Kalendárium 2017 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: takacsova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 514 (Mgr. Veronika Takácsová).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


 

Leden

5. 1. Forejtník Emil 110. výročí narození
  * 5. 1. 1907 Klobouky u Brna
† 26. 9. 1995 Zlín
 
Pilot Baťových závodů. Držitel Křišťálového poháru České letecké federace. Byl prvním Čechem, který v 30. letech absolvoval nejdelší čs. dálkový let třemi světadíly ze Zlína do jižní Afriky. Autor knihy Letadlem ze Zlína do Kapského města (1936).
 
5. 1. Hanačík Mořic 225. výročí narození
  * 5. 1. 1792 Zlín
† 24. 7. 1863 Spálov
 
Varhanář. Syn zlínského truhláře a varhanáře Ignáce Hanačíka, vyučil se zřejmě u svého staršího bratra Antonína. Zřídil si dílnu ve Spálově, aby mu nekonkuroval.
 
8. 1. Vyvlečka Josef 75. výročí úmrtí
  * 15. 8. 1861 Štípa
† 8. 1. 1942 Olomouc
 
Prelát a kanovník, historik umění, archeolog, numismatik. Věnoval se výkladu církevních památek a dějinám umění. Vydal Příspěvky k dějinám kostela P. Marie Sněžné v Olomouci (1917). Svými vědeckými pojednáními přispíval do časopisů a sborníků.
 
12. 1. Hoferek Aleš 50. výročí narození
  * 12. 1. 1967 Zlín  
Horolezec, cestovatel a fotograf. Dlouholetý zájem o horolezectví a cestování jej přivedl k fotografování. S fotoaparátem procestoval mimo jiné Mongolsko, Čínu, Bulharsko a Ukrajinu. V rámci "Přehlídky horolezecké a cestovatelské fotografie" vystavoval své práce v roce 1998, 1999 a 2000. Výsledkem čtyřletého úsilí o zmapování slovenských hradů je kniha Hradní zříceniny na Slovensku (2001).
 
14. 1. Gajdík Robert 75. výročí úmrtí
  * 1923 Zlín
† 14. 1. 1942 Kosovo
 
Odbojář. Od 16 let žil v Makedonii, kde byl jeho otec zaměstnancem československé vodní elektrárny. Po okupaci Makedonie se aktivně zapojil do odboje. V listopadu 1941 byl zatčen gestapem, ale podařilo se mu uprchnout a přidal se k partyzánskému oddílu „Zenel Hajdini“ působícímu na území dnešního Kosova. Na počátku roku 1942 byl zajat a veřejně popraven. V Makedonii se těší pověsti národního hrdiny.
 
16. 1. Štěpánek František 145. výročí narození
  * 16. 1. 1872 Luběnice
† 23. 4. 1934 Praha
 
Starosta Zlína, učitel, podnikatel, majitel továrny na obuv. V letech 1904–1907 byl zaměstnancem Baťových závodů, poté si založil vlastní firmu. Ve čele města stál v letech 1908–1919. V roce 1913 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu. Za jeho působení byla posílena městská pošta (1910), získána půjčka na regulaci Dřevnice (1911), rozšířena telefonní síť (1912) a řešena podpora na výstavbu kanalizace a zřízení elektrárny (1913).
 
19. 1. Šperka Josef 90. výročí narození
  * 19. 1. 1927 Bratislava  
Sportovec – lyžař. Absolvoval Baťovu školu práce (1941-1945). Pracoval jako konstruktér ve Svitu (1945–1982). Byl jedním ze zakladatelů lyžařského oddílu Tělovýchovné jednoty Gottwaldov a následně jeho předsedou. Podílel se na výstavbě umělého lyžařského svahu ve Zlíně, kde založil také lyžařskou školu.
 
21. 1. Grillparzer Franz 145. výročí úmrtí
  * 15. 1. 1791 Vídeň (Rakousko)
† 21. 1. 1872 Vídeň (Rakousko)
 
Rakouský básník a dramatik. V roce 1813 pobýval jako vychovatel u hrabat Seilernů na zámku Lešná. V té době napsal tragedii Blanka z Kastilie. Krajina kolem Lukova ho inspirovala k napsání povídky Pramáti (1817), později přepracované na drama. Patřil k předním osobnostem rakouského romantismu. Byl kritikem metternichovského utlačovatelského systému.
 
21. 1. Masner Liboslav 120. výročí narození
  * 21. 1. 1897
† 1970?
 
Koželuh. Od roku 1932 pracovník firmy Baťa. Zakladatel Výzkumného ústavu koželužského v Otrokovicích, průmyslové školy koželužské a spoluzakladatel odborných koželužských a kožařských časopisů. Je autorem knihy Úprava usní (1962). Ve Zlíně se podílel na vzniku Rotary Klubu.
 
26. 1. Elsnerová Marie 75. výročí narození
  * 26. 1. 1942 Přímětice u Znojma  
Botanička. Působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Je autorkou publikací Vzácné a ohrožené druhy květeny okresu Zlín (1995) a Chráněná území okresu Zlín (1996, spoluautoři Jiří Krist a Dušan Trávníček).
 
29. 1. Jaška Jiří 35. výročí úmrtí
  * 8. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
† 29. 1. 1982 Uherské Hradiště
 
Pedagog, sochař, grafik. Jeden ze spoluzakladatelů Školy umění ve Zlíně, později byl profesorem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Věnoval se grafice a ilustraci. Autor monumentálních i drobných plastik.
 
29. 1. Šafařík Alois 120. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 29. 1. 1897 Vídeň
† 3. 11. 1992 Zlín
 
Vyučil se sklářskému řemeslu. Od r. 1927 pracoval ve firmě Baťa jako dělník v obuvnické dílně, později jako vrchní souhrnář. Od počátku 30. let byl předsedou Jednoty mládeže CČS ve Zlíně, která se v roce 1936 přeměnila v dramaticko-pěvecký kroužek Havlíček. Od. r. 1941 předseda rady starších Církve československé husitské ve Zlíně. V roce 1949 vysvěcen na jáhna.
 
30. 1. Daněk Wabi 70. výročí narození
  * 30. 1. 1947 Zlín  
Hudebník, písničkář, skladatel. Pracoval jako zámečník, svářeč a řidič sanitky. Od roku 1983 se hudbě věnuje profesionálně. Kromě písní píše také drobných literárních útvarů. Je držitelem několika ocenění z mezinárodního festivalu Porta (1971, 1974, 1981, 1982, 1983), v roce 1979 obdržel Zlatou Portu za zásluhy o rozvoj žánru.
 
30. 1. Hlavnička Josef 120. výročí narození
  * 30. 1. 1897 Lomnice nad Popelkou
† 24. 5. 1943 u Zdounek (dopravní nehoda)
 
Ředitel Baťových závodů. Absolvoval odbornou textilní školu. V Baťových závodech nejprve pracoval v prodejním oddělení, jako skladový účetní a posléze jako vedoucí nákupu. Měl shovívavější přístup k zaměstnancům, což vedlo k rozporům s T. Baťou a také k tomu, že se nechal na půl roku z Baťových závodů propustit. Na počátku 30. let byl u zavedení textilní výroby Baťových závodů a u výstavby Baťova v Otrokovicích. Po odchodu J. A. Bati do emigrace se spolu s D. Čiperou a H. Vavrečkou stal jedním z vedoucích pracovníků celé firmy. Publikoval články k zemědělským tématům. Zahynul při automobilové nehodě.
 
 

Únor

1. 2. Moravetz Ladislav 45. výročí narození
  * 1. 2. 1972 Velký Pereg (Rumunsko)  
Celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické, varhaník, sbormistr, hudební skladatel a aranžér hudebních děl. Od roku 2002 vede pěvecký sbor ve Zlíně. Vyučuje varhanní improvizaci na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.
 
3. 2. Rutte Ladislav 50. výročí úmrtí
  * 5. 5. 1893 Praha
† 3. 2. 1967 Zlín
 
Historiograf národopisné činnosti, sběratel, propagátor lidové kultury na Valašsku a Slovácku. Původně působil v Uherském Hradišti jako advokát a od roku 1937 ve Zlíně, kde se stal jedním ze zakladatelů Slováckého krúžku. Shromáždil množství hmotných dokladů lidové kultury. Přispíval do odborných časopisů a samostatně vydal Horňácko ve zpěvu, hudbě a tanci (1942), Gajdy a gajdovské tradice (1964). Zajímal se i o divadelnictví. Byl propagátorem díla Františka Bartoše.
 
4. 2. Skalník František 125. výročí narození
  * 4. 2. 1892 Štípa
† 11. 6. 1950 Brno
 
Lékař – ftizeolog. Zabýval se především plicní tuberkulózou. Autor odborných publikací a časopiseckých článků.
 
5. 2. Bakala Jaroslav 65. výročí úmrtí
  * 9. 3. 1895 Fryšták
† 5. 2. 1952 Brno
 
Sběratel lidových písní. Byl majitelem elektrotechnického závodu ve Zlíně. Sbíral lidové písně myslivecké, pijácké a nápěvky ptačího zpěvu. Autor úpravy pro mužský sbor Myslivecké lidové písně (1938) a 33 lidových písní ze Zlínska (s bratrem Břetislavem v roce 1939).
 
5. 2. Bruns Adéla 30. výročí narození
  * 5. 2. 1987 Zlín  
Sportovní střelkyně. Specializuje se na puškové disciplíny - kulovou střelbu. Získala bronzovou medaili na Letních olympijských hrách v Londýně (2012), zlatou na mistrovství Evropy (2015) a Světové univerziádě (2011) ad.
 
7. 2. Komárek Jan 60. výročí narození
  * 7. 2. 1957 Zlín  
Salesiánský kněz. Svěcení přijal v Olomouci. Salesiáni představují světovou kongregaci, kterou založil v roce 1859 italský kněz sv. Giovanni Bosco. Po listopadu 1989 rozhodl tehdější olomoucký arcibiskup František Vaňák, že salesiáni začnou působit i ve Zlíně. Novým provinciálem českých salesiánů byl jmenován P. Jan Komárek.
 
8. 2. Velev Pavel 60. výročí narození
  * 8. 2. 1957 Zlín  
Ředitel Nadace Tomáše Bati, pedagog. Pracoval jako výzkumný pracovník při vývoji a aplikaci nových materiálů v obuvnickém průmyslu (1981–1989). Působil na Středním odborném učilišti obuvnickém (1989–1998), od roku 1992 jako ředitel. S Janem Pivečkou založil v roce 1992 mezinárodní školu moderního obuvnictví. Od roku 1998 působí jako ředitel Nadace Tomáše Bati. .
 
9. 2. Drábek Jan 160. výročí narození
  * 9. 2. 1857 Slušovice
† 1926 Fryšták
 
Katolický kněz. Po vysvěcení působil ve Starém Jičíně, Fryštáku, ve Štípě jako kooperator, jako farář ve Všemině, Kašavě, Slušovicích a od roku 1904 byl až do své smrti děkanem ve Fryštáku. V r. 1915 vydal Dějiny městečka Fryštáku a far, které dříve do Fryštáku náležely: Slušovic, Štípy, Kašavy, Všeminy, Hvozdné, Lukova a Trnavy. Píše o původu zázračné sochy P. Marie ve Štípě.
 
9. 2. Kojecký Josef 115. výročí narození
  * 9. 2. 1902
† 20. 4. 1945 Bergen-Belzen /Německo/
 
Žurnalista, hospodářský redaktor novin a časopisů vydávaných Baťovými závody. Účastník odboje. Na podzim roku 1939 byl zatčen gestapem přímo v redakci. Po celou dobu války vězněn v koncentračních táborech spolu s Josefem Čapkem, s nímž pravděpodobně i zahynul.
 
10. 2. Kousal Petr 85. výročí narození
  * 10. 2. 1932 Zlín
† 15. 3. 2009 Zlín
 
Letecký inženýr, konstruktér, zlepšovatel, návrhář. 1947 vstoupil do učení Baťových strojních závodů. Od roku 1951 pracoval v Moravanu Otrokovice jako výrobní inženýr, později jako konstruktér. Byl zapojen do návrhu, výroby a certifikace letounů řady Zlín “26”, za konstrukci zatahovatelného podvozku Zlínu 326 mu byl přiznán patent. Nositel řady ocenění v oboru. Publikoval řadu článků i v oblasti architektury, umění apod. Je autorem kapitoly Zlín a letectví ve sborníku Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910–1960. Byl synem známého malíře Kousala.
 
11. 2. Dvorský Karel 75. výročí narození
  * 11. 2. 1942 Zlín  
Hudebník – hráč na bicí nástroje. Dramaturg Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
 
12. 2. Míček Jozef 105. výročí narození
60. výročí úmrtí
  * 12. 2. 1912 Veselí nad Moravou
† 21. 1. 1957 Bratislava (Slovensko)
 
Kameraman krátkého i hraného filmu. Začátek jeho filmové činnosti je spojen se Zlínem, kde působil v době okupace. Spolupracoval např. s Jaroslavem Novotným. Po válce odešel do Bratislavy, kde spolupracoval s Jánem Kádárem a řadou dalších.
 
13. 2. Obrtel František 55. výročí úmrtí
  * 31. 3. 1873 Henčlov u Přerova
† 13. 2. 1962 Praha
 
Spisovatel, redaktor. Ke Zlínu se vztahuje jeho publikace Pojďte s námi (1919) se statí Amerika ve Zlíně (o Baťovi).
 
17. 2. Gýrová Jana 75. výročí narození
  * 17. 2. 1942 Zlín  
Filmová a divadelní herečka. Působila v kladenském divadle, v roce 1981 získala Cenu za ženský herecký výkon na XXI. MFF v Avellinu. Hrála např. ve filmu Samotáři (2000) nebo televizním seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1992).
 
18. 2. Adámek Miroslav 60. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 18. 2. 1957 Vsetín
† 22. 1. 2002 Vsetín
 
Malíř, grafik, výtvarník, restaurátor. Absolvoval grafický obor na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u profesora Františka Nikla a AMU v Praze u Karla Součka a Radomíra Koláře. Působil jako pedagog figurálního kreslení na zlínské Katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové Praha (1990–1996). Věnoval se návrhům interiérů a veřejných budov. Je autorem keramického reliéfu pro základní školu ve Francově Lhotě, vitráže v kulturním domě KOVO v Praze, cyklu obrazů pro hotel Tanečnica ad.
 
20. 2. Gřegorčík Jiří 85. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 20. 2. 1932 Bohumín
† 25. 5. 2002 Brno
 
Architekt, urbanista, vysokoškolský pedagog. Je spoluautorem urbanistického a architektonického řešení sídliště Jižní Svahy I. etapa z let 1971–1980, spolupracoval na realizačním návrhu. Vedl ústav urbanistické tvorby na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně. Je nositelem Ceny města Brna (2002).
 
21. 2. Kousal Josef 115. výročí narození
  * 21. 2. 1902 Praha
† 14. 9. 1980 Zlín
 
Malíř, grafik, spoluzakladatel zlínské Školy umění. Do Zlína přišel z Prahy v roce 1939 a vedl zde obor propagační grafiky, později působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Pro jeho tvorbu jsou charakteristické portréty a květinová zátiší.
 
23. 2. Chmelík Jaroslav 15. výročí úmrtí
  * 29. 7. 1921 Rabí
† 23. 2. 2002 Holešov
 
Vojenský pilot. V letech 1936–1939 žák Baťovy školy práce. Za 2. světové války působil jako pilot RAF. Po válce byl politicky pronásledován, v roce 1965 rehabilitován a stal se pilotem ČSA.
 
23. 2. Nováček Ladislav 65. výročí narození
  * 23. 2. 1952 Zlín  
Výtvarník, umělecký knihvazač. Zaměřuje se především na kožené vazby a vazby v pergamenu. Zúčastnil se řady výstav doma i v zahraničí.
 
24. 2. Palkovský Oldřich 110. výročí narození
  * 24. 2. 1907 Brušperk
† 13. 5. 1983 Zlín
 
Hudební skladatel, pedagog. Byl učitelem na Městské hudební škole ve Zlíně v letech 1935–1941. Ve třicátých letech působil jako zástupce sbormistra pěveckého sboru Dvořák. Je autorem řady písní, např. Dyž sem šel z Mladcovy.
 
25. 2. Rozkopal Zdeněk 15. výročí úmrtí
  * 2. 10. 1924 Kavalčanky u Ostravice
† 25. 2. 2002 Zlín
 
Výtvarník, grafik, ilustrátor, režisér. Spolupracoval téměř na všech filmech Karla Zemana. Natočil i několik vlastních animovaných filmů. Točil i večerníčky a inscenace pro bratislavskou a brněnskou televizi. Byl výtvarníkem a architektem hraných filmů pro děti a mládež. Nejvíc filmů vzniklo ve spolupráci s Josefem Pinkavou a Radimem Cvrčkem. Působil i jako divadelní scénograf a knižní ilustrátor.
 
26. 2. Vavřínek Stanislav 45. výročí narození
  * 26. 2. 1972 Uherské Hradiště  
Dirigent. Šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně (2008–2015). Předtím působil jako šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice (1999–2008) a jako host spolupracoval s více než třiceti symfonickými i komorními orchestry. Vystupoval na řadě významných festivalů, například MHF Shizuoka, MHF duchovní hudby Brno, MHF Pražský podzim či MHF Pražské jaro. Působil jako pedagog oboru dirigování na pražské AMU (2006–2010).
 
28. 2. Plánka Michal 100. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 28. 2. 1917 Malé Karlovice
† 30. 10. 2007 Zlín
 
Historik výtvarného umění. V letech 1954–1980 byl ředitelem Oblastní galerie ve Zlíně. Publikoval práce z oboru. Je nositelem Ceny města Zlína (1996).
 
 

Březen

2. 3. Hrubec Zdeněk 95. výročí narození
  * 2. 3. 1922 Nové Zámky (Slovensko)  
Režisér, kameraman. Působil ve zlínských filmových ateliérech. Je autorem dokumentárních snímků a vzdělávacích programů. Významnou část jeho tvorby tvoří filmy z oblasti kultury. Jako kameraman se podílel na dokumentu Kouzelný svět Karla Zemana (1962).
 
3. 3. Havlíčková Taťána 70. výročí narození
  * 3. 3. 1947 Zlín  
Malířka, sochařka, kostýmní návrhářka, scénáristka, režisérka. Zabývá se volnou malbou, kresbou a plastikou. Působila 25 let ve Filmových ateliérech ve Zlíně, nejprve jako kostýmní výtvarnice filmů pro děti, posléze v animovaném filmu jako loutkářka, scénáristka, režisérka a výtvarnice. V ateliéru Hermíny Týrlové vytvořila dva animované filmy Proměny bez konce a Když se hledá království.
 
4. 3. Mikulíček Vítězslav 135. výročí narození
55. výročí úmrtí
  * 4. 3. 1882 Zlín-Malenovice
† 1. 10. 1962 Praha
 
Politik, senátor a poslanec za Komunistickou stranu Československa. Působil v řadě malenovických i okresních spolků, ve dvacátých letech v poslanecké sněmovně a od roku 1929 v senátě Národního shromáždění Republiky československé. Za 2. světové války působil v emigraci. Po válce se již v politice neangažoval.
 
4. 3. Prošek Josef 100. výročí narození
  * 4. 3. 1917 Slaný
† 5. 11. 1991 Zlín
 
Filmový režisér. Autor převážně školních filmů z oblasti chemie a fyziky. Od roku 1945 působil ve zlínských filmových ateliérech. Jeho filmografii tvoří 14 titulů, z větší části vícedílných.
 
5. 3. Omelková Františka 110. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 5. 3. 1907 Staré Město u Uherského Hradiště
† 18. 10. 1997 Zlín
 
Učitelka, spisovatelka, básnířka. Je autorkou několika románů, povídek a bajek pro děti. Své fejetony, črty a povídky uveřejňovala v řadě časopisů. Byla ženou významného moravského pedagoga, básníka a prozaika Františka Omelky.
 
6. 3. Holcman Josef 65. výročí narození
  * 6. 3. 1952 Kyjov-Skoronice  
Právník, národopisný pracovník, dopisovatel národopisné společnosti ČAV, spisovatel, scénárista. Ve své publikační činnosti věnuje velkou pozornost obci, ze které pochází - Skoronicím. V letech 1979–1992 byl vedoucím divadelního souboru Malá scéna ve Zlíně. Podílel se na scénářích několika filmů s folklorní tématikou. Spolupracuje s časopisem ZVUK. Získal ocenění Osobnost roku 2009 Zlínského kraje (2010) a Cena města Zlína za rok 2015 (2016).
 
6. 3. Zeman Bořivoj 105. výročí narození
  * 6. 3. 1912 Praha
† 23. 12. 1991 Praha
 
Režisér, scénárista. V letech 1936–1946 působil ve zlínkých ateliérech jako autor komentářů a scénářů reklamních a instruktážních filmů, později jako režisér. Podílel se na kombinovaném filmu Karla Zemana Vánoční sen (autor námětu, scénáře a režisér hraných částí). V 50. letech natočil úspěšné veselohry Anděl na horách a Dovolená s andělem. Jeho nejznámějším filmem je pohádka Pyšná princezna. Natočil i několik dalších pohádek, např. Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna a Honza málem králem.
 
8. 3. Batia Antonín 100. výročí úmrtí
  * 24. 3. 1839 Zlín
† 8. 3. 1917 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v letech 1899-1908. Byl majitelem zámečnické firmy. Za jeho starostování stále více získávali podporu obyvatel pokrokáři (přívrženci strany národně sociální a sociální demokraté, kteří hájili české národní požadavky). V době jeho působení byly zakládány další obuvnické továrny a Zlín se stával průmyslovým střediskem.
 
8. 3. Kavan Jan 70. výročí narození
  * 8. 3. 1947 Zlín  
Malíř, grafik. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, atelier grafiky a ilustrace. Těžištěm jeho tvorby je kresba, volná umělecká grafika a užité umění. Pro jeho tvorbu je charakteristickým stylem magický realismus. Věnuje se ilustrování, tvorbě ex libris, návrhům poštovních známek a plakátů. Za ilustrace, exlibris a známky získal řadu ocenění.
 
10. 3. Klátil Fráňa 45. výročí úmrtí
  * 5. 6. 1905 Zlín
† 10. 3. 1972 Washington, D. C. (USA)
 
Novinář, reportér, básník. Na začátku 2. světové války se přihlásil do československé armády ve Francii. Po válce se vrátil do Prahy a v únoru 1948 odešel do exilu. Stal se dopisovatelem rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově. V roce 1954 přesídlil do USA. Od roku 1964 pracoval ve washingtonském archivu Rady svobodného Československa a Sokola.
 
14. 3. Hališka Rostislav 80. výročí narození
  * 14. 3. 1937 Ostrava  
Dirigent, pedagog. Absolvoval obor housle a dirigování na Státní konzervatoři v Brně a na JAMU. Působil ve Filharmonii Bohuslava Martinů jako dirigent (1966–1975) a jako šéfdirigent (1975–1990). Jako hostující dirigent vystupoval se soubory z Prahy, Bratislavy, Moskvy, Berlína, Helsinek, Debrecenu, Mexika aj. Spolupracuje i s operními scénami v Praze, Brně, Liberci, Olomouci a Opavě. Působí jako pedagog na JAMU.
 
15. 3. Šiška Jiří F. 60. výročí narození
  * 15. 3. 1957 Zlín  
Novinář, publicista a spisovatel. V letech 1979–1993 působil v důstojnické hodnosti u leteckých útvarů Čsl. armády a policie. Autor knih s válečnou tématikou (např. Nebe východní fronty), spolupráce s odbornými časopisy a celorepublikovým tiskem (Mladá fronta). Členství v literárních organizacích KALF (Klub autorů literatury faktu) a Obec spisovatelů.
 
16. 3. Bartoš František 180. výročí narození
  * 16. 3. 1837 Mladcová
† 11. 6. 1906 Mladcová
 
Národopisec, folklorista, pedagog, jazykovědec. Téměř třicet let působil v Brně, ponejvíce na Slovanském gymnáziu. Zakladatelský význam mají jeho díla o moravských nářečích. Pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. se stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Ve sběratelské činnosti navázal na dílo Františka Sušila a vydal tři soubory moravských a slezských písní s nápěvy. S jeho pedagogickým působením souvisí i zpracování čítanek a příruček pro střední školy a činnost ediční. Z díla: Dialektologie moravská (1896), Naše děti (1888), Národní písně moravské nově nasbírané (1889 spolu s Leošem Janáčkem), Kytice písní moravských (1890 s Leošem Janáčkem), Národní písně moravské (1900–1901), Dialektologický slovník moravský (1905–1906), Deset rozprav lidopisných (1906), Lid a národ (1883), Moravský lid, Stručný přehled dějin literatury české doby staré a střední (1874), Malá slovesnost (1876). Jeho Dialektologie moravská byla oceněna petrohradskou akademií věd v roce 1895.
 
16. 3. Liška Zdeněk 95. výročí narození
  * 16. 3. 1922 Smečno
† 13. 7. 1983 Praha
 
Hudební skladatel. Jako skladatel filmové hudby působil od roku 1946 ve zlínských filmových ateliérech, později v Praze. Pro Krátký film ve Zlíně napsal hudbu k více než 200 filmům. Spolupracoval např. s Františkem Vláčilem (Markéta Lazarová), Jiřím Seqensem (Hříšní lidé města pražského) a dalšími režiséry. Za hudbu pro Kinoautomat na světové výstavě EXPO 68 v Montrealu se stal laureátem státní ceny.
 
16. 3. Matějka Ladislav 15. výročí úmrtí
  * 21. 5. 1938 Zlín
† 16. 3. 2002 Ostrava
 
Hudební skladatel, dirigent. Dlouhá léta působil především v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Také komponoval hudební komedie, balety, opery, scénickou hudbu pro pořady a inscenace České televize. Zhudebnil např. Karafiátovy Broučky aj.
 
17. 3. Kubečka Vladimír 40. výročí úmrtí
  * 18. 9. 1913 Ostrava
† 17. 3. 1977 Zlín
 
Architekt. Působil ve Zlíně. Projektoval např. regulační plán Zlína (1947), Centrální sklad obuvi (1948) a společně s Vladimírem Karfíkem budovu ONV (1950) i další stavby v jiných městech.
 
18. 3. Krásný Vladimír 15. výročí úmrtí
  * 8. 10. 1946 Zlín-Kudlov
† 18. 3. 2002
 
Básník, spisovatel, překladatel. Básně a povídky publikoval v Tvorbě, Literárním měsíčníku, Mladém světě, Ohníčku, Mateřídoušce ad. Autor básnických sbírek Prstýnky z pouti (1985), Prosté nazývání (1989) ad. Prózu publikoval zejména pod pseudonymy Skand Rayla, Naka Lardys nebo V. K. Fair. Pro českého čtenáře objevil bulharského básníka Ljubomira Christova. Je znám také jako autor textů populární a dechové hudby.
 
19. 3. Jarcovják Vladimír 10. výročí úmrtí
  * 17. 3. 1924 Zlín
† 19. 3. 2007 Praha
 
Malíř, grafik a pedagog. Spoluzakladatel umělecké skupiny Trasa (1954–1969). Žák, později i asistent, Emila Filly. Experimentoval a kombinoval různé malířské techniky. V roce 1965 získal 1. místo pro zahraničního účastníka na Mezinárodním festivalu výtvarného umění v Los Angeles. V sedmdesátých letech se věnoval převážně restaurování. Jeho výtvarná díla našla uplatnění také v architektuře a jsou zastoupena v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.
 
19. 3. Maděra Vladimír 100. výročí narození
  * 19. 3. 1917 Velehrad
† 12. 1. 2013
 
Odbojář, výsadkář. Pracoval u firmy Baťa, kde se podílel na výrobě výstroje pro oblékání baťových mladých mužů. Zapojil se do odbojové organizace Obrana národa. Působil jako čestný předseda Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků v Uherském Hradišti a čestný člen výsadkových veteránů Zlín. Roku 1990 mu byla udělena medaile Za zásluhy o ČSLA-I.stupně.
 
21. 3. Konopka Otto 100. výročí narození
  * 21. 3. 1917 Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
† 26. 4. 2008 Zlín
 
Malíř. Byl zaměstnancem Baťových závodů. Soukromě studoval u akademických malířů - profesorů Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně, figurální tvorbu u J. Kousala, krajinu a zátiší u Vl. Hrocha a figurální tvorbu a krajinu u M. Krasického. Je autorem řady obrazů, kreseb, koláží a grafik. Známá je i jeho plastika Slovácká nevěsta.
 
22. 3. Čelůstka Jan 35. výročí narození
  * 22. 3. 1982 Zlín  
Sportovec – triatlet. Umístil se na 1. místě na mistrovství Evropy v terénním triatlonu (2013), mistrovství Evropy na olympijských tratích (2013) a v Českém poháru (2013), na 2. místě na mistrovství ČR (2009, 2011, 2012). Zúčastnil se olympijských her v Londýně (2012), kde skončil třicátý.
 
22. 3. Huml Jaroslav 100. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 22. 3. 1917 Bruck am Mur (Rakousko)
† 27. 9. 1997 Zlín
 
Evangelický kazatel, pracovník firmy Exico. Ve Zlíně se zapojil do práce ve farním sboru Českobratrské církve evangelické, které se věnoval především po odchodu do důchodu.
 
23. 3. Balcárek Jaroslav Josef 110. výročí narození
  * 23. 3. 1907 Vídeň (Rakousko)
† 10. 4. 1984 Zlín
 
Lyrický básník, publicista, pedagog. Ve Zlíně působil jako středoškolský profesor na gymnáziu a průmyslových školách až do roku 1952, kdy nastoupil do funkce školního inspektora. Funkci vykonával až do roku 1968. Je autorem např. publikace Památník odboje na Ploštině (1975).
 
25. 3. Totušek Miloš 95. výročí narození
  * 25. 3. 1922 Břeclav
† 2. 1. 1983 Zlín
 
Architekt, projektant. Projektoval např. zlínský Stavoprojekt, školu ve čtvrti Díly, velkokapacitní dům na Sokolské ulici nebo sportovní halu Novesta na Březnické ulici.
 
27. 3. Řehák František 120. výročí narození
  * 27. 3. 1897 Krčín
† 1966 Zlín
 
Fotograf, pracovník reklamního oddělení firmy Baťa a majitel zlínského fotoateliéru Foto Řehák. Autor fotografií pro publikaci Stavební deník ve fotografiích Františka Řeháka: stavební rozvoj firmy Baťa a města Zlína v letech 1930–32.
 
28. 3. Kříž Bohuslav 135. výročí narození
75. výročí úmrtí
  * 28. 3. 1882 Zlín-Malenovice
† 22. 6. 1942 popraven v Brně
 
Vlastivědný pracovník, pedagog. Od roku 1928 působil ve Velké Bíteši, byl ředitelem hospodářské školy. Aktivně se podílel na zřízení muzea tamtéž. Byl jmenován správcem a předsedou muzejního spolku. V době okupace se zapojil do boje za osvobození, byl zatčen a popraven v Kounicových kolejích v Brně. Po válce byl vyznamenán Československým válečným křížem.
 
28. 3. Mládek Milan 85. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 28. 3. 1932 Chroustovice u Chrudimi
† 29. 5. 2012 Zlín
 
Technolog, pedagog. Zabýval se materiály a metodami kožedělné výroby. V letech 1970–1985 byl děkanem zlínské Fakulty technologické Vysokého učení technického v Brně.
 
 

Duben

1. 4. Kolařík Ivan 75. výročí úmrtí
  * 22. 3. 1920 Valašské Meziříčí
† 1. 4. 1942 Vizovice
 
Parašutista. Byl členem výsadku Out Distance. Během pátrání gestapa se ukrýval u svého bratra MUDr. Jiřího Kolaříka ve Zlíně. Po odhalení gestapem zemřel na následky požití cyankáli. Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam a Pamětní medailí československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie. Jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. sv. války v Sadu Komenského.
 
2. 4. Fackenberg František Juraj 45. výročí úmrtí
  * 20. 6. 1904 Vídeň (Rakousko)
† 2. 4. 1972 Bojnice (Slovensko)
 
Architekt. Po ukončení studia na VUT v Brně nastoupil roku 1930 jako projektant do Zlínské stavební společnosti. Až do roku 1938 působil ve Zlíně. Autorsky se podílel na návrzích standardů vnitřních zařízení v projektech baťovských prodejen. Byl pověřen výstavbou závodu ve Švýcarsku, poté převzal celou projektovou zahraniční skupinu: Evropa - Asie - Amerika. Byl pověřen výstavbou nového závodu na Slovensku v Baťovanech.
 
2. 4. Janatová Blanka 80. výročí narození
  * 2. 4. 1937
† 24. 1. 1999 Zlín
 
Kulturní pracovnice, učitelka zpěvu. Byla dlouholetou členkou národopisného souboru Vonica a stála u zrodu dětského souboru Vonička (1982).
 
3. 4. Hroch Vladimír 110. výročí narození
  * 3. 4. 1907 Praha
† 21. 9. 1966 Uherské Hradiště
 
Malíř, pedagog. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u Otakara Nejedlého. Působil na zlínské Škole umění (1939–1952) a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1952–1961). Byl jedním z představitelů českého impresionismu. Nejznámější jsou jeho malby městského prostředí Zlína a jihomoravské krajiny.
 
5. 4. Leflík Jan 50. výročí narození
  * 5. 4. 1967 Brno  
Herec. Vyučen jako mechanik, opravář silničních motorových vozidel. Od roku 1975 člen dětského studia Divadla Husa na provázku, od 1990 hrající inspicient téhož divadla. Na 6 měsíců angažmá v hudebním divadle Karlín (herec–tanečník). Od roku 2000 je v angažmá v Městském divadle Zlín.
 
8. 4. Kopecký Ladislav 10. výročí úmrtí
  * 6. 7. 1923 Brno
† 8. 4. 2007 Zlín
 
Publicista, překladatel. Farář Církve československé husitské. Ve Zlíně působil od roku 1974. Překládal z němčiny, např. tři knihy kázání Waltera Lüthiho: Adam, Abraham a Jakob (1992). Publikoval v Českém zápase, Křesťanské revui, v kalendáři Církve československé husitské Blahoslav, v Katolickém týdeníku aj.
 
10. 4. Podzimek Karel 95. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 10. 4. 1922 Milíčeves
† 4. 4. 2012 Zlín
 
Absolvent Baťovy školy práce. Absolvoval mistrovskou školu a vyšší průmyslovku.Od svých dvaceti let pracoval jako mistr gumárenské dílny. Od roku 1949 působil jako ředitel gumárenského učiliště, od roku 1965 jako vedoucí technického rozvoje Svitu. Po roce 1968 pracoval jako řadový pracovník odboru výroby. Po revoluci dělal poradce novému řediteli Svitu, posléze pomáhal vyvíjet ortopedické výrobky.
 
11. 4. Králík Jiří 65. výročí narození
  * 11. 4. 1952 Zlín  
Sportovec – hokejista. Hokejový brankář. Hokej hrál za TJ Gottwaldov 1963–1976 a 1983–1985. Mistr ČSSR 1982 a 1983, mistr světa 1985. Byl nejlepším brankářem mistrovství světa 1982 a 1985. V témže roce byl vyhlášen také nejlepším hokejistou Evropy.
 
12. 4. Králík František 75. výročí narození
  * 12. 4. 1942 Zlín
† 7. 9. 1974 Hranice (okr. Přerov)
 
Sportovec – házenkář. Držitel stříbrné medaile z olympijských her v roce 1972 v Mnichově, kde odehrál čtyři utkání. V československé lize hrál za Cement Hranice.
 
15. 4. Hanačík Antonín 155. výročí úmrtí
  * 30. 8. 1783 Zlín
† 15. 4. 1862 Zlín
 
Varhanář, stavěl varhany pro venkovské kostely na jihovýchodní Moravě. Od 50. let 19. století nelze přesně určit, které varhany stavěl on a které jeho mladší syn stejného jména. Do této doby postavil např. varhany ve Valašských Kloboukách, Velehradě či v Lidečku.
 
15. 4. Kutý Vladimír 55. výročí narození
  * 15. 4. 1962 Kroměříž  
Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, prošel zemědělským provozem. Po sedmi letech začal působit na Ředitelství pošt v Kroměříži jako ekonomický náměstek. V r. 1995 vedoucí kanceláře a zástupce přednosty kroměřížského okresního úřadu. Od ledna 2001 pracuje na krajském úřadě.
 
17. 4. Hábl Zdeněk 35. výročí narození
  * 17. 4. 1982 Zlín  
Sportovec – sledge hokejista. Hráč SHK LAPP Zlín a sledge hokejové reprezentace. Účastník několika mistrovství světa a mistrovství Evropy, 5. místo na Paralympijských hrách ve Vancouveru (2010). V současné době patří mezi nejlepší útočníky České republiky. Získal ocenění Nejlepší handicapovaný sportovec Zlínského kraje 2009.
 
18. 4. Jančíková Františka 120. výročí narození
70. výročí úmrtí
  * 18. 4. 1897 Kostelec u Zlína
† 20. 4. 1947 Holešov
 
Učitelka, vlastivědná a národopisná pracovnice Valašska. Výsledky svých národopisných výzkumů uveřejňovala v časopisech Podřevnicko, Český lid, Vlastivědný sborník župy olomoucké pro mládež a v jiném regionálním tisku. Nejvýznamnější je její studie, obsahující výsledky národopisných výzkumů, prováděných od roku 1924 do roku 1941 v Držkové. Monografie Valašská dědina Držková byla vydána v roce 2015.
 
19. 4. Račanský František 125. výročí narození
  * 19. 4. 1892 Louňovice
† 1980
 
Lékař – ortoped. Primář ortopedického oddělení (1929–1947) Baťovy nemocnice. Autor Učebnice péče o nohu (1933).
 
19. 4. Šmíd Miroslav 85. výročí narození
  * 19. 4. 1932 Zlín
† 7. 6. 2006 Bratislava
 
Dirigent. Působil na Slovensku. Těžiště jeho tvorby bylo v souboru Lúčnica. Řadu let spolupracoval s Filmovým symfonickým orchestrem v Praze. Působil i jako hudební skladatel.
 
21. 4. Labuť Josef 70. výročí úmrtí
  * 11. 3. 1883 Moravany u Čáslavi
† 21. 4. 1947 Zlín
 
Obuvník, pracovník firmy Baťa. V roce 1926 založil modelárnu pro výrobu luxusní obuvi. Podílel se na vzniku muzea historické obuvi.
 
23. 4. Zemanová Ludmila 70. výročí narození
  * 23. 4. 1947 Zlín  
Výtvarnice, ilustrátorka, animátorka, spisovatelka, pedagožka. Působila ve Filmových ateliérech Zlín. S otcem Karlem Zemanem spolupracovala na filmech Ukradená vzducholoď a Pohádka o Jeníčkovi a Mařence. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Věnovala se zejména papírkové cut-out a stop motion metodě animace. Od roku 1984 žije v Kanadě. Jako pedagožka působila na Emily Carr College ve Vancouveru. Její film Lord of the Sky získal několik ocenění a byl nominován na Oscara. Za knižní trilogii o Gilgamešovi získala nejvyšší literární cenu kanadské vlády. V roce 2015 vydala knihu o svém otci Karel Zeman a jeho kouzelný svět.
 
28. 4. Semerád Karel 80. výročí narození
  * 28. 4. 1937 Blatná
† 30. 11. 2015
 
Herec, divadelní režisér, prozaik, dramatik, pedagog. V letch 1968–1990 působil v Městském divadle Zlín. Je autorem několika divadelních her, psal také pohádkové hry pro děti. Vydal např. Čtení do vlaku, novelu Mezi magory domov můj. Adaptoval několik literárních předloh, např. Nejkrásnější produkce světa, Dramata nedoslýchavé kapely, Vyhánění divadla. Napsal námět a scénář k filmu Jemné umění obrany (1987). Působil jako režisér v Městském divadle Zlín a jako hostující režisér v řadě dalších divadel.
 
28. 4. Zerzáň Zdeněk 80. výročí narození
  * 28. 4. 1937 Zlín  
Podnikatel, politik, spisovatel, cestovatel. V letech 1967–1987 náčelník Horské služby v Jeseníkách. Autor Turistického průvodce po Jeseníkácch. Nositel nejvyššího vyznamenání Horské služby ČR (1985).
 
30. 4. Schindler Robert 75. výročí narození
  * 30. 4. 1942 Zlín  
Malíř, grafik, řezbář. Naivní malíř – sám se nazývá autodidaktem. Zabýval se dřevořezbou, vyřezával malé figurky typizovaných černošských bůžků. V malbách se objevují deformované figurální variace ženského těla, portrétů a krajin. Zabývá se také tvorbou exlibris.
 
 

Květen

2. 5. Černohous Alan 50. výročí narození
  * 2. 5. 1967 Zlín  
Básník, spisovatel, písničkář, cestovatel, překladatel ruské filosofie a pravoslavné teologické literatury. Autor románu Výplach (1991), novely Věčná paměť (1990), bánické sbírky Kosmické liturgie (1994) ad.
 
6. 5. Dubanská Zdena 85. výročí narození
  * 6. 5. 1932  
Pedagožka. Zabývala se speciální pedagogikou, budováním systému umožňujícího společenskou integraci handicapované mládeže. Je nositelkou Ceny města Zlína (1998).
 
7. 5. Kovářů Věra 85. výročí narození
  * 7. 5. 1932 Brno  
Etnografka, choreografka, odborná poradkyně. Ve Zlíně působila v letech 1956–1961. Věnuje se scénickému zpracování folkloru. Byla členkou řady souborů, například Bartošova souboru lidových písní a tanců a Kašavy. Své teoretické znalosti lidového kroje využila při navrhování krojového vybavení pro řadu souborů. Významně zasáhla do scénického zpracování folklorního materiálu na Brněnsku a Zlínsku.
 
8. 5. Friedlová Zdeňka 60. výročí narození
  * 8. 5. 1957 Zlín  
Knihovnice. Od roku 1979 pracovala ve Zlíně v odborných knihovnách, od roku 1995 v Okresní knihovně ve Zlíně. V roce 1998 se stala ředitelkou Knihovny Františka Bartoše, od roku 2002 je ředitelkou Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Publikuje články v oboru, je členkou redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje a Edice Zlínský kraj.
 
10. 5. Kolmačka Vít 60. výročí narození
  * 10. 5. 1957 Zlín  
Básník. Působil v literární skupině mladých autorů okolo Jihomoravského almanachu Ladění. Své básně publikuje v časopisech a sbornících, např. Adresa: Gottwaldov 2, Obrázky s Atlantidou, Šuplík I, Jsme žízeň na hladině.
 
11. 5. Bubílková Zuzana 65. výročí narození
  * 11. 5. 1952 Zlín  
Novinářka, moderátorka, publicistka, politická komentátorka. Do povědomí diváků se zapsala jako moderátorka diskusního pořadu s Otou Černým Co týden dal, později vystupovala s Miloslavem Šimkem v satirickém politickém pořadu S politiky netančím a Politické harašení. Je autorkou a spoluautorkou řady knih.
 
11. 5. Dvořák Tomáš 45. výročí narození
  * 11. 5. 1972 Zlín  
Sportovec – desetibojař. Trojnásobný mistr světa v desetiboji z let 1997, 1999 a 2001. Držitel bronzové medaile z olympiády 1996, stříbrných medailí z halového mistrovství Evropy 1995 a 1996 a zlaté medaile z halového mistrovství Evropy 2000 v sedmiboji. Nejlepší sportovec České republiky za rok 1997 a držitel řady dalších sportovních ocenění.
 
11. 5. Petr František 70. výročí narození
  * 11. 5. 1947  
Architekt, regionální politik, dlouhodobý člen Rady města Zlína, iniciátor stavby pomníků Tomáše Bati a J. A. Bati. Autor např. urbanistického řešení areálu ZOO Lešná, motorestu v Zádveřicích nebo stavby prodejny Toyota ve Zlíně-Loukách.
 
14. 5. Jandík Stanislav 115. výročí narození
  * 14. 5. 1902 Praha
† 1. 8. 1970 Praha
 
Redaktor, publicista, novinář, původním povoláním grafik. Byl redaktorem Baťových závodů. Je autorem sociologické reportáže Železní tovaryši (1938), reportáže Masaryk na Valašsku (1936) aj. Publikoval v časopisech Zlín a České slovo.
 
18. 5. Zapletal Radoslav 80. výročí narození
  * 18. 5. 1937 Zlín
† 30. 5. 2010
 
Hudebník, hudební skladatel. Houslista, hráč na pastýřské píšťalky. Dlouholetý primáš Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, zde působil od roku 1963 (nastoupil jako první houslista) do roku 1993. Upravoval lidové písně, spolupracoval s regionálními muzikami a soubory.
 
19. 5. Schiebelová–Baťová Anna 145. výročí narození
  * 19. 5. 1872 Zlín
† 25. 7. 1936 Kroměříž
 
Spoluzakladatelka firmy Baťa, sestra Antonína a Tomáše Bati. Za 1. světové války podnikala obchodní cesty do Oděsy a Bělehradu. Po válce cestovala po západní Evropě jako obchodní zástupkyně.
 
21. 5. Richtr Alois 90. výročí narození
  * 21. 5. 1927 Zlín
† 1995
 
Průmyslový designer. Vyučil se u firmy Baťa jako elektromechanik, později kreslič. Studoval obor tvarování a návrhářství strojů a přístrojů u Z. Kováře na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (1949–1954). Vytvořil řadu měřicích přístrojů, nové tvary dopřádacích a šicích strojů. Spolu s s vynálezcem Vladimírem Svatým je držitelem světového primátu a československého patentu za tvar hydraulických a pneumatických trysových stavů.
 
22. 5. Kozlík Jaroslav 110. výročí narození
  * 22. 5. 1907 Bystřice pod Hostýnem  
Pedagog. Působil na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně (1933–1945). Byl průkopníkem projektového vyučování. Spolupracoval na tvorbě poválečné koncepce tělovýchovy na školách. Působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Po sovětské okupaci byl nucen odejít do penze, k pedagogice se opět vrátil až v roce 1990. Je autorem více než 30 knih, např. Aktuální historie: kapitoly o zkušenostech pokusných škol ve Zlíně z let 1929–1939.
 
22. 5. Rathauzský Alfréd 100. výročí narození
  * 22. 5. 1917 Brno  
Lékař – chirurg. Od roku 1947 působil v Baťově nemocnici ve Zlíně, od roku 1953 pak v Závodním ústavu národního zdraví. Jako primář chirurgie pracoval až do svého odchodu do důchodu.
 
23. 5. Lapčík Josef 80. výročí narození
  * 23. 5. 1937 Tupesy  
Keramik. Zabývá se zejména figurální a užitou keramikou. Působil na zlínské průmyslové škole a ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie. Pro originální povrchovou úpravu figurek používá engobu (úprava povrchu redukcí oxidů kovů různorodými glazurami). Vytvořil prostup pro výrobu "černého nádobí" v elektrické peci.
 
23. 5. Thuma Josef A. 75. výročí úmrtí
  * Uherský Ostroh
† 23. 5. 1942 Zlín
 
Obchodník, veřejný činitel. Člen zastupitelstva a od roku 1919 člen městské rady. Pracoval ve výboru spořitelny města Zlína v letech 1913–1923. Od roku 1932 byl členem ředitelství Spořitelny města Zlína.
 
24. 5. Machálková Leona 50. výročí narození
  * 24. 5. 1967 Zlín  
Zpěvačka, muzikálová herečka, moderátorka. Moderovala na rozhlasové stanici Alfa (1991–1994) a v rádiu Evropa 2. Účinkovala např. v muzikálech West Side Story, Jesus Christ Superstar, Dracula, Bídníci, Hamlet ad. Za několik alb obdržela zlaté a platinové desky. Spolupracuje s různými hudebními tělesy, např. se zlínskou a královéhradeckou filharmonií, Státní operou Praha, Big Bandem Felixe Slováčka ad.
 
26. 5. Vašek Lubomír 105. výročí narození
30. výročí úmrtí
  * 26. 5. 1912 Dubňany
† 19. 7. 1987 Zlín
 
Pedagog. V letech 1939–1962 vyučoval na Gymnáziu ve Zlíně matematiku a fyziku, v letech 1954–1961 byl ředitelem tamtéž. Později vysokoškolský pedagog na Fakultě technologické Vysokého učení VUT Brno ve Zlíně. Je autorem a spoluautorem řady učebnic fyziky.
 
28. 5. Pásovedz Dobromil
(vlastním jménem Martin Pášma)
45. výročí narození
  * 28. 5. 1972 Košice  
Mediální odborník, moderátor, autor, divadelník. Dlouhá léta působil v rozhlasových stanicích. Je dramaturgem zlínského filmového festivalu. Pod pseudonymem Dobromil Pásovedz napsal knihu příběhů ve starozlínském nářečí Starozlínský poklat. Jako moderátor dlouhodobě spolupracuje např. s F Dur Jazz Bandem. Vlastní divadelní komedie hraje zejména v klubu Zelenáčova šopa.
 
29. 5. Bubeník Květoslav 95. výročí narození
  * 29. 5. 1922 Kostelec na Hané
† 19. 7. 1993 Dvůr Králové
 
Malíř, scénograf, výtvarník, ilustrátor. Studoval obor jevištní výtvarnictví u J. Sládka na Škole umění ve Zlíně (1938–1942). Byl totálně nasazen (1942–1945). Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1945–1948). Pracoval v Divadle státního filmu jako výtvarník, v letech 1950–1952 jako šéf výpravy, dekorační malíř, ilustrátor a výtvarný architekt. Působil v Národním divadle (1952–1988) jako jevištní výtvarník a asistent šéfa výpravy, později jako vedoucí malíren. Navrhoval i výpravy v Itálii, Německu a Řecku. Získal stříbrnou medaili za scénografii na Pražském quadriennale (1975).
 
29. 5. Kadlec-Filípek Libor 35. výročí úmrtí
  * 23. 2. 1959 Zlín
† 29. 5. 1982 Brno
 
Herec, básník. Po studiích gymnázia nebyl přijat na FAMU, DAMU, JAMU ani brněnskou pedagogickou fakultu, studoval proto dva roky Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Poté pracoval jako knihovník v Sokolnicích a v Újezdě u Brna, noční vrátný a reprodukční fotograf zlínských tiskáren. V Brně spolupracoval s Divadlem na provázku a byl hercem alternativního divadla Tak-Tak. Tragicky zemřel pod koly brněnské tramvaje v noci 29. května 1982. Je autorem sbírky Žádné dívky, nic a deníkových textů Básně, deníky, hříčky.
 
30. 5. Bajaja Antonín 75. výročí narození
  * 30. 5. 1942 Zlín  
Prozaik, básník, publicista, redaktor. Publikuje v regionálním i celostátním tisku. Působil jako redaktor Svobodné Evropy. Byl členem Rady České televize (2011–2014). Působí v redakční radě časopisu pro kulturu a společenské dění ZVUK. V roce 2004 obdržel cenu Magnesia Litera za nejlepší prózu roku 2003 Zvlčení (romaneto). V roce 2010 se stal nositelem Ceny za literaturu za knihu Na krásné modré Dřevnici a nositelem Ceny města Zlína za rok 2010.
 
31. 5. Vítek Antonín 125. výročí narození
  * 31. 5. 1892 Prostějov
† 12. 4. 1979 Zlín
 
Architekt, projektant. Je autorem projektu školy v Malenovicích (1933) a regulačních plánů Louky a Kostelec-Štípa (1948–1949). Projektoval typový baťovský dvoj a čtyřdomek a činžovní a obchodní dům firmy Baťa v pražských Holešovicích (1935). Spolu s V. Karfíkem a F. L. Gahurou se zúčastnil soutěže na projekt Společenského domu v Otrokovicích-Baťově. Je autorem regulačních plánů satelitu Baťových závodů ve Vukovaru v Chorvatsku a Möhlinu ve Švýcarsku. Spolupracoval i na pomnících Boženy Němcové a Bedřicha Smetany v Praze.
 
 

Červen

1. 6. Blaha František 105. výročí narození
  * 1. 6. 1912 Horní Újezd u Přerova
† 5. 6. 1984 Zlín
 
Pedagog, sbormistr. Patřil k organizátorům hudebního života ve Zlíně. Založil tradici výchovných koncertů pro mládež. Psal rozhlasové relace pro mládež, redigoval zpěvníky Maminkám (1937), Zpěvník škol v přírodě (1951), Naše nejkrásnější písně (1952,1953) a další.
 
1. 6. Řezníček Jiří 60. výročí úmrtí
  * 25. 10. 1915 Jasenná
† 1. 6. 1957 Zlín
 
Voják, plukovník letectva. V mládí pracoval jako dělník u firmy Baťa ve Zlíně. Absolvoval vojenskou školu v Olomouci a za 2. světové války působil jako stíhací pilot ve Francii, později ve Velké Británii. Utrpěl těžké zranění při Slovenském národním povstání v roce 1944. Obdržel řadu uznání a vyznamenání. Po válce se vrátil zpět do Zlína.
 
2. 6. Mistrík Jerguš 75. výročí narození
  * 2. 6. 1942 Martin (Slovensko)  
Lékař – kardiolog. Ve Zlíně působí od roku 1975. Zabývá se kardiologií a intenzivní péčí. Byl prvním vedoucím lékařem Jednotky intenzivní péče Interní kliniky Baťovy nemocnice ve Zlíně.
 
3. 6. Scholaster Emil 75. výročí úmrtí
  * 1871 Lípa
† 3. 6. 1942 Lípa
 
Publicista, kulturní historik. Téměř čtyřicet let působil jako člen obecního výboru v Lípě a několikrát byl zvolen starostou obce. Sepsal dějiny papíren na Podřevnicku a dějiny stavby železnice Otrokovice–Zlín. Byl dopisovatelem časopisu Podřevnicko. Věnoval se sběru historických předmětů a národopisných památek pro tehdejší Krajinské museum ve Vizovicích.
 
7. 6. Kučera Kamil 15. výročí úmrtí
  * 25. 12. 1910 Zábřeh-Ráječek
† 7. 6. 2002 Praha
 
Mikrobiolog. V letech 1948–1949 vedl Ústav klinické patologie a obor patologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působil jako přednosta ústřední vyšetřovací laboratoře nemocnice ve Zlíně. Autor učebnic o mikrobiologii a práci v lékařské laboratoři.
 
7. 6. Rybka Zdeněk 90. výročí narození
  * 7. 6. 1927 Podkarpatská Rus  
Ekonom, bankovní úředník. Absolvent Baťovy školy práce a člen Klubu absolventů. Autorem studie Základní zásady Baťova systému pro podnikatele a vedoucí pracovníky i autor řady odborných článků. V současné době je mimo jiné místopředsedou výboru klubu ABŠ (Absolventi Baťovy školy) ve Zlíně.
 
8. 6. Devátý Stanislav 65. výročí narození
  * 8. 6. 1952 Zlín  
Politik, advokát. Vykonával různá povolání, někdejší disident. Byl členem a mluvčím Charty 77, spoluzakladatelem SPUSA. V letech 1992–1996 prozatímní ředitel Bezpečnostní informační služby. Od roku 1997 se věnuje advokátní praxi.
 
9. 6. Rác Jan 60. výročí narození
  * 9. 6. 1957 Kraslice  
Romský aktivista, sbírá publikace na téma Romů a nahrávky romské hudby. Publikační a výstavní aktivity.
 
9. 6. Zikmund Adolf 95. výročí narození
  * 9. 6. 1922 Morkůvky u Břeclavi
† 19. 3. 1998 Zlín
 
Architekt. Řadu let pracoval ve Stavoprojektu. V roce 1966 stál u zrodu Útvaru hlavního architekta gottwaldovské městské aglomerace. Ve funkci hlavního architekta působil 20 let. Pracoval v porotách mnoha urbanistických a architektonických soutěží. Ve Zlíně je autorem tří výškových obytných domů na ulici Ševcovská a vysokoškolské koleje na Štefánikově ulici.
 
10. 6. Budínová Drahomíra 95. výročí narození
  * 10. 6. 1922 Tvrdonice
† 7. 1. 2015
 
Operní pěvkyně, folkloristka, pedagožka. Založila dětský národopisný soubor Barvínek. Je nositelkou Ceny města Zlína (2005).
 
11. 6. Charvátová Olga 55. výročí narození
  * 11. 6. 1962 Zlín  
Sportovkyně – lyžařka. Je třináctinásobnou mistryní republiky. V letech 1977–1986 reprezentovala Českou republiku na Světovém poháru ve sjezdovém lyžování. Je držitelkou tří titulů akademické mistryně světa a bronzové medaile ze Zimních olympijských her v roce 1984 v Sarajevu. Je členkou Mezinárodní lyžařské federace.
 
11. 6. Kosek Pavel 45. výročí narození
  * 11. 6. 1972 Zlín  
Filolog, pedagog. Zabývá se historickým vývojem češtiny a barokní češtinou. Působil na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2000–2003), na Ostravské univerzitě (1995–2004) a od roku 2003 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
 
13. 6. Chudara Svatopluk 35. výročí úmrtí
  * 11. 9. 1929 Zlín
† 13. 6. 1982 Zlín
 
Malíř, grafik. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně. Věnoval se volné a užité grafice (linořez, igeloryt), kde těžil z kontaktu černé a bílé.
 
13. 6. Spitz Ferdinand 105. výročí narození
  * 13. 6. 1912
† 25. 4. 1945 Zlín
 
Zaměstnanec firmy Baťa, zapojen aktivně v protinacistickém odboji. Po prozrazení místa ilegální schůzky byl zastřelen gestapem. Byl hlavním kandidátem na nejvyšší funkci v poválečných Baťových závodech.
 
15. 6. Holub Vladislav 65. výročí narození
  * 15. 6. 1952 Zlín  
Umělecký kovář, rodinná tradice kovářského řemesla sahá až do roku 1823. V současnosti žije a pracuje v Rožnově pod Radhoštěm.
 
16. 6. Staněk Stanislav 35. výročí úmrtí
  * 9. 11. 1903 Brno
† 16. 6. 1982 Uherské Hradiště
 
Botanik, florista, konzervátor ochrany přírody, učitel. V roce 1954 vydal Náčrt květeny gottwaldovského kraje a v roce 1996, již po jeho smrti, vyšly díky jeho spolupracovníkům zpracované floristické terénní zápisky pod názvem Historická květena Bílých Karpat.
 
20. 6. Tlusták Tomáš 200. výročí narození
120. výročí úmrtí
  * 20. 6. 1817 Zlín
† 9. 9. 1897 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v letech 1864–1871. Jako obecní radní působil už před zvolením do této funkce. V době jeho působení se ve Zlíně opravily cesty a most přes řeku Dřevnici, zřídila se lékárna, jednalo se o stavbě špitálu a nové farní budovy.
 
 

Červenec

1. 7. Lhotský Alois 100. výročí narození
  * 1. 7. 1917 Velké Meziříčí
† 18. 11. 1990 Zlín
 
Kulturní pracovník. V letech 1956–1970 byl ředitelem zlínského divadla. Za jeho působení vzniklo Divadélko v klubu a v roce 1967 byla otevřena nová divadelní budova. Po nuceném odchodu z funkce v roce 1970 vykonával dělnická povolání a věnoval se ochotnickému divadlu. V roce 1989 byl osobně i profesně rehabilitován a stal se poradcem ředitele Městského divadla Zlín.
 
2. 7. Mrázek Vojtěch 85. výročí narození
  * 2. 7. 1932 Prusinovice
† 26. 7. 2014
 
Básník a prozaik. Pracoval jako gumárenský technik ve Zlíně. Svými pracemi přispíval do mnohých časopisů. Autor sbírek: Hraniční kameny (1975), Odkrytá znamení (2000), Roztržené sny (2011) ad.
 
2. 7. Potůček Jiří 75. výročí úmrtí
  * 19. 7. 1919 Bruneck (Itálie)
† 2. 7. 1942 Pardubice-Trnová
 
Parašutista, protifašistický bojovník. Vyučen u firmy Baťa, později pracoval jako instruktor v gumárnách. Působil jako radiotelegrafista ve skupině SILVER A, určené k provedení atentátu na R. Heydricha. Byl zastřelen jako poslední ze skupiny. In memoriam získal hodnost kapitána pěchoty a byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939.
 
3. 7. Stoppard Tom 80. výročí narození
  * 3. 7. 1937 Zlín  
Dramatik, spisovatel, scénárista. Žije ve Velké Británii. Proslavil se hrou Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi (1966). Na svém kontě má na 30 divadelních her. V roce 1997 byl povýšen do rytířského stavu a obdržel titul sir a v roce 2000 získal nejvyšší ocenění udělované královnou Řád za zásluhy (Order of Merit). V roce 1999 získal Oscara za scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare a v roce 2011 cenu ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Pod záštitou Nadace Charty 77 je udělována českým autorům za esejistické literární dílo Cena Toma Stopparda.
 
4. 7. Struhala Bohumil 45. výročí úmrtí
  * 30. 5. 1903 Holešov
† 4. 7. 1972 Holešov
 
Učitel, archivář, muzejník, divadelní ochotník, hudebník a člen redakční rady časopisu Podřevnicko. V Želechovicích založil v roce 1925 pěvecký spolek Lumír. V časopise Podřevnicko publikoval své příspěvky k regionu. Spolupracoval s Oblastním muzeem ve Zlíně. Podílel se na organizaci numizmatických výstav.
 
5. 7. Němečková Kornelie 85. výročí narození
  * 5. 7. 1932 Vsetín  
Výtvarnice, grafička. Studovala ve Zlíně na Střední uměleckoprůmyslové škole. Známá je především její vystřihovaná grafika. Věnovala se i známkové tvorbě a získala ocenění Nejlepší známka roku (1980). Vytvořila animované filmy, televizní znělku Zpívánky aj. Často spolupracovala se svým manželem sochařem Zdeňkem Němečkem.
 
5. 7. Svoboda Zdeněk 90. výročí narození
  * 5. 7. 1927 Slavkov  
Básník, překladatel, publicista. Emeritní farář Církve československé husitské. Ve Zlíně působí od roku 1991. Připravil antologie z české a slovenské literatury s Joachimem Dachslem a Jörgem Hildebrandtem. Překládá z němčiny. Publikuje v křesťanských časopisech a v časopise ZVUK. Spolupracuje s Českým rozhlasem v Brně.
 
6. 7. Peňáz František 105. výročí narození
  * 6. 7. 1912 Pašovice
† 1. 5. 1996 Hřivinův Újezd
 
Malíř, grafik. Začínal jako pracovník oddělení Tisk v Baťových závodech. Je jedním z prvních absolventů Školy umění. Již během studia ilustruje pro nakladatelství TISK dětské knihy Včelka Mája a její dobrodružství, Louskáček a myší král, Čarovná truhlice. Úzce spolupracoval se Stavebním oddělením, které vedl arch. Vladimír Karfík. 1948–1968 zaměstnán v projekci Centroprojektu. Je autorem více než dvou set interiérů kostelů na Moravě a na Slovensku. Prvních výstav se dočkal až po roce 1989.
 
6. 7. Vaňhara Josef 110. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 6. 7. 1907 Zlín
† 11. 9. 1997 Zlín
 
Novinář, spisovatel. Pracoval v Baťových závodech v redakci časopisu Zlín. Dále publikoval v časopisech Tep, Výběr a v řadě dalších. Od roku 1947 pracoval jako zahraničně politický redaktor Svobodného slova. Po únoru 1948 nesměl publikovat. Je autorem publikace Zlínské letectví (1933) a Příběh jednoho muže a jednoho města (1994). Své vlastní zážitky z tábora nucených prací v Příbrami, kde byl z politických důvodů uvězněn, zachytil v autobiografické knize Zpráva o jedné zkušenosti (1995). Je nositelem Ceny města Zlína (1993).
 
7. 7. Slovenčík Antonín 70. výročí úmrtí
  * 12. 6. 1878 Zlín
† 7. 7. 1947 Zlín
 
Pedagog, kulturní pracovník. Působil na obuvnické průmyslovce. Byl činný ve zlínském předválečném zastupitelstvu. Zasloužil se o vybudování městského muzea a podílel se na rozvoji místního kulturního života. Vyučoval hru na hudební nástroje a vedl v Malenovicích místní kapelu. Jeho zápisky jsou využívány jako kronika první poloviny 19. století, zaznamenal např. zástavbu Zlína, ale také vodní toky ve městě aj.
 
10. 7. Štroblík Vladimír 75. výročí narození
  * 10. 7. 1942 Zlín  
Archivář. Zabývá se regionálními dějinami Zlínska. Působil ve Státním okresním archivu Zlín. V roce 2006 obdržel medaili „Za zásluhy o české archivnictví“.
 
11. 7. Červinka Vincenc 35. výročí úmrtí
  * 22. 4. 1901 Zlín
† 11. 7. 1982 Zlín
 
Předseda MěNV v Gottwaldově. V čele města stál ve dvou obdobích, v letech 1952–1954 a 1960–1964. V letech 1964–1968 byl poslancem Národního shromáždění. V době jeho působení na radnici se začalo stavět velké panelové sídliště v Malenovicích a zastřešování zimního stadionu.
 
12. 7. Baťa Tomáš 85. výročí úmrtí
  * 3. 4. 1876 Zlín
† 12. 7. 1932 Otrokovice (při letecké havárii)
 
Průmyslník. V roce 1894 založil spolu s bratrem Antonínem a sestrou Annou ve Zlíně obuvnický závod, který v roce 1931 přeměnil na akciovou společnost, budující další podniky doma i v zahraničí. Proslavil se aplikací nejnovějších amerických podnikatelských aktivit (fordismu, taylorismu a pod.). Zasloužil se mimořádně o rozvoj města Zlína, kde byl v letech 1923–1932 starostou. Zahynul tragicky při letecké havárii.
 
12. 7. Brouček Jindřich 85. výročí úmrtí
  * 30. 6. 1893 Břeclav
† 12. 7. 1932 Otrokovice
 
Pilot firmy Baťa. V roce 1932 podnikl jako první pilot v Československu dálkový let do Indie. V červenci téhož roku tragicky zahynul, když se zřítil po startu s malým dopravním letadlem, na jehož palubě byl i Tomáš Baťa.
 
12. 7. Najbrt Přemysl 90. výročí narození
  * 12. 7. 1927 Praha
† 16. 4. 2004
 
Publicista, notář. Autor turistických průvodců Vizovické a Hostýnské vrchy (1960), Valašsko (1966), Beskydy a Valašsko (1974) a spoluautor turistických map. Byl prvním předsedou Českého svazu orientačního běhu.
 
15. 7. Devátová Anna 75. výročí narození
  * 15. 7. 1942 Zlín
† 29. 7. 2003 Zlín
 
Učitelka, muzejnice. Působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Vydala Bibliografii díla Františka Bartoše (1997) a Tabulkový životopis Františka Bartoše (1998), významná díla pro bartošovské badatele.
 
16. 7. Lukavský Radomír 20. výročí úmrtí
  * 30. 5. 1928 Zlín
† 16. 7. 1997 Brno
 
Knihovník. V letech 1960–1969 byl ředitelem Okresní lidové knihovny v Gottwaldově. Má velkou zásluhu na rozvoji místních knihoven v okrese. V roce 1990 patřil k zakládajícím členům obnoveného Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
 
18. 7. Čančík Jiří 95. výročí narození
  * 18. 7. 1922 Bratislava
† 22. 8. 2001 Zlín
 
Architekt. Od roku 1948 pracoval v architektonickém ateliéru firmy Baťa v Luhačovicích. Podle jeho projektů byly realizovány školy, v letech 1953–1956 sídliště Mojmír v Uherském Hradišti. Je spoluautorem budovy Stavoprojektu ve Zlíně a rekreačního střediska Sigmy v Luhačovicích. Jeho nejvýznamnějším dílem je stavba krematoria ve Zlíně (1978).
 
18. 7. Klimša Josef 65. výročí narození
  * 18. 7. 1952 Ostrava  
Fotograf. Absolvoval tříletý Institut výtvarné fotografie. Je členem sdružení Valašský názor. Je členem mezinárodní Jury fotografického svazu a pověřenec FIAP pro ČR.
 
19. 7. Očenášek Jaroslav 50. výročí úmrtí
  * 10. 2. 1901 Němčice nad Hanou
† 19. 7. 1967 Zlín
 
Vlastivědný pracovník, sbormistr, hudební skladatel, archivář. Je zakladatelem Muzea v Kelči, autorem informační publikace Dějiny starobylého města Kelče. Po přistěhování do Zlína se stal zakladatelem a budovatelem okresního archivu.
 
21. 7. Dokulil Bohumil 105. výročí narození
  * 21. 7. 1912 Brno
† 17. 2. 1998 Zlín
 
Lékař – pediatr. V roce 1947 se stal primářem dětského a kojeneckého oddělení nemocnice ve Zlíně. Během svého působení založil v okrese Zlín síť dětských poraden. Byl jedním z průkopníků léčby novorozenecké žloutenky výměnou krve dítěte. Velké úspěchy zaznamenal v léčbě dětské obrny. Působil i v zahraničí.
 
23. 7. Roštínský Jaromír 75. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 23. 7. 1942 Lovčice
† 23. 9. 2012
 
Herec, režisér, spisovatel. Působil v divadle v Mostě (1936–1969), jako vedoucí činohry ve Státním divadle v Brně (1980–1985) a v Divadle pracujících v Gottwaldově (1969–1980 a 1986–1989), v letech 1986–1989 jako ředitel. Účinkoval ve filmech Terezu bych kvůli žádné holce neopustil (1976), Děti zítřků (1980), Hurá za ním (1988), Nasrefin (1984), seriálu Slovácko sa nesúdí (1974) aj. Je autorem knihy Jezdecký slabikář (1995).
 
23. 7. Zlín Karel 80. výročí narození
  * 23. 7. 1937 Zlín  
Básník, prozaik, překladatel, výtvarník, sochař. Básně publikuje od poloviny šedesátých let, mj. v časopisech Sešity, Host do domu, Orientace. Kromě básnických sbírek je také autorem desítek filmových plakátů pro české i zahraniční filmy. V roce 1976 odešel do Paříže, kde se proslavil jako sochař. Nejznámější je jeho socha Sluneční bárka, která zdobí park zámku Rambouillet na okraji Paříže. V roce 2010 byla ve zlínském Domě umění uspořádána výstava jeho obrazů, soch i filmových plakátů.
 
26. 7. Škarka Pavel 75. výročí narození
  * 26. 7. 1942 Uherské Hradiště
† 8. 9. 2014 Zlín
 
Designer, sochař, vysokoškolský pedagog. Byl žákem Zdeňka Kováře. Od roku 1973 působil na detašované katedře designu VŠUP ve Zlíně, v letech 1989–1999 jako její vedoucí. Byl ředitelem Vyšší odborné filmové školy ve Zlíně. Stál u zrodu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a její Fakulty multimediálních studií, kde byl v letech 2002–2005 děkanem. Navrhoval nářadí, měřicí přístroje, tiskařské, obuvnické i jiné stroje, nábytek, interiérové prvky, nádobí a dopravní prostředky. Za návrhy motorových koloběžek získal řadu ocenění.
 
26. 7. Tkadlec Josef 10. výročí úmrtí
  * 13. 2. 1931
† 26. 7. 2007 Zlín
 
Lékař – nefrolog. Působil v Baťově nemocnici ve Zlíně. Měl zásluhu na zprovoznění oddělení chirurgie, traumatologie, interny, očního pavilonu i budovy léčebny dlouhodobě nemocných. V letech 1972–1990 působil jako ředitel této nemocnice.
 
28. 7. Kotyza Břetislav 75. výročí narození
  * 28. 7. 1942 Zlín  
Básník, spisovatel. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Působil v ateliéru animovaného filmu Filmových ateliérů ve Zlíně. Básně i prozaické texty publikuje v časopisech, almanaších a na literárních webech. Je autorem tří básnických sbírek a několika námětů animovaných filmů, např. Profesionál, Balada o jabléčkách, Švec a čert ad. Za texty k folkovým písním byl oceněn na Portě Plzeň 1983.
 
28. 7. Novák František 65. výročí úmrtí
  * 25. 1. 1889 Naloučany
† 28. 7. 1952 Zlín
 
Starosta Zlína, obuvník, podnikatel. Byl společníkem menší obuvnické firmy. V čele města stál v období 28.6.1919–29.9.1923. V době jeho působení vyhořela radnice (srpen 1921), byla započata stavba nové budovy a byly získány prostory pro okresní soud přestavbou bývalého panského pivovaru.
 
29. 7. Dobrovolný Václav 25. výročí úmrtí
  * 10. 9. 1921 Újezd
† 29. 7. 1992 Zlín
 
Filmový režisér, výtvarník. Do Filmového studia ve Zlíně nastoupil v roce 1942. Spolupracoval s několika režiséry, např. Hermínou Týrlovou, Janem Dudeškem, Ludvíkem Kadlečkem a Garikem Sekem. Natočil animovaný film Zatoulané písmenko (1964).
 
29. 7. Ryška Josef 20. výročí úmrtí
  * 20. 3. 1913 Břestek
† 29. 7. 1997 Tečovice
 
Pedagog, kronikář. Působil na Gymnáziu Zlín. V letech 1972–1992 byl kronikářem města Zlína.
 
30. 7. Kohoutek Jiří 65. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 30. 7. 1952 Zlín
† 5. 11. 2007 Zlín
 
Archeolog. Zabýval se zejména středověkou archeologií, hrady východní Moravy a pravěkými lokalitami na Zlínsku. Působil v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1976–1990), Archeologickém ústavu Akademie věd (1990–1992) a v Ústavu archeologické památkové péče v Brně, kde řídil pracoviště ve Zlíně–Malenovicích (1992–2007). Při výzkumu brumovského hradu objevil románský tympanon, což pomohlo datovat osídlení jihovýchodní Moravy. Kromě výzkumu Brumova a Lukova se účastnil archeologických výzkumů na dalších 15 hradech ve Vizovických a Hostýnských vrších, na Horním náměstí v Přerově, Hradisku v Olomouci a hradech Sovinec a Helfštýn. Zabýval se také záchranným archeologickým výzkumem v Malenovicích a Kvítkovicích. Je autorem mnoha publikací o archeologii a historii jihovýchodní Moravy. Byl spoluzakladatelem zlínské pobočky Klubu Augusta Sedláčka a pomáhal se založením muzea ve Slavičíně.
 
30. 7. Lukaštík Rostislav 10. výročí úmrtí
  * 6. 4. 1926 Přerov
† 30. 7. 2007 Zlín
 
Lékař – kardiolog, primář oddělení interny nemocnice ve Zlíně v letech 1970–1990. V roce 1968 založil ve Zlíně tradici celostátních Československých kardiologických dnů s mezinárodní účastí. V roce 1972 byla ve Zlíně zřízena první koronární jednotka v republice. Nositel Ceny města Zlína (1996) a držitel medaile profesora V. Libenského a J. E .Purkyně.
 
31. 7. Slívová Jaromíra 60. výročí narození
  * 31. 7. 1957 Zlín  
Fotografka, pedagožka. Studovala užitou fotografii u J. Smahelové a J. Víška na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Působila jako fotografka ve Fotografii Zlín (1978–1996). Působí jako pedagožka oboru užité fotografie na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.
 
31. 7. Terč Miloň 70. výročí narození
  * 31. 7. 1947 Písek  
Filmový režisér. Působil ve zlínských filmových ateliérech nejdříve jako kameraman, později se stal režisérem dokumentárních filmů. V roce 1989 se stal ředitelem Filmového studia a po privatizaci jeho generálním ředitelem. Byl také ředitelem Filmové školy ve Zlíně, která byla založena dle jeho projektu. Publikoval odborné články a byl zástupcem šéfredaktora v revui Prostor.
 
 

Srpen

1. 8. Blecha Ivan 60. výročí narození
  * 1. 8. 1957 Praha  
Filosof, historik, pedagog. Působil na SOU ve Zlíně (1982–1991), kde vyučoval dějepis a občanskou nauku. Od roku 1991 působí na FF UP v Olomouci. Zaměřuje se především na kritickou interpretaci Husserlovy fenomenologie a jejího dalšího vývoje. Je autorem několika filosofických knih.
 
2. 8. Evják František 35. výročí úmrtí
  * 25. 9. 1891 Jasenná
† 2. 8. 1982 Zlín
 
Fotograf. Majitel prvního fotoateliéru ve Zlíně Fotoevják, kde se prodával také fotomateriál a zpracovávaly se amatérské zakázky. Pracoval pro firmu Baťa až do založení propagačního oddělení této firmy.
 
6. 8. Kříž Adam 165. výročí narození
  * 6. 8. 1852 Prostějov
† 1909
 
Pedagog, kulturní pracovník. Spoluorganizátor kulturní, spolkové a osvětové činnosti v Malenovicích. Byl redaktorem časopisu Hospodářský obzor, působil jako učitel na malenovické škole. Účastnil se plánování dunajsko-oderského průplavu a napsal o tom rozsáhlou publikaci.
 
6. 8. Vavřín Vlastimil 65. výročí narození
  * 6. 8. 1952 Zlín  
Spisovatel, básník, novinář, překladatel. Vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově a pracoval jako redaktor v novinách. Z ruštiny překládá Grigorije Korina,Jurije Chlebnikova a Vladimíra Mamajeva. Je autorem sbírek básní Nůž do chleba (1984), Podzemní řeka (1989) a románu Spaste naše duše (2006).
 
9. 8. Albert Bohuslav 65. výročí úmrtí
  * 6. 2. 1890 Kostelec nad Orlicí
† 9. 8. 1952 Lázně Jeseník
 
Lékař – chirurg. Od roku 1927 působil jako primář, od roku 1932 jako ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně. Snažil se o vybudování Baťova domu zdraví, jehož sídlem se měla stát desetipatrová budova na okraji čtvrti Letná. Tento projekt se však nerealizoval. Ve Zlíně působil pravděpodobně do roku 1945, poté odešel do Prahy na ministerstvo zdravotnictví.
 
9. 8. Jurásek Zdeněk 55. výročí narození
  * 9. 8. 1962 Přílepy U Holešova  
Ekonom, kulturní pracovník, hudebník, publicista, spisovatel. V roce 1993 založil regionální Radio Kiss Publikum ve Zlíně. Věnuje se dálkové cyklistice. Z cesty po Americe vydal své zážitky knižně pod názvem Route 66: Na kole po Hlavní ulici Ameriky (1999). Stál u zrodu Volného výtvarného sdružení Valašký názor.
 
9. 8. Vavrečka Hugo 65. výročí úmrtí
  * 22. 2. 1880 Slezská Ostrava
† 9. 8. 1952 Brno
 
Novinář, spisovatel, národohospodář, diplomat, ředitel Baťových závodů. Pracoval jako redaktor Lidových novin v Brně, korespondent pražského deníku Čas a válečný zpravodaj. Jako diplomat působil na pařížské mírové konferenci, jako generální konzul v Hamburku a vyslanec v Maďarsku a v Rakousku. V letech 1932–1945 byl ředitelem Baťových závodů ve Zlíně. Během války do Zlína přivedl řadu významných vědců. Je autorem knihy František Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa. Jeho vnukem byl první polistopadový prezident Václav Havel.
 
11. 8. Babka Václav 90. výročí narození
  * 11. 8. 1927 Praha
† 1. 7. 2010 Olomouc
 
Herec. Jako divadelní herec působil v Mladé Boleslavi (1945–1949), v Armádním divadelním souboru Víta Nejedlého (1949–1951), ve Zlíně (1951–1962) a v Olomouci (1962–1987). Ve zlínském divadle ztvárnil na 60 rolí. Účinkoval v mnoha filmech a seriálech, např. Vynález zkázy, Všichni dobří rodáci, Parta hic, Pětka s hvězdičkou, Výbuch bude v pět, Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek, O zvířatech a lidech ad.
 
12. 8. Jarcovják Lubomír 55. výročí narození
  * 12. 8. 1962 Zlín  
Malíř, grafik, sochař, pedagog. Věnuje se grafice, knižní vazbě, práci s papírem a sochařství. Absolvoval katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1981–1987) a obor konzervátorství na Střední průmyslové škole grafické v Praze (1993–1994). Získal Grand Prix na Bienále české grafiky v Ostravě (1997) a Čestné uznání na Trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži (1998) a na výstavě Grafika roku v Praze (2004). Je autorem 14 zastavení Křížové cesty v Bukovanech. Působí jako vedoucí oboru Grafická tvorba na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění ve Zlíně.
 
12. 8. Košut Ladislav 125. výročí narození
  * 12. 8. 1892 Fryšták  
Pedagog, legionář, odbojář. Působil jako řídící učitel v obecné škole ve Zlíně-Mladcové. Jako dobrovolník bojoval v 1. světové válce, v roce 1916 byl zajat. V roce 1917 vstoupil do československých legií v Rusku. Na počátku 2. světové války působil v odboji, 1. září 1939 byl v akci Albrecht der Erste zajat, vězněn v Brně na Špilberku a poté v koncentračních táborech Dachau a Buchenwaldu, kde zahynul. Získal Československý válečný kříž 1939 in memoriam. Jeho jméno je uvedeno na pomníku ve Fryštáku, odhaleném 28. září 1946. Na škole v Mladcové je umístěna pamětní deska.
 
15. 8. Kalinová Tatjana 75. výročí narození
  * 15. 8. 1942 Sliač (Slovensko)  
Knihovnice, bibliografka. V letech 1965–1999 pracovala v Okresní knihovně ve Zlíně. Významně se podílela na vytvoření fondu regionální literatury a spolupodílela se na vydání řady bibliografií.
 
15. 8. Neuwirt František 60. výročí úmrtí
  * 26. 8. 1895 Zlín-Malenovice
† 15. 8. 1957 Dobříš
 
Lékař – stomatolog. V letech 1945–1957 přednosta II. stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeden ze zakladatelů moderního zubního lékařství. Zabýval se záchovnou stomatologií. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a vysokoškolských učebnic.
 
18. 8. Čermáková Helena 60. výročí narození
  * 18. 8. 1957 Brno  
Herečka. Působí v Městském divadle Zlín od roku 1982. Je držitelkou Ceny Thálie za nejlepší ženský herecký výkon v kategorii činohry (1999) za roli ve hře Júdit, na tuto cenu byla v užší nominaci i za roli ve hře Smrt Hippodamie (2006) a v širší nominaci za roli v Sestupu Orfeově (2004). Obdržela Křišťálovou růži, nejvyšší ocenění v oboru přednesu poezie a prózy (2007) a Cenu Českého divadla v kategorii nejlepší ženský herecký výkon (3. místo) za roli "Ona" v inscenaci Komunismus (2012). Účinkuje i ve filmu, např. Archa pro Vojtu, televizi (Četnické humoresky, Ranč u Zelené sedmy, Jeskyně běsů ad.), dabingu a rozhlase.
 
19. 8. Petrusek Miloslav 5. výročí úmrtí
  * 15. 10. 1936 Zlín
† 19. 8. 2012 Praha
 
Filozof, sociolog. V letech 1961–1964 vyučoval filozofii a formální logiku na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Působil na Univerzitě Karlově na Filozofické fakultě a na Fakultě sociálních věd, zde v letech 1991–1997 jako děkan, v letech 1997–2000 jako prorektor Univerzity Karlovy. Je jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla, o.p.s. Obdržel francouzské vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem (2003), Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a Medaili Josefa Hlávky (obě 2012). Byl členem různých vědeckých a redakčních rad. Je autorem řady sociologických knih a článků.
 
21. 8. Vosmanský Miloš 15. výročí úmrtí
  * 4. 9. 1923 Brno
† 21. 8. 2002 Zlín
 
Herec, původním povoláním fotograf. V Městském divadle Zlín působil v letech 1955–2002. Často se podílel i na tvorbě představení pro děti. Hrál např. v inscenacích Jak jsem potkal lidi (2001), v Čechovových Třech sestrách (2002) ad.
 
28. 8. Kolín Jiří 85. výročí narození
  * 28. 8. 1932 Hradec Králové
† 15. 2. 1995 Zlín
 
Kameraman. Absolvoval studium oboru kamera na FAMU (1950–1954). Podílel se na dokumentárním snímku Loutky Jiřího Trnky. Od roku 1956 působil ve zlínských filmových ateliérech, kde spolupracoval např. s Hermínou Týrlovou, Zdenkem Hrubcem, Josefem Pinkavou či Daliborem Plichtou. Natočil např. seriály Slovácko sa nesúdí a Medvědi nic nevědí, filmy Freonový duch, Pětka s hvězdičkou, Kopretiny pro zámeckou paní, O statečném kováři ad.
 
31. 8. Glogar Alois 85. výročí narození
  * 31. 8. 1932  
Ekonom, vysokoškolský pedagog. Zabývá se teorií a řízením praxe, výzkumem řízení technického rozvoje. Stál u zrodu Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorem knihy Jak děláme marketing: metodika zavádění transformačního marketingu v České republice a dalších publikací z oboru.
 
 

Září

1. 9. Spathová Jana 60. výročí narození
  * 1. 9. 1957 Uherské Hradiště  
Historička umění, věnuje se památkové péči. Zaměřuje se na problematiku lidového stavitelství, sakrální architektury a umělecko-historických památek regionu, zvláště Uherskohradišťska. Publikuje v regionálních časopisech, Malovaný kraj, Slovácko, ZVUK Zlínského kraje aj. Je ředitelkou územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži.
 
4. 9. Baťa Rudolf 90. výročí narození
  * 4. 9. 1927 Zlín  
Sportovec – hokejista. Hráč SK Letná a SK Baťa Zlín. Od roku 1959 působil jako hokejový rozhodčí, později i jako mezinárodní rozhodčí (1963–1977). Jako rozhodčí se zúčastnil ZOH 1972 a 1976 a MS 1967, 1969, 1970, 1971, 1973 a 1975. Od roku 1978 byl vedoucím sekretářem fotbalového svazu. V roce 2009 byl uveden do Síně slávy českého hokeje, v roce 2015 do Síně slávy českého fotbalu.
 
4. 9. Mikuláštík Stanislav 105. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 4. 9. 1912 Chrastěšov
† 22. 11. 1997 Uherské Hradiště
 
Sochař, keramik. Vyučil se keramickým malířem a modelářem v Modré. Pracoval v Praze, v Bučovicích a ve Filmových ateliérech ve Zlíně. V roce 1949 odešel na Uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně jako vedoucí profesor keramického oboru. Vedle keramiky se věnoval trojrozměrné i reliéfně pojaté plastice.
 
5. 9. Ťoukálek Pavel 65. výročí narození
  * 5. 9. 1952 Brno  
Pedagog, podnikatel, galerista, divadelní ochotník.V letech 1977–1984 vedl oddělení estetické výchovy Domu pionýrů a mládeže ve Zlíně. V roce 1984 se stal vedoucím Kulturního domu ve Vizovicích, podílel se na pořádání Trnkobraní, organizování výstav, poskytl zázemí pro vznikající skupinu Fleret. Založil Volné výtvarné sdružení Valašský názor a hraje na alternativní scéně divadla 'Nevadí'.
 
7. 9. Hradil Jaromír 135. výročí narození
  * 7. 9. 1882 Zlín
† 29. 12. 1968 Zlín
 
Pedagog. Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži. Působil jako učitel ve Zlíně, Uherském Ostrohu, Starém Městě (1901–1915), jako účetní ve zlínské městské spořitelně (1915–1919), jako ředitel měšťanské školy v Holíči a jako administrativní inspektor v Bratislavě a župní inspektor v Košicích. Poté, co bylo v Baťových závodech zavedeno systematické vzdělávání (Baťova škola práce), stal se správcem internátu Mladých mužů a posléze zodpovídal za celé závodní školství (1927–1942).
 
9. 9. Andronikova Hana 50. výročí narození
  * 9. 9. 1967 Zlín
† 20. 12. 2011 Praha
 
Spisovatelka, anglistka, bohemistka. Za svou první knihu Zvuk slunečních hodin (2001) získala Literární cenu nakladatelství Knižní klub a cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku (2002). Největší uznání získala za svůj román Nebe nemá dno, a to cenu Magnesia Litera v kategorii Cena čtenářů (2011). Autorsky se podílela na divadelních hrách Tanec přes plot (2008) a Pakosti a drabanti (2010).
 
12. 9. Babička Antonín 160. výročí narození
  * 12. 9. 1857 Blatec u Charvát
† 23. 9. 1879 Zlín
 
Právník, překladatel, pedagog. Během studií překládal z ukrajinštiny pro časopis Koleda. Spolu s bratrem Hynkem organizoval studentské kulturní podniky a národní besedy. Působil jako učitel ve Zlíně.
 
14. 9. Rašticová Blanka 65. výročí narození
  * 14. 9. 1952 Zlín  
Historička. Působí ve Slováckém muzeu, odborně se zabývá především dějinami města Uherského Hradiště a jeho stavebním a urbanistickým vývojem. V letech 2004–2013 řídila činnost Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG. Podílí se rovněž na činnosti Spolku přátel literatury a knihovny B. B. Buchlovana, je také místopředsedkyní Muzejního spolku v Uherském Hradišti a předsedkyní Spolku přátel města Mayen.
 
15. 9. Baťa Leopold 130. výročí narození
  * 15. 9. 1887 Uherské Hradiště
† 1. 7. 1920 Praha
 
Pracovník firmy Baťa. Bratr Jana Antonína Bati, nevlastní bratr Tomáše Bati. Do firmy Baťa nastoupil v r. 1908 jako vedoucí nově vzniklé centrální účtárny. Od r. 1910 byl v komerčním oddělení vedoucím sekce pro Moravu.
 
15. 9. Valoušek Tomáš 95. výročí narození
  * 15. 9. 1922 Břeclav  
Lékař – pediatr. V roce 1950 nastoupil do zlínské nemocnice. V roce 1974 byl jmenován přednostou dětského oddělení této nemocnice, ve které působil do roku 1982. Jeho zásluhou vznikaly první dětské odborné ambulance, které zvedly úroveň oboru v regionu.
 
18. 9. Fuchs Bohuslav 45. výročí úmrtí
  * 24. 3. 1895 Všechovice pod Hostýnem
† 18. 9. 1972 Brno
 
Architekt, urbanista, teoretik urbanismu, vysokoškolský pedagog. Spolu s Jindřichem Kumpoštem zpracoval regionální plán údolí Dřevnice, navrhl řešení zlínského centra, dostavbu náměstí Práce a propojení celého městského centra i dvou náměstí v jeden funkční celek. Byl členem poroty mezinárodní soutěže firmy Baťa na rodinný domek. Působil také jako pedagog na zlínské Škole umění.
 
19. 9. Mareš Petr 70. výročí narození
  * 19. 9. 1947 Zlín  
Sociolog. Zabývá se zejména sociologií mateřství, menšinami, marginalizovanými skupinami obyvatelstva a sociální inkluzí a exkluzí. Působil jako vedoucí katedry sociologie (1998–2002) a ředitel Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (2005–2011) Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
 
19. 9. Staša Eduard 100. výročí narození
  * 19. 9. 1917 Zlín
† 13. 10. 1998 Zlín
 
Architekt, publicista. Zabýval se architekturou Zlína. Jeho studie vycházely v časopisech Architekt, Tep, Naše pravda, Zlínské noviny aj. Ve svých publikacích se věnoval zejména dějinám Zlína a jeho architektuře, např. Kronika moderní architektury Gottwaldova (1984, 1985), Od starého Zlína k dnešnímu Gottwaldovu (1986), Kapitolky ze starého Zlína (1991) aj.
 
19. 9. Zátopek Emil 95. výročí narození
  * 19. 9. 1922 Kopřivnice
† 21. 11. 2000 Praha
 
Sportovec – lehký atlet. Jako patnáctiletý nastoupil do firmy Baťa, kde zvítězil v tradičním běhu Zlínem v roce 1942, který se stal začátkem jeho sportovní kariéry. Ta trvala až do začátku roku 1958. Osmnáctkrát překonal světové rekordy na tratích od 5 km až po 15 mil a 30 km. Na olympijských hrách získal čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili na 5 a 10 km, v maratonu byl trojnásobným mistrem Evropy. V roce 1957 se zúčastnil zlínského běhu Přes valašské kotáry, v roce 1958 zvítězil na mezinárodním přespolním běhu ve španělském San Sebastianu. V roce 1975 mu jako prvnímu českému sportovci byla Mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO udělena Cena Pierra de Coubertina. V roce svých 75. narozenin zvítězil v anketě O nejlepšího sportovce století města Zlína (1997).
 
20. 9. Čančíková Vlasta 95. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 20. 9. 1922 Vlachovo Březí
† 23. 8. 1997 Zlín
 
Malířka, textilní výtvarnice, pedagožka. Je autorkou tapiserií, textilních koláží, vitráží a maleb na skle. Její díla jsou umístěna v celé řadě veřejných budov. Vyučovala na zlínské lidové škole umění výtvarný obor.
 
20. 9. Denk Petr 115. výročí narození
  * 20. 9. 1902 Kroměříž
† 29. 5. 1955 Zlín
 
Pedagog, spisovatel, překladatel. Řadu let působil jako středoškolský učitel, později jako ředitel na zlínských školách. Překládal z ruštiny a němčiny. Po válce vydal medailony Josefa Mánese a Josefa Václava Myslbeka. Překládal a upravoval pohádky evropských a asijských zemí, např. Mrazíka (1945), Pohádky bílých nocí (1946) ad. Je autorem výboru koled Za hvězdou betlemskou (1947).
 
24. 9. Švec Vlastimil 70. výročí narození
  * 24. 9. 1947 Mistřice  
Pedagog. Zabývá se pedagogickými dovednostmi a znalostmi studentů učitelství. Spoluzakládal Fakultu humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde posléze působil jako vedoucí Ústavu pedagogických věd (2000–2007) a jako děkan (2007–2011).
 
27. 9. Šeiner Ivan 80. výročí narození
  * 27. 9. 1937 Prešov (Slovensko)  
Básník, spisovatel. Původním povoláním knihovník. V letech 1958–1966 působil v Okresní knihovně v Gottwaldově. Je autorem básnických sbírek Veďme prám proudem (1982), Inovace srdečního svalu aneb Šaškův oddechový čas (1985), Moře (1987).
 
27. 9. Věrčák Jiří 70. výročí narození
  * 27. 9. 1947 Zlín  
Filmový dokumentarista, vysokoškolský pedagog. Spolupracuje s Českou televizí, podílel se mimo jiné na realizaci adaptací literárních a dramatických děl, například Mistr a Markétka, (1990) , Strýček Váňa (1992), je spoluautorem scénáře filmu Saturnin (1994). Působil na katedře dokumentární tvorby FAMU.
 
28. 9. Javora Antonín 70. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 28. 9. 1947 Zlín
† 25. 5. 2007 Zlín
 
Heraldik. Vystudoval uměleckou školu v Kapském městě v JAR a uměleckou školu v Perthu v Austrálii. Věnoval se grafickému zpracování heraldických znaků, heraldice všeobecně a genealogii. Výtvarně zpracovával mapy a pohlednice různých regionů republiky, městské a obecní znaky a prapory. Byl autorem publikace Almanach českých šlechtických rodů. Byl členem rakouské heraldické společnosti Adler. Parlamentem České republiky mu byla přiznána exkluzivita pro vydávání nově schválených znaků a praporů měst a obcí.
 
29. 9. Liška Jindřich 15. výročí úmrtí
  * 14. 6. 1923 Smečno
† 29. 9. 2002
 
Animátor, režisér. Řemeslu se vyučil v ateliéru Karla Zemana. Později se jako animátor podílel na velké části loutkové tvorby režisérky Hermíny Týrlové. Uplatnil se i jako režisér animovaných seriálů pro televizní večerníčky. Podílel se např. na filmu Vynález zkázy (1958), Za humny je drak (1982) a dalších.
 
29. 9. Václavek Matouš 175. výročí narození
  * 29. 9. 1842 Malá Lhotka (nyní Zlín-Lhotka)
† 3. 12. 1908 Vsetín
 
Národopisec, sběratel moravských pohádek a povídek, pedagog. Publikoval v Časopisu Vlasteneckého spolku muzejního, Českém lidu, Časopisu Matice moravské aj. Působil ve Vsetíně. V roce 1884 vydal Několik pohádek a pověstí z Valašska. Spolupracoval na Bartošově Dialektologii moravské. Přispíval do Ottova slovníku naučného.
 
 

Říjen

1. 10. Šťastný Vladimír 105. výročí narození
  * 1. 10. 1912 Miletínek
† 2005 Nice (Francie)
 
Nákupce firmy Baťa. Začínal jako kolportér časopisu Zlín. V letech 1935–1946 působil v Kamerunu, kde zajišťoval stavbu sušáren kaučuku a nákup kaučuku. V letech 1950–1964 působil na Madagaskaru jako prodejce obuvi Baťa. Později žil ve Francii.
 
3. 10. Roubínek Otakar 25. výročí úmrtí
  * 20. 3. 1934 Frýdlant nad Ostravicí
† 3. 10. 1992 Praha
 
Divadelní dramaturg a historik, publicista, pedagog. Ve Zlíně působil v letech 1959–1971. V sedmdesátých letech se politicky angažoval a stal se předsedou KANu, který na Zlínsku vznikl. V roce 1971 odešel do pražského Divadla za branou.
 
7. 10. Kříž Ferdinand 50. výročí úmrtí
  * 28. 3. 1888 Zlín-Malenovice
† 7. 10. 1967 Zlín
 
Pedagog, vlastivědný pracovník, autor knih pro mládež. Významná osobnost kulturního a společenského života v Otrokovicích, kde téměř celý život působil. Podílel se na činnosti místního ochotnického divadla. Z prostředí starých Otrokovic napsal drobnou prózu Pastýř Bajaja (1939), povídky Sedmery oči (1945) a Dopisy těm, kteří se nevrátili (1946).
 
10. 10. Malota František 135. výročí narození
  * 10. 10. 1882 Zlín  
Pedagog, jazykovědec, překladatel. Působil jako středoškolský učitel např. na státním reálním gymnáziu v Dolním Kubíně. Překládal z angličtiny a francouzštiny. Byl spoluautorem učebnice slovenštiny a metodiky vyučování jazykům.
 
10. 10. Peck Eduard 160. výročí narození
  * 10. 10. 1857 Vrahovice u Prostějova
† 13. 1. 1931 Praha
 
Etnograf, folklorista, archeolog, historik, numismatik, sběratel lidových pohádek a vlastivědný pracovník. Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně. V letech 1876–1888 působil jako řídící učitel ve Vizovicích. Přispíval do časopisu Vlasteneckého musejního spolku olomouckého. Vydal vlastivědnou monografii Okresní hejtmanství holešovské (1892) a monografii Lid na Vyzovsku. Poněkud nedoceněným je jeho folkloristické dílo Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými (1884), které je považováno za doplněk sbírky Erbenovy, Sušilovy a Bartošovy.
 
12. 10. Kloss Elmar 75. výročí narození
  * 12. 10. 1942 Zlín  
Filmový a dabingový režisér. Narodil se ve Zlíně, kde jeho otec pracoval ve filmovém ateliéru na Kudlově. Vystudoval FAMU, obor režie. Od roku 1980 pracoval jako dabingový režisér nejprve na Barrandově a poté v České televizi v Praze. V roce 2012 získal Cenu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu. Jako pomocný režisér spolupracoval např. na filmech Můj brácha má prima bráchu, Milenci v roce jedna, Pan Tau a cesta kolem světa ad.
 
19. 10. Chrastinová Hana 60. výročí narození
  * 19. 10. 1957  
Zdravotní sestra. Zřídila buňku náhradní rodinné péče, v níž vychovává několik dětí jako pěstounka. Nositelka Ceny města Zlína za rok 1997. Cena jí byla udělena za dlouholetou práci pro opuštěné děti.
 
19. 10. Kladníček Jiří 85. výročí narození
  * 19. 10. 1932 Zlín  
Předseda MěNV, regionální politik. Do čela města byl zvolen jako nestraník 9. 1. 1990, funkční období skončilo zvolením prvního zlínského primátora 11. 12. 1990. Byl prvním a také posledním představitelem Zlína, který po sametové listopadové revoluci zastával funkci předsedy MěNV. Za jeho působení začaly do samosprávy Zlína znovu pronikat demokratické principy a začala postupná obměna zaměstnanců úřadu.
 
20. 10. Müller Oldřich 60. výročí narození
  * 20. 10. 1957 Zlín  
Pedagog. Zabývá se speciální pedagogikou, psychopedií, dramaterapií a andragogikou. Podílel se na tvorbě rámcového vzdělávacího programu Výchovy k občanství a Dějepisu pro žáky s lehkým mentálním postižením. Je autorem učebnic dějepisu a občanské výchovy pro speciální základní školy a skript pro speciální pedagogy.
 
21. 10. Galík Josef 85. výročí narození
  * 21. 10. 1932 Racková
† 3. 11. 1999 Zlín
 
Literární historik, spisovatel, pedagog. Je autorem monografie o Vladislavu Vančurovi a stovek článků a statí v mnoha literárních časopisech. Od roku 1963 působil na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 
22. 10. Zedník František 190. výročí narození
  * 22. 10. 1827 Zlín
† 23. 5. 1885 Valašské Meziříčí
 
Malíř. Maloval především sakrální obrazy a podobizny. Působil ve Zlíně, Kroměříži a Valašském Meziříčí. V roce 1846 namaloval olejomalbu Zlína.
 
23. 10. Blažek Jan 70. výročí narození
  * 23. 10. 1947 Zlín  
Výtvarník, malíř, pedagog. Absolvoval obor grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a Akademii výtvarných umění v Praze. Obdržel stipendium francouzské vlády na Académii des Beaux-Arts. Pedagogicky působil na SUPŠ v Uherském Hradištiě, na fakultě architektury VUT v Brně a na Střední škole umění a designu, stylu a módy a vyšší odborné škole Brno. Zabývá se i výtvarnými realizacemi začleněnými do architektury, např. tkaná opona pro společenský sál Domu kultury v Uherském Hradišti, mozaiky, textilní realizace apod.
 
23. 10. Zelinková Libuše 95. výročí narození
  * 23. 10. 1922 Nový Bohumín
† 22. 4. 2005 Zlín
 
Keramička (obor výtvarné zpracování keramiky). Autorka např. keramické desky modlitebny evangelické církve v Kyjově a Zlíně, výzdoby MŠ ve Zlíně na Santražinách, nebo vitráže kostela ve Štípě. Jako projektantka barevného řešení pracovala řadu let ve zlínském Centroprojektu.
 
27. 10. Gabesam Alois 75. výročí úmrtí
  * 1890 Držková
† 27. 10. 1942 Praha
 
Zaměstnanec firmy Baťa, pracovník exportního oddělení. Zřizoval prodejny v zahraničí, např. Dánsku, na Balkáně, v Egyptě, Indii a jiných zemích. Společně s p. Noskem vytvořil export do Austrálie, na Nový Zéland a do Rovníkové Afriky. Z cest po Orientu přispíval reportážemi do časopisu Sdělení. V r. 1927 se stal vedoucím exportního oddělení, zodpovídal i za vzorkové oddělení. V r. 1929 byl pověřen zřízením prodejen v USA. V letech 1932–1940 byl ředitelem továrny v Chelmeku a polské prodejní sítě.
 
29. 10. Tomeček Vladimír 10. výročí úmrtí
  * 8. 11. 1941 Zlín
† 29. 10. 2007 Strážnice
 
Kněz. Jako kaplan působil v Luhačovicích, Valašských Kloboukách, v Jeseníku nad Odrou a Napajedlích. Jeho jméno je spojováno s porevoluční obnovou Svatého Hostýna, kde působil v letech 1990–1994.
 
 

Listopad

2. 11. Calabová Zlata 65. výročí narození
  * 2. 11. 1952 Zlín  
Malířka, výtvarnice. Pracovala v oblasti výtvarné a estetické výchovy, zabývala se návrhy dřevěných hraček didaktického a stavebnicového charakteru. Její umělecká tvorba se později rozšířila na obrazy, koláže, malované objekty a šperky. Měla řadu samostatných výstav a svými díly je zastoupena i v zahraničí.
 
2. 11. Kalita Zbyněk 75. výročí narození
  * 2. 11. 1942 Rychnov nad Kněžnou  
Lékař – neurolog. Působil na neurologickém oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, od r. 1985 jako jeho přednosta. Za jeho působení byly zavedeny nové radiodiagnostické metody, zřízena elektromyografická a neurosonografická laboratoř a specializované ambulance, např. pro cévní onemocnění mozku.
 
2. 11. Stloukal Karel 130. výročí narození
60. výročí úmrtí
  * 2. 11. 1887 Zlín
† 19. 11. 1957 Praha
 
Historik, profesor Univerzity Karlovy v Praze, předseda Československé společnosti historické. Pracoval jako archivář Národního muzea, působil jako profesor světových dějin. Jeho první literární práce je věnována historii rodného města. Dlouhá léta spravoval zlínský městský archiv, spolupracoval při zakládání muzea a sbíral materiál k dějinám města. V letech 1940–1941 vycházelo na pokračování v časopise Zlín Svědectví zlínské minulosti, ve sborníku Duchovní kultura zlínské oblasti vyšly Přehledné dějiny Zlína, v Časopise Matice moravské v roce 1947 Dva problémy z městských dějin moravských. K výročí povýšení Zlína na město vydal publikaci 550 let města Zlína (1947). Zpracoval dokumenty z písemných pramenů papežů ve vatikánském archivu k českým dějinám pro IV. díl edice Monumenta Vaticana.
 
3. 11. Bartocha Josef 90. výročí úmrtí
  * 21. 3. 1859 Lověšice na Moravě
† 3. 11. 1927 Olomouc
 
Středoškolský profesor, spisovatel, publicista, dialektolog, klasický filolog. Napsal rozsáhlé dílo Z pamětí a života Františka Bartoše (1906), jehož byl osobním přítelem. Působil jako ředitel gymnázia v Uherském Hradišti.
 
7. 11. Bačíková Dagmar 55. výročí narození
  * 7. 11. 1962 Slavičín  
Básnířka. Autorka sbírek Doteky nadějí (2002), Poezie (2003), Budeme svítat (2004). Publikovala v Pohlazení dlaní (2003), Almanach malenovických básníků, Vnímání (2004).
 
9. 11. Baťová Ludmila 160. výročí narození
  * 9. 11. 1857 Osvětimany
† 18. 11. 1939 Zlín
 
Druhá manželka Antonína Bati st. (otce zakladatelů Baťových závodů). Byla matkou Jana Antonína Bati, který stanul po smrti Tomáše Bati ve vedení obuvnického impéria.
 
9. 11. Kvasnica Rudolf 120. výročí narození
  * 9. 11. 1897 Rojetín
† 18. 12. 1986 Brno
 
Hudební skladatel, dirigent. Byl prvním dirigentem nově založeného Symfonického orchestru n. p. Baťa ve Zlíně v roce 1946. Složil několik operet a zabýval se též chrámovou hudbou.
 
11. 11. Přibylová Jarmila 60. výročí narození
  * 11. 11. 1957 Kroměříž  
Výtvarnice, návrhářka. Zabývá se užitou i volnou grafikou, malbou a kresbou. Výtvarně řeší dětské interiéry ve školkách, školách a nemocnicích (Baťova nemocnice ve Zlíně, Dětské centrum Burešov Zlín, základní školy ve Zlíně). Autorka řady ex-libris pro naše i zahraniční sběratele. Žije a tvoří ve Zlíně.
 
11. 11. Valová Alena 80. výročí narození
  * 11. 11. 1937 Zlín  
Zpěvačka, textařka, skladatelka. Skládá lidové písně, skladby pro dechovku, taneční písně či skladby ke svatbám, pohřbům apod. Natáčela v ostravském rozhlase i televizi. Působila od založení v souboru Polajka a Javorina, vystupovala i v zahraničí.
 
13. 11. Kuběna Karel 90. výročí narození
  * 13. 11. 1927 Bordovice  
Lékař – oftalmolog. Je světově uznávaným odborníkem na léčbu očních chorob a vad. Ve své práci se věnoval především studiu kolagenní architektury některých očních tkání, jako rohovky nebo zrakového nervu. Za celoživotní obětavou práci a vzorný lidský přístup k pacientům byl oceněn Cenou města Zlína (1995).
 
14. 11. Sedlář Josef 120. výročí narození
  * 14. 11. 1897 Velká Lhota (nyní Lhota)
† 12. 6. 1936 Súdán
 
Obchodník. Jako šéf zahraničních nákupů firmy Baťa projel celý svět. Založil Baťovy kaučukovníkové plantáže na východních indických ostrovech, v Nigérii a v Belgickém Kongu. Nejdéle pobýval v Malajsii.
 
15. 11. Lešťanský Jaromír Pavel 45. výročí narození
  * 15. 11. 1972 Zlín  
Výtvarník, malíř, sochař. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Věnuje se volné tvorbě v oboru malba, kresba, grafika a sochařství. Inspiraci čerpá především v přírodě, věnuje se také portrétní tvorbě. Vystavuje doma i v zahraničí.
 
16. 11. Staša Jaroslav 135. výročí narození
75. výročí úmrtí
  * 16. 11. 1882 Zlín- Malenovice
† 8. 3. 1942 Osvětim
 
Náčelník Sokola v Malenovicích, náčelník Sokolské župy v Uherském Hradišti, člen výboru Československé obce sokolské v Praze. V roce 1941 zatčen a uvězněn v Osvětimi. V roce 1947 mu byla odhalena pamětní deska v malenovické sokolovně.
 
19. 11. Fráňa Gerard
(pseudonymy Gustav Franc, Gerard Fraineau)
105. výročí narození
  * 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
† 8. 5. 1974 Zlín
 
Lékař, spisovatel. Působil jako lékař v Baťově nemocnici na chirurgickém oddělení. V roce 1939 emigroval do Francie, kde narukoval do armády jako válečný lodní lékař. Po skončení války se vrátil zpět do Zlína, kde působil jako praktický lékař. Publikoval pod několika jmény - Gustav Franc, Gerard Fraineau a Gerard Fráňa. Své jméno v době nesvobody propůjčil Pavlu Hejcmanovi, který nemohl publikovat.
 
19. 11. Soukalová Radomila 60. výročí narození
  * 19. 11. 1957 Zlín  
Ekonomka, pedagožka. Zabývá se marketingem, zejména komunikací vysokých škol. Působila na Středním odborném učilišti obuvnickém ve Zlíně (1982–1992), na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně (1991–2003). Od roku 2001 působí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v letech 2005–2012 jako proděkanka pro tvůrčí činnost.
 
21. 11. Illík Rostislav 65. výročí narození
  * 21. 11. 1952 Opava  
Akademický sochař, grafik, vysokoškolský pedagog. Od roku 1997 odborný asistent na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v ateliéru grafického designu. Získal řadu ocenění za grafický i průmyslový design. Autor odborné publikace.
 
21. 11. Muška František 125. výročí narození
75. výročí úmrtí
  * 21. 11. 1892 Stařeč na Třebíčsku
† 27. 7. 1942 USA
 
Účetní. Zaměstnanec firmy Baťa (1915–1942). Pracoval nejprve jako účetní, posléze působil v Anglii (1919) a v USA (1920–1921), kde byl jedním z vedoucích pracovníků pobočky v Lynnu. Po návratu do Zlína pracoval opět v účtárně, kde dohlížel na finanční systém spojující firmu se zahraničím. Patřil do okruhu asi patnácti mužů ovlivňujících chod firmy. Před a během 2. světové války působil v Holandsku, Anglii a posléze v USA a Kanadě.
 
23. 11. Davidov Martin 45. výročí narození
  * 23. 11. 1972 Zlín  
Fotograf, ekolog. Absolvent opavského Institutu tvůrčí fotografie. Fotografování se věnuje od dětství. Velký vliv měl na něj otec, také profesionální fotograf. Svou práci představil na několika výstavách. Od r. 2003 je vedoucím Ekocentra Čtyřlístek ve Zlíně.
 
25. 11. Flašar Antonín 15. výročí úmrtí
  * 13. 3. 1919 Lubná u Kroměříže
† 25. 11. 2002 Zlín
 
Architekt, urbanista. Absolvoval Školu umění u prof. Gajdoše. Při zaměstnání studoval u F. L. Gahury a na jeho doporučení vystudoval architekturu na UMPRUM. Po absolutoriu v roce 1948 nastoupil do Stavoprojektu Zlín. Je autorem řady škol, např. v Bystřici pod Hostýnem a Luhačovicích, sídlišť v Hodoníně, Veselí nad Moravou a Trenčíně ad. Byl pověřen urbanistickou péčí o Hodonín, Veselí nad Moravou a Trenčín. Věnoval se i návrhům kovového nábytku pro zdravotnická zařízení.
 
25. 11. Zelina Ladislav 95. výročí narození
  * 25. 11. 1922 Machová
† 17. 11. 2013 Vyškov
 
Pedagog, publicista. Působil jako pedagog v Mysločovicích, Lechoticích, Velkých Karlovicích ad. Byl vedoucím kabinetu Pedagogického ústavu ve Zlíně (1959–1961), poté jako učitel na Mladcové (1931–1963) a ředitel Základní školy Zlín-Louky (1963–1968). V letech 1968–1988 působil jako vedoucí katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem či spoluautorem řady učebnic, článků ve sbornících a časopisech. Zabýval se významnými osobnostmi regionu. Je autorem publikace Dějiny obce Machová a spolupracoval na publikaci Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice.
 
29. 11. Šmíd František 115. výročí narození
40. výročí úmrtí
  * 29. 11. 1902 Zlín
† 5. 6. 1977 Zlín
 
Dirigent, pedagog. Jako učitel působil v Březnici a ve Zlíně na chlapecké i na dívčí měšťanské škole, Pokusné škole měšťanské a na Komenského měšťanské škole. Byl členem Pěvěcko-hudebního spolku Dvořák (1924–1974), od roku 1928 jako dirigent. V roce 1944 se stal členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, se kterým vystupoval ve Francii, Anglii, Nizozemí, Itálii, Rakousku ad. Podílel se na organizaci Pěveckých festivalů mládeže (1946–1951). Je autorem sborníku písní upravených pro žáky Písně zlínského kraje.
 
30. 11. Matyáš Bohuslav 75. výročí narození
  * 30. 11. 1942 Trnava (Slovensko)  
Redaktor, autor rozhlasových her, novinář, hudebník. Po roce 1989 působil ve Zlínských novinách, AZ rádiu a v časopise ZVUK Zlínského kraje. Autor knihy fejetonů Nalejme si čistého vína (1995) a rozhovorů Rád jsem vás poznal (2003).
 
30. 11. Matyáš Bohuslav 75. výročí narození
  * 30. 11. 1942 Trnava (Slovensko)  
Redaktor, autor rozhlasových her, novinář, hudebník.různých povoláních. Po roce 1989 působil ve Zlínských novinách, AZ rádiu a v časopise ZVUK Zlínského kraje. Autor knihy fejetonů Nalejme si čistého vína (1995) a rozhovorů Rád jsem vás poznal (2003).
 
 

Prosinec

6. 12. Balátě Jaroslav 5. výročí úmrtí
  * 30. 8. 1931 Brno
† 6. 12. 2012 Brno
 
Strojař, vysokoškolský pedagog. Působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2006 obdržel pamětní medaili za zásluhy o vznik fakulty aplikované informatiky. Byl držitelem Zlaté medaile Brussels Eureka (1997).
 
6. 12. Veselý Ondřej 40. výročí narození
  * 6. 12. 1977 Zlín  
Sportovec – hokejista. Hokejový útočník. Kromě zlínského klubu působil ve Vsetíně, Českých Budějovicích a Brně. Od roku 2015 je kapitánem zlínských hokejistů. Třikrát získal se svým klubem mistrovský titul – se Vsetínem (2011) a Zlínem (2004, 2014). V sezóně 2004/2005 byl spolu s dalšími třemi hráči vyhlášen nejlepším střelcem playoff. V roce 2015 jako jedenáctý hráč v historii odehrál 1000. zápas v české nejvyšší hokejové lize.
 
9. 12. Slavík Miloš 95. výročí narození
30. výročí úmrtí
  * 9. 12. 1922 Loučka
† 11. 11. 1987 Zlín
 
Herec, režisér, dramatik. Působil ve zpěvohře Státního divadla v Brně (1950–1970) jako herec a autor – libretista a v Divadle pracujících v tehdějším Gottwaldově (1970–1986) jako ředitel a režisér. Je autorem divadelních her Zbojník Ondráš, Mikuláš Dačický z Heslova.
 
9. 12. Vrzalík František 145. výročí narození
  * 9. 12. 1872 Zlín
† 20. 8. 1949 Zlín
 
Řezbář, lidový umělec. Přinesl do lidové řezby svůj osobitý styl. Jeho práce vynikají dokonalou technikou zpracování. Známým dílem je Český betlém podle výtvarné předlohy Jana Kobzáně, který v roce 2004 získalo do svých sbírek Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 
12. 12. Doktorová Blanka 80. výročí narození
  * 12. 12. 1937 Zlín  
Socioložka, pedagožka. Vystudovala filozofii, psychologii a sociologii. Působila na Fakultě sociálních věd a publicistiky a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1973–1989 se věnovala výzkumu. Zajímá se o historii, je autorkou několika knih čerpajících z historie Habsburků.
 
13. 12. Hudečková Míla 70. výročí narození
  * 13. 12. 1947 Zlín  
Pedagožka, keramička. Působila jako návrhářka v lisovnách ve Vrbně pod Pradědem a posléze na školách na Bruntálsku. Věnuje se volné figurální plastice, kachlím, reliéfům, miniaturám a šperkům. Je členkou Spolku českých betlémářů.
 
17. 12. Hackenschmied Alexander 110. výročí narození
  * 17. 12. 1907 Praha
† 26. 7. 2004 New York (USA)
 
Fotograf, kameraman, filmový kritik, dokumentarista. V letech 1934–1939 pracoval ve zlínských filmových ateliérech firmy Baťa. Zlínští filmaři s Hackenschmiedem v čele spolupracovali na slavném americkém snímku Krize, který vznikl v době kolem mnichovského diktátu. Hackenschmied zde působil jako kameraman. Poté odešel do USA. Natočil více než 60 filmů.
 
18. 12. Slovák Jan 60. výročí narození
  * 18. 12. 1957 Pradlisko u Luhačovic  
Básník, spisovatel, výtvarník, řezbář, pedagog. Působí na Střední a Vyšší zdravotnické škole ve Zlíně. Věnuje se převážně linorytu, dřevořezbě a olejomalbě. Výtvarně dotváří i vlastní básnické texty. Svou výtvarnou a literární práci publikuje např. v časopisech Souvislosti, Host, Literární noviny, Psí víno, Prostor Zlín aj.
 
19. 12. Pivoda Jaroslav 80. výročí narození
  * 19. 12. 1937 Zlín  
Sportovec – plavec, básník. Absolvoval Pedagogický institut ve Zlíně. Byl členem československého národního mužstva v plavání a vodním pólu (1955–1958) a plaveckých oddílů TJ Zlín a Dukla Praha. Působil jako trenér plaveckého oddílu Zlín. V roce 1968 emigroval do Švýcarska.
 
20. 12. Kouřil František 95. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 20. 12. 1922 Brníčko
† 28. 1. 1997 Zlín
 
Novinář, redaktor Svobodného slova ve Zlíně. Po zrušení kraje Gottwaldov a zrušení krajských zpravodajů pracoval v závodním časopise Průmyslových staveb ve Zlíně.
 
21. 12. Galatíková Věra 10. výročí úmrtí
  * 19. 8. 1938 Zlín
† 21. 12. 2007 Kladno
 
Divadelní a filmová herečka. Od roku 1967 působila v Praze. Proslula také dabingem, zejména francouzské herečky Annie Girardotové, za který dostala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. Za roli Hekabé v Divadle Labyrint si vysloužila v roce 1994 divadelní cenu Thálie. O svých dojmech z dětství, studia, filmové a divadelní práce a rodinného života vypráví v knize Zuzany Sílové Věra Galatíková: Obrazy ženského údělu (1996).
 
23. 12. Tomášek Jaroslav 110. výročí narození
  * 23. 12. 1907 Ostrava-Hrušov
† 16. 11. 1991
 
Přírodovědec, florista, pedagog. V letech 1938–1972 působil ve Zlíně. Pracoval jako konzervátor státní ochrany přírody, zasloužil se o vybudování sítě chráněných území ve zlínském okrese. Zpracoval flóru středního Pomoraví, povodí Dřevnice a Vláry. Redakčně spolupracoval na sborníku Příroda jihovýchodní Moravy (1960). Odbornými články přispíval do sborníků a časopisů Slezského muzea, Podřevnicko a Naše Valašsko. Zvláště se zabýval dřevinami zámeckých parků v okrese Zlín. V roce 1979 vydal knihu Významné parky Jihomoravského kraje.
 
30. 12. Svatopluk T. 45. výročí úmrtí
  * 25. 10. 1900 Hodslavice
† 30. 12. 1972 Zlín
 
Romanopisec, publicista, malíř a grafik. Reklamní kreslíř firmy Baťa. Z tohoto období čerpal námět pro svůj román Botostroj (1933). Osudy prodavačů obuvi v letech krize zachytil v románu Andělé úspěchu (1937). V roce 1953 vydal volné pokračování Botostroje pod názvem Bez šéfa. V letech 1947–1950 působil jako redaktor závodního časopisu Tep nového Zlína.
 
31. 12. Maňas Václav 75. výročí narození
  * 31. 12. 1942 Sehradice  
Hudební skladatel, pedagog. V letech 1972–1979 působil jako hráč na saxofon a klarinet v orchestru Československé televize v Praze. Od roku 1980 učil na hudebních školách v Napajedlích a ve Zlíně. Je autorem písní především pro dechovou hudbu Valaška z Valašských Klobouk.
 
  Babinský Antonín 75. výročí narození
  * 1942
† 15. 5. 2001
 
Sportovec – vzpěrač. Působil v Baníku Ostrava a Sokole Zlín. Překonal 23 československých juniorských rekordů. Získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy (1963) a titul mistra ČR (1994). Dlouhodobě působil ve zlínské Tělovýchovné jednotě.
 
  Hrdlička Leoš 50. výročí narození
  * 1967 Zlín  
Skautský vůdce a redaktor dětského časopisu. Od roku 1990 dobrovolnicky pracuje v 6. skautském středisku ve Zlíně. Od roku 1992 vydává dětský časopis Nezbeda.
 
  Kadlec František 45. výročí úmrtí
  * 1. 1. 1906 Zbýšov u Brna
† 1972 Praha
 
Architekt, projektant. Projektoval mj. budovy studijních ústavů ve Zlíně a sanatorium v Piešťanech, podílel se na předprojektu Zlínské galerie, zařízení Školy umění Zlín a studijních ústavů. Byl ředitelem Školy umění ve Zlíně v letech 1939–1945.
 
  Meisel Siegfried 135. výročí narození
  * 1882 Zlín  
Ekonom, manažer, exportér. Zaměstnanec firmy Baťa (1915–1920 a 1930–1945). Na přelomu let 1931–1932 byl členem vybraného doprovodu T. Bati na letecké cestě do Indie. Působil v exportním oddělení, kde vedl skupinu, která obchodovala s Itálií a Afrikou. Před válkou byl nucen odejít do zahraničních baťovských podniků, v roce 1938 do Holandska, 1939 do Casablanky a posléze působil v Kanadě.
 
  Snášelová Jarmila 60. výročí narození
  * 1957 Zlín  
Skautka. Po revoluci pomáhala s obnovou skautského sdružení ve Zlíně. Od r. 2014 působí jako předsedkyně okresní rady Junáka ve Zlíně. Získala Zlatý stupeň Krajské medaile „Za rozvoj skautingu na Zlínsku“. Podílí se na realizaci Zlínského jara.
 
Kalendárium 2017 - vybraná výročí osobností města Zlína

Poslední změna: 05.01.2023