906 Smržice
 
Katolický kněz, spisovatel. V roce 1866 založil v Dubanech u Prostějova čtenářský spolek Pokrok, kde pořádal pravidelná večerní čtení a seznamoval věřící s novými poznatky ze všech oborů, založil školní knihovnu v Nákle a proslul také jako vynikající včelař.
 
7. 2. Slezák Timoteus 105. výročí narození
  * 7. 2. 1916 Vizovice
† 27. 8. 1978
 
Architekt. Projektoval bytové domy na Benešově nábřeží, třídě Tomáše Bati, aj. ve Zlíně. Po odchodu ze Zlína působil v Brně.
 
8. 2. Mikeš Petr 5. výročí úmrtí
  * 19. 8. 1948 Zlín
† 8. 2. 2016 Benešov
 
Básník, překladatel, redaktor, knihovník. Studoval angličtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1967–1971), studium však nedokončil. Státní zkoušky z obou jazyků složil na olomoucké jazykové škole (1975). Absolvoval nástavbové studium knihovnictví a vědeckých informací v Brně (1970–1972). Působil jako bibliograf ve Státní vědecké knihovně v Olomouci (1973–1974), jako překladatel na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1975–1976) a na Přírodovědecké fakultě (1980–1990) Univerzity Palackého . Podílel se na vydávání samizdatové edice Texty přátel (1971–1989). Jako redaktor pracoval v nakladatelstvích Votobia, Periplum, fra, dybbuk, H+H, Odeon ad. Pod pseudonymem Jan Navrátil publikoval překlad prvotiny Breta Eastona Ellise a překládal Jacka Kerouaca. Sestavil dva výbory z díla amerického básníka Ezry Pounda, na nichž se podílel i jako překladatel.
 
9. 2. Vojáček Hynek 105. výročí úmrtí
  * 4. 12. 1825 Zlín
† 9. 2. 1916 Petrohrad (Rusko)
 
Hudební skladatel, pedagog. Část dětství strávil ve Zlíně, později ve Vsetíně. Složil kolem pěti set nejrůznějších skladeb, od humoresek přes pochody, mužské a ženské sbory, kantáty až po opery. Působil v Sedmihradsku, Vídni, Lvově a Petrohradě.
 
10. 2. Očenášek Jaroslav 120. výročí narození
  * 10. 2. 1901 Němčice nad Hanou
† 19. 7. 1967 Zlín
 
Vlastivědný pracovník, sbormistr, hudební skladatel, archivář. Absolvoval obor hra na varhany na brněnské konzervatoři. Je zakladatelem Muzea v Kelči. Od roku 1950 působil ve Zlíně jako městský archivář, kde založil a vybudoval okresní archiv. Je autorem četných chrámových skladeb, lidových zpěvoher, písní, pochodů a tanců.
 
12. 2. Klásek Antonín 80. výročí narození
  * 12. 2. 1941 Olomouc  
Pedagog, chemik. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (1960–1965) a Katedru lékařské chemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1965–1969). Působil jako profesor na Ústavu potravinářského inženýrství a chemie Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (1976–2017) a jako děkan Fakulty technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1985–1989). Je členem řady národních a mezinárodních vědeckých a odborných organizací. V roce 2002 byl jmenován čestným členem České společnosti chemické a byla mu udělena Hanušova medaile této společnosti.
 
12. 2. Polanská-Kubastová Vladuna 90. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 12. 2. 1931 Blansko
† 14. 4. 2006 Blansko
 
Herečka. V Městském divadle Zlín působila od roku 1961 až do odchodu do důchodu. Za tuto dobu vytvořila řadu nepřehlédnutelných postav, především osudové a dominantní ženy, např. Matku v Čapkově stejnojmenném dramatu či Královnu v Radúzovi a Mahuleně. Za roli Matky získala Cenu literárního fondu.
 
13. 2. Janoušek Josef 15. výročí úmrtí
  * 1. 5. 1944 Zlín
† 13. 2. 2006 Zlín
 
Knihkupec. Byl majitelem Domu knihy Portál v Uherském Hradišti a zakladatelem Nadace PORTAL pro umění Idy, Vladislava a Bety Vaculkových.
 
13. 2. Tkadlec Josef 90. výročí narození
  * 13. 2. 1931
† 26. 7. 2007 Zlín
 
Lékař – nefrolog. Působil v Baťově nemocnici ve Zlíně. Měl zásluhu na zprovoznění oddělení chirurgie, traumatologie, interny, očního pavilonu i budovy léčebny dlouhodobě nemocných. V letech 1972–1990 působil jako ředitel této nemocnice.
 
15. 2. Hökl Jan 70. výročí úmrtí
  * 14. 5. 1907 Brno
† 15. 2. 1951 Praha
 
Veterinární lékař. Do Zlína přišel v roce 1939 na pozvání firmy Baťa, kde začal pracovat v Biologickém ústavu, po jeho zrušení přešel do Ústavu pro zkoumání potravin živočišného původu města Zlína. Zpracoval přehled jakostí kůží. V době války ve Zlíně dohlížel na nezávadnost potravin v jídelnách, jakost masa, pitné vody a vyhledávání a odstraňování nedostatků ve zpracování a distribuci potravin. Zabýval se také hledáním náhradních obuvnických matreriálů kvůli nedostatků kůže v době války.
 
21. 2. Miler Zdeněk 100. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 21. 2. 1921 Kladno
† 30. 11. 2011 Nová Ves pod Pleší
 
Režisér, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Ve Zlíně působil v letech 1942–1945. Po odchodu do Prahy spolupracoval především s Jiřím Trnkou v ateliérech kresleného filmu Bratři v triku. V roce 1956 vznikla jeho nejznámější postavička kresleného filmu Krtek. Je držitelem řady ocenění.
 
24. 2. Kaňková Kateřina 50. výročí narození
  * 24. 2. 1971 Zlín  
Lékařka, výzkumná pracovnice, pedagožka. Absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1996). Působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jako přednostka Ústavu patologické fyziologie a proděkanka. Zabývá se studiem metabolických abnormalit při diabetu. V roce 2007 získala prestižní stipendium z projektu UNESCO pro ženy ve vědě.
 
26. 2. Bodanský Miroslav 45. výročí narození
  * 26. 2. 1976 Zlín  
Ilustrátor, restaurátor. Pracuje na záchraně výtvarných děl, např. restauroval výmalbu obřadní síně v Uherském Hradišti (2009), či záchraně mozaiky Vladislava Vaculky na obchodním domě Prior ve Zlíně (2017).
 
26. 2. Kovanda Jaroslav 80. výročí narození
  * 26. 2. 1941 Zlín  
Básník, prozaik, publicista, malíř, sochař, pedagog. Absolvoval obor reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1959–1963). Působil jako korektor, kulisák a jako pedagog v Tyrolském domě na Lešné a na Základní umělecké škole v Uherském Brodě. Byl šéfredaktorem básnického časopisu Psí víno (1997–2006), publikoval v Divokém víně, Literárním měsíčníku, Svědectví, časopisu ZVUK, Literárních novinách ad. Byl nominován na Cenu Josefa Škvoreckého (2011). Je členem PEN klubu.
 
 

Březen

1. 3. Sedláček Ivo 60. výročí narození
  * 1. 3. 1961 Brno  
Výtvarník, pedagog, teoretik umění. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně a oboru výtvarná výchova na pedagogické fakultě brněnské univerzity. Je spoluzakladatelem, vedoucím výtvarného ateliéru a ředitelem Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění ve Zlíně a spolupracovníkem Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Je jedním ze zakladatelů a redaktorů kulturní revue Prostor Zlín.
 
2. 3. Čechmánek Roman 50. výročí narození
  * 2. 3. 1971 Zlín  
Sportovec – hokejový brankář, podnikatel, trenér. Získal zlatou medaili na Zimních olympijských hrách v Naganu (1998), titul Mistra světa (1996, 1999, 2000) a titul nejlepší brankář extraligy (1994–1999). Působil v hokejových klubech ve Vsetíně, Philadelphii, Los Angeles, Linköpingu, Karlových Varech a Třinci. Působí jako trenér hokejového univerzitního týmu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2019–).
 
3. 3. Schmidtová Natalie 40. výročí úmrtí
  * 26. 8. 1895 Rusko
† 3. 3. 1981 Rozsochy u Bystřice nad Pernštejnem
 
Malířka. Byla významnou představitelkou primitivistické školy v malířství. V období 2. světové války pracovala jako domovnice ve Zlíně, kde se stýkala se žáky a učitely Školy umění. Její díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, Národopisném muzeu v Praze, Slovenské národní galerii v Bratislavě aj.
 
4. 3. Hloušek Milan 60. výročí narození
  * 4. 3. 1961 Brno  
Herec, režisér, pedagog. Absolvoval Janáčkovu akademii muzických umění v Brně. Působil v divadlech v Šumperku (1984–1985), v Opavě (1986–1990), v Olomouci (1990–1993) a v Městském divadle ve Zlíně (1993–2013). Ztvárnil přes sto rolí, ke kterým patří např. Misantrop (Misantrop), Francois Villon (Balada z hadrů), Richard Lví srdce (Lev v zimě), Pantalone (Zelenavý ptáček), Herodes (Zachariáši, vypravuj nám o Bohu), aj. Působí jako pedagog oboru Hudebně dramatického umění na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění (2013–) a v Českém rozhlase Zlín.
 
7. 3. Dadák Jiří 95. výročí narození
  * 7. 3. 1926 Valašské Meziříčí
† 6. 3. 2014
 
Sportovec - kladivář. Byl členem atletického klubu PSK Zlín. Je držitelem bronzové medaile na Mistrovství Evropy v roce 1950 v Bruselu, dvojnásobným Mistrem republiky a držitelem československého rekordu. V roce 1952 na olympijských hrách v Helsinkách obsadil čtvrté místo.
 
12. 3. Pavlištík Karel 90. výročí narození
  * 12. 3. 1931 Uherský Brod
† 7. 12. 2018 Zlín
 
Etnograf, folklorista. Absolvoval etnografii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1956–1960). Byl programovým tajemníkem Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. Působil v Armádním uměleckém souboru (1953–1962) a v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1962–1970), odkud byl v době normalizace vyhozen. Poté byl zaměstnán v JZD Lukov (1971–1989), nejprve jako dělník, posléze v úseku sociálních a kulturních služeb jako vedoucí valašského souboru Kašava. V době normalizace byl nucen publikovat pod jinými jmény. Do Muzea jihovýchodní Moravy se mohl vrátit až v 90. letech a spolupracoval s ním až do své smrti, vytvořil např. námět a scénář expozice „S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“. Působil jako choreograf souboru Vesna ve Zlíně (1965–1968), umělecký vedoucí Vonice (1967–1974) a jako vedoucí dětského souboru Vonička. Spolupracoval s folklorními soubory Hradišťan, Olšava, Rusava, Světlovan, Rozmarýn ad. Byl nositel Ceny města Zlína (1994). V roce 2001 mu byla udělena Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. V roce 2005 získal cenu PRO AMICIS MUSAE za významný, dlouholetý a mimořádný přínos do oblasti kulturního rozvoje regionu.
 
14. 3. Dočkalová-Kobzáňová Jana 75. výročí narození
  * 14. 3. 1946 Zlín  
Výtvarnice, malířka skla. Je dcerou akademického malíře Jana Kobzáně. Vyučila se malířkou skla v Novém Boru. Žije a tvoří v Karolince. Je členkou výtvarné skupiny Urgantina. Jako první u nás začala figury na skle podkládat plátnem. V její tvorbě se odráží inspirace valašským folklorem.
 
14. 3. Vavřín František 30. výročí úmrtí
  * 16. 2. 1915 Kozlov
† 14. 3. 1991
 
Chemik, pedagog. Absolvoval Vysokou školu technickou Dra Edvarda Beneše v Brně. Působil ve Výzkumném ústavu (1940–1961) a Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (1961–1984). Zabýval se technologií stavebních hmot.
 
17. 3. Holík Jiří 55. výročí narození
  * 17. 3. 1966 Zlín  
Kastelán, historik, vlastivědný pracovník. Zakládajicí člen a předseda Spolku přátel hradu Lukova (1990–). Zabývá se historií Valašska.
 
19. 3. Trnka František 90. výročí narození
  * 19. 3. 1931 Telce-Skály  
Ekonom, politik, poslanec, pedagog. Působil na Vysoké škole zemědělské v Praze (1958–1982), v Agrokombinátu Slušovice jako ekonomický náměstek Františka Čuby (1983–1990), jako poslanec a člen Hospodářského výboru Parlamentu České republiky (1992–1996) a jako děkan zlínské Fakulty managementu a ekonomiky brněnského Vysokého učení technického (1997–2001).
 
22. 3. Bergmann Ivan 75. výročí narození
  * 22. 3. 1946 Zlín  
Architekt. Je autorem základní školy na ulici Kvítková, Lesní kavárny, komlexu budov penzionu pro seniory ve Zlíně, střední zdravotnické školy v Bartošově čtvrti či spoluautorem projektu rekonstrukce 21. budovy v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně, který získal cenu Obce architektů Grand Prix 2005. Podílel se na návrhu rekonstrukce známého Jurkovičova domu v Luhačovicích. Je nositelem Ceny města Zlína za rok 2008.
 
22. 3. Vaculík Jaroslav 100. výročí narození
  * 22. 3. 1921 Vrchoslavice
† 18. 7. 1995 Praha
 
Architekt, výtvarník. V době druhé světové války pracoval několik let v atelieru Františka Lydie Gahury ve Zlíně. Byl jedním z nejaktivnějších propagátorů Le Corbusierova díla v poválečném Československu a jeho programu Pět bodů nové architektury. V poslední etapě své tvorby získal několik vyznamenání za humanizaci prostředí panelových sídlišť především v Praze. Obdržel cenu BSHF HABITAT AWARDS 90 v japonské Hirošimě za projekt Půdní byty pro 500 000 obyvatel Československa (1991).
 
24. 3. Fridrich Josef 115. výročí narození
  * 24. 3. 1906 Tupesy
† 30. 9. 1999 Lukov
 
Hudebník, dirigent, varhaník. Působil v Bartošově souboru písní a tanců ve Zlíně a jako varhaník ve Fryštáku (1939–1950). Byl výraznou osobností kulturního života ve Fryštáku.
 
27. 3. Zavrtálek Jan 100. výročí narození
  * 27. 3. 1921 Kostelec (u Zlína)
† 15. 10. 2008 Zlín
 
Lesník, lesnický úředník. Lesnickou praxi při studiu vykonal na Lesní správě Zlín u firmy Baťa. Pracoval v lesních správách v Javorníku, na Šumavě a v Lukově. Je autorem publikace Mlýny v povodí Januštice (2011).
 
28. 3. Přerovský Bernard 20. výročí úmrtí
  * 11. 5. 1908 Vyškov
† 28. 3. 2001 Vyškov
 
Kněz. Působil jako duchovní správce zlínské farnosti (1935–1989), sídelní kanovník v Olomouci (1963–1973), generální vikář (1973–1975) a probošt (1975–1989).
 
29. 3. Trávníček Zdeněk 95. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 29. 3. 1926 Turnov
† 17. 3. 2006 Vizovice
 
Lékař. Byl spoluzakladatelem a primášem Valašského krúžku v Malenovicích a primášem cimbálové muziky Dřevnica. Spolupracoval také s brněnským rozhlasovým orchestrem. Má zásluhu na rekonstrukci malenovického kroje.
 
30. 3. Čančíková Naděžda 70. výročí narození
  * 30. 3. 1951 Ústí n. Labem  
Výtvarnice, akademická malířka, pedagožka. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1970–1976). Působí na Základní umělecké škole ve Zlíně. Zabývá se knižní ilustrací, věnuje se volné grafice a tvorbě exlibris. Z grafických technik užívá hlavně kombinované techniky tisku z hloubky, zejména lept s akvatintou.
 
31. 3. Landa Stanislav 40. výročí úmrtí
  * 30. 8. 1898 Vrůtky
† 31. 3. 1981 Praha
 
Chemik, pedagog. Absolvoval obor technická chemie na Českém vysokém učení technickém v Praze (1921). Působil v Baťových závodech (1933–1945), kde vybudoval chemický výzkumný ústav a pod jeho vedením se realizovalo více než 40 nových chemických výrob, a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Objevil nový uhlovodík – adamantan. Je držitelem státní ceny (1959), zlaté oborové plakety Československé akademie věd (1968).
 

Duben

1. 4. Hoza Osvald 90. výročí narození
  * 1. 4. 1931 Zlín
† 12. 1. 2009 Zlín
 
Spisovatel, aforista. Absolvoval základní odbornou školu ve Zlíně (1946–1947). V 60.–90. letech výrazná osobnost Zlína. Publikoval časopisecky, je autorem sborníku aforismů.
 
2. 4. Adamíra Jiří 95. výročí narození
  * 2. 4. 1926 Dobrovice
† 14. 8. 1993 Praha
 
Herec. Působil v divadlech ve Zlíně (1947–1952), Ostravě (1952–1962), pražském Realistickém divadle a poté v Národním divadle. Svůj hlas využil také při umělecké recitaci, v rozhlase a při dabingu. Několik let působil i jako pedagog na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Za svůj výkon Bedřicha Brenského v Moskalykově televizním dramatu Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (1965) se stal laureátem Státní ceny Klementa Gottwalda (1967), dále získal Cenu Jaroslava Průchy (1987) a titul zasloužilý umělec (1989).
 
2. 4. Svoboda Aleš 80. výročí narození
  * 2. 4. 1941 Zlín
† 9. 1. 2010 Opava
 
Lingvista, anglista, překladatel, pedagog. Zabýval se syntaxí na základě srovnání angličtiny, češtiny a dalších jazyků. Působil jako lektor češtiny na londýnské univerzitě (1973–1975), na Pedagogické fakultě (1984–1994) a Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a vedl Ústav cizích jazyků na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (1994–2003).
 
3. 4. Baťa Tomáš 145. výročí narození
  * 3. 4. 1876 Zlín
† 12. 7. 1932 Otrokovice
 
Průmyslník, politik. Spolu se svými sourozenci založil v roce 1894 ve Zlíně obuvnický závod, po bratrově smrti v roce 1908 se stal jeho jediným vlastníkem. V roce 1931 přeměnil podnik na akciovou společnost budující další podniky doma i v zahraničí. Podnikal v 36 oborech výroby, obchodu a služeb. Zasloužil se mimořádně o rozvoj města Zlína, kde byl v letech 1923–1932 starostou. Spolu s F. L. Gahurou se autorem projektu Zlína jako zahradního města. Zahynul při letecké havárii.
 
3. 4. Král Leopold 70. výročí úmrtí
  * 1. 12. 1875 Uhersko u Vysokého Mýta
† 3. 4. 1951 Zlín
 
Lékař. Působil jako lodní lékař u rakouské společnosti Lloyd, posléze v československých legiích v Rusku a jako praktický lékař ve Zlíně (1900–). Zabýval se hudbou, literaturou, studiem cizích jazyků, sběratelstvím a cestováním.
 
5. 4. Pinkava Josef 15. výročí úmrtí
  * 25. 11. 1919 Dobrošov
† 5. 4. 2006 Zlín
 
Filmový režisér. Tvůrce mnoha filmů pro děti, např. Kapitán Korda (1970), Metráček (1971), Terezu bych kvůli žádné holce neopustil (1976), Kopretiny pro zámeckou paní (1980), Výbuch bude v pět (1984) ad. Spolupracovník Hermíny Týrlové. Je nositelem Ceny města Zlína (1999). V roce 1997 získal jako první na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež.
 
6. 4. Lukaštík Rostislav 95. výročí narození
  * 6. 4. 1926 Přerov
† 30. 7. 2007 Zlín
 
Lékař – kardiolog. Působil jako primář oddělení interny Baťovy nemocnice ve Zlíně (1970–1990). V roce 1968 založil ve Zlíně tradici celostátních Československých kardiologických dnů s mezinárodní účastí. V roce 1972 byla ve Zlíně zřízena první koronární jednotka v republice. Je nositelem Ceny města Zlína (1996) a držitel medaile profesora V. Libenského a J. E .Purkyně.
 
9. 4. Kašpárek Vincenc 115. výročí úmrtí
  * 22. 1. 1834 Zlín
† 9. 4. 1906 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v období 22. 9. 1881 – 8. 1. 1885. Ve spolupráci se zlínskými živnostenskými společenstvy zřídil v roce 1884 pokračovací průmyslovou (živnostenskou) školu.
 
10. 4. Kopp Radomil 65. výročí narození
  * 10. 4. 1956 Odry  
Podnikatel, spisovatel. Vyučil se číšníkem, žil v emigraci v Německu. V jeho knihách se odrážejí vzpomínky na jeho rodinu v emigraci, problémy ve společnosti.
 
13. 4. Cholek Zdeněk 90. výročí narození
  * 13. 4. 1931 Zlín  
Filmový režisér. Od roku 1945 působil ve zlínském filmovém studiu. Zabýval se natáčením školních filmů z oboru matematiky a tvorbou reklamních a instruktážních filmů.
 
19. 4. Bakala Jiří 75. výročí narození
  * 19. 4. 1946 Zlín
† 9. 3. 2014
 
Lékař. Primář oddělení nukleární medicíny (1986–2012) a historik Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Autor knihy Baťova nemocnice ve Zlíně 1927–2002 a publikace Osmdesát let Baťovy nemocnice v obrazech, faktech a dokumentech 1927–2007.
 
20. 4. Brada Vojtěch 110. výročí narození
  * 20. 4. 1911 Zlín-Malenovice
† 25. 3. 1983 Kroměříž
 
Pedagog, skladatel, národopisec. Stál u zrodu kroměřížských Hanáckých slavností a Přehlídky dětských hanáckých souborů v Uničově. Vydal skripta nauky o lidové písni a učebnici Škola hry na cimbale (1982).
 
20. 4. Vančík František 45. výročí úmrtí
  * 29. 11. 1928 Zlín-Malenovice
† 20. 4. 1976 Praha
 
Etnograf. Studoval národopis a hudební vědu na Karlově univerzitě. Hrál na housle, klavír, varhany a cimbál. Byl prvním cimbalistou Valašského krúžku z Malenovic. Působil v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd. Zabýval se zejména lidovými výročními obyčeji a zvyky na vesnici, ale i v městském prostředí.
 
20. 4. Vaňura Alois 145. výročí narození
  * 20. 4. 1876 Dvůr Králové  
Pedagog. Působil na Amerlingově učitelském ústavu v Praze jako ředitel (1933–1936) a na Spolkovém československém reálném gymnasiu jako jeho první ředitel (1936–1939) a po zřízení Protektorátu jako školský poradce ve Zlíně (1939–1944).
 
21. 4. Bardoděj František 120. výročí narození
  * 21. 4. 1901 Fryšták
† 27. 1. 1978 Zlín
 
Vlastivědný pracovník, pedagog. Byl dlouholetým kronikářem města Fryštáku. Působil jako učitel ve Velíkové a Fryštáku. Zabýval se dějinami Fryštáku. Byl členem redakce časopisu Podřevnicko.
 
21. 4. Damborská Marie 30. výročí úmrtí
  * 16. 8. 1913
† 21. 4. 1991 Luhačovice
 
Lékařka. Ve Zlíně působila od roku 1938. Jako jedna z prvních prováděla zdravotní prohlídky žáků na školách. Věnovala se studiu dětské psychologie, neurologie, sociologie. Zasloužila se o vznik Kojeneckého ústavu v Luhačovicích a stala se jeho první ředitelkou.
 
22. 4. Červinka Vincenc 120. výročí narození
  * 22. 4. 1901 Zlín
† 11. 7. 1982 Zlín
 
Předseda MěNV v Gottwaldově. V čele města stál ve dvou obdobích, v letech 1952–1954 a 1960–1964. V letech 1964–1968 byl poslancem Národního shromáždění. V době jeho působení na radnici se začalo stavět velké panelové sídliště v Malenovicích a zastřešování zimního stadionu.
 
23. 4. Jaroněk Bohumír 155. výročí narození
  * 23. 4. 1866 Zlín
† 18. 1. 1933 Zlín
 
Malíř, keramik. Absolvoval Státní odbornou uměleckoprůmyslovou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Působil v zahraničí, např. v Uhrách a Egyptě. S bratrem Aloisem zřídili keramickou dílnu ve Valašském Meziříčí. Stál u zrodu Sdružení výtvarných umělců moravských. Byl spoluzakladatelem Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
 
26. 4. Klabal Radomír 85. výročí narození
  * 26. 4. 1936 Zlín  
Prozaik. Absolvoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze (1960). Působil jako projektant. Je autorem sci-fi povídek a rozhlasových her.
 

Květen

1. 5. Peňáz František 25. výročí úmrtí
  * 6. 7. 1912 Pašovice
† 1. 5. 1996 Hřivinův Újezd
 
Malíř, grafik. Začínal jako pracovník oddělení Tisk v Baťových závodech. Je jedním z prvních absolventů Školy umění. Již během studia ilustroval pro nakladatelství TISK dětské knihy, např. Včelka Mája a její dobrodružství, Louskáček a myší král. Úzce spolupracoval se Stavebním oddělením, které vedl arch. Vladimír Karfík. 1948–1968 zaměstnán v projekci Centroprojektu. Je autorem více než dvou set interiérů kostelů na Moravě a na Slovensku. Prvních výstav se dočkal až po roce 1989.
 
6. 5. Dadák Břetislav 85. výročí narození
  * 6. 5. 1936 Liptál
† 19. 5. 2014
 
Muzejní výtvarník. Absolvoval obor propagační grafika a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1952–1956). Působil ve vsetínském muzeu, později v Kroměříži (1973–1994) a v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1959, 1994–1996). Zabýval se grafickou úpravou knih a časopisů, plakátovou tvorbou a výtvarnou podobou muzejních výstav a expozic. Je spoluzakladatelem vlastivědné revue Valašsko.
 
8. 5. Přívara Milan 85. výročí narození
  * 8. 5. 1936 Lukov  
Učitel hudby, regionální historik, sběratel. Působil v Lidové škole umění ve Zlíně. Zabýval se sběratelstvím a dějinami lukovské farnosti.
 
11. 5. Dudešek Jan 95. výročí narození
  * 11. 5. 1926 Vráble (Slovensko)
† 19. 2. 1988 Zlín
 
Režisér, výtvarník, animátor. Do Zlína přišel v roce 1941 jako „Mladý muž“. V roce 1951 nastoupil do zlínských filmových ateliérů. Podílel se na produkci pro bratislavskou televizi. Jako výtvarník a režisér byl autorem řady televizních seriálů pro děti. Dospělým jsou určeny loutkové filmy Problém, Krajan, animovaná groteska Bumerang a pohádka O tom, jak v Sušici padal vlažný sníh.
 
13. 5. Bosák Aleš 105. výročí narození
  * 13. 5. 1916 Vlachovice
† 12. 4. 1989 Mikulůvka
 
Pedagog. Působil jako školní inspektor v Uherském Hradišti a jako ředitel Filmového studia Gottwaldov (1958–1969). Jeho zásluhou se začaly vyrábět hrané filmy pro děti a podílel se na vzniku dětských přehlídek a festivalů. Byl členem předsednictva Mezinárodního střediska filmů pro děti a mládež při UNESCO.
 
15. 5. Babinský Antonín 20. výročí úmrtí
  * 1942
† 15. 5. 2001
 
Sportovec – vzpěrač. Působil v Baníku Ostrava a Sokole Zlín. Překonal 23 československých juniorských rekordů. Získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy (1963) a titul mistra ČR (1994). Dlouhodobě působil ve zlínské Tělovýchovné jednotě.
 
15. 5. Pospíšil Jaroslav 80. výročí narození
  * 15. 5. 1941 Jankovice u Holešova  
Právník, spisovatel, zaměřující se na literaturu faktu. Je členem Obce spisovatelů a Klubu autorů literatury faktu. Je autorem publikací s regionální tématikou, např. Rub a líc baťovských sporů, Světla a stíny v životě Baťova ředitele Ing. Františka Maloty. Zejména se však zaměřuje na problematiku druhého a třetího odboje, např. v knihách Hyeny, Hyeny v akci, či Radista skupiny Clay Eva vzpomíná.
 
16. 5. Jungmann Pavel 65. výročí narození
  * 16. 5. 1956 Zlín  
Knihkupec, nakladatel, regionální politik. Absolvoval obor Informační studia a knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze. Aktivně se zapojil do činnosti proti totalitnímu komunistickému režimu. Stal se jedním ze zakládajících členů a také mluvčím Společenství přátel USA (SPUSA), staral se o redakci a grafickou podobu samizdatového Magazínu SPUSA. Pomáhal Stanislavu Devátému při útěku do Polska. V roce 1989 se stal jedním ze zakládajících členů Občanského fóra ve Zlíně. Provozoval nakladatelství Archa.
 
16. 5. Šebestík Josef 105. výročí narození
  * 16. 5. 1916 Hrádek na Vlárské dráze
† 4. 12. 1944 Tain (Skotsko)
 
Pilot 311. bombardovací perutě RAF. V letech 1936–1938 pracoval u firmy Baťa ve Zlíně. V roce 1939 se ve Francii zapojil do zahraničního odboje. Po dvou letech byl zařazen ve Velké Británii k 311. československé bombardovací peruti RAF jako operační pilot. V prosinci 1944 zahynul při cvičném letu.
 
17. 5. Činčová Yvona 55. výročí narození
  * 17. 5. 1966 Zlín  
Regionální historička. Působí v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Je autorkou řady statí v odborných časopisech a výstav a publikací, např. o pohlednicích ze Zlína a z Luhačovic, o zlínském sportu atd.
 
17. 5. Hybler Zdeněk 100. výročí narození
  * 17. 5. 1921 Prostějov
† 9. 1. 1993 Zlín
 
Akademický malíř, grafik, scénograf. Absolvoval zlínskou Školu umění (1939–1943) a Univerzitu Palackého v Olomouci (1945–1950). Působil ve filmových ateliérech (1946–1953), jako výtvarník v Divadle pracujících (1946–1953, 1968–1985), jako pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci (1963–1968). Vytvořil přes 250 scén pro divadlo ve Zlíně i další divadla a pro festivaly Intertalent a Talentinum ve Zlíně a Strážnické slavnosti. Zúčastnil se mnoha výstav u nás i v zahraničí.
 
17. 5. Jechová Eliška 100. výročí narození
  * 17. 5. 1921 Holíč  
Básnířka, prozaička, novinářka. Ve své prozaické tvorbě zachytila vzpomínky na svůj život, město Zlín (žila zde od roku 1930) a nejrůznější osudy lidí ze Zlína.
 
20. 5. Hovadík Jaroslav 10. výročí úmrtí
  * 8. 5. 1935 Zlín
† 20. 5. 2011 Praha
 
Grafik, malíř, sochař. Byl členem výtvarné skupiny 5+2. Emigroval po roce 1968, pobýval v Rakousku, Kanadě, Francii a Německu. Vystavoval v řadě měst a zemí.
 
22. 5. Müller Karel 85. výročí narození
  * 22. 5. 1936 Zlín  
Ekonom, pedagog. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (1954–1959). Působil v Československé akademii věd (1966–1992), poté jako pedagog na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově v Praze. Podílí se na mezinárodních srovnávacích výzkumech vědy, techniky a inovací. Zabývá se sociální povahou vědy. Je členem národních a mezinárodních vědeckých společností, např. Mezinárodní a Evropské sociologické asociace, Národohospodářského ústavu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových aj.
 
24. 5. Altrichter Petr 70. výročí narození
  * 24. 5. 1951 Frenštát pod Radhoštěm  
Dirigent. Absolvoval hru na lesní roh, dirigování a řízení orchestru a sboru na ostravské konzervatoři (1966–1972) a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (1978). Působil jako asistující dirigent ve Státní filharmonii Brno (1978–1979) a v České filharmonii (1978–-1983), jako dirigent ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně (1979–1984), ve filharmoniích v Pardubicích (1982–1989) a Brně (1984–1987) a jako šéfdirigent v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK (1987, 1990–1991), Jihozápadní německé filharmonii v Kostnici (1993–2004), Královském filharmonickém orchestru v Liverpoolu (1997–2001) a ve filharmonii v Brně (2002–2009). Spolupracuje s rozhlasem a televizí.
 
24. 5. Motyka Petr 80. výročí narození
  * 24. 5. 1941 Zlín  
Učitel. Absolvoval pedagogický institut. Působil na Základní škole v Hovězí. V roce 1970 emigroval do USA.
 
25. 5. Horka František 60. výročí narození
  * 25. 5. 1961 Zlín
† únor 2020
 
Básník. Absolvoval gymnázium ve Zlíně a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Získal první cenu na festivalu experimentální poezie Modernost v Rakovníku (2002). Vydával s Jiřím Dynkou a Jiřím Moravským Brabcem internetový magazín MagazLin.
 
29. 5. Zelina Šebestián 30. výročí úmrtí
  * 29. 9. 1928 Kurovice
† 29. 5. 1991 Zlín
 
Architekt. Je autorem řady staveb ve Zlíně, např. Střední průmyslové školy Zlín (1974), spoluautorem 1. etapy sídliště Jižní Svahy a autorem občanských a bytových staveb. Byl i vydavatelem bibliofilských tisků.
 

Červen

2. 6. Ambrůz Jan 65. výročí narození
  * 2. 6. 1956 Zlín  
Výtvarník, pedagog. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1974–1978) a ateliér designu ve Zlíně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1978–1984). Působí jako pedagog na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1998–). Je autorem plastiky Kytice na kruhovém objezdu v Třinci nebo památníku Tomáše Garrigua Masaryka v Hustopečích.
 
5. 6. Niklová Libuše 40. výročí úmrtí
  * 1. 4. 1934 Zlín
† 5. 6. 1981 Zlín
 
Výtvarnice, designérka hraček. Absolvovala obor tvarování plastických hmot Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (1950–1954). Působila v Gumotexu Břeclav (1954–1960), kde navrhovala malé pískací gumové hračky. V roce 1961 přešla do Fatry Napajedla, kde mj. navrhovala hračky nebo zvířátka s harmonikovým trupem. V době působení ve Fatře patentovala devět vynálezů a tři národní průmyslové vzory. Zúčastňovala se veletrhů hraček v zahraničí, kde získala řadu ocenění.
 
5. 6. Šolc František 115. výročí narození
  * 5. 6. 1906 Dubí
† 10. 1. 1999 Plzeň
 
Herec. Od 20. let byl členem, později i vedoucím několika kočovných společností. Po válce působil v profesionálních divadlech v Karlových Varech, Pardubicích, Brně a Jihlavě. V letech 1962–1968 byl členem souboru Divadla pracujících ve Zlíně. Ztvárnil i několik rolí ve filmech, např. Ať žije republika, Automat na přání, Mlčení mužů.
 
7. 6. Kavan Jan 35. výročí úmrtí
  * 26. 5. 1905 Praha
† 7. 6. 1986 Praha
 
Sochař, pedagog. Absolvoval Státní průmyslovou školu sochařskou a kamenickou v Hořicích a Akademii výtvarných umění v Praze (1925–1933). Působil jako profesor na Škole umění ve Zlíně (do roku 1949) a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1951–1972). Účastnil se Zlínských výtvarných salonů a byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Pro československý pavilon na Expo 58 v Bruselu vytvořil fontánu, která byla v roce 1960 přenesena do Luhačovic před Dům Bedřicha Smetany.
 
7. 6. Šmíd Miroslav 15. výročí úmrtí
  * 19. 4. 1932 Zlín
† 7. 6. 2006 Bratislava
 
Dirigent. Působil na Slovensku. Těžiště jeho tvorby bylo v souboru Lúčnica. Řadu let spolupracoval s Filmovým symfonickým orchestrem v Praze. Působil i jako hudební skladatel.
 
9. 6. Lorenc Miroslav 125. výročí narození
  * 9. 6. 1896 Holešov
† popraven 11. 2. 1943 Vratislav (Polsko)
 
Architekt. V 1. sv. válce byl členem československých legií, bojoval na italské a ruské frontě. Po válce absolvoval školu architektury na Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Kotěry a Josefa Gočára. Od roku 1930 působil v projekční kanceláři stavebního oddělení Baťových závodů. Navrhl projekt školní čtvrti, živnostenskou školu, školu na Letné a řadu dalších škol ve městě a blízkém okolí. Je autorem hotelu Společenský dům. Po odchodu z Baťových závodů založil vlastní projekční kancelář. Projektoval např. kolonii domků pro stavební družstvo Podřevnicko, kavárnu Malota, Trantírkův dům, kasárna v Holešově, školu a spořitelnu v Napajedlích aj. Zabýval se i návrhy nábytku a divadelních dekorací. Byl členem Devětsilu a Svazu socialistických architektů. Byl velitelem oblastní sekce odbojové organizace Obrana národa. V říjnu 1940 byl zatčen gestapem, vězněn v několika věznicích a posléze popraven.
 
10. 6. Novotný Jaroslav 45. výročí úmrtí
  * 21. 3. 1903 Smečno
† 10. 6. 1976 Zlín
 
Pedagog, fotograf, kameraman, režisér. Ve 30. letech učil na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně. Věnoval se tvorbě školních výukových filmů a zřídil jednu z prvních českých půjčoven školních filmů. Působil v baťovských atelierech, byl autorem řady instruktážních a dokumentárních filmů. Byl mj. spoluautorem významného dokumentu Poslední léto s TGM (1937). Spolupracoval s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem na dokumentárních filmech z jejich cest.
 
10. 6. Pásek Jan 25. výročí úmrtí
  * 21. 12. 1915 Brno
† 10. 6. 1996 Zlín
 
Přírodovědec – geolog, muzejní pracovník, pedagog. Působil na gymnáziu ve Zlíně a Krajském vlastivědném ústavu ve Zlíně. Zabýval se geologií a přírodou Zlínska.
 
11. 6. Bartoš František 115. výročí úmrtí
  * 16. 3. 1837 Mladcová
† 11. 6. 1906 Mladcová
 
Etnograf, folklorista, pedagog, jazykovědec. Působil v Brně jako ředitel Slovanského gymnázia a jako školní inspektor. Zakladatelský význam mají jeho díla o moravských nářečích. Pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. se stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Ve sběratelské činnosti navázal na dílo Františka Sušila a vydal tři soubory moravských a slezských písní s nápěvy. Na některých dílech spolupracoval s Leošem Janáčkem. S jeho pedagogickým působením souvisí i zpracování čítanek a příruček pro střední školy a činnost ediční. Jeho Dialektologie moravská byla oceněna petrohradskou akademií věd v roce 1890. Na jeho rodném domě v Mladcové je umístěna pamětní deska, před ZŠ v Bartošově čtvrti ve Zlíně je pomník od Karla Řezníka. V Muzeu jihovýchodní Moravy je instalována pamětní síň Františka Bartoše. Od roku1996 nese ve svém názvu jeho jméno okresní knihovna, nyní Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (od roku 2013).
 
12. 6. Sedlář Josef 85. výročí úmrtí
  * 14. 11. 1897 Velká Lhota (nyní Lhota)
† 12. 6. 1936 Súdán
 
Obchodník. Působil v Baťových závodech, nejdříve jako dělník, později jako vedoucí zahraničních nákupů (1915–1936). Cestoval po světě, navštívil např. Balkán, Indii, Indonésii, Afriku. Pro Baťovy závody založil kaučukovníkové plantáže na východních indických ostrovech, v Nigérii a v Belgickém Kongu. Zahynul na následky žluté zimnice při cestě ze Středoafrické republiky zpět do Zlína.
 
16. 6. Novák Ludvík 85. výročí narození
  * 16. 6. 1936 Zlín
† 9. 11. 2008 Zlín
 
Matematik, pedagog. Působil na Ústavu matematiky Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl předsedou zlínské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (1970–2008).
 
17. 6. Marek Rostislav 60. výročí narození
  * 17. 6. 1961 Přílepy  
Herec, pedagog. Absolvoval Janáčkovu univerzitu múzických umění v Brně. Působí v Městském divadle Zlín (1984–) a na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. V divadle ztvárnil více než sto rolí, např. ve hrách Naši furianti, Othello, Mistr a Markétka, Pan Kaplan má stále třídu rád, Já, Baťa aj. Spolupracuje i s filmem a televizí, ztvárnil role např. ve filmech Domácí péče, Lovec a datel, Potkal jsem ho v ZOO a v seriálech Znamení koně, Labyrint, Četnické humoresky ad. Spolupracuje s amatérskými soubory. Za titulní roli v Lakomci získal diváckou cenu APLAUS 1999.
 
20. 6. Fric Ota 120. výročí narození
  * 20. 6. 1901 Praha
† 16. 1. 1988 Zlín
 
Hudební historik, pedagog. Absolvoval obor čeština, francouzština a hudební věda na Karlově univerzitě v Praze (1920–1930). Působil jako pedagog v Trenčíně (1925–1928) a v Kroměříži (1928–1948), jako zemský školní inspektor v Brně (1948–1949), jako pracovník školského odboru Krajského národního výboru ve Zlíně (1949–1956) a jako ředitel Krajského ústavu pro další vzdělávání učitelů (1956–1961). Přispíval do periodik jako Lidové noviny, Naše pravda (Zlín), Kroměřížan, do hudebních časopisů Hudební věstník a Tempo. Zabýval se vývojem hudební kultury na jihovýchodní Moravě.
 
23. 6. Eliášová Eva 5. výročí úmrtí
  * 15. 8. 1958 Zlín
† 23. 6. 2016
 
Spisovatelka. Absolvovala chemickotechnologickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Byla sběratelkou lidové slovesnosti. Zabývala se folklorem Valašska, Slovácka, Lašska a Luhačovického Zálesí.
 
23. 6. Kupec Jan 85. výročí narození
  * 23. 6. 1936 Zlín
† 31. 8. 2018 Zlín
 
Chemik, pedagog. Působil na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně a na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako vedoucí Katedry technologie životního prostředí a chemie. Zabýval se odpady a likvidací toxických a nebezpečných odpadů.
 
24. 6. Baroš Bedřich 85. výročí narození
  * 24. 6. 1936 Tylovice
† 14. 12. 1974 Brno
 
Malíř, grafik, sportovec – hokejista. Absolvoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně. Po příchodu do Zlína působil jako hokejový brankář, posléze jako propagační grafik ve Svitu (1959–1974). Byl členem skupiny 5&2. Zabýval se vrstvenou malbou a figurální tvorbou.
 
25. 6. Adamec Josef 45. výročí úmrtí
  * 28. 1. 1914 Suchá Loz
† 25. 6. 1976 Zlín
 
Spisovatel, pedagog. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1936–1939). V listopadu 1939 byl zatčen a do května 1940 vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen v Německu. Od roku 1941 působil jako výpomocný učitel na obchodní akademii ve Zlíně, poté ve státní pojišťovně (1959–1968) a do roku 1974 jako pedagog na střední ekonomické škole ve Zlíně.
 
25. 6. Bartošek Antonín 85. výročí narození
  * 25. 6. 1936  
Předseda MěNV Gottwaldov. Do funkce předsedy přišel z postu ředitele obuvnického závodu Svit n. p., jeho volební období bylo ukončeno sametovou revolucí. V čele města stál v letech 1988–1990. Za jeho působení byl městu navrácen název Zlín.
 
25. 6. Rozhon František 95. výročí narození
  * 25. 6. 1926 Bystřice p. Hostýnem
† 2003
 
Architekt. Absolvoval odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (1941–1944) a architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Působil v Krajském architektonickém ateliéru ve Zlíně, od roku 1956 ve Stavoprojektu ve Zlíně. Je autorem budovy Městského divadla Zlín (spolu s Miroslavem Řepou) a budovy divadla a rozhlasového studia v Hradci Králové (spolu s Miroslavem Řepou a Jiřím Gřegorčíkem). Projektoval také sidliště Trávníky v Otrokovicích, sídliště v Napajedlích a školy ve Zlíně a Starém Městě.
 
30. 6. Jírů Josef 115. výročí narození
  * 30. 6. 1906 Pelhřimov  
Houslový pedagog, hudební organizátor. Působil jako ředitel Městské hudební školy ve Zlíně (1935–1949). Založil hudební školy v Otrokovicích a Uherském Hradišti. Rozsáhlá byla též jeho činnost přednášková a koncertní.
 

Červenec

1. 7. Brada Ladislav 125. výročí narození
  * 1. 7. 1896 Hulín
† 8. 1. 1990 Zlín
 
Agronom. Zasloužil se o založení a rozvoj Výzkumné stanice travinářské v Rožnově pod Radhoštěm. Působil v Jednotném zemědělském družstvu Vizovice (1961–1963).
 
1. 7. Novotný Jiří 85. výročí narození
  * 1. 7. 1936 Zlín
† 7. 7. 2018
 
Filmový historik, pedagog. Byl organizátorem zlínských filmových festivalů a členem porot a má velký podíl na uchování tradice zlínských filmových festivalů. Je nositelem Ceny města Zlína za rok 2005. Podílel se na realizaci filmové expozice ve zlínském zámku. Byl zakládajícím člen Klubu H+Z (občanské sdružení pro využití odkazu Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda) a dlouholetým členem jeho výboru.
 
2. 7. Rojt Václav 80. výročí úmrtí
  * 1885 Domažlice
† 2. 7. 1941 Singapur
 
Pracovník Baťových závodů. Působil jako vedoucí rozpisovacího oddělení a skladů hotového zboží, posléze jako vedoucí obuvnické výroby a ředitel výroby kožené obuvi. Po zřízení střediska pro Dálný východ v Singapuru se stal jeho ředitelem.
 
3. 7. Klátil Lubomír 60. výročí narození
  * 3. 7. 1961 Zlín  
Pedagog, ekolog. Absolvoval pedagogickou fakultu. Působil jako pedagog na základní škole a jako vedoucí Stanice mladých přírodovědců. Zabývá se ekologií a faunou, zejména gekony a sklípkany.
 
5. 7. Veselková Irena 95. výročí narození
  * 5. 7. 1926 Příbor
† 5. 5. 1945 Lukoveček
 
Partyzánka. Žila ve Zlíně-Malenovicích. Na jaře 1945 působila jako spojka partyzánů, koncem dubna byla odvelena do Lukovečku. Byla zastřelena (nešťastně z vlastních řad) při osvobozovacích bojích 5. května 1945.
 
6. 7. Červinková Anna 85. výročí narození
  * 6. 7. 1936 Levice (Slovensko)  
Výtvarnice, malířka porcelánu. Působila jako projektantka ve zlínském Centroprojektu. V keramické tvorbě se věnuje motivům z lidové kultury Valašska a Slovácka a často vytváří tematické celky, např. betlém. Její tvorba je zastoupena ve stálé expozici Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
 
8. 7. Lang František 190. výročí narození
125. výročí úmrtí
  * 8. 7. 1831 Roštín
† 28. 4. 1896 Želechovice nad Dřevnicí
 
Kameník, kamenosochař. Pocházel z rodu kameníků. Byl autorem řady kamenných křížů ve Zlíně, Želechovicích, Slušovicích aj. Byl vlastníkem kamenické dílny v Želechovicích.
 
9. 7. Kobzáň Jan 120. výročí narození
  * 9. 7. 1901 Liptál
† 10. 10. 1959 Soláň (Velké Karlovice)
 
Malíř, grafik, národopisec. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1918–1924) a posléze Akademii výtvarných umění (1926–1928). Působil v Baťových závodech na pile (1916–1918), v Praze jako kreslíř módních návrhů (1931–1933), výtvarník a ilustrátor (1934–1938) a jako pedagog na učňovské škole ve Zlíně. Žil v Jasenné, později ve Zlíně a na Soláni. Podílel se na formování zlínského kulturního světa. Za druhé světové války se zapojil do odbojového hnutí, kde nakreslil portréty partyzánských velitelů. Je autorem loga firmy Baťa. Je pohřben na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.
 
10. 7. Gajdoš Jan 80. výročí narození
  * 10. 7. 1941 Zlín  
Grafik, sklář, pedagog. Absolvoval Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě (1966). Působil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Zabývá se především grafikou a sklářskými realizacemi v architektuře. Je členem Skupiny Graphic Art.
 
11. 7. Vojáček Kašpar Ignác 145. výročí úmrtí
  * 22. 9. 1790 Zlín-Malenovice
† 11. 7. 1876 Nimnica (Slovensko)
 
Sběratel valašských lidových písní. Vydal Wčelařský katechysmus (1860) a Základní knihy aneb Sepsání pravidel, které řád literátský ... má (1873). Otec Hynka Vojáčka, hudebního skladatele.
 
12. 7. Richtr Michal 55. výročí narození
  * 12. 7. 1966 Zlín  
Designer. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působí na Vysoké škole ekonomické a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Působí jako odborný konzultant v oblasti designu, ředitel firmy Ogilvy CID (1995–2007) a ve společnosti Dynamo design. Zabývá se korporátním designem, brandingem a design managementem.
 
15. 7. Adamík Antonín 80. výročí narození
  * 15. 7. 1941 Racková  
Architekt, urbanista. Působil v Útvaru hlavního architekta gottwaldovské městské aglomerace (1965–1970), jako pracovník projekce v Pozemních stavbách Gottwaldov (1970–1975) a jako vedoucí ateliéru Gottwaldov Obchodního projektu Praha (1975–1991). Od roku 1991 vede soukromou projektovou kancelář ve Zlíně. Zabývá se občanskou vybaveností měst. Podílel se na územním plánu II. etapy Jižních Svahů. Je autorem řady interiérů.
 
15. 7. Jarolímek Pelhřim 125. výročí úmrtí
  * 11. 6. 1839 Zlín-Malenovice
† 15. 7. 1896 Zlín-Malenovice
 
Rolník, řemeslník, politik. Působil jako starosta Malenovic. Založil a působil v řadě spolků v Malenovicích, např. v Čtenářském spolku, Občanské záložně, Sboru dobrovolných hasičů, Sokole aj. Zabýval se i fotografováním a národopisem.
 
15. 7. Slavík František 70. výročí narození
  * 15. 7. 1951 Staré Město  
Politik. Absolvoval Střední průmyslovou školu v Uherském Hradišti (1968–1972). Působil v Letu Kunovice. V roce 1989 vstoupil do politiky, poté působil jako starosta Starého Města (1990–2000) a posléze jako hejtman Zlínského kraje (2000–2004).
 
15. 7. Žák Pavel 65. výročí narození
  * 15. 7. 1956 Kyjov  
Fotograf. Absolvoval gymnázium ve Zlíně a obor fotograf v Prostějově. Působil jako fotograf v n. p. Svit, v propagačním oddělení JZD Mír Březůvky a Obchodu obuvi. Zabýval se reportážní fotografií, fotografováním krajiny, architektury, portrétu, technickou fotografií a fotografií reklamní. Je členem Volného výtvarného sdružení Valašský názor od jeho založení a pravidelně se podílí na všech jeho aktivitách.
 
16. 7. Vašica Jan 40. výročí úmrtí
  * 1912 Jasenná
† 16. 7. 1981 Jasenná
 
Zaměstnanec firmy Baťa. Absolvoval Baťovu školu práce ve Zlíně. Působil v zahraničních pobočkách Baťových závodů v Singapuru (1939–1942) a Indii. V Bombaji posléze založil vlastní továrnu na boty. Od roku 1972 žil v Austrálii, v roce 1980 se vrátil do Československa.
 
18. 7. Špaček Stanislav 50. výročí narození
  * 18. 7. 1971 Zlín
† 5. 12. 1999 Zlín
 
Básník. Působil v Městském divadle Zlín jako jevištní technik. Většinu svých básní napsal v přelomovém období let 1988–1992, ovlivněn nekonformní hudbou, literaturou a životními postoji. Básně publikoval např. ve sborníku Situace (1988), Adresa Zlín (1990), almanachu Šuplík (1990) ad. Básně z jeho rukopisné pozůstalosti vybral Martin Stöhr a publikoval pod názvem Noční hráč.
 
20. 7. Grygera Vlastimil 45. výročí úmrtí
  * 9. 9. 1915 Uherský Ostroh
† 20. 7. 1976 Zlín
 
Účastník odboje. Působil v zahraničním odboji ve Francii a Velké Británii (1938–1945). Byl velitelem 4. tankového praporu. Jeho otec byl pro jeho účast v odboji internován ve Svatobořicích a na následky věznění zemřel.
 
20. 7. Koželuha Jaroslav 95. výročí narození
  * 20. 7. 1926 Záhorovice  
Folklorista. Působil ve Výzkumném ústavu pozemních staveb ve Zlíně. Zabývá se lidovými kroji a tancem a lidovou architekturu. Byl členem Slováckého, později Valašského kroužku. Část svého díla věnoval Muzeu jihovýchodní Moravy. Je považován za všestranného znalce slováckého folkloru.
 
20. 7. Vyoral Mojmír 100. výročí narození
  * 20. 7. 1921 Zlín
† 25. 11. 1985 Zlín
 
Publicista, překladatel, režisér, filmový dramaturg, hudební skladatel. Působil v Divadle pracujících ve Zlíně, kde se podílel např. na nastudování hry Pan vyslanec, a v ostravském divadle.
 
20. 7. Zicháček Michal 45. výročí narození
  * 20. 7. 1976 Zlín  
Pedagog, sportovec – biatlonista. Absolvoval Pedagogickou fakultu (1994–2000) a Fakultu sportovních studií (2000–2004) Masarykovy univerzity Brně. Působí na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (2004–), jako ředitel základní školy v Bystřici pod Hostýnem a jako trenér reprezentačního družstva letního biatlonu (2000–). Je členem České kinantropologické společnosti, viceprezidentem Českého svazu biatlonu a mezinárodním biatlonovým rozhodčím.
 
23. 7. Hrůša Jakub 40. výročí narození
  * 23. 7. 1981 Brno  
Dirigent. Působil jako šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů (2005–2008), šéfdirigent orchestru PKF – Prague Philharmonia (2009–2015), hostující dirigent Tokijského metropolitního symfonického orchestru (2010–2018), je šéfdirigentem Bamberger Symphoniker (2016–). Od roku 2017 se umisťuje v žebříčku nejvytíženějších světových dirigentů. Vystupuje s významnými světovými orchestry a diriguje opery např. v Hongkongu, Velké Británii a Dánsku.
 
23. 7. Vaculík Ludvík 95. výročí narození
  * 23. 7. 1926 Brumov
† 6. 6. 2015 Dobřichovice
 
Prozaik, fejetonista, publicista, rozhlasový redaktor. Pracoval jako dělník v Baťových závodech. Vystudoval Baťovu odbornou dvouletou obuvnickou školu, studoval na zlínské obchodní akademii pro zahraniční obchod (1944–1946). Je autorem známého textu Dva tisíce slov (1968). V době normalizace vycházela jeho díla pouze v samizdatu. Za svou tvorbu obdržel např. Cenu George Orwella či Cenu Egona Hostovského. V roce 2010 získal cenu Ferdinanda Peroutky.
 
25. 7. Schiebelová–Baťová Anna 85. výročí úmrtí
  * 19. 5. 1872 Zlín
† 25. 7. 1936 Kroměříž
 
Spoluzakladatelka firmy Baťa, sestra Antonína a Tomáše Bati. Za 1. světové války podnikala obchodní cesty do Oděsy a Bělehradu. Po válce cestovala po západní Evropě jako obchodní zástupkyně.
 
27. 7. Hejda Karel Jan 145. výročí narození
  * 27. 7. 1876 Zlín
† 19. 2. 1958 Zlín
 
Spisovatel, voják. Absolvoval nižší gymnázium v Mladé Boleslavi (1888–1893). Jako důstojník působil v Uhrách, na Balkáně, v Užgorodu. Od roku 1938 pracoval jako úředník berní správy v Brně. Později žil v Luhačovicích (1953–). Přispíval do časopisů Česká myslivost, Podkarpatské hlasy a zlínského časopisu Svět.
 
28. 7. Maršálek Steva 10. výročí úmrtí
  * 11. 9. 1923 Kočí
† 28. 7. 2011
 
Herec. Působil v zájezdovém souboru Divadla Československé armády Praha (1952–1958), Státním zájezdovém divadle Praha (1958–1963), v Západočeském divadle v Chebu (1963–1967), Divadle pracujících ve Zlíně (1967–1971, 1985–1988), Slezském divadle v Opavě (1971–1980), Mahenově činohře v Brně (1980–1985), Švandově divadle a Divadle na Fidlovačce. V srpnu 1968 na protest proti okupaci nastudovalo zlínské divadlo Čapkovu Bílou nemoc, v níž exceloval v roli doktora Galéna. Kromě divadla se věnoval i filmu, televizi a dabingu hrál, např. ve filmech Hanele, Golet v údolí, Žebrácká opera, Dospěláci můžou všechno, Stíny horkého léta, Tretí šarkan ad. a v seriálech Největší z Pierotů, Dobrodružství kriminalistiky, Rodáci ad.
 
28. 7. Pavlínek Vladimír 50. výročí narození
  * 28. 7. 1971 Kroměříž  
Vědec zabývající se polymery. Získal cenu Werner von Siemens Excellence Award (1999), cenu Morand Lambla Award udělovanou vědcům do 45 let v oboru zpracování polymerů (2009). Působí na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2006 je členem vědecké rady Fakulty technologické, od roku 2007 členem vědecké rady Univerzity Tomáše Bati.
 
29. 7. Chmelík Jaroslav 100. výročí narození
  * 29. 7. 1921 Rabí
† 23. 2. 2002 Holešov
 
Vojenský pilot. Absolvoval Baťovu školu práce (1936–1939). Byl účastníkem zahraničního odboje v letech 1940–1945. Bojoval u Tobrúku (1941–1942), poté působil jako pilot RAF (u 310. stíhací perutě). Po válce létal pro ČSA, později byl propuštěn a politicky pronásledován. V roce 1965 byl rehabilitován a znovu přijat do ČSA.
 

Srpen

8. 8. Novák Pavel 15. výročí úmrtí
  * 8. 11. 1949 Zlín
† 8. 8. 2006
 
Architekt. Zabýval se architekturou průmyslových staveb. Byl autorem řady publikací, např. Zlínská architektura 1900–1950 (1993) a 1950–2000 (2008), článků o Zlíně, projektů i realizací staveb. V letech 2000–2006 působil ve funkci hlavního architekta města Zlína.
 
14. 8. Mědílková Annamarie 25. výročí úmrtí
  * 7. 8. 1934 Uherské Hradiště
† 14. 8. 1996 Zlín
 
Tanečnice, učitelka tance. Absolvovala konzervatoř v oboru společenského tance. S jejím jménem je spojena tradice Klubu společenských tanců při Domě kultury ve Zlíně.
 
15. 8. Vyvlečka Josef 160. výročí narození
  * 15. 8. 1861 Štípa
† 8. 1. 1942 Olomouc
 
Prelát, kanovník, historik umění, archeolog, numismatik. V roce 1933 se stal kanovníkem olomoucké metropolitní kapituly. Byl členem Arcidiecésní rady pro ochranu uměleckých památek a starožitností, členem a funkcionářem Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a vedoucím jeho numismatické sekce (do roku 1918). Zabýval se výkladem církevních památek a dějinami umění.
 
18. 8. Šmíd Zdeněk 50. výročí narození
  * 18. 8. 1971 Zlín  
Výtvarník, keramik, sochař. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1985–1989) a Akademii výtvarných umění v Praze (1989–1995). Působil jako asistent prof. Karla Nepraše, Jana Koblasy a Jaroslava Róny na Akademii výtvarných umění v Praze (1996–2006). Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti, ve Velké Británii a Německu.
 
19. 8. Lukáš Libor 60. výročí narození
  * 19. 8. 1961 Slavičín  
Regionální politik, stavební technik, soukromý podnikatel. Působil jako hejtman Zlínského kraje (2004–2008) a jako první náměstek hejtmana (2008–2012).
 
22. 8. Čančík Jiří 20. výročí úmrtí
  * 18. 7. 1922 Bratislava
† 22. 8. 2001 Zlín
 
Architekt. Od roku 1948 působil v architektonickém ateliéru firmy Baťa v Luhačovicích. Podle jeho projektů byly realizovány školy, v letech 1953–1956 sídliště Mojmír v Uherském Hradišti, budova Stavoprojektu ve Zlíně a rekreační středisko Sigmy v Luhačovicích. Jeho nejvýznamnějším dílem je stavba krematoria ve Zlíně.
 
23. 8. Vrbová Adela 25. výročí úmrtí
  * 19. 6. 1913 Samara (Rusko)
† 23. 8. 1996 Zlín
 
Dětská lékařka. V Brně vystudovala medicínu a od roku 1941 působila ve Zlíně. Byla manželkou Jaromíra Vrby, který byl členem odbojové skupiny Světlana a v procesu s touto skupinou odsouzen k trestu smrti.
 
25. 8. Haluza Jan 10. výročí úmrtí
  * 12. 7. 1914 Šternov u Brna
† 25. 8. 2011 Zlín
 
Právník, atlet – vytrvalostní běžec. Absolvoval právnickou fakultu v Brně (1939). Působil v Atletickém klubu Baťa Zlín. Byl jediným trenér Emila Zátopka. Po válce se stal členem Československé strany lidové a předsedou Krajského výboru lidové mládeže. Po roce 1948 mu bylo nabídnuto členství v KSČ, které odmítl. Byl obviněn ze členství ve skupině doktorky Milady Horákové, vězněn, mučen a perzekvován. V roce 2010 mu byl propůjčen prezidentem republiky Řád T.G.Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Zvítězil v prestižní regionální anketě Osobnost Zlínského kraje za rok 2010.
 
26. 8. Drottnerová Marta 80. výročí narození
  * 26. 8. 1941 Zlín  
Tanečnice. Studovala taneční pedagogiku na GITIS v Moskvě (1982–1985). Působila v ostravském baletu (1954–1959) a v Národním divadle v Praze (1959–1991), od roku 1966 jako sólistka, jako pedagožka na Katedře tance Hudební akademie múzických umění (1989–1993) a po odchodu ze scény jako choreografka. Získala ocenění z několika mezinárodních baletních soutěží, např. 1. cenu v Rio de Janieru (1961), stříbrnou medaili ve Varně (1964) a zlatou medaili ve Varně (1966). V roce 1975 byla jmenována národní umělkyní. V roce 2000 obdržela Thálii za celoživotní mistrovství.
 
27. 8. Kříž Vladimír 55. výročí úmrtí
  * 14. 2. 1885 Zlín-Malenovice
† 27. 8. 1966 Nové Město na Moravě
 
Pedagog, etnograf, historik, publicista. Zabýval se zemědělstvím na Českomoravské vysočině. Jako ředitel Hospodářské školy v Bystřici nad Perštejnem značně přispěl k rozvoji místního hospodářského života.
 
30. 8. Balátě Jaroslav 90. výročí narození
  * 30. 8. 1931 Brno
† 6. 12. 2012 Brno
 
Informatik, pedagog. Absolvoval Vysokou školu technickou v Bratislavě (1954). Působil v brněnské teplárně, na Vysokém učení technickém v Brně a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Byl držitelem dvou patentů. V roce 2006 obdržel pamětní medaili za zásluhy o vznik fakulty aplikované informatiky. Byl držitelem Zlaté medaile Brussels Eureka (1997).
 
30. 8. Fekar Vladimír 50. výročí narození
  * 30. 8. 1971 Hranice na Moravě  
Dramaturg, redaktor, dramatik, básník. Absolvoval obor Česká literatura na Slezské univerzitě v Opavě a dramaturgii na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Působil v Těšínském divadle v Českém Těšíně (2002–2003) a v Městském divadle Zlín (2003–). Kromě divadla se věnuje i pedagogické činnosti, zejména na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění (2003–). Je autorem několika divadelních her, dramatizací, adaptací a rozhlasových her. Působí jako porotce na přehlídkách amatérských divadel.
 
30. 8. Hovadík Richard 115. výročí narození
  * 30. 8. 1906 Fryšták  
Výtvarník, sochař, řezbář. Vyučil se strojním zámečníkem. Působil jako opravář šicích strojů v Baťových závodech. Jeho díla se vystavují u nás i v zahraničí.
 

Září

2. 9. Hrubec Pavel 60. výročí narození
  * 2. 9. 1961 Břeclav  
Ředitel muzea. Působil jako generální ředitel Tranzy Břeclav, jako vedoucí Odboru Kancelář ředitele na Krajském úřadě Zlínského kraje (2005–2014) a jako ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (2014–). Za jeho působení ve funkci ředitele byly nově vybaveny a připojeny na fotovoltaiku depozitáře muzea, byl opraven hrad v Malenovicích a revitalizuje se areál národního kulturního památníku Ploština. Je výkonným místopředsedou Klubu H+Z a zakládajícím členem Nadace fondu Zikmundova vila.
 
2. 9. Kubasta Hynek 90. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 2. 9. 1931 Líny
† 14. 4. 2006 Blansko
 
Herec. Působil v divadlech v Karlových Varech (1949–1958), Hradci Králové (1959–1961) a v Městském divadle Zlín (1961–2000). Vytvořil řadu divadelních i filmových rolí např. Dlouhá denní cesta do noci, Maryša, Lakomec, Ucho, Četnické humoresky či Ranč U Zelené sedmy. Za celoživotní dílo a přínos divadelnímu umění získal se svou ženou Vladunou Polanskou v roce 2001 Cenu primátora Zlína.
 
3. 9. Orsava Jaroslav 45. výročí úmrtí
  * 4. 2. 1904 Kudlov (Zlín)
† 3. 9. 1976 Mladcová (Zlín)
 
Sběratel, knihař. Pracoval v Baťových závodech v koželužnách, kartonáži a papírnách, posléze jako vedoucí kartoték na osobním oddělení. Sbíral, shromažďoval a uchovával materiály z pozůstalosti Adolfa Šišky věnované Františku Bartošovi. Organizoval bartošovské oslavy při příležitosti výročí. Jeho pozůstalost je uložena v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Státním okresním archivu Zlín.
 
3. 9. Zapletal Zdeněk 70. výročí narození
  * 3. 9. 1951 Kyjov  
Spisovatel, scénárista. Absolvoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Řada jeho próz je zasazena do zlínského regionu. Působil v Radiu Publikum, kde moderoval týdenní pořad o knihách a kultuře, a v AZ Radiu jako šéfredaktor. Je autorem námětů a scénářů k filmům pro Českou televizi, jako Kobova garáž, Comeback, Ženy, které nenávidí muže, a divadelní hry Devět měsíců pro Městské divadlo Zlín.
 
5. 9. Veselý Rudolf 75. výročí narození
  * 5. 9. 1946 Zlín  
Primátor Zlína. Pracoval jako chemický inženýr a jako náměstek ředitele ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. Signatář Charty 77 a spoluzakladatel Občanského fóra ve Zlíně. 11. 12. 1990 byl zvolen primátorem, 28. 12. 1990 z funkce odstoupil po medializaci pozitivní lustrace. V roce 2000 definitivně očištěn výnosem Městského soudu v Praze.
 
7. 9. Rachůnek Karel 10. výročí úmrtí
  * 27. 8. 1979 Zlín
† 7. 9. 2011 Jaroslavl, Rusko
 
Sportovec – hokejista. Působil ve zlínském extraligovém hokejovém klubu. V roce 1999 odešel do zámoří (New York Rangers, New Jersey Devils). V roce 2008 přestoupil do KHL, kde hrál nejprve za Dynamo Moskva, od roku 2010 pak za Lokomotiv Jaroslavl. V roce 2010 získal titul mistr světa. Tragicky zahynul při letecké havárii.
 
7. 9. Sís Vladimír 20. výročí úmrtí
  * 7. 7. 1925 Brno
† 7. 9. 2001 Praha
 
Režisér, scénárista. Absolvoval zlínskou hospodářskou školu. Působil v trikovém ateliéru filmového studia ve Zlíně (1942–1946), ve Studiu populárněvědeckých a naučných filmů v Brně a ve Filmovém studiu Barrandov. Natočil dokumentární, hrané, hudební i střihové filmy. Film Cesta do Tibetu (1954) získal ocenění na filmových festivalech v Benátkách a v Karlových Varech a Blues pro EFB zvítězil na Festivalu a slovenských filmů Kladno. Byl autorem scénáře a režisérem filmového zpracování muzikálu Balada pro banditu.
 
9. 9. Rédr Rudolf 120. výročí narození
  * 9. 9. 1901 Příluky (Zlín)
† 1967
 
Předseda Jednotného národního výboru v Gottwaldově, člen odbojové skupiny Moravská rovnost. Pracoval u firmy Baťa. Před zvolením předsedou Jednotného národního výboru byl předsedou Okresního národního výboru v Gottwaldově. V čele města stál v letech 1949–50. Za jeho působení pokračovala výstavba bytů ve čtvrti Obeciny, byly postaveny dva bytové Morýsovy domy, Kolektivní dům a skupina věžových domů, byl otevřen Stadion mládeže a Zimní lázně. Na svou funkci rezignoval kvůli odchodu na post náčelníka požární služby ČSR na ministerstvu vnitra.
 
10. 9. Dobrovolný Václav 100. výročí narození
  * 10. 9. 1921 Újezd
† 29. 7. 1992 Zlín
 
Scenárista, animátor, výtvarník, režisér. Do Filmového studia ve Zlíně nastoupil v roce 1942. Spolu s Karlem Zemanem získal zvláštní uznání za filmové triky (1946). Spolupracoval s několika režiséry, např. Hermínou Týrlovou, Janem Dudeškem, Ludvíkem Kadlečkem a Garikem Sekem.
 
10. 9. Konvička Vladimír 50. výročí úmrtí
  * 2. 9. 1900 Dubňany
† 10. 9. 1971 Brno
 
Pedagog. Působil na měšťanských školách ve Zlíně (1929–1935) a Otrokovicích (1935–1945). Psal, publikoval a vydával studie, články i knihy týkající se vlastivědy, českého pravopisu, matematiky a především kreslení. Více než třicet let byl členem Pěveckého sdružení moravských učitelů.
 
11. 9. Surman Martin 45. výročí narození
  * 11. 9. 1976 Zlín  
Designér, pedagog. Působí jako vedoucí Ateliéru průmyslového designu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Za své návrhy získal několik ocenění, např. za design zahradního nábytku (1994), vysavače (1998), vlaku Regionova (2005) a za křeslo OVO (2010).
 
12. 9. Kabíček Jiří 5. výročí úmrtí
  * 22. 1. 1934 Brno
† 12. 9. 2016
 
Farář Českobratrské církve evangelické. Působil v Novém Městě na Moravě (1958–1963), Klášteře nad Dědinou (1963–1978) a ve Zlíně (1978–2006). Vyučoval etiku a věrouku na Církevní konzervatoři v Kroměříži (1998–2003).
 
12. 9. Pekárek Karel 110. výročí narození
55. výročí úmrtí
  * 12. 9. 1911 Fryšták
† 9. 3. 1966 Fryšták
 
Prozaik, historik, národopisec, pedagog. Působil jako učitel v Lukově, Zádveřicích, Držkové, Zlíně a Praze. Byl členem Syndikátu československých spisovatelů. Byl členem redakční rady časopisu Valašsko. Podílel se na organizaci národopisných akcích. Zabýval se zejména Zlínskem.
 
14. 9. Hofman Karel 115. výročí narození
  * 14. 9. 1906 Jablůnka
† 27. 11. 1998 Valašské Meziříčí
 
Malíř, grafik, pedagog. Působil jako pedagog ve Škole umění ve Zlíně (1939–1952). Později přesídlil natrvalo na Soláň. Silným inspiračním prvkem mu byla valašská krajina. Je autorem řady olejů, akvarelů, litografií a pastelů s náměty krajinářskými a figurálními. Účastnil se výstav doma i v zahraničí.
 
16. 9. Kula Bohumír 25. výročí úmrtí
  * 2. 11. 1914 Orlová-Lazy
† 16. 9. 1996 Zlín
 
Architekt, stavitel. Absolvoval Vyšší průmyslovou školu stavitelskou v Brně (1933–1937). Působil ve stavebním oddělení Baťových závodů ve Zlíně (1939–1949) a ve Výzkumném ústavu montovaných staveb (VÚMS) v Gottwaldově. Zabýval se vývojem a výstavbou montovaných domů. Spolupracoval na výstavbě prvního montovaného domu z celostěnových prefabrikovaných panelů v bývalém Československu, který byl postaven ve Zlíně (1953–1954).
 
21. 9. Hroch Vladimír 55. výročí úmrtí
  * 3. 4. 1907 Praha
† 21. 9. 1966 Uherské Hradiště
 
Malíř, pedagog. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u Otakara Nejedlého. Působil na zlínské Škole umění (1939–1952) a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1952–1966). Byl jedním z představitelů českého impresionismu. Nejznámější jsou jeho malby městského prostředí Zlína a jihomoravské krajiny.
 
21. 9. Váp Jiří 85. výročí narození
  * 21. 9. 1936 Újezd u Tišnova
† 14. 2. 2000 Zlín
 
Výtvarník, pedagog. Pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Kunštátu na Moravě, kde byl vedoucím keramické huti. Od roku 1964 žil ve Zlíně a působil v Ústavu lidové a umělecké tvorby v Uherském Hradišti. Pracoval též jako pedagog v Lidové škole umění ve Zlíně. Je autorem celé řady výtvarných cen, např. pro zlínský filmový festival. Vytvořil i návrhy kostýmů do pohádek pro Městské divadlo Zlín.
 
22. 9. Vaculovičová Zdeňka 75. výročí narození
  * 22. 9. 1946 Zlín  
Houslistka, hudební skladatelka, dirigentka, pedagožka. Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (1970). Vyučovala hru na housle na Konzervatoři J. P. Vejvanovského v Kroměříži (1970–1997), na Církevní konzervatoři v Kroměříži (1997–2009) a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci (2008–2011). Je organizátorkou mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením v Kroměříži Forfest Czech Republic (1990–). Obdržela církevní ocenění Řád sv. Cyrila a Metoděje (2020).
 
23. 9. Pařík Jaroslav 80. výročí narození
  * 23. 9. 1941 Zlín  
Podnikatel, strojař. V roce 1989 se vrátil z emigrace do Napajedel, aby obnovil rodinnou tradici výroby zemědělských strojů, což se kvůli značné devastaci nepodařilo. V roce 1991 stál u založení české pekárenské společnosti Delta. V roce 2004 se stal konzultantem Organizace pro hospodářský rozvoj OSN. Je autorem vzpomínkové publikace Můj život s Mirjanou (2001).
 
25. 9. Evják František 130. výročí narození
  * 25. 9. 1891 Jasenná
† 2. 8. 1982 Zlín
 
Fotograf. Majitel prvního fotoateliéru ve Zlíně Fotoevják, kde se prodával také fotomateriál a zpracovávaly se amatérské zakázky. Pracoval pro firmu Baťa až do založení propagačního oddělení této firmy.
 
26. 9. Koželuhová Ludmila 105. výročí narození
  * 26. 9. 1916 Bojkovice
† 31. 7. 2003
 
Archivářka. Absolvovala Odbornou školu pro ženská povolání ve Valašském Meziříčí. Působila jako odborná pracovnice v Okresním archivu Zlín (1963–1966), později jako jeho vedoucí (1966–1977).
 
28. 9. Dosoudil Petr 65. výročí narození
  * 28. 9. 1956 Uherské Hradiště  
Scénograf, kostýmní výtvarník, grafik, designer. Absolvoval scénografii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Zabývá se zejména figurální malbou a kresbou. Působil jako scénograf v Městském divadle Zlín a v České televizi.
 
28. 9. Libíček Jan 90. výročí narození
  * 28. 9. 1931 Zlín
† 24. 5. 1974 Praha
 
Herec. Působil v pražském Vesnickém divadle (1958–1959), Divadle pracujících ve Zlíně (1959–1963), Divadle Na zábradlí (1963–1968) a Městských divadlech pražských (1968–1974). Ve zlínském divadle odehrál desítky rolí, ve filmu ztvárnil na 80 rolí, např. ve filmech Baron Prášil, Světáci, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Dívka na koštěti, Šest medvědů s Cibulkou, Tři oříšky pro Popelku, Noc na Karlštejně aj. a seriálech Byl jednou jeden dům, Pan Tau, Byli jednou dva písaři ad. V roce 2016 byla na jeho rodném domě na Zálešné odhalena pamětní deska.
 
29. 9. Lamper Jan 10. výročí úmrtí
  * 21. 11. 1930 Zlín
† 29. 9. 2011 Zlín
 
Ekonom, kronikář. Od roku 1995 vedl kroniku města Zlína. Zabýval se především vyhledáváním informací o zlínské historii. Podílel se na obnovení skautingu ve Zlíně-Malenovicích.
 
30. 9. Zahálka Otokar 130. výročí narození
  * 30. 9. 1891 Těšenov
† popraven 24. 6. 1942 Brno
 
Legionář, odbojář, divizní generál. Po odchodu do výslužby v roce 1940 působil ve Zlíně jako vychovatel, od roku 1941 jako úředník v daňovém oddělení Baťových závodů. Již od roku 1939 byl činný v odboji. 3. 5. 1942 byl zatčen v Brně a vězněn v Kounicových kolejích, kde byl popraven.
 

Říjen

1. 10. Nováková-Preiningerová Věra 25. výročí úmrtí
  * 27. 2. 1930 Praha
† 1. 10. 1996 Zlín
 
Herečka, pedagožka. Absolvovala Divadelní akademii múzických umění. Působila v Horáckém divadle v Jihlavě (1951–1954), Východočeském divadle v Pardubicích (1954–1967) a v Městském divadle Zlín (1967–1996). Působila i jako pedagožka na Základní umělecké škole Zlín (1971–1987). Ztvárnila i filmové role, např. ve filmech Indiáni z Větrova, Třetí skoba pro Kocoura, Requiem pro panenku ad.
 
5. 10. Bezděk František 115. výročí narození
  * 5. 10. 1906 Uherský Ostroh
† 7. 3. 1983 Uherský Ostroh
 
Malíř, kreslíř, ilustrátor. Působil ve Zlíně jako redakční malíř a ilustrátor (1936–1949). Ilustroval knihy Jacka Londona nebo Fanka Jilíka. Od 30. let se věnoval kresbě a lidovému motivu. Nejznámější jsou díla s tančícími krojovanými páry, či koně s vozy, na nichž sedí krojovaná chasa.
 
5. 10. Hanačík Ignác 230. výročí úmrtí
  * 1760
† 5. 10. 1791 Zlín
 
Varhanář. Původním povoláním truhlář, později začal vyrábět varhany. Varhany vyráběli i jeho synové.
 
8. 10. Krásný Vladimír 75. výročí narození
  * 8. 10. 1946 Zlín-Kudlov
† 18. 3. 2002
 
Básník, spisovatel, překladatel. Absolvoval studium žurnalistiky. Působil jako redaktor okresních novin a přispíval do Literárního měsíčníku,Tvorby, Mladého světa ad. Je autorem textů populární a dechové hudby.
 
9. 10. Páleníček Oldřich 80. výročí narození
  * 9. 10. 1941 Zlín  
Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog. Ilustruje knihy své matky Boženy Páleníčkové, např. Náhrdelník z Hostýna (1994).
 
10. 10. Gahura František Lydie 130. výročí narození
  * 10. 10. 1891 Zlín
† 15. 9. 1958 Brno
 
Architekt, urbanista, sochař. Výrazná osobnost zlínské meziválečné architektury. Absolovoval sochařství na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a architekturu u profesora Josipa Plečnika a Jana Kotěry. Ve Zlíně působil v letech 1923–1946. Podle jeho projektu byla realizována stavba zlínské radnice. V polovině dvacátých let projektoval první průmyslové budovy s železobetonovou konstrukcí pro firmu Baťa. V letech 1930–1932 zpracoval plán Velkého Zlína pro 100 000 obyvatel, podle něhož se téměř dvacet let stavělo. Jeho jméno je spojeno s Masarykovou pokusnou měšťanskou školou, Obchodním domem, Památníkem Tomáše Bati a Velkým kinem. K jeho sochařským dílům patří řada portrétních bust významných osobností, např. Tomáše Bati, Jana Amose Komenského, Františka Bartoše.
 
10. 10. Pivoňka Petr 55. výročí narození
  * 10. 10. 1966  
Duchovní. Působí jako farář Českobratrské církve evangelické ve Zlíně (2006–). Je spoluautorem knihy Evangelický kostel ve Zlíně 1937–2007.
 
15. 10. Petrusek Miloslav 85. výročí narození
  * 15. 10. 1936 Zlín
† 19. 8. 2012 Praha
 
Filozof, sociolog. Působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1961–1964), na Univerzitě Karlově na Filozofické fakultě a na Fakultě sociálních věd jako děkan (1991–1997) a jako prorektor univerzity (1997–2000). Byl jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla, o.p.s. Obdržel francouzské vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem (2003), Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a Medaili Josefa Hlávky (obě 2012). Byl členem různých vědeckých a redakčních rad.
 
15. 10. Sikula Petr 80. výročí narození
  * 15. 10. 1941 Zlín  
Umělecký fotograf. Absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně (1969). Působil jako fotograf ve Stavoprojektu v Ostravě (do roku 1978), poté byl fotografem ve svobodném povolání. Získal titul Mistr Svazu českých fotografů za cyklus fotografií Ostravská krajina (1973). V roce 1976 mu byl udělen titul Mistra AFIAP (Artist Fédération Internationale de l'Art Photographique = Mezinárodní federace umělecké fotografie). Byl členem brněnského uměleckého seskupení EPOS, je členem ostravské skupiny Oslava. Zabývá se krajinářskou, figurální, reportážní a reklamní fotografií.
 
16. 10. Rečka Alois 100. výročí narození
35. výročí úmrtí
  * 16. 10. 1921 Zlín-Klečůvka
† 12. 8. 1986 Olomouc
 
Básník, prozaik, redaktor. Působil jako ředitel olomouckého rozhlasového studia (1953–1969). Je autorem mnoha rozhlasových scénářů.
 
17. 10. Zháňal Bohumír 90. výročí narození
  * 17. 10. 1931 Moravský Žižkov
† 16. 4. 2020 Otrokovice
 
Sportovec (lehký atlet), trenér, vysokoškolský pedagog. Účastnil se olympijských her v Římě (1960), Mistrovství Evropy ve Stockholmu (1958) a Bělehradě (1962). Dvakrát překonal československý rekord na 3 000 m překážek, je sedminásobný mistr Československa. V roce 2004 získal v anketě Sportovec Zlínského kraje Cenu Emila Zátopka za dlouhodobé zásluhy v rozvoji tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji.
 
20. 10. Holík Alois 25. výročí úmrtí
  * 28. 2. 1940 Březová
† 20. 10. 1996 Praha
 
Sochař. Absolvoval obor kamenosochařství a restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišt (1957–1964). Působil v Ústředí uměleckých řemesel v Uherském Hradišti a v Praze. Zaměřoval se zejména na portréty a reliéfy. Získal titul Mistr uměleckého řemesla (1978). Účastnil se např. soutěže na pomník Bedřicha Smetany v Praze.
 
22. 10. Ventrča František 105. výročí narození
  * 22. 10. 1916 Bzenec
† 4. 6. 1999 Zlín
 
Strojař, brusič. Působil v Baťových závodech a v ZPS, později jako ředitel. Měl podíl na získání řady ocenění pro ZPS na mezinárodních veletrzích. Z funkce ředitele byl odvolán za nesouhlas s okupací v roce 1968. Poté pracoval jako kontrolor a poradce ve strojírnách n. p. Svit.
 
23. 10. Tříska Stanislav 25. výročí úmrtí
  * 29. 1. 1933 Plzeň
† 23. 10. 1996 Zlín
 
Herec. Působil v Západočeském divadle v Chebu, od roku 1967 byl v angažmá v Městském divadle Zlín, od roku 1990 i jako umělecký šéf. V sezoně 1995/96 působil v Činoherním klubu v Praze, v roce 1996 se vrátil do Městského divadla Zlín. Za své působení na divadelních scénách obdržel Cenu J. K. Tyla. Ve filmu a v televizi ztvárnil kolem 100 rolí, např. ve filmu Smrt krásných srnců, v trilogii Slunce, seno... nebo v seriálech Vlak dětství a naděje či Zdivočelá země.
 
24. 10. Solar Jiří 40. výročí úmrtí
  * 12. 12. 1898 Milevsko
† 24. 10. 1981 Praha
 
Básník. Odborný pracovník v oblasti propagace a reklamy. Od roku 1923 působil u firmy Sigmund v Lutíně, kde založil a vedl časopis Voda nad zlato, později působil ve Zlíně v reklamní agentuře firmy Baťa jako jeden z prvních průkopníků sloganů a reklam.
 
26. 10. Karfík Vladimír 120. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 26. 10. 1901 Idrija (Slovinsko)
† 6. 6. 1996 Brno
 
Architekt. Po absolvování Českého vysokého učení technického v Praze (1919–1924) a Akademie výtvarných umění (u Jana Kotěry) pracoval u Le Corbusiera v Paříži (1925–1926). Působil jako vedoucí projektant u firmy Baťa (1930–1946). Je označován za tvůrce zlínského funkcionalismu. Je autorem celé řady staveb v Česku i v zahraničí, ve Zlíně například hotelu Moskva (společně s Miroslavem Lorencem), evangelického kostela, základní školy na Zálešné, několika rodinných domů včetně vlastního, 21. budovy Baťových závodů, obytných domů (Zálešná, Obeciny), Společenského domu v Otrokovicích atd. Za svou činnost pro Zlín se stal prvním nositelem Ceny města Zlína (1993).
 
27. 10. Handl Milan 65. výročí narození
  * 27. 10. 1956 Zlín
† 16. 12. 2010 Zlín
 
Sochař, výtvarník, designer. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Podílel se na řadě výtvarných dekorací nejrůznějších staveb. Zaměřoval se zejména na práci se sklem a skleněnou plastiku. Pro Zlínský filmový festival vytvořil takzvanou Duhovou kuličku (2003). Působil v Lotyšsku, kde se zabýval restaurováním a výrobou vitrážových oken.
 
28. 10. Crhák František 95. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 28. 10. 1926 Stříbrnice
† 18. 12. 2011
 
Architekt, designer. Absolvoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Působil jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1953–1962) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, detašovaném pracovišti Zlín (1962–1994). Spolupracoval s řadou podniků, např. Moravanem Otrokovice, Přerovskými strojírnami, Českou zbrojovkou Uherský Brod, MEZ Brumov a DAKON Krnov. Je držitelem ceny Ministra průmyslu ČR za celoživotní přínos pro rozvoj designu (2007).
 
30. 10. Asmus Rudolf 100. výročí narození
  * 30. 10. 1921 Zlín
† 12. 2. 2000 Berlín (Německo)
 
Operní pěvec. V roce 1942 debutoval v ostravské opeře, pak působil jako sólista v brněnské opeře a nakonec v Národním divadle v Praze. Vynikl v mnoha klasických operách, zvláště Smetanových, Dvořákových a Janáčkových. Působil v zahraničí.
 

Listopad

3. 11. Mědílek Augustin 100. výročí narození
  * 3. 11. 1921 Česká Skalice
† 25. 9. 1988 Zlín
 
Tanečník. Před druhou světovou válkou přišel do Zlína do Baťovy školy práce. Po válce zahájil taneční kurzy na hotelu Moskva a v otrokovickém Společenském domě. Spolu s manželkou Annamarií založili Klub společenských tanců (1959). V tradici taneční školy Mědílkových pokračuje jejich syn s manželkou.
 
4. 11. Voženílek Jiří 35. výročí úmrtí
  * 14. 8. 1909 Holešov
† 4. 11. 1986 Praha
 
Architekt, urbanista. Působil ve firmě Baťa (1937–1948), Stavoprojektu Praha, Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, ČVUT Praha, byl hlavním architektem města Prahy. Je mj. autorem Kolektivního domu ve Zlíně (1945) a továrních budov 14 a 15 (1946–1947), spoluautorem Regulačního plánu Zlína, Směrného plánu průmyslového sídliště Zlín–Malenovice–Otrokovice atd.
 
5. 11. Prošek Josef 30. výročí úmrtí
  * 4. 3. 1917 Slaný
† 5. 11. 1991 Zlín
 
Filmový režisér. Autor převážně školních filmů z oblasti chemie a fyziky. Od roku 1945 působil ve zlínských filmových ateliérech. Jeho filmografii tvoří 14 titulů, z větší části vícedílných.
 
6. 11. Holub Drahoslav 100. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 6. 11. 1921 Kroměříž
† 27. 9. 2006 Praha
 
Scenárista, dokumentarista, režisér. Absolvoval Filmovou fakultu Akademie múzických umění. Během působení ve Zlíně natočil např. dokument Šest let Zlína (1945), populárně vědecký film Přístav v srdci Evropy (1946) nebo reklamu Bejvávalo (1946). Získal několik cen za krátký dokumentární film, celovečerní střihový dokument a krátkometrážní tvorbu.
 
7. 11. Zamykal Theodor 150. výročí narození
100. výročí úmrtí
  * 7. 11. 1871 Vítová
† 19. 8. 1921 Štípa
 
Kněz, učitel, matrikář, básník. Žil ve Štípě, kde také zemřel a je pohřben. O jeho životě pojednává jeho kniha Aj to je boží dar (2010).
 
8. 11. Tomeček Vladimír 80. výročí narození
  * 8. 11. 1941 Zlín
† 29. 10. 2007 Strážnice
 
Kněz. Jako kaplan působil v Luhačovicích, Valašských Kloboukách, v Jeseníku nad Odrou a Napajedlích. Jeho jméno je spojováno s porevoluční obnovou Svatého Hostýna, kde působil v letech 1990–1994.
 
10. 11. Pokluda Zdeněk 75. výročí narození
  * 10. 11. 1946 Zlín  
Historik. Působil jako ředitel Státního okresního archivu Zlín (1977–2008). Působí v Informačním centru Baťa na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zaměřuje na dějiny Zlínska, šlechtických rodů a velkostatků na Moravě, počátky průmyslu apod. Iniciátor vydávání a redaktor sborníku Zlínsko (Gottwaldovsko) od minulosti k současnosti.
 
15. 11. Batík Miroslav 85. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 15. 11. 1936 Zlín
† 30. 10. 1996 Zlín
 
Novinář, publicista. Autor knih věnovaných osobě Jana Wericha Perly ducha (1990), Dovolená s Janem (1991), Obří číše pro Jana (1994), Ráj Jana Wericha (1995), Rybářská latina (1996) ad.
 
16. 11. Tomášek Jaroslav 30. výročí úmrtí
  * 23. 12. 1907 Ostrava-Hrušov
† 16. 11. 1991
 
Přírodovědec, florista, pedagog. V letech 1938–1972 působil ve Zlíně. Pracoval jako konzervátor státní ochrany přírody. Zasloužil se o vybudování sítě chráněných území ve zlínském okrese. Zpracoval flóru středního Pomoraví, povodí Dřevnice a Vláry. Odbornými články přispíval do sborníků a časopisů Slezského muzea, Podřevnicko a Naše Valašsko. Zabýval se zejména dřevinami zámeckých parků v okrese Zlín.
 
18. 11. Severin Jiří 80. výročí narození
  * 18. 11. 1941 Zlín  
Historik, muzeolog, publicista. Působil jako ředitel základních uměleckých škol v Otrokovicích a ve Zlíně. Spoluzakladatel kulturně společenského časopisu ZVUK. Stál u zrodu Edice-krabice a Edice Zlínský kraj. Zabývá se lidovou hudbou, k tomuto tématu vydal několik publikací. Spolupracuje s Českých rozhlasem. Přispívá do Kulturních novin, Lidových novin, MF Dnes a časopisu ZVUK. Získal cenu Rady Zlínského kraje PRO AMICIS MUSAE za významný přínos kultuře regionu (2011), Cenu ministra kultury a Asociace muzeí a galerií ČR Gloria musealis (2011) za expozici Muzea lidových pálenic ve Vlčnově a regionální Cenu Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu (2012).
 
19. 11. Strachota Otto 50. výročí úmrtí
  * 11. 9. 1884 Veselí nad Moravou
† 19. 11. 1971 Zlín
 
Podnikatel, spisovatel. V Bílovicích u Uherského Hradiště založil firmu na výrobu limonád, posléze ve Starém Městě pálenici, stáčírnu piva, sodovkárnu a korkárnu (1918). V roce 1927 svůj podnik přemístil do Zlína, o deset let později rozšířil působení do Otrokovic. Sodovkárna byla jednou ze dvou nejvýznamnějších firem oboru na jižní Moravě. Po znárodnění pracoval jako zaměstnanec sodovkárny, poté v kafilerii v Otrokovicích a jako skladník a topič v Podniku bytového hospodářství ve Zlíně. Jeho povídky byly vydány na pokračování pod názvem Slovácké figurky (1922, 1923, 1949, 1969 a 2002).
 
20. 11. Axman Miloš 95. výročí narození
  * 20. 11. 1926 Litovel
† 30. 1. 1990 Brno
 
Sochař, pedagog. Absolvoval Školu umění ve Zlíně (1943–1947). Působil na Škole umění ve Zlíně jako asistent u Vincence Makovského a Jana Kavana (1947–1952), posléze působil jako asistent Vincence Makovského na katedře Teorie architektury a výtvarné výchovy na Vysokém učení technickém v Brně (1952–1962), později jako vedoucí katedry (1962–1986) a jako rektor speciální sochařské školy na Akademii výtvarných umění v Praze (1973–1985). Je autorem pomníku Václava Chada na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně (1946).
 
20. 11. Stöhr František 90. výročí narození
  * 20. 11. 1931 Zlín  
Sochař, pedagog. Vyučil se řezbářem. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Působil v sochařské huti v Blansku (1955–1956), později jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně.
 
21. 11. Rybka Jaroslav 90. výročí narození
  * 21. 11. 1931 Prievidza (Slovensko)
† 3. 7. 2018 Zlín
 
Lékař – diabetolog. Jeden ze zakladatelů české diabetologie. Byl členem americké i evropské diabetologické asociace a mezinárodní diabetologické federace a redakčních rad řady českých i mezinárodních odborných časopisů. Působil jako přednosta interní kliniky Baťovy nemocnice ve Zlíně (1970–2001), od roku 2002 jako vedoucí Diabetologického centra. Byl nositelem Rytířského řádu Pro Merito Melitensi (2001), Ceny města Zlína 2006 za přínos pro rozvoj diabetologie, Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy (2015), Stříbrné pamětní medaile Senátu (2015), dále Medaile Slovenské geriatrické společnosti, Ceny České internistické společnosti, ocenění Osobnost roku 2014 ve Zlínském kraji.
 
26. 11. Krutil Inocenc 20. výročí úmrtí
  * 10. 12. 1908 Bílavsko
† 26. 11. 2001 Zlín
 
Ekonom, pracovník firmy Baťa, spisovatel. Absolvoval Vysokou školu obchodní v Praze. U firmy Baťa působil od roku 1933, nejprve ve Zlíně, posléze na Gibraltaru, v severní Africe, Holandsku a Anglii. Po válce se vrátil k firmě Baťa a zasloužil se o obnovení exportu jako ředitel Exica. Poznatky ze svého působení u tohoto podniku zpracoval v knize Nevšední osudy Baťova exportéra (1995). V padesátých letech byl obviněn z protistátní činnosti a dva roky vězněn (1952–1954). Je rovněž autorem překladového slovníku gumárenského a plastikářského názvosloví.
 
26. 11. Machalínek Jan 30. výročí úmrtí
  * 3. 3. 1944 Zlín
† 26. 11. 1991 Zlín
 
Výtvarník, malíř. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1958–1962) a Akademii výtvarného umění v Praze (1963–1969). Zabýval se figurálními tématy, portrétem expresivního charakteru a abstraktní plošnou malbou.
 
26. 11. Navrátil Antonín 10. výročí úmrtí
  * 19. 7. 1938 Zlín
† 26. 11. 2011
 
Divadelní režisér, dramaturg, choreograf, scénograf, dramatik. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Jako herec, režisér a umělecký šéf působil v Divadle pracujících ve Zlíně (1965–1981), ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v Hradci Králové, Opavě, Těšíně a Chebu. Od roku 1990 působil jako ředitel Domu dětí a mládeže ve Františkových Lázních. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s divadelním souborem Malá scéna, kde působil v letech 1969–1981. Pod pseudonymem Petr Botík byl spoluatorem her s folklorní tématikou, zejména z Valašska.
 
27. 11. Samohýl Alois 10. výročí úmrtí
  * 9. 1. 1929 Zlín
† 27. 11. 2011 Zlín
 
Podnikatel. Působil v podniku Autopraga Mototechna Hradiště (1949–1971) jako prodejce automobilů a motocyklů. Ve Zlíně otevřel druhou podnikovou prodejnu značky Škoda (1970). Po revoluci založil se svými syny firmu Samohýl Motor Zlín. Vybudoval muzeum automobilových veteránů. Patřil k úspěšným automobilovým závodníkům. Je nositelem ceny za dlouholetý přínos v podnikání ve Zlínském kraji a ocenění Podnikatel tisíciletí (2001).
 
27. 11. Sobek Antonín 85. výročí narození
  * 27. 11. 1936 Otrokovice  
Kulturní pracovník. Působil jako ředitel Městského divadla Zlín (1997–2010) a Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (2010–2014). Získal ocenění Osobnost roku 2013 ve Zlínském kraji.
 
28. 11. Rajlich Jan 5. výročí úmrtí
  * 10. 4. 1920 Dírná
† 28. 11. 2016 Brno
 
Malíř, grafik, grafický designér.Absolvoval zlínskou Školu umění. Od roku 1950 žil v Brně, kde se stal představitelem brněnského kulturního života. Za svá výtvarná díla získal řadu českých i mezinárodních ocenění.
 
28. 11. Togner Milan 10. výročí úmrtí
  * 29. 9. 1938 Zlín
† 28. 11. 2011
 
Historik umění. Působil jako historik umění na zámku v Kroměříži (1966–1970) a na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýval se středoevropskou a italskou kresbou a malbou.
 
29. 11. Brauner Petr 85. výročí narození
  * 29. 11. 1936 Zlín  
Architekt. Absolvoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně (1955–1961). Působil v olomoucké pobočce Krajského projektového ústavu Ostrava a v DRUPOS Brno (1970–1991). Od roku 1991 je majitelem vlastního atelieru B&B Studio. Je autorem řady projektů v Olomouci, jako pavilon A na výstavišti Flora, restaurace Avion nebo věžový vodojem, v Prostějově, Přerově, Šumperku.
 
30. 11. Cvrček Radim 90. výročí narození
  * 30. 11. 1931 Zvírotice
† 29. 4. 2004 Zlín
 
Režisér, scénárista, herec. Působil ve zlínském filmovém studiu jako režisér. Jeho samostatným režijním debutem byl snímek Táňa a dva pistolníci (1967), oceněný ve Zlíně, Moskvě a Cannes. Natočil řadu filmů pro děti, mj. Žirafa v okně, Dospěláci můžou všechno, Nekonečná–nevystupovat aj. V sedmdesátých letech se věnoval tvorbě televizních seriálů Bola raz jedna záhrada, Léto s Katkou, Spadla z oblakov aj.
 
30. 11. Vajceová-Hofmanová Marcela 80. výročí narození
  * 30. 11. 1941 Zlín  
Sochařka, keramička. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1965–1960) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1961–1967). Zabývá se keramikou užitnou, dekorativní i skulpturální a nejrůznějšími keramickými materiály. V současné době žije na Soláni, kde je organizátorkou výstav a kulturních akcí výtvarného a národopisného zaměření. Je nositelkou řady ocenění, např. z bienále ve Francii, výstavy keramiky v Polsku či mezinárodního veletrhu uměleckých řemesel v Německu.
 
3. 12. Gürtler František 115. výročí narození
50. výročí úmrtí
  * 3. 12. 1906 Josefov
† 6. 3. 1971 Zlín
 
Scenárista, novinář, dokumentarista, režisér. Působil jako technolog filmových laboratoří ve Zlíně (1965–). Redigoval Malý filmový slovník a časopis Filmová technika.
 

Prosinec

3. 12. Ševčík Bohuslav 120. výročí narození
  * 3. 12. 1901 Tečovice
† 20. 2. 1983 Kroměříž
 
Ředitel Baťových závodů. Vyučil se u firmy Baťa mechanikem šicích strojů, výuční list však získal u strojníka Františka Mrlíka v Malenovicích. Po návratu do Baťových závodů absolvoval státní mistrovskou průmyslovou školu strojnickou v Přerově. Poté pracoval jako rýsovač, kontrolor, mistr a skupinář. V roce 1932 se stal vedoucím strojíren. Pod jeho vedením se zvýšil počet budov strojíren, začalo se vyrábět i v Otrokovicích, Třebíči a Sezimově Ústí, byla zahájena výroba výtahů, jeřábů, lanových drah, obráběcích strojů, dopravních člunů, bicyklů ad. V roce 1939 byl jmenován ředitelem technických skupin, podléhaly mu kromě strojírenství i výroba letadel, elektrooddělení, elektrárna a rozpisové oddělení. Stál u počátku odborného středoškolského vzdělání ve Zlíně. Spolupracoval s Vincencem Makovským na modelu soustruhu.
 
4. 12. Březík Jiří 55. výročí narození
  * 4. 12. 1966 Zlín  
Zpěvák, kytarista, skladatel, textař. Je členem Volného výtvarného sdružení Valašský názor a autorem jeho hymny. Je skladatelem písní pro Hanu Zagorovou a řadu dalších českých interpretů. Podílel se na muzikálech, např. Dracula, Monte Cristo, Kleopatra a Galileo. Zpívá se souborem Musica Bohemica a sborem Vox Pragae.
 
6. 12. Martinková Vlasta 75. výročí narození
  * 6. 12. 1946 Velíková  
Psycholožka, pedagožka. Působila na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se psychologií v ošetřovatelství a péčí o nemocné.
 
9. 12. Makeš František 90. výročí narození
  * 9. 12. 1931 Zlín  
Malíř, restaurátor. Absolvent zlínské Školy umění. Od roku 1976 žije ve Švédsku, kde studoval přírodní vědy na univerzitě v Götteborgu. Je autorem biochemické metody využití enzymů při restaurování a analýzách uměleckých děl. Vyvinul originální konzervátorskou metodu – enzymatickou konsolidaci, jejíž patent věnoval České republice. Získal cenu Gratias Agit, ocenění za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí (2005) a Cenu města Zlína za rok 2019 (2020).
 
17. 12. Ženatý Berty 40. výročí úmrtí
  * 22. 2. 1889 Brno
† 17. 12. 1981 Rhinebeck (USA)
 
Novinář, spisovatel, strojní inženýr. Absolvoval České reálné gymnázium v Brně, Německou vysokou školu technickou (1906–1909) a Českou vysokou školu technickou – odbor strojní (1909–1919). Během 1. světové války byl zajat na ruské frontě. V roce 1919 odešel do USA, kde působil jako pracovník elektrárny a živnostník. Již za svého prvního pobytu se stal dopisovatelem Lidových novin, od roku 1924 i baťovských novin. Působil jako šéfredaktor baťovského Sdělení (1928–1930) a jako vedoucí reklamního a propagačního oddělení pražských Sdružených železáren (1931–1938). Podle jeho plánů byl postaven dům Nad Ovčírnou. V roce 1959 opět odjel do USA.
 
18. 12. Kotěra Jan 150. výročí narození
  * 18. 12. 1871 Brno
† 17. 4. 1923 Praha
 
Architekt, pedagog. Absolvoval Akademii výtvarných umění ve Vídni. Působil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1898–1910) a Akademii výtvarných umění (1910–1923). Od roku 1915 pracoval pro firmu Baťa, kde řešil výstavbu dělnické kolonie. V letech 1918–1925 bylo postaveno celkem 600 bytů. Položil základy zlínské urbanistické tradice. Je spoluautorem vily Tomáše Bati ve Zlíně. Věnoval se i navrhování náhrobků, designu nádobí, skla, nábytku, interiérů a malbě akvarelů. Ve svých stavbách začal používat čisté neomítnuté zdivo, což se stalo jeho poznávacím znamením.
 
18. 12. Kvasnica Rudolf 35. výročí úmrtí
  * 9. 11. 1895 Rojetín
† 18. 12. 1986 Brno
 
Dirigent, skladatel, varhaník. Absolvoval varhanickou školu Leoše Janáčka v Brně (1911–1914) a skladbu u Leoše Janáčka na brněnské konzervatoři (1919–1920). Působil jako dirigent v brněnském Národním divadle a v Zemském divadle, kde se věnoval především operetnímu žánru. Zasloužil se o vznik nynější zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, kde působil jako šéfdirigent (1946–1954) a poté odešel do Hudebního divadla v Karlíně. Složil několik operet a zabýval se též chrámovou hudbou.
 
20. 12. Andronikova Hana 10. výročí úmrtí
  * 9. 9. 1967 Zlín
† 20. 12. 2011 Praha
 
Spisovatelka, anglistka, bohemistka. Za svou první knihu Zvuk slunečních hodin (2001) získala Literární cenu nakladatelství Knižní klub a cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku (2002). Největší uznání získala za svůj román Nebe nemá dno, a to cenu Magnesia Litera v kategorii Cena čtenářů (2011). Autorsky se podílela na divadelních hrách Tanec přes plot (2008), Pakosti a drabanti (2010) a Šašci, špioni a prezidenti (2010).
 
20. 12. Tinka Karel 10. výročí úmrtí
  * 12. 2. 1920 Kyjev (Ukrajina)
† 20. 12. 2011 Zlín
 
Katolický kněz. Se salesiánským hnutím se seznámil při studiu na střední škole ve Fryštáku. Teologii studoval na Slovensku a v Ostravě. Vysvěcen na jáhna a kněze byl v roce 1947 v Oseku u Duchcova. Působil jako katecheta v Praze (1947–1950), poté byl internován a u PTP (1950–1954), po propuštění pracoval jako zedník. V roce 1956 byl zatčen, odsouzen a vězněn. Po propuštění se vyučil elektrikářem. Působil jako údržbář na farním úřadě ve Zlíně (1968–1990), kde zároveň tajně zpovídal a sloužil mše, po revoluci již jako kněz. Za jeho působení ve Zlíně byl postaven kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích se střediskem mládeže.
 
21. 12. Batík Miroslav 35. výročí úmrtí
  * 4. 1. 1903 Zlín
† 21. 12. 1986 Zlín
 
Pedagog, literární historik, filolog, národopisec. Působil jako učitel literatuty na Škole umění ve Zlíně. Zabýval se výtvarným uměním, hudbou a školstvím. Patřil k organizátorům kulturního života ve Zlíně.
 
23. 12. Havlíček Vladimír 80. výročí úmrtí
  * 23. 10. 1909 Praha
† 23. 12. 1941 Pembroke Dock
 
Letec. Působil v Baťových závodech (1934–1938). Ve 2. světové válce létal v kanadském královském letectvu RCAF. Při doprovodu konvoje kvůli nepřízni počasí havaroval a zřítil se do moře u Pembroke Dock.
 
23. 12. Zeman Bořivoj 30. výročí úmrtí
  * 6. 3. 1912 Praha
† 23. 12. 1991 Praha
 
Režisér, scénárista. Působil ve zlínských ateliérech (1936–1946) jako autor komentářů a scénářů reklamních a instruktážních filmů, později jako režisér. Podílel se na kombinovaném filmu Karla Zemana Vánoční sen jako autor námětu, scénáře a režisér hraných částí. V 50. letech natočil úspěšné veselohry Anděl na horách a Dovolená s andělem. Jeho nejznámějším filmem je pohádka Pyšná princezna, z dalších např. Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna a Honza málem králem.
 
27. 12. Gebrian Jiří 75. výročí narození
  * 27. 12. 1946 Lysice  
Architekt, urbanista. Od roku 1974 působil v útvaru hlavního architekta okresu Gottwaldov jako projektant, od roku 1986 jako hlavní architekt okresu Zlín. Podílel se na zpracování územního plánu Zlína a Otrokovic. Je autorem a spoluautorem řady staveb jak ve Zlíně, tak v okrese Zlín. Podílel se na filmových scénářích A co dál, město či televizním cyklu Zjizvená tvář měst. Od roku 1993 je architektem vlastního ateliéru AJG.
 
28. 12. Makovský Vincenc 55. výročí úmrtí
  * 3. 6. 1900 Nové Město na Moravě
† 28. 12. 1966 Brno
 
Sochař, designér, scénograf, pedagog. Byl spoluzakladatelem zlínské Školy umění, působil v ní v letech 1939–1945. Ve Zlíně vytvořil řadu sochařských děl. Zároveň se zabýval průmyslovým designem. Jeho nejznámějšími díly jsou pomníky – podobizny historických osobností, např. Jana Amose Komenského.
 
30. 12. Cekota Raoul 85. výročí narození
  * 30. 12. 1936 Buenos Aires (Argentina)
† 14. 9. 2005 Zlín
 
Fotograf. Dokumentoval nejrůznější společenské a kulturní události na Zlínsku. Působil řadu let jako vedoucí fotoateliéru ve Vizovicích.
 
30. 12. Hoza Ignác 80. výročí narození
  * 30. 12. 1941 Zlín  
Biochemik, pedagog. Působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, v letech 2007–2010 jako rektor. Zabýval se potravinářskou biochemií.
 
30. 12. Chmelař František 100. výročí narození
  * 30. 12. 1921 Liptál
† 15. 4. 1999 Brno
 
Malíř, grafik, medailér, pedagog. Absolvoval zlínskou Školu umění (1939–1943) a obor malba a grafika na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945–1949). Na podzim roku 1944 se stal členem odbojové organizace Pro Vlast, která působila na Valašsku. Učil na Střední škole uměleckoprůmyslové v Uherském Hradišti (1958–1960). Zabýval se volnou malířskou tvorbou, výtvarným řešením architektonických realizací, medailí i tvorbou tapiserií. Podílel se např. na výtvarném řešení Památníku národního písemnictví v Praze (1952–1953).
 
31. 12. Logner Vilém 30. výročí úmrtí
  * 7. 8. 1910 Vídeň
† 31. 12. 1991 Praha
 
Scénograf, malíř, sochař, medailér. Věnoval se zejména portrétu, krajinomalbě a aktu. Působil jako reklamní grafik u firmy Baťa ve Zlíně, v letech 1939–1944 byl portrétistou na volné noze ve Zlíně.
 
31. 12. Malotová Emílie 120. výročí narození
  * 31. 12. 1901
† 6. 10. 2010 Zlín
 
Bývalá spolumajitelka a spoluzakladatelka cukrárny a kavárny Malota. Po znárodnění podniku v roce 1948 byla perzekuována a přivydělávala si jako krejčová. V restituci získala část majetku zpět.
 
  Drábek Jan 95. výročí úmrtí
  * 9. 2. 1857 Slušovice
† 1926 Fryšták
 
Katolický kněz. Po vysvěcení působil ve Starém Jičíně, Fryštáku, ve Štípě jako kooperator, jako farář ve Všemině, Kašavě, Slušovicích a od roku 1904 byl až do své smrti děkanem ve Fryštáku. V r. 1915 vydal Dějiny městečka Fryštáku a far, které dříve do Fryštáku náležely: Slušovic, Štípy, Kašavy, Všeminy, Hvozdné, Lukova a Trnavy. Psal o původu zázračné sochy P. Marie ve Štípě.
 
  Fischer Antonín 180. výročí narození
  * 1841 Fryšták
† 10. 12. 1905
 
Stavitel. Po studiích ve Vídni praktikoval u architekta Baumgartnera. V období 1866–1905 působil ve Zlíně. Podílel se např. na přestavbě lukovského statku, stavbě vily Tusculum, novostavbě zámku Lešná, stavbě hrobky Seilernů, přestavbě kostela ve Zlíně atd.
 
  Jabůrek Otmar 130. výročí narození
  * 1891 Hustopeče u Brna
† 2. 2. 1948 Zlín
 
Obchodník, spolupracovník Tomáše Bati, představitel Sokola. V Baťových závodech působil nejprve jako výpomocný korespondent, posléze jako vedoucí oddělení vojenských dodávek a prodejního oddělení. Vybudoval hustou síť prodejen v celé republice a poté se stal vedoucím prodejen na Moravě a Slovensku, později vedl prodejnu v Brně. Byl náčelníkem zlínského Sokola, místonáčelníkem župy Hanácké a okrskovým náčelníkem zlínského okrsku. Za jeho působení se ve Zlíně konal slet Sokolstva župy Hanácké (1917).
 
  Jabůrek Svatopluk 100. výročí narození
  * 1921 Zlín
† 2015 Zlín
 
Pracovník Baťových závodů. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně. Působil v Baťových závodech, na Ministerstvu chemického průmyslu a v Optimitu Odry, jako ředitel. Byl soudním znalcem v oboru kaučuku. Byl dlouholetým předsedou Klubu Absolventů Baťovy školy práce.
 
  Kocourek František 35. výročí úmrtí
  * 19. 2. 1899 Brno, Česko
† 1986 Zlín- Malenovice
 
Pedikér, školitel. Od roku 1920 studoval medicínu v Brně. Studium nedokončil, získal titul kandidát všeobecného lékařství. V roce 1928 nastoupil do firmy Baťa ve Zlíně, kde působil jako instruktor pedikúry v kurzech pro pracovníky československých i zahraničních poboček firmy Baťa. Psal publikace a příručky pro pedikéry. Pečoval o nohy prvorepublikových hvězd. Po roce 1948 působil na obuvnické škole v Koryčanech.
 
  Kosourová Marie 25. výročí úmrtí
  * 1910 Znojmo
† 1996 Zlín
 
Pedagožka. Dlouholetá vedoucí zlínského oddílu Sokola, členka turistického kroužku, cvičitelka v Tělovýchovné jednotě, odboru zdravotní a tělesné výchovy. Režisérka Hana Pinkavová natočila při příležitosti jejích 80. narozenin dokumentární film Holky, vypnout prsa (1988).
 
  Kubátová Dagmar 60. výročí narození
  * 1961 Zlín  
Podnikatelka. V roce 1994 založila rodinnou firmu D.P.K. na výrobu zdravotně nezávadné dětské obuvi. V roce 2010 se stala Podnikatelkou roku Zlínského kraje.
 
  Láznička Alois 85. výročí narození
  * 1936 Zlín  
Technik, konstruktér, sportovec – orientační běžec. Byl průkopníkem orientačního běhu v Československu, československým reprezentantem a trenérem mládežnické reprezentace. Zúčastnil se veteránských závodů v orientačním běhu, kde v roce 2018 získal titul mistra světa.
 
  Novosad Jan 130. výročí narození
  * 1891 Mladcová u Zlína  
Pracovník Baťových závodů. Pracoval jako kontrolor prodejního oddělení, vedoucí prodejního oddělení, posléze jako vedoucí tuzemského prodeje. Pod jeho vedením byly při prodejnách zavedeny správkárny obuvi a pedikúry. V letech 1935–39 působil v exportním oddělení. V roce 1939 odjel do Keni, kde se ujal vedení baťovské společnosti v Nairobi. Po skončení války se vrátil do Zlína.
 
  Řehák František 55. výročí úmrtí
  * 27. 3. 1897 Krčín
† 1966 Zlín
 
Fotograf. Byl majitelem zlínského fotoateliéru Foto Řehák a působil jako vedoucí v reklamním oddělení firmy Baťa. Dokumentoval výstavbu většiny významných staveb ve Zlíně, fotografoval po havárii Tomáše Bati zřícené letadlo u Otrokovic. Autor fotografií v publikaci Stavební deník ve fotografiích Františka Řeháka: stavební rozvoj firmy Baťa a města Zlína v letech 1930–32.
 
  Scholaster Emil 150. výročí narození
  * 1871 Lípa
† 3. 6. 1942 Lípa
 
Publicista, kulturní historik. Téměř čtyřicet let působil jako člen obecního výboru v Lípě a několikrát byl zvolen starostou obce. Sepsal dějiny papíren na Podřevnicku a dějiny stavby železnice Otrokovice–Zlín. Byl dopisovatelem časopisu Podřevnicko. Věnoval se sběru historických předmětů a národopisných památek pro tehdejší Krajinské museum ve Vizovicích.
 
  Slavík Jan 60. výročí narození
  * 1961 Trutnov  
Pedagog, hudebník. Absolvoval Státní konzervatoř v Ostravě (1982) a Akademii múzických umění v Praze (1986). Působil ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně a na Základní umělecké škole Zlín (2012–) jako učitel v oboru klarinet, zobcová flétna a saxofon. Je členem jazzrockové kapele F-dur Jazzband.
 
  Šilt Ondřej 35. výročí narození
  * 1986 Zlín  
Hráč společenské hry Go. Hru Go studoval v Japonsku. Sedminásobný mistr České republiky.
 
  Špaňhelová Ilona 55. výročí narození
  * 1966 Zlín  
Psycholožka. Absolvovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1992). Působila ve Fakultní Thomayerově nemocnici (1992–1995), jako hlavní supervizorka Linky bezpečí (2001–2005) a jako soukromá psycholožka (1995–). Zabývá se rodinnou problematikou a výchovou dětí. Je členkou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
 
  Táborská Olina 70. výročí narození
  * 1951 Zlín  
Publicistka, spisovatelka. Pracovala v několika celostátních denících, např. Lidová demokracie, Telegraf, Český deník a založila dva ženské časopisy. Je autorkou několika novel a detektivního románu na motivy skutečné události Hlas pro vraha (2015).
 

Poslední změna: 05.01.2023