Kalendárium 2022

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: filipkova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 514 (Mgr. Eva Filípková).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


Leden

5. 1. Forejtník Emil 115. výročí narození
  * 5. 1. 1907 Klobouky u Brna
† 26. 9. 1995 Zlín
 
Pilot Baťových závodů. Držitel Křišťálového poháru České letecké federace. Byl prvním Čechem, který ve třicátých letech absolvoval nejdelší československý dálkový let třemi světadíly ze Zlína do Jižní Afriky. Autor knihy Letadlem ze Zlína do Kapského města (1936).
 
5. 1. Hanačík Mořic 230. výročí narození
  * 5. 1. 1792 Zlín
† 24. 7. 1863 Spálov
 
Varhanář. Syn zlínského truhláře a varhanáře Ignáce Hanačíka, vyučil se zřejmě u svého staršího bratra Antonína. Zřídil si dílnu ve Spálově, aby mu nekonkuroval.
 
8. 1. Vyvlečka Josef 80. výročí úmrtí
  * 15. 8. 1861 Štípa
† 8. 1. 1942 Olomouc
 
Prelát, kanovník, historik umění, archeolog, numismatik. V roce 1933 se stal kanovníkem olomoucké metropolitní kapituly. Byl členem Arcidiecésní rady pro ochranu uměleckých památek a starožitností, členem a funkcionářem Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a vedoucím jeho numismatické sekce (do roku 1918). Zabýval se výkladem církevních památek a dějinami umění.
 
12. 1. Hoferek Aleš 55. výročí narození
  * 12. 1. 1967 Zlín  
Horolezec, cestovatel a fotograf. Dlouholetý zájem o horolezectví a cestování jej přivedl k fotografování. S fotoaparátem procestoval mimo jiné Mongolsko, Čínu, Bulharsko a Ukrajinu. Je autorem publikace o zříceninách hradů na Slovensku.
 
14. 1. Gajdík Robert 80. výročí úmrtí
  * 1923 Zlín
† 14. 1. 1942 Kosovo
 
Odbojář. Od 16 let žil v Makedonii, kde byl jeho otec zaměstnancem podniku provozujícího Československem vybudovanou vodní elektrárnu. Po okupaci Makedonie se aktivně zapojil do odboje. V listopadu 1941 byl zatčen gestapem, ale podařilo se mu uprchnout a přidal se k partyzánskému oddílu „Zenel Hajdini“ působícímu na území dnešního Kosova. Na počátku roku 1942 byl zajat a veřejně popraven. V Makedonii se těší pověsti národního hrdiny.
 
14. 1. Sedlák Miloslav 70. výročí narození
  * 14. 1. 1952 Hodonín  
Sportovec – hokejista. Hokejový obránce. Působil v SHK Hodonín (1971–1972, 1987–1990), HK Vojvodina Novi Sad (1987–1888) a TJ Gottwaldov (1973–1989), v letech 1982–1987 jako kapitán. Od roku 1990 působí v realizačním týmu zlínského hokejového klubu. Jako jediný byl u zisku všech osmi medailí zlínského hokeje. V roce 2019 byl uveden do Síně slávy zlínského hokeje.
 
16. 1. Štěpánek František 150. výročí narození
  * 16. 1. 1872 Luběnice
† 23. 4. 1934 Praha
 
Starosta Zlína, učitel, podnikatel, majitel továrny na obuv. Působil v Baťových závodech (1904–1907), poté si založil vlastní firmu. V čele města stál v letech 1908–1919. V roce 1913 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu. Za jeho působení byla posílena městská pošta (1910), získána půjčka na regulaci Dřevnice (1911), rozšířena telefonní síť (1912) a řešena podpora na výstavbu kanalizace a zřízení elektrárny (1913).
 
19. 1. Rosík Ladislav 10. výročí úmrtí
  * 1. 11. 1929 Malenovice
† 19. 1. 2012
 
Chemik, fotograf. Působil v podniku Kaučuk v Kralupech nad Vltavou. V roce 1960 založil v Kralupech nad Vltavou fotografický klub. Byl členem Svazu českých fotografů a členem porot fotografických soutěží a spolupracoval s mezinárodní fotografickou organizací FIAP. V roce 2006 obdržel Cenu ministerstva kultury v oblasti neprofesionálního umění za přínos v oboru fotografie.
 
19. 1. Šperka Josef 95. výročí narození
  * 19. 1. 1927 Bratislava  
Sportovec – lyžař. Absolvoval Baťovu školu práce (1941–1945). Pracoval jako konstruktér ve Svitu (1945–1982). Byl jedním ze zakladatelů lyžařského oddílu Tělovýchovné jednoty Gottwaldov a následně jeho předsedou. Podílel se na výstavbě umělého lyžařského svahu ve Zlíně, kde založil také lyžařskou školu.
 
21. 1. Grillparzer Franz 150. výročí úmrtí
  * 15. 1. 1791 Vídeň (Rakousko)
† 21. 1. 1872 Vídeň (Rakousko)
 
Rakouský básník a dramatik. Absolvoval právnickou fakultu univerzity ve Vídni (1811). Působil jako soukromý učitel, neplacený koncipient ve Dvorské knihovně, koncipient – praktikant v C. a k. Dvorské komoře (1813), na ministerstvu financí (1821) a jako ředitel archivu ministerstva financí (1832–1852). V roce 1813 pobýval jako vychovatel u hrabat Seilernů na zámku Lešná. V té době napsal tragedii Blanka z Kastilie. Krajina kolem Lukova ho inspirovala k napsání povídky Pramáti (1817), později přepracované na drama. Patřil k předním osobnostem rakouského romantismu. Byl kritikem metternichovského utlačovatelského systému.
 
21. 1. Masner Liboslav 125. výročí narození
  * 21. 1. 1897
† 1970?
 
Koželuh. Působil v Baťových závodech. Založil Výzkumný ústav koželužský v Otrokovicích, průmyslovou školu koželužskou a byl spoluzakladatelem odborných koželužských a kožařských časopisů. Podílel se na vzniku zlínského Rotary klubu.
 
24. 1. Bobák Roman 75. výročí narození
  * 24. 1. 1947 Zlín  
Strojní inženýr, ekonom, pedagog. Absolovoval Fakultu technologickou Vysokého učení technického v Brně (1966–1971), Fakultu podnikatelskou a Fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně (1994–1999). Působil ve firmě Incoma Zlín jako náměstek pro rozvoj (1971–1990), jako vedoucí útvaru hlavního projektanta ve Svitu Zlín (1991–1994), na Vysokém učení technickém v Brně (1994–2000), jako proděkan pro vědu a výzkum (1997–2000) a jako ředitel ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2001–). Zabývá se výrobní a logistickou výkonností průmyslových výrobců.
 
26. 1. Elsnerová Marie 80. výročí narození
  * 26. 1. 1942 Přímětice u Znojma  
Botanička. Působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zabývala se zejména ohroženou květenou a chráněnými uzemími Zlínska. Věnovala se systematickému rozšiřování botanické sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací.
 
26. 1. Kovář Zdeněk 105. výročí narození
  * 26. 1. 1917 Vsetín
† 21. 6. 2004 Zlín
 
Sochař, designér, pedagog. Absolvoval Baťovu školu práce a posléze Školu umění u Vincence Makovského (1939–1943). Působil v Baťových závodech, ve strojírnách MAS a ve Škole umění. Stál u zrodu ateliéru Tvarování strojů a nástrojů Školy umění (1947) ve Zlíně a ateliéru tvarování strojů ve Zlíně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1959). Kromě návrhů strojírenského nářadí byl autorem návrhů nákladních vozů, nebo letadel. Je autorem symbolického klíče předávaného čestným občanům města Zlína. Je autorem řady soch, např. Niké před sportovní halou Novesta ve Zlíně. Byl jmenován čestným občanem Zlína (1987). Je pokládán za významného tvůrce českého designu.
 
29. 1. Jaška Jiří 40. výročí úmrtí
  * 8. 1. 1906 Vídeň (Rakousko)
† 29. 1. 1982 Uherské Hradiště
 
Sochař, grafik, pedagog. Absolvoval Státní odbornou školu pro umělecké zpracování kovů v Hradci Králové (1923–1924) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1924–1931). Působil na Škole umění ve Zlíně (1939–1947) a Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1952–1960, 1962–1970). Zabýval se zejména portréty, dívčími torzy a komorní plastikou s tanečními pohyby. Získal čestnou cenu za nejlepší vystavené dílo na výstavě Umělecké besedy (1936).
 
29. 1. Šafařík Alois 125. výročí narození
30. výročí úmrtí
  * 29. 1. 1897 Vídeň
† 3. 11. 1992 Zlín
 
Vyučil se sklářskému řemeslu. Od r. 1927 pracoval ve firmě Baťa jako dělník v obuvnické dílně, později jako vrchní souhrnář. Od počátku 30. let byl předsedou Jednoty mládeže Církve československé ve Zlíně, která se v roce 1936 přeměnila v dramaticko-pěvecký kroužek Havlíček. Od r. 1941 předseda rady starších Církve československé husitské ve Zlíně. V roce 1949 vysvěcen na jáhna.
 
30. 1. Daněk Wabi 75. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 30. 1. 1947 Zlín
† 16. 11. 2017 Praha
 
Hudebník, písničkář, skladatel. Pracoval jako zámečník, svářeč a řidič sanitky. Od roku 1983 se hudbě věnoval profesionálně. K jeho nejznámějším skladbám patří např. Rosa na kolejích. Kromě písní psal také drobné literární útvary. Je držitelem několika ocenění z mezinárodního festivalu Porta (1971, 1974, 1981, 1982, 1983), v roce 1979 obdržel Zlatou Portu za zásluhy o rozvoj žánru.
 
30. 1. Hlavnička Josef 125. výročí narození
  * 30. 1. 1897 Lomnice nad Popelkou
† 24. 5. 1943 u Zdounek (dopravní nehoda)
 
Ředitel Baťových závodů. Absolvoval odbornou textilní školu. V Baťových závodech nejprve pracoval v prodejním oddělení jako skladový účetní a posléze jako vedoucí nákupu. Měl shovívavější přístup k zaměstnancům, což vedlo k rozporům s Tomášem Baťou a také k tomu, že se nechal na půl roku z Baťových závodů propustit. Na počátku třicátých let byl u zavedení textilní výroby Baťových závodů a u výstavby Baťova v Otrokovicích. Po odchodu Jana Antonína Bati do emigrace se spolu s Dominikem Čiperou a Hugem Vavrečkou stal jedním z vedoucích pracovníků celé firmy. Publikoval články k zemědělským tématům. Zahynul při automobilové nehodě.
 

Únor

1. 2. Moravetz Ladislav 50. výročí narození
  * 1. 2. 1972 Velký Pereg (Rumunsko)  
Církevní hudebník. Absolvoval hru na trubku na Církevní konzervatoři v Kroměříži a církevní hudbu na církevní škole v Berlíně a evangelickou církevní hudbu (hru na varhany, sbormistrovství, zpěv, varhanní improvizace, hudební teorie a hymnologie) na Vysoké škole umění v Berlíně. Působí jako celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické (2001–), jako pedagog na Konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž a Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Je delegátem Evropské konference pro evangelickou církevní hudbu. Je sbormistrem Evangelického chóru Zlín (2002–).
 
3. 2. Rutte Ladislav 55. výročí úmrtí
  * 5. 5. 1893 Praha
† 3. 2. 1967 Zlín
 
Etnograf, právník. Absolvoval Právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze (1919). Působil jako advokát v Uherském Hradišti (1921–1936) a ve Zlíně (1936–1967). Byl jedním z předních organizátorů národopisného dění a práce na Slovácku a Valašsku. Stál u zrodu Slováckého krúžku ve Zlíně. Podílel se na přípravě několika ročníků Strážnických slavností. Byl propagátorem díla Františka Bartoše. Zabýval se zejména lidovým oděvem, lidovou výrobou, zvykoslovím a lidovou hudbou.
 
4. 2. Skalník František 130. výročí narození
  * 4. 2. 1892 Štípa
† 11. 6. 1950 Brno
 
Lékař – ftizeolog. Zabýval se především plicní tuberkulózou. Na prvním poválečném sjezdu Československé pneumologické a ftizeologické společnosti (1946) byl zvolen předsedou moravskoslezské pobočky. Byl autorem odborných publikací a časopiseckých článků.
 
5. 2. Bruns Adéla 35. výročí narození
  * 5. 2. 1987 Zlín  
Sportovní střelkyně. Specializuje se na puškové disciplíny - kulovou střelbu. Získala bronzovou medaili na Letních olympijských hrách v Londýně (2012), zlatou na mistrovství Evropy v Athénách (2015) a Světové univerziádě v Šen-čenu (2011). Byla vyhlášena Sportovcem Zlínského kraje (2016).
 
7. 2. Komárek Jan 65. výročí narození
  * 7. 2. 1957 Zlín
† 17. 7. 2019 Praha
 
Salesiánský kněz. Absolvoval střední průmyslovou školu strojnickou ve Zlíně a teologickou fakultu v Litoměřicích. Působil na Velehradě (1983–1986), v Blatnici pod sv. Antonínkem (1986–1989), Ostravě (1989–1990), Hodoňovicích (1990–1995), Praze-Dolních Počernicích (1995–1998), ve Fryštáku jako ředitel komunity a posléze jako provinciální delegát (2005–2016) a v Praze-Kobylisích (2016–2019). Byl českým provinciálem Salesiánů Dona Boska (1999–2005). U příležitosti výročí založení duchovní služby v Armádě České republiky získal Záslužný kříž ministra obrany ČR II. stupně (2003).
 
8. 2. Velev Pavel 65. výročí narození
  * 8. 2. 1957 Zlín  
Ředitel Nadace Tomáše Bati, pedagog. Pracoval jako výzkumný pracovník při vývoji a aplikaci nových materiálů v obuvnickém průmyslu (1981–1989). Působil na Středním odborném učilišti obuvnickém (1989–1998), od roku 1992 jako ředitel. S Janem Pivečkou založil v roce 1992 mezinárodní školu moderního obuvnictví. Od roku 1998 působí jako ředitel Nadace Tomáše Bati. .
 
9. 2. Drábek Jan 165. výročí narození
  * 9. 2. 1857 Slušovice
† 1926 Fryšták
 
Katolický kněz. Po vysvěcení působil ve Starém Jičíně, Fryštáku (1883), ve Štípě jako kooperator (1888), jako farář ve Všemině, Kašavě, Slušovicích a od roku 1904 byl až do své smrti děkanem ve Fryštáku (1904). V roce 1915 vydal Dějiny městečka Fryštáku a far, které dříve do Fryštáku náležely: Slušovic, Štípy, Kašavy, Všeminy, Hvozdné, Lukova a Trnavy. Psal o původu zázračné sochy P. Marie ve Štípě.
 
9. 2. Kojecký Josef 120. výročí narození
  * 9. 2. 1902
† 20. 4. 1945 Bergen-Belsen /Německo/
 
Žurnalista, účastník odboje. Působil jako hospodářský redaktor novin a časopisů vydávaných Baťovými závody. Na podzim roku 1939 byl zatčen gestapem přímo v redakci. Po celou dobu války byl vězněn v koncentračních táborech spolu s Josefem Čapkem, s nímž pravděpodobně i zahynul.
 
9. 2. Urban Cyril 20. výročí úmrtí
  * 7. 11. 1930 Jakubovice
† 9. 2. 2002 Břeclav
 
Malíř, grafik, ilustrátor. Vyučil se malířem keramiky a porcelánu ve Valašském Meziříčí, poté studoval propagační grafiku a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Působil v ateliéru kresleného filmu ve Zlíně. Zabýval se užitou a volnou grafickou tvorbou, kresbou a malbou, reálně viděné detaily přepracovával do abstraktního projevu. Obdržel Cenu Masarykovy akademie umění za uměleckou tvůrčí činnost (1998) a Grand prize na Evropském trienále netradiční a avantgardní grafiky Praha Graphic (2000).
 
10. 2. Chrastina Martin 125. výročí narození
  * 10. 2. 1897 Zlín-Malenovice
† 17. 3. 1990
 
Dirigent, kulturní pracovník, vedoucí pěveckých sborů a kroužků. Byl funkcionářem Matice školské, patnáct let vedl Osvětovou besedu. Byl dirigentem Divadelní jednoty Tyl v Malenovicích.
 
10. 2. Kousal Petr 90. výročí narození
  * 10. 2. 1932 Zlín
† 15. 3. 2009 Zlín
 
Letecký inženýr, konstruktér, zlepšovatel, návrhář. V roce 1947 vstoupil do učení Baťových strojních závodů. Od roku 1951 pracoval v Moravanu Otrokovice jako výrobní inženýr, později jako konstruktér. Byl zapojen do návrhu, výroby a certifikace letounů řady Zlín “26”, za konstrukci zatahovatelného podvozku Zlínu 326 mu byl přiznán patent. Nositel řady ocenění v oboru. Publikoval řadu článků i v oblasti architektury, umění apod. Je autorem kapitoly Zlín a letectví ve sborníku Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910–1960. Byl synem známého malíře Josefa Kousala.
 
11. 2. Dvorský Karel 80. výročí narození
  * 11. 2. 1942 Zlín  
Hudebník – hráč na bicí nástroje. Působil jako dramaturg Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
 
12. 2. Míček Jozef 110. výročí narození
65. výročí úmrtí
  * 12. 2. 1912 Veselí nad Moravou
† 21. 1. 1957 Bratislava (Slovensko)
 
Kameraman. Působil ve zlínských filmových ateliérech a v ateliérech v Bratislavě. Spolupracoval např. s Jaroslavem Novotným, Bořivojem Zemanem, Karlem Zemanem, Emanuelem Kaněrou, Hermínou Týrlovou, Jánem Kadárem ad. Podílel se na vzniku filmu Hermíny Týrlové Vánoční sen (1944), který shořel při požáru ateliérů, i na jeho opětovném natočení pod vedením Karla Zemana a Bořivoje Zemana (1945).
 
13. 2. Obrtel František 60. výročí úmrtí
  * 31. 3. 1873 Henčlov u Přerova
† 13. 2. 1962 Praha
 
Spisovatel, redaktor. Ke Zlínu se vztahuje jeho publikace Pojďte s námi (1919) se statí Amerika ve Zlíně (o Baťovi).
 
15. 2. Jaroněk Vincenc 60. výročí úmrtí
  * 22. 7. 1890 Vizovice
† 15. 2. 1962
 
Pracovník firmy Baťa, personalista. V roce 1918 byl pověřen zřízením přijímací kanceláře firmy Baťa, ze které se vyvinulo osobní oddělení. V roce 1925 dostal na starost výstavbu firemních bytů. Osobní oddělení vedl až do roku 1928, kdy převzal vedení papíren. Ty vedl až do roku 1933, kdy se opět vrátil do vedení osobního oddělení. Od roku 1923 pomáhal Tomáši Baťovi v kampaních při obecních volbách.
 
17. 2. Gýrová Jana 80. výročí narození
  * 17. 2. 1942 Zlín  
Filmová a divadelní herečka. Absolvovala Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze (1964). Působila v Divadle J. Průchy v Kladně. V roce 1981 získala Cenu za ženský herecký výkon na XXI. mezinárodním festivalu neorealistických filmů v Avellinu. Hrála např. ve filmu Samotáři (2000) nebo televizním seriálu Dobrodružství kriminalistiky (1992).
 
18. 2. Adámek Miroslav 65. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 18. 2. 1957 Vsetín
† 22. 1. 2002 Vsetín
 
Malíř, grafik, výtvarník, restaurátor. Absolvoval grafický obor na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1976–1980) a Akademii výtvarných umění v Praze (1980–1986). Působil jako pedagog figurálního kreslení na zlínské Katedře designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1990–1996). Věnoval se návrhům interiérů a veřejných budov. Je autorem keramického reliéfu pro základní školu ve Francově Lhotě, vitráže v kulturním domě KOVO v Praze, cyklu obrazů pro hotel Tanečnica ad.
 
21. 2. Kousal Josef 120. výročí narození
  * 21. 2. 1902 Praha
† 14. 9. 1980 Zlín
 
Malíř, grafik. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (1926–1933). Působil na Škole umění ve Zlíně a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Věnoval se malbě valašské krajiny, zátiší, kyticím a portrétovaní. Byl autorem portrétů celé Baťovy rodiny. Byl členem Bloku moravských umělců v Brně a Svazu českých výtvarných umělců.
 
23. 2. Chmelík Jaroslav 20. výročí úmrtí
  * 29. 7. 1921 Rabí
† 23. 2. 2002 Holešov
 
Vojenský pilot. Absolvoval Baťovu školu práce (1936–1939). Byl účastníkem zahraničního odboje v letech 1940–1945. Bojoval u Tobruku (1941–1942), poté působil jako pilot RAF u 310. stíhací perutě. Po válce létal pro ČSA, později byl propuštěn a politicky pronásledován. V roce 1965 byl rehabilitován a znovu přijat do ČSA.
 
23. 2. Nováček Ladislav 70. výročí narození
  * 23. 2. 1952 Zlín  
Výtvarník, umělecký knihvazač. Vyučil se knihvazačem ve Vidnavě (1970). Zaměřuje se především na kožené vazby a vazby v pergamenu. Získal titul Mistr uměleckých řemesel (1986). Je členem spolku Rozumění.
 
24. 2. Palkovský Oldřich 115. výročí narození
  * 24. 2. 1907 Brušperk
† 13. 5. 1983 Zlín
 
Hudební skladatel, pedagog. Studoval skladbu u Viléma Petrželky, dirigování u Zdeňka Chalabaly a klavír u Ilony Kurzové a A. Holubové na brněnské konzervatoři (1925–1931) a kompozici u Josefa Suka na pražské konzervatoři (1931–1933). Působil jako učitel v Městské hudební škole ve Zlíně (1935–1941), ve třicátých letech i jako zástupce sbormistra pěveckého sboru Dvořák a jako profesor hudebně teoretických předmětů na kroměřížské konzervatoři (1950–1967). Kromě komorních a orchestrálních byl autorem i řady drobnějších skladeb, pochodů, tanců a úprav lidových písní z okolí Zlína pro mužský a dětský sbor, např. Dyž sem šel z Mladcovy. Získal několik ocenění ve skladatelských soutěžích, např. cenu České akademie (1941), cenu Melantricha a jubilejní cenu nadace B. Smetany (1946, 1947).
 
25. 2. Rozkopal Zdeněk 20. výročí úmrtí
  * 2. 10. 1924 Kavalčanky u Ostravice
† 25. 2. 2002 Zlín
 
Výtvarník, grafik, filmový architekt, režisér. Absolvoval studium architektury na Vysokém učení technickém v Praze a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (1945–1949). Působil ve filmovém studiu ve Zlíně. Spolupracoval s Karlem Zemanem na téměř všech jeho filmech, jako výtvarník např. na Cestě do pravěku (1954), jako architekt a asistent režie na Vynálezu zkázy (1957), Baronu Prášilovi (1961) ad. Podílel se i na filmech režisérů Radima Cvrčka, Josefa Pinkavy a Karla Kachyni. Jeho filmy o panu Prokoukovi byly oceněny na festivalech ve Vancouveru (1960) a Budapešti (1961). Je autorem filmu Kouzelný svět Karla Zemana (1962). Zabýval se i výrobou hereckých masek a triků pro filmové ateliéry v Praze, Záhřebu a Stuttgartu. Spolupracoval s bratislavským a brněnským televizním studiem, divadly ve Zlíně a Žilině a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 
26. 2. Vavřínek Stanislav 50. výročí narození
  * 26. 2. 1972 Uherské Hradiště  
Dirigent. Šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně (2008–2015). Předtím působil jako šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice (1999–2008) a jako host spolupracoval s více než třiceti symfonickými i komorními orchestry. Vystupoval na řadě významných festivalů, například MHF Shizuoka, MHF duchovní hudby Brno, MHF Pražský podzim či MHF Pražské jaro. Působil jako pedagog oboru dirigování na pražské AMU (2006–2010).
 
28. 2. Plánka Michal 105. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 28. 2. 1917 Malé Karlovice
† 30. 10. 2007 Zlín
 
Historik umění. Absolvoval Státní grafickou školu v Praze a dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945–1948) a Univerzitě Palackého v Olomouci (1948–1953). Byl zakladatelem a ředitelem Oblastní galerie ve Zlíně (1953–1980). Působil jako soudní znalec v oboru výtvarného umění a designu. Stál u zrodu tematicky zaměřených bienále průmyslového designu. Byl kurátorem a autorem katalogů řady výstav. Je nositelem Ceny města Zlína (1996).
 

Březen

2. 3. Bobál Vladimír 80. výročí narození
  * 2. 3. 1942 Slavičín  
Strojní inženýr. Zabývá se zejména adaptivními řídicími systémy, prediktivním řízením, identifikací procesů, automatickými řídicími systémy a aplikací moderních metod řízení v plastikářském a chemickém průmyslu. Působil ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov (1967–1969) a na Vysokém učení technickém v Brně Fakultě technologické Zlín (1969–2000). Působí na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2001–), jako prorektor pro tvůrčí činnost (2001–2004). Je členem technického komitétu Chemical Process Control IFAC a atestační komise Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky v Praze.
 
2. 3. Hrubec Zdeněk 100. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 2. 3. 1922 Nové Zámky (Slovensko)
† 8. 9. 2002 Zlín
 
Režisér, kameraman. Působil ve zlínských filmových ateliérech. Je autorem dokumentárních snímků a vzdělávacích programů. Významnou část jeho tvorby tvoří filmy z oblasti kultury. Jako kameraman se podílel na dokumentu Kouzelný svět Karla Zemana (1962).
 
3. 3. Havlíčková Taťána 75. výročí narození
  * 3. 3. 1947 Zlín  
Malířka, sochařka, kostýmní návrhářka, scenáristka, režisérka. Zabývá se volnou malbou, kresbou a plastikou. Působila ve filmových ateliérech ve Zlíně, nejprve jako kostýmní výtvarnice filmů pro děti, posléze v animovaném filmu jako loutkářka, scenáristka, režisérka a výtvarnice. V ateliéru Hermíny Týrlové vytvořila dva animované filmy Proměny bez konce a Když se hledá království.
 
3. 3. Navrátil Zdeněk 5. výročí úmrtí
  * 1950
† 3. 3. 2017 Zlín
 
Hudebník, komik, básník, kreslíř, moderátor. Autor sportovní hymny zlínského hokejového i fotbalového klubu. Byl členem několika amatérských i profesionálních hudebních skupin. Pracoval ve válcovně n. p. Svit. Autor postavy Jožina z písně Jožin z Bažin.
 
4. 3. Mikulíček Vítězslav 140. výročí narození
60. výročí úmrtí
  * 4. 3. 1882 Zlín-Malenovice
† 1. 10. 1962 Praha
 
Politik, senátor a poslanec za Komunistickou stranu Československa. Působil v řadě malenovických i okresních spolků, ve dvacátých letech v poslanecké sněmovně a od roku 1929 v senátu Národního shromáždění Republiky československé. Za druhé světové války působil v emigraci. Po válce se již v politice neangažoval.
 
4. 3. Prošek Josef 105. výročí narození
  * 4. 3. 1917 Slaný
† 5. 11. 1991 Zlín
 
Filmový režisér. Autor převážně školních filmů z oblasti chemie a fyziky. Působil ve zlínských filmových ateliérech. Jeho filmografii tvoří čtrnáct titulů, z větší části vícedílných.
 
5. 3. Omelková Františka 115. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 5. 3. 1907 Staré Město u Uherského Hradiště
† 18. 10. 1997 Zlín
 
Učitelka, spisovatelka, básnířka. Je autorkou několika románů, povídek a bajek pro děti. Své fejetony, črty a povídky uveřejňovala v řadě časopisů. Byla ženou významného moravského pedagoga, básníka a prozaika Františka Omelky.
 
6. 3. Holcman Josef 70. výročí narození
  * 6. 3. 1952 Kyjov-Skoronice  
Právník, spisovatel, scenárista. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil jako notář v Hodoníně a jako soudce ve Zlíně (1978–). Byl vedoucím divadelního souboru Malá scéna ve Zlíně. Publikuje v časopisech Zvuk, Malovaný kraj a v Literárních novinách, Mladé frontě Dnes, Národopisné revue, Rozrazilu ad. Zabývá se folklorem a folklorní tematikou, které prolíná i do svých děl. Podílel se na scénářích několika filmů s folklorní tematikou. Podle jeho knihy byla v Městském divadle Zlín uvedena divadelní hra Osobní poplach. Získal ocenění Osobnost roku 2009 Zlínského kraje (2010) a Cenu města Zlína za rok 2015 (2016).
 
6. 3. Zeman Bořivoj 110. výročí narození
  * 6. 3. 1912 Praha
† 23. 12. 1991 Praha
 
Režisér, scenárista. Působil ve zlínských ateliérech (1936–1946) jako autor komentářů a scénářů reklamních a instruktážních filmů, později jako režisér. Podílel se na kombinovaném filmu Karla Zemana Vánoční sen jako autor námětu, scénáře a režisér hraných částí. V 50. letech natočil úspěšné veselohry Anděl na horách a Dovolená s andělem. Jeho nejznámějším filmem je pohádka Pyšná princezna, z dalších např. Byl jednou jeden král, Šíleně smutná princezna a Honza málem králem.
 
8. 3. Bakala Jaroslav 70. výročí úmrtí
  * 9. 3. 1895 Fryšták
† 8. 3. 1952 Brno
 
Sběratel lidových písní. Absolvoval reálku a průmyslovou školu elektrotechnickou v Brně. Byl majitelem elektrotechnického závodu ve Zlíně. Sbíral lidové písně myslivecké, pijácké a nápěvky ptačího zpěvu. Byl autorem úpravy mysliveckých lidových písní pro mužský sbor a s bratrem Břetislavem 33 lidových písní ze Zlínska.
 
8. 3. Batia Antonín 105. výročí úmrtí
  * 24. 3. 1839 Zlín
† 8. 3. 1917 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v letech 1899–1908. Byl majitelem zámečnické firmy. Za jeho starostování stále více získávali podporu obyvatel pokrokáři (přívrženci strany národně sociální a sociální demokraté, kteří hájili české národní požadavky). V době jeho působení byly zakládány další obuvnické továrny a Zlín se stával průmyslovým střediskem.
 
8. 3. Kavan Jan 75. výročí narození
  * 8. 3. 1947 Zlín  
Malíř, grafik, pedagog. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1963–1966) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1966–1972). Působil na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze. Zabývá se volnou, užitou a drobnou grafikou formou leptu, grafikou bankovek, volnou kresbou a ilustracemi knih. Je autorem několika známek. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Za ilustrace, exlibris a známky získal řadu ocenění.
 
10. 3. Klátil Fráňa 50. výročí úmrtí
  * 5. 6. 1905 Zlín
† 10. 3. 1972 Washington, D. C. (USA)
 
Novinář, reportér, básník. Na začátku druhé světové války se přihlásil do československé armády ve Francii. Po válce se vrátil do Prahy a v únoru 1948 odešel do exilu. Stal se dopisovatelem rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově. V roce 1954 přesídlil do USA. Od roku 1964 pracoval ve washingtonském archivu Rady svobodného Československa a Sokola.
 
14. 3. Hališka Rostislav 85. výročí narození
  * 14. 3. 1937 Ostrava  
Dirigent, pedagog. Absolvoval obor housle a dirigování na Státní konzervatoři v Brně a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Působil ve Filharmonii Bohuslava Martinů jako dirigent (1966–1975) a jako šéfdirigent (1975–1990). Jako hostující dirigent vystupoval se soubory z Prahy, Bratislavy, Moskvy, Berlína, Helsinek, Debrecínu, Mexika aj. Spolupracuje i s operními scénami v Praze, Brně, Liberci, Olomouci a Opavě. Působí jako pedagog na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
 
15. 3. Šiška Jiří F. 65. výročí narození
  * 15. 3. 1957 Zlín  
Novinář, publicista a spisovatel. Působil v důstojnické hodnosti u leteckých útvarů československé armády a policie (1979–1993). Je autorem knih s válečnou tematikou. Je členem Obce spisovatelů a Klubu autorů literatury faktu. Obdržel Cenu Petra Jilemnického (2016).
 
16. 3. Bartoš František 185. výročí narození
  * 16. 3. 1837 Mladcová
† 11. 6. 1906 Mladcová
 
Etnograf, folklorista, pedagog, jazykovědec. Absolvoval klasickou filologii (latinu, řečtinu) a češtinu na univerzitě ve Vídni (1860–1864). Působil jako pedagog na piaristickém gymnáziu ve Strážnici (1864–1865), německém gymnáziu v Olomouci (1865–1866), německém katolickém gymnáziu v Těšíně (1866–1869), jako ředitel Slovanského gymnázia (1869–1888) a nižšího českého gymnázia v Brně (1880–1898) a jako c. k. školní rada (1892–1898). Zakladatelský význam mají jeho díla o moravských nářečích. Pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. se stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Ve sběratelské činnosti navázal na dílo Františka Sušila a vydal tři soubory moravských a slezských písní s nápěvy. Na některých dílech spolupracoval s Leošem Janáčkem. S jeho pedagogickým působením souvisí i zpracování čítanek a příruček pro střední školy a činnost ediční. Jeho Dialektologie moravská byla oceněna petrohradskou akademií věd v roce 1890. Na jeho rodném domě v Mladcové je umístěna pamětní deska, před ZŠ v Bartošově čtvrti ve Zlíně je pomník od Karla Řezníka. V Muzeu jihovýchodní Moravy je instalována pamětní síň Františka Bartoše. Od roku1996 nese ve svém názvu jeho jméno okresní knihovna, nyní Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (od roku 2013).
 
16. 3. Liška Zdeněk 100. výročí narození
  * 16. 3. 1922 Smečno
† 13. 7. 1983 Praha
 
Hudební skladatel. Jako skladatel filmové hudby působil od roku 1946 ve zlínských filmových ateliérech, později v Praze. Pro Krátký film ve Zlíně napsal hudbu k více než 200 filmům. Spolupracoval např. s Františkem Vláčilem, Jiřím Sequensem, Karlem Zemanem, Hermínou Týrlovou, Karlem Kachyňou, Františkem Vláčilem, Elmarem Klosem, Jánem Kadárem a dalšími režiséry. Jeho hudbu lze slyšet ve filmech Vynález zkázy, Smrt si říká Engelchen, Obchod na korze, Lidé z maringotek, Už zase skáču přes kaluže, Pěnička a Paraplíčko, Jáchyme, hoď ho do stroje, Malá mořská víla, Markéta Lazarová, v seriálu Hříšní lidé města pražského ad. Za hudbu pro Kinoautomat na světové výstavě Expo 68 v Montrealu se stal laureátem státní ceny.
 
16. 3. Matějka Ladislav 20. výročí úmrtí
  * 21. 5. 1938 Zlín
† 16. 3. 2002 Ostrava
 
Hudební skladatel, dirigent. Absolvoval obory kontrabas a dirigování na kroměřížské konzervatoři (1953–1958) a dirigování na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (1958–1963). Působil jako korepetitor a asistent dirigenta v opeře Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banské Bystrici a jako korepetitor baletu, dirigent opery a šéfdirigent operetního orchestru v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Psal hudbu pro divadlo, rozhlas a televizi a byl autorem divadelních hudebních komedií.
 
17. 3. Kubečka Vladimír 45. výročí úmrtí
  * 18. 9. 1913 Ostrava
† 17. 3. 1977 Zlín
 
Architekt. Působil ve Zlíně. Absolvoval Odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působil v Baťových závodech, ve Stavosvitu a Centroprojektu. Byl autorem návrhu Centrálního skladu obuvi, spodkové koželužny v Otrokovicích - Baťově, podílel se na regulačním plánu Zlína a urbanicsticky na zastavění východní části Zlína a výstavbě tříetážových domů na Obecinách a Zálešné.
 
18. 3. Krásný Vladimír 20. výročí úmrtí
  * 8. 10. 1946 Zlín-Kudlov
† 18. 3. 2002
 
Básník, spisovatel, překladatel. Básně a povídky publikoval v Tvorbě, Literárním měsíčníku, Mladém světě, Ohníčku, Mateřídoušce ad. Autor básnických sbírek Prstýnky z pouti (1985), Prosté nazývání (1989) ad. Prózu publikoval zejména pod pseudonymy - jako Skand Rayla a Naka Lardys dobrodružné romány v edici Rodokaps a V. K. Fair v edici pro mládež Stopy hrůzy. Pro českého čtenáře objevil bulharského básníka Ljubomira Christova. Je znám také jako autor textů populární a dechové hudby.
 
19. 3. Jarcovják Vladimír 15. výročí úmrtí
  * 17. 3. 1924 Zlín
† 19. 3. 2007 Praha
 
Malíř, grafik, restaurátor, pedagog. Navštěvoval lekce figurální malby na zlínské Škole umění. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde posléze působil jako asistent. Kombinoval různé materiály a technické postupy. Získal 1. cenu zahraničního účastníka na mezinárodním festivalu v Los Angeles (1965). Je autorem souboru obrazů inspirovaných nálezy Velké Moravy, dekorativní čelní stěny haly Československých aerolinií ve Vídni, reliéfní zdi na gymnáziu v Ostravě, vitráže v sanatoriu v Karlových Varech, malby na fasádách výškových domů v Kladně ad. Byl zakládajícím členem skupiny Trasa a členem Spolku výtvarných umělců Mánes.
 
19. 3. Maděra Vladimír 105. výročí narození
  * 19. 3. 1917 Velehrad
† 12. 1. 2013
 
Odbojář, výsadkář. Pracoval u firmy Baťa, kde se podílel na výrobě výstroje pro oblékání baťových mladých mužů. Zapojil se do odbojové organizace Obrana národa. Působil jako čestný předseda Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků v Uherském Hradišti a čestný člen Klubu výsadkových veteránů Zlín. Roku 1990 mu byla udělena medaile Za zásluhy o ČSLA I. stupně.
 
21. 3. Konopka Otto 105. výročí narození
  * 21. 3. 1917 Sarajevo (Bosna a Hercegovina)
† 26. 4. 2008 Zlín
 
Malíř. Byl zaměstnancem Baťových závodů. Soukromě studoval u akademických malířů – profesorů Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně, figurální tvorbu u Josefa Kousala, krajinu a zátiší u Vladimíra Hrocha a figurální tvorbu a krajinu u Marcela Krasického. Je autorem řady obrazů, kreseb, koláží a grafik. Známá je i jeho plastika Slovácká nevěsta.
 
22. 3. Čelůstka Jan 40. výročí narození
  * 22. 3. 1982 Zlín  
Sportovec – triatlet. Mistr Evropy v terénním triatlonu (2013), několikanásobný vítěz mistrovství ČR v olympijském triatlonu a Českého poháru. Zúčastnil se olympijských her v Londýně (2012), kde skončil třicátý.
 
22. 3. Huml Jaroslav 105. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 22. 3. 1917 Bruck am Mur (Rakousko)
† 27. 9. 1997 Zlín
 
Duchovní. Evangelický kazatel. Působil ve firmě Exico. Ve Zlíně se zapojil do práce ve farním sboru Českobratrské církve evangelické, které se věnoval především po odchodu do důchodu.
 
23. 3. Balcárek Jaroslav Josef 115. výročí narození
  * 23. 3. 1907 Vídeň (Rakousko)
† 10. 4. 1984 Zlín
 
Básník, publicista, pedagog. Absolvoval vysokou školu v Praze a posléze studoval Baťovu školu práce. Působil na gymnáziu a průmyslových školách ve Zlíně a jako školní inspektor (1952–1968). Je autorem několika básnických sbírek a publikace o Památníku odboje na Ploštině.
 
25. 3. Totušek Miloš 100. výročí narození
  * 25. 3. 1922 Břeclav
† 2. 1. 1983 Zlín
 
Architekt, projektant. Absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (1938–1941) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1941–1948). Působil v projektové organizaci n. p. Svit, Centroprojektu a Stavoprojektu Gottwaldov. Je autorem obytných domů sídliště na Lazech, bytových jednotek na Kudlově, základní školy na Dílech, budovy Stavoprojektu, výškových domů na ulici Sokolská a v Otrokovicích, sportovní haly pro míčové hry, šlechtitelské stanice v Čejkovicích, sídlišť v Trenčíně, sídliště Mojmír v Uherském Hradišti, základní školy v Praze-Krči a polikliniky v Brně ad.
 
27. 3. Řehák František 125. výročí narození
  * 27. 3. 1897 Krčín
† 1966 Zlín
 
Fotograf. Byl majitelem zlínského fotoateliéru Foto Řehák a působil jako vedoucí v reklamním oddělení firmy Baťa. Dokumentoval výstavbu většiny významných staveb ve Zlíně a stavební rozvoj firmy Baťa. Fotografoval po havárii Tomáše Bati zřícené letadlo u Otrokovic.
 
28. 3. Kříž Bohuslav 140. výročí narození
80. výročí úmrtí
  * 28. 3. 1882 Zlín-Malenovice
† 22. 6. 1942 popraven v Brně
 
Vlastivědný pracovník, pedagog. Absolvoval nižší gymnázium v Kroměříži a střední hospodářskou školu v Přerově. Působil jako odborný učitel na hospodářské škole v Napajedlech, Kroměříži a v Přerově, jako ředitel zemské hospodářské škole ve Vsetíně a ředitel státní zimní rolnické školy. Vykonal četné studijní cesty, např. do Holandska, Belgie, Srbska, Bosny, Dalmácie, Černé Hory a Albánie. Podílel se na zřízení muzea ve Velké Bíteši, kde působil jako kustod. V době okupace se zapojil do odboje, byl zatčen gestapem, uvězněn, mučen a popraven v Kounicových kolejích. Po válce byl vyznamenán Československým válečným křížem „in memoriam“.
 
28. 3. Mládek Milan 90. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 28. 3. 1932 Chroustovice u Chrudimi
† 29. 5. 2012 Zlín
 
Technolog, pedagog. Působil na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně, jako proděkan pro vědu a výzkum a vedoucí Katedry kožedělné technologie (1969–1971), posléze jako děkan (1971–1985). Zasloužil se o vznik řady výzkumných center, které i v době komunismu spolupracovaly se zahraničními pracovišti. Zabýval se materiály a metodami kožedělné výroby.
 

Duben

1. 4. Kolařík Ivan 80. výročí úmrtí
  * 22. 3. 1920 Valašské Meziříčí
† 1. 4. 1942 Vizovice
 
Parašutista. Byl členem výsadku Out Distance. Během pátrání gestapa se ukrýval u svého bratra MUDr. Jiřího Kolaříka ve Zlíně. Po odhalení gestapem zemřel na následky požití cyankáli. Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam a Pamětní medailí československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie. Jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí druhé světové války v parku Komenského.
 
2. 4. Fackenberg František Juraj 50. výročí úmrtí
  * 20. 6. 1904 Vídeň (Rakousko)
† 2. 4. 1972 Bojnice (Slovensko)
 
Architekt. Po ukončení studia na Vysokém učení technickém v Brně nastoupil roku 1930 jako projektant do Zlínské stavební společnosti. Až do roku 1938 působil ve Zlíně. Autorsky se podílel na návrzích standardů vnitřních zařízení v projektech baťovských prodejen. Byl pověřen výstavbou závodu ve Švýcarsku, poté převzal celou projektovou zahraniční skupinu: Evropa – Asie – Amerika. Později byl pověřen výstavbou nového závodu na Slovensku v Baťovanech, kde až do poloviny čtyřicátých let vedl stavební oddělení. Po ukončení práce pro firmu Baťa působil v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Bojnicích.
 
2. 4. Janatová Blanka 85. výročí narození
  * 2. 4. 1937
† 24. 1. 1999 Zlín
 
Kulturní pracovnice, učitelka zpěvu. Byla dlouholetou členkou národopisného souboru Vonica a stála u zrodu dětského souboru Vonička (1982).
 
3. 4. Hroch Vladimír 115. výročí narození
  * 3. 4. 1907 Praha
† 21. 9. 1966 Uherské Hradiště
 
Malíř, pedagog. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze u Otakara Nejedlého. Působil na zlínské Škole umění (1939–1952) a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1952–1966). Byl jedním z představitelů českého impresionismu. Nejznámější jsou jeho malby městského prostředí Zlína a jihomoravské krajiny.
 
5. 4. Leflík Jan 55. výročí narození
  * 5. 4. 1967 Brno  
Herec. Vyučil se mechanikem opravářem motorových vozidel (1982–1985). Působil jako opravář trolejbusů v Dopravním podniku města Brna (1985–1989), jako hrající inspicient v divadle Husa na provázku v Brně (1989–2000), jako herec-baleťák v Hudebním divadle Karlín a jako herec v Městském divadle Zlín (2000–). Spolupracuje s filmem a televizí, hrál např. ve filmech Domácí péče, Pepa, Teambuilding a v seriálech Hříšní lidé města brněnského, Rozsudek, Kosmo, Doktor Martin ad.
 
8. 4. Kopecký Ladislav 15. výročí úmrtí
  * 6. 7. 1923 Brno
† 8. 4. 2007 Zlín
 
Duchovní, překladatel, publicista. Farář Církve československé husitské. Absolvoval teologický kurz v Nové Vsi. Působil jako hasič v Brně (1943–1945), úředník spořitelny v Brně a Blansku (1945–1951), jako kazatel ve Znojmě (1951–1953), Ivanovicích na Hané (1953–1956) a jako farář v Ivanovicích na Hané (1956–1961), Vyškově (1961–1965), Třešti (1973–1974) a ve Zlíně (1974–2006). Po roce 1989 přednášel Bibli na zlínských školách a v Akademii J. A. Komenského. Z němčiny přeložil knihy kazatele Waltera Lüthiho, do současné češtiny převedl spis Paxis pietatis J. A. Komenského. Publikoval v Českém zápase, Křesťanské revui, v kalendáři Církve československé husitské Blahoslav, v Katolickém týdeníku aj. Byl členem Křesťanské esperantské mezinárodní ligy.
 
10. 4. Podzimek Karel 100. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 10. 4. 1922 Milíčeves
† 4. 4. 2012 Zlín
 
Obuvník. Absolvoval Baťovu školu práce, mistrovskou školu a vyšší průmyslovku. Působil jako mistr gumárenské dílny, posléze jako ředitel gumárenského učiliště a vedoucí technického rozvoje Svitu. Po roce 1968 pracoval jako řadový pracovník odboru výroby. Po revoluci dělal poradce novému řediteli Svitu a pomáhal vyvíjet ortopedické výrobky.
 
11. 4. Králík Jiří 70. výročí narození
  * 11. 4. 1952 Zlín  
Sportovec – hokejista. Hokejový brankář. Hokej hrál za TJ Gottwaldov 1963–1976 a 1983–1985. Mistr ČSSR 1982 a 1983, mistr světa 1985. Byl nejlepším brankářem mistrovství světa 1982 a 1985. V témže roce byl vyhlášen také nejlepším hokejistou Evropy.
 
12. 4. Králík František 80. výročí narození
  * 12. 4. 1942 Zlín
† 7. 9. 1974 Hranice (okr. Přerov)
 
Sportovec – házenkář. Působil v TJ Gottwaldov (1956–1970) a v TJ Cementána Hranice (1970–1974). S TJ Gottwaldov získal titul v dorostenecké i mužské kategorii. Je držitelem stříbrné olympijské medale z Letních olympijských her v Mnichově (1972).
 
15. 4. Hanačík Antonín 160. výročí úmrtí
  * 30. 8. 1783 Zlín
† 15. 4. 1862 Zlín
 
Varhanář, stavěl varhany pro venkovské kostely na jihovýchodní Moravě. Od padesátých let 19. století nelze přesně určit, které varhany stavěl on a které jeho mladší syn stejného jména. Do této doby postavil např. varhany ve Valašských Kloboukách, Velehradě či v Lidečku.
 
15. 4. Kutý Vladimír 60. výročí narození
  * 15. 4. 1962 Kroměříž  
Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Působil v zemědělském provozu, jako ekonomický náměstek na Ředitelství pošt v Kroměříži, vedoucí kanceláře a zástupce přednosty kroměřížského okresního úřadu a jako ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje (2001–2018). Působí v čele Správy a údržby silnic Kroměřížska (2018–).
 
17. 4. Hábl Zdeněk 40. výročí narození
  * 17. 4. 1982 Zlín  
Sportovec – sledge hokejista. Hráč SHK LAPP Zlín a sledge hokejové reprezentace. Účastník několika mistrovství světa a mistrovství Evropy, 5. místo na Paralympijských hrách ve Vancouveru (2010) a v Soči (2014) a 6. místo na Paralympijských hrách v Pchjongčchangu (2018). Několikanásobný mistr České sledge hokejové ligy. Získal ocenění Nejlepší handicapovaný sportovec Zlínského kraje 2009.
 
18. 4. Jančíková Františka 125. výročí narození
75. výročí úmrtí
  * 18. 4. 1897 Kostelec u Zlína
† 20. 4. 1947 Holešov
 
Pedagožka, vlastivědná a národopisná pracovnice Valašska. Působila jako řídící učitelka v Držkové (1924–1941). Byla činná v kulturním a společenském životě Držkové, vedla ochotnický soubor. Zabývala se národopisem a historií Držkové, výsledky výzkumů uveřejňovala v časopisech Podřevnicko, Český lid, Vlastivědný sborník župy olomoucké pro mládež ad.
 
19. 4. Račanský František 130. výročí narození
  * 19. 4. 1892 Louňovice
† 1980
 
Lékař – ortoped. Působil jako primář ortopedického oddělení Baťovy nemocnice (1929–1947) a ředitel Jedličkova ústavu a ústavní ortopedické nemocnice v Liberci (1947–1967). Je autorem Učebnice péče o nohu (1933). Spolupracoval s Baťovými závody na návrzích správných druhů kopyt a vhodných modelů pro sériovou výrobu.
 
19. 4. Šmíd Miroslav 90. výročí narození
  * 19. 4. 1932 Zlín
† 7. 6. 2006 Bratislava
 
Dirigent. Absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě (1952–1965). Působil jako mechanik v ZPS ve Zlíně (1951–1952), jako umělecký vedoucí a dirigent orchestru uměleckého souboru Lúčnica (1953–1977, 1980–1989), šéfdirigent Státní opery v Banské Bystrici (1974–1990) a Slovenského lidového uměleckého kolektivu (1989) a jako ředitel Ochranného sdružení interpretů Slovenska. Spolupracoval s Pěveckým sdružením moravských učitelů, Slovenskou filharmonií, Operou Slovenského národního divadla, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Státní filharmonií v Košicích, Operou Jihočeského divadla v Českých Budějovicích ad. S Filmovým symfonickým orchestrem v Praze nahrál hudbu k více než 70 filmům.
 
21. 4. Labuť Josef 75. výročí úmrtí
  * 11. 3. 1883 Moravany u Čáslavi
† 21. 4. 1947 Zlín
 
Obuvník, pracovník firmy Baťa. Založil modelárnu pro výrobu luxusní obuvi (1926), podílel se na vzniku obuvnického muzea (1930). Ve 30. letech vyrobil podle dobových reálií kolekci replik obuvi mapující historický vývoj obouvání v českých zemích.
 
23. 4. Zemanová Ludmila 75. výročí narození
  * 23. 4. 1947 Zlín  
Výtvarnice, ilustrátorka, animátorka, spisovatelka, pedagožka. Působila ve Filmových ateliérech Zlín. S otcem Karlem Zemanem spolupracovala na filmech Ukradená vzducholoď a Pohádka o Jeníčkovi a Mařence. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Věnovala se zejména papírkové cut-out a stop motion metodě animace. Od roku 1984 žije v Kanadě. Jako pedagožka působila na Emily Carr College ve Vancouveru. Její film Lord of the Sky získal několik ocenění a byl nominován na Oscara. Za knižní trilogii o Gilgamešovi získala nejvyšší literární cenu kanadské vlády. V roce 2015 vydala knihu o svém otci Karel Zeman a jeho kouzelný svět.
 
25. 4. Řehák Ivan 5. výročí úmrtí
  * 25. 9. 1950 Olomouc
† 25. 4. 2017 Zlín
 
Herec. Absolvoval Divadelní akademii múzických umění v Praze. Působil ve Východočeském divadle v Pardubicích (1972–1979), v Městském divadle Zlín (1979–1988, 1991–2017) a v Národním divadle Moravskoslezském (1988–1991). Ztvárnil řadu nezapomenutelných rolí, např. Nica v Řeku Zorbovi, Boha ve Stvoření světa, Candyho v O myších a lidech aj. Věnoval se i dabingu, filmu a televizi, hrál např. ve filmech Domácí péče, Podvraťáci, Konto separato, Dneska přišel nový kluk, Žebrácká opera ad. a v seriálech Četnické humoresky, Medvědi nic nevědí, Strážce duší, Znamení koně ad.
 
28. 4. Semerád Karel 85. výročí narození
  * 28. 4. 1937 Blatná
† 30. 11. 2015
 
Herec, režisér, prozaik, dramatik, pedagog. Působil ve Východočeském loutkovém divadle v Hradci Králové, plzeňském Divadle Alfa (1962–1963), Divadle pohraniční stráže v Chebu (1963–1967) a od roku 1967 v Městském divadle Zlín jako herec i režisér. Spolupracoval s amatérskými divadly. Byl autorem scénářů, adaptací i původních her. Podle jeho scénáře byl natočen film Jemné umění obrany (1987).
 
28. 4. Zerzáň Zdeněk 85. výročí narození
  * 28. 4. 1937 Zlín  
Podnikatel, politik, spisovatel, cestovatel. V letech 1967–1987 náčelník Horské služby v Jeseníkách. Autor Turistického průvodce po Jeseníkách. Nositel nejvyššího vyznamenání Horské služby ČR (1985).
 
30. 4. Schindler Robert 80. výročí narození
  * 30. 4. 1942 Zlín  
Malíř, grafik, řezbář. Naivní malíř – sám se nazývá autodidaktem. Zabýval se dřevořezbou, vyřezával malé figurky typizovaných černošských bůžků. V malbách se objevují deformované figurální variace ženského těla, portrétů a krajin. Zabývá se také tvorbou exlibris. Je autorem klapek pro Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně.
 

Květen

1. 5. Vrecion Vladimír 80. výročí narození
  * 1. 5. 1942 Vsetín  
Ekonom. Působil na Fakultě managementu Vysokého učení technického Brno ve Zlíně (1994–2001) a na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati (2001–). Zabývá se mezinárodním managementem a marketingem a managementem malých a středních firem. Je členem francouzské akademie věd, mezinárodních vědeckých asociací a redakčních rad mezinárodních vědeckých periodik. Je autorem publikací z oboru práva, kybernetiky a řízení firem.
 
2. 5. Černohous Alan 55. výročí narození
  * 2. 5. 1967 Zlín  
Básník, spisovatel, písničkář, cestovatel, překladatel. Aktivně se účastnil protikomunistického odboje. Zabývá se překlady ruské filosofie a pravoslavné teologické literatury.
 
6. 5. Dubanská Zdena 90. výročí narození
  * 6. 5. 1932  
Pedagožka. Absolvovala vysokou školu pedagogickou se zaměřením na speciální pedagogiku. Působila jako pedagožka a ředitelka ve zlínské zvláštní škole. Zabývala se speciální pedagogikou, budováním systému umožňujícího společenskou integraci handicapované mládeže. Je nositelkou Ceny města Zlína (1998).
 
7. 5. Kovářů Věra 90. výročí narození
  * 7. 5. 1932 Brno  
Etnografka, muzejnice. Absolvovala etnografii a hudební vědu a muzeologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působila v Krajském vlastivědném ústavu ve Zlíně, Moravském zemském muzeu, Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody, Národním ústavu památkové péče a Národním památkovém ústavu. Zabývá se zejména lidovým stavitelstvím, lidovou architekturou a záchranou památek lidového stavitelství. Stála za obnovou řady památek lidového stavitelství na Moravě. Spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a Slováckým muzeem. Věnuje se i folkloru. Byla členkou řady souborů, např. Poľana, Bartošův soubor lidových písní a tanců, Kašava ad. Je autorkou desítek choreografií a scénických tanečních bloků.
 
8. 5. Friedlová Zdeňka 65. výročí narození
  * 8. 5. 1957 Zlín  
Knihovnice. Absolvovala obor knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1986). Působila ve středisku vědecko-technických informací firmy Incoma a Oborovém informačním středisku n. p. Svit ve Zlíně (1979–1993), na odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína (1993–1995), jako vedoucí služeb v Okresní knihovně ve Zlíně (1995–1998) a jako ředitelka nejprve Knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (1999–2002) a posléze Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (2002–2019). Spolupracovala na realizaci projektu krajského kulturního a vzdělávacího centra 14/15 Baťův institut, s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně na projektech věnovaných osobnosti Františka Bartoše a reedici jeho díla a také na organizaci festivalu Literární jaro Zlín (2010–2019). Působila jako členka redakční rady a odpovědná redaktorka v Edici Zlínský kraj (2003–2010). Byla členkou Rady Sdružení knihoven ČR (2003–2018) a Ústřední knihovnické rady (2002–2019). Je členkou redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje (2002–) a Spolku knihovníků a informačních pracovníků ČR (2002–). Je nositelkou Medaile Z.V. Tobolky (2014).
 
10. 5. Kolmačka Vít 65. výročí narození
  * 10. 5. 1957 Zlín  
Básník. Působil v literární skupině mladých autorů okolo Jihomoravského almanachu Ladění. Své básně publikuje v časopisech a sbornících, např. Adresa: Gottwaldov 2, Obrázky s Atlantidou, Šuplík I, Jsme žízeň na hladině.
 
11. 5. Bubílková Zuzana 70. výročí narození
  * 11. 5. 1952 Zlín  
Novinářka, moderátorka, publicistka, politická komentátorka. Absolvovala žurnalistiku v Bratislavě. Do povědomí diváků se zapsala jako moderátorka diskusního pořadu s Otou Černým Co týden dal, později vystupovala s Miloslavem Šimkem v satirickém politickém pořadu S politiky netančím a Politické harašení. Je autorkou a spoluautorkou řady knih.
 
11. 5. Dvořák Tomáš 50. výročí narození
  * 11. 5. 1972 Zlín  
Sportovec – desetibojař. Trojnásobný mistr světa v desetiboji (1997, 1999, 2001). Držitel bronzové medaile z letních olympijských her v Atlantě (1996), zlaté medaile z halového mistrovství světa (1995) v sedmiboji, zlaté medaile (2000) a stříbrných medailí (1996, 2002) z halového mistrovství Evropy v sedmiboji. Nejlepší sportovec České republiky (1997, 1999) a držitel řady dalších sportovních ocenění.
 
11. 5. Petr František 75. výročí narození
  * 11. 5. 1947  
Architekt, regionální politik. Byl členem Rady města Zlína, iniciátorem stavby pomníků Tomáše Bati a J. A. Bati. Je autorem např. urbanistického řešení areálu ZOO Lešná, motorestu v Zádveřicích nebo stavby prodejny Toyota ve Zlíně-Loukách.
 
14. 5. Hökl Jan 115. výročí narození
  * 14. 5. 1907 Brno
† 15. 2. 1951 Praha
 
Veterinární lékař. Do Zlína přišel v roce 1939 na pozvání firmy Baťa, kde začal pracovat v Biologickém ústavu, po jeho zrušení přešel do Ústavu pro zkoumání potravin živočišného původu města Zlína. Zpracoval přehled jakostí kůží. V době války ve Zlíně dohlížel na nezávadnost potravin v jídelnách, jakost masa, pitné vody a vyhledávání a odstraňování nedostatků ve zpracování a distribuci potravin. Zabýval se také hledáním náhradních obuvnických matreriálů kvůli nedostatku kůže v době války.
 
14. 5. Jandík Stanislav 120. výročí narození
  * 14. 5. 1902 Praha
† 1. 8. 1970 Praha
 
Redaktor, publicista, novinář. Původním povoláním grafik. Působil jako redakční malíř v časopisech Ruch a Nový lid, jako redaktor v redakci časopisu Zlín, Lidových novinách a v nakladatelství Volná myšlenka a Čin, přispíval do časopisů Květen a Přátelství. Publikoval také pod pseudonymem Václav Tůma. Byl jedním z průkopníků umělecké reportáže.
 
18. 5. Zapletal Radoslav 85. výročí narození
  * 18. 5. 1937 Zlín
† 30. 5. 2010
 
Hudebník – houslista, hráč na pastýřské píšťalky, hudební skladatel. Působil v Brněnském rozhlasovém orchestru lidových nástrojů (1963–1993), jako první houslista a posléze jako primáš. Upravoval lidové písně, spolupracoval s regionálními muzikami a soubory.
 
19. 5. Schiebelová–Baťová Anna 150. výročí narození
  * 19. 5. 1872 Zlín
† 25. 7. 1936 Kroměříž
 
Spoluzakladatelka firmy Baťa. Sestra Antonína a Tomáše Bati. Po svém sňatku z firmy odešla (1898), i nadále se však ve firmě angažovala, např. za první světové války podnikala obchodní cesty do Oděsy a Bělehradu. Po válce cestovala po západní Evropě jako obchodní zástupkyně.
 
21. 5. Richtr Alois 95. výročí narození
  * 21. 5. 1927 Zlín
† 1995
 
Průmyslový designér. Vyučil se u firmy Baťa jako elektromechanik, později kreslič. Studoval obor tvarování a návrhářství strojů a přístrojů u Zdeňka Kováře na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (1949–1954). Vytvořil řadu měřicích přístrojů, nové tvary dopřádacích a šicích strojů. Spolu s vynálezcem Vladimírem Svatým je držitelem světového primátu a československého patentu za tvar hydraulických a pneumatických tryskových stavů.
 
22. 5. Kozlík Jaroslav 115. výročí narození
  * 22. 5. 1907 Bystřice pod Hostýnem  
Pedagog. Působil na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně (1933–1945). Byl průkopníkem projektového vyučování. Spolupracoval na tvorbě poválečné koncepce tělovýchovy na školách. Působil ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Po sovětské okupaci byl nucen odejít do penze, k pedagogice se opět vrátil až v roce 1990. Je autorem více než 30 knih, např. Aktuální historie: kapitoly o zkušenostech pokusných škol ve Zlíně z let 1929–1939.
 
22. 5. Rathauzský Alfréd 105. výročí narození
  * 22. 5. 1917 Brno  
Lékař – chirurg. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1936–1939, 1945–1947). Během druhé světové války působil v Baťových závodech jako prodavač a pedikér, korespondent a vedoucí prodejny obuvy. Působil v Baťově nemocnici ve Zlíně na chirurgickém oddělení (1947–1953) a od roku 1953 v Závodním ústavu národního zdraví (později nemocnice Atlas). Jeho zásluhou byla v Závodním ústavu národního zdraví založena lůžková část chirurgického, interního a gynekologického oddělení, při operacích se přestala používat lumbální anestezie a byl pořízen přístroj pro bezpečné napravování zlomenin.
 
23. 5. Lapčík Josef 85. výročí narození
  * 23. 5. 1937 Tupesy  
Keramik. Zabývá se zejména figurální a užitou keramikou. Působil na zlínské průmyslové škole a ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie. Pro originální povrchovou úpravu figurek používá engobu (úprava povrchu redukcí oxidů kovů různorodými glazurami). Vytvořil prostup pro výrobu "černého nádobí" v elektrické peci.
 
23. 5. Thuma Josef A. 80. výročí úmrtí
  * Uherský Ostroh
† 23. 5. 1942 Zlín
 
Obchodník, veřejný činitel. Člen zastupitelstva a od roku 1919 člen městské rady města Zlína. Pracoval ve výboru spořitelny města Zlína v letech 1913–1923. Od roku 1932 byl členem ředitelství Spořitelny města Zlína.
 
24. 5. Machálková Leona 55. výročí narození
  * 24. 5. 1967 Zlín  
Zpěvačka, muzikálová herečka, moderátorka. Moderovala na rozhlasové stanici Alfa (1991–1994) a v rádiu Evropa 2. Účinkovala např. v muzikálech West Side Story, Jesus Christ Superstar, Dracula, Bídníci, Hamlet ad. Za několik alb obdržela zlaté a platinové desky. Spolupracuje s různými hudebními tělesy, např. se zlínskou a královéhradeckou filharmonií, Státní operou Praha, Big Bandem Felixe Slováčka ad.
 
26. 5. Vašek Lubomír 110. výročí narození
35. výročí úmrtí
  * 26. 5. 1912 Dubňany
† 19. 7. 1987 Zlín
 
Pedagog. Působil na Gymnáziu Zlín (1939–1962) jako učitel matematiky a fyziky a jako ředitel (1954–1961), posléze jako pedagog na Fakultě technologické brněnského Vysokého učení technického ve Zlíně. Je autorem a spoluautorem řady učebnic fyziky.
 
28. 5. Pásovedz Dobromil 50. výročí narození
  * 28. 5. 1972 Košice  
Mediální odborník, moderátor. Vlastním jménem Martin Pášma. Působil jako dramaturg Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek, členem Zastupitelstva města Zlína a PR manažerem Filmových laboratoří Zlín. Pod pseudonymem Dobromil Pásovedz napsal knihu příběhů ve starozlínském nářečí Starozlínský poklat.
 
28. 5. Pášma Martin 50. výročí narození
  * 28. 5. 1972 Košice  
Mediální odborník, moderátor. Působil jako dramaturg Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek, členem Zastupitelstva města Zlína a PR manažerem Filmových laboratoří Zlín. Pod pseudonymem Dobromil Pásovedz napsal knihu příběhů ve starozlínském nářečí Starozlínský poklat.
 
29. 5. Bubeník Květoslav 100. výročí narození
  * 29. 5. 1922 Kostelec na Hané
† 19. 7. 1993 Dvůr Králové
 
Malíř, scénograf, výtvarník, ilustrátor. Studoval obor jevištní výtvarnictví na Škole umění ve Zlíně (1938–1942). Byl totálně nasazen (1942–1945). Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1945–1948). Působil v Divadle státního filmu (1950–1952) a v Národním divadle (1952–1988). Navrhoval i výpravy v Itálii, Německu a Řecku. Získal stříbrnou medaili za scénografii na Pražském quadriennale (1975).
 
29. 5. Kadlec-Filípek Libor 40. výročí úmrtí
  * 23. 2. 1959 Zlín
† 29. 5. 1982 Brno
 
Herec, básník. Po absolvování gymnázia nebyl přijat na FAMU, DAMU, JAMU ani brněnskou pedagogickou fakultu, studoval proto dva roky Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Poté pracoval jako knihovník v Sokolnicích a v Újezdu u Brna, noční vrátný a reprodukční fotograf zlínských tiskáren. V Brně spolupracoval s Divadlem na provázku a byl hercem alternativního divadla Tak-Tak. Je autorem sbírky Žádné dívky, nic a deníkových textů Básně, deníky, hříčky. Tragicky zemřel pod koly tramvaje.
 
30. 5. Bajaja Antonín 80. výročí narození
  * 30. 5. 1942 Zlín  
Prozaik, básník, publicista, redaktor. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (1959–1964). Působil v JZD Podřevnicko v Želechovicích (1965–1973), na Středisku výživy zvířat Agropodniku Zlín (1973–1991), v brněnské redakci Českého rozhlasu (1991), v deníku Prostor (1992) a časopise Týden (1993–1994), Rádiu Svobodná Evropa (1994–2002), na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (1996–2004) a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1996–2021). Byl členem Rady České televize (2011–2014). Působí v redakční radě časopisu pro kulturu a společenské dění ZVUK, na jehož založení se v roce 1990 podílel. Obdržel cenu Magnesia Litera (2004) za román Zvlčení a Státní cenu za literaturu (2010) za knihu Na krásné modré Dřevnici. Je nositelem Ceny města Zlína (2010).
 
30. 5. Buňka Bohumil 75. výročí úmrtí
  * 27. 3. 1878 Malenovice (Zlín)
† 30. 5. 1947
 
Obecní strážník, knihovník, kapelník. Policejní službu vykonával v Malenovicích. Byl dlouholetým knihovníkem malenovické obecní knihovny. Od r. 1943 byl dirigentem dechové hudby Pěvecko-hudebního spolku v Malenovicích.
 
31. 5. Kupka Antonín 5. výročí úmrtí
  * 22. 7. 1939 Zlín
† 31. 5. 2017 Kroměříž
 
Katolický kněz. Působil v Ivanovicích na Hané, Krnově, Malé Morávce, Mírově, Uhelné, Ostrožské Nové Vsi, Luhačovicích, Kroměříži ad. V roce 2007 byl jmenován děkanem římskokatolické Farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Byl členem Kněžské rady, Sboru konzultantů, soudcem a advokátem Interdiecézního soudu v Olomouci. Podílel se na vytvoření nových osnov pro vyučování náboženství na základních školách.Získal titul arcibiskupský rada (2009) a od papeže Benedikta XVI. Čestný titul monsignor.
 
31. 5. Vítek Antonín 130. výročí narození
  * 31. 5. 1892 Prostějov
† 12. 4. 1979 Zlín
 
Architekt, projektant. Je autorem projektu školy v Malenovicích (1933) a regulačních plánů Louky a Kostelec-Štípa (1948–1949). Projektoval typový baťovský dvoj a čtyřdomek a činžovní a obchodní dům firmy Baťa v pražských Holešovicích (1935). Spolu s V. Karfíkem a F. L. Gahurou se zúčastnil soutěže na projekt Společenského domu v Otrokovicích-Baťově. Je autorem regulačních plánů satelitu Baťových závodů ve Vukovaru v Chorvatsku a Möhlinu ve Švýcarsku. Spolupracoval i na pomnících Boženy Němcové a Bedřicha Smetany v Praze.
 
1. 6. Blaha František 110. výročí narození
  * 1. 6. 1912 Horní Újezd u Přerova
† 5. 6. 1984 Zlín
 
Pedagog, sbormistr. Působil jako pedagog na zlínských školách. Patřil k organizátorům hudebního života ve Zlíně. Založil tradici výchovných koncertů pro mládež. Psal rozhlasové relace pro mládež, redigoval zpěvníky Maminkám (1937), Zpěvník škol v přírodě (1951), Naše nejkrásnější písně (1952,1953) ad.
 
1. 6. Řezníček Jiří 65. výročí úmrtí
  * 25. 10. 1915 Jasenná
† 1. 6. 1957 Zlín
 
Voják, plukovník letectva. V mládí pracoval jako dělník u firmy Baťa ve Zlíně. Absolvoval vojenskou školu v Olomouci a za druhé světové války působil jako stíhací pilot ve Francii, později ve Velké Británii. Utrpěl těžké zranění během Slovenského národního povstání v roce 1944. Obdržel řadu uznání a vyznamenání. Po válce se vrátil zpět do Zlína.
 

Červen

2. 6. Mistrík Jerguš 80. výročí narození
  * 2. 6. 1942 Martin (Slovensko)  
Lékař – kardiolog. Působil v Baťově nemocnici (1975–), jako primář jednotky intenzivní péče (1995–). Stál u zrodu interní kliniky (1980) a vybudování centra invazivní kardiochirurgie. Zabývá se zejména kardiovaskulárními komplikacemi, diabetickým kómatem. Byl prvním vedoucím lékařem Jednotky intenzivní péče Interní kliniky Baťovy nemocnice ve Zlíně. Podílel se na vypracování standardů péče o diabetika.
 
3. 6. Scholaster Emil 80. výročí úmrtí
  * 1871 Lípa
† 3. 6. 1942 Lípa
 
Publicista, kulturní historik. Téměř čtyřicet let působil jako člen obecního výboru v Lípě a několikrát byl zvolen starostou obce. Sepsal dějiny papíren na Podřevnicku a dějiny stavby železnice Otrokovice–Zlín. Byl dopisovatelem časopisu Podřevnicko. Věnoval se sběru historických předmětů a národopisných památek pro tehdejší Krajinské museum ve Vizovicích.
 
7. 6. Kučera Kamil 20. výročí úmrtí
  * 25. 12. 1910 Zábřeh-Ráječek
† 7. 6. 2002 Praha
 
Lékař - mikrobiolog. Po studiu na gymnáziu pokračoval na lyceu ve francouzském Dijonu, které však nedokončil. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1936). Působil jako vedoucí Ústavu klinické patologie a oboru patologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (1948–1949) a jako primář ústřední laboratoře a prosektury Baťovy nemocnice ve Zlíně. Zabýval se i parazitologií.
 
7. 6. Rybka Zdeněk 95. výročí narození
  * 7. 6. 1927 Podkarpatská Rus  
Ekonom, bankovní úředník. Absolvoval pokusnou školu měšťanskou ve Zlíně, Baťovu školu práce, Vysokou školu zemědělskou v Brně a Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě. Působil v Hospodářské záložně a jako ředitel zlínské pobočky Státní banky československé. Je členem výboru Klubu Absolventů Baťovy školy práce.
 
8. 6. Devátý Stanislav 70. výročí narození
  * 8. 6. 1952 Zlín  
Politik, advokát. Vykonával různá povolání, někdejší disident. Byl členem a mluvčím Charty 77, členem Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných (1986) a spoluzakladatelem Společnosti přátel USA (1987). V letech 1990–1992 byl poslancem české části Sněmovny národů Federálního shromáždění. Působil jako ředitel Bezepčnostní informační služby (1992–1996). Od roku 1997 se věnuje advokátní praxi.
 
9. 6. Rác Jan 65. výročí narození
  * 9. 6. 1957 Kraslice
† 28. 5. 2021
 
Romský aktivista, badatel a sběratel romské tematiky. Zabýval se studiem kultury a historie Romů. Spolupracoval s Muzeem romské kultury v Brně. Založil Sdružení dětí a mládeže Romů České republiky. Působil jako člen Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Uspořádal několik výstav s romskou tématikou, např. romských ozdobných korálků, starých pohlednic nebo výstavu etnografky Evy Davidové.
 
9. 6. Zikmund Adolf 100. výročí narození
  * 9. 6. 1922 Morkůvky u Břeclavi
† 19. 3. 1998 Zlín
 
Architekt. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Stál u zrodu Útvaru hlavního architekta gottwaldovské městské aglomerace. Od roku 1948 působil v stavebním ateliéru národního podniku Svit, jako hlavní architekt Gottwaldova (1966–1973, 1978–1986) a vedoucí Odboru výstavby a územního plánování okresu Gottwaldov (1973–1978). Podle jeho návrhu bylo postaveno sídliště na Bartošově čtvrti, sídliště na Podhoří, vysokoškolské koleje na Štefánikově, tři výškové budovy na Ševcovské, sídliště v Rožnově pod Radhoštěm ad.
 
10. 6. Budínová Drahomíra 100. výročí narození
  * 10. 6. 1922 Tvrdonice
† 7. 1. 2015
 
Operní pěvkyně, folkloristka, pedagožka. Založila dětský národopisný soubor Barvínek. Je nositelkou Ceny města Zlína (2005).
 
11. 6. Charvátová Olga 60. výročí narození
  * 11. 6. 1962 Zlín  
Sportovkyně – lyžařka. Je třináctinásobnou mistryní republiky. V letech 1977–1986 reprezentovala Českou republiku ve Světovém poháru ve sjezdovém lyžování. Je držitelkou tří titulů akademické mistryně světa a bronzové medaile ze zimních olympijských her v roce 1984 v Sarajevu. Je členkou Mezinárodní lyžařské federace.
 
11. 6. Kosek Pavel 50. výročí narození
  * 11. 6. 1972 Zlín  
Filolog, pedagog. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1990–2002). Působil na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2000–2003), na Ostravské univerzitě (1995–2004) a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2003–). Zabývá se historickým vývojem češtiny a barokní češtinou.
 
13. 6. Chudara Svatopluk 40. výročí úmrtí
  * 11. 9. 1929 Zlín
† 13. 6. 1982 Zlín
 
Malíř, grafik. Absolvoval obor grafika a reklamní tvorba na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (1947–1951). Působil v propagaci a reklamě Svitu (1958–1981). Věnoval se volné a užité grafice (linořez, igeloryt), kde těžil z kontaktu černé a bílé.
 
13. 6. Spitz Ferdinand 110. výročí narození
  * 13. 6. 1912
† 25. 4. 1945 Zlín
 
Zaměstnanec firmy Baťa. Účastník protinacistického odboje. Po prozrazení místa ilegální schůzky byl zastřelen gestapem. Byl hlavním kandidátem na nejvyšší funkci v poválečných Baťových závodech.
 
15. 6. Holub Vladislav 70. výročí narození
  * 15. 6. 1952 Zlín  
Umělecký kovář. Rodinná tradice kovářského řemesla sahá až do roku 1823. V současnosti žije a pracuje v Rožnově pod Radhoštěm. Je členem Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska.
 
16. 6. Staněk Stanislav 40. výročí úmrtí
  * 9. 11. 1903 Brno
† 16. 6. 1982 Uherské Hradiště
 
Botanik, florista, konzervátor ochrany přírody, učitel. V roce 1954 vydal Náčrt květeny gottwaldovského kraje a v roce 1996, již po jeho smrti, vyšly díky jeho spolupracovníkům zpracované floristické terénní zápisky pod názvem Historická květena Bílých Karpat.
 
20. 6. Tlusták Tomáš 205. výročí narození
125. výročí úmrtí
  * 20. 6. 1817 Zlín
† 9. 9. 1897 Zlín
 
Starosta Zlína, obecní radní. Živil se jako rolník. V čele města stál v letech 1864–1871. Jako obecní radní působil již před zvolením do této funkce. Za jeho působení byly opraveny cesty a most přes řeku Dřevnici, zřízena lékárna a jednalo se o stavbě špitálu a nové farní budovy.
 

Červenec

1. 7. Lhotský Alois 105. výročí narození
  * 1. 7. 1917 Velké Meziříčí
† 18. 11. 1990 Zlín
 
Kulturní pracovník. Působil v Divadle pracujících ve Zlíně jako ředitel (1956–1970). Za jeho působení vzniklo Divadélko v klubu a byla otevřena nová divadelní budova (1967). Po nuceném odchodu z funkce v roce 1970 vykonával dělnická povolání a věnoval se ochotnickému divadlu. V roce 1989 byl osobně i profesně rehabilitován a stal se poradcem ředitele Městského divadla Zlín.
 
2. 7. Mrázek Vojtěch 90. výročí narození
  * 2. 7. 1932 Prusinovice
† 26. 7. 2014
 
Básník a prozaik. Absolvoval vojenské vzdělání a působil jako voják z povolání. Pracoval jako gumárenský technik ve Zlíně (1947–1951). Byl členem Unie českých spisovatelů. Byl autorem sbírek poezie, přispíval do mnoha časopisů a sborníků, jeho básně byly čteny v rozhlase.
 
2. 7. Potůček Jiří 80. výročí úmrtí
  * 19. 7. 1919 Bruneck (Itálie)
† 2. 7. 1942 Pardubice-Trnová
 
Parašutista, protifašistický bojovník. Vyučen u firmy Baťa, později pracoval jako instruktor v gumárnách. Působil jako radiotelegrafista ve skupině Silver A, určené k provedení atentátu na R. Heydricha. Byl zastřelen jako poslední ze skupiny. In memoriam získal hodnost kapitána pěchoty a byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939.
 
3. 7. Stoppard Tom 85. výročí narození
  * 3. 7. 1937 Zlín  
Dramatik, spisovatel, scenárista. Žije ve Velké Británii. Proslavil se hrou Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi (1966). Na svém kontě má na 30 divadelních her. V roce 1997 byl povýšen do rytířského stavu a obdržel titul sir a v roce 2000 získal nejvyšší ocenění udělované královnou Řád za zásluhy (Order of Merit). V roce 1999 získal Oscara za scénář k filmu Zamilovaný Shakespeare a v roce 2011 cenu ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Pod záštitou Nadace Charty 77 je udělována českým autorům za esejistické literární dílo Cena Toma Stopparda.
 
4. 7. Struhala Bohumil 50. výročí úmrtí
  * 30. 5. 1903 Holešov
† 4. 7. 1972 Holešov
 
Učitel, archivář, muzejník, divadelní ochotník, hudebník. Byl členem redakční rady časopisu Podřevnicko, kde publikoval články s regionální tematikou. V Želechovicích založil v roce 1925 pěvecký spolek Lumír. Spolupracoval s Oblastním muzeem ve Zlíně. Podílel se na organizaci numismatických výstav.
 
5. 7. Němečková Kornelie 90. výročí narození
  * 5. 7. 1932 Vsetín  
Výtvarnice, grafička. Absolvovala sociálně zdravotní školu (1946–1948), návrhářství na Uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (1953) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1954–1955). Působila jako módní návrhářka a pedagožka. Zabývá se textilními kolážemi a grafikami, prací s vystřihovaným papírem, tapiseriemi, ilustracemi a návrhy známek. Její tvorba vychází z lidových ornamentálních prvků. Je autorkou postavičky krojované dívky ve znělce televizního pořadu Zpívánky.
 
5. 7. Svoboda Zdeněk 95. výročí narození
  * 5. 7. 1927 Slavkov
† 19. 2. 2021 Zlín
 
Básník, překladatel, publicista, duchovní. Emeritní farář Církve československé husitské. Studoval český jazyk a filosofii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1946–1949) a absolvoval bohosloví na Husově československé bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy (1949–1951). Působil v Kdyni, Brně, Tišnově, Moravské Třebové, Nové Pace, Kyjově, ve Zlíně ad. Byl autorem básní, povídek, pohádek, divadelních her, písňových textů, duchovních textů ad. Podílel se na přípravě zpěvníku Církve československé husitské. Spolupracoval se zpěváky, např. Laďkou Kozderkovou a s Československým rozhlasem v Brně.
 
6. 7. Peňáz František 110. výročí narození
  * 6. 7. 1912 Pašovice
† 1. 5. 1996 Hřivinův Újezd
 
Malíř, grafik. Začínal jako pracovník oddělení Tisk v Baťových závodech. Je jedním z prvních absolventů Školy umění. Již během studia ilustroval pro nakladatelství Tisk dětské knihy, např. Včelka Mája a její dobrodružství, Louskáček a myší král. Úzce spolupracoval se stavebním oddělením, které vedl arch. Vladimír Karfík. Působil v projekci Centroprojektu (1948–1968). Je autorem více než dvou set interiérů kostelů na Moravě a na Slovensku. Prvních výstav se dočkal až po roce 1989.
 
6. 7. Vaňhara Josef 115. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 6. 7. 1907 Zlín
† 11. 9. 1997 Zlín
 
Novinář, spisovatel. Působil v Baťových závodech v redakci baťovských novin, publikoval např. v časopisech Zlín, Tep, Výběr ad. Od roku 1947 pracoval jako zahraničně politický redaktor Svobodného slova. Po únoru 1948 nesměl publikovat. Je autorem publikace Zlínské letectví (1933) a Příběh jednoho muže a jednoho města (1994). Své vlastní zážitky z tábora nucených prací v Příbrami, kde byl z politických důvodů uvězněn, zachytil v autobiografické knize Zpráva o jedné zkušenosti (1995). Je nositelem Ceny města Zlína (1993).
 
7. 7. Slovenčík Antonín 75. výročí úmrtí
  * 12. 6. 1878 Zlín
† 7. 7. 1947 Zlín
 
Pedagog, kulturní pracovník. Působil na obuvnické průmyslovce. Byl činný ve zlínském předválečném zastupitelstvu. Zasloužil se o vybudování městského muzea a podílel se na rozvoji místního kulturního života. Vyučoval hru na hudební nástroje a vedl v Malenovicích místní kapelu. Jeho zápisky jsou využívány jako kronika první poloviny 19. století, zaznamenal např. zástavbu Zlína, ale také vodní toky ve městě aj.
 
10. 7. Štroblík Vladimír 80. výročí narození
  * 10. 7. 1942 Zlín  
Archivář. Zabývá se regionálními dějinami Zlínska. Působil ve Státním okresním archivu Zlín. Obdržel medaili Za zásluhy o české archivnictví (2006).
 
11. 7. Červinka Vincenc 40. výročí úmrtí
  * 22. 4. 1901 Zlín
† 11. 7. 1982 Zlín
 
Předseda Jednotného národního výboru a Městského národního výboru v Gottwaldově. V čele města stál ve dvou obdobích, v letech 1952–1954 (JNV) a 1960–1964 (MěNV). V letech 1960–1968 byl poslancem Národního shromáždění a v letech 1969–1971 poslancem Federálního shromáždění. V době jeho působení na radnici začala výstavba panelového sídliště v Malenovicích a zastřešování zimního stadionu.
 
12. 7. Baťa Tomáš 90. výročí úmrtí
  * 3. 4. 1876 Zlín
† 12. 7. 1932 Otrokovice
 
Průmyslník, politik. Spolu se svými sourozenci založil v roce 1894 ve Zlíně obuvnický závod, po bratrově smrti v roce 1908 se stal jeho jediným vlastníkem. V roce 1931 přeměnil podnik na akciovou společnost budující další podniky doma i v zahraničí. Podnikal v 36 oborech výroby, obchodu a služeb. Zasloužil se mimořádně o rozvoj města Zlína, kde byl v letech 1923–1932 starostou. Spolu s F. L. Gahurou byl autorem projektu Zlína jako zahradního města. Zahynul při letecké havárii.
 
12. 7. Brouček Jindřich 90. výročí úmrtí
  * 30. 6. 1893 Břeclav
† 12. 7. 1932 Otrokovice
 
Pilot firmy Baťa. Na přelomu let 1931/32 podnikl jako první pilot v Československu s Tomášem Baťou obchodní dálkový let do Indie a zpět do Zlína v délce 22 000 km. V červenci téhož roku tragicky zahynul, když se zřítil po startu s malým dopravním letadlem, na jehož palubě byl i Tomáš Baťa.
 
12. 7. Najbrt Přemysl 95. výročí narození
  * 12. 7. 1927 Praha
† 16. 4. 2004
 
Publicista, notář. Působil na zlínském notářském úřadu. Autor turistických průvodců Vizovické a Hostýnské vrchy (1960), Valašsko (1966), Beskydy a Valašsko (1974) a spoluautor turistických map. Byl prvním předsedou Českého svazu orientačního běhu.
 
15. 7. Devátová Anna 80. výročí narození
  * 15. 7. 1942 Zlín
† 29. 7. 2003 Zlín
 
Učitelka, muzejnice. Působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Vydala Bibliografii díla Františka Bartoše (1997) a Tabulkový životopis Františka Bartoše (1998), významná díla pro bartošovské badatele.
 
16. 7. Lukavský Radomír 25. výročí úmrtí
  * 30. 5. 1928 Zlín
† 16. 7. 1997 Brno
 
Knihovník. Působil v Okresní knihovně v Gottwaldově jako ředitel (1960–1969). Má velkou zásluhu na rozvoji místních knihoven v okrese. V roce 1990 patřil k zakládajícím členům obnoveného Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.
 
18. 7. Čančík Jiří 100. výročí narození
  * 18. 7. 1922 Bratislava
† 22. 8. 2001 Zlín
 
Architekt. Absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze, speciální školu pro architekturu (1941–1946).Působil v krajském ateliéru n. p. Svit (1949–1960) a Stavoprojektu v Gottwaldově (1960–1967, 1970–1982) a v Útvaru hlavního architekta města Zlína (1967–1969). Podle jeho projektů bylo realizováno sídliště Mojmír v Uherském Hradišti (1953–1956), budova Stavoprojektu ve Zlíně (1960–1962), rekreační středisko Sigmy Lutín v Luhačovicích (1961, 1969–1972), tržiště Pod kaštany (1973), velkokapacitní třináctipodlažní obytný dům na Kvítkové (1974), bytové domy s vestavěným občanským vybavením na Dlouhé (Středisko obchodu a služeb, 1976). Jeho nejvýznamnějším dílem je stavba krematoria ve Zlíně (1970–1978). Za své postoje a názory byl v roce 1971 vyloučen ze Svazu architektů ČSR. Stál u vzniku organizace BLOK architektů a výtvarníků (1989).
 
18. 7. Klimša Josef 70. výročí narození
  * 18. 7. 1952 Ostrava  
Fotograf. Absolvoval Institut výtvarné fotografie v Praze. Zaměřuje se zejména na fotografování architektury, přírody a koní a černobílou koláž, kterou na konci koloruje. Obdržel titul Artiste de la Fédération Internacionale de l´Art Photographique, který se uděluje za úspěchy v mezinárodních soutěžích. Je členem FIAP (Mezinárodní federace umělecké fotografie). Působil jako předseda českého komitétu FIAP a jako český delegát fotografické světové organizace ISF (Image sans frontiére). Je členem zlínského fotografického klubu Okamžiky a Volného výtvarného sdružení Valašský názor.
 
19. 7. Očenášek Jaroslav 55. výročí úmrtí
  * 10. 2. 1901 Němčice nad Hanou
† 19. 7. 1967 Zlín
 
Vlastivědný pracovník, sbormistr, hudební skladatel, archivář. Absolvoval obor hra na varhany na brněnské konzervatoři. Je zakladatelem muzea v Kelči. Od roku 1950 působil ve Zlíně jako městský archivář, kde založil a vybudoval okresní archiv. Je autorem četných chrámových skladeb, lidových zpěvoher, písní, pochodů a tanců.
 
21. 7. Dokulil Bohumil 110. výročí narození
  * 21. 7. 1912 Brno
† 17. 2. 1998 Zlín
 
Lékař – pediatr. Absolvoval Lékařskou fakultu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1937). Působil v psychiatrické léčebně v Opavě, v dětské nemocnici v Brně a jako primář dětského a kojeneckého oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně (1947), krajský pediatr (1949–1960) a primář pediatrického oddělení v německém Hennigsdorfu (1961–1964). Během svého působení založil v okrese Zlín síť dětských poraden. Byl jedním z průkopníků léčby novorozenecké žloutenky výměnou krve dítěte. Zabýval se i léčbou dětské obrny.
 
23. 7. Roštínský Jaromír 80. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 23. 7. 1942 Lovčice
† 23. 9. 2012
 
Herec, režisér, spisovatel. Působil v divadle v Mostu (1936–1969), jako vedoucí činohry ve Státním divadle v Brně (1980–1985) a v Divadle pracujících v Gottwaldově (1969–1980, 1986–1989), v letech 1986–1989 jako ředitel. Účinkoval ve filmech Terezu bych kvůli žádné holce neopustil (1976), Děti zítřků (1980), Hurá za ním (1988), Nasredin (1984), seriálu Slovácko sa nesúdí (1974) aj.
 
23. 7. Zlín Karel 85. výročí narození
  * 23. 7. 1937 Zlín  
Básník, malíř, grafik, překladatel, ilustrátor. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1952–1956) a Akademii výtvarných umění v Praze (1957–1963). Od 60. let se věnuje básnické a výtvarné tvorbě. Od 70. let žije ve Francii, v roce 1981 získal francouzské občanství. Je autorem desítek filmových plakátů pro české i zahraniční filmy. Na zakázku francouzského ministerstva kultury a prezidentské kanceláře realizoval sochařská díla Sluneční bárka a Antropomorfní architektura. Překládá z francouzštiny a italštiny.
 
26. 7. Škarka Pavel 80. výročí narození
  * 26. 7. 1942 Uherské Hradiště
† 8. 9. 2014 Zlín
 
Designér, sochař, pedagog. Byl žákem Zdeňka Kováře. Působil na katedře designu Zlín Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1973–1999), jako její vedoucí (1989–1999). Byl ředitelem Vyšší odborné filmové školy ve Zlíně. Stál u zrodu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a její Fakulty multimediálních studií, kde byl děkanem (2002–2005). Navrhoval nářadí, měřicí přístroje, tiskařské, obuvnické i jiné stroje, nábytek, interiérové prvky, nádobí a dopravní prostředky. Za návrhy motorových koloběžek získal řadu ocenění.
 
26. 7. Tkadlec Josef 15. výročí úmrtí
  * 13. 2. 1931
† 26. 7. 2007 Zlín
 
Lékař – nefrolog. Působil na interním oddělení Baťovy nemocnici ve Zlíně, v letech 1972–1990 jako ředitel ředitel nemocnice. Měl zásluhu na zprovoznění oddělení chirurgie, traumatologie, interny, očního pavilonu i budovy léčebny dlouhodobě nemocných.
 
28. 7. Kotyza Břetislav 80. výročí narození
  * 28. 7. 1942 Zlín  
Básník, spisovatel. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Působil v ateliéru animovaného filmu Filmových ateliérů ve Zlíně. Básně i prozaické texty publikuje v časopisech, almanaších a na literárních webech. Je autorem tří básnických sbírek a několika námětů animovaných filmů, např. Profesionál, Balada o jabléčkách, Švec a čert ad. Za texty k folkovým písním byl oceněn na Portě Plzeň 1983.
 
28. 7. Novák František 70. výročí úmrtí
  * 25. 1. 1889 Naloučany
† 28. 7. 1952 Zlín
 
Starosta Zlína, obuvník, podnikatel. Byl společníkem menší obuvnické firmy. V čele města stál v období 28. 6. 1919 – 29. 9. 1923. V době jeho působení vyhořela radnice (srpen 1921), byla započata stavba nové budovy a byly získány prostory pro okresní soud přestavbou bývalého panského pivovaru.
 
29. 7. Dobrovolný Václav 30. výročí úmrtí
  * 10. 9. 1921 Újezd
† 29. 7. 1992 Zlín
 
Scenárista, animátor, výtvarník, režisér. Do Filmového studia ve Zlíně nastoupil v roce 1942. Spolu s Karlem Zemanem získal zvláštní uznání za filmové triky (1946). Spolupracoval s několika režiséry, např. Hermínou Týrlovou, Janem Dudeškem, Ludvíkem Kadlečkem a Garikem Sekem.
 
29. 7. Ryška Josef 25. výročí úmrtí
  * 20. 3. 1913 Břestek
† 29. 7. 1997 Tečovice
 
Pedagog, kronikář. Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži a dějepis a zeměpis na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jako pedagog působil v Kunovicích, Moravském Písku, Buchlovicích a na zlínském gymnáziu. Během druhé světové války byl vyslýchán gestapem pro svou činnost ve Skautu. Byl kronikářem města Zlína (1972–1992) a kronikářem Tečovic.
 
30. 7. Kohoutek Jiří 70. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 30. 7. 1952 Zlín
† 5. 11. 2007 Zlín
 
Archeolog. Zabýval se zejména středověkou archeologií, hrady východní Moravy a pravěkými lokalitami na Zlínsku. Působil v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1976–1990), Archeologickém ústavu Akademie věd (1990–1992) a v Ústavu archeologické památkové péče v Brně, kde řídil pracoviště ve Zlíně-Malenovicích (1992–2007). Při výzkumu brumovského hradu objevil románský tympanon, což pomohlo datovat osídlení jihovýchodní Moravy. Kromě výzkumu Brumova a Lukova se účastnil archeologických výzkumů na dalších 15 hradech ve Vizovických a Hostýnských vrších, na Horním náměstí v Přerově, Hradisku v Olomouci a hradech Sovinec a Helfštýn. Zabýval se také záchranným archeologickým výzkumem v Malenovicích a Kvítkovicích. Byl spoluzakladatelem zlínské pobočky Klubu Augusta Sedláčka a pomáhal se založením muzea ve Slavičíně.
 
30. 7. Lukaštík Rostislav 15. výročí úmrtí
  * 6. 4. 1926 Přerov
† 30. 7. 2007 Zlín
 
Lékař – kardiolog. Působil jako primář oddělení interny Baťovy nemocnice ve Zlíně (1970–1990). V roce 1968 založil ve Zlíně tradici celostátních Československých kardiologických dnů s mezinárodní účastí. V roce 1972 byla ve Zlíně zřízena první koronární jednotka v republice. Je nositelem Ceny města Zlína (1996) a držitel medaile profesora V. Libenského a J. E .Purkyně.
 
31. 7. Slívová Jaromíra 65. výročí narození
  * 31. 7. 1957 Zlín  
Fotografka, pedagožka. Studovala užitou fotografii u J. Smahelové a J. Víška na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Působila jako fotografka ve Fotografii Zlín (1978–1996). Působí jako pedagožka oboru užité fotografie na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti.
 
31. 7. Terč Miloň 75. výročí narození
  * 31. 7. 1947 Písek  
Režisér, kameraman. Absolvoval Stavební fakultu Českého vysokého učení technického (1966–1969) a obor Filmová a televizní kamera, technika na Filmové akademii múzických umění (1970–1975). Působil jako fotograf v Muzeu jihovýchodní Moravy (1969–1970), jako kameraman ve Filmovém studiu Gottwaldov (1974–1990), jako generální ředitel Ateliérů Zlín (1992–1995). Založil Filmovou školu Zlín, Soukromou vyšší odbornou školu filmovou v Písku a Filmovou akademii Miroslava Ondříčka. Je členem Českého filmového a televizního svazu FITES a Asociace českých kameramanů.
 

Srpen

1. 8. Blecha Ivan 65. výročí narození
  * 1. 8. 1957 Praha  
Filozof, historik, pedagog. Absolvoval filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působil na Středním odborném učilišti ve Zlíně (1982–1991) a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1991–), jako vedoucí katedry filozofie (1998–2012). Zaměřuje se především na kritickou interpretaci Husserlovy fenomenologie a jejího dalšího vývoje. Je autorem několika filozofických publikací.
 
2. 8. Evják František 40. výročí úmrtí
  * 25. 9. 1891 Jasenná
† 2. 8. 1982 Zlín
 
Fotograf. Majitel prvního fotoateliéru ve Zlíně Fotoevják, kde se prodával také fotomateriál a zpracovávaly se amatérské zakázky. Pracoval pro firmu Baťa až do založení propagačního oddělení této firmy.
 
6. 8. Kříž Adam 170. výročí narození
  * 6. 8. 1852 Prostějov
† 16. 3. 1909 Malenovice
 
Pedagog, kulturní pracovník. Působil jako nadučitel v Malenovicích. Byl redaktorem časopisu Hospodářský obzor. Byl spoluorganizátorem kulturní, spolkové a osvětové činnosti v Malenovicích. Účastnil se plánování dunajsko-oderského průplavu a napsal o tom publikaci.
 
6. 8. Vavřín Vlastimil 70. výročí narození
  * 6. 8. 1952 Zlín  
Spisovatel, básník, novinář, překladatel. Absolvoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Působil jako dělník, úředník a novinář a byl majitelem PR a reklamní agentury. Z ruštiny překládá Grigorije Korina, Jurije Chlebnikova a Vladimíra Mamajeva. Je členem Umělecké besedy, PEN klubu a Syndikátu novinářů ČR.
 
9. 8. Albert Bohuslav 70. výročí úmrtí
  * 6. 2. 1890 Kostelec nad Orlicí
† 9. 8. 1952 Lázně Jeseník
 
Lékař – chirurg. Od roku 1927 působil jako primář, od roku 1932 jako ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně. Spolu s architektem Františkem L. Gahurou navrhl plán nemocnice. Snažil se o vybudování Baťova domu zdraví, jehož sídlem se měla stát desetipatrová budova na okraji čtvrti Letná, tento projekt se však nerealizoval. V roce 1942 musel své místo na nátlak okupantů opustit (formálně odešel "na dovolenou"), v roce 1945 rezignoval na funkci ředitele nemocnice a působil jako přednosta prezídia ministerstva zdravotnictví (1948–1949).
 
9. 8. Jurásek Zdeněk 60. výročí narození
  * 9. 8. 1962 Přílepy U Holešova  
Ekonom, kulturní pracovník, hudebník, publicista, spisovatel. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil ve filmovém studiu Gottwaldov. Byl členem skupiny Fleret. V roce 1993 založil regionální Radio Kiss Publikum ve Zlíně. Je propagátorem americké Route 66, na jejímž chodníku slávy mu byla odhalena hvězda (2015). Stál u zrodu Volného výtvarného sdružení Valašký názor.
 
9. 8. Vavrečka Hugo 70. výročí úmrtí
  * 22. 2. 1880 Slezská Ostrava
† 9. 8. 1952 Brno
 
Novinář, spisovatel, národohospodář, diplomat, ředitel Baťových závodů. Pracoval jako redaktor Lidových novin v Brně, korespondent pražského deníku Čas a válečný zpravodaj. Jako diplomat působil na pařížské mírové konferenci, jako generální konzul v Hamburku a vyslanec v Maďarsku a v Rakousku. Byl ředitelem Baťových závodů ve Zlíně (1932–1946). Během války přivedl do Zlína řadu významných vědců. Je autorem knihy František Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa. Jeho vnukem byl první polistopadový prezident Václav Havel.
 
11. 8. Babka Václav 95. výročí narození
  * 11. 8. 1927 Praha
† 1. 7. 2010 Olomouc
 
Herec. Jako divadelní herec působil ve Středočeském divadle v Mladé Boleslavi (1945–1949), v Armádním divadelním souboru Víta Nejedlého (1949–1951), ve zlínském Divadle pracujících (1951–1962) a v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1962–1987). Ve zlínském divadle ztvárnil na 60 rolí. Účinkoval v mnoha filmech a seriálech, např. Vynález zkázy, Všichni dobří rodáci, Parta hic, Pětka s hvězdičkou, Výbuch bude v pět, Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek, O zvířatech a lidech ad.
 
12. 8. Jarcovják Lubomír 60. výročí narození
  * 12. 8. 1962 Zlín  
Malíř, grafik, sochař, pedagog. Věnuje se grafice, knižní vazbě, práci s papírem a sochařství. Absolvoval katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1981–1987) a obor konzervátorství na Střední průmyslové škole grafické v Praze (1993–1994). Získal Grand Prix na Bienále české grafiky v Ostravě (1997) a Čestné uznání na Trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži (1998) a na výstavě Grafika roku v Praze (2004). Je autorem čtrnácti zastavení křížové cesty v Bukovanech. Působí jako vedoucí oboru Grafická tvorba na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění ve Zlíně.
 
12. 8. Košut Ladislav 130. výročí narození
  * 12. 8. 1892 Fryšták  
Pedagog, legionář, odbojář. Působil jako řídící učitel v obecné škole ve Zlíně-Mladcové. Jako dobrovolník bojoval v 1. světové válce, v roce 1916 byl zajat. V roce 1917 vstoupil do československých legií v Rusku. Na počátku 2. světové války působil v odboji, 1. září 1939 byl v akci Albrecht der Erste zajat, vězněn v Brně na Špilberku a poté v koncentračních táborech Dachau a Buchenwaldu, kde zahynul. Získal Československý válečný kříž 1939 in memoriam. Jeho jméno je uvedeno na pomníku ve Fryštáku, odhaleném 28. září 1946. Na škole v Mladcové je umístěna pamětní deska.
 
15. 8. Kalinová Tatjana 80. výročí narození
  * 15. 8. 1942 Sliač (Slovensko)  
Knihovnice, bibliografka. Působila v Okresní knihovně ve Zlíně (1965–1999). Významně se podílela na vytvoření fondu regionální literatury a spolupodílela se na vydání řady bibliografií.
 
15. 8. Neuwirt František 65. výročí úmrtí
  * 26. 8. 1895 Zlín-Malenovice
† 15. 8. 1957 Dobříš
 
Lékař – stomatolog. Působil jako přednosta II. stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1945–1957). Je jedním ze zakladatelů moderního zubního lékařství. Zabýval se záchovnou stomatologií. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a vysokoškolských učebnic.
 
18. 8. Čermáková Helena 65. výročí narození
  * 18. 8. 1957 Brno  
Herečka. Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění. Působí v Městském divadle Zlín (1982–). Je držitelkou Ceny Thálie za nejlepší ženský herecký výkon v kategorii činohry (1999) za roli ve hře Júdit, na tuto cenu byla v užší nominaci i za roli ve hře Smrt Hippodamie (2006) a v širší nominaci za roli v Sestupu Orfeově (2004). Obdržela Křišťálovou růži, nejvyšší ocenění v oboru přednesu poezie a prózy (2007) a Cenu Českého divadla v kategorii nejlepší ženský herecký výkon (3. místo) za roli "Ona" v inscenaci Komunismus (2012). Účinkuje i ve filmu, např. Archa pro Vojtu a televizi, např. v seriálech Četnické humoresky, Ranč u Zelené sedmy, Jeskyně běsů ad., dabingu a rozhlase.
 
19. 8. Petrusek Miloslav 10. výročí úmrtí
  * 15. 10. 1936 Zlín
† 19. 8. 2012 Praha
 
Filozof, sociolog. Působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1961–1964), na Univerzitě Karlově na Filozofické fakultě a na Fakultě sociálních věd jako děkan (1991–1997) a jako prorektor univerzity (1997–2000). Byl jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla. Obdržel francouzské vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem (2003), Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a Medaili Josefa Hlávky (obě 2012). Byl členem různých vědeckých a redakčních rad.
 
21. 8. Vosmanský Miloš 20. výročí úmrtí
  * 4. 9. 1923 Brno
† 21. 8. 2002 Zlín
 
Herec. Původním povoláním fotograf. Studoval soukromou školu dramatického umění. Působil v Dětském divadle a Svobodném divadle v Brně, Jihlavě, Karlových Varech, v Městském oblastním divadle v Praze a v Divadle pracujících ve Zlíně (1955–2002). Hrál ve filmech zejména pro děti, např. Automat na přání, Na kometě, Šmankote, babičko, čaruj aj.
 
28. 8. Kolín Jiří 90. výročí narození
  * 28. 8. 1932 Hradec Králové
† 15. 2. 1995 Zlín
 
Kameraman. Absolvoval studium oboru kamera na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1950–1954). Podílel se na dokumentárním snímku Loutky Jiřího Trnky. Od roku 1956 působil ve zlínských filmových ateliérech, kde spolupracoval např. s Hermínou Týrlovou, Zdeňkem Hrubcem, Josefem Pinkavou či Daliborem Plichtou. Natočil např. seriály Slovácko sa nesúdí a Medvědi nic nevědí, filmy Freonový duch, Pětka s hvězdičkou, Kopretiny pro zámeckou paní, O statečném kováři ad.
 
31. 8. Glogar Alois 90. výročí narození
  * 31. 8. 1932
† 2018
 
Ekonom, vysokoškolský pedagog. Absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil v Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů, v Pedagogickém institutu, na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1970–1989) a Fakultě managementu a ekonomicky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Stál u zrodu Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, byl jejím prvním děkanem (1995–1997). Zabýval se teorií a řízením praxe, výzkumem řízení technického rozvoje. V roce 2007 mu byla udělena Cena rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za mimořádné zásluhy o založení a rozvoj Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně.
 
1. 9. Spathová Jana 65. výročí narození
  * 1. 9. 1957 Uherské Hradiště  
Historička, památkářka. Absolvovala Filosofickou fakultu J. A. Komenského v Bratislavě (1976–1981). Působila na Okresním úřadě v Uherském Hradišti (1981–2001), jako vedoucí oddělení kultury (1991–2001), jako vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje (2001–2013) a ředitelka územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži (2013–2017). Zabývá se zejména lidovým stavitelstvím, sakrální architekturou a umělecko-historickými památkami Zlínského kraje. Je členkou Nadace Portal pro umění Idy, Vladislava a Bety Vaculkových. Získala ocenění Pro Amicis Musae Zlínského kraje (2018) a Cenu Jože Plečnika (2021).
 

Září

4. 9. Baťa Rudolf 95. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 4. 9. 1927 Zlín
† 10. 8. 2017 Praha
 
Sportovec – hokejista. Absolvoval strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně (1952). Působil jako konstruktér a projektant v ČKD v Praze a jako vedoucí sekretář fotbalového svazu (1978–1996) a funkcionář fotbalové Sparty (1996–2017). Jako hráč byl členem SK Letná a SK Baťa Zlín (1933–1944). Od roku 1959 působil jako hokejový rozhodčí v nejvyšší československé lize, později i jako mezinárodní rozhodčí (1963–1977). Jako rozhodčí se zúčastnil ZOH 1972 a 1976 a MS 1967, 1969, 1970, 1971, 1973 a 1975. V roce 2009 byl uveden do Síně slávy českého hokeje, v roce 2014 do Síně slávy českého fotbalu.
 
4. 9. Mikuláštík Stanislav 110. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 4. 9. 1912 Chrastěšov
† 22. 11. 1997 Uherské Hradiště
 
Sochař, keramik, pedagog. Absolvoval keramickou školu v Modre u Pezinku (1926–1929) a Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1929–1935). Působil na Odborné škole keramické v Teplicích (1946–1948) a Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a Uherském Hradišti (1949–1976) jako vedoucí keramického oboru. Zabýval se převážně keramikou, používal i řadu nekeramických materiálů, volnou plastikou a reliéfy. Je autorem reliéfů v Brně, Bzenci, Luhačovicích, Vsetíně aj. Spolupracoval na animovaných filmech ve zlínských ateliérech, vytvořil například loutky pro film Hermíny Týrlové Ferda Mravenec. Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských.
 
5. 9. Ťoukálek Pavel 70. výročí narození
  * 5. 9. 1952 Brno  
Pedagog, podnikatel, galerista, divadelní ochotník. Působil jako vedoucí oddělení estetické výchovy Domu pionýrů a mládeže ve Zlíně (1977–1984), vedoucí Kulturního domu ve Vizovicích (1984–). Podílel se na pořádání Trnkobraní, organizování výstav, poskytl zázemí pro vznikající skupinu Fleret. Založil Volné výtvarné sdružení Valašský názor. Hraje na alternativní scéně divadla Nevadí.
 
7. 9. Hradil Jaromír 140. výročí narození
  * 7. 9. 1882 Zlín
† 29. 12. 1968 Zlín
 
Pedagog. Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži. Působil jako učitel ve Zlíně, Uherském Ostrohu, Starém Městě (1901–1915), jako účetní ve zlínské městské spořitelně (1915–1919), jako ředitel měšťanské školy v Holíči, jako administrativní inspektor v Bratislavě a župní inspektor v Košicích. Poté, co bylo v Baťových závodech zavedeno systematické vzdělávání (Baťova škola práce), stal se správcem internátu Mladých mužů a posléze zodpovídal za celé závodní školství (1927–1942).
 
9. 9. Andronikova Hana 55. výročí narození
  * 9. 9. 1967 Zlín
† 20. 12. 2011 Praha
 
Spisovatelka, anglistka, bohemistka. Absolvovala gymnázium ve Zlíně a obor čeština a angličtina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Za svou první knihu Zvuk slunečních hodin (2001) získala Literární cenu nakladatelství Knižní klub a cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku (2002). Za román Nebe nemá dno obdržela cenu Magnesia Litera v kategorii Cena čtenářů (2011) Autorsky se podílela na divadelních hrách Tanec přes plot (2008), Pakosti a drabanti (2010) a Šašci, špioni a prezidenti (2010).
 
12. 9. Babička Antonín 165. výročí narození
  * 12. 9. 1857 Blatec u Charvát
† 23. 9. 1879 Zlín
 
Právník, překladatel, pedagog. Působil jako učitel ve Zlíně. Již během studií překládal z ukrajinštiny pro časopis Koleda. Spolu s bratrem Hynkem organizoval studentské kulturní podniky a národní besedy.
 
14. 9. Rašticová Blanka 70. výročí narození
  * 14. 9. 1952 Zlín  
Historička. Absolvovala obor archivnictví a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1971–1976). Působila ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti (1976–2017), jako zástupkyně ředitele (1993–2013). Zabývá se regionální historií, zejména dějinami a stavebně-uměleckými památkami Uherského Hradiště. Stála u zrodu Muzejního spolku v Uherském Hradišti a Komise regionální historie Moravy a Slezska, jejíž byla předsedkyní (2003–2013), je předsedkyní Spolku přátel města Mayen (2011–) a členkou zastupitelstva (2010–) a Rady města Uherské Hradiště (2014–).
 
14. 9. Zuska František 90. výročí narození
  * 14. 9. 1932 Kobylí  
Lidový umělec. Absolvoval mistrovskou stavební školu a Průmyslovou školu stavební. Pracoval ve Svitu a v Centroprojektu jako projektant a výstupní kontrolor. Působil ve Slováckém krúžku (později Vonica) jako zpěvák a tanečník (1948–1974). Vedl dětský národopisný soubor Vonička (1985–2009). Je jedním ze zakladatelů pěveckého sboru Mužáci ze Zlína. Byl členem programové komise Strážnických slavností. Věnuje se výrobě ozdob a dekorativních předmětů ze slámy. Získal ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje (2012). Obdržel titul Nositel tradice lidových řemesel 2017.
 
15. 9. Baťa Leopold 135. výročí narození
  * 15. 9. 1887 Uherské Hradiště
† 1. 7. 1920 Praha
 
Pracovník firmy Baťa. Bratr Jana Antonína Bati, nevlastní bratr Tomáše Bati. Do firmy Baťa nastoupil v roce 1908 jako vedoucí nově vzniklé centrální účtárny. Od roku 1910 byl v komerčním oddělení vedoucím sekce pro Moravu.
 
15. 9. Valoušek Tomáš 100. výročí narození
  * 15. 9. 1922 Břeclav  
Lékař – pediatr. Působil v Baťově nemocnici v dětském oddělení (1950–1986), jako lékař, zástupce přednosty a později jako primář dětského oddělení (1974–1986). Zasloužil se o vznik odborných pediatrických ambulancí, např. kardiologické, alergologické a nefrologické, a založil novorozeneckou JIP. Zabýval se všeobecnou pediatrií a dětskou kardiologií.
 
18. 9. Fuchs Bohuslav 50. výročí úmrtí
  * 24. 3. 1895 Všechovice pod Hostýnem
† 18. 9. 1972 Brno
 
Architekt, urbanista, teoretik urbanismu, vysokoškolský pedagog. Absolvoval Půmyslovou školu stavební v Brně (1910–1915) a Akademii výtvarných umění v Praze (1916–1919) u profesora Jana Kotěry. Působil v Kotěrově pražském ateliéru (1919–1921), na městském stavebním úřadě v Brně (1923), na Škole umění ve Zlíně (1938–1940) a Vysokém učení technickém v Brně (1945–1948). Spolu s Jindřichem Kumpoštem zpracoval regionální plán údolí Dřevnice, navrhl řešení zlínského centra, dostavbu náměstí Práce a propojení celého městského centra i dvou náměstí v jeden funkční celek. Byl členem poroty mezinárodní soutěže firmy Baťa na rodinný domek. Působil také jako pedagog na zlínské Škole umění.
 
19. 9. Mareš Petr 75. výročí narození
  * 19. 9. 1947 Zlín  
Sociolog. Zabývá se zejména sociologií mateřství, menšinami, marginalizovanými skupinami obyvatelstva a sociální inkluzí a exkluzí. Absolvoval obor sociologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil jako podnikový sociolog ve Svitu ve Zlíně (1976–1978), na Filosofické fakultě (1976–1994) Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (1994–) jako vedoucí katedry sociologie (1998–2002) a ředitel Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (2005–2011).
 
19. 9. Staša Eduard 105. výročí narození
  * 19. 9. 1917 Zlín
† 13. 10. 1998 Zlín
 
Architekt, publicista. Absolvoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Působil jako vedoucí urbanistického ateliéru Stavoprojektu ve Zlíně. Zabýval se dějinami Zlína a jeho architekturou. Jeho studie vycházely v časopisech Architekt, Tep, Naše pravda, Zlínské noviny aj. Projektoval rekonstrukci Domu umění, navrhl parčík a kašnu na náměstí Míru.
 
19. 9. Zátopek Emil 100. výročí narození
  * 19. 9. 1922 Kopřivnice
† 21. 11. 2000 Praha
 
Sportovec – lehký atlet. Jako patnáctiletý nastoupil do firmy Baťa, kde zvítězil v tradičním Běhu Zlínem v roce 1942, který se stal začátkem jeho sportovní kariéry. Ta trvala až do začátku roku 1958. Osmnáctkrát překonal světové rekordy na tratích od 5 km až po 15 mil a 30 km. Na olympijských hrách získal čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili v závodech na 5 a 10 km a v maratonu, byl trojnásobným mistrem Evropy. V roce 1957 se zúčastnil zlínského běhu Přes valašské kotáry, v roce 1958 zvítězil na mezinárodním přespolním běhu ve španělském San Sebastianu. V roce 1975 mu jako prvnímu českému sportovci byla Mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO udělena Cena Pierra de Coubertina. V roce svých 75. narozenin zvítězil v anketě O nejlepšího sportovce století města Zlína (1997).
 
20. 9. Čančíková Vlasta 100. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 20. 9. 1922 Vlachovo Březí
† 23. 8. 1997 Zlín
 
Malířka, textilní výtvarnice, pedagožka. Je autorkou tapiserií, textilních koláží, vitráží a maleb na skle. Její díla jsou umístěna v celé řadě veřejných budov. Vyučovala na zlínské lidové škole umění výtvarný obor.
 
20. 9. Denk Petr 120. výročí narození
  * 20. 9. 1902 Kroměříž
† 29. 5. 1955 Zlín
 
Pedagog, spisovatel, překladatel. Řadu let působil jako středoškolský učitel, později jako ředitel na zlínských školách. Překládal z ruštiny a němčiny. Po válce vydal medailony Josefa Mánese a Josefa Václava Myslbeka. Překládal a upravoval pohádky evropských a asijských zemí, např. Mrazíka (1945), Pohádky bílých nocí (1946) ad. Je autorem výboru koled Za hvězdou betlemskou (1947).
 
24. 9. Švec Vlastimil 75. výročí narození
  * 24. 9. 1947 Mistřice  
Pedagog. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil ve Středisku pro výzkum učebních metod a prostředků v Brně (1971–1986), na Vojenské akademii v Brně (1986–1994), Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (1994–2000, 2011–) a Fakultě humanitních studií (2000–2011), jako děkan (2007–2011). Zabývá se pedagogickými dovednostmi a znalostmi studentů učitelství, utvářením pedagogických dovedností studentů učitelství, psychosomatickým pojetím přípravy budoucích učitelů, sdílením znalostí v sociálně zdravotnickém týmu ad. Stál u zrodu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
27. 9. Šeiner Ivan 85. výročí narození
  * 27. 9. 1937 Prešov (Slovensko)
† 29. 4. 2019
 
Básník, spisovatel, sbormistr, knihovník. Působil v Okresní knihovně v Gottwaldově (1958–1966), jako ředitel v Regionální knihovně Karviná a jako ředitel nakladatelství Profil. Byl spoluzakladatelem a prezidentem pěveckého sboru Permoník v Karviné. Získal ocenění za dlouhodobou a špičkovou reprezentaci města Karviná (2017).
 
27. 9. Věrčák Jiří 75. výročí narození
  * 27. 9. 1947 Zlín  
Režisér, scenárista, pedagog. Absolvoval dokumentární tvorbu na Filmové akademii múzických umění. Působil jako redaktor Zemědělských novin, technik v Československé televizi, posléze jako producent, režisér a scenárista a jako pedagog na Filmové akademii múzických umění. Je autorem scénáře a režisérem řady filmů a seriálů, např. Saturnin, Ceremoniář, Soukromé pasti, Ordinace v růžové zahradě ad.
 
28. 9. Javora Antonín 75. výročí narození
15. výročí úmrtí
  * 28. 9. 1947 Zlín
† 25. 5. 2007 Zlín
 
Heraldik. Absolvoval uměleckou školu v Kapském městě v Jihoafrické republice a uměleckou školu v Perthu v Austrálii. Věnoval se grafickému zpracování heraldických znaků, heraldice a genealogii. Výtvarně zpracovával mapy a pohlednice různých regionů republiky, městské a obecní znaky a prapory. Byl autorem publikace Almanach českých šlechtických rodů. Byl členem rakouské heraldické společnosti Adler. Parlamentem České republiky mu byla přiznána exkluzivita pro vydávání nově schválených znaků a praporů měst a obcí.
 
29. 9. Liška Jindřich 20. výročí úmrtí
  * 14. 6. 1923 Smečno
† 29. 9. 2002
 
Animátor, režisér. Působil ve zlínských ateliérech, řemeslu se vyučil v ateliéru Karla Zemana. Jako animátor se podílel na velké části loutkové tvorby režisérky Hermíny Týrlové. Uplatnil se i jako režisér animovaných seriálů pro televizní večerníčky. Podílel se např. na filmu Vynález zkázy (1958), Za humny je drak (1982) ad.
 
29. 9. Václavek Matouš 180. výročí narození
  * 29. 9. 1842 Malá Lhotka (nyní Zlín-Lhotka)
† 3. 12. 1908 Vsetín
 
Národopisec, sběratel moravských pohádek a povídek, pedagog. Publikoval v Časopisu Vlasteneckého spolku muzejního, Českém lidu, Časopisu Matice moravské aj. Působil ve Vsetíně. V roce 1884 vydal Několik pohádek a pověstí z Valašska. Spolupracoval na Bartošově Dialektologii moravské. Přispíval do Ottova slovníku naučného.
 

Říjen

1. 10. Šťastný Vladimír 110. výročí narození
  * 1. 10. 1912 Miletínek
† 2005 Nice (Francie)
 
Nákupce firmy Baťa. Začínal jako kolportér časopisu Zlín. Působil v Kamerunu (1935–1946), kde zajišťoval stavbu sušáren kaučuku a nákup kaučuku. Na Madagaskaru působil jako prodejce obuvi Baťa (1950–1964). Později žil ve Francii.
 
3. 10. Roubínek Otakar 30. výročí úmrtí
  * 20. 3. 1934 Frýdlant nad Ostravicí
† 3. 10. 1992 Praha
 
Herec, dramaturg, divadelní vědec, pedagog. Působil jako herec v Beskydském divadle v Novém Jičíně, Divadle pracujících ve Zlíně a v Nedivadle Ivana Vyskočila, jako dramaturg v Divadle pracujících ve Zlíně, Divadle za branou, Divadle Na zábradlí nebo Národním divadle. Jako pedagog působil na Lidové konzervatoři v Praze a na Divadelní akademii múzických umění. V 70. letech byl předsedou Klubu angažovaných nestraníků (KAN) na Zlínsku.
 
7. 10. Kříž Ferdinand 55. výročí úmrtí
  * 28. 3. 1888 Zlín-Malenovice
† 7. 10. 1967 Zlín
 
Pedagog, vlastivědný pracovník, spisovatel. Významná osobnost kulturního a společenského života v Otrokovicích, kde téměř celý život působil. Podílel se na činnosti místního ochotnického divadla. Byl autorem knih pro mládež. Za svou kulturně osvětovou činnost byl oceněn mnoha okresními a krajskými uznáními.
 
10. 10. Malota František 140. výročí narození
  * 10. 10. 1882 Zlín  
Pedagog, jazykovědec, překladatel. Působil jako středoškolský učitel např. na státním reálném gymnáziu v Dolním Kubíně. Překládal z angličtiny a francouzštiny. Byl spoluautorem učebnice slovenštiny a metodiky vyučování jazykům.
 
10. 10. Peck Eduard 165. výročí narození
  * 10. 10. 1857 Vrahovice u Prostějova
† 13. 1. 1931 Praha
 
Etnograf, folklorista, archeolog, historik, numismatik, sběratel lidových pohádek a vlastivědný pracovník. Dětství prožil ve Štípě a ve Zlíně. Působil jako řídící učitel ve Vizovicích (1876–1888). Přispíval do časopisu Vlasteneckého musejního spolku olomouckého. Jeho folkloristické dílo Valašské národní písně a říkadla s nápěvy do textu vřazenými (1884) je považováno za doplněk sbírek Erbena, Sušila a Bartoše.
 
12. 10. Kloss Elmar 80. výročí narození
  * 12. 10. 1942 Zlín  
Filmový a dabingový režisér. Narodil se ve Zlíně, kde jeho otec pracoval ve filmovém ateliéru na Kudlově. Absolvoval režii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Působil jako dabingový režisér na Barrandově a v České televizi v Praze. Získal Cenu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu (2012). Jako pomocný režisér spolupracoval např. na filmech Můj brácha má prima bráchu, Milenci v roce jedna, Pan Tau a cesta kolem světa ad.
 
19. 10. Chrastinová Hana 65. výročí narození
  * 19. 10. 1957  
Zdravotní sestra. Zřídila buňku náhradní rodinné péče, v níž vychovává několik dětí jako pěstounka. Nositelka Ceny města Zlína za rok 1997, která jí byla udělena za dlouholetou práci pro opuštěné děti.
 
19. 10. Kladníček Jiří 90. výročí narození
  * 19. 10. 1932 Zlín  
Předseda MěNV, regionální politik. Do čela města byl zvolen jako nestraník 9. 1. 1990, jeho funkční období skončilo zvolením prvního zlínského primátora 11. 12. 1990. Byl prvním a také posledním představitelem Zlína, který po sametové revoluci zastával funkci předsedy MěNV. Za jeho působení začaly do samosprávy Zlína znovu pronikat demokratické principy a začala postupná obměna zaměstnanců úřadu.
 
20. 10. Müller Oldřich 65. výročí narození
  * 20. 10. 1957 Zlín  
Pedagog. Absolvoval speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, dějepis na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a výchovnou dramatiku na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Působil jako pedagog na zvláštní škole, vyšší odborné škole umělecké a na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jako pedagog spolupracuje s univerzitami v Nizozemsku, Řecku, Španělsku a na Slovensku. Zabývá se psychopedií, speciálněpedagogickou gerontagogikou, dramikou a dramaterapií.
 
21. 10. Galík Josef 90. výročí narození
  * 21. 10. 1932 Racková
† 3. 11. 1999 Zlín
 
Literární historik, spisovatel, pedagog. Absolvoval český a ruský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1957). Působil jako středoškolský učitel v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou a ve Zlíně a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýval se zejména novější českou literaturou a komunikací mezi autorem a čtenářem, ve vlastní tvorbě pak psychologií a morálkou postav ve složitých situacích.
 
22. 10. Zedník František 195. výročí narození
  * 22. 10. 1827 Zlín
† 23. 5. 1885 Valašské Meziříčí
 
Malíř. Maloval především sakrální obrazy a podobizny. Působil ve Zlíně, Kroměříži a Valašském Meziříčí. V roce 1846 namaloval olejomalbu Zlína.
 
23. 10. Blažek Jan 75. výročí narození
  * 23. 10. 1947 Zlín  
Výtvarník, malíř, pedagog. Absolvoval obor propagační grafika a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1965–1968) a obor monumentální malba na Akademii výtvarných umění v Praze (1968–1973). Obdržel stipendium francouzské vlády na Académii des Beaux-Arts v Paříži. Působil na Střední uměleckopůmyslové škole v Uherském Hradišti, na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a na Střední škole umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné škole Brno. Zabývá se i výtvarnými realizacemi začleněnými do architektury, např. tkaná opona pro společenský sál Domu kultury v Uherském Hradišti, mozaiky, textilní realizace apod.
 
23. 10. Zelinková Libuše 100. výročí narození
  * 23. 10. 1922 Nový Bohumín
† 22. 4. 2005 Zlín
 
Keramička. Zabývala se výtvarným zpracováním keramiky. Je autorkou např. keramické desky modlitebny evangelické církve v Kyjově a Zlíně, výzdoby mateřské školy ve Zlíně na Santražinách nebo vitráže kostela ve Štípě. Jako projektantka barevného řešení pracovala řadu let ve zlínském Centroprojektu.
 
27. 10. Gabesam Alois 80. výročí úmrtí
  * 1890 Držková
† 27. 10. 1942 Praha
 
Zaměstnanec firmy Baťa, pracovník exportního oddělení. Absolvoval reálku v Kroměříži a exportní akademii ve Vídni. Zřizoval prodejny v zahraničí, např. Dánsku, na Balkáně, v Egyptě, Indii a jiných zemích. Společně s p. Noskem vytvořil export do Austrálie, na Nový Zéland a do Rovníkové Afriky. Z cest po Orientu přispíval reportážemi do časopisu Sdělení (1925–1926). V roce 1927 se stal vedoucím exportního oddělení, zodpovídal i za vzorkové oddělení. V roce 1929 byl pověřen zřízením prodejen v USA. Byl ředitelem továrny v Chelmeku a polské prodejní sítě (1932–1940).
 
29. 10. Tomeček Vladimír 15. výročí úmrtí
  * 8. 11. 1941 Zlín
† 29. 10. 2007 Strážnice
 
Kněz. Absolvoval seminář v Litoměřicích, kde přijal kněžské svěcení. Jako duchovní působil v Luhačovicích, Valašských Kloboukách a Jeseníku nad Odrou (1946–1974), jako montér (1974–1975), poté opět jako duchovní ve Strážnici a Kněždubu (1975–1982, 2006–2007), Napajedlích (1982–1988), Ivanovicích na Hané (1988–1990), na Svatém Hostýně (1990–1994), v Nivnici (1994–1997), Brně (1997–2000), Lidečku (2000–2004) a Vranči (2004–2006). Jeho jméno je spojováno s obnovou Svatého Hostýna.
 
29. 10. Vávra Josef 120. výročí narození
  * 29. 10. 1902 Lhota u Malenovic
† 1953
 
Předseda národního výboru ve Zlíně, učitel. V čele města stál v období 12. 5. 1945 – 19. 6. 1945. Své působení na radnici ukončil podáním demise. Za účast v protikomunistické akci Světlana byl popraven v roce 1953.
 

Listopad

2. 11. Calabová Zlata 70. výročí narození
  * 2. 11. 1952 Zlín  
Malířka, výtvarnice. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1968–1972). Zabývala se návrhy dřevěných hraček didaktického a stavebnicového charakteru. Ve volné tvorbě se věnuje obrazům, kolážím, malovaným objektům a šperkům, kde kombinuje dřevo, kov a sklo. Je členkou Spolku výtvarných umělců Arkáda.
 
2. 11. Kalita Zbyněk 80. výročí narození
  * 2. 11. 1942 Rychnov nad Kněžnou  
Lékař – neurolog. Působil na neurologickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, od roku 1985 jako jeho přednosta. Za jeho působení byly zavedeny nové radiodiagnostické metody, zřízena elektromyografická a neurosonografická laboratoř a specializované ambulance, např. pro cévní onemocnění mozku.
 
2. 11. Stloukal Karel 135. výročí narození
65. výročí úmrtí
  * 2. 11. 1887 Zlín
† 19. 11. 1957 Praha
 
Historik. Absolvoval Filosofickou fakultu české univerzity v Praze a Institut pro rakouský dějezpyt ve Vídni. Působil jako profesor Univerzity Karlovy v Praze, předseda Československé společnosti historické a jako archivář Národního muzea a archivu města Zlína. Jeho první literární práce je věnována historii rodného města. Spolupracoval při zakládání zlínského muzea a sbíral materiál k dějinám města. K výročí povýšení Zlína na město vydal publikaci 550 let města Zlína (1947). Zpracoval dokumenty z písemných pramenů papežů ve vatikánském archivu určené českým zemím pro IV. díl edice Monumenta Vaticana.
 
3. 11. Bartocha Josef 95. výročí úmrtí
  * 21. 3. 1859 Lověšice na Moravě
† 3. 11. 1927 Olomouc
 
Středoškolský profesor, spisovatel, publicista, dialektolog, klasický filolog. Absolvoval filologii na Univerzitě Karlově v Praze. Působil jako pedagog na gymnáziu v Přerově (1882–1889), na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1890–1908) a jako ředitel gymnázia v Uherském Hradišti. Napsal rozsáhlé dílo Z pamětí a života Františka Bartoše (1906), jehož byl osobním přítelem.
 
7. 11. Bačíková Dagmar 60. výročí narození
  * 7. 11. 1962 Slavičín  
Básnířka. Autorka sbírek Doteky nadějí (2002), Poezie (2003), Budeme svítat (2004). Publikovala v Pohlazení dlaní (2003), Almanach malenovických básníků, Vnímání (2004).
 
9. 11. Baťová Ludmila 165. výročí narození
  * 9. 11. 1857 Osvětimany
† 18. 11. 1939 Zlín
 
Druhá manželka Antonína Bati st. (otce zakladatelů Baťových závodů). Byla matkou Jana Antonína Bati, který stanul po smrti Tomáše Bati ve vedení obuvnického impéria.
 
11. 11. Přibylová Jarmila 65. výročí narození
  * 11. 11. 1957 Kroměříž  
Výtvarnice, pedagožka. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1959–1963) a obor výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1979–1985). Působila jako pedagožka na Základní umělecké škole a Gymnáziu ve Zlíně. Zabývá se zejména figurální malbou, kresbou a grafikou. Je autorkou několika desítek exlibris a výtvarného řešení dětských interiérů ve školkách, školách a nemocnicích, např. ve Zlíně, Slavičíně, Vizovicích. Je členkou Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy.
 
11. 11. Valová Alena 85. výročí narození
  * 11. 11. 1937 Zlín  
Zpěvačka, textařka, skladatelka. Skládá lidové písně, skladby pro dechovku, taneční písně či skladby ke svatbám, pohřbům apod. Natáčela v ostravském rozhlase i televizi. Působila od založení v souboru Polajka a Javorina, vystupovala i v zahraničí.
 
13. 11. Kuběna Karel 95. výročí narození
  * 13. 11. 1927 Bordovice
† 15. 3. 2019
 
Lékař – oftalmolog. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1946–1951). Působil na oční klinice Fakultní nemocnice v Olomouci (1951–1969) a jako primář očního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně (1969–1987). Za jeho působení se zaváděly nové operační metody, rozšířil počet operací, a byl vybudován nový pavilon. Zabýval se především kolagenní architekturou některých očních tkání, jako rohovky nebo zrakového nervu. Za celoživotní obětavou práci a vzorný lidský přístup k pacientům byl oceněn Cenou města Zlína (1995).
 
14. 11. Sedlář Josef 125. výročí narození
  * 14. 11. 1897 Velká Lhota (nyní Lhota)
† 12. 6. 1936 Súdán
 
Obchodník. Působil v Baťových závodech, nejprve jako dělník, později jako vedoucí zahraničních nákupů (1915–1936). Cestoval po světě, navštívil např. Balkán, Indii, Indonésii, Afriku. Pro Baťovy závody založil kaučukovníkové plantáže na východních indických ostrovech, v Nigérii a v Belgickém Kongu. Zahynul na následky žluté zimnice při cestě ze Středoafrické republiky zpět do Zlína.
 
15. 11. Lešťanský Jaromír Pavel 50. výročí narození
  * 15. 11. 1972 Zlín  
Malíř, grafik, sochař. Absolvoval obor reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1987–1991). Zabývá se malbou, kresbou, grafikou a sochařstvím, zejména malbou v plenéru. V portrétní tvorbě spojuje staré techniky italských renesančních mistrů s novými způsoby malby.
 
16. 11. Staša Jaroslav 140. výročí narození
80. výročí úmrtí
  * 16. 11. 1882 Zlín- Malenovice
† 8. 3. 1942 Osvětim
 
Náčelník Sokola v Malenovicích, náčelník Sokolské župy v Uherském Hradišti, člen výboru Československé obce sokolské v Praze. V roce 1941 zatčen a uvězněn v Osvětimi. V roce 1947 mu byla odhalena pamětní deska v malenovické sokolovně.
 
19. 11. Fraineau Gerard 110. výročí narození
  * 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
† 8. 5. 1974 Zlín
 
Lékař, spisovatel. Absolvoval Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze (1936). Působil jako lékař v Baťově nemocnici na chirurgickém oddělení. V roce 1939 emigroval do Francie, kde narukoval do armády jako válečný lodní lékař. Po skončení války se vrátil zpět do Zlína, kde působil jako praktický lékař. Publikoval pod několika jmény - Gustav Franc, Gerard Fraineau a Gerard Fráňa. Své jméno v době nesvobody propůjčil Pavlu Hejcmanovi, který nemohl publikovat.
 
19. 11. Fráňa Gerard 110. výročí narození
  * 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
† 8. 5. 1974 Zlín
 
Lékař, spisovatel. Absolvoval Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze (1936). Působil jako lékař v Baťově nemocnici na chirurgickém oddělení. V roce 1939 emigroval do Francie, kde narukoval do armády jako válečný lodní lékař. Po skončení války se vrátil zpět do Zlína, kde působil jako praktický lékař. Publikoval pod několika jmény - Gustav Franc, Gerard Fraineau a Gerard Fráňa. Své jméno v době nesvobody propůjčil Pavlu Hejcmanovi, který nemohl publikovat.
 
19. 11. Franc Gustav 110. výročí narození
  * 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
† 8. 5. 1974 Zlín
 
Lékař, spisovatel. Absolvoval Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze (1936). Působil jako lékař v Baťově nemocnici na chirurgickém oddělení. V roce 1939 emigroval do Francie, kde narukoval do armády jako válečný lodní lékař. Po skončení války se vrátil zpět do Zlína, kde působil jako praktický lékař. Publikoval pod několika jmény - Gustav Franc, Gerard Fraineau a Gerard Fráňa. Své jméno v době nesvobody propůjčil Pavlu Hejcmanovi, který nemohl publikovat.
 
19. 11. Soukalová Radomila 65. výročí narození
  * 19. 11. 1957 Zlín  
Ekonomka, pedagožka. Absolvovala Fakultu technologickou ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1977–1982), Fakultu přírodovědeckou Univerzity Palackého v Olomouci (1983–1985), Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně (2001–2002) a Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2002–2004). Působila na Středním odborném učilišti obuvnickém ve Zlíně (1982–1992), Obchodní akademii T. Bati ve Zlíně (1992–1999), Fakultě managementu a ekonomiky (1999–2003), Fakultě multimediálních komunikací (2003–) a jako proděkanka pro tvůrčí činnost Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2005–2012). Zabývá se marketingem, teorií komunikace, kreativními inovacemi a poradenstvím v oblasti registrace patentů a průmyslových vzorů.
 
21. 11. Illík Rostislav 70. výročí narození
  * 21. 11. 1952 Opava  
Grafik, designér, pedagog. Studoval Střední průmyslovou školu stavební v Opavě (1968–1970), absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1970–1974) a katedru tvarování strojů a nástrojů v Gottwaldově Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1974–1980). Působil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1981–1986), Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1997–2001) a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2001–). Spolupracoval např. s firmou Rudolf Jelínek, Lesy ČR Hradec Králové, Spojené kartáčovny Pelhřimov, Zelinger Zlín, Pečivo Svoboda a Březík ad. Zabývá se grafickým designem, logotypy, designem manuálů, obalů ad. Je členem Asociace designérů Moravy. Získal řadu ocenění za grafický i průmyslový design.
 
21. 11. Muška František 130. výročí narození
80. výročí úmrtí
  * 21. 11. 1892 Stařeč na Třebíčsku
† 27. 7. 1942 USA
 
Účetní. Působil v Baťových závodech (1915–1942). Pracoval nejprve jako účetní, posléze působil v Anglii (1919) a v USA (1920–1921), kde byl jedním z vedoucích pracovníků pobočky v Lynnu. Po návratu do Zlína pracoval opět v účtárně, kde dohlížel na finanční systém spojující firmu se zahraničím. Patřil do okruhu asi patnácti mužů ovlivňujících chod firmy. Před a během druhé světové války působil v Holandsku, Anglii a posléze v USA a Kanadě.
 
23. 11. Davidov Martin 50. výročí narození
  * 23. 11. 1972 Zlín  
Fotograf, ekolog. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě (1997). Fotografování se věnuje od dětství. Velký vliv měl na něj otec, také profesionální fotograf. Svou práci představil na několika výstavách. Od r. 2003 je vedoucím Ekocentra Čtyřlístek ve Zlíně.
 
25. 11. Flašar Antonín 20. výročí úmrtí
  * 13. 3. 1919 Lubná u Kroměříže
† 25. 11. 2002 Zlín
 
Architekt, urbanista. Absolvoval Školu umění u prof. Gajdoše. Při zaměstnání studoval u F. L. Gahury a na jeho doporučení absolvoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po absolutoriu v roce 1948 nastoupil do Stavoprojektu Zlín. Je autorem řady škol, např. v Bystřici pod Hostýnem a Luhačovicích, sídlišť v Hodoníně, Veselí nad Moravou a Trenčíně ad. Byl pověřen urbanistickou péčí o Hodonín, Veselí nad Moravou a Trenčín. Věnoval se i návrhům kovového nábytku pro zdravotnická zařízení.
 
25. 11. Zelina Ladislav 100. výročí narození
  * 25. 11. 1922 Machová
† 17. 11. 2013 Vyškov
 
Pedagog, publicista. Působil jako pedagog v Mysločovicích, Lechoticích, Velkých Karlovicích ad. Byl vedoucím kabinetu Pedagogického ústavu ve Zlíně (1959–1961), poté učitelem i ředitelem na Mladcové (1931–1963) a ředitelem Základní školy Zlín-Louky (1963–1968). V letech 1968–1988 působil jako vedoucí katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem či spoluautorem řady učebnic, článků ve sbornících a časopisech. Zabýval se významnými osobnostmi regionu. Je autorem publikace Dějiny obce Machová a spolupracoval na publikaci Dějiny římskokatolické farnosti Žeranovice.
 
29. 11. Šmíd František 120. výročí narození
45. výročí úmrtí
  * 29. 11. 1902 Zlín
† 5. 6. 1977 Zlín
 
Dirigent, pedagog. Jako učitel působil v Březnici a ve Zlíně na chlapecké i na dívčí měšťanské škole, Pokusné škole měšťanské a na Komenského měšťanské škole. Byl členem Pěvecko-hudebního spolku Dvořák (1924–1974), od roku 1928 jako dirigent. V roce 1944 se stal členem Pěveckého sdružení moravských učitelů, se kterým vystupoval ve Francii, Anglii, Nizozemí, Itálii, Rakousku ad. Podílel se na organizaci Pěveckých festivalů mládeže (1946–1951). Je autorem sborníku písní upravených pro žáky Písně zlínského kraje.
 
30. 11. Matyáš Bohuslav 80. výročí narození
  * 30. 11. 1942 Trnava (Slovensko)  
Novinář, spisovatel. Studoval český jazyk, hudební vědu a výchovu na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1960–1964) a absolvoval obor český jazyk – dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1969). Působil v Československém rozhlase jako redaktor a publicista a jako redaktor novin, např. Ostravského večerníku, Lidové demokracie, Svobodného slova ad. Kvůli aktivitám v srpnu 1968 byl za normalizace vyloučen ze Svazu československých novinářů a byla mu zakázána činnost v rozhlase a novinách, v roce 1990 mu členství v Syndikátu novinářů ČR bylo vráceno. Působil v AZ rádiu Zlín, ve Zlínských novinách, MF Dnes a literární redakci Českého rozhlasu Olomouc. Je členem redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje a členem Obce spisovatelů.
 
30. 11. Matyáš Bohuslav 80. výročí narození
  * 30. 11. 1942 Trnava (Slovensko)  
Redaktor, autor rozhlasových her, novinář, hudebník.různých povoláních. Po roce 1989 působil ve Zlínských novinách, AZ rádiu a v časopise ZVUK Zlínského kraje. Autor knihy fejetonů Nalejme si čistého vína (1995) a rozhovorů Rád jsem vás poznal (2003).
 

Prosinec

6. 12. Balátě Jaroslav 10. výročí úmrtí
  * 30. 8. 1931 Brno
† 6. 12. 2012 Brno
 
Informatik, pedagog. Absolvoval Vysokou školu technickou v Bratislavě (1954). Působil v brněnské teplárně, na Vysokém učení technickém v Brně a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Byl držitelem dvou patentů. V roce 2006 obdržel pamětní medaili za zásluhy o vznik Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl držitelem Zlaté medaile Brussels Eureka (1997) za jeden ze svých patentů.
 
6. 12. Veselý Ondřej 45. výročí narození
  * 6. 12. 1977 Zlín  
Sportovec – hokejista. Hokejový útočník. Kromě zlínského klubu působil ve Vsetíně, Českých Budějovicích a Brně. Od roku 2015 je kapitánem zlínských hokejistů. Třikrát získal se svým klubem mistrovský titul – se Vsetínem (2011) a Zlínem (2004, 2014). V sezóně 2004/2005 byl spolu s dalšími třemi hráči vyhlášen nejlepším střelcem playoff. V roce 2015 jako jedenáctý hráč v historii odehrál 1000. zápas v české nejvyšší hokejové lize.
 
9. 12. Cekota Vojtěch 5. výročí úmrtí
  * 5. 11. 1930 Zlín
† 9. 12. 2017 Zlín
 
Archivář, pedagog, spisovatel. Absolvoval obor historie – latina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako historik v Krajském muzeu v Gottwaldově (1955–1958), jako archivář v Okresním archivu v Přerově (1963–1992), od roku 1968 jako ředitel a na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1990–2003), jako proděkan pro organizaci, rozvoj a sociální otázky studentů (2000–2003). Zabýval se regionálními dějinami, zejména dějinami Přerovska.
 
9. 12. Slavík Miloš 100. výročí narození
35. výročí úmrtí
  * 9. 12. 1922 Loučka
† 11. 11. 1987 Zlín
 
Herec, režisér, dramatik. Absolvoval dramatické oddělení Státní konzervatoře v Brně a obor operní režie na Janáčkově akademii múzických umění. Působil v Beskydském divadle v Novém Jičíně (1948–1950), jako sólista zpěvohry ve Stáním divadle v Brně (1950–1970), jako ředitel divadla a režisér v Divadle pracujících v Gottwaldově (1970–1986) a jako pedagog na Janáčkově akademii múzických umění. Stál u zrodu Divadélka v klubu v Městském divadle Zlín. Je spoluautorem divadelních her Zbojník Ondráš, Mikuláš Dačický z Heslova.
 
9. 12. Vrzalík František 150. výročí narození
  * 9. 12. 1872 Zlín
† 20. 8. 1949 Zlín
 
Řezbář, lidový umělec. Přinesl do lidové řezby svůj osobitý styl. Jeho práce vynikají dokonalou technikou zpracování. Známým dílem je Český betlém podle výtvarné předlohy Jana Kobzáně, který v roce 2004 získalo do svých sbírek Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 
12. 12. Doktorová Blanka 85. výročí narození
  * 12. 12. 1937 Zlín  
Socioložka, pedagožka. Absolvovala filozofii, psychologii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působila na Fakultě sociálních věd a publicistiky a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zajímá se o historii, je autorkou několika knih čerpajících z historie Habsburků.
 
13. 12. Hudečková Míla 75. výročí narození
  * 13. 12. 1947 Zlín  
Pedagožka, keramička. Působila jako návrhářka v lisovnách ve Vrbně pod Pradědem a posléze na školách na Bruntálsku. Věnuje se volné figurální plastice, kachlům, reliéfům, miniaturám a šperkům. Je členkou Spolku českých betlémářů.
 
17. 12. Hackenschmied Alexander 115. výročí narození
  * 17. 12. 1907 Linec
† 26. 7. 2004 New York (USA)
 
Fotograf, kameraman, filmový kritik, dokumentarista. Studoval architekturu na Fakultě architekutry na Českém vysokém učení technickém v Praze (1927) a docházel na přednášky z dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil ve zlínských filmových ateliérech jako kameraman v propagačním oddělení (1935–1939). Doprovázel J. A. Baťu na jeho "cestě kolem světa" v roce 1937. Od výpravy se však brzy oddělil a natáčel vlastní materiál na Srí Lance a v Indii, ze kterého později E. Klos sestříhal tři dokumentární filmy – Chudí lidé, Řeka života a smrti a Vzpomínka na ráj. Zlínští filmaři s Hackenschmiedem v čele spolupracovali na slavném americkém snímku Krize o politické situaci v česko-německém pohraničí, který vznikl v době kolem mnichovského diktátu. V roce 1939 emigroval do USA. Natočil více než 60 filmů.
 
18. 12. Slovák Jan 65. výročí narození
  * 18. 12. 1957 Pradlisko u Luhačovic  
Básník, spisovatel, výtvarník, řezbář, pedagog. Působí na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Zlíně. Věnuje se převážně linorytu, dřevořezbě a olejomalbě. Výtvarně dotváří i vlastní básnické texty. Svou výtvarnou a literární práci publikuje např. v časopisech Souvislosti, Host, Literární noviny, Psí víno, Prostor Zlín aj.
 
19. 12. Pivoda Jaroslav 85. výročí narození
  * 19. 12. 1937 Zlín  
Sportovec – plavec, básník. Absolvoval Pedagogický institut ve Zlíně. Byl členem československého národního mužstva v plavání a vodním pólu (1955–1958) a plaveckých oddílů TJ Zlín a Dukla Praha. Působil jako trenér plaveckého oddílu Zlín. V roce 1968 emigroval do Švýcarska.
 
20. 12. Kouřil František 100. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 20. 12. 1922 Brníčko
† 28. 1. 1997 Zlín
 
Novinář. Působil jako redaktor Svobodného slova ve Zlíně. Po zrušení kraje Gottwaldov a zrušení krajských zpravodajů pracoval v závodním časopise Průmyslových staveb ve Zlíně.
 
21. 12. Galatíková Věra 15. výročí úmrtí
  * 19. 8. 1938 Zlín
† 21. 12. 2007 Kladno
 
Divadelní a filmová herečka. Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění (1962). Působila ve Východočeském divadle v Pardubicích (1962–1967), Činoherním klubu v Praze (1967–1972), Divadle S. K. Neumanna v Praze (1972–1979), Městských divadlech pražských (1979–1993) a Národním divadle (1993–2007). Od roku 1993 působila jako docentka herecké tvorby na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Proslula také dabingem, zejména francouzské herečky Annie Girardotové, za který dostala Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství (2000). Držitelka divadelní Ceny Thálie (1994).
 
23. 12. Tomášek Jaroslav 115. výročí narození
  * 23. 12. 1907 Ostrava-Hrušov
† 16. 11. 1991
 
Přírodovědec, pedagog. V letech 1938–1972 působil ve Zlíně. Pracoval jako konzervátor státní ochrany přírody. Zabýval se floristikou, dendrologií, bryologií a ochranou přírody Zlínska a celé jihovýchodní Moravy. Zasloužil se o vybudování sítě chráněných území ve zlínském okrese. Zpracoval flóru středního Pomoraví, povodí Dřevnice a Vláry. Přispíval do sborníků Slezského muzea a časopisů Podřevnicko a Naše Valašsko.
 
30. 12. Svatopluk T. 50. výročí úmrtí
  * 25. 10. 1900 Hodslavice
† 30. 12. 1972 Zlín
 
Romanopisec, publicista, malíř a grafik. Reklamní kreslíř firmy Baťa (1926–1933). Z tohoto období čerpal námět pro svůj román Botostroj (1933). Osudy prodavačů obuvi v letech krize zachytil v románu Andělé úspěchu (1937). V roce 1953 vydal volné pokračování Botostroje pod názvem Bez šéfa. Působil jako redaktor závodního časopisu Tep nového Zlína (1947–1950).
 
31. 12. Maňas Václav 80. výročí narození
  * 31. 12. 1942 Sehradice  
Hudební skladatel, hudebník, pedagog. Absolvoval hru na klarinet na konzervatoři v Kroměříži (1957–1962) a v Brně (1965–1966). Vojenskou službu strávil v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého. Působil jako učitel hudby ve Valašských Kloboukách (1965–1971), v Napajedlích a ve Zlíně (1980–) a jako hráč na saxofon a klarinet v orchestru Československé televize Václava Zahradníka v Praze (1972–1979). Je uměleckým vedoucím dechové hudby Valaška z Valašských Klobouk. Je autorem koncertních skladeb pro dechové orchestry, písní pro děti, hudebních aranžmá pro jazzové orchestry aj.
 
  Babinský Antonín 80. výročí narození
  * 1942
† 15. 5. 2001
 
Sportovec – vzpěrač. Působil v Baníku Ostrava a Sokole Zlín. Překonal 23 československých juniorských rekordů. Získal bronzovou medaili na mistrovství Evropy (1963) a titul mistra ČR v kategorii Masters (1994). Dlouhodobě působil ve zlínské Tělovýchovné jednotě.
 
  Hrdlička Leoš 55. výročí narození
  * 1967 Zlín  
Skautský vůdce a redaktor dětského časopisu. Působí jako vedoucí 6. skautského střediska Zlín, ve kterém dobrovolnicky pracuje od roku 1990. Od roku 1992 vydává dětský časopis Nezbeda.
 
  Kadlec František 50. výročí úmrtí
  * 1. 1. 1906 Zbýšov u Brna
† 1972 Praha
 
Architekt, projektant. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně. Působil jako ředitel Školy umění ve Zlíně (1939–1945). Byl autorem projektu budovy studijních ústavů ve Zlíně a sanatoria v Piešťanech, podílel se na předprojektu Zlínské galerie, zařízení Školy umění Zlín a studijních ústavů.
 
  Meisel Siegfried 140. výročí narození
  * 1882 Zlín  
Ekonom, manažer, exportér. Zaměstnanec firmy Baťa (1915–1920, 1930–1945). Na přelomu let 1931–1932 byl členem vybraného doprovodu T. Bati na letecké cestě do Indie. Působil v exportním oddělení, kde vedl skupinu, která obchodovala s Itálií a Afrikou. Před válkou byl nucen odejít do zahraničních baťovských podniků, v roce 1938 do Holandska, 1939 do Casablanky a posléze působil v Kanadě.
 
  Rédr Rudolf 55. výročí úmrtí
  * 9. 9. 1901 Příluky (Zlín)
† 1967
 
Předseda Jednotného národního výboru v Gottwaldově, člen odbojové skupiny Moravská rovnost. Pracoval u firmy Baťa. Před zvolením předsedou Jednotného národního výboru byl předsedou Okresního národního výboru v Gottwaldově. V čele města stál v letech 1949–1950. Za jeho působení pokračovala výstavba bytů ve čtvrti Obeciny, byly postaveny dva bytové Morýsovy domy, Kolektivní dům a skupina věžových domů, byl otevřen Stadion mládeže a Zimní lázně. Na svou funkci rezignoval kvůli odchodu na post náčelníka požární služby ČSR na ministerstvu vnitra.
 
  Snášelová Jarmila 65. výročí narození
  * 1957 Zlín  
Skautka. Po revoluci pomáhala s obnovou skautského sdružení ve Zlíně. Od roku 2014 působí jako předsedkyně okresní rady Junáka ve Zlíně. Získala Zlatý stupeň Krajské medaile Za rozvoj skautingu na Zlínsku. Podílí se na realizaci Zlínského jara.
 
  Vašica Jan 110. výročí narození
  * 1912 Jasenná
† 16. 7. 1981 Jasenná
 
Zaměstnanec firmy Baťa. Absolvoval Baťovu školu práce ve Zlíně. Působil v zahraničních pobočkách Baťových závodů v Singapuru (1939–1942) a Indii. V Bombaji posléze založil vlastní továrnu na boty. Od roku 1972 žil v Austrálii, v roce 1980 se vrátil do Československa.
 

Poslední změna: 05.01.2023