Kalendárium 2018 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: filipkova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 531 (Mgr. Eva Filípková).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


 

Leden

1. 1. Vlček Theodor 55. výročí úmrtí
  * 17. 11. 1905 Březová u Opavy
† 1. 1. 1963 Zlín
 
Oční lékař. V roce 1946 prosadil samostatný obor očního lékařství v Baťově nemocnici ve Zlíně a stal se primářem tohoto oddělení. Zaváděl nové metody operativní léčby očních chorob.
 
2. 1. Totušek Miloš 35. výročí úmrtí
  * 25. 3. 1922 Břeclav
† 2. 1. 1983 Zlín
 
Architekt, projektant. Projektoval např. zlínský Stavoprojekt, školu ve čtvrti Díly, velkokapacitní dům na Sokolské ulici nebo sportovní halu Novesta na Březnické ulici.
 
4. 1. Batík Miroslav 115. výročí narození
  * 4. 1. 1903 Zlín
† 21. 12. 1986 Zlín
 
Středoškolský profesor, literární historik, filolog, národopisec. Psal články o školství, hudbě a výtvarném umění. Patřil k organizátorům kulturního života ve Zlíně.
 
9. 1. Hybler Zdeněk 25. výročí úmrtí
  * 17. 5. 1921 Prostějov
† 9. 1. 1993 Zlín
 
Akademický malíř, grafik, scénograf. Působil ve filmových ateliérech, v letech 1946–1953 a 1968–1985 jako výtvarník v Divadle pracujících. Vytvořil přes 250 scén pro divadlo ve Zlíně i další divadla a pro festival Intertalent. Zúčastnil se mnoha výstav u nás i v zahraničí.
 
11. 1. Dalík Jiří 10. výročí úmrtí
  * 14. 9. 1920 Praha
† 11. 1. 2008 Praha
 
Herec, režisér, dramatik, publicista. V Městském divadle Zlín působil v letech 1947–1952, od roku 1949 jako ředitel. Ředitelskou funkci zastával i ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v sezoně 1951/52. Poté působil např. v Ostravě, Karlových Varech, Plzni a od roku 1963 v pražských divadlech.
 
12. 1. Maděra Vladimír 5. výročí úmrtí
  * 19. 3. 1917 Velehrad
† 12. 1. 2013
 
Odbojář, výsadkář. Pracoval u firmy Baťa, kde se podílel na výrobě výstroje pro oblékání baťových mladých mužů. Zapojil se do odbojové organizace Obrana národa. Působil jako čestný předseda Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků v Uherském Hradišti a čestný člen výsadkových veteránů Zlín. Roku 1990 mu byla udělena medaile Za zásluhy o ČSLA-I.stupně.
 
12. 1. Vyhňák Vladimír 85. výročí narození
  * 12. 1. 1933 Uhřice  
Architekt. Působil ve Zlíně. Projektoval např. školu na Jižních Svazích, mateřskou školu v Bartošově čtvrti, budovu Pozemních staveb ad.
 
12. 1. Zeman Josef 90. výročí narození
  * 12. 1. 1928 Jilemnice
† 27. 10. 2000 Jilemnice
 
Výtvarník, sochař, režisér animovaných filmů. Ve zlínském filmovém studiu spolupracoval s Karlem Zemanem na filmu Cesta do pravěku. Režíroval okolo šedesáti večerníčků.
 
14. 1. Kratochvílová Jana 65. výročí narození
  * 14. 1. 1953 Zlín  
Zpěvačka. Zpívala s Country Beatem Jiřího Brabce nebo Jazz Q Martina Kratochvíla. Žije v Londýně, kde vystupuje pod jménem Jana Pope.
 
16. 1. Fric Ota 30. výročí úmrtí
  * 20. 6. 1901 Praha
† 16. 1. 1988 Zlín
 
Hudební vědec, středoškolský profesor, zemský inspektor a kulturní referent na KNV ve Zlíně. Jeho kniha Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě (1963) seznamuje s nejlepšími soubory lidové umělecké tvořivosti i se Strážnickými slavnostmi.
 
18. 1. Jaroněk Bohumír 85. výročí úmrtí
  * 23. 4. 1866 Zlín
† 18. 1. 1933 Zlín
 
Malíř, keramik. Od roku 1898 žil ve Valašském Meziříčí a věnoval se malířství. Jeho nejoblíbenějším námětem byl starobylý Štramberk. S bratrem Aloisem zřídili keramickou dílnu ve Valašském Meziříčí. V roce 1907 stál u zrodu Sdružení výtvarných umělců moravských a Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
 
23. 1. Marcilisová Milena 65. výročí narození
  * 23. 1. 1953 Svitavy  
Herečka. Absolvovala brněnskou konzervatoř. Působila ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1972–1980) a Městském divadle Zlín (od 1980). Získala cenu Aplaus za nejlepší ženský herecký výkon (2011). Kromě divadla se věnuje i filmu a televizi, hrála např. ve filmech Pětka s hvězdičkou, Do zubů a do srdíčka, Cizím vstup povolen, Postel, Romance rytířské doby ad. a v seriálech Ranč u zelené sedmy, Četnické humoresky, Strážce duší, Ordinace v růžové zahradě, Já, Mattoni a Život a doba soudce A. K.
 
26. 1. Gajdoš Rudolf 110. výročí narození
  * 26. 1. 1908 Měřín
† 7. 10. 1975 Mikulov
 
Malíř. Studoval na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, odkud přešel na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval figurální malbu u Maxe Švabinského. Po studiu se stal výtvarným poradcem firmy Baťa. Stál u zrodu zlínských salonů a Školy umění, položil základ pro vznik pozdější galerie, vyučoval na Škole umění a vedl večerní kurzy aktu.
 
27. 1. Bardoděj František 40. výročí úmrtí
  * 21. 4. 1901 Fryšták
† 27. 1. 1978 Zlín
 
Vlastivědný pracovník, učitel, dlouholetý kronikář města Fryštáku. Autor publikace 600 let města Fryštáku (1956) a spoluautor dalších publikací z historie Fryštácka.
 
28. 1. Hanke Radim 55. výročí narození
  * 28. 1. 1963 Třinec  
Sochař, malíř, pedagog. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1979—1982) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1982—1988). Jako pedagog působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1999 – 2011), Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě (2009 – 2013), Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění (1994–) a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2014–). Je autorem výtvarného symbolu pro cenu města Zlína, pomníku Jana Antonína Bati ve Zlíně, pamětní desky s portrétem Františka Kožíka v Uherském Brodě, Pomníku zakladatelům města Zlína Tomáši Baťovi a Janu Antonínu Baťovi, pamětní desky s bustou Karla Zemana a sochy Emila Zátopka na Stadionu mládeže ve Zlíně.
 
29. 1. Tříska Stanislav 85. výročí narození
  * 29. 1. 1933 Plzeň
† 23. 10. 1996 Zlín
 
Herec. Působil v Západočeském divadle v Chebu, od roku 1967 v angažmá v Městském divadle Zlín, od roku 1990 i jako umělecký šéf. V sezoně 1995/96 působil v Činoherním klubu v Praze, v roce 1996 se vrátil do Městského divadla Zlín. Za své působení na divadelních scénách obdržel Cenu J. K. Tyla. Ve filmu a v televizi ztvárnil kolem 100 rolí, např. ve filmu Smrt krásných srnců, v trilogii Slunce, seno... nebo v seriálech Vlak dětství a naděje či Zdivočelá země.
 
30. 1. Květoň František 65. výročí narození
  * 30. 1. 1953 Zlín  
Malíř, grafik. Absolvoval obor užité a propagační grafiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Působil v letecké továrně Moravan Otrokovice (1977–2009), kde vytvářel grafické návrhy reklamních tiskovin, barevný design vyráběných letounů značky ZLIN a po výtvarné stránce prezentaci firmy. Je autorem řady firemních značek a grafických úprav tiskovin, několika plastik a obrazů do architektury. Je kmenovým autorem Art Gallery v Luhačovicích a Galerie Pod Radnicí ve Zlíně. Je členem Unie výtvarných umělců ČR a Sdružení výtvarných umělců moravských se sídlem v Hodoníně.
 
 

Únor

2. 2. Jabůrek Otmar 70. výročí úmrtí
  * 1891 Hustopeče u Brna
† 2. 2. 1948 Zlín
 
Obchodník, spolupracovník Tomáše Bati. V Baťových závodech působil nejprve jako výpomocný korespondent nákupního oddělení, posléze jako vedoucí oddělení vojenských dodávek a vedoucí prodejního oddělení. Vybudoval hustou síť prodejen v celé republice. Po vážné nemoci se stal vedoucím prodejen na Moravě a Slovensku, poté požádal o vedení prodejny v Brně. Byl náčelníkem zlínského Sokola, místonáčelníkem župy Hanácké a okrskovým náčelníkem zlínského okrsku. Za jeho působení se ve Zlíně konal slet Sokolstva župy Hanácké (1917).
 
6. 2. Perůtka Ladislav 90. výročí narození
  * 6. 2. 1928 Šurany (Slovensko)
† 11. 9. 2009
 
Malíř, grafik, pedagog. Studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě (1948–1951) a u Eduarda Miléna a Bohdana Laciny na Filozofické fakultě (1960–1964) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1960–1972). Věnoval se zejména zátiší, kombinovaným technikám, akvarelu a krajinným motivům okolí Zlína a černomořského pobřeží.
 
7. 2. Janečka Lubomír 70. výročí narození
  * 7. 2. 1948 Zlín  
Sochař, malíř, kreslíř. Absolvoval výtvarné zpracování keramiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1963–1967) a sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze (1969–1975). V roce 1984 emigroval do Rakouska a odtud v roce 1985 do USA. Zabývá se především kresbou expresivního ladění, sociálními náměty a figurálními motivy. Je členem Spolku výtvarných umělců Mánes.
 
7. 2. Tokoš Lubor 95. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 7. 2. 1923 Šternberk
† 29. 9. 2003 Zlín
 
Herec, výtvarník, prozaik, žurnalista. Působil v Brně, Praze, Olomouci, Ostravě a Zlíně. Je autorem vzpomínkové knihy vydané pod názvem Lubor Tokoš (1997). Hrál v řadě filmů, např. Smrt krásných srnců, Ucho, Vynález zkázy, Nefňukej, veverko ad. Je nositelem ceny Thálie za rok 2001 za celoživotní dílo a Ceny města Zlína za rok 2002.
 
10. 2. Bartoš Jaroslav 45. výročí úmrtí
  * 22. 5. 1920 České Budějovice
† 10. 2. 1973 Praha
 
Malíř, výtvarný kritik, novinář. Ve Zlíně absolvoval Školu umění, obor dekorativní malba. Byl šéfredaktorem Kulturní práce a dalších časopisů. Žil a pracoval v Praze.
 
10. 2. Stavjaňa Antonín 55. výročí narození
  * 10. 2. 1963 Zlín  
Sportovec – hokejista, trenér. Jako hráč působil v Trenčíně (1982–1984), Zlíně (1985–1986), finském Joensuu (1990–1992), švédském Jönköpingu (1992–1994) a Vsetíně (1994–1998). Jako trenér působil ve Zlíně (1998–2001, 2002), Třinci (2001–2002, 2008–2009), Vsetíně (2004–2005), Nitře (2005–2006, 2012–2016), Trenčíně (2006–2008), Karlových Varech (2010–2011), Košicích (2011–2012) a Českých Budějovicích (2016–). Zúčastnil se dvou olympijských her (1988, 1994) a osmi mistrovství světa. Na mistrovství světa získal zlatou (1985, 1996) a bronzovou medaili (1987, 1989, 1990, 1993).
 
15. 2. Hanzelka Jiří 15. výročí úmrtí
  * 24. 12. 1920 Štramberk
† 15. 2. 2003 Praha
 
Cestovatel, spisovatel. Vystudoval obchodní akademii, po maturitě (1938) začal studovat Vysokou obchodní školu, kde se jeho spolužákem stal Miroslav Zikmund. Školu dokončili až po skončení 2. světové války. Po absolvování vysoké školy se přihlásili na praxi do firmy Tatra a stali se jejími obchodními zástupci. V 50. letech se věnoval publicistickému zpracování jejich cest a přestěhoval se do Zlína, kde si nechal postavit vilu. V roce 1953 obdržel Řád republiky, v roce 1965 Zlatou plaketu ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo. V roce 1968 pracoval několik měsíců v obchodním oddělení československého velvyslanectví ve Stokholmu. Byl signatářem Charty 77, od konce 60. let nemohl publikovat. Znovu publikoval až v roce 1991. V roce 1993 získal cenu E. E. Kische a 1996 výroční cenu Za nápravu věcí lidských nadace Pangea. V roce 1996 spolu s Miroslavem Zikmundem otevřel stálou expozici S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V roce 1999 byl oceněn prezidentem Václavem Havlem medailí za zásluhy o Českou republiku. V roce 2000 převzal Cenu města Zlína.
 
15. 2. Sáha Petr 70. výročí narození
  * 15. 2. 1948 Janov  
Chemik, pedagog, materiálový inženýr. Absolvoval zlínskou Fakultu technologickou Vysokého učení technického v Brně. Profesorem byl jmenován na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně v roce 2000. Působil na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1977–1997), na Chalmers University of Technology Göteborg (1980–1991), Vysokém učení technickém v Brně (1997–2000) a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (od 2001). Byl prvním rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2001–2007, od 2010) a ředitelem Centra polymerních materiálů (od 2001). Byl prezidentem mezinárodní instituce Polymer Processing Society se sídlem v New Yorku (2005–2009). Zabývá se materiálovým inženýrstvím, polymery v medicíně a potravinářství, kompozitními systémy a managementem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Je autorem 4 patentů, 2 vynálezů a užitných a průmyslových vzorů. Získal cenu Osobnost roku Zlínského kraje 2006. Je nositelem Ceny města Zlína (2006).
 
17. 2. Dokulil Bohumil 20. výročí úmrtí
  * 21. 7. 1912 Brno
† 17. 2. 1998 Zlín
 
Lékař – pediatr. V roce 1947 se stal primářem dětského a kojeneckého oddělení nemocnice ve Zlíně. Během svého působení založil v okrese Zlín síť dětských poraden. Byl jedním z průkopníků léčby novorozenecké žloutenky výměnou krve dítěte. Velké úspěchy zaznamenal v léčbě dětské obrny. Působil i v zahraničí.
 
18. 2. Kolda Ladislav 115. výročí narození
35. výročí úmrtí
  * 18. 2. 1903 Brno
† 28. 12. 1983 New York, USA
 
Filmový producent. Do Zlína přišel v roce 1935 a působil zde do roku 1945, kdy se s rodinou přestěhoval do Prahy. Po válce přijal nabídku na zastupování Československého filmu při OSN v New Yorku. Zlín navštívil krátce v roce 1957. Je považován za jednoho ze zakladatelů zlínského filmu.
 
19. 2. Dudešek Jan 30. výročí úmrtí
  * 11. 5. 1926 Vráble (Slovensko)
† 19. 2. 1988 Zlín
 
Režisér, výtvarník, animátor. Do Zlína přišel v roce 1941 jako „mladý muž“. V roce 1951 nastoupil do zlínských filmových ateliérů. Podílel se na produkci pro bratislavskou televizi. Jako výtvarník a režisér byl autorem řady televizních seriálů pro děti. Dospělým jsou určeny loutkové filmy Problém, Krajan, animovaná groteska Bumerang a pohádka O tom, jak v Sušici padal vlažný sníh.
 
19. 2. Hejda Karel Jan 60. výročí úmrtí
  * 27. 7. 1876 Zlín
† 19. 2. 1958 Zlín
 
Prozaik, autor loveckých a cestopisných vzpomínek. Od roku 1953 žil v Luhačovicích. Napsal mj. Sedmnáct let pod Karpatami (1940), Zelené obrázky (1942), Střepy v oranici (1944), Z nížin a hor (1947).
 
20. 2. Klátil František 135. výročí narození
  * 20. 02. 1883 Zlín  
Ředitel Baťových závodů. Vyučil se ševcem. V Baťových závodech pracoval (1901–1945) nejprve jako cvikař, posléze jako vedoucí prošívací dílny a nadmistr. Po návratu z 1. světové války (1918) působil v centrální cvikárně, galanterní obuvi a posléze se stal správcem budovy (1924), správcem prošívacích dílen (1926), řídícím výroby na nových pohyblivých pásech (1927) a posléze ředitel celé zlínské výroby obuvi (1933). Byl autor publikace Výroba spodků u dámské galanterky a učebnice Moderní obuvnická dílna (1935).
 
20. 2. Salaquardová Jarmila 115. výročí narození
  * 20. 2. 1903 Zdounky
† 17. 12. 1999 Uherské Hradiště
 
Lékařka. Od roku 1937 působila ve Zlíně jako vedoucí lékařka dětského oddělení. Stála u založení Kojeneckého ústavu v roce 1947. Jako ředitelka zde působila až do jeho zrušení.
 
20. 2. Ševčík Bohuslav 35. výročí úmrtí
  * 3. 12. 1901 Tečovice
† 20. 2. 1983 Kroměříž
 
Ředitel Baťových závodů. Vyučil se u firmy Baťa mechanikem šicích strojů, výuční list však získal u strojníka Františka Mrlíka v Malenovicích. Po návratu do Baťových závodů absolvoval státní mistrovkou průmyslovou školu strojnickou v Přerově. Poté pracoval jako rýsovač, kontrolor, mistr a skupinář. V roce 1932 se stal vedoucím strojíren. Pod jeho vedením se zvýšil počet budov strojíren, začalo se vyrábět i v Otrokovicích, Třebíči a Sezimově Ústí, byla zahájena i výroba výtahů, jeřábů, lanových drah, obráběcích strojů, dopravních člunů, bicyklů ad. V roce 1939 byl jmenován ředitelem technických skupin, podléhaly mu kromě strojírenství i výroba letadel, elektrooddělení, elektrárna a rozpisové oddělení. Stál u počátku odborného středoškolského vzdělání ve Zlíně. Spolupracoval s Vincencem Makovským na modelu soustruhu.
 
21. 2. Sousedík Miloslav J. 15. výročí úmrtí
  * 1. 10. 1910 Slušovice
† 21. 2. 2003 Zlín
 
Spisovatel, básník, dramatik, pedagog. Absolvoval učitelský ústav v Banské Štiavnici (1925–1930). Jako učitel působil v Jasenné, Trnavě, Slušovicích a Zlíně. Zabýval se národopisem, působil jako umělecký vedoucí národopisného souboru. Byl předsedou krajské kulturní komise v Novém Jičíně. Působil v redakci časopisu Náš kraj (1944–1946), z politických důvodů ji musel opustit, po roce 1949 nepublikoval. Podle jeho románu Papradná nenaříká byl natočen film Děvčica z hor (1944). V roce 1989 byl Václavem Havlem znovu přijat do řad spisovatelů. Získal Cenu města Zlína (1998).
 
22. 2. Fischer Eduard 25. výročí úmrtí
  * 24. 11. 1930 Praha
† 22. 2. 1993 Praha
 
Dirigent, skladatel, pedagog. Dirigování vystudoval na Akademii múzických umění (1950–1954). Zprvu vedl několik amatérských souborů a Umělecký soubor ministerstva vnitra. Po získání 3. ceny na mezinárodní dirigentské soutěži v Besanconu se stal dirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů (1957–1968). Působil i jako dirigent Pražských komorních sólistů, Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a šéfdirigent Státního komorního orchestru v Žilině. Kromě Československa a evropských zemí dirigoval též v Jižní Americe, Kanadě, Japonsku a na Novém Zélandu.
 
23. 2. Hrabec Jaroslav 95. výročí narození
  * 23. 2. 1923 Palkovice
† 17. 12. 1990
 
Malíř, grafik, pedagog. Vystudoval Státní průmyslovou školu ve Zlíně a působil jako pedagog na Uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a v Uherském Hradišti.
 
26. 2. Kachlík Antonín 95. výročí narození
  * 26. 2. 1923 Kladno  
Režisér, dramaturg, scénárista, spisovatel, pedagog. Absolvoval obchodní akademii v Praze. Na začátku 2. světové války se zapojil do odboje. Poté pyl nuceně nasazen v Německu, odkud uprchl a v Praze se opět zapojil do odbojové činnosti. Po válce studoval Vysokou školu politickou, odkud přestoupil na Filmovou akademii múzických umění (1946–1950). Působil jako dramaturg a režisér v Divadle pracujících ve Zlíně (1950–1956). Jako druhý režisér spolupracoval s Bořivojem Zemanem a Josefem Machem. Debutoval filmem podle vlastního scénáře Červnové dny (1961). Je autorem „trezorového filmu“ Já, truchlivý bůh (1969) podle povídky Milana Kundery a také životopisného filmu Klementa Gottwalda Dvacátý devátý. Působil i jako pedagog na Filmové akademii múzických umění (1971–1992).
 
28. 2. Albertová Marie 115. výročí narození
  * 28. 2. 1903
† 12. 8. 2004 Praha
 
Manželka prvního ředitele Baťovy nemocnice Bohuslava Alberta. Ve Zlíně žila v letech 1927–1945. Podílela se na vydání knihy Baťova nemocnice 1927–2002.
 
 

Březen

5. 3. Bobák Jaroslav 75. výročí úmrtí
  * 20. 2. 1900 Uherské Hradiště
† 5. 3. 1943 Zlín
 
Obuvník, pedagog. Vyučil se obuvníkem v Uherském Hradišti. Působil v Baťových závodech (1928–1943), nejprve jako příjemce v gumárnách a jako mistr, jako příjemce v gumárenské škole a posléze jako pedagog na obuvnické průmyslové škole pro gumařský obor. Byl členem šachového odboru SK Letná.
 
5. 3. Šrámek Pavel 45. výročí narození
  * 5. 3. 1973 Hradec Králové  
Vojenský historik, archivář Státního okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce. Zabývá se československými vojenskými dějinami v 1. polovině 20. století, především osudy významných vojáků a vztahy mezi politiky a velením armády. Autor knih Československá armáda v roce 1938 (1996), Když zemřít, tak čestně (1998), Ve stínu Mnichova (2008). Je též spoluautorem internetových stránek www.vojenstvi.cz.
 
6. 3. Hovorka Štěpán 120. výročí narození
  * 6. 3. 1898 Pečky u Kolína
† 1. 12. 1949 Pečky u Kolína
 
Odbojář, voják, účastník protifašistického a protikomunistického odboje. Aktivně se zúčastnil bojů za osvobození Zlína v roce 1945. V roce 1949 byl zastřelen příslušníky STB.
 
7. 3. Baťa Jan Antonín 120. výročí narození
  * 7. 3. 1898 Uherské Hradiště
† 23. 8. 1965 Sao Paulo (Brazílie)
 
Podnikatel. Nevlastní bratr Tomáše Bati. Po jeho tragické smrti v roce 1932 se ujal řízení celého závodu. V červnu 1939 odešel do exilu do USA a v roce 1941 do Brazílie. Je autorem publikací Spolupráce (1936), Za obchodem kolem světa (1937), Budujme stát pro 40 000 000 lidí (1937) a jiných.
 
7. 3. Bezděk František 35. výročí úmrtí
  * 5. 10. 1906 Uherský Ostroh
† 7. 3. 1983 Uherský Ostroh
 
Malíř, kreslíř, ilustrátor. V letech 1936–1949 působil ve Zlíně jako redakční malíř a ilustrátor. Ilustroval knihy Jacka Londona nebo Fanka Jilíka. Od 30. let se věnoval kresbě a lidovému motivu. Nejznámější jsou díla s tančícími krojovanými páry, či koně s vozy, na nichž sedí krojovaná chasa.
 
8. 3. Bouček Jaroslav 115. výročí narození
  * 8. 3. 1903 Vídeň (Rakousko)
† 2. 7. 1985 Praha
 
Filmař, pedagog, vědecký pracovník. Od roku 1939 působil ve Zlíně jako pracovník filmových ateliérů. Je autorem mnoha děl, např. K počátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku. Je spoluzakladatelem filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.
 
8. 3. Žaludek Karel 110. výročí narození
  * 8. 3. 1908 Příluky
† 20. 5. 1984 Zlín
 
Obchodník. Jeho otec byl majitelem obchodu s oděvy zvaného „Na Žaludkovém“. Vyučil se v obchodě u svého otce, který posléze převzal. Stál u založení hasičského sboru na Vítové, v roce 1940 byl zvolen jeho starostou. V roce 1952 byl uvězněn za napomáhání útěku svému bratrovi a byl mu zabaven jeho obchod.
 
9. 3. Horňáková Ladislava 55. výročí narození
  * 9. 3. 1963 Zlín  
Historička Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, od roku 1986 kurátorka sbírek grafiky a architektury. Zabývá se především architekturou 19.–21. století. Je autorkou řady katalogů z oblasti výtvarného umění a architektury, např. Bohuslav Fuchs (1993), František Lydie Gahura: Zlínský architekt, urbanista a sochař (1998), Zdeněk Plesník: architektonické dílo (1998), Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně (2002). Je spoluautorkou knihy Jurkovičovy Luhačovice (2007). Bohatá je i její přednášková a publicistická činnost.
 
9. 3. Horňáková Ladislava 55. výročí narození
  * 9. 3. 1963 Zlín  
Historička Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, od roku 1986 kurátorka sbírek grafiky a architektury. Zabývá se především architekturou 19.-21. století. Je autorkou řady katalogů z oblasti výtvarného umění a architektury, např. Bohuslav Fuchs (1993), František Lydie Gahura: Zlínský architekt, urbanista a sochař (1998), Zdeněk Plesník: architektonické dílo (1998), Jan Kotěra a jeho práce pro firmu Baťa ve Zlíně (2002). Je spoluautorkou knihy Jurkovičovy Luhačovice (2007). Bohatá je i její přednášková a publicistická činnost.
 
10. 3. Strojil Jaroslav 140. výročí narození
  * 10. 3. 1878 Zlín-Malenovice
† 1934
 
Sazeč, podnikatel, regionální kulturní pracovník. V roce 1906 se stal ředitelem tiskárny v Praze a v roce 1909 založil tiskárnu v Přerově.
 
11. 3. Labuť Josef 135. výročí narození
  * 11. 3. 1883 Moravany u Čáslavi
† 21. 4. 1947 Zlín
 
Obuvník, pracovník firmy Baťa. V roce 1926 založil modelárnu pro výrobu luxusní obuvi. Podílel se na vzniku muzea historické obuvi.
 
17. 3. Svoboda Stanislav 15. výročí úmrtí
  * 28. 3. 1925 Žďár nad Sázavou
† 17. 3. 2003
 
Biolog. Jeho hlavním zájmem byla ornitologie, zaměřoval se zejména na faunu ptáků Pomoraví, Záhlinické a Hodonínské rybníky. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil na Československé akademii věd v Brně jako ornitolog, v Československých naftových dolech jako mikropaleontolog (1954–1958) a v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně jako zoolog (1962–1987). Po odchodu do penze působil v Moravské ornitologické stanici v Přerově. Od roku 1943 byl členem Moravského ornitologického spolku, v letech 1972–1991 předsedou. Byl členem redakčních rad časopisů Československý ornitolog a Zprávy MOS. Stál u počátku okresních kol biologických olympiád.
 
18. 3. Alan Josef 80. výročí narození
  * 18. 3. 1938 Zlín  
Sociolog. V letech 1987–1989 vydával s Miroslavem Petruskem ze Zlína samizdatový časopis Sociologický obzor. Publikoval řadu prací, některé společně s Fedorem Gálem.
 
18. 3. Kasan Jaroslav 85. výročí narození
  * 18. 3. 1933 Zlín  
Historik, muzikolog. Působil mj. ve Studijním oddělení Československého rozhlasu a v divadelní a literární agentuře DILIA. Účastnil se řady odborných kongresů autorskoprávních organizací v zahraničí. Jeho publikace Výzkum současné hudebnosti byla oceněna Výroční cenou Českého hudebního fondu (1992).
 
19. 3. Zikmund Adolf 20. výročí úmrtí
  * 9. 6. 1922 Morkůvky u Břeclavi
† 19. 3. 1998 Zlín
 
Architekt. Řadu let pracoval ve Stavoprojektu. V roce 1966 stál u zrodu Útvaru hlavního architekta gottwaldovské městské aglomerace. Ve funkci hlavního architekta působil 20 let. Pracoval v porotách mnoha urbanistických a architektonických soutěží. Ve Zlíně je autorem tří výškových obytných domů na ulici Ševcovská a vysokoškolské koleje na Štefánikově ulici.
 
20. 3. Parma Jiří 70. výročí narození
  * 20. 3. 1948 Zlín  
Malíř, sochař, řezbář. Zabývá se především dřevěnou skulpturou, reliéfem a malbou. Dvě sochy jsou instalovány v parku v Otrokovicích.
 
20. 3. Ryška Josef 105. výročí narození
  * 20. 3. 1913 Břestek
† 29. 7. 1997 Tečovice
 
Pedagog, kronikář. Působil na Gymnáziu Zlín. V letech 1972–1992 byl kronikářem města Zlína.
 
21. 3. Havelka František 45. výročí úmrtí
  * 17. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
† 21. 3. 1973 Zlín
 
Sportovec – boxer. Působil v SK Baťa Zlín. Zúčastnil se olympijských her v roce 1936 v Berlíně a v roce 1952 v Helsinkách. Na mistrovství Evropy v roce 1953 ve Varšavě získal stříbrnou medaili. Později působil jako mezinárodní rozhodčí.
 
21. 3. Novotný Jaroslav 115. výročí narození
  * 21. 3. 1903 Smečno
† 10. 6. 1976 Zlín
 
Pedagog, fotograf, kameraman, režisér. Ve 30. letech učil na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně. Věnoval se tvorbě školních výukových filmů a zřídil jednu z prvních českých půjčoven školních filmů. Působil v baťovských atelierech, byl autorem řady instruktážních a dokumentárních filmů. Byl mj. spoluautorem významného dokumentu Poslední léto s TGM (1937). Spolupracoval s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem na dokumentárních filmech z jejich cest.
 
24. 3. Bartošek Jaroslav 85. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 24. 3. 1933 Dambořice
† 24. 3. 2013
 
Bohemista, rusista, lingvista, žurnalista, vysokoškolský pedagog. Jeho publikační činnost je rozsáhlá, patří k ní samostatné publikace, odborné studie, ediční, redakční a novinářská činnost a spolupráce s rozhlasem a televizí. Habilitoval se studií Jazyk rozhlasové sportovní publicistiky. Od roku 1998 působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
 
24. 3. Klobouk Jiří 85. výročí narození
  * 24. 3. 1933 Uherské Hradiště  
Básník, prozaik, dramatik. Studoval na Gymnáziu ve Zlíně. Od roku 1959 pracoval v Československé televizi, kde se později stal kameramanem literárně-dramatického vysílání. V roce 1968 odešel do Kanady. Je autorem básnických sbírek, např. Hudba po půlnoci, povídek, prózy, řady rozhlasových a televizních her. V roce 1997 vydal Protikomunistický manifest.
 
25. 3. Brada Vojtěch 35. výročí úmrtí
  * 20. 4. 1911 Zlín-Malenovice
† 25. 3. 1983 Kroměříž
 
Pedagog, skladatel, národopisec. Stál u zrodu kroměřížských Hanáckých slavností a Přehlídky dětských hanáckých souborů v Uničově. Vydal skripta nauky o lidové písni a učebnici Škola hry na cimbale (1982).
 
25. 3. Pšenčík Leopold 70. výročí narození
  * 25. 3. 1948 Zlín  
Architekt, urbanista, projektant. Absolvoval Fakultu stavební architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Působil jako projektant a vedoucí ateliéru ve zlínském Stavoprojektu (1973–1992). Projektuje rodinné domy, prodejny, restaurace, školy. Je autorem územních plánů měst a obcí ve Zlínském kraji. Je členem České komory architektů, Obce architektů ČR a Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Zabývá se i heraldikou a dějinami umění.
 
25. 3. Vavruša Theodor 70. výročí úmrtí
  * 16. 8. 1880 Zlín-Kudlov
† 25. 3. 1948 Zlín
 
Kněz. Část teologických studií vykonal na Germaniku v Římě a ve Štýrském Hradci. Působil jako sekretář u olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, jako kaplan v Butovicích a posléze jako kněz ve Zlíně v době rozmachu města a Baťových závodů. S podporou Baťových závodů byla v době jeho působení postavena kaple na Kudlově, opraven kostel ve Zlíně, pořízeny varhany a otevřen Lesní hřbitov. Zavedl nové metody výuky náboženství ve Zlíně, bohoslužby pro dělníky mimo prostory kostela aj. Obdržel čestný titul monsignor od papeže Pia XI. (1936).
 
28. 3. Kříž Ferdinand 130. výročí narození
  * 28. 3. 1888 Zlín-Malenovice
† 7. 10. 1967 Zlín
 
Pedagog, vlastivědný pracovník, autor knih pro mládež. Významná osobnost kulturního a společenského života v Otrokovicích, kde téměř celý život působil. Podílel se na činnosti místního ochotnického divadla. Z prostředí starých Otrokovic napsal drobnou prózu Pastýř Bajaja (1939), povídky Sedmery oči (1945) a Dopisy těm, kteří se nevrátili (1946).
 
29. 3. Lepík Jan 20. výročí úmrtí
  * cca srpen 1910
† 29. 3. 1998 Zlín
 
Ředitel Baťových závodů. Po absolvování Baťovy školy práce působil v účtárně a v reklamním oddělení, poté byl spolu s generálním ředitelem Malotou poslán do Francie, kde budovali síť prodejen firmy. Po návratu do Zlína působil jako hlavní účetní. Na konci 30. let působil v Batizovcích na Slovensku, kde vybudoval továrnu na výrobu celulózy a umělých vláken. Byl aktivním účastníkem slovenského národního povstání, organizoval zásobování partyzánských jednotek. V 50. letech byl v politických procesech odsouzen k sedmi letům vězení. Později působil v Průmyslových stavbách Gottwaldov.
 
31. 3. Obrtel František 145. výročí narození
  * 31. 3. 1873 Henčlov u Přerova
† 13. 2. 1962 Praha
 
Spisovatel, redaktor. Ke Zlínu se vztahuje jeho publikace Pojďte s námi (1919) se statí Amerika ve Zlíně (o Baťovi).
 
 

Duben

1. 4. Skoumal Alois 85. výročí narození
  * 1. 4. 1933 Olomouc
† 28. 2. 2010 Zlín
 
Dirigent, sbormistr, hudebník. Nositel Ceny města Zlína (2003) za významný přínos rozvoji hudební kultury a za zásluhy o estetickou výchovu zlínské mládeže od roku 1958. Byl významným znalcem romské hudební kultury.
 
2. 4. Doležalová-Šnáblová Jarmila 30. výročí úmrtí
  * 12. 8. 1944 Olomouc
† 2. 4. 1988 Zlín
 
Divadelní herečka. Dlouholetá členka souboru Divadla pracujících. Představitelka předních rolí z domácího i světového repertoáru. Účinkovala např. ve hrách Smutek sluší Elektře, Věc Makropulos, Pygmalion, Kavkazský křídový kruh.
 
9. 4. Limanovský Josef 160. výročí narození
  * 9. 4. 1858 Bánov
† 17. 4. 1914 Zlín
 
Městský právník. Významně se podílel na hudebním životě ve městě, zasloužil se o výstavbu železniční tratě Otrokovice-Vizovice. Byl též jedním ze zakládajících členů čtenářského spolku ve Zlíně v roce 1886.
 
11. 4. Severinová Svatava 75. výročí narození
  * 11. 4. 1943 Zlín  
Malířka, keramička, grafička, pedagožka. Zabývá se zejména grafickým designem, volnou a užitou grafikou, malbou, keramikou a ilustrací. Absolvovala obor tvarování plastických hmot na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1957–1961), Pedagogický institut ve Zlíně (1966) a Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1974). Spolupracovala s časopisem Sluníčko a nakladatelstvím Blok, pro které vytvářela vystřihovánky – koláže. Řadu prací realizovala v architektuře, např. ve škole v Sehradicích, v mateřské škole ve Zlíně, na zámku Bojkovice ad. Od roku 1990 je členkou Unie výtvarných umělců.
 
14. 4. Kadeřábek Jiří 40. výročí narození
  * 14. 4. 1978 Zlín  
Skladatel. Absolvoval skladbu na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a Akademii múzických umění v Praze. Získal cenu ve skladatelské soutěži Generace (2003, 2004, 2006, 2007) a Cenu českého rozhlasu (2006). Spolupracuje s orchestry jako BBC Symphony Orchestra, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražská komorní filharmonie, Národní divadlo v Praze, New Juilliard Ensemble, Slovenský filharmonický sbor ad. Jeho hudba reprezentovala Českou republiku na Mezinárodní tribuně skladatelů IRC ve Stockholmu (2012).
 
14. 4. Ordelt Oldřich 95. výročí narození
  * 14. 4. 1923 Želechovice nad Dřevnicí
† 2004
 
Chemik, výtvarník, básník. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, výtvarně se vzdělával soukromě. Působil jako laborant a jako chemik ve Výzkumném ústavu firmy Baťa, posléze jako vedoucí zkušebnictví Českých závodů gumárenských a plastikářských. Zabýval se zejména reliéfní plastikou, slepotiskem, měděným a dřevěným reliéfem, malbou na sklo a protlačovaným plechem. Motivy nacházel především v přírodě, např. na Rusavě. Řadu prací doprovázel vlastními verši. Básnickou tvorbu publikoval v regionálním tisku s vlastními ilustracemi.
 
14. 4. Plánka Ivan 70. výročí narození
  * 14. 4. 1948 Děčín  
Historik umění, etnograf. Zabýval se zejména českým sochařstvím, regionálním uměním a národopisem jihovýchodní Moravy. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sochařsko-kamenickou v Hořicích (1963–1967) a dějiny umění a etnografii na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Působil ve Stavoprojektu Zlín (1967–1968), Městském divadle Zlín (1969–1969), Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Brně (1969–1972) jako restaurátor kamenných památek, ve Státní galerii Zlín (1973–1993) a v Muzeu jihovýchodní Moravy (1993–2010), od roku 1998 jako ředitel.
 
16. 4. Šika Jaroslav 100. výročí narození
  * 16. 4. 1918 Borotín
† 26. 1. 1976 Zlín
 
Válečný pilot RAF, kapitán letectva. Nositel významných československých, francouzských a britských vyznamenání. Svou bojovou službu zakončil v roce 1945 u britské stíhací perutě. V roce 1949 mu byl odebrán pilotní diplom pro politickou nespolehlivost. Pracoval pak v dělnických profesích v tehdejším Gottwaldově. 28. října 2009 mu byla ve Zlíně odhalena pamětní deska, která připomíná místo, kde žil do své smrti.
 
17. 4. Kotěra Jan 95. výročí úmrtí
  * 18. 12. 1871 Brno
† 17. 4. 1923 Praha
 
Architekt, profesor na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl průkopníkem moderních zásad architektonické tvorby. Od roku 1915 pracoval pro firmu Baťa, kde řešil výstavbu dělnické kolonie. Od roku 1918 do roku 1925 bylo postaveno celkem 600 bytů. Položil základy zlínské urbanistické tradice.
 
22. 4. Baťová Marie 125. výročí narození
  * 22. 4. 1893 Vídeň (Rakousko)
† 27. 2. 1954 New York (USA)
 
Manželka Tomáše Bati. Po znárodnění Baťových závodů vycestovala v roce 1946 do Kanady. V roce 1993 byly její ostatky uloženy do hrobu Tomáše Bati na Lesním hřbitově ve Zlíně.
 
24. 4. Růžičková Jarmila 60. výročí narození
  * 24. 4. 1958 Zlín  
Ilustrátorka. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Zabývala se tvorbou pro děti, především omalovánek a leporel. Jako ilustrátorka spolupracovala např. s Miroslavem Švandrlíkem na knihách Vodník Fanda, Harry Fotr, s Jindřiškou Mendozovou na knihách Meč, srdce a čarodějky, Meč pánů z Velhartic a Meč a dívka z Herštejna ad.
 
25. 4. Sklenařík Libor 115. výročí narození
  * 25. 4. 1903 Všechovice
† 9. 9. 1989 Zlín
 
Zaměstnanec firmy Baťa. Ve firmě Baťa působil od roku 1930, nejprve jako nákupce gumové obuvi, mistr, vedoucí dílny, správce budovy 54 a posléze se stal pracovníkem zahraničního oddělení. V roce 1939 byl poslán do Keni, kde působil v Mombase a v Limuru. V roce 1944 byl přeložen do Indie, kde pracoval nejprve v Batanagaru a poté v Batapuru jako vrchní příjemce obuvi a veškerého materiálu. V roce 1947 se i s rodinou vrátil do Zlína.
 
26. 4. Bena Leopold 40. výročí úmrtí
  * 10. 8. 1904 Orlová
† 26. 4. 1978 Zlín
 
Prozaik, básník, pedagog. Jako středoškolský profesor působil na několika gymnáziích včetně zlínského. Z rodného kraje vytěžil látku k sociálnímu románu Maryča (1928). Kromě jiného vydal básnickou sbírku Anděl a zvíře (1932), Aforismy o Descartovi (1931) a monografii o Bloyovi (1932). Publikoval v mnoha časopisech a novinách, psal eseje, kritiky, satirické básničky, fejetony. Většina jeho prací však zůstala v rukopise.
 
26. 4. Jandásek Viktor 110. výročí narození
  * 26. 4. 1908 Olomouc
† 21. 9. 1959 Zlín
 
Stavitel. Autor řady zlínských městských staveb. Jeho realizace se vyznačují propracovaným technickým řešením v nebaťovské architektuře města. Žil v Mladcové u Zlína. Jeho firma působila na Zlínsku do roku 1948, kdy mu byla znárodněna a začleněna do Pozemních staveb Gottwaldov. Realizoval řadu zlínských vil, provozoven, nadstavbu Lacinovy továrny a dům pro jeho zaměstnance (dnes Lékařský dům) a tři penziony nad lázeňskou plovárnou v Luhačovicích ad.
 
26. 4. Konopka Otto 10. výročí úmrtí
  * 21. 3. 1917 Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
† 26. 4. 2008 Zlín
 
Malíř. Byl zaměstnancem Baťových závodů. Soukromě studoval u akademických malířů – profesorů Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně, figurální tvorbu u Josefa Kousala, krajinu a zátiší u Vladimíra Hrocha a figurální tvorbu a krajinu u Marcela Krasického. Je autorem řady obrazů, kreseb, koláží a grafik. Známá je i jeho plastika Slovácká nevěsta.
 
28. 4. Hrdinová Hana 55. výročí narození
  * 28. 4. 1963 Zlín  
Grafička. Absolvovala propagační grafiku a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1978–1982). Působila v reklamě a propagaci ve Svitu (1982–1988), Obzoru Zlín (1988–1992) a v ZPS. Zabývá se užitou grafikou, malbou, leptem, linorytem, koláží, fotografií, animací kresleného filmu a akvarely. Je členkou Volného výtvarného sdružení Valašský názor (od 1991) a Sdružení českých grafiků Františka Kupky (od 1994).
 
28. 4. Vrána Stanislav 130. výročí narození
  * 28. 4. 1888 Valeč
† 16. 1. 1966 Vyškov
 
Pedagog. Byl ředitelem Masarykovy pokusné měšťanské školy ve Zlíně. Autor řady učebnic, pedagogických spisů o školské reformě, monografií o pedagogických pracovnících atd.
 
 

Květen

3. 5. Kolomazník Karel 80. výročí narození
  * 3. 5. 1938 Kroměříž  
Vědec, vysokoškolský pedagog. Věnuje se výzkumu zpracování přírodních a syntetických polymerů a environmentálnímu inženýrství. Je držitelem prestižní ceny Rolex Award for Enterprise, kterou získal za projekt Regenerace a recyklace potenciálně nebezpečných odpadů z kožedělného průmyslu. Uvedená technologie byla u nás patentována v roce 1994. V roce 2000 byl oceněn Cenou města Zlína především za originální metodu neutralizace negativních vlivů chromu při likvidaci koželužských odpadů.
 
3. 5. Týrlová Hermína 25. výročí úmrtí
  * 11. 12. 1900 Březové Hory
† 3. 5. 1993 Zlín
 
Výtvarnice, scenáristka a režisérka. Je považována za spoluzakladatelku českého animovaného filmu. Věnovala se zejména tvorbě pro děti. Natočila více než padesát animovaných filmů, v nichž dokázala originálním způsobem oživit různorodý netradiční materiál, např. textil, vlnu, korálky, vizovické pečivo. Jejími nejznámějšími filmy jsou např. Ferda Mravenec (1943), Vzpoura hraček (1946), Uzel na kapesníku (1958) a Hvězda Betlémská (1969).
 
4. 5. Kantůrek Jan 70. výročí narození
  * 4. 5. 1948 Zlín  
Překladatel z angličtiny, překládá převážně sci-fi a westerny. Jeho nejznámějšími překlady jsou cyklus Zeměplocha od Terryho Pratchetta a knihy o barbaru Conanovi od R. E. Howarda i jeho pokračovatelů.
 
4. 5. Šuba Karel 110. výročí narození
  * 4. 5. 1908 Brno
† 24. 8. 1980 Zlín
 
Technik, redaktor, publicista. Pracoval v redakci Tisku Zlín firmy Baťa. Stal se dopisovatelem Technického týdeníku a šéfredaktorem časopisu Rádce (1940–1948).
 
5. 5. Rutte Ladislav 125. výročí narození
  * 5. 5. 1893 Praha
† 3. 2. 1967 Zlín
 
Historiograf národopisné činnosti, sběratel, propagátor lidové kultury na Valašsku a Slovácku. Původně působil v Uherském Hradišti jako advokát a od roku 1937 ve Zlíně, kde se stal jedním ze zakladatelů Slováckého krúžku. Shromáždil množství hmotných dokladů lidové kultury. Přispíval do odborných časopisů a samostatně vydal Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci (1942), Gajdy a gajdovské tradice (1964). Zajímal se i o divadelnictví. Byl propagátorem díla Františka Bartoše.
 
6. 5. Adámek Miroslav 55. výročí narození
  * 6. 5. 1963 Vsetín  
Lékař – chirurg. Specializoval se na laparoskopii a bypass operace. Od listopadu 2010 primátor města Zlína. Působil ve Zlíně v Krajské nemocnici T. Bati a v nemocnici Atlas. V 90. letech byl týmovým lékařem zlínských extraligových hokejistů. Od roku 2011 zastává funkci prezidenta místního hokejového klubu HC PSG Zlín.
 
6. 5. Dostál Zdeněk 85. výročí narození
  * 6. 5. 1933 Zdounky  
Primátor Zlína, historik, pedagog. Působil jako přednosta Okresního úřadu ve Zlíně (1990–1998). V čele města stál od 27. 11. 1998 do 14. 11. 2002. Za doby jeho působení se Zlín stal krajským městem, byly zřizovány tzv. občanské iniciativy, začala dotazníková šetření ke konkrétním tématům, byl postaven soubor obytných domů na Podlesí a průmyslová zóna Zlín - východ, byl obnoven provoz koupaliště Zelené a přilehlé sportovní haly, byla budována cyklostezka z Vršavy k ZOO, centrum města začaly hlídat kamery a činnost zahájila Univerzita Tomáše Bati. V dalších dvou volebních obdobích (2002–2006,2006–2010) byl členem zastupitelstva města Zlína.
 
6. 5. Kohoutek Hynek 40. výročí úmrtí
  * 2. 7. 1905 Hrabí
† 6. 5. 1978 Zlín
 
Spisovatel, dramatik, pedagog. Absolvoval městský ústav učitelský v Olomouci (1920–1924) a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1946–1950). Působil jako pedagog a ředitel na střední škole chlapecké v Olomouci a jako krajský školní inspektor ve Zlíně (1957–1959). Je autorem divadelních her a pedagogických příruček, např. Slovníku moderní pedagogiky.
 
7. 5. Zikmund Milan 70. výročí narození
  * 7. 5. 1948 Přerov  
Kreslíř, publicista. Od roku 1960 žije ve Zlíně. Zajímá se o historii, zejména o středověké hrady. Kresby a grafiky vystavoval v roce 1996 a 2002 na hradě v Malenovicích a v roce 1996 v Lesní kavárně ve Zlíně. Je spoluautorem knihy Hradní zříceniny na Slovensku (2002).
 
9. 5. Bár Vladimír 75. výročí narození
  * 9. 5. 1943 Zlín  
Rozhlasový hudební redaktor, pianista. Před prací v rozhlase se živil jako letecký mechanik a muzikant v kapele Hips a Apollobeat (klavír, varhany). Byl vedoucím hudební redakce Radiožurnálu, spolupracoval s Českým rozhlasem jako hudební režisér.
 
11. 5. Přerovský Bernard 110. výročí narození
  * 11. 5. 1908 Vyškov
† 28. 3. 2001 Vyškov
 
Kněz, dlouholetý duchovní správce zlínské farnosti. Ve Zlíně působil od roku 1935 jako kaplan. V roce 1963 se stal olomouckým sídelním kanovníkem, později generálním vikářem, proboštem a druhým prelátem olomoucké metropolitní kapituly. Až do roku 1989 působil jako kněz ve Zlíně.
 
13. 5. Balajka Bohuš 95. výročí narození
  * 13. 5. 1923 Zlín-Prštné
† 7. 2. 1994 Praha
 
Prozaik, literární historik a kritik. Je autorem monografie o Henryku Sienkiewiczovi (1947), Jaroslavu Vrchlickém (1979), literárních příruček o dějinách české a slovenské literatury ad. V roce 1997 vyšla jeho vzpomínková próza Už se tam nevrátím..., v roce 1998 román Mezi trůnem a oltářem o Václavu IV. a Janu z Jenštejna. V rukopise zůstala jeho monografie o Juliu Zeyerovi.
 
13. 5. Palkovský Oldřich 35. výročí úmrtí
  * 24. 2. 1907 Brušperk
† 13. 5. 1983 Zlín
 
Hudební skladatel, pedagog. Studoval skladbu u Viléma Petrželky, dirigování u Zdeňka Chalabaly a klavír u Ilony Kurzové a A. Holubové na brněnské konzervatoři (1925–1931) a kompozici u Josefa Suka na pražské konzervatoři (1931–1933). Působil jako učitel v Městské hudební škole ve Zlíně (1935–1941), ve třicátých letech i jako zástupce sbormistra pěveckého sboru Dvořák a jako profesor hudebně teoretických předmětů na kroměřížské konzervatoři (1950–1967). Kromě komorních a orchestrálních byl autorem i řady drobnějších skladeb, pochodů, tanců a úprav lidových písní z okolí Zlína pro mužský a dětský sbor, např. Dyž sem šel z Mladcovy. Získal několik ocenění ve skladatelských soutěžích, např. cenu České akademie (1941), cenu Melantricha a jubilejní cenu nadace B. Smetany (1946, 1947).
 
14. 5. Vlk Ladislav 75. výročí narození
  * 14. 5. 1943 Zlín  
Výtvarník, animátor, režisér. Absolvoval reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1960–1964). V roce 1965 nastoupil do zlínského filmového studia. Začínal u režiséra Karla Zemana jako asistent architekta a malíř pozadí. Od roku 1974 působil jako výtvarník kresleného filmu. Spolupracoval zejména s Karlem Zemanem, Bohumilem Šejdou a Ivo Hejcmanem. Režíroval např. večerníčky a seriály Ruské pohádky, Indiánské rozprávky, Letecké příběhy a filmy Zvoneček štěstí, Doma je doma aj. Spolupracoval i na seriálu Pat a Mat.
 
19. 5. Kaštánek Otakar 105. výročí narození
  * 19. 5. 1913 Vídeň
† 23. 10. 1999
 
Konstruktér, výzkumný pracovník, pedagog. Pracoval u firmy Baťa. Působil jako pedagog na zlínské technologické fakultě VUT Brno. Je nositelem Ceny města Zlína (1997).
 
21. 5. Matějka Ladislav 80. výročí narození
  * 21. 5. 1938 Zlín
† 16. 3. 2002 Ostrava
 
Hudební skladatel, dirigent. Dlouhá léta působil především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Také komponoval hudební komedie, balety, opery, scénickou hudbu pro pořady a inscenace České televize. Zhudebnil např. Karafiátovy Broučky aj.
 
23. 5. Slováček Felix 75. výročí narození
  * 23. 5. 1943 Zlín-Malenovice  
Hudebník – klarinetista a saxofonista, dirigent, skladatel. Studoval Vejvanovského konzervatoř v Kroměříži. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působil v Orchestru Karla Vlacha, jako sólista v Orchestru Ladislava Štaidla (1969–1985) a jako šéfdirigent Tanečního orchestru Československého rozhlasu a Big Bandu Felixe Slováčka. Spolupracoval s European Community Chamber Orchestra, slovenskou filharmonií, drážďanskou filharmonií, symfonickým orchestrem hesenského rozhlasu ad. Obdržel státní vyznamenání Medaili Za zásluhy (2013).
 
24. 5. Hlavnička Josef 75. výročí úmrtí
  * 30. 1. 1897 Lomnice nad Popelkou
† 24. 5. 1943 u Zdounek (dopravní nehoda)
 
Ředitel Baťových závodů. Absolvoval odbornou textilní školu. V Baťových závodech nejprve pracoval v prodejním oddělení, jako skladový účetní a posléze jako vedoucí nákupu. Měl shovívavější přístup k zaměstnancům, což vedlo k rozporům s Tomášem Baťou a také k tomu, že se nechal na půl roku z Baťových závodů propustit. Na počátku 30. let byl u zavedení textilní výroby Baťových závodů a u výstavby Baťova v Otrokovicích. Po odchodu Jana Antonína Bati do emigrace se spolu s Dominikem Čiperou a Hugo Vavrečkou stal jedním z vedoucích pracovníků celé firmy. Publikoval články k zemědělským tématům. Zahynul při automobilové nehodě.
 
25. 5. Málek Daniel 45. výročí narození
  * 25. 5. 1973 Zlín  
Sportovec – plavec. Specialista na 100 a 200 m prsa. Reprezentant České republiky na soutěžích mistrovství Evropy i světa a olympijských hrách (finalista na olympijských hrách v Sydney 2000).
 
29. 5. Kulka Dan 80. výročí narození
  * 29. 5. 1938 Zlín
† 10. 7. 1979 Jeruzalém (Izrael)
 
Sochař. V roce 1968 emigroval do Rakouska, odkud odcestoval do Kanady. Od roku 1971 žil v Izraeli, kde měl několik samostatných výstav. Kromě sochařství se věnoval i litografii a malbě. Je autorem busty Franze Kafky, která byla původně umístěna v Památníku národního písemnictví v Praze, posléze v Institutu Leo Becka v New Yorku.
 
30. 5. Lukavský Radomír 90. výročí narození
  * 30. 5. 1928 Zlín
† 16. 7. 1997 Brno
 
Knihovník. V letech 1960–1969 byl ředitelem Okresní lidové knihovny v Gottwaldově. Má velkou zásluhu na rozvoji místních knihoven v okrese. V roce 1990 patřil k zakládajícím členům obnoveného Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
 
30. 5. Struhala Bohumil 115. výročí narození
  * 30. 5. 1903 Holešov
† 4. 7. 1972 Holešov
 
Učitel, archivář, muzejník, divadelní ochotník, hudebník a člen redakční rady časopisu Podřevnicko. V Želechovicích založil v roce 1925 pěvecký spolek Lumír. V časopise Podřevnicko publikoval své příspěvky k regionu. Spolupracoval s Oblastním muzeem ve Zlíně. Podílel se na organizaci numizmatických výstav.
 
 

Červen

2. 6. Horák Antonín 100. výročí narození
  * 2. 6. 1918 Topolná
† 29. 6. 2004 Zlín
 
Kameraman, režisér, fotograf, amatérský badatel, archeolog, historik. Od 1935 se podílel na natáčení především reklamních filmů pro potřeby firmy Baťa. Spolupracoval s Hermínou Týrlovou a Karlem Zemanem. Za své filmy obdržel řadu ocenění (např. v Lipsku cena za film Alarm). Autor publikace Světla a stíny zlínského filmu (2002).
 
3. 6. Gombár Dodo 45. výročí narození
  * 3. 6. 1973 Trnava (Slovensko)  
Režisér, dramatik. Absolvoval činoherní fakultu Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Působil jako režisér a umělecký šéf Komorného divadla v Martine, Městského divadla ve Zlíně a ve Švandově divadle. Jako režisér spolupracoval s Městským divadlem v Žilině, Městským divadlem Brno, Divadlem Bolka Polívky, Činoherním Studiem Ústí nad Labem, Slováckým divadlem, Novou scénou Bratislava, Slovenským národním divadlem ad. K jeho úspěchům patřila zlínská divadelní inscenace Maryša, kde za hlavní roli získala Petra Hřebíčková Cenu Thálie 2008. Režíroval mj. hry Žítkovské bohyně, Limonádový Joe, Balada pro banditu, Biomanželka, Andělé všedního dne, Sen noci svatojánské, Mezi nebem a ženou ad.
 
7. 6. Sedláček Robert 45. výročí narození
  * 7. 6. 1973 Zlín  
Režisér, scenárista. Působil jako moderátor Radia Zlín a redaktor České televize ve Zlíně. Absolvoval katedru dokumentární tvorby FAMU. Je autorem mj. filmů Pravidla lži, Muži v říji, Rodina je základ státu, seriálů České století, Život a doba soudce A. K., Bohéma či dokumentů Miloš Zeman - nekrolog politika a oslava Vysočiny, Heydrich - konečné řešení, Česká paměť ad. V roce 2014 obdržel státní vyznamenání Medaili Za zásluhy.
 
8. 6. Baťa Antonín 110. výročí úmrtí
  * 7. 6. 1874
† 8. 6. 1908
 
Zakladatel firmy Baťa spolu se svými sourozenci Annou a Tomášem (21. 9. 1894), živnost zaregistrována na Antonínovo jméno. Zemřel na tuberkulózu.
 
12. 6. Kocman Karel 95. výročí narození
  * 12. 6. 1923 Jedovnice
† 3. 3. 1985 Brno
 
Režisér krátkometrážních filmů. Ve Zlíně působil v letech 1955–1985. Natáčel zejména reklamní a dokumentární snímky na zakázku různých podniků, zejména z oblasti strojírenství a dopravy.
 
12. 6. Slovenčík Antonín 140. výročí narození
  * 12. 6. 1878 Zlín
† 7. 7. 1947 Zlín
 
Pedagog, kulturní pracovník. Působil na obuvnické průmyslovce. Byl činný ve zlínském předválečném zastupitelstvu. Zasloužil se o vybudování městského muzea a podílel se na rozvoji místního kulturního života. Vyučoval hru na hudební nástroje a vedl v Malenovicích místní kapelu. Jeho zápisky jsou využívány jako kronika první poloviny 19. století, zaznamenal např. zástavbu Zlína, ale také vodní toky ve městě aj.
 
13. 6. Novotný Petr 75. výročí narození
  * 13. 6. 1943  
Fyzik, pedagog. Absolvoval fyziku se specializací na jemnou mechaniku – optiku (1960–1965) a fyzikální elektroniku a optiku (1988) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1969–1983), v Agrokombinátu Slušovice jako programátor a tajemník náměstka pro elektroniku (1983–1992), jako pedagog a zástupce ředitele na Vyšší odborné škole filmové Zlín (1993–2006) a v ateliéru Reklamní fotografie Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (od 1998). Zabývá se fotografickou a filmovou optikou, historií zlínských filmových ateliérů. Byl zakládajícím členem Klubu H+Z.
 
14. 6. Liška Jindřich 95. výročí narození
  * 14. 6. 1923 Smečno
† 29. 9. 2002
 
Animátor, režisér. Řemeslu se vyučil v ateliéru Karla Zemana. Později se jako animátor podílel na velké části loutkové tvorby režisérky Hermíny Týrlové. Uplatnil se i jako režisér animovaných seriálů pro televizní večerníčky. Podílel se např. na filmu Vynález zkázy (1958), Za humny je drak (1982) ad.
 
15. 6. Ševčík Miroslav 60. výročí narození
  * 15. 6. 1958 Zlín  
Ekonom. Absolvoval Národohospodářkou fakultu Vysoké školy ekonomické. Stál u založení Liberálního institutu (1989). Byl jeho ředitelem a předsedou správní rady, v roce 2013 byl odvolán. Je děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil v Radě vysokých škol, v letech 1991–1996 jako člen předsednictva. Je ředitelem atletického Memoriálu Josefa Odložila.
 
16. 6. Ruszelák Josef 80. výročí narození
  * 16. 6. 1938 Nětčice  
Malíř, výtvarník, grafik, scénograf. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti u profesorů Hrocha, Hofmana a Blažka (1953–1957). Zabývá se malbou, kresbou, ilustrací, volnou i užitou grafikou a fotografií. Působil jako výtvarník v Městském divadle Zlín (1957–1992). Ilustroval několik básnických sbírek. Graficky upravoval časopisy, firemní katalogy, značky a knihy, např. Zlínská architektura 1900–1950, Otrokovice: svědectví o potopě 1997 aj. Vytvořil stovky divadelních programů a plakátů pro Městské divadlo Zlín, Mahenovo divadlo v Brně a Filharmonii Bohuslava Martinů. Je autorem několika scénických výprav. Je držitelem Stříbrné medaile z 2. evropského Trienále Praha Graphic (1994) a Ceny poroty na Bienále drobné grafiky GRAFIX – Břeclav (2005).
 
19. 6. Vrbová Adela 105. výročí narození
  * 19. 6. 1913 Samara (Rusko)
† 23. 8. 1996 Zlín
 
Dětská lékařka. V Brně vystudovala medicínu a od roku 1941 působila ve Zlíně. Byla manželkou Jaromíra Vrby, který byl členem odbojové skupiny Světlana a v procesu s touto skupinou odsouzen k trestu smrti.
 
23. 6. Matalová Eva 85. výročí narození
  * 23. 6. 1933 Brno  
Herečka, pedagožka. Absolvovala Janáčkovu akademii výtvarných umění v Brně. Působila v Beskydském divadle v Novém Jičíně, ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v Městském divadle Zlín (1955–1988, 1996–2002) a v Horáckém divadle v Jihlavě (1987–1996). Jako pedagožka působila na Lidové škole umění v Jihlavě a na Zlínské vyšší odborné škole umění. Kromě divadla se věnuje i filmu a televizi, hrála např. ve filmech Pětikoruna, Poslední etapa, O moravské zemi, Do zubů a do srdíčka, Početí mého mladšího bratra, Tři sezony v pekle a v seriálech Spadla z oblakov, Slovácko sa nesúdí, Náhrdelník, Četnické humoresky aj.
 
24. 6. Kratochvíl Vítězslav 80. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 24. 6. 1938
† 27. 4. 1998 Zlín
 
Pedagog, výtvarník. Působil jako pracovník odboru školství na Okresním národním výboru ve Zlíně (1975–1990) a učitel výtvarné výchovy na základní škole ve Zlíně-Malenovicích. Vystavoval kolektivně i samostatně.
 
28. 6. Vácha Ladislav 75. výročí úmrtí
  * 21. 3. 1899 Brno
† 28. 6. 1943 Zlín
 
Sportovec – gymnasta. Od roku 1926 byl pracovníkem Baťových závodů. Získal bronzové medaile za cvičení na kruzích a šplh na olympijských hrách v Paříži (1924) a zlatou medaili za cvičení na bradlech a stříbrnou medaili v družstvech na olympijských hrách v Amsterodamu (1928). Byl náčelníkem zlínského Sokola. Jako jeden z vedoucích představitelů Sokola byl v březnu 1943 zatčen gestapem a uvězněn v brněnském Špilberku. Na následky prožitých útrap o dva měsíce později zemřel.
 
28. 6. Witthedová Jana 70. výročí narození
  * 28. 6. 1948 Zlín  
Spisovatelka, novinářka. V roce 1971 dostala azyl ve Švédsku, kde potom absolvovala Univerzitu v Lundu, obor psychologie. Napsala básnickou sbírku Trosečníci křišťálové země (1997), která je výborem z tvorby let 1969–1984, kdy nemohla publikovat doma. Obsahuje básně, které byly odměněny v mezinárodní soutěži pořádané v roce 1978 ve Stockholmu. Ve švédském tisku publikuje statě o České republice.
 
29. 6. Bělský Gustav 25. výročí úmrtí
  * 5. 10. 1919 Vídeň
† 29. 6. 1993 Zlín
 
Sportovec – běžec. Současník Emila Zátopka ve Zlíně. Mistr sportu, přeborník republiky. Zakladatel tradičního Běhu přes valašské kotáry. Tento závod byl později přejmenován na Memoriál Gustava Bělského.
 
29. 6. Mysliveček Libor 65. výročí narození
  * 29. 6. 1953 Zlín  
Textař, pedagog. Je autorem textů písní kapely Fleret, např. Zafúkané, Janova hora, Čistá jak Vizovice ad. Působí jako pedagog na ZŠ Slovenská ve Zlíně.
 
30. 6. Brouček Jindřich 125. výročí narození
  * 30. 6. 1893 Břeclav
† 12. 7. 1932 Otrokovice
 
Pilot firmy Baťa. V roce 1932 podnikl jako první pilot v Československu dálkový let do Indie. V červenci téhož roku tragicky zahynul, když se zřítil po startu s malým dopravním letadlem, na jehož palubě byl i Tomáš Baťa.
 
30. 6. Totušek Petr 65. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 30. 6. 1953 Zlín
† 2003
 
Sochař, designér. Absolvoval katedru Tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1973–1979). Byl členem Českého fondu výtvarných umění.
 
 

Červenec

6. 7. Kopecký Ladislav 95. výročí narození
  * 6. 7. 1923 Brno
† 8. 4. 2007 Zlín
 
Publicista, překladatel. Farář Církve československé husitské. Ve Zlíně působil od roku 1974. Překládal z němčiny, např. tři knihy kázání Waltera Lüthiho: Adam, Abraham a Jakob (1992). Publikoval v Českém zápase, Křesťanské revui, v kalendáři Církve československé husitské Blahoslav, v Katolickém týdeníku aj.
 
7. 7. Hajda Alois 90. výročí narození
  * 7. 7. 1928 Poličky u Kojetína  
Režisér, pedagog. Absolvoval divadelní režii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti jako režisér (1953–1957) a jako ředitel (1959–1961), v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (1957–1959), v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně (1961–1962), Městském divadle Zlín (1971–1981) a Národním divadle v Brně (1962–1971, 1981–1991). Jako pedagog působil na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, v letech 1991–1997 jako prorektor a 1997–2003 jako rektor. Byl členem pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro umělecké obory a člen uměleckých rad JAMU a AMU. V roce 2002 mu byla udělena Cena města Brna.
 
8. 7. Martinek Pavel 45. výročí narození
  * 8. 7. 1973 Zlín  
Architekt. Absolvoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického. Během studia organizoval Letní školu architektury ve Zlíně. Absolvoval praxi v atelieru 1100 achitects v New Yorku. Je členem České komory architektů (2004–), od roku 2015 jejím 2. místopředsedou. Je zástupcem České komory architektů v European Council of Architects (2013–), organizátorem pracovních setkání komor zemí V4 a členem Gremia České ceny za architekturu. Získal cenu „nejlepší víceúčelový dům ve zlínském regionu 2007“ za rekonstrukci Malé scény.
 
9. 7. Beneš Ladislav 75. výročí narození
  * 9. 7. 1943 Zlín  
Sportovec – házenkář, trenér. Držitel bronzové medaile z Mistrovství světa v roce 1964, zlaté medaile z Mistrovství světa 1967 a stříbrné medaile z Olympijských her v Mnichově 1972.
 
9. 7. Tománek Dušan 45. výročí narození
  * 9. 7. 1973 Uherské Hradiště  
Fotograf, fotoreportér. Jako filmový fotograf se podílel na realizaci několika českých filmů a seriálů. Své snímky publikoval v řadě časopisů. Je spoluautorem fotografické dokumentace celého průběhu obnovy 21. budovy ve Zlíně. S Liborem Stavjaníkem založil fotografické studio TOAST ve Zlíně.
 
13. 7. Liška Zdeněk 35. výročí úmrtí
  * 16. 3. 1922 Smečno
† 13. 7. 1983 Praha
 
Hudební skladatel. Jako skladatel filmové hudby působil od roku 1946 ve zlínských filmových ateliérech, později v Praze. Pro Krátký film ve Zlíně napsal hudbu k více než 200 filmům. Spolupracoval např. s Františkem Vláčilem, Jiřím Seqensem, Karlem Zemanem, Hermínou Týrlovou, Karlem Kachyňou, Františkem Vláčilem, Elmarem Klosem, Jánem Kadárem a dalšími režiséry. Jeho hudbu lze slyšet ve filmech Vynález zkázy, Smrt si říká Engelchen, Obchod na korze, Lidé z maringotek, Už zase skáču přes kaluže, Pěnička a Paraplíčko, Jáchyme, hoď ho do stroje, Malá mořská víla, Markéta Lazazová, Hříšní lidé města pražského ad. Za hudbu pro Kinoautomat na světové výstavě EXPO 68 v Montrealu se stal laureátem státní ceny.
 
17. 7. Randár Luděk 60. výročí narození
  * 17. 7. 1958 Olomouc  
Herec, pedagog. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působí v Městském divadle Zlín (od 1982) a jako pedagog na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jako režisér spolupracuje s amatérským divadlem v Holešově. Kromě divadla se věnuje i filmu, televizi a dabingu, hrál např. ve filmech Svědek času, Dotyky, Tři sezóny v pekle, Početí mého mladšího bratra, Proměny a seriálech Četnické humoresky, Strážce duší, Znamení koně, Okno do hřbitova aj.
 
19. 7. Bubeník Květoslav 25. výročí úmrtí
  * 29. 5. 1922 Kostelec na Hané
† 19. 7. 1993 Dvůr Králové
 
Malíř, scénograf, výtvarník, ilustrátor. Studoval obor jevištní výtvarnictví u Jana Sládka na Škole umění ve Zlíně (1938–1942). Byl totálně nasazen (1942–1945). Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1945–1948). Pracoval v Divadle státního filmu jako výtvarník, v letech 1950–1952 jako šéf výpravy, dekorační malíř, ilustrátor a výtvarný architekt. Působil v Národním divadle (1952–1988) jako jevištní výtvarník a asistent šéfa výpravy, později jako vedoucí malíren. Navrhoval i výpravy v Itálii, Německu a Řecku. Získal stříbrnou medaili za scénografii na Pražském quadriennale (1975).
 
19. 7. Klos Elmar 25. výročí úmrtí
  * 26. 1. 1910 Brno
† 19. 7. 1993 Praha
 
Filmový režisér, scenárista, dramaturg. V roce 1935 založil u firmy Baťa studio reklamních, dokumentárních, školních a animovaných filmů. Nositel ceny Americké filmové akademie Oskar za film Obchod na Korze (1966, režie spolu s Jánem Kadárem).
 
19. 7. Navrátil Antonín 80. výročí narození
  * 19. 7. 1938 Zlín
† 26. 11. 2011
 
Divadelní režisér, dramaturg, choreograf, scénograf, dramatik. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Jako herec, režisér a umělecký šéf působil v Divadle pracujících ve Zlíně (1965–1981), ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v Hradci Králové, Opavě, Těšíně a Chebu. Od roku 1990 působil jako ředitel DDM ve Františkových Lázních. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s divadelním souborem Malá scéna, kde působil v letech 1969–1981. Pod pseudonymem Petr Botík byl spoluatorem her s folklorní tématikou, zejména z Valašska.
 
21. 7. Zápeca Karel 125. výročí narození
  * 21. 7. 1893 Luhačovice
† 20. 9. 1975 Zlín
 
Spisovatel, malíř, grafik, středoškolský profesor, ruský legionář. Vydal sbírku črt Luhačovické obrázky (1930), trilogii Jedenáct let na Sibiři (1930, 1934, 1935), Cesta po řece Léně k Severnímu moři. Do roku 1941 vydával měsíčník Umělecký salon.
 
22. 7. Quitt Evžen 85. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 22. 7. 1933 Zlín
† 19. 8. 2013
 
Geograf, klimatolog. Absolvoval geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Působil v Akademii věd (1956–2009), nejprve v Kabinetu pro geomorfologii, později v Geografickém ústavu v oddělení klimatologie a hydrologie a posléze v oddělení životního prostředí a v Ústavu geoniky v oddělení environmentální geografie. Věnoval se erozi na svazích a byl autorem několika měřicích přístrojů. Jeho hlavním zájmem byla klimatologie. Byl autorem několika map klimatických oblastí Česka a Slovenska a map mrazových kotlin na Moravě a ve Slezsku. Zabýval se mezoklimatickými poměry měst. Byl tvůrcem a iniciátorem měřicích přístrojů na trolejbusech a tramvajích zaznamenávajících klimatické hodnoty v Brně a ve Zlíně. Byl autorem několika učebnic o fyzické geografii.
 
24. 7. Hanačík Mořic 155. výročí úmrtí
  * 5. 1. 1792 Zlín
† 24. 7. 1863 Spálov
 
Varhanář. Syn zlínského truhláře a varhanáře Ignáce Hanačíka, vyučil se zřejmě u svého staršího bratra Antonína. Zřídil si dílnu ve Spálově, aby mu nekonkuroval.
 
24. 7. Vajgantová Helena 90. výročí narození
  * 24. 7. 1928 Holešov  
Básnířka. Pracovala jako učitelka v mateřské škole. Své verše začala prezentovat na veřejnosti v letech 1967–1975. Básně uveřejňovala v měsíčníku Nový život, některé byly také zhudebněny. Čtenářům se představila uceleným výběrem básní pod názvem Obchodník čas (1994). V roce 2001 byla její rozsáhlá tvorba oceněna medailí Franze Kafky za uměleckou činnost. V roce 2002 získala cenu Rudolfa II. Žije ve Zlíně.
 
25. 7. Šutera Alois 85. výročí narození
35. výročí úmrtí
  * 25. 7. 1933 Zlín
† 24. 4. 1983 Zlín-Lhotka
 
Sochař, keramik. Tvořil monumentální plastiky, které realizoval i v architektuře. Získal mnohá ocenění v celostátních i regionálních soutěžích.
 
27. 7. Elgartová Marta 100. výročí narození
30. výročí úmrtí
  * 27. 7. 1918 Čáslav
† březen 1988 Zlín
 
Učitelka, amatérská výtvarnice, řezbářka. Ve Zlíně žila více než padesát let. Byla sběratelkou samorostů. Postupně začala dřevo ztvárňovat řezbou. Hlavním motivem se jí stala figura ženy, symbol mateřství. Uspořádala asi dvě desítky výstav.
 
29. 7. Devátová Anna 15. výročí úmrtí
  * 15. 7. 1942 Zlín
† 29. 7. 2003 Zlín
 
Učitelka, muzejnice. Působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Vydala Bibliografii díla Františka Bartoše (1997) a Tabulkový životopis Františka Bartoše (1998), významná díla pro bartošovské badatele.
 
29. 7. Chrastina Vladimír 85. výročí narození
  * 29. 7. 1933 Holíč  
Spisovatel, novinář, aforista. Časopisecky publikuje od 60. let. Je autorem řady sci-fi novel, které publikoval v antologiích v Česku i v zahraničí. V roce 1968 vydal knihu surrealistických povídek Strůjce neklidu, jejíž celý náklad však byl na popud režimu zničen. Od 90. let se věnuje publicistice jako novinář v rámci Syndikátu novinářů ČR. Čtyřicet let žil ve Zlíně.
 
31. 7. Koželuhová Ludmila 15. výročí úmrtí
  * 26. 9. 1916 Bojkovice
† 31. 7. 2003
 
Archivářka. V letech 1963–1977 pracovala ve Státním okresním archivu Zlín. Významně se podílela na soustředění, pořádání a katalogizaci fondu archivu.
 
 

Srpen

2. 8. Slovenčík Svatopluk 45. výročí úmrtí
  * 14. 5. 1904 Zlín-Malenovice
† 2. 8. 1973 Zlín
 
Kulturní pracovník, divadelní ochotník a režisér v Malenovicích. Zpíval v pěvecko-hudebním spolku v Malenovicích a pěveckém spolku Dvořák ve Zlíně.
 
3. 8. Čipera Dominik 125. výročí narození
55. výročí úmrtí
  * 3. 8. 1893 Praha
† 3. 9. 1963 Trenton (Kanada)
 
Politik, národohospodář. Jeden z představitelů vedení Baťových závodů ve Zlíně. Vykonával funkci starosty města Zlína v období 5. 8. 1932–12. 5. 1945. V této době se město stalo sídlem politického okresu a rozšířilo se ve větší celek – Velký Zlín. Vydal soubor úvah, projevů a vzpomínkových poznámek Ve službách práce a lidu (1944).
 
5. 8. Fándli Juraj 70. výročí narození
  * 5. 8. 1948 Šintava (Slovensko)  
Kameraman, pedagog. Ve Filmových atelierech Zlín působil v letech 1978–1990. Podílel se např. na filmech Hany Pinkavové, Víta Olmera, Zdeňka Trošky, Filipa Renče ad.
 
7. 8. Vršková Jitka 55. výročí narození
  * 7. 8. 1963 Zlín  
Výtvarnice. Zabývá se olejomalbou a keramikou. V keramické tvorbě se zaměřuje zejména na pohádkové postavy a vesnické muzikanty. Je autorkou několika klapek pro Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně.
 
14. 8. Adamíra Jiří 25. výročí úmrtí
  * 2. 4. 1926 Dobrovice
† 14. 8. 1993 Praha
 
Filmový, divadelní a televizní herec. V letech 1947–1952 působil ve zlínském divadle. Svůj hlas využil také při umělecké recitaci, v rozhlase a při dabingu. Několik let byl také pedagogem na DAMU. Za svůj výkon Bedřicha Brenského v Moskalykově televizním dramatu Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (1965) se stal laureátem Státní ceny Klementa Gottwalda (1967), dále získal Cenu Jaroslava Průchy (1987) a titul Zasloužilého umělce (1989).
 
15. 8. Eliášová Eva 60. výročí narození
  * 15. 8. 1958 Zlín
† 23. 6. 2016
 
Prozaička. V roce 1991 vydala pověsti a vyprávěnky z Valašska pod názvem Pověsti z Vizovických hor. Pohádky a pověsti ve valašském nářečí vyšly v roce 1992 pod názvem O raráškoch. Zlínu, místu svého působení, věnovala Pověsti a vyprávěnky ze Zlínska (1994). Drobné prózy uveřejňovala v časopisech, např. ve ZVUKu Zlínského kraje.
 
16. 8. Damborská Marie 105. výročí narození
  * 16. 8. 1913
† 21. 4. 1991 Luhačovice
 
Lékařka. Ve Zlíně působila od roku 1938. Jako jedna z prvních prováděla zdravotní prohlídky žáků na školách. Věnovala se studiu dětské psychologie, neurologie, sociologie. Zasloužila se o vznik Kojeneckého ústavu v Luhačovicích a stala se jeho první ředitelkou.
 
19. 8. Galatíková Věra 80. výročí narození
  * 19. 8. 1938 Zlín
† 21. 12. 2007 Kladno
 
Divadelní a filmová herečka. Od roku 1967 působila v Praze. Proslula také dabingem, zejména francouzské herečky Annie Girardotové, za který dostala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství (2000). Za roli Hekabé v Divadle Labyrint si vysloužila v roce 1994 divadelní cenu Thálie. O svých dojmech z dětství, studia, filmové a divadelní práce a rodinného života vypráví v knize Zuzany Sílové Věra Galatíková: Obrazy ženského údělu (1996).
 
19. 8. Mikeš Petr 70. výročí narození
  * 19. 8. 1948 Zlín
† 8. 2. 2016 Benešov
 
Básník, překladatel, redaktor, knihovník. Studoval angličtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1967–1971), studium však nedokončil. Státní zkoušky z obou jazyků složil na olomoucké jazykové škole (1975). Absolvoval nástavbové studium knihovnictví a vědeckých informací v Brně (1970–1972). Působil jako bibliograf ve Státní vědecké knihovně v Olomouci (1973–1974), jako překladatel na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1975–1976) a na Přírodovědecké fakultě (1980–1990) Univerzity Palackého . Podílel se na vydávání samizdatové edice Texty přátel (1971–1989). Jako redaktor pracoval v nakladatelstvích Votobia, Periplum, fra, dybbuk, H+H, Odeon ad. Pod pseudonymem Jan Navrátil publikoval překlad prvotiny Breta Eastona Ellise a překládal Jacka Kerouaca. Sestavil dva výbory z díla amerického básníka Ezry Pounda, na nichž se podílel i jako překladatel.
 
19. 8. Sadílek Lubomír 70. výročí narození
  * 19. 8. 1948 Zlín
† srpen 1989 (při horolezeckém výstupu)
 
Spisovatel, básník, publicista, překladatel. Autor sbírky Slyším, jak mží čas. Přispíval do novin, časopisů a rozhlasu. Zahynul při horském výstupu v ruské Altaji. V rukopise zůstala sbírka básní Negace času.
 
21. 8. Hodáč František Xaver 135. výročí narození
  * 21. 8. 1883 Brno
† 10. 5. 1943 j Zlín
 
Národohospodář, politik, redaktor, novinář. V roce 1911 se stal tajemníkem Jednoty průmyslníků pro Moravu a Slezsko. Ve Zlíně založil a řídil národohospodářské oddělení při Studijním ústavu. V roce 1942 se stal členem dozorčí rady firmy Baťa. Je autorem řady hospodářských publikací.
 
21. 8. Valenta Edvard 40. výročí úmrtí
  * 22. 1. 1901 Prostějov
† 21. 8. 1978 Praha
 
Spisovatel, novinář, redaktor Lidových novin a autor rozhlasových her. S Bedřichem Golombkem zpracoval vzpomínky českého polárníka Welzla, které vycházely v Lidových novinách na pokračování. V roce 1990 byla vydána kniha Žil jsem s miliardářem, kde formou reportáže přibližuje čtenářům osobu Jana Antonína Bati, své seznámení s ním, návštěvy ve Zlíně a popisuje i svůj pobyt u J. A. Bati v Americe.
 
24. 8. Hofmanová Drahomíra 75. výročí narození
  * 24. 8. 1943 Zlín  
Herečka. Absolvovala reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1959–1963) a Janáčkovu akademii výtvarných umění v Brně (1963–1967). Působila v Divadle Petra Bezruče v Ostravě (1967–1973), Husa na provázku v Brně (1973–1974) a v Národním divadle Brno (1974–1976, 1986–2002, 2007–), pohostinsky účinkovala i v Městském divadle Zlín (2002–2007). Kromě divadla se věnuje filmu, televizi a dabingu, hrála např. ve filmech Všichni dobří rodáci, Kateřina a její děti, Za humny je drak, Fontána pro Zuzanu 2 ad. a v seriálech My holky z městečka, Největší z Pierotů, Četnické humoresky ad.
 
25. 8. Kojanová Anna 80. výročí narození
  * 25. 8. 1938 Vidče  
Básnířka, prozaička. Zakladatelka Klubu přátel hudby a poezie ve Zlíně. Vydala několik sbírek básní, povídek a vzpomínek. Publikuje v regionálním tisku.
 
27. 8. Slezák Timoteus 40. výročí úmrtí
  * 7. 2. 1916 Vizovice
† 27. 8. 1978
 
Architekt. Pro Zlín projektoval bytové domy na Benešově nábřeží, třídě Tomáše Bati aj. Po odchodu ze Zlína působil v Brně.
 
28. 8. Písková Milada 75. výročí narození
  * 28. 8. 1943 Zlín  
Literární vědkyně, spisovatelka, pedagožka. Zabývá se literární historií, teorií a literárním místopisem Zlínska. Působila na Slezské univerzitě v Opavě a Univerzitě Palackého v Olomouci.
 
29. 8. Kožela Bohumil 80. výročí narození
  * 29. 8. 1938 Uherský Ostroh  
Sportovec – hokejista, trenér. Absolvoval střední průmyslovou školu strojnickou ve Zlíně. Působil v HC Spartak (1953–1957), Dukle Zvolen (1957–1959), TJ Gottwaldov (1959–1968) a Vsetíně (1968–1969). Po skončení hráčské kariéry působil jako trenér juniorů i mužů, v trenérsko-metodické radě zlínského klubu a od 80. let ve vedení klubu, jako předseda (1988–1989) a generální manažer (1999–2001). Působil ve vedení Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, jako víceprezident (1999–2001) a prezident (2001–2004), a ve výkonném výboru svazu Československého ledního hokeje. Byl členem návrhové komise Síně slávy českého hokeje.
 
29. 8. Vašíček Vladimír 15. výročí úmrtí
  * 19. 9. 1919 Mistřín
† 29. 8. 2003 Kyjov
 
Malíř. Zabýval se zejména abstraktní malbou. Po vyučení v dekoratérské dílně v Kyjově pracoval v reklamní a dekoratérské firmě ve Zlíně. Byl nuceně nasazen (1939–1940). Po návratu absolvoval Školu umění ve Zlíně a následně působil v projekčních kancelářích Baťových závodů pod vedením Vladimíra Karfíka. Po válce studoval na pražské Akademii (1945–1948). Po nástupu normalizace se věnoval zejména restaurátorské činnosti v církevních stavbách. Získal cenu Masarykovy akademie umění (1995), cenu Františka Kupky (1996) a čestné občanství města Kyjova (2002).
 
30. 8. Hanačík Antonín 235. výročí narození
  * 30. 8. 1783 Zlín
† 15. 4. 1862 Zlín
 
Varhanář, stavěl varhany pro venkovské kostely na jihovýchodní Moravě. Od 50. let 19. století nelze přesně určit, které varhany stavěl on a které jeho mladší syn stejného jména. Do této doby postavil např. varhany ve Valašských Kloboukách, Velehradě či v Lidečku.
 
30. 8. Landa Stanislav 120. výročí narození
  * 30. 8. 1898 Vrůtky
† 31. 3. 1981 Praha
 
Chemik. V letech 1933–1945 působill v Baťových závodech. Vybudoval chemický výzkumný ústav. Za jeho působení se realizovalo více než 40 nových chemických výrob.
 
 

Září

1. 9. Baťa Tomáš 10. výročí úmrtí
  * 17. 9. 1914 Zlín
† 1. 9. 2008 Toronto (Kanada)
 
Podnikatel v oblasti výroby obuvi, syn Tomáše Bati. Od roku 1939 žil v Kanadě. Byl čestným členem sdružení podnikatelů ČR. Životní osudy a dílo zachycuje jeho kniha Švec pro celý svět (1991). Byl předsedou Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 1999 obdržel symbolický zlatý klíč od města Zlína. V roce 2004 byl oceněn Cenou Zlínského kraje.
 
1. 9. Hanáková Alena 60. výročí narození
  * 1. 9. 1958 Zlín  
Politička, pedagožka. Působila jako vychovatelka ve Zlíně a učitelka ve Vizovicích. Byla místostarostkou (2002–2006) a starostkou Vizovic (2006–2010), zastupitelkou Zlínského kraje (2008–2012), poslankyní Parlamentu ČR (2010–2013). V letech 2011–2013 byla ministryní kultury.
 
1. 9. Handl-Hanzel Zdeněk 55. výročí narození
  * 1. 9. 1963 Zlín  
Pedagog, grafik. V letech 1994–2005 působil jako pedagog literárně-dramatického oboru ZUŠ Zlín, Štefánikova.
 
4. 9. Vosmanský Miloš 95. výročí narození
  * 4. 9. 1923 Brno
† 21. 8. 2002 Zlín
 
Herec, fotograf. Původním povoláním fotograf. Studoval soukromou školu dramatického umění. Působil v Dětském divadle a Svobodném divadle v Brně, v Jihlavě, Karlových Varech, v Městském oblastním divadle v Praze a v Divadle pracujících ve Zlíně (1955–2002). Hrál ve filmech zejména pro děti, např. Automat na přání, Na kometě, Šmankote, babičko, čaruj aj.
 
6. 9. Andrlík Antonín 20. výročí úmrtí
  * 7. 10. 1910 Kostelec u Holešova
† 6. 9. 1998 Zlín
 
Středoškolský profesor. Ve Zlíně působil od roku 1960, kdy přišel vyučovat na jazykovou školu český, německý a ruský jazyk. O svých poznatcích a zkušenostech psal do odborných časopisů, např. Cizí jazyk ve škole nebo Zpravodaj jazykových škol v ČSSR. Zajímal se o regionální dějiny Holešovska.
 
8. 9. Chad Václav 95. výročí narození
  * 8. 9. 1923 Břeclav
† 24. 2. 1945 Zlín
 
Typograf, malíř, grafik a fejetonista. Absolvent Školy umění ve Zlíně. Věnoval se výtvarné činnosti v propagačním oddělení Baťových závodů, podílel se na navrhování vitráží pro internát. V roce 1945 byl za tisk ilegálních novin a protifašistických plakátů zatčen gestapam a při pokusu o útěk zastřelen.
 
8. 9. Nová Dagmar 60. výročí narození
  * 8. 9. 1958 Uherské Hradiště  
Architektka. Působila jako projektant-architekt ve zlínském Stavoprojektu (1986–1991), jako soukromá architektka (1991–2000), posléze na Útvaru hlavního architekta (2000–2011) a na oddělení urbanismu a architektů Magistrátu města Zlína (od 2011). Od roku 2006 je hlavní architektkou města Zlín. Je spoluautorkou informační brožury 100 rad pro rekonstrukce, opravy a úpravy baťovského bydlení (2006).
 
9. 9. Kotrbová Marie 5. výročí úmrtí
  * 29. 10. 1930 Zlín
† 9. 9. 2013
 
Výtvarnice, keramička. Věnovala se volné plastice, kresbě a designu. Inspiraci čerpala v přírodě. Realizace jejích studentských děl byly součástí československé expozice na výstavě EXPO v Bruselu a dodnes je najdeme jako výzdobu lázní Luhačovice, tzv. Bruselskou fontánu. Působila v Praze.
 
10. 9. Iván Jan 25. výročí úmrtí
  * 14. 8. 1924 Lišov
† 10. 9. 1993 Zlín
 
Výtvarník, režisér dokumentárních a kreslených filmů, původně pedagog se zaměřením na výtvarnou výchovu. Ve Zlíně působil od roku 1951 ve funkci grafika ve zlínských ateliérech, od roku 1959 jako režisér krátkých filmů. Tvořil instruktážní, propagační, animované i hrané filmy. Aktivně se též věnoval výtvarnému umění.
 
10. 9. Kadrnka Václav 45. výročí narození
  * 10. 9. 1973 Zlín  
Režisér, scenárista, producent. V roce 1988 s rodinou emigroval do Velké Británie, kde vystudoval divadelní vědu. Poté studoval režii hraného filmu na Filmové a divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1999–2008). Je autorem filmů Druhý život dřeva (2009), Osmdesát dopisů (2011) a Křižáček (2017). Získal Cenu české filmové kritiky za Objev roku (2012).
 
11. 9. Maršálek Steva 95. výročí narození
  * 11. 9. 1923 Kočí
† 28. 7. 2011
 
Herec. Působil v zájezdovém souboru Divadla Československé armády Praha (1952–1958), Státním zájezdovém divadle Praha (1958–1963), v Západočeském divadle v Chebu (1963–1967), Divadle pracujících ve Zlíně (1967–1971, 1985–1988), Slezském divadle v Opavě (1971–1980), Mahenově činohře v Brně (1980–1985), Švandově divadle a Divadle na Fidlovačce. V srpnu 1968 na protest proti okupaci nastudovalo zlínské divadlo Čapkovu Bílou nemoc, v níž exceloval v roli doktora Galéna. Kromě divadla se věnoval i filmu, televizi a dabingu hrál, např. ve filmech Hanele, Golet v údolí, Žebrácká opera, Dospěláci můžou všechno, Stíny horkého léta, Tretí šarkan ad. a v seriálech Největší z Pierotů, Dobrodružství kriminalistiky, Rodáci ad.
 
12. 9. Holík Alois 110. výročí narození
  * 12. 9. 1908 Březová
† 25. 11. 1985 Fryšták
 
Malíř, hudebník, zpěvák. Propagační pracovník firmy Baťa. Zpíval ve zlínském sboru Dvořák a slušovickém Hlaholu, hrál na housle a klavír. V roce 1989 byla ve Slušovicích uspořádána výstava jeho obrazů. Spolu s jeho dílem zde vystavovali i jeho synové Jiří (malíř a grafik) a Alois (sochař).
 
15. 9. Gahura František Lydie 60. výročí úmrtí
  * 10. 10. 1891 Zlín
† 15. 9. 1958 Brno
 
Architekt, urbanista, sochař. Výrazná osobnost zlínské meziválečné architektury. Studoval sochařství na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, architekturu u profesora Josipa Plečnika a Jana Kotěry. Podle jeho projektu byla realizována stavba zlínské radnice (1923). V polovině dvacátých let projektoval první průmyslové budovy s železobetonovou konstrukcí pro firmu Baťa. V letech 1930–1932 zpracoval plán Velkého Zlína pro 100 000 obyvatel, podle něhož se téměř dvacet let stavělo. Jeho jméno je spojeno s Masarykovou pokusnou měšťanskou školou (1928), Obchodním domem (1931), Památníkem Tomáše Bati (Dům umění) a Velkým kinem (1933). K jeho sochařským dílům patří řada portrétních bust významných osobností, např. Tomáše Bati, Jana Amose Komenského, Františka Bartoše.
 
16. 9. Sovička Jan 45. výročí úmrtí
  * 11. 8. 1909 Jasenná
† 16. 9. 1973 Zlín
 
Fotograf. Vyučen ve Zlíně, 1929 otevřel fotoateliér ve Vizovicích, později další dva a moderní laboratoře ve Zlíně. V roce 1951 byl nucen založit Výrobní družstvo Fotografia, jehož se stal předsedou. Byl první z rodinné dynastie fotografů. Fotografoval řadu známých osobností a předních politiků. Podílel se na realizaci budovy Fotografie ve Zlíně.
 
17. 9. Horák Jan 65. výročí narození
  * 17. 9. 1953 Zlín  
Lékař – kardiolog. Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil na interní výzkumné základně IKEM, na kardiologii a kardiochirurgii v nemocnici Hamad Medical Corporation v Kataru (1995–2000). Od roku 2001 odborný lékař a vedoucí katetrizační laboratoře II. interní kliniky Vojenské fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 
18. 9. Kubečka Vladimír 105. výročí narození
  * 18. 9. 1913 Ostrava
† 17. 3. 1977 Zlín
 
Architekt. Působil ve Zlíně. Projektoval mj. regulační plán Zlína (1947), Centrální sklad obuvi (1948) a společně s Vladimírem Karfíkem budovu ONV (1950) a tříetážové domy na Obecinách (1946).
 
23. 9. Babula Václav 80. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 23. 9. 1938 Zlín
† 1. 2. 2008 Praha
 
Lékař, literát, básník, textař. Autor básnických sbírek Život je kapka deště (1996), Láskoviny (2006) ad. Je autorem písňového textu Slzy tvý mámy, za které obdržel Cenu kritiky na festivalu Bratislavská lyra (1973).
 
24. 9. Neuwirth Karel 125. výročí narození
  * 24. 9. 1893 Zlín-Malenovice
† 6. 4. 1970 Praha
 
Lékař – urolog. Zakladatel brněnské urologické školy. Absolvoval lékařskou fakultu ve Vídni a v Praze. Působil na Lékařské fakultě v Praze (1919–1921), chirurgické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (1921–1926), jako primář chirurgického oddělení nemocnice U milosrdných bratří v Brně (1927–1943) a jako přednosta urologického oddělení brněnské zemské nemocnice, později urologické kliniky brněnské lékařské fakulty (1943–1960). Byl oceněn Zlatou pamětní medailí Masarykovy univerzity in memoriam (1990). Byl členem Spolku českých mediků, Société internationale de chirurgie, Société internationale d´Urologie, Deutsche urologische Gesellschaft, Chirurgické společnosti J. E. Purkyně (zakládajícím členem její urologické sekce) a předsedou Pánského klubu v Brně a Brněnského Lawn-Tenis Clubu.
 
25. 9. Mědílek Augustin 30. výročí úmrtí
  * 3. 11. 1921 Česká Skalice
† 25. 9. 1988 Zlín
 
Tanečník. Před druhou světovou válkou přišel do Zlína do Baťovy školy práce. Po válce zahájil taneční kurzy na hotelu Moskva a v otrokovickém Společenském domě. Spolu s manželkou Annamarií založili Klub společenských tanců, který existuje desítky let. V tradici taneční školy Mědílkových pokračuje jejich syn s manželkou.
 
27. 9. Baťa Jožka 115. výročí narození
75. výročí úmrtí
  * 27. 9. 1903 Zlín
† 13. 10. 1943 Zlín
 
Národopisec, sběratel. Osobnost kulturního života ve Zlíně na počátku 40. let 20. století. Sběratel starých fotografií dokumentujících podobu předbaťovského Zlína. Podstatná část jeho rukopisu s názvem Významné události, paměti a pověsti zlínského kraje vyšla ve sborníku Zlínsko od minulosti k současnosti (1999).
 
27. 9. Klimeš Radek 55. výročí narození
  * 27. 9. 1963 Olomouc  
Redaktor, grafik, fotograf, publicista. Ve Zlíně působí od roku 1988, autor knihy Zlín, Zlínsko (2005).
 
27. 9. Vabroušek Petr 45. výročí narození
  * 27. 9. 1973 Zlín  
Sportovec – triatlet. Absolvoval Ekonomicko–správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Skončil druhý na World Marathon Challenge, kde se běželo sedm maratonů v sedmi dnech na sedmi kontinentech. Zvítězil v maratonu na severním pólu (2015) a v Antarktidě (2014). Zvítězil ve Světovém poháru v dlouhém triatlonu (2006, 2011). Byl zvolen Nejlepším sportovcem Zlína za rok 2006.
 
27. 9. Vabroušek Petr 45. výročí narození
  * 27. 9. 1973 Praha  
Sportovec, triatlonista. Nejlepší sportovec Zlína za rok 2006 a vítěz Světového poháru v dlouhém triatlonu v letech 2006 a 2011. Specializuje se na tratě Ironman.
 
28. 9. Plesník Zdeněk 15. výročí úmrtí
  * 2. 9. 1914 Valašské Meziříčí
† 28. 9. 2003 Zlín
 
Architekt. Od roku 1937 byl zaměstnán u firmy Baťa ve Zlíně ve stavebním oddělení. V letech 1948–1976 pracoval v Centroprojektu Zlín. Projektoval mj. strojírenský závod MEZ v Hulíně, hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, filmové ateliéry v Bratislavě, průmyslové stavby v Albánii, Číně a další. Byl oceněn Cenou města Zlína za rok 2000 především za přínos spojení architektonické estetiky s průmyslově technologickými požadavky.
 
29. 9. Togner Milan 80. výročí narození
  * 29. 9. 1938 Zlín
† 28. 11. 2011
 
Historik umění. V letech 1966–1970 byl historikem umění na zámku v Kroměříži. Od roku 1990 pracoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako profesor na katedře dějin umění. Odborník na středoevropskou a italskou kresbu a malbu.
 
29. 9. Zelina Šebestián 90. výročí narození
  * 29. 9. 1928 Kurovice
† 29. 5. 1991 Zlín
 
Architekt. Je autorem řady staveb ve Zlíně, např. Střední průmyslové školy Zlín (1974), spoluautorem 1. etapy sídliště Jižní Svahy a autorem občanských a bytových staveb. Byl i vydavatelem bibliofilských tisků.
 
 

Říjen

4. 10. Řehák František 95. výročí narození
  * 4. 10. 1923 Nový Bydžov  
Herec, režisér. Působil v Mladé Boleslavi (1945–1948), Zlíně (1951–1959), pražském divadle Za branou (1966–1967) a Olomouci (1948–1951, 1959–1997). Hrál ve filmech a seriálech, např. Na samotě u lesa, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále, Láska rohatá, Přítelkyně z domu smutku, Hotel Herbich, Četnické humoresky, Černí baroni ad. Získal Cenu města Olomouce (1999), cenu Olomouckého kraje (2000) a v roce 2000 byl uveden mezi emeritní členy Moravského divadla Olomouc.
 
12. 10. Hlaváč Jiří 70. výročí narození
  * 12. 10. 1948 Zlín  
Klarinetista, skladatel, pedagog. Absolvoval brněnskou konzervatoř (1963–1969) a Hudební fakultu Akademie múzických umění (1969–1974). Je zakladatelem a uměleckých šéfem Barock Jazz Quintet (od 1975) a členem Českého dechového tria (od 1982). Vystupoval na festivalech v Praze, Berlíně, Bostonu, Pori, Budapešti, Bruselu, Vídni, Sofii ad. Je členem Akademie soudobé hudby v New Yorku, předsedou Rady Asociace hudebních umělců a vědců a stojí v čele komisí mezinárodních soutěží Pražské jaro a Concertino Praga. Jako pedagog působil na plzeňské konzervatoři (1974–1984) a Hudební fakultě Akademie múzických umění (1990–), v letech 2002–2006 jako děkan. Získal několik ocenění, např. Grammy classic (1991), Zlatý štít Pontonu (1989), titul Muž roku Amerického biografického institutu (1998), Desku roku ve Velké Británii (2005) ad.
 
13. 10. Staša Eduard 20. výročí úmrtí
  * 19. 9. 1917 Zlín
† 13. 10. 1998 Zlín
 
Architekt, publicista. Zabýval se architekturou Zlína. Jeho studie vycházely v časopisech Architekt, Tep, Naše pravda, Zlínské noviny aj. Ve svých publikacích se věnoval zejména dějinám Zlína a jeho architektuře, např. Kronika moderní architektury Gottwaldova (1984, 1985), Od starého Zlína k dnešnímu Gottwaldovu (1986), Kapitolky ze starého Zlína (1991) aj.
 
15. 10. Král Vladimír 40. výročí úmrtí
  * 16. 1. 1904 Praha
† 15. 10. 1978 Zlín
 
Lékař – gynekolog. Působil v Krajské nemocni T. Bati, kam ho přivedl Bohuslav Albert. Stál u zrodu porodnicko gynekologického oddělení, kde působil jako primář (1935–1970). Měl velkou zásluhu na vybudování nové porodnice (1940). Založil školu porodních asistentekt. Působil jako krajský odborník.
 
16. 10. Sitko Jiljí 75. výročí narození
  * 16. 10. 1943 Zlín  
Ornitolog, parazitolog. Zabývá se zejména endoparasity a motolicemi u ptáků. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1960–1965). Působil na Parasitologickém ústavu Československé akademie věd ČR (1965–1969), na katedře Mezinárodního biologického programu při Vysoké škole zemědělské v Brně (1969–1971) a v Ornitologické stanici při Muzeu Komenského v Přerově (od 1971). Pod jeho vedením byla v letech 1971–1989 přerovská stanice centrem československé ornitologie, pořádala konference a vydávala jediný ornitologický časopis. Byl členem výboru Československé společnosti ornitologické (1972–1986). Obdržel Cenu města Přerova – Medaili J. A. Komenského (2007).
 
22. 10. Gogela Evžen 50. výročí narození
  * 22. 10. 1968 Zlín  
Prozaik, scenárista, režisér, dramaturg. Sbírka povídek 13 a 1 pohled na muže, na ženu a na krásu je jeho knižním debutem (1995). Je autorem několika filmových i televizních scénářů. Je např. spoluautorem pohádky Zdeňka Trošky Z pekla štěstí II., scenáristou, dramaturgem a pomocným režisérem televizního pořadu Česko hledá Superstar 1,2,3.
 
25. 10. Drofa Miroslav 110. výročí narození
  * 25. 10. 1908 Všehrdy u Plzně
† 1. 5. 1984 Zlín
 
Projektant, architekt. Pracoval jako kreslič a rozpočtář u firmy Baťa na projektech obchodních domů firmy v Karlových Varech, Praze, Brně a Bratislavě. Navrhl řadu baťovských rodinných domků. Od roku 1942 pracoval jako architekt v oddělení architekta Karfíka. Je autorem významných zlínských budov: Morýsových domů, věžových domů, Grafie a dalších. Měl vliv na rozvoj architektury a urbanismu Zlína v poválečném období.
 
27. 10. Slavíček Antonín Václav 80. výročí úmrtí
  * 2. 1. 1895 Rozseč, okr. Jihlava
† 27. 10. 1938 Zlín
 
Grafik, malíř, autor exlibris, ilustrátor. Vystudoval malířství a grafiku. Byl členem Výtvarného odboru Umělecké besedy. Ilustroval knihy z edice Dobré dílo a mnohé další. Vystavoval po celé ČR i v Los Angeles. Byl autorem exlibris (např. pro Jakuba Demla), pohlednic a jiných užitých grafik. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha institucí.
 
27. 10. Wichterle Otto 105. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 27. 10. 1913 Prostějov
† 18. 8. 1998 Stražisko
 
Vědec, chemik, vynálezce, spisovatel. Je považován za průkopníka moderní chemické disciplíny – makromolekulární chemie. Po uzavření vysokých škol 17. listopadu 1939 nastoupil u firmy Baťa. Po válce se stal děkanem nově zřízené Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. K jeho největším vynálezům patří výroba kontaktních čoček. Významný je také vynález silonu, jehož výrobní postup vypracoval ve zlínské laboratoři firmy Baťa. V roce 1959 inicioval založení Ústavu makromolekulární chemie, jehož se stal prvním ředitelem. V roce 1990 byl jmenován předsedou Československé akademie věd. Za svůj mimořádný přínos k rozvoji naší vědy se stal nositelem četných domácích i zahraničních vyznamenání.
 
30. 10. Bánovská Eva 85. výročí narození
  * 30. 10. 1933 Zlín  
Architektka. Absolvovala Státní vysokou školu technickou v Bratislavě u Vladimíra Karfíka. Zabývala se zejména návrhy interiérů. Působila jako vedoucí odd. interiérů v Centroprojektu Zlín (1959–1989). Navrhla interiéry např. kavárny Vega ve Zlíně (1988), 4. patra Interhotelu Paříž v Praze (1989), Divadélka v klubu ve Zlíně (1991) ad.
 
30. 10. Potěhník Alois 120. výročí úmrtí
  * 18. 4. 1829 Bohousov u Žamberku
† 30. 10. 1898 Častolovice
 
Katolický kněz, osvětový pracovník, básník, překladatel z němčiny. Byl kaplanem ve Zlíně-Malenovicích. Stýkal se s Františkem Bartošem. Většina jeho tvorby je určena dětem: Vínek z luhů českomoravských (1867), Ratolístky (1879), Z jitra na úsvitě (1889), Znělky, Nezabudky (1899).
 
30. 10. Vavruša Radomír 70. výročí narození
  * 30. 10. 1948 Zlín  
Sochař. Vystudoval obor sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. V letech 1995–1997 působil jako odborný asistent na VUT Brno. Absolvoval stáže v Německu, Belgii a Indii. Podílí se na mnoha realizacích v Brně. Pracuje s keramikou, papírem i netradičními materiály.
 
 

Listopad

3. 11. Čajka Luděk 55. výročí narození
  * 3. 11. 1963 Český Těšín
† 14. 2. 1990 Košice (Slovensko)
 
Hokejista extraligového HC Zlín, československý reprezentant. Získal bronzovou medaili na MS ve Vídni (1987). Zemřel na následky tragického zranění při hokejovém utkání v Košicích. Na památku nese jeho jméno zlínský zimní stadion.
 
6. 11. Stavěl Jan 80. výročí úmrtí
  * 13. 4. 1869 Bílovice
† 6. 11. 1938 Olomouc
 
Církevní hodnostář, biskup zaraitanský a světící biskup olomoucký. V červenci 1932 uložil k poslednímu odpočinku tragicky zesnulého Tomáše Baťu. Zlín navštívil ještě několikrát v letech 1933, 1935 a 1937, kdy vysvětil základní kámen sociálního ústavu milosrdných sester.
 
9. 11. Novák Ludvík 10. výročí úmrtí
  * 16. 6. 1936 Zlín
† 9. 11. 2008 Zlín
 
Matematik, pedagog. Působil na Ústavu matematiky Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl předsedou zlínské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (1970–2008).
 
9. 11. Staněk Stanislav 115. výročí narození
  * 9. 11. 1903 Brno
† 16. 6. 1982 Uherské Hradiště
 
Botanik, florista, konzervátor ochrany přírody, učitel. V roce 1954 vydal Náčrt květeny gottwaldovského kraje a v roce 1996, již po jeho smrti, vyšly díky jeho spolupracovníkům zpracované floristické terénní zápisky pod názvem Historická květena Bílých Karpat.
 
11. 11. Krejčí Vlasta 70. výročí narození
  * 11. 11. 1948 Zlín  
Publicistka, básnířka, spisovatelka, autorka textů pro Divadlo poezie ve Zlíně i Violu v Praze. Vydala sbírku veršů Říkání do ticha. Autorka písňových textů, spolupracuje s folkovou skupinou. V roce 1987 získala cenu Literárního fóra.
 
12. 11. Čechová Stanislava 80. výročí narození
  * 12. 11. 1938 Zlín  
Knihovnice. V letech 1987–1998 působila jako ředitelka Okresní knihovny ve Zlíně (od roku 2013 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně). Zasloužila se o rozvoj knihovnictví ve městě i v regionu. Jejím odborným zájmem byla literatura vztahující se k okolí Zlína. Podílela se na vydání Literárního průvodce okresu Gottwaldov (1989) a Literárního průvodce okresem Zlín (1994, 1998). Je autorkou bibliografického soupisu památek a literatury Nemovité kulturní památky jižní Moravy, věnovaného okresu Zlín (2001). Za celoživotní práci v knihovnictví obdržela v roce 2008 čestnou medaili Zdeňka Václava Tobolky.
 
17. 11. Pavelková Drahomíra 55. výročí narození
  * 17. 11. 1963 Martin (Slovensko)  
Ekonomka, pedagožka. Absolvovala Chemickotechnologickou fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě (1982–1987), Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně a Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci. V roce 2010 obdržela titul profesor na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Působila na Vysoké škole ekonomické v Bratislavě (1988–1992), na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1992–2000) a Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně (od 2001), jako děkanka FaME (2008–2015), prorektorka UTB pro tvůrčí činnost (2004–2007) a pro pedagogickou činnost (2016–2017) a jako ředitelka Ústavu financí a účetnictví (2004–2013, od 2016). Zabývá se zejména financemi a výkonností podniků a klastrů. Je členkou řady vědeckých, oborových a redakčních rad, České asociace pro finanční řízení, Akademického sněmu Akademie věd ČR a hodnotící komise Národního akreditačního úřadu.
 
17. 11. Zelina Ladislav 5. výročí úmrtí
  * 25. 11. 1922 Machová
† 17. 11. 2013 Vyškov
 
Pedagog, publicista. Působil jako pedagog v Mysločovicích, Lechoticích, Velkých Karlovicích ad. Byl vedoucím kabinetu Pedagogického ústavu ve Zlíně (1959–1961), poté učitelem i ředitelem na Mladcové (1931–1963) a ředitelem Základní školy Zlín-Louky (1963–1968). V letech 1968–1988 působil jako vedoucí katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem či spoluautorem řady učebnic, článků ve sbornících a časopisech. Zabýval se významnými osobnostmi regionu. Je autorem publikace Dějiny obce Machová a spolupracoval na publikaci Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice.
 
19. 11. Zábranský František 75. výročí narození
  * 19. 11. 1943 Uherský Ostroh  
Lékař – gynekolog. Působil v Krajské nemocnici Tomáše Bati jako lékař (od 1970) a primář (1987–2006) gynekologicko-porodnického oddělení. Za jeho vedení se začaly provádět laparoskopické výkony, byla postavena nová budova porodnice s přístavbou operačních sálů. Zabýval se zejména porodnickými operacemi, např. tzv. extraperitoneálním císařským řezem. Nějakou dobu působil i v Tunisku. Byl zakládajícím členem a prvním předsedou endoskopické sekce České gynekologické a porodnické společnosti. Je autorem odborné knihy o císařském řezu a publikace o historii laparoskopických operací v ČR. Byl zvolen Osobností roku 2016 ve Zlínském kraji.
 
23. 11. Stuchlíková Jarka 80. výročí narození
  * 23. 11. 1938 Zlín  
Antropoložka, etnografka, překladatelka, publicistka. Od roku 1969 žila v Chile a od poloviny sedmdesátých let v Severním Irsku. V zahraničí vystudovala sociální antropologii a lingvistiku. Nyní žije v České republice a spolupracuje s BBC a řadou českých časopisů. Je autorkou knihy Indiáni, politici, plukovníci, která popisuje život české rodiny v Chile 1969–1973.
 
26. 11. Arambasic-Baťová Ludmila 95. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 26. 11. 1923 Zlín
† 4. 7. 1998 Brazílie
 
Malířka, dcera Jana Antonína Bati. Studovala ve Zlíně, Vídni a v Anglii. V roce 1941 odešla s rodiči do brazilského exilu.
 
26. 11. Regal Jan 80. výročí narození
  * 26. 11. 1938 Zlín  
Umělecký fotograf. Je autorem řady propagačních fotografií, kalendářů a divadelních fotografií. Vystavuje doma i v zahraničí, např. v Berlíně, Moskvě, Kolíně nad Rýnem. Je dlouholetým spolupracovníkem Městského divadla Zlín.
 
27. 11. Hofman Karel 20. výročí úmrtí
  * 14. 9. 1906 Jablůnka
† 27. 11. 1998 Valašské Meziříčí
 
Malíř, grafik, pedagog. V letech 1939–1952 působil ve Škole umění ve Zlíně jako pedagog. Později přesídlil natrvalo na Soláň. Silným inspiračním prvkem mu byla valašská krajina. Je autorem řady olejů, akvarelů, litografií a pastelů s náměty krajinářskými a figurálními. Účastnil se výstav doma i v zahraničí.
 
27. 11. Živný Karel 45. výročí úmrtí
  * 25. 11. 1899 Plzeň
† 27. 11. 1973 Zlín
 
Akademický malíř, ilustrátor, fejetonista. Původně redakční malíř a korektor firmy Baťa. Později svobodný umělec. Stal se malířem valašské krajiny. Usiloval o zachycení původního výrazu valašské vesnice.
 
29. 11. Vančík František 90. výročí narození
  * 29. 11. 1928 Zlín-Malenovice
† 20. 4. 1976 Praha
 
Etnograf. Studoval národopis a hudební vědu na Karlově univerzitě. Hrál na housle, klavír, varhany a cimbál. Byl prvním cimbalistou Valašského krúžku z Malenovic. Působil v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd. Zabýval se zejména lidovými výročními obyčeji a zvyky na vesnici, ale i v městském prostředí.
 
30. 11. Honsa Jan 75. výročí narození
40. výročí úmrtí
  * 30. 11. 1943
† 28. 7. 1978 Zlín
 
Herec. Působil v Městském divadle Zlín (1972–1978). V tomto období hrál např. v hrách W. Shakespeara, A. P. Čechova, B. Brechta, V. K. Klicpery. Jeho poslední role byla Val Xavier ve hře Tennessee Williamse Sestup Orfeův. Tragicky zemřel v roce 1978.
 
 

Prosinec

2. 12. Hájek Miloslav 95. výročí narození
  * 2. 12. 1923 Brno
† 7. 10. 1995 Zlín
 
Bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické. Působil jako farář v Jimramově a ve Zlíně. Je autorem řady teologických prací a článků. Pracoval na ekumenickém překladu Nového zákona. V roce 1983 vydal knihu Vím, komu jsem věřil.
 
3. 12. Morýs Vilém 70. výročí úmrtí
  * 27. 4. 1904 Vítkovice u Ostravy
† 3. 12. 1948 (dopravní nehoda)
 
Předseda Národního výboru. V čele Velkého Zlína stál v letech 1945–1948. Za jeho působení se opět začaly stavět byty, např. v nové čtvrti Obeciny (1946), budoval se přívod pitné vody z Tlumačova, byly zřízeny dvě nové profesionální scény – Divadlo pracujících a Filharmonie pracujících. Zahynul tragicky při autonehodě na služební cestě do Brna. Jeho působení v čele města dodnes připomínají Morýsovy domy (1949–1950).
 
3. 12. Václavek Matouš 110. výročí úmrtí
  * 29. 9. 1842 Malá Lhotka (nyní Zlín-Lhotka)
† 3. 12. 1908 Vsetín
 
Národopisec, sběratel moravských pohádek a povídek, pedagog. Publikoval v Časopisu Vlasteneckého spolku muzejního, Českém lidu, Časopisu Matice moravské aj. Působil ve Vsetíně. V roce 1884 vydal Několik pohádek a pověstí z Valašska. Spolupracoval na Bartošově Dialektologii moravské. Přispíval do Ottova slovníku naučného.
 
4. 12. Bobák František 10. výročí úmrtí
  * 3. 2. 1926 Zlín
† 4. 12. 2008 Zlín
 
Publicista, pedagog. Absolvent Baťovy školy práce. Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil jako středoškolský pedagog. V době komunistického režimu nemohl dlouho pracovat ve školství. Byl jedním ze spoluzakladatelů Občanského fóra ve Zlíně. Publikoval v regionálních periodikách a spolupracoval s rozhlasem. Je autorem několika monografií, např. Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně (2009) a Zlínská jitra (2015). Je nositelem Ceny města Zlína (1994).
 
7. 12. Šopík Radoslav 60. výročí narození
  * 7. 12. 1958 Zlín  
Herec. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působil v divadlech v Uherském Hradišti a Hradci Králové. Od roku 1985 je členem souboru Městského divadla Zlín. Kromě divadla se věnuje i filmu a televizi, hrál např. v seriálech Četníci z Luhačovic, Četnické humoresky, Okno do hřbitova, či ve filmu Lidice, Tchyně a uzený, Lovec a datel ad.
 
8. 12. Navrátilová Anežka 20. výročí úmrtí
  * 1. 10. 1935 Tištín
† 8. 12. 1998 Zlín
 
Režisérka, kostýmní výtvarnice, autorka divadelních adaptací, pedagožka. Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působila ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, jako odborná referentka v PKO Zlín, jako učitelka literárně dramatického oboru Lidové školy umění ve Zlíně a jako vedoucí Malé scény (1993–1998). Režírovala dětský soubor Malé scény a navrhovala pro něj kostýmy. Je autorkou několika divadelních adaptací. Je nositelkou Ceny města Zlína za práci s dětmi a mládeží v oblasti amatérského divadla (1994).
 
8. 12. Šnábl František 10. výročí úmrtí
  * 20. 10. 1930 Zlín
† 8. 12. 2008 Zlín
 
Herec. Ve zlínském divadle nastudoval 67 rolí. Naposledy v roce 2006 v inscenaci Zkrocení zlé ženy ztvárnil postavu Vincentia. Působil též v Brně, Jihlavě a Hradci Králové.
 
9. 12. Dias Pavel 80. výročí narození
  * 9. 12. 1938 Brno  
Fotograf, pedagog. Absolvoval Filmovou fakultu Akademie múzických umění (1958–1964). V roce 1956 absolvoval praxi ve filmových ateliérech na Kudlově, kde spolupracoval při fotografování filmu Vynález zkázy a seznámil se s tvorbou Alexandra Hackenschmieda. Jako pedagog působil na Vyšší filmové škole Zlín (1999–2000), Technologické fakultě ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1997–1998), kde vybudoval Ateliér reklamní fotografie, na Filmové fakultě Akademie múzických umění (1989–2009), Janáčkově akademii múzických umění v Brně (2008–2009) a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (od 2005). Podílel se na otevření nového Kabinetu Alexandra Hackenschmieda v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 2000, jehož činnost oficiálně zahájil.
 
10. 12. Krutil Inocenc 110. výročí narození
  * 10. 12. 1908 Bílavsko
† 26. 11. 2001 Zlín
 
Ekonom, pracovník firmy Baťa, spisovatel. Absolvoval Vysokou školu obchodní v Praze. U firmy Baťa působil od roku 1933, nejprve ve Zlíně, posléze na Gibraltaru, v severní Africe, Holandsku a Anglii. Po válce s vrátil k firmě Baťa a zasloužil se o obnovení exportu jako ředitel Exica. Poznatky ze svého působení u tohoto podniku zpracoval v knize Nevšední osudy Baťova exportéra (1995). Je rovněž autorem překladového slovníku gumárenského a plastikářského názvosloví.
 
12. 12. Solar Jiří 120. výročí narození
  * 12. 12. 1898 Milevsko
† 24. 10. 1981 Praha
 
Básník. Odborný pracovník v oblasti propagace a reklamy. Od roku 1923 působil u firmy Sigmund v Lutíně, kde založil a vedl časopis Voda nad zlato, později působil ve Zlíně v reklamní agentuře firmy Baťa jako jeden z prvních průkopníků sloganů a reklam.
 
13. 12. Bartoš Antonín 20. výročí úmrtí
  * 12. 10. 1910 Lanžhot
† 13. 12. 1998 New York (USA)
 
Voják, parašutista. V roce 1942 byl velitelem paraskupiny Clay-Eva. Za tuto odbojovou činnost mu byl udělen britský Military Cross (nejvyšší britské vyznamenání, které je možno udělit cizinci). V roce 1946 byl zvolen do parlamentu za Národně socialistickou mládež za Zlínský kraj. Po únoru 1948 byl zatčen, avšak z vězení se mu podařilo uprchnout za hranice. Od roku 1952 žil s rodinou v USA.
 
15. 12. Kubeša Arnošt 25. výročí úmrtí
  * 26. 1. 1905 Vidče
† 15. 12. 1993 Valašské Meziříčí
 
Folklorista, etnograf, pedagog. Vystudoval zeměpis a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1923–1928) a absolvoval rigorózní zkoušku z národopisu a archeologie. Jako učitel působil v Kunovicích, Praze, Hranicích, Banské Bystrici, Košicích, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Vysokém Mýtě ad. Zabýval se zbojnictvím a sběrem lidových písní, zejména na Valašsku. Působil v Krajském muzeu v Gottwaldově (1953–1960), od roku 1956 jako správce muzea v Rožnově pod Radhoštěm, poté jako ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1961–1965). Jako odborný poradce spolupracoval na filmech a televizních pořadech, např. Advent a Úsměvy Valašského Slavína. Stál u založení Valašského krúžku a dalších krúžků v různých valašských městech a obcích.
 
17. 12. Mikeska Jan 70. výročí narození
  * 17. 12. 1948 Zlín  
Vědecký pracovník v oblasti fyziologie a farmacie, publicista v oblasti vlastivědné a národopisné, manažer. Studoval v Brně, Praze a Perugii. Podílel se na zpracování publikace o Zádveřicích na Zlínsku, zabývá se genealogií rodu Mikeska a rekonstrukcí zádveřického kroje. Zpracoval problematiku vystěhovalectví Valachů do Ameriky. Přispívá do odborných periodik a do časopisu Podřevnicko, kde je členem redakční rady. V roce 1998 vydal knihu Tajemství P.S. aneb Odhalení autora textu Janáčkova Zápisníku zmizelého. Žije v Praze.
 
18. 12. Škapa František 105. výročí narození
  * 18. 12. 1913 Morávka
† 19. 9. 1985 Zlín
 
Režisér, kameraman, pedagog. V letech 1939–1945 byl učitelem na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně, poté odešel do filmového studia. Natáčel zejména snímky školní a populárně-vědecké.
 
21. 12. Tarkó Helena Marie 70. výročí narození
  * 21. 12. 1948 Zlín  
Básnířka, prozaička. Své první básně uveřejnila ve sborníku začínajících autorů pod názvem Adresa: Gottwaldov 2 (1987). Část svého života prožila v cizině, kde uveřejňovala básně, shrnuté do sbírek Očami lásky, Príležitostné lásky aj. Po návratu v roce 1984 pracovala v Divadle S. K. Neumanna v Praze a jako externí pracovnice časopisů Mladá Fronta a Tvorba. Vydala několik básnických sbírek, novel a povídek.
 
24. 12. Foltýnová Milena 25. výročí úmrtí
  * 14. 5. 1950 Litvínov
† 24. 12. 1993 Vídeň (Rakousko)
 
Sportovkyně – házenkářka. Získala ocenění házenkářka roku (1974, 1975, 1977, 1978, 1979), nejlepší prvoligová střelkyně (1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980). S družstvem Zlína získala dva mistrovské tituly. Startovala na olympijských hrách (1980, 1984) a na mistrovství světa (1973, 1975, 1978), na nichž nastřílela celkem 616 branek. V r. 1981 emigrovala do Rakouska, které reprezentovala na LOH 1984 v Los Angeles. Na její počest byl v roce 1995 uspořádán ve Zlíně první ročník Memoriálu Mileny Foltýnové (později Barum Continental Cup).
 
25. 12. Matějka Milan 75. výročí narození
  * 25. 12. 1943 Zlín  
Básník, textař. Byl spoluzakladatelem Divadla poezie ve Zlíně. Vydal sbírku veršů, publikoval i v časopisech. Jako textař spolupracoval se skupinou Fleret (1982–2012) a získal několik ocenění.
 
28. 12. Stuchlík Jaroslav 85. výročí narození
  * 28. 12. 1933
† 14. 1. 2014
 
Sportovec – hokejista, hokejový trenér. V 50. a 60. letech odehrál v nejvyšší hokejové soutěži 103 zápasů a zaznamenal 28 branek. V 70. letech se stal trenérem hokejového mužstva TJ Gottwaldov, které pod jeho vedením vyhrálo národní ligu a postoupilo do nejvyšší soutěže.
 
29. 12. Hradil Jaromír 50. výročí úmrtí
  * 7. 9. 1882 Zlín
† 29. 12. 1968 Zlín
 
Pedagog. Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži. Působil jako učitel ve Zlíně, Uherském Ostrohu, Starém Městě (1901–1915), jako účetní ve zlínské městské spořitelně (1915–1919), jako ředitel měšťanské školy v Holíči, jako administrativní inspektor v Bratislavě a župní inspektor v Košicích. Poté, co bylo v Baťových závodech zavedeno systematické vzdělávání (Baťova škola práce), stal se správcem internátu Mladých mužů a posléze zodpovídal za celé závodní školství (1927–1942).
 
  Baťa Hynek 120. výročí narození
50. výročí úmrtí
  * 1898 Kroměříž
† 1968
 
Ředitel Baťových závodů. V Baťových závodech začínal jako praktikant ve spodkové dílně (1912–1914), posléze se zabýval kalkulací a přidělováním výroby (1914–1916) a plánováním v nově vznikajících koželužnách (1916). Po návratu z války působil jako mistr v koželužnách (1918–1922). V roce 1922 odešel na zkušenou do zahraničních koželužských provozů (např. v Newarku v USA). Posléze převzal vedení koželužen a vedení závodu v Třebíči. Pod jeho vedením byly koželužny a pomocné závody přestěhovány do Otrokovic. V roce 1939 patřil ke skupině osobností řídících Baťovy závody. Po válce byl propuštěn (1946) a odešel do exilu (1948), kde pokračoval v práci pro firmu a zřizoval nové firemní koželužny (např. ve francouzském Hellcourtu).
 
  Čermák Jaroslav 70. výročí narození
  * 1948  
Výtvarník a scénograf. Od roku 1967 působí v Městském divadle Zlín, kde začínal jako jevištní technik. Poté pracoval v malírně a od 90. let se věnuje profesionálně scénografii. Z jeho autorské dílny již vyšlo téměř 50 výprav, známá je scéna k inscenaci Modrý pták.
 
  Gajdík Robert 95. výročí narození
  * 1923 Zlín
† 14. 1. 1942 Kosovo
 
Odbojář. Od 16 let žil v Makedonii, kde byl jeho otec zaměstnancem československé vodní elektrárny. Po okupaci Makedonie se aktivně zapojil do odboje. V listopadu 1941 byl zatčen gestapem, ale podařilo se mu uprchnout a přidal se k partyzánskému oddílu „Zenel Hajdini“ působícímu na území dnešního Kosova. Na počátku roku 1942 byl zajat a veřejně popraven. V Makedonii se těší pověsti národního hrdiny.
 
  Le Fay Monika 50. výročí narození
  * 1968 Zlín  
Režisérka, spisovatelka. Absolvovala katedru scenáristiky na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění. Je režisérkou několika filmů a dokumentů, např. Archa pro Vojtu, Vánoční příběh, 04826 Jirous, několika dílů cyklu Třináctá komnata ad. Režírovala i divadelní představení Mathilda v Divadle Ungelt. Je autorkou několika knih pro děti, cyklu rozhlasových pohádek a životopisné knihy Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska. Publikovala v Mladé frontě Dnes, Lidových novinách, Respektu, BBC ad.
 
  Ráček Milan 75. výročí narození
  * 1943 Zlín  
Spisovatel, muzejník. Absolvoval Střední průmyslovou školu leteckou v Uherském Hradišti a muzeologii na odborné škole při Národním muzeu. Působil na biologické stanici v Meklenbursku. Po emigraci v roce 1968 pracoval v dolnorakouském muzeu ve Vídni a v St. Pölten a jako vedoucí v Galerii moderního umění v St. Pölten (2001–2007). Je členem rakouského PEN klubu a sdružení autorů PODIUM.
 
  Rozhon František 15. výročí úmrtí
  * 25. 6. 1926 Bystřice p. Hostýnem
† 2003
 
Architekt. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde působil i jako asistent u profesora Beneše. Je autorem budovy Městského divadla Zlín (spolu s Miroslavem Řepou, 1960–1967) a budovy divadla a rozhlasového studia v Hradci Králové (spolu s Miroslavem Řepou a Jiřím Gřegorčíkem, 1968).
 
  Šuranská Jitka 40. výročí narození
  * 1978  
Houslistka, zpěvačka. Vystudovala obor housle na brněnské konzervatoři. Působí ve Filharmonii Bohuslava Martinů a od roku 2014 spolu s mandolinistou Martinem Krajíčkem a kontrabasistou Marianem Friedlem v Jitka Šuranská Trio. Hrála v Cimbálové muzice Stanislava Gabriela. Získala cenu Anděl za album Písňobraní (2005) a Nězachoď slunečko (2013). Od roku 2014 spolupracuje s Ženským sborem z Kudlovic.
 

Poslední změna: 05.01.2023