Kalendárium 2016 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: takacsova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 531 (Mgr. Veronika Takácsová).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


Leden

1. 1. Balaďa Ivan 80. výročí narození
  * 1. 1. 1936 Bratislava
† 17. 6. 2014
 
Režisér. Působil v Městském divadle Zlín v letech 1983–1985 a 1995–1997. Jako režisér vytvořil ve Zlíně řadu inscenací, např. Úklady a láska, Kupec benátský, Othello, Revizor aj. Pro Československou televizi točil od roku 1960 hrané i dokumentární filmy. Film Archa bláznů byl komunistickým režimem zakázán a veřejně uveden až v roce 1990 na filmovém festivalu v Karlových Varech.
 
1. 1. Kadlec František 110. výročí narození
  * 1. 1. 1906 Zbýšov u Brna
† 1972 Praha
 
Architekt, projektant. Projektoval mj. budovy studijních ústavů ve Zlíně a sanatorium v Piešťanech, podílel se na předprojektu Zlínské galerie, zařízení Školy umění Zlín a studijních ústavů. Byl ředitelem Školy umění ve Zlíně v letech 1939–1945.
 
4. 1. Kaněra Emanuel 95. výročí narození
  * 4. 1. 1921 Hronov
† 15. 8. 1979 Praha
 
Dramatik, scénárista, režisér a výtvarník kresleného filmu. Spolupracoval s Divadlem pracujících Zlín, později odešel do Prahy.
 
6. 1. Brlicová-Horníčková Eva 75. výročí narození
  * 6. 1. 1941 Zlín  
Výtvarnice, návrhářka, malířka. Absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Návrhářka módní obuvi ve Svitu Gottwaldov, několik let pracovala v oddělení loutkového filmu ve filmovém studiu ve Zlíně.
 
7. 1. Šnajdara Pavel 50. výročí narození
  * 7. 1. 1966 Zlín  
Ekolog, publicista. Zabývá se regionální publicistikou a ochranou přírody ve Zlínském kraji a na jižní Moravě. Je autorem a spoluautorem několika publikací, např. Minerální prameny Zlínského kraje (2008).
 
8. 1. Jaška Jiří 110. výročí narození
  * 8. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
† 29. 1. 1982 Uherské Hradiště
 
Pedagog, sochař, grafik. Jeden ze spoluzakladatelů Školy umění ve Zlíně, později byl profesorem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Věnoval se grafice a ilustraci. Autor monumentálních i drobných plastik.
 
9. 1. Menčík Ferdinand 100. výročí narození
  * 9. 1. 1916 Třebíč
† 20. 7. 2009
 
Koordinátor firmy Baťa pro západní Evropu, později pro Jižní Ameriku. V roce 1946 odešel z Československa. Žil v Paříži, ale v posledních letech často pobýval v Luhačovicích. Autor publikace Poskokem u Jana Bati (1993). Je rytířem Řádu svatého Lazara.
 
9. 1. Vykoukal Jiří 55. výročí narození
  * 9. 1. 1961 Zlín  
Historik, politolog, vysokoškolský pedagog. Vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se moderními dějinami střední a východní Evropy se zaměřením na dějiny Polska a nacionalismu.
 
10. 1. Pavelka František 85. výročí narození
  * 10. 1. 1931 Němčice nad Hanou
† 19. 10. 1999 Zlín
 
Vysokoškolský pedagog, ekonom. Působil na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně. Byl dlouholetým předsedou odborové rady pro management a ekonomiku a členem výboru vysokoškolského odborového svazu.
 
11. 1. Gerbec Rudolf 145. výročí narození
  * 11. 1. 1871 Strážnice
† 2. 7. 1935 Borovo (Chorvatsko)
 
Lékař, poradce firmy Baťa, ředitel sociálně zdravotního oddělení Baťových závodů. Z jeho iniciativy vznikly v baťovském regionu všechny nemocnice a zařízení spojené se zdravím obyvatel.
 
11. 1. Pagáč Miroslav 85. výročí narození
  * 11. 1. 1931 Lukov
† 23. 10. 1999 Zlín
 
Kronikář Lukova. Podílel se vydavatelsky i autorsky na řadě regionálních publikací, vydával Lukovský zpravodaj. Vlastnil soukromý archiv s články a výstřižky o Lukově i o významných osobnostech. Měl obsáhlou knihovnu historie regionu.
 
11. 1. Polišenský Josef 15. výročí úmrtí
  * 16. 12. 1915 Prostějov
† 11. 1. 2001 Praha
 
Historik, komeniolog, polyglot, vysokoškolský pedagog. V roce 1937 studoval ve Zlíně městské knihy z registratury okresního soudu, tyto poznatky se staly podkladem pro dílo o ekonomickém a sociálním vývoji Zlína v 16.–18. století, nazvané Zlín v bouřích 17. století, a jsou uplatněny také v knize Třicetiletá válka a evropská krize 17. století (1970).
 
13. 1. Fiala Luděk 60. výročí narození
  * 13. 1. 1956 Přerov  
Lékař, politik, úředník, spisovatel, autor knih pro děti. Ve zlínské nemocnici působil v letech 1982–1991. Je autorem např. vzpomínkové prózy Porcelánové hodiny (2001) a pohádkové knížky Netopýr Písk a hraboš Hryzálek (1995).
 
13. 1. Peck Eduard 85. výročí úmrtí
  * 10. 10. 1857 Vrahovice u Prostějova
† 13. 1. 1931 Praha
 
Etnograf, folklorista, archeolog, historik, numismatik, sběratel lidových pohádek a vlastivědný pracovník. Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně. V letech 1876–1888 působil jako řídící učitel ve Vizovicích. Přispíval do časopisu Vlasteneckého musejního spolku olomouckého. Vydal vlastivědnou monografii Okresní hejtmanství holešovské (1892) a monografii Lid na Vyzovsku. Poněkud nedoceněným je jeho folkloristické dílo Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými (1884), které je považováno za doplněk sbírky Erbenovy, Sušilovy a Bartošovy.
 
14. 1. Sobotík Bohumil 50. výročí úmrtí
  * 1. 3. 1905 Opava
† 14. 1. 1966 Opava
 
Muzejní, archivní, historicko- vlastivědný pracovník. Redaktor, literární kritik, bibliograf, kulturní pracovník. Působil v Opavě a ve Zlíně.
 
15. 1. Grillparzer Franz 225. výročí narození
  * 15. 1. 1791 Vídeň (Rakousko)
† 21. 1. 1872 Vídeň (Rakousko)
 
Rakouský básník a dramatik. V roce 1813 pobýval jako vychovatel u hrabat Seilernů na zámku Lešná. V té době napsal tragedii Blanka z Kastilie. Krajina kolem Lukova ho inspirovala k napsání povídky Pramáti (1817), později přepracované na drama. Patřil k předním osobnostem rakouského romantismu. Byl kritikem metternichovského utlačovatelského systému.
 
16. 1. Bouček Vladimír 115. výročí narození
  * 16. 1. 1901 Hodonín
† 21. 7. 1985 Uherské Hradiště
 
Výtvarný pedagog, národopisný pracovník, teoretik kultury a umělecké výroby. K velkým zásluhám patří obnova lidové umělecké výroby v rámci výrobních družstev Ústavu lidové umělecké výroby. Působil na zlínské Škole umění. Vydal publikaci Minulost a přítomnost lidové výroby v Gottwaldovském kraji (1957).
 
16. 1. Vrána Stanislav 50. výročí úmrtí
  * 28. 4. 1888 Valeč
† 16. 1. 1966 Vyškov
 
Pedagog. Byl ředitelem Masarykovy pokusné měšťanské školy ve Zlíně. Autor řady učebnic, pedagogických spisů o školské reformě, monografií o pedagogických pracovnících atd.
 
17. 1. Havelka František 110. výročí narození
  * 17. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
† 21. 3. 1973 Zlín
 
Sportovec, boxer. Působil v SK Baťa Zlín. Zúčastnil se olympijských her v roce 1936 v Berlíně a v roce 1952 v Helsinkách. Na mistrovství Evropy v roce 1953 ve Varšavě získal stříbrnou medaili. Později působil jako mezinárodní rozhodčí.
 
17. 1. Chlup Vincenc Sl. 175. výročí narození
  * 17. 1. 1841 Boskovice
† 15. 4. 1895 Zlín
 
Učitel. Působil v Napajedlích, ve Zlíně jako ředitel školy. V roce 1883 vydal Zeměpisný nástin hejtmanství uh. hradišťského. Byl dopisovatelem časopisu Komenský.
 
22. 1. Mynář Aleš 55. výročí narození
  * 22. 1. 1961 Zlín  
Umělecký fotograf. Jeho fotografie jsou zastoupeny ve sbírce Zlatého fondu Národního muzea fotografie v Praze. V roce 2009 byl autorem fotografií na výstavě Zapomenutá Arménie 2003–2006. Žije ve Vsetíně.
 
22. 1. Valenta Edvard 115. výročí narození
  * 22. 1. 1901 Prostějov
† 21. 8. 1978 Praha
 
Spisovatel, novinář, redaktor Lidových novin a autor rozhlasových her. S Bedřichem Golombkem zpracoval vzpomínky českého polárníka Welzla, které vycházely v Lidových novinách na pokračování. V roce 1990 byla vydána kniha Žil jsem s miliardářem, kde formou reportáže přibližuje čtenářům osobu Jana Antonína Bati, své seznámení s ním, návštěvy ve Zlíně a popisuje i svůj pobyt u J. A. Bati v Americe.
 
26. 1. Šika Jaroslav 40. výročí úmrtí
  * 16. 4. 1918 Borotín
† 26. 1. 1976 Zlín
 
Válečný pilot RAF, kapitán letectva. Nositel významných československých, francouzských a britských vyznamenání. Svou bojovou službu zakončil v roce 1945 u britské stíhací perutě. V roce 1949 mu byl odebrán pilotní diplom pro politickou nespolehlivost. Pracoval pak v dělnických profesích v tehdejším Gottwaldově. 28. října 2009 mu byla ve Zlíně odhalena pamětní deska, která připomíná místo, kde žil do své smrti.
 
30. 1. Přehnal Jaroslav 10. výročí úmrtí
  * 5. 2. 1950 Zlín
† 30. 1. 2006 Zlín
 
Lékař, manažer, vědecký pracovník. Přednosta Gerontologického centra ve Zlíně. V letech 1993–2005 ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, kde působil od roku 1974. Publikoval a přednášel v oboru. V roce 2007 získal in memoriam Zvláštní ocenění za rozvoj oboru geriatrie v České republice.
 
 

Únor

2. 2. Balán Alois 125. výročí narození
  * 2. 2. 1891 Valašské Meziříčí
† 11. 5. 1960 Zlín
 
Architekt, urbanista. V letech 1919–1938 působil na Slovensku, po roce 1939 jako městský architekt ve Valašském Meziříčí a od roku 1948 na oddělení územního plánování KNV Gottwaldov.
 
2. 2. Šišková Šárka 50. výročí narození
  * 2. 2. 1966 Zlín  
Módní návrhářka, akademická malířka, pedagožka. Působila v ateliéru designu oděvu a produktového designu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Několik jejích návrhů bylo vystaveno v letech 2008–2009 v muzeu módy Fashion Institute of Technology v New Yorku.
 
3. 2. Bobák František 90. výročí narození
  * 3. 2. 1926 Zlín
† 4. 12. 2008 Zlín
 
Publicista, pedagog. Absolvent Baťovy školy práce. Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy působil jako středoškolský pedagog. V době komunistického režimu nemohl dlouho pracovat ve školství. Byl jedním ze spoluzakladatelů Občanského fóra ve Zlíně. Publikoval v regionálních periodikách a spolupracoval s rozhlasem. Je autorem několika monografií, např. Moje svědectví o listopadových událostech 1989 ve Zlíně (2009) a Zlínská jitra (2015). Je nositelem Ceny města Zlína (1994).
 
6. 2. Koller Ludvík 110. výročí úmrtí
  * 1834 Zlín
† 6. 2. 1906 Smržice
 
Katolický kněz, spisovatel. V roce 1866 založil v Dubanech u Prostějova čtenářský spolek Pokrok, kde pořádal pravidelná večerní čtení a seznamoval věřící s novými poznatky ze všech oborů, založil školní knihovnu v Nákle a proslul také jako vynikající včelař.
 
7. 2. Slezák Timoteus 100. výročí narození
  * 7. 2. 1916 Vizovice
† 27. 8. 1978
 
Architekt. Pro Zlín projektoval bytové domy na Benešově nábřeží, třídě Tomáše Bati aj. Po odchodu ze Zlína působil v Brně.
 
9. 2. Vojáček Hynek 100. výročí úmrtí
  * 4. 12. 1825 Zlín
† 9. 2. 1916 Petrohrad (Rusko)
 
Hudební skladatel, pedagog. Část dětství strávil ve Zlíně, později ve Vsetíně. Složil kolem pěti set nejrůznějších skladeb, od humoresek přes pochody, mužské a ženské sbory, kantáty až po opery. Působil v Sedmihradsku, Vídni, Lvově a Petrohradě.
 
10. 2. Očenášek Jaroslav 115. výročí narození
  * 10. 2. 1901 Němčice nad Hanou
† 19. 7. 1967 Zlín
 
Vlastivědný pracovník, sbormistr, hudební skladatel, archivář. Je zakladatelem Muzea v Kelči, autorem informační publikace Dějiny starobylého města Kelče. Po přistěhování do Zlína se stal zakladatelem a budovatelem okresního archivu.
 
12. 2. Klásek Antonín 75. výročí narození
  * 12. 2. 1941 Olomouc  
Vysokoškolský pedagog, chemik, autor skript. Profesor na Ústavu potravinářského inženýrství a chemie technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Člen řady národních a mezinárodních vědeckých a odborných organizací. V roce 2002 byl jmenován čestným členem České společnosti chemické a byla mu udělena Hanušova medaile této společnosti.
 
12. 2. Polanská-Kubastová Vladuna 85. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 12. 2. 1931 Blansko
† 14. 4. 2006 Blansko
 
Herečka. V Městském divadle Zlín působila od roku 1961 až do odchodu do důchodu. Za tuto dobu vytvořila řadu nepřehlédnutelných postav, především osudové a dominantní ženy, např. Matku v Čapkově stejnojmenném dramatu či Královnu v Radúzovi a Mahuleně. Za roli Matky získala Cenu literárního fondu.
 
13. 2. Janoušek Josef 10. výročí úmrtí
  * 1. 5. 1944 Zlín
† 13. 2. 2006 Zlín
 
Knihkupec, majitel Domu knihy Portál v Uherském Hradišti. Zakladatel Nadace Idy a Vladislava Vaculkových.
 
13. 2. Tkadlec Josef 85. výročí narození
  * 13. 2. 1931
† 26. 7. 2007 Zlín
 
Lékař, nefrolog. Působil v Baťově nemocnici ve Zlíně. Měl zásluhu na zprovoznění oddělení chirurgie, traumatologie, interny, očního pavilonu i budovy léčebny dlouhodobě nemocných. V letech 1972–1990 působil jako ředitel této nemocnice.
 
21. 2. Miler Zdeněk 95. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 21. 2. 1921 Kladno
† 30. 11. 2011
 
Režisér, ilustrátor, výtvarník animovaných filmů. Ve Zlíně působil v letech 1942–1945, kdy odešel do Prahy a spolupracoval především s Jiřím Trnkou v ateliérech kresleného filmu Bratři v triku. V roce 1956 vznikla jeho nejznámější postavička kresleného filmu Krtek. Je držitelem řady ocenění.
 
24. 2. Kaňková Kateřina 45. výročí narození
  * 24. 2. 1971 Zlín  
Lékařka, výzkumná pracovnice, vysokoškolská profesorka. Dlouhodobá pracovní stáž ve Skotsku. Specializuje se na studium metabolických abnormalit při diabetu. V roce 2007 získala prestižní stipendium z projektu UNESCO pro ženy ve vědě. Je autorkou řady vědeckých publikací, přednáší u nás i v zahraničí.
 
26. 2. Bodanský Miroslav 40. výročí narození
  * 26. 2. 1976 Zlín  
Ilustrátor, restaurátor. Ilustroval např. knihy W. S. Burroughse Feťák (2002) nebo Nahý oběd (2003). V roce 2009 restauroval výmalbu obřadní síně v Uherském Hradišti.
 
26. 2. Kovanda Jaroslav 75. výročí narození
  * 26. 2. 1941 Zlín  
Básník, výtvarník, pedagog. Vydal sbírky básní např. Milý bratranče (1990), Zlínská osma (1995), Legenda o Svedrupovi (2000), román Gumový betlém (2010) či humoristickou knihu Nejaký Jura Vičík (2008, 2014) ad. Publikoval v Divokém víně, Literárním měsíčníku, Svědectví, časopisu ZVUK, Literárních novinách. Je členem PEN klubu.
 
26. 2. Kovanda Jaroslav 75. výročí narození
  * 26. 2. 1941 Zlín  
Básník, výtvarník, pedagog. Vydal sbírky básní Milý bratranče (1990), Zlínská osma (1995), Osiny (1996). Za oknem Erben (1999), Legenda o Svedrupovi (2000), Odpolední klid (2001), Nebe nad kantýnou (2002), Chlapec hrajícíc si s krabem (2004) a Pulec šavlozubý (2009). Publikoval v Divokém víně, Literárním měsíčníku, Svědectví, ZVUKu, Literárních novinách. Je členem PEN klubu.
 
 

Březen

1. 3. Sedláček Ivo 55. výročí narození
  * 1. 3. 1961 Brno  
Výtvarník, pedagog, teoretik umění. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně a oboru výtvarná výchova na pedagogické fakultě brněnské univerzity. Je spoluzakladatelem, vedoucím výtvarného ateliéru a ředitelem Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění ve Zlíně a spolupracovníkem Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Je jedním ze zakladatelů a redaktorů kulturní revue Prostor Zlín.
 
3. 3. Schmidtová Natalie 35. výročí úmrtí
  * 26. 8. 1895 Rusko
† 3. 3. 1981 Rozsochy u Bystřice nad Pernštejnem
 
Malířka. V letech 1938–1946 žila ve Zlíně. Je významnou představitelkou primitivistické školy v malířství. Její díla jsou zastoupena jak v soukromých, tak veřejných sbírkách po celém světě.
 
4. 3. Hloušek Milan 55. výročí narození
  * 4. 3. 1961 Brno  
Herec, režisér. V letech 1993– 2013 působil v Městském divadle ve Zlíně. Spolupracuje s amatérskými divadelními soubory. V současnosti působí jako vedoucí oboru Hudebně dramatického umění na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění.
 
7. 3. Dadák Jiří 90. výročí narození
  * 7. 3. 1926 Valašské Meziříčí
† 6. 3. 2014
 
Sportovec, kladivář. Držitel bronzové medaile na Mistrovství Evropy v roce 1950 v Bruselu. V roce 1952 na olympijských hrách Helsinkách obsadil čtvrté místo. Dvojnásobný Mistr republiky a držitel československého rekordu.
 
12. 3. Pavlištík Karel 85. výročí narození
  * 12. 3. 1931 Uherský Brod  
Etnograf. Je autorem řady publikací věnovaných jihovýchodní Moravě a tradiční rukodělné výrobě. Je předním znalcem života a díla Františka Bartoše. Zasloužil se o zpracování archivu cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda a o vytvoření stálé expozice S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly v Muzeu jihovýchodní Moravy. Nositel Ceny města Zlína (1994). V roce 2001 mu byla udělena Cena za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru. V roce 2005 získal cenu PRO AMICIS MUSAE za významný, dlouholetý a mimořádný přínos do oblasti kulturního rozvoje regionu.
 
14. 3. Dočkalová-Kobzáňová Jana 70. výročí narození
  * 14. 3. 1946 Zlín  
Výtvarnice, malířka skla. Žije a tvoří v Karolince. Členka výtvarné skupiny Urgantina.
 
17. 3. Holík Jiří 50. výročí narození
  * 17. 3. 1966 Zlín  
Historik, vlastivědný pracovník, předseda přátel hradu Lukova. Práce o historii Valašska.
 
19. 3. Trnka František 85. výročí narození
  * 19. 3. 1931 Telce- Skály  
Ekonom, politik, poslanec, vysokoškolský profesor. V letech 1992–1996 byl poslancem a členem Hospodářského výboru Parlamentu České republiky. Je autorem nebo spoluautorem původních vědeckých prací, knižních publikací, učebnic, skript, např. knih Zlínští podnikatelé Tomáš Baťa a František Čuba (1998) a České zemědělství (1998).
 
22. 3. Bergmann Ivan 70. výročí narození
  * 22. 3. 1946 Zlín  
Architekt. Autor základní školy na ulici Kvítková (1981), Lesní kavárny (1981). Je také autorem návrhů komlexu budov penzionu pro seniory ve Zlíně, střední zdravotnické školy v Bartošově čtvrti či spoluautorem projektu rekonstrukce 21. budovy v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně (cena Obce architektů Grand Prix 2005). Podílel se na návrhu rekonstrukce známého Jurkovičova domu v Luhačovicích (2002). Nositel ceny města Zlína za rok 2008.
 
22. 3. Vaculík Jaroslav 95. výročí narození
  * 22. 3. 1921 Vrchoslavice
† 18. 7. 1995 Praha
 
Architekt, výtvarník. V době druhé světové války pracoval několik let v atelieru F. L. Gahury ve Zlíně. Byl jedním z nejaktivnějších propagátorů Le Corbusierova díla v poválečném Československu a jeho programu Pět bodů nové architektury. V poslední etapě své tvorby získal několik vyznamenání za humanizaci prostředí panelových sídlišť především v Praze. Obdržel cenu BSHF HABITAT AWARDS 90 v japonské Hirošimě za projekt Půdní byty pro 500 000 obyvatel Československa (1991).
 
24. 3. Fridrich Josef 110. výročí narození
  * 24. 3. 1906 Tupesy
† 30. 9. 1999 Lukov
 
Hudebník, dirigent, varhaník, kulturní pracovník. Výrazná osobnost kulturního života ve Fryštáku. Působil také v Bartošově souboru písní a tanců ve Zlíně.
 
28. 3. Přerovský Bernard 15. výročí úmrtí
  * 11. 5. 1908 Vyškov
† 28. 3. 2001 Vyškov
 
Kněz, dlouholetý duchovní správce zlínské farnosti. Ve Zlíně působil od roku 1935 jako kaplan. V roce 1963 se stal olomouckým sídelním kanovníkem, později generálním vikářem, proboštem a druhým prelátem olomoucké metropolitní kapituly. Až do roku 1989 působil jako kněz ve Zlíně.
 
29. 3. Trávníček Zdeněk 90. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 29. 3. 1926 Turnov
† 17. 3. 2006 Vizovice
 
Lékař, spoluzakladatel a primáš Valašského krúžku v Malenovicích. Primáš cimbálové muziky Dřevnica. Spolupracoval také s brněnským rozhlasovým orchestrem. Má zásluhu na rekonstrukci malenovického kroje.
 
30. 3. Čančíková Naděžda 65. výročí narození
  * 30. 3. 1951 Ústí n. Labem  
Výtvarnice, akademická malířka, pedagožka. Je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ilustruje, věnuje se volné grafice, učí na Základní umělecké škole ve Zlíně, často vystavuje. Žije a působí ve Zlíně.
 
31. 3. Landa Stanislav 35. výročí úmrtí
  * 30. 8. 1898 Vrůtky
† 31. 3. 1981 Praha
 
Chemik. V letech 1933–1945 působill v Baťových závodech. Vybudoval chemický výzkumný ústav. Za jeho působení se realizovalo více než 40 nových chemických výrob.
 
 

Duben

1. 4. Hoza Osvald 85. výročí narození
  * 1. 4. 1931 Zlín
† 12. 1. 2009 Zlín
 
Literát, aforista. V 60.–90. letech výrazná osobnost Zlína. Publikoval časopisecky, v roce 1992 vydal sborník aforismů.
 
2. 4. Adamíra Jiří 90. výročí narození
  * 2. 4. 1926 Dobrovice
† 14. 8. 1993 Praha
 
Filmový, divadelní a televizní herec. V letech 1947–1952 působil ve zlínském divadle. Svůj hlas využil také při umělecké recitaci, v rozhlase a při dabingu. Několik let byl také pedagogem na DAMU. Za svůj výkon Bedřicha Brenského v Moskalykově televizním dramatu Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (1965) se stal laureátem Státní ceny Klementa Gottwalda (1967), dále získal Cenu Jaroslava Průchy (1987) a titul Zasloužilého umělce (1989).
 
2. 4. Svoboda Aleš 75. výročí narození
  * 2. 4. 1941 Zlín
† 9. 1. 2010 Opava
 
Lingvista, anglista, překladatel, vysokoškolský pedagog. Zabýval se syntaxí na základě srovnání angličtiny, češtiny a dalších jazyků. Působil také jako lektor češtiny na londýnské univerzitě v letech 1973–1975. Práce z oboru.
 
3. 4. Baťa Tomáš 140. výročí narození
  * 3. 4. 1876 Zlín
† 12. 7. 1932 Otrokovice (při letecké havárii)
 
Průmyslník. V roce 1894 založil ve Zlíně obuvnický závod, který v roce 1931 přeměnil na akciovou společnost, budující další podniky doma i v zahraničí. Proslavil se aplikací nejnovějších amerických podnikatelských aktivit (fordismu, taylorismu a pod.). Zasloužil se mimořádně o rozvoj města Zlína, kde byl v letech 1923–1932 starostou.
 
3. 4. Král Leopold 65. výročí úmrtí
  * 1. 12. 1875 Uhersko u Vysokého Mýta
† 3. 4. 1951 Zlín
 
Lékař, zpěvák, publicista. Poznatky z doby působení ve funkci lodního lékaře posloužily jako podklad jeho knih Ze služby lodního lékaře, Bombay a V zemi pagod.
 
5. 4. Pinkava Josef 10. výročí úmrtí
  * 25. 11. 1919 Dobrošov
† 5. 4. 2006 Zlín
 
Filmový režisér. Tvůrce mnoha filmů pro děti, např. Kapitán Korda (1970), Metráček (1971), Terezu bych kvůli žádné holce neopustil (1976), Kopretiny pro zámeckou paní (1980), Výbuch bude v pět (1984) ad. Spolupracovník Hermíny Týrlové. Je nositelem Ceny města Zlína (1999). V roce 1997 získal jako první na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež.
 
6. 4. Lukaštík Rostislav 90. výročí narození
  * 6. 4. 1926 Přerov
† 30. 7. 2007 Zlín
 
Lékař–kardiolog, primář oddělení interny nemocnice ve Zlíně v letech 1970–1990. V roce 1968 založil ve Zlíně tradici celostátních Československých kardiologických dnů s mezinárodní účastí. V roce 1972 byla ve Zlíně zřízena první koronární jednotka v republice. Nositel Ceny města Zlína (1996) a držitel medaile profesora V. Libenského a J. E .Purkyně.
 
9. 4. Kašpárek Vincenc 110. výročí úmrtí
  * 22. 1. 1834 Zlín
† 9. 4. 1906 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v období 22. 8. 1881–8. 1. 1885. Ve spolupráci se zlínskými živnostenskými společenstvy zřídil v roce 1884 pokračovací průmyslovou (živnostenskou) školu.
 
10. 4. Kopp Radomil 60. výročí narození
  * 10. 4. 1956 Odry  
Podnikatel. Autor románu Sametové ovečky (2005), Hostinští z Baťova (2006), Nebe rockerů: česko-slovenské story (2010).
 
13. 4. Cholek Zdeněk 85. výročí narození
  * 13. 4. 1931 Zlín  
Filmový režisér. Do zlínského filmového studia nastoupil v roce 1945. Zaměřoval se především na natáčení školních filmů z oboru matematiky a věnoval se také tvorbě reklamních a instruktážních filmů.
 
18. 4. Ottmar Otto 130. výročí narození
  * 18. 4. 1886 Plzeň
† 11. 3. 1968 Zlín
 
Malíř. Studoval moderní malířství v Paříži. Na začátku druhé světové války působil na Slovácku ve Vlčnově, odkud často pocházely náměty jeho obrazů. Poslední dvě desetiletí života trávil v Luhačovicích.
 
19. 4. Bakala Jiří 70. výročí narození
  * 19. 4. 1946 Zlín
† 9. 3. 2014
 
Lékař. Primář oddělení nukleární medicíny (1986–2012) a historik Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Autor knihy Baťova nemocnice ve Zlíně 1927–2002 a publikace Osmdesát let Baťovy nemocnice v obrazech, faktech a dokumentech 1927– 2007.
 
20. 4. Brada Vojtěch 105. výročí narození
  * 20. 4. 1911 Zlín-Malenovice
† 25. 3. 1983 Kroměříž
 
Pedagog, skladatel, národopisec. Stál u zrodu kroměřížských Hanáckých slavností a Přehlídky dětských hanáckých souborů v Uničově. Vydal skripta nauky o lidové písni a učebnici Škola hry na cimbale (1982).
 
20. 4. Vančík František 40. výročí úmrtí
  * 29. 11. 1928 Zlín-Malenovice
† 20. 4. 1976 Praha
 
Vědecký pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Svou odbornost zaměřil na problematiku výročních lidových zvyků a obyčejů. Do Československé vlastivědy (díl III., 1968) přispěl statí o pověrečných představách a zvycích.
 
21. 4. Bardoděj František 115. výročí narození
  * 21. 4. 1901 Fryšták
† 27. 1. 1978 Zlín
 
Vlastivědný pracovník, učitel, dlouholetý kronikář města Fryštáku. Autor publikace 600 let města Fryštáku (1956) a spoluautor dalších publikací z historie Fryštácka.
 
21. 4. Damborská Marie 25. výročí úmrtí
  * 16. 8. 1913
† 21. 4. 1991 Luhačovice
 
Lékařka. Ve Zlíně působila od roku 1938. Jako jedna z prvních prováděla zdravotní prohlídky žáků na školách. Věnovala se studiu dětské psychologie, neurologie, sociologie. Zasloužila se o vznik Kojeneckého ústavu v Luhačovicích a stala se jeho první ředitelkou.
 
22. 4. Červinka Vincenc 115. výročí narození
  * 22. 4. 1901 Zlín
† 11. 7. 1982 Zlín
 
Předseda MěNV v Gottwaldově. V čele města stál ve dvou obdobích, v letech 1952–1954 a 1960–1964. V letech 1964–1968 byl poslancem Národního shromáždění. V době jeho působení na radnici se začalo stavět velké panelové sídliště v Malenovicích a zastřešování zimního stadionu.
 
23. 4. Jaroněk Bohumír 150. výročí narození
  * 23. 4. 1866 Zlín
† 18. 1. 1933 Zlín
 
Malíř, keramik. Od roku 1898 žil ve Valašském Meziříčí a věnoval se malířství. Jeho nejoblíbenějším námětem byl starobylý Štramberk. S bratrem Aloisem zřídili keramickou dílnu ve Valašském Meziříčí. V roce 1907 stál u zrodu Sdružení výtvarných umělců moravských.
 
26. 4. Klabal Radomír 80. výročí narození
  * 26. 4. 1936 Zlín  
Prozaik, autor sci-fi povídek a rozhlasových her. Povoláním projektant. Žije ve Zlíně. Přispívá do mnoha časopisů a sborníků. Samostatně vydal Zlodějské pohádky (1987) a knihu sci-fi povídek Kde máte mrtvolu, vy chytráku (1987).
 
 

Květen

1. 5. Peňáz František 20. výročí úmrtí
  * 6. 7. 1912 Pašovice
† 1. 5. 1996 Hřivinův Újezd
 
Malíř, grafik. Začínal jako pracovník oddělení Tisk v Baťových závodech. Je jedním z prvních absolventů Školy umění. Již během studia ilustruje pro nakladatelství TISK dětské knihy Včelka Mája a její dobrodružství, Louskáček a myší král, Čarovná truhlice. Úzce spolupracoval se Stavebním oddělením, které vedl arch. Vladimír Karfík. 1948–1968 zaměstnán v projekci Centroprojektu. Je autorem více než dvou set interiérů kostelů na Moravě a na Slovensku. Prvních výstav se dočkal až po roce 1989.
 
6. 5. Dadák Břetislav 80. výročí narození
  * 6. 5. 1936 Liptál
† 19. 5. 2014
 
Muzejní výtvarník. Pracoval ve vsetínském muzeu, později v Kroměříži. Jako výtvarník působil v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 1959 a v letech 1994–1996. Věnuje se grafické úpravě knih a časopisů, plakátové tvorbě, výtvarné podobě muzejních výstav a expozic i publikační činnosti. Publikoval řadu vzpomínkových textů. Autor knihy Kanadský deník – pět tisíc kilometrů podzimním Ontariem (1997), popisující dobrodružné zážitky tří Zlíňanů na jejich cestách podzimní Kanadou v roce 1996.
 
8. 5. Přívara Milan 80. výročí narození
  * 8. 5. 1936 Lukov u Zlína  
Učitel hudby, regionální historik, sběratel. Autor publikace Z dějin farnosti Lukov–Veliková (2003) a zpěvníku Písničky z Lukova a okolí (2008).
 
11. 5. Dudešek Jan 90. výročí narození
  * 11. 5. 1926 Vráble (Slovensko)
† 19. 2. 1988 Zlín
 
Režisér, výtvarník, animátor. Do Zlína přišel v roce 1941 jako „mladý muž“. V roce 1951 nastoupil do zlínských filmových ateliérů. Podílel se na produkci pro bratislavskou televizi. Jako výtvarník a režisér byl autorem řady televizních seriálů pro děti. Dospělým jsou určeny loutkové filmy Problém, Krajan, animovaná groteska Bumerang a pohádka O tom, jak v Sušici padal vlažný sníh.
 
13. 5. Bosák Aleš 100. výročí narození
  * 13. 5. 1916 Vlachovice
† 12. 4. 1989 Mikulůvka
 
Učitel, školní inspektor v Uherském Hradišti, ředitel Filmového studia Gottwaldov. Jeho zásluhou se začaly vyrábět hrané filmy pro děti a podílel se na vzniku dětských přehlídek a festivalů. Byl členem předsednictva Mezinárodního střediska filmů pro děti a mládež při UNESCO.
 
15. 5. Babinský Antonín 15. výročí úmrtí
  * 1942
† 15. 5. 2001
 
Sportovec (vzpěrač), mistr sportu. V šedesátých letech patřil mezi československou i evropskou elitu. Na mistrovství Evropy v Moskvě v roce 1963 získal bronzovou medaili. Dlouhodobě působil v Tělovýchovné jednotě Gottwaldov.
 
15. 5. Pospíšil Jaroslav 75. výročí narození
  * 15. 5. 1941 Jankovice u Holešova  
Právník, spisovatel, zaměřující se na literaturu faktu. Je členem Obce spisovatelů a Klubu autorů literatury faktu. Je autorem publikací s regionální tématikou, např. Rub a líc baťovských sporů, Světla a stíny v životě Baťova ředitele Ing. Františka Maloty. Zejména se však zaměřuje na problematiku druhého a třetího odboje, např. v knihách Hyeny, Hyeny v akci, či Radista skupiny Clay Eva vzpomíná.
 
16. 5. Jungmann Pavel 60. výročí narození
  * 16. 5. 1956 Zlín  
Knihkupec, nakladatel, kavárník, regionální politik.
 
16. 5. Šebestík Josef 100. výročí narození
  * 16. 5. 1916 Hrádek na Vlárské dráze
† 4. 12. 1944 Tain (Skotsko)
 
Pilot 311. bombardovací perutě RAF. V letech 1936–1938 pracoval u firmy Baťa ve Zlíně. V roce 1939 se ve Francii zapojil do zahraničního odboje. Po dvou letech byl zařazen ve Velké Británii k 311. československé bombardovací peruti RAF jako operační pilot. V prosinci 1944 zahynul při cvičném letu.
 
17. 5. Činčová Yvona 50. výročí narození
  * 17. 5. 1966 Zlín  
Regionální historička. Pracovnice Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, autorka řady statí v odborných časopisech a výstav a publikací, např. o pohlednicích ze Zlína a z Luhačovic, o zlínském sportu atd.
 
17. 5. Hybler Zdeněk 95. výročí narození
  * 17. 5. 1921 Prostějov
† 9. 1. 1993 Zlín
 
Akademický malíř, grafik, scénograf. Působil ve filmových ateliérech, v letech 1946–1953 a 1968–1985 jako výtvarník v Divadle pracujících. Vytvořil přes 250 scén pro divadlo ve Zlíně i další divadla a pro festival Intertalent. Zúčastnil se mnoha výstav u nás i v zahraničí.
 
17. 5. Jechová Eliška 95. výročí narození
  * 17. 5. 1921 Holíč  
Básnířka, prozaička, novinářka. Literární tvorbě se věnuje až v pozdější době. V cyklu Žila jsem ve XX. století zachycuje způsob života v místě svého rodiště a dokumentuje rozrůstající se město Zlín, ve kterém žije od roku 1930. Je autorkou řady povídek a knih.
 
20. 5. Hovadík Jaroslav 5. výročí úmrtí
  * 8. 5. 1935 Zlín
† 20. 5. 2011 Praha
 
Grafik, malíř, sochař. Byl členem výtvarné skupiny 5+2. Emigroval po roce 1968, pobýval v Rakousku, Kanadě, Francii a Německu. Vystavoval v řadě měst a zemí.
 
22. 5. Müller Karel 80. výročí narození
  * 22. 5. 1936 Zlín  
Ekonom, vysokoškolský pedagog, docent v oboru národního hospodářství. Autor odborných prací mj. knihy Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna (2002). V letech 1966–1992 byl pracovníkem ČSAV, poté přednášel na Univerzitě Karlově v Praze. Podílí se na mezinárodních srovnávacích výzkumech vědy, techniky a inovací.
 
23. 5. Zedník František 130. výročí úmrtí
  * 22. 10. 1827 Zlín
† 23. 5. 1886 Valašské Meziříčí
 
Malíř. Maloval především sakrální obrazy a podobizny.
 
24. 5. Altrichter Petr 65. výročí narození
  * 24. 5. 1951 Frenštát pod Radhoštěm  
Dirigent. Vystudoval hru na lesní roh, dirigování a řízení orchestru a sboru. Působil jako asistující dirigent ve Státní filharmonii Brno, v České filharmonii a jako dirigent ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně a ve filharmoniích v Pardubicích a Brně. Působil i v Jihozápadní německé filharmonii v Kostnici, Královské liverpoolské filharmonii a pohostinsky řídil orchestry po celém světě. Spolupracuje s rozhlasem a televizí.
 
24. 5. Motyka Petr 75. výročí narození
  * 24. 5. 1941 Zlín  
Učitel. Působil na Základní škole v Hovězí. V roce 1970 emigroval do USA, kde nadále žije. Napsal cestopis Jdu si jen tak ... a potkám Ameriku! (2001).
 
29. 5. Zelina Šebestián 25. výročí úmrtí
  * 29. 9. 1928 Kurovice
† 29. 5. 1991 Zlín
 
Architekt. Je autorem řady staveb ve Zlíně, např. Střední průmyslové školy Zlín (1974), spoluautorem 1. etapy sídliště Jižní Svahy a autorem občanských a bytových staveb. Byl i vydavatelem bibliofilských tisků.
 
 

Červen

2. 6. Ambrůz Jan 60. výročí narození
  * 2. 6. 1956 Zlín  
Výtvarník, vysokoškolský pedagog. Je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (atelier Zlín). Ve své tvorbě dává přednost sklu, dřevu, železu a kameni. Vystavuje doma i v zahraničí. Působí jako vysokoškolský pedagog na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.
 
5. 6. Niklová Libuše 35. výročí úmrtí
  * 1. 4. 1934 Zlín
† 5. 6. 1981 Zlín
 
Výtvarnice, návrhářka hraček ve Fatře Napajedla. Zúčastňovala se veletrhů hraček v zahraničí, kde získala řadu ocenění.
 
5. 6. Šolc František 110. výročí narození
  * 5. 6. 1906 Dubí
† 10. 1. 1999 Plzeň
 
Herec. Od 20. let byl členem, později i vedoucím, několika kočovných společností. Po válce působil v profesonálních divadlech v Karlových Varech, Pardubicích, Brně a Jihlavě. V letech 1962–1968 byl členem souboru Divadla pracujících ve Zlíně. Ztvárnil i několik vedlejších rolí ve filmu.
 
7. 6. Kavan Jan 30. výročí úmrtí
  * 26. 5. 1905 Praha
† 7. 6. 1986 Praha
 
Sochař, profesor na Škole umění ve Zlíně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, účastník Zlínských výtvarných salonů. Člen Spolku výtvarných umělců Mánes. Pro československý pavilon na Expo 58 v Bruselu vytvořil fontánu, která byla v roce 1960 přenesena do Luhačovic před Smetanův dům.
 
7. 6. Šmíd Miroslav 10. výročí úmrtí
  * 19. 4. 1932 Zlín
† 7. 6. 2006 Bratislava
 
Dirigent. Působil na Slovensku.Těžiště jeho tvorby bylo v souboru Lúčnica. Řadu let spolupracoval s Filmovým symfonickým orchestrem v Praze. Působil i jako hudební skladatel.
 
9. 6. Lorenc Miroslav 120. výročí narození
  * 9. 6. 1896 Holešov
† popraven 11. 2. 1943 Vratislav (Polsko)
 
Architekt. Po studiu na Akademii výtvarných umění v Praze nastoupil v roce 1930 k firmě Baťa, později založil ve Zlíně vlastní projekční kancelář. V letech 1931–1935 byla podle jeho projektů realizována Školní čtvrť. Navrhoval také interiéry, nábytek a divadelní výpravy. Byl prvním velitelem odbojové organizace Obrana národa.
 
10. 6. Novotný Jaroslav 40. výročí úmrtí
  * 21. 3. 1903 Smečno
† 10. 6. 1976 Zlín
 
Pedagog, fotograf, kameraman, režisér. Ve 30. letech učil na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně. Věnoval se tvorbě školních výukových filmů a zřídil jednu z prvních českých půjčoven školních filmů. Působil v baťovských atelierech, byl autorem řady instruktážních a dokumentárních filmů. Byl mj. spoluautorem významného dokumentu Poslední léto s TGM (1937). Spolupracoval s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem na dokumentárních filmech z jejich cest.
 
10. 6. Pásek Jan 20. výročí úmrtí
  * 21. 12. 1915 Brno
† 10. 6. 1996 Zlín
 
Pedagog, vlastivědný autor, kronikář a autor řady prací o geologii a přírodě Zlínska. Je autorem sborníku Putování lesem od zimy do zimy (1996). Publikoval v regionálním tisku. Působil na gymnáziu ve Zlíně.
 
11. 6. Bartoš František 110. výročí úmrtí
  * 16. 3. 1837 Mladcová
† 11. 6. 1906 Mladcová
 
Národopisec, folklorista, pedagog, jazykovědec. Téměř třicet let působil v Brně, ponejvíce na Slovanském gymnáziu. Zakladatelský význam mají jeho díla o moravských nářečích. Pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. se stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Ve sběratelské činnosti navázal na dílo Františka Sušila a vydal tři soubory moravských a slezských písní s nápěvy. S jeho pedagogickým působením souvisí i zpracování čítanek a příruček pro střední školy a činnost ediční. Z díla: Dialektologie moravská (1896), Naše děti (1888), Národní písně moravské nově nasbírané (1889 spolu s Leošem Janáčkem), Kytice písní moravských (1890 s Leošem Janáčkem), Národní písně moravské (1900–1901), Dialektologický slovník moravský (1905–1906), Deset rozprav lidopisných (1906), Lid a národ (1883), Moravský lid, Stručný přehled dějin literatury české doby staré a střední (1874), Malá slovesnost (1876). Jeho Dialektologie moravská byla oceněna petrohradskou akademií věd v roce 1895.
 
12. 6. Sedlář Josef 80. výročí úmrtí
  * 14. 11. 1897 Velká Lhota (nyní Lhota)
† 12. 6. 1936 Súdán
 
Obchodník. Jako šéf zahraničních nákupů firmy Baťa projel celý svět. Založil Baťovy kaučukovníkové plantáže na východních indických ostrovech, v Nigérii a v Belgickém Kongu. Nejdéle pobýval v Malajsii.
 
16. 6. Novák Ludvík 80. výročí narození
  * 16. 6. 1936 Zlín
† 9. 11. 2008 Zlín
 
Vysokoškolský pedagog. Publikoval v oboru matematika, geometrie a topologie. Vyučoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, byl dlouholetým předsedou zlínské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.
 
17. 6. Marek Rostislav 55. výročí narození
  * 17. 6. 1961 Přílepy  
Herec Městského divadla Zlín, pedagog Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění. Spolupracuje s amatérskými soubory, s filmem i televizí. Ve Zlíně působí od roku 1984 a v divadle ztvárnil více než 100 rolí. Hrál např. ve hře Naši furianti, Othello, Mistr a Markétka a řadě dalších.
 
20. 6. Fric Ota 115. výročí narození
  * 20. 6. 1901 Praha
† 16. 1. 1988 Zlín
 
Hudební vědec, středoškolský profesor, zemský inspektor a kulturní referent na KNV ve Zlíně. Jeho kniha Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě (1963) seznamuje s nejlepšími soubory lidové umělecké tvořivosti i se Strážnickými slavnostmi.
 
23. 6. Kupec Jan 80. výročí narození
  * 23. 6. 1936 Zlín  
Vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník, člen řady oborových komisí. Publikuje v oboru ochrany životního prostředí. Autor skript.
 
24. 6. Baroš Bedřich 80. výročí narození
  * 24. 6. 1936 Tylovice
† 14. 12. 1974 Brno
 
Malíř, grafik, sportovec (hokejista). Absolvent školy uměleckých řemesel v Brně. Ve Zlíně žil a působil jako propagační grafik ve Svitu v letech 1959–1974.
 
25. 6. Adamec Josef 40. výročí úmrtí
  * 28. 1. 1914 Suchá Loz
† 25. 6. 1976 Zlín
 
Prozaik. Je autorem románů Zlomený kruh (1946) a Kouzelná píšťala (1976), jehož děj, laděný autobiograficky, je lokalizován na moravsko-slovenské pomezí.
 
25. 6. Bartošek Antonín 80. výročí narození
  * 25. 6. 1936  
Předseda MěNV Gottwaldov. Do funkce předsedy přišel z postu ředitele obuvnického závodu Svit n. p. V čele města stál v letech 1988–1990. Za jeho působení byl městu navrácen název Zlín.
 
25. 6. Rozhon František 90. výročí narození
  * 25. 6. 1926 Bystřice p. Hostýnem
† 2003
 
Architekt. Podílel se na projektu Městského divadla Zlín, navrhl sídliště v Otrokovicích, školy ve Zlíně a Starém Městě.
 
30. 6. Jírů Josef 110. výročí narození
  * 30. 6. 1906 Pelhřimov  
Houslový pedagog, hudební organizátor. Ředitel Městské hudební školy ve Zlíně v letech 1935–1949. Rozsáhlá byla jeho činnost přednášková a koncertní. Založil hudební školy v Otrokovicích a Uherském Hradišti.
 
 

Červenec

1. 7. Brada Ladislav 120. výročí narození
  * 1. 7. 1896 Hulín
† 8. 1. 1990 Zlín
 
Agronom. Zasloužil se o založení a rozvoj Výzkumné stanice travinářské v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 1961–1963 působil v Jednotném zemědělském družstvu Vizovice.
 
1. 7. Novotný Jiří 80. výročí narození
  * 1. 7. 1936 Zlín  
Filmový historik, organizátor zlínských filmových festivalů a člen porot, vysokoškolský pedagog. Práce z oboru. Nositel Ceny města Zlína za rok 2005. Má velký podíl na uchování tradice zlínských filmových festivalů.
 
2. 7. Rojt Václav 75. výročí úmrtí
  * 1885 Domažlice
† 2. 7. 1941 Singapur
 
Pracovník Baťových závodů. Nejprve pracoval jako vedoucí rozpisovacího oddělení a skladů hotového zboží, posléze jako vedoucí obuvnické výroby a ředitel výroby kožené obuvi. Po zřízení střediska pro Dálný východ v Singapuru se stal jeho ředitelem.
 
3. 7. Klátil Lubomír 55. výročí narození
  * 3. 7. 1961 Zlín  
Pedagog, vedoucí stanice mladých přírodovědců, podnikatel. Věnuje se ekologickým projektům, autor řady vědeckopopulárních článků, především o gekonech a sklípkanech, a několika publikací z oboru akvaristiky a teraristiky.
 
5. 7. Veselková Irena 90. výročí narození
  * 5. 7. 1926 Příbor
† 5. 5. 1945 Lukoveček
 
Partyzánka. Žila ve Zlíně- Malenovicích. Na jaře 1945 působila jako spojka partyzánů, koncem dubna byla odvelena do Lukovečku. Byla zastřelena (nešťastně z vlastních řad) při osvobozovacích bojích 5. května 1945.
 
6. 7. Červinková Anna 80. výročí narození
  * 6. 7. 1936 Levice (Slovensko)  
Výtvarnice, malířka porcelánu. Pracovala jako projektantka ve zlínském Centroprojektu. V keramické tvorbě se věnuje motivům z lidové kultury Valašska a Slovácka a často vytváří tematické celky, např. betlém. Je zastoupena ve stálé expozici Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
 
9. 7. Kobzáň Jan 115. výročí narození
  * 9. 7. 1901 Liptál
† 10. 10. 1959 Soláň (Velké Karlovice)
 
Malíř, grafik, národopisec. Autor v nářečí vyprávěných povídek a pověstí z Valašska, které začal publikovat v časopisech (např. Naše Valašsko) a sám je i ilustroval. Žil v Jasenné, později ve Zlíně. Látku pro svou tvorbu čerpal převážně v Jasenné, Všemině a Liptále. V roce 1927 vyšla jeho kniha O zbojníkoch a pokladoch z moravského Valašska, s doprovodem vlastních dřevorytů (další vydání v roce 1980). Soubor vyprávění a lidových povídek vyšel pod názvem U počátku vod (1984). Je autorem ilustrací ke Starozlínským pověstem (1942 a 1997).
 
10. 7. Gajdoš Jan 75. výročí narození
  * 10. 7. 1941 Zlín  
Malíř, grafik výtvarný pedagog. Věnuje se grafice a sklářským realizacím v architektuře. Působil v Brně a v Uherském Hradišti jako pedagog. Jeho díla jsou zastoupena ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, Městské galerii v Praze a v Brně.
 
11. 7. Vojáček Kašpar Ignác 140. výročí úmrtí
  * 22. 9. 1790 Zlín-Malenovice
† 11. 7. 1876 Nimnica (Slovensko)
 
Sběratel valašských lidových písní. Vydal Wčelařský katechysmus (1860) a Základní knihy aneb Sepsání pravidel, které řád literátský ... má (1873). Otec Hynka Vojáčka, hudebního skladatele.
 
12. 7. Richtr Michal 50. výročí narození
  * 12. 7. 1966 Zlín  
Designer, odborný konzultant v oblasti designu, zakladatel a ředitel firmy Ogilvy CID (1995–2007). Působil jako organizátor mezinárodních konferencí Firemní styl a komunikace. Podílel se na vydání knihy CI.CZ 1990–2007: firemní styl v České republice.
 
15. 7. Adamík Antonín 75. výročí narození
  * 15. 7. 1941 Racková  
Architekt s užším zaměřením na obchodní vybavenost města. Podílel se též na územním plánu II. etapy Jižních Svahů. Je autorem řady interiérů.
 
15. 7. Jarolímek Pelhřim 120. výročí úmrtí
  * 11. 6. 1839 Zlín-Malenovice
† 15. 7. 1896 Zlín-Malenovice
 
Rolník a řemeslník. Byl kulturně a společensky činnou osobností Malenovic. Roku 1866 založil Čtenářský spolek. Byl činný v Občanské záložně, ve Sboru dobrovolných hasičů, i v organizaci Sokol v Malenovicích. V roce 1877 byl zvolen starostou obce. Věnoval se také fotografování a národopisu.
 
15. 7. Slavík František 65. výročí narození
  * 15. 7. 1951 Staré Město  
Regionální politik, starosta Starého Města v letech 1990–2000 a hejtman Zlínského kraje 2000–2004 .
 
15. 7. Žák Pavel 60. výročí narození
  * 15. 7. 1956 Kyjov  
Fotograf. Postupně prošel od reportážní fotografie přes fotografování krajin, architektury, portrétu, technickou fotografii až po fotografii reklamní. Studoval a pracoval ve Zlíně jako fotograf a propagační pracovník Je členem Volného výtvarného sdružení Valašský názor od jeho založení a pravidelně se podílí na všech jeho aktivitách.
 
20. 7. Grygera Vlastimil 40. výročí úmrtí
  * 9. 9. 1915 Uherský Ostroh
† 20. 7. 1976 Zlín
 
Účastník odboje. Bojoval jako voják v zahraničním odboji jako příslušník britské armády i armády SSSR. Jeho otec byl proto internován ve Svatobořicích a na následky věznění zemřel.
 
20. 7. Koželuha Jaroslav 90. výročí narození
  * 20. 7. 1926 Záhorovice  
Folklorista. Pracoval ve Výzkumném ústavu pozemních staveb ve Zlíně. Zajímal se o lidové kroje a tanec i o lidovou architekturu. Působil ve Slováckém, později ve Valašském kroužku. Část svého díla věnoval Muzeu jihovýchodní Moravy. Je považován za všestranného znalce slováckého folkloru.
 
20. 7. Vyoral Mojmír 95. výročí narození
  * 20. 7. 1921 Zlín
† 25. 11. 1985 Zlín
 
Publicista, překladatel, režisér, filmový dramaturg, hudební skladatel. Působil ve Zlíně a Ostravě.
 
23. 7. Hrůša Jakub 35. výročí narození
  * 23. 7. 1981 Brno  
Dirigent. Šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů v letech 2005–2008 a šéfdirigent orchestru PKF – Prague Philharmonia v letech 2009– 2015. Vystupuje s významnými světovými orchestry a diriguje opery např. v Hongkongu, Velké Británii a Dánsku.
 
23. 7. Vaculík Ludvík 90. výročí narození
  * 23. 7. 1926 Brumov
† 6. 6. 2015 Dobřichovice
 
Prozaik, fejetonista, publicista, rozhlasový redaktor. Pracoval jako dělník v Baťových závodech. Vystudoval Baťovu odbornou dvouletou obuvnickou školu, v letech 1944–1946 studoval na zlínské obchodní akademii pro zahraniční obchod. V roce 1963 vyšel jeho první román Rušný dům z prostředí učňovských internátů. Dále napsal mj. knihy Sekera (1966), Morčata (1973), Jaro je tady (1987), Česká snář (1979), Srpnový rok (1990), Jak se dělá chlapec (1993), Milí spolužáci (1995), Nepaměti (1998). Je autorem známého textu Dva tisíce slov (1968). V době normalizace vycházela jeho díla pouze v samizdatu. Za svou tvorbu obdržel např. Cenu George Orwella či Cenu Egona Hostovského. V roce 2010 získal cenu Ferdinanda Peroutky.
 
25. 7. Schiebelová–Baťová Anna 80. výročí úmrtí
  * 19. 5. 1872 Zlín
† 25. 7. 1936 Kroměříž
 
Spoluzakladatelka firmy Baťa, sestra Antonína a Tomáše Bati. Za 1. světové války podnikala obchodní cesty do Oděsy a Bělehradu. Po válce cestovala po západní Evropě jako obchodní zástupkyně.
 
27. 7. Hejda Karel Jan 140. výročí narození
  * 27. 7. 1876 Zlín
† 19. 2. 1958 Zlín
 
Prozaik, autor loveckých a cestopisných vzpomínek. Od roku 1953 žil v Luhačovicích. Napsal mj. Sedmnáct let pod Karpatami (1940), Zelené obrázky (1942), Střepy v oranici (1944), Z nížin a hor (1947).
 
28. 7. Maršálek Steva 5. výročí úmrtí
  * 11. 9. 1923 Kočí
† 28. 7. 2011
 
Činoherní a filmový herec. Členem zlínského divadla byl v letech 1967–1971. Následně ve Zlíně často hostoval. Jeho posledním angažmá bylo pražské divadlo Labyrint. Hrál např. ve filmu Dospěláci můžou všechno (1969), Na kometě (1970) nebo Hurá za ním (1988).
 
28. 7. Pavlínek Vladimír 45. výročí narození
  * 28. 7. 1971 Kroměříž  
Vědec zabývající se polymery. Získal cenu Werner von Siemens Excellence Award (1999), cenu Morand Lambla Award udělovanou vědcům do 45 let v oboru zpracování polymerů (2009). Působí na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2006 je členem vědecké rady Fakulty technologické, od roku 2007 členem vědecké rady Univerzity Tomáše Bati.
 
29. 7. Chmelík Jaroslav 95. výročí narození
  * 29. 7. 1921 Rabí
† 23. 2. 2002 Holešov
 
Vojenský pilot. V letech 1936–1939 žák Baťovy školy práce. Za 2. světové války působil jako pilot RAF. Po válce byl politicky pronásledován, v roce 1965 rehabilitován a stal se pilotem ČSA.
 
 

Srpen

8. 8. Novák Pavel 10. výročí úmrtí
  * 8. 11. 1949 Zlín
† 8. 8. 2006
 
Architekt, obor architektura průmyslových staveb. Autor řady publikací, např. Zlínská architektura 1900–1950 (1993) a 1950–2000 (2008), článků o Zlíně, projektů i realizací staveb. V letech 2000–2006 byl hlavním architektem města Zlína.
 
14. 8. Mědílková Annamarie 20. výročí úmrtí
  * 7. 8. 1934 Uherské Hradiště
† 14. 8. 1996 Zlín
 
Tanečnice, učitelka tance. Absolvovala konzervatoř v oboru společenského tance. S jejím jménem je spojena tradice Klubu společenských tanců při Domě kultury ve Zlíně.
 
15. 8. Vyvlečka Josef 155. výročí narození
  * 15. 8. 1861 Štípa
† 8. 1. 1942 Olomouc
 
Prelát a kanovník. Historik umění, archeolog, numismatik. Věnoval se výkladu církevních památek a dějinám umění. Vydal Příspěvky k dějinám kostela P. Marie Sněžné v Olomouci (1917). Svými vědeckými pojednáními přispíval do časopisů a sborníků.
 
18. 8. Šmíd Zdeněk 45. výročí narození
  * 18. 8. 1971 Zlín  
Výtvarník, keramik, sochař. V letech 1996–2006 asistent prof. Karla Nepraše, Jana Koblasy a Jaroslava Róny na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Slováckého muzea v Uherském Hradišti, ve Velké Británii a Německu. Jeho sochařské objekty byly vystaveny také na II. Zlínském salónu mladých ve Zlíně či na výstavě v Českém muzeu výtvarného umění v Praze s názvem Zlínský okruh (2006). Žije a tvoří ve Zlíně.
 
19. 8. Lukáš Libor 55. výročí narození
  * 19. 8. 1961 Slavičín  
Regionální politik, stavební technik, soukromý podnikatel. V letech 2004–2008 hejtman Zlínského kraje, 2008–2012 první náměstek hejtmana Zlínského kraje. Je členem zastupitelstva Zlínského kraje.
 
22. 8. Čančík Jiří 15. výročí úmrtí
  * 18. 7. 1922 Bratislava
† 22. 8. 2001 Zlín
 
Architekt. Od roku 1948 pracoval v architektonickém ateliéru firmy Baťa v Luhačovicích. Podle jeho projektů byly realizovány školy, v letech 1953–1956 sídliště Mojmír v Uherském Hradišti. Je spoluautorem budovy Stavoprojektu a rekreačního střediska Sigmy v Luhačovicích. Jeho nejvýznamnějším dílem je stavba krematoria ve Zlíně (1978).
 
23. 8. Vrbová Adela 20. výročí úmrtí
  * 19. 6. 1913 Samara (Rusko)
† 23. 8. 1996 Zlín
 
Dětská lékařka. V Brně vystudovala medicínu a od roku 1941 působila ve Zlíně. Byla manželkou Jaromíra Vrby, který byl členem odbojové skupiny Světlana a v procesu s touto skupinou odsouzen k trestu smrti.
 
25. 8. Haluza Jan 5. výročí úmrtí
  * 12. 7. 1914 Šternov u Brna
† 25. 8. 2011 Zlín
 
Právník, vytrvalostní běžec, trenér Emila Zátopka. Po roce 1948 byl vězněn a celý život perzekvován. O jeho životě vyšla kniha s názvem Trénoval jsem Emila (2007).V roce 2010 mu byl propůjčen prezidentem republiky Řád T.G.Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Zvítězil v prestižní regionální anketě Osobnost Zlínského kraje za rok 2010.
 
26. 8. Drottnerová Marta 75. výročí narození
  * 26. 8. 1941 Zlín  
Tanečnice. Primabalerína Národního divadla v Praze, kde ztvárnila řadu velkých rolí klasického repertoáru. Prošla našimi i světovými scénami.
 
27. 8. Kříž Vladimír 50. výročí úmrtí
  * 14. 2. 1885 Zlín-Malenovice
† 27. 8. 1966 Nové Město na Moravě
 
Etnograf a historik zemědělství na Českomoravské vysočině, literární publicista. Jako ředitel Hospodářské školy v Bystřici nad Perštejnem značně přispěl k rozvoji místního hospodářského života. Dějiny a činnost Okresního hospodářsko–průmyslového spolku v Bystřici nad Pernštejnem v letech 1870–1930 shrnul v publikaci Zemědělství okresu Bystřice n. P. v r. 1930.
 
30. 8. Balátě Jaroslav 85. výročí narození
  * 30. 8. 1931 Brno
† 6. 12. 2012 Brno
 
Strojař, vysokoškolský pedagog, profesor. Působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2006 obdržel pamětní medaili za zásluhy o vznik fakulty aplikované informatiky. Byl držitelem Zlaté medaile Brussels Eureka (1997).
 
30. 8. Fekar Vladimír 45. výročí narození
  * 30. 8. 1971 Hranice na Moravě  
Dramaturg, redaktor, dramatik. Působí v Městském divadle Zlín, zde inicioval mj. cykly scénických čtení (např. Zlínské kroky do Evropy). Je autorem divadelní hry Kabaret Astragal. Kromě divadla se věnuje i pedagogické činnosti, zejména na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. Spolupracuje také s českým rozhlasem.
 
30. 8. Hovadík Richard 110. výročí narození
  * 30. 8. 1906 Fryšták  
Výtvarník, řezbář. Vyučil se strojním zámečníkem, pracoval v Baťově továrně jako opravář šicích strojů a později se osamostatnil. Jeho díla se vystavují u nás i v zahraničí.
 
 

Září

2. 9. Kubasta Hynek 85. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 2. 9. 1931 Líny
† 14. 4. 2006 Blansko
 
Herec Městského divadla Zlín (1961–2000). Vytvořil řadu divadelních i filmových rolí např. hlavní roli ve hře E. O’ Neilla Dlouhá denní cesta do noci (1995), hrál ve filmu Ucho (1969) nebo v televizních seriálech Četnické humoresky (1997) či Ranč U Zelené sedmy (1998). Za celoživotní dílo a přínos divadelnímu umění získal se svou ženou Vladunou Polanskou v roce 2001 Cenu primátora Zlína.
 
3. 9. Orsava Jaroslav 40. výročí úmrtí
  * 4. 2. 1904 Kudlov (Zlín)
† 3. 9. 1976 Mladcová (Zlín)
 
Sběratel, knihař. Pracoval v Baťových závodech v koželužnách, kartonáži a papírnách, posléze jako vedoucí kartoték na osobním oddělení. Sbíral, shromažďoval a uchovával materiály z pozůstalosti Adolfa Šišky věnované Františku Bartošovi. Organizoval bartošovské oslavy při příležitosti výročí. Jeho pozůstalost je uložena v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Státním okresním archivu Zlín.
 
3. 9. Zapletal Zdeněk 65. výročí narození
  * 3. 9. 1951 Kyjov  
Prozaik. Žil ve Zlíně. Debutoval v roce 1980 ve sborníku Před vyplutím novelou Proč se nás srny bojí. Je autorem celé řady próz, mnohdy zasazených do zlínského regionu, např. Pozdě na hlasitou hudbu (1983), Půlnoční běžci (1987) aj. V roce 2010 vyšla kniha Best of vol. l., v roce 2013 Popík a 2015 Život a doba soudce A. K.
 
7. 9. Rachůnek Karel 5. výročí úmrtí
  * 27. 8. 1979 Zlín
† 7. 9. 2011 Jaroslavl, Rusko
 
Hokejista. Působil ve zlínském extraligovém hokejovém klubu. V roce 1999 odešel do zámoří (New York Rangers, New Jersey Devils). V roce 2008 přestoupil do KHL, kde hrál nejprve za Dynamo Moskva, od roku 2010 pak za Lokomotiv Jaroslavl. Na MS 2010 získal titul mistr světa. Tragicky zahynul při letecké havárii.
 
7. 9. Sís Vladimír 15. výročí úmrtí
  * 7. 7. 1925 Brno
† 7. 9. 2001 Praha
 
Filmový a televizní režisér, scénárista. V letech 1942–1946 pracoval v trikovém ateliéru filmového studia ve Zlíně, od roku 1946 v Brně ve Studiu populárněvědeckých a naučných filmů a od roku 1958 ve Filmovém studiu Barrandov. Natočil dokumentární, hrané, hudební i střihové filmy. Film Cesta do Tibetu (1954) získal ocenění na filmových festivalech v Benátkách a v Karlových Varech. V roce 1978 režíroval filmové zpracování muzikálu Balada pro banditu.
 
10. 9. Dobrovolný Václav 95. výročí narození
  * 10. 9. 1921 Újezd
† 29. 7. 1992 Zlín
 
Filmový režisér, výtvarník. Do Filmového studia ve Zlíně nastoupil v roce 1942. Spolupracoval s několika režiséry, např. Hermínou Týrlovou, Janem Dudeškem, Ludvíkem Kadlečkem a Garikem Sekem. Natočil jediný samostatný distribuční animovaný film Zatoulané písmenko (1964).
 
10. 9. Konvička Vladimír 45. výročí úmrtí
  * 2. 9. 1900 Dubňany
† 10. 9. 1971 Brno
 
Pedagog. Působil na měšťanských školách ve Zlíně (1929–1935) a Otrokovicích (1935–1945). Psal, publikoval a vydával studie, články i knihy týkající se vlastivědy, českého pravopisu, matematiky a především kreslení. Více než třicet let byl členem Pěveckého sdružení moravských učitelů.
 
11. 9. Surman Martin 40. výročí narození
  * 11. 9. 1976 Zlín  
Designér, pedagog. Působí jako vedoucí Ateliéru průmyslového designu na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Za své návrhy získal několik ocenění, např. za design zahradního nábytku (1994), vysavače (1998), vlaku Regionova (2005) a za křeslo OVO (2010).
 
12. 9. Pekárek Karel 105. výročí narození
50. výročí úmrtí
  * 12. 9. 1911 Fryšták
† 9. 3. 1966 Fryšták
 
Prozaik, historik, národopisec, pedagog. Působil jako učitel i ve Zlíně. Byl členem Syndikátu československých spisovatelů. Pracoval v redakční radě časopisu Valašsko, byl příznivcem časopisu Podřevnicko, věnoval se přednáškové činnosti, podílel se organizačně na národopisných akcích. Výsledkem jeho rozsáhlé národopisné činnosti byla kniha Starozlínské pověsti a lidové povídky ilustrované Janem Kobzáňěm (1942). Zlínskému regionu jsou věnována i díla zachovaná většinou jen v rukopisech, např. Lázně Kostelec, Pověsti o starém hradě (Lukov) a rozpracovaná monografie o Zlíně.
 
14. 9. Hofman Karel 110. výročí narození
  * 14. 9. 1906 Jablůnka
† 27. 11. 1998 Valašské Meziříčí
 
Malíř, grafik, pedagog. V letech 1939–1952 působil ve Škole umění ve Zlíně jako pedagog. Později přesídlil natrvalo na Soláň. Silným inspiračním prvkem mu byla valašská krajina. Je autorem řady olejů, akvarelů, litografií a pastelů s náměty krajinářskými a figurálními. Účastnil se výstav doma i v zahraničí.
 
16. 9. Kula Bohumír 20. výročí úmrtí
  * 2. 11. 1914 Orlová-Lazy
† 16. 9. 1996 Zlín
 
Architekt, urbanista. V letech 1939–1949 zaměstnanec firmy Baťa. V architektonických soutěžích získal některá ocenění. Spolupracoval též s rozhlasem a televizí.
 
21. 9. Hroch Vladimír 50. výročí úmrtí
  * 3. 4. 1907 Praha
† 21. 9. 1966 Uherské Hradiště
 
Malíř, pedagog. Spoluzakladatel zlínské Školy umění, na které působil jako pedagog v letech 1939–1953. Poté přešel na Střední uměleckoprůmyslovou školu do Uherského Hradiště.
 
21. 9. Váp Jiří 80. výročí narození
  * 21. 9. 1936 Újezd u Tišnova
† 14. 2. 2000 Zlín
 
Výtvarník, pedagog. Pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Kunštátu na Moravě, kde byl vedoucím keramické huti. Od roku 1964 žil ve Zlíně a působil v Ústavu lidové a umělecké tvorby v Uherském Hradišti. Pracoval též jako pedagog v Lidové škole umění ve Zlíně. Je autorem celé řady výtvarných cen, např. pro zlínský filmový festival. Vytvořil i návrhy kostýmů do pohádek pro Městské divadlo Zlín.
 
22. 9. Vaculovičová Zdeňka 70. výročí narození
  * 22. 9. 1946 Zlín  
Houslistka, hudební skladatelka, pedagožka. Organizátorka mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením v Kroměříži Forfest Kroměříž Czech Republic.
 
23. 9. Pařík Jaroslav 75. výročí narození
  * 23. 9. 1941 Zlín  
Podnikatel, strojař. V roce 1989 se vrátil z emigrace do Napajedel, aby obnovil rodinnou tradici výroby zemědělských strojů, což se kvůli značné devastaci nepodařilo. V roce 1991 stál u založení české pekárenské společnosti Delta. V roce 2004 se stal konzultantem Organizace pro hospodářský rozvoj OSN. Je autorem vzpomínkové publikace Můj život s Mirjanou (2001).
 
25. 9. Evják František 125. výročí narození
  * 25. 9. 1891 Jasenná
† 2. 8. 1982 Zlín
 
Fotograf. Majitel prvního fotoateliéru ve Zlíně Fotoevják, kde se prodával také fotomateriál a zpracovávaly se amatérské zakázky. Pracoval pro firmu Baťa až do založení propagačního oddělení této firmy.
 
26. 9. Koželuhová Ludmila 100. výročí narození
  * 26. 9. 1916 Bojkovice
† 31. 7. 2003
 
Archivářka. V letech 1963–1977 pracovala ve Státním okresním archivu Zlín. Významně se podílela na soustředění, pořádání a katalogizaci fondu archivu.
 
28. 9. Dosoudil Petr 60. výročí narození
  * 28. 9. 1956 Uherské Hradiště  
Scénograf, kostýmní výtvarník, grafik, designer. Studium scénografie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění ovlivnilo i jeho výtvarnou tvorbu, věnuje se zejména figurální malbě a kresbě. Jako scénograf pracoval pro Městské divadlo Zlín, Českou televizi a film.
 
28. 9. Libíček Jan 85. výročí narození
  * 28. 9. 1931 Zlín
† 24. 5. 1974 Praha
 
Filmový a divadelní herec. Ve zlínském Divadle pracujících působil v letech 1956–1963. Odtud odešel do Divadla Na zábradlí v Praze. Je znám především díky mnoha filmovým a televizním rolím.
 
29. 9. Lamper Jan 5. výročí úmrtí
  * 21. 11. 1930 Zlín
† 29. 9. 2011 Zlín
 
Ekonom, marketingový analytik. Od roku 1995 kronikář města Zlína, zabýval se především vyhledáváním informací o zlínské historii. Podílel se na obnovení skautingu ve Zlíně-Malenovicích.
 
30. 9. Zahálka Otokar 125. výročí narození
  * 30. 9. 1891 Těšenov
† popraven 24. 6. 1942 Brno
 
Legionář, odbojář, divizní generál. Po odchodu do výslužby v roce 1940 působil ve ve Zlíně jako vychovatel, od roku 1941 jako úředník v daňovém oddělení Baťových závodů. Již od roku 1939 byl činný v odboji. 3. 5. 1942 byl zatčen v Brně a vězněn v Kounicových kolejích, kde byl popraven.
 
 

Říjen

1. 10. Nováková-Preiningerová Věra 20. výročí úmrtí
  * 27. 2. 1930 Praha
† 1. 10. 1996 Zlín
 
Herečka, pedagožka. V letech 1967–1996 byla členkou souboru Městského divadla Zlín. Působila také jako pedagožka na Základní umělecké škole Zlín (1971–1987).
 
5. 10. Bezděk František 110. výročí narození
  * 5. 10. 1906 Uherský Ostroh
† 7. 3. 1983 Uherský Ostroh
 
Malíř, kreslíř, ilustrátor. V letech 1936–1949 působil ve Zlíně jako redakční malíř a ilustrátor. Ilustroval knihy Jacka Londona, nebo Fanka Jilíka. Od třicátých let se věnoval kresbě a lidovému motivu. Nejznámější jsou díla s tančícími krojovanými páry, či koně s vozy, na nichž sedí krojovaná chasa.
 
5. 10. Hanačík Ignác 225. výročí úmrtí
  * 1760
† 5. 10. 1791 Zlín
 
Varhanář. Původním povoláním truhlář, později začal vyrábět varhany. Varhany vyráběli i jeho synové.
 
8. 10. Krásný Vladimír 70. výročí narození
  * 8. 10. 1946 Zlín-Kudlov
† 18. 3. 2002
 
Básník. Autor básnických sbírek Prstýnky z pouti (1985) a Prosté nazývání (1989).
 
9. 10. Páleníček Oldřich 75. výročí narození
  * 9. 10. 1941 Zlín  
Malíř, grafik, ilustrátor, pedagog. Ilustruje knihy své matky Boženy Páleníčkové, např. Náhrdelník z Hostýna (1994).
 
10. 10. Gahura František Lydie 125. výročí narození
  * 10. 10. 1891 Zlín
† 15. 9. 1958 Brno
 
Architekt, urbanista, sochař. Výrazná osobnost zlínské meziválečné architektury. Studoval sochařství na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, architekturu u profesora Josipa Plečnika a Jana Kotěry. Podle jeho projektu byla realizována stavba zlínské radnice (1923). V polovině dvacátých let projektoval první průmyslové budovy s železobetonovou konstrukcí pro firmu Baťa. V letech 1930–1932 zpracoval plán Velkého Zlína pro 100 000 obyvatel, podle něhož se téměř dvacet let stavělo. Jeho jméno je spojeno s Masarykovou pokusnou měšťanskou školou (1928), obchodním domem (1931) a Velkým kinem (1933). K jeho sochařským dílům patří řada portrétních bust významných osobností, např. Tomáše Bati, Jana Amose Komenského, Františka Bartoše.
 
10. 10. Pivoňka Petr 50. výročí narození
  * 10. 10. 1966  
Duchovní, farář Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, kde působí od roku 2006. Spoluautor knihy Evangelický kostel ve Zlíně 1937– 2007.
 
15. 10. Petrusek Miloslav 80. výročí narození
  * 15. 10. 1936 Zlín
† 19. 8. 2012 Praha
 
Filozof, sociolog. V letech 1961–1964 vyučoval filozofii a formální logiku na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Působil na Univerzitě Karlově na Filozofické fakultě a na Fakultě sociálních věd, zde v letech 1991–1997 jako děkan, v letech 1997–2000 jako prorektor Univerzity Karlovy. Je jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla, o.p.s. Obdržel francouzské vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem (2003), Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a Medaili Josefa Hlávky (obě 2012). Byl členem různých vědeckých a redakčních rad. Je autorem řady sociologických knih a článků.
 
15. 10. Sikula Petr 75. výročí narození
  * 15. 10. 1941 Zlín  
Umělecký fotograf, obor výtvarná fotografie. Za výsledky dosažené ve fotografických soutěžích byl oceněn Mezinárodní fotografickou asociací. Je autorem např. fotografické publikace Beskydy panoramatické (2002).
 
16. 10. Rečka Alois 95. výročí narození
30. výročí úmrtí
  * 16. 10. 1921 Zlín-Klečůvka
† 12. 8. 1986 Olomouc
 
Básník, prozaik. Působil jako ředitel olomouckého rozhlasového studia a televize. Je autorem mnoha rozhlasových scénářů.
 
17. 10. Zháňal Bohumír 85. výročí narození
  * 17. 10. 1931 Moravský Žižkov  
Sportovec (lehký atlet), trenér, vysokoškolský pedagog. Účastnil se olympijských her v Římě (1960), Mistrovství Evropy ve Stockholmu (1958) a Bělehradě (1962). Dvakrát překonal československý rekord na 3 000 m překážek, je sedminásobný mistr Československa. V roce 2004 získal v anketě Sportovec Zlínského kraje Cenu Emila Zátopka za dlouhodobé zásluhy v rozvoji tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji.
 
20. 10. Holík Alois 20. výročí úmrtí
  * 28. 2. 1940 Březová
† 20. 10. 1996 Praha
 
Sochař. Vystudoval v Uherském Hradišti u profesora Habarty. Žil ve Zlíně a Hvozdné, později v Praze. V jeho sochařské tvorbě převládala figurální tematika. Účastnil se např. soutěže na pomník Bedřicha Smetany v Praze. Jeho práce jsou zastoupeny ve Švédsku, Francii i na dalších místech Evropy.
 
22. 10. Ventrča František 100. výročí narození
  * 22. 10. 1916 Bzenec
† 4. 6. 1999 Zlín
 
Strojař, pracovník firmy Baťa, brusič a později ředitel ZPS. Měl podíl na získání řady ocenění pro ZPS na mezinárodních veletrzích. Z funkce ředitele byl odvolán za nesouhlas s okupací v roce 1968. Poté pracoval jako kontrolor a poradce ve strojírnách n. p. Svit.
 
23. 10. Tříska Stanislav 20. výročí úmrtí
  * 29. 1. 1933 Plzeň
† 23. 10. 1996 Zlín
 
Herec. Působil v Západočeském divadle v Chebu, od roku 1967 v angažmá v Městském divadle Zlín, od roku 1990 i jako umělecký šéf. V sezoně 1995/96 působil v Činoherním klubu v Praze, v roce 1996 se vrátil do Městského divadla Zlín. Za své působení na divadelních scénách obdržel Cenu J. K. Tyla. Ve filmu a v televizi ztvárnil kolem 100 rolí, např. ve filmu Smrt krásných srnců, v trilogii Slunce, seno... nebo v seriálech Vlak dětství a naděje či Zdivočelá země.
 
24. 10. Solar Jiří 35. výročí úmrtí
  * 12. 12. 1898 Milevsko
† 24. 10. 1981 Praha
 
Básník. Odborný pracovník v oblasti propagace a reklamy. Od roku 1923 působil u firmy Sigmund v Lutíně, kde založil a vedl časopis Voda nad zlato, později působil ve Zlíně u firmy Baťa jako jeden z prvních průkopníků sloganů a reklam v reklamní agentuře.
 
26. 10. Karfík Vladimír 115. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 26. 10. 1901 Idrija (Slovinsko)
† 6. 6. 1996 Brno
 
Architekt. Po studiích na ČVUT v Praze pracoval v letech 1925–1926 u Le Corbusiera v Paříži. V roce 1930 nastoupil jako vedoucí projektant u firmy Baťa, kde působil do roku 1946. Je označován za tvůrce zlínského funkcionalismu. Je autorem celé řady staveb v ČR i v zahraničí, ve Zlíně např. hotelu Moskva (společně s Miroslavem Lorencem, 1931), evangelického kostela (1935), základní školy na Zálešné (1935), několika rodinných domů včetně vlastního (1935), 21. budovy Baťových závodů (1936–1938), obytných domů (Zálešná, Obeciny), Společenského domu v Otrokovicích (1933–1936) atd. Za svou činnost pro Zlín je prvním nositelem Ceny města Zlína (1993).
 
27. 10. Handl Milan 60. výročí narození
  * 27. 10. 1956 Zlín
† 16. 12. 2010 Zlín
 
Sochař, výtvarník. Podílel se na řadě výtvarných dekorací různých staveb. V posledních letech pracoval především v Lotyšsku na restaurování a výrobě vitrážových oken. Jeho díla jsou zastoupena ve velké části Evropy.
 
28. 10. Crhák František 90. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 28. 10. 1926 Stříbrnice
† 18. 12. 2011
 
Architekt a designer. Absolvent Fakulty architektury Vysoké školy technické v Brně. Je autorem např. designu sportovního letounu Z-42 a Z-43 pro Moravan Otrokovice. Dopisovatel odborných časopisů. V letech 1953–1962 pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, v letech 1962–1994 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, detašovaném pracovišti Zlín.
 
30. 10. Asmus Rudolf 95. výročí narození
  * 30. 10. 1921 Zlín
† 12. 2. 2000 Berlín (Německo)
 
Operní pěvec. V roce 1942 debutoval v ostravské opeře, pak působil jako sólista v brněnské opeře a nakonec v Národním divadle v Praze. Vynikl v mnoha klasických operách, zvláště v operách Smetanových, Dvořákových a Janáčkových. Působil v zahraničí.
 
 

Listopad

3. 11. Mědílek Augustin 95. výročí narození
  * 3. 11. 1921 Česká Skalice
† 25. 9. 1988 Zlín
 
Tanečník. Před druhou světovou válkou přišel do Zlína do Baťovy školy práce. Po válce zahájil taneční kurzy na hotelu Moskva a v otrokovickém Společenském domě. Spolu s manželkou Annamarií založili Klub společenských tanců, který existuje desítky let. V tradici taneční školy Mědílkových pokračuje jejich syn s manželkou.
 
4. 11. Voženílek Jiří 30. výročí úmrtí
  * 14. 8. 1909 Holešov
† 4. 11. 1986 Praha
 
Architekt, urbanista. Působil ve firmě Baťa (1937–1948), Stavoprojektu Praha, Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, ČVUT Praha, byl hlavním architektem města Prahy. Je mj. autorem Kolektivního domu ve Zlíně (1945) a továrních budov 14 a 15 (1946–1947), spoluautorem Regulačního plánu Zlína, Směrného plánu průmyslového sídliště Zlín–Malenovice–Otrokovice atd.
 
5. 11. Prošek Josef 25. výročí úmrtí
  * 4. 3. 1917 Slaný
† 5. 11. 1991 Zlín
 
Filmový režisér, autor převážně školních filmů z oblasti chemie a fyziky. Od roku 1945 působil ve zlínských filmových ateliérech. Jeho filmografii tvoří 14 titulů, z větší části vícedílných.
 
6. 11. Holub Drahoslav 95. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 6. 11. 1921 Kroměříž
† 27. 9. 2006 Praha
 
Filmový režisér, dokumentarista. Působil ve Zlíně, kde natočil např. dokument Šest let Zlína (1945), populárně vědecký film Přístav v srdci Evropy (1946) nebo reklamu Bejvávalo (1946). Těsně po válce odešel do Prahy.
 
7. 11. Zamykal Theodor 145. výročí narození
95. výročí úmrtí
  * 7. 11. 1871 Vítová
† 19. 8. 1921 Štípa
 
Kněz, učitel, matrikář, básník. Žil ve Štípě, kde také zemřel a je pohřben. O jeho životě pojednává jeho kniha Aj to je boží dar (2010).
 
8. 11. Tomeček Vladimír 75. výročí narození
  * 8. 11. 1941 Zlín
† 29. 10. 2007 Strážnice
 
Kněz. Jako kaplan působil v Luhačovicích, Valašských Kloboukách, v Jeseníku nad Odrou a Napajedlích. Jeho jméno je spojováno s porevoluční obnovou Svatého Hostýna, kde působil v letech 1990–1994.
 
10. 11. Pokluda Zdeněk 70. výročí narození
  * 10. 11. 1946 Zlín  
Historik. V letech 1977–2008 ředitel Státního okresního archivu Zlín. Jeho badatelská činnost je zaměřena na dějiny Zlínska, šlechtických rodů a velkostatků na Moravě. Současně se věnuje historickému vývoji obcí, počátkům průmyslu apod. Příspívá do vlastivědných časopisů a regionálního tisku. Byl iniciátorem vydávání a redaktorem sborníku Zlínsko (Gottwaldovsko) od minulosti k současnosti, kde uveřejnil své Kapitoly z dějin Zlína (1987). Zpracováním monografie Sedm století zlínských dějin (1991) výrazně doplnil a rozšířil dosavadní poznatky o historickém vývoji města. Navázal tak na starší publikaci zlínského historika dr. K. Stloukala. Podílel se autorsky na vydání rozsáhlé publikace Zlínsko (svazek Vlastivědy moravské, 1995) a na řadě dalších monografií.
 
15. 11. Batík Miroslav 80. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 15. 11. 1936 Zlín
† 30. 10. 1996 Zlín
 
Novinář, publicista. Autor knih věnovaných osobě Jana Wericha Perly ducha (1990), Dovolená s Janem (1991), Obří číše pro Jana (1994), Ráj Jana Wericha (1995), Rybářská latina (1996) ad.
 
16. 11. Tomášek Jaroslav 25. výročí úmrtí
  * 23. 12. 1907 Ostrava-Hrušov
† 16. 11. 1991
 
Přírodovědec, florista, pedagog. V letech 1938–1972 působil ve Zlíně. Pracoval jako konzervátor státní ochrany přírody, zasloužil se o vybudování sítě chráněných území ve zlínském okrese. Zpracoval flóru středního Pomoraví, povodí Dřevnice a Vláry. Redakčně spolupracoval na sborníku Příroda jihovýchodní Moravy (1960). Odbornými články přispíval do sborníků a časopisů Slezského muzea, Podřevnicko a Naše Valašsko. Zvláště se zabýval dřevinami zámeckých parků v okrese Zlín. V roce 1979 vydal knihu Významné parky Jihomoravského kraje.
 
18. 11. Severin Jiří 75. výročí narození
  * 18. 11. 1941 Zlín  
Historik, muzeolog, publicista. Působil jako ředitel základních uměleckých škol v Otrokovicích a ve Zlíně. Spoluzakladatel kulturně společenského časopisu ZVUK. Stál u zrodu Edice-krabice a Edice Zlínský kraj. Zabývá se lidovou hudbou, k tomuto tématu vydal několik publikací. Spolupracuje s Českých rozhlasem. Přispívá do Kulturních novin, Lidových novin, MF Dnes a časopisu ZVUK. Získal cenu Rady Zlínského kraje PRO AMICIS MUSAE za významný přínos kultuře regionu (2011), Cenu ministra kultury a Asociace muzeí a galerií ČR Gloria musealis (2011) za expozici Muzea lidových pálenic ve Vlčnově a regionální Cenu Miroslava Ivanova za významné dílo literatury faktu (2012).
 
19. 11. Strachota Otto 45. výročí úmrtí
  * 11. 9. 1884 Veselí nad Moravou
† 19. 11. 1971 Zlín
 
Podnikatel, majitel sodovkárny ve Zlíně a Otrokovicích. Po znárodnění vystřídal několik zaměstnání v Otrokovicích a Zlíně. Literárně začal tvořit až v dospělém věku. Jeho Slovácké figurky vyšly postupně v letech 1922, 1923, 1949, 1969 (na pokračování ve Slováckých novinách) a 2002.
 
20. 11. Axman Miloš 90. výročí narození
  * 20. 11. 1926 Litovel
† 30. 1. 1990 Brno
 
Sochař. Absolvent Školy umění ve Zlíně. V letech 1947–50 působil ve Škole umění jako asistent sochařského oboru. Je autorem pomníku Václava Chada na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně.
 
20. 11. Stöhr František 85. výročí narození
  * 20. 11. 1931 Zlín  
Sochař, výtvarný pedagog. Vyučil se řezbářem, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. V letech 1955–1956 pracoval v sochařské huti v Blansku, poté byl pedagogem na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně.
 
21. 11. Rybka Jaroslav 85. výročí narození
  * 21. 11. 1931 Prievidza (Slovensko)  
Lékař, diabetolog. Jeden ze zakladatelů české diabetologie. Je členem americké i evropské diabetologické asociace a mezinárodní diabetologické federace. Je členem redakčních rad řady českých i mezinárodních odborných časopisů. Přednáší a publikuje v oboru. V letech 1970–2001 byl přednostou interní kliniky Baťovy nemocnice ve Zlíně, od roku 2002 je vedoucím Diabetologického centra. Je nositelem Rytířského řádu Pro Merito Melitensi (2001), Ceny města Zlína 2006 za přínos pro rozvoj diabetologie, Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy (2015), Stříbrné pamětní medaile Senátu (2015), dále Medaile Slovenské geriatrické společnosti, Ceny České internistické společnosti, ocenění Osobnost roku 2014 ve Zlínském kraji.
 
26. 11. Krutil Inocenc 15. výročí úmrtí
  * 10. 12. 1908 Bílavsko
† 26. 11. 2001 Zlín
 
Ekonom, exportér firmy Baťa, spisovatel. Pracovník firmy Baťa od roku 1933. Poznatky ze svého působení u tohoto podniku zpracoval v knize Nevšední osudy Baťova exportéra (1995). Je rovněž autorem překladového slovníku gumárenského a plastikářského názvosloví.
 
26. 11. Machalínek Jan 25. výročí úmrtí
  * 3. 3. 1944 Zlín
† 26. 11. 1991 Zlín
 
Výtvarník, malíř. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Akademie výtvarného umění v Praze. V roce 1994 byla ve Zlíně uspořádána první samostatná výstava z jeho malířské tvorby. V předchozích letech se zúčastnil několika společných výstav.
 
26. 11. Navrátil Antonín 5. výročí úmrtí
  * 19. 7. 1938 Zlín
† 26. 11. 2011
 
Divadelní režisér, dramaturg, choreograf, scénograf, dramatik. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s divadelním souborem Malá scéna, kde působil v letech 1969–1981. V letech 1965–1981 byl členem souboru Divadla pracujících Zlín. Působil i ve Slováckém divadle a v divadlech v Hradci Králové, Opavě, Chebu ad. Pod pseudonymem Petr Botík byl spoluatorem her s folklorní tématikou, zejména z Valašska.
 
27. 11. Samohýl Alois 5. výročí úmrtí
  * 9. 1. 1929 Zlín
† 27. 11. 2011 Zlín
 
Podnikatel. Více než 60 let spjat s prodejem automobilové značky Škoda, ve Zlíně mimo jiné vybudoval také jedinečné muzeum automobilových veteránů. V minulosti patřil k úspěšným automobilovým závodníkům. Nositel ceny za dlouholetý přínos v podnikání ve Zlínském kraji.
 
27. 11. Sobek Antonín 80. výročí narození
  * 27. 11. 1936 Otrokovice  
Kulturní pracovník. V letech 1997–2010 byl ředitelem Městského divadla Zlín, 2010–2014 ředitelem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Získal ocenění Osobnost roku 2013 ve Zlínském kraji.
 
29. 11. Brauner Petr 80. výročí narození
  * 29. 11. 1936 Zlín  
Architekt. Je autorem např. pavilonu A na výstavišti Flora v Olomouci, restaurace Avion nebo věžového vodojemu tamtéž, řada jeho realizací je v Prostějově, Přerově, Šumperku. Vítěz několika architektonických soutěží. Od roku 1991 je majitelem vlastního atelieru B&B Studio. Působí v Olomouci.
 
30. 11. Cvrček Radim 85. výročí narození
  * 30. 11. 1931 Zvírotice
† 29. 4. 2004 Zlín
 
Režisér, scénárista, herec. Ve zlínském filmovém studiu pracoval jako režisér. Jeho samostatným režijním debutem byl snímek Táňa a dva pistolníci (1967), oceněný ve Zlíně, Moskvě a Cannes. Natočil řadu filmů pro děti, mj. Žirafa v okně (1968), Dospěláci můžou všechno (1969), Nekonečná–nevystupovat (1978) aj. V sedmdesátých letech se věnoval tvorbě televizních seriálů Bola raz jedna záhrada (1973–1974), Léto s Katkou (1975), Spadla z oblakov (1977–1978).
 
30. 11. Vajceová-Hofmanová Marcela 75. výročí narození
  * 30. 11. 1941 Zlín  
Sochařka, keramička. Absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V současné době žije na Soláni, kde je organizátorkou výstav a kulturních akcí výtvarného a národopisného zaměření. Je nositelkou řady ocenění.
 
 

Prosinec

3. 12. Gürtler František 110. výročí narození
45. výročí úmrtí
  * 3. 12. 1906 Josefov
† 6. 3. 1971 Zlín
 
Redaktor, filmový pracovník, režisér, scénárista. Od roku 1965 technolog filmových laboratoří Zlín, redigoval Malý filmový slovník, časopis Filmová technika. Působil i v Praze.
 
3. 12. Ševčík Bohuslav 115. výročí narození
  * 3. 12. 1901 Tečovice
† 20. 2. 1983 Kroměříž
 
Mechanik šicích strojů, strojař, konstruktér, ředitel Baťových strojíren. Řídil i stavební oddělení a doly, celkem 18 tisíc zaměstnanců ve Zlíně, Otrokovicích, Třebíči a v Sezimově Ústí. Pro svou rodinu nechal postavit architektem Miroslavem Lorencem vilu, která se stala jednou z významných staveb funkcionalismu na území města Zlína.
 
4. 12. Březík Jiří 50. výročí narození
  * 4. 12. 1966 Zlín  
Zpěvák, kytarista, skladatel, textař. Je členem Volného výtvarného sdružení Valašský názor a autorem jeho hymny. Je skladatelem písní pro Hanu Zagorovou a řadu dalších českých interpretů. Podílel se na muzikálech Dracula, Monte Cristo, Kleopatra a Galileo. Zpívá se souborem Musica Bohemica a sborem Vox Pragae. Žije v Praze.
 
6. 12. Martinková Vlasta 70. výročí narození
  * 6. 12. 1946 Velíková  
Psycholožka, středoškolská a vysokoškolská pedagožka. Práce z psychologie o ošetřovatelství a péči o nemocné.
 
9. 12. Makeš František 85. výročí narození
  * 9. 12. 1931 Zlín  
Malíř, restaurátor. Absolvent zlínské Školy umění. Od roku 1976 žije ve Švédsku, kde studoval přírodní vědy na univerzitě v Götteborgu. Je autorem biochemické metody využití enzymů při restaurování a analýzách uměleckých děl. Vyvinul originální konzervátorskou metodu – enzymatickou konsolidaci, jejíž patent věnoval České republice. V roce 2005 získal cenu Gratias Agit, ocenění za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
 
18. 12. Kotěra Jan 145. výročí narození
  * 18. 12. 1871 Brno
† 17. 4. 1923 Praha
 
Architekt, profesor na Akademii výtvarných umění v Praze. Byl průkopníkem moderních zásad architektonické tvorby. Od roku 1915 pracoval pro firmu Baťa, kde řešil výstavbu dělnické kolonie. Od roku 1918 do roku 1925 bylo postaveno celkem 600 bytů. Položil základy zlínské urbanistické tradice.
 
18. 12. Kvasnica Rudolf 30. výročí úmrtí
  * 9. 11. 1897 Rojetín
† 18. 12. 1986 Brno
 
Hudební skladatel, dirigent. Byl prvním dirigentem nově založeného Symfonického orchestru n. p. Baťa ve Zlíně v roce 1946. Složil několik operet a zabýval se též chrámovou hudbou.
 
20. 12. Andronikova Hana 5. výročí úmrtí
  * 9. 9. 1967 Zlín
† 20. 12. 2011 Praha
 
Spisovatelka, anglistka, bohemistka. Za svou první knihu Zvuk slunečních hodin (2001) získala Literární cenu nakladatelství Knižní klub a cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku (2002). Největší uznání získala za svůj román Nebe nemá dno, a to cenu Magnesia Litera v kategorii Cena čtenářů (2011). Další knihy Srdce na udici (2002), Ber po čem toužíš (2006), Vzpomínky, co neuletí (2014).
 
20. 12. Tinka Karel 5. výročí úmrtí
  * 12. 2. 1920 Kyjev (Ukrajina)
† 20. 12. 2011 Zlín
 
Katolický kněz, od roku 1989 kaplan zlínské farnosti. V mládí studoval ve Fryštáku na salesiánské škole. Nositel Ceny města Zlína (1998).
 
21. 12. Batík Miroslav 30. výročí úmrtí
  * 4. 1. 1903 Zlín
† 21. 12. 1986 Zlín
 
Středoškolský profesor, literární historik, filolog, národopisec. Psal články o školství, hudbě a výtvarném umění. Patřil k organizátorům kulturního života ve Zlíně.
 
23. 12. Zeman Bořivoj 25. výročí úmrtí
  * 6. 3. 1912 Praha
† 23. 12. 1991 Praha
 
Režisér, scénárista. V letech 1936–1946 působil ve zlínkých ateliérech jako autor komentářů a scénářů reklamních a instruktážních filmů, později jako režisér. Podílel se na kombinovaném filmu Karla Zemana Vánoční sen (autor námětu, scénáře a režisér hraných částí). V 50. letech natočil úspěšné veselohry Anděl na horách a Dovolená s andělem. Jeho nejznámějším filmem je pohádka Pyšná princezna. Natočil i několik dalších pohádek, např. Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna a Honza málem králem.
 
27. 12. Gebrian Jiří 70. výročí narození
  * 27. 12. 1946 Lysice  
Architekt, urbanista. Od roku 1974 pracoval v útvaru hlavního architekta okresu Gottwaldov jako projektant, od roku 1986 jako hlavní architekt okresu Zlín. Podílel se na zpracování územního plánu Zlína a Otrokovic. Je autorem a spoluautorem řady staveb jak ve Zlíně, tak v okrese Zlín. Podílel se na filmových scénářích A co dál, město či televizním cyklu Zjizvená tvář měst. Od roku 1993 je architektem vlastního ateliéru AJG.
 
28. 12. Makovský Vincenc 50. výročí úmrtí
  * 3. 6. 1900 Nové Město na Moravě
† 28. 12. 1966 Brno
 
Sochař, designér, scénograf, vysokoškolský pedagog. Byl spoluzakladatelem zlínské Školy umění, působil v ní v letech 1939–1945. Ve Zlíně vytvořil řadu sochařských děl. Zároveň se zabýval průmyslovým designem. Jeho nejznámějšími díly jsou pomníky – podobizny historických osobností, např. Jana Amose Komenského.
 
30. 12. Cekota Raoul 80. výročí narození
  * 30. 12. 1936 Buenos Aires (Argentina)
† 14. 9. 2005 Zlín
 
Fotograf. Dokumentarista společenských a kulturních událostí Zlínska. Působil řadu let jako vedoucí fotoateliéru ve Vizovicích.
 
30. 12. Hoza Ignác 75. výročí narození
  * 30. 12. 1941 Zlín  
Vysokoškolský profesor v oboru chemie a technologie potravinářství. Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v letech 2007–2010. Práce z oboru.
 
30. 12. Chmelař František 95. výročí narození
  * 30. 12. 1921 Liptál
† 15. 4. 1999 Brno
 
Malíř, grafik, medailér. Vystudoval zlínskou Školu umění. Zabýval se volnou malířskou tvorbou, výtvarným řešením architektonických realizací, medailí i tvorbou tapiserií. Podílel se např. na výtvarném řešení Památníku národního písemnictví v Praze (1952–1953). Vystavoval doma i v zahraničí.
 
31. 12. Logner Vilém 25. výročí úmrtí
  * 7. 8. 1910 Vídeň
† 31. 12. 1991 Praha
 
Scénograf, malíř, sochař, medailér. Věnoval se zejména portrétu, krajinomalbě a aktu. Působil jako reklamní grafik u firmy Baťa ve Zlíně, v letech 1939–1944 byl portrétistou na volné noze ve Zlíně. V roce 1999–2000 byly v Praze uspořádány posmrtné výstavy jeho děl.
 
31. 12. Malotová Emílie 115. výročí narození
  * 31. 12. 1901
† 6. 10. 2010 Zlín
 
Bývalá spolumajitelka a zakladatelka cukrárny a kavárny Malota (1933).
 
 
  Drábek Jan 90. výročí úmrtí
  * 9. 2. 1857 Slušovice
† 1926 Fryšták
 
Katolický kněz. Po vysvěcení působil ve Starém Jičíně, Fryštáku, ve Štípě jako kooperator, jako farář ve Všemině, Kašavě, Slušovicích a od roku 1904 byl až do své smrti děkanem ve Fryštáku. V r. 1915 vydal Dějiny městečka Fryštáku a far, které dříve do Fryštáku náležely: Slušovic, Štípy, Kašavy, Všeminy, Hvozdné, Lukova a Trnavy. Píše o původu zázračné sochy P. Marie ve Štípě.
 
  Fischer Antonín 175. výročí narození
  * 1841 Fryšták
† 10. 12. 1905
 
Stavitel. Po studiích ve Vídni praktikoval u architekta Baumgartnera. V období 1866–1905 působil ve Zlíně. Podílel se např. na přestavbě lukovského statku, stavbě vily Tusculum, novostavbě zámku Lešná, stavbě hrobky Seilernů, přestavbě kostela ve Zlíně atd.
 
  Jabůrek Otmar 125. výročí narození
  * 1891 Hustopeče u Brna
† 2. 2. 1948 Zlín
 
Obchodník, spolupracovník Tomáše Bati. Ve Zlíně působil od roku 1915. V letech 1917–1918 byl náčelníkem Sokola, v roce 1917 uspořádal ve Zlíně župní slet.
 
  Jabůrek Svatopluk 95. výročí narození
  * 1921 Zlín
† 2015 Zlín
 
Pracovník Baťových závodů (od roku 1937). Byl předsedou Klubu Absolventů Baťovy školy práce. Pracoval na Ministerstvu chemického průmyslu. Byl soudním znalcem v oboru kaučuku.
 
  Kosourová Marie 20. výročí úmrtí
  * 1910 Znojmo
† 1996 Zlín
 
Pedagožka. Dlouholetá vedoucí zlínského oddílu Sokola, členka turistického kroužku, cvičitelka v Tělovýchovné jednotě, odboru zdravotní a tělesné výchovy. Režisérka Hana Pinkavová natočila při příležitosti jejích 80. narozenin dokumentární film Holky, vypnout prsa (1988).
 
  Kubátová Dagmar 55. výročí narození
  * 1961 Zlín  
Podnikatelka. V roce 1994 založila firmu na výrobu zdravotně nezávadné dětské obuvi, v roce 2015 byla ve Zlíně otevřena prodejna a výroba se přesunula do zlínského baťovského areálu. V roce 2010 se stala Podnikatelkou roku Zlínského kraje.
 
  Řehák František 50. výročí úmrtí
  * 27. 3. 1897 Krčín
† 1966 Zlín
 
Fotograf, pracovník reklamního oddělení firmy Baťa a majitel zlínského fotoateliéru Foto Řehák. Autor fotografií pro publikaci Stavební deník ve fotografiích Františka Řeháka: stavební rozvoj firmy Baťa a města Zlína v letech 1930–32.
 
  Scholaster Emil 145. výročí narození
  * 1871 Lípa
† 3. 6. 1942 Lípa
 
Publicista, kulturní historik. Téměř čtyřicet let působil jako člen obecního výboru v Lípě a několikrát byl zvolen starostou obce. Sepsal dějiny papíren na Podřevnicku a dějiny stavby železnice Otrokovice–Zlín. Byl dopisovatelem časopisu Podřevnicko. Věnoval se sběru historických předmětů a národopisných památek pro tehdejší Krajinské museum ve Vizovicích.
 
  Táborská Olina 65. výročí narození
  * 1951 Zlín  
Publicistka, spisovatelka. Pracovala v několika celostátních denících, např. Lidová demokracie, Telegraf, Český deník a založila dva ženské časopisy. Je autorkou několika novel a detektivního románu na motivy skutečné události Hlas pro vraha (2015).
 

Poslední změna: 05.01.2023