Kalendárium 2015 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: takacsova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 531 (Mgr. Veronika Takácsová).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


Leden

2. 1. Slavíček Antonín Václav 120. výročí narození
  * 2. 1. 1895 Rozseč, okr. Jihlava
† 27. 10. 1938 Zlín
 
Grafik, malíř, autor exlibris, ilustrátor. Vystudoval malířství a grafiku. Byl členem Výtvarného odboru Umělecké besedy. Ilustroval knihy z edice Dobré dílo a mnohé další. Vystavoval po celé ČR i v Los Angeles. Byl autorem exlibris (např. pro Jakuba Demla), pohlednic a jiných užitých grafik. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha institucí.
 
5. 1. Bařinka Jaroslav 35. výročí úmrtí
  * 1. 8. 1909 Valašské Klobouky
† 5. 1. 1980 Zlín
 
Dramatik, režisér, folklorista, autor rozhlasových pořadů, původním povoláním textilní výtvarník. Je autorem několika pohádkových her. Sbíral valašské slovesné památky a byl jimi inspirován. Působil ve Valašských Kloboukách.
 
5. 1. Janda Petr 40. výročí narození
  * 5. 1. 1975 Zlín  
Architekt, výtvarník. Absolvoval FA ČVUT Praha (1993-2001) a AVU Praha (1997-2003). Je autorem Památníku povodní v Otrokovicích (1998), Lazyhouse (2007) a spoluautorem Památníku obětem komunismu v Liberci (2006), který byl oceněn v mezinárodní soutěži jako nejlepší česká stavba z let 2005-2013. Od roku 2008 je členem České komory architektů, od roku 2011 členem představenstva České komory architektů, předsedou pracovní skupiny pro propagaci architektury.
 
7. 1. Krajíček Oldřich František 60. výročí narození
  * 7. 1. 1955 Hvozdná  
Malíř, ilustrátor, sběratel. Je spoluzakladatelem a vedoucí osobností Volného výtvarného sdružení Valašský názor. Kromě malby valašské krajiny se věnuje grafice, pracuje se dřevem i kovem, ilustruje knihy. Organizuje např. pravidelné Hvozdenské salony. Žije ve Zlíně.
 
8. 1. Brada Ladislav 25. výročí úmrtí
  * 1. 7. 1896 Hulín
† 8. 1. 1990 Zlín
 
Agronom. Zasloužil se o založení a rozvoj Výzkumné stanice travinářské v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 1961–1963 působil v Jednotném zemědělském družstvu Vizovice.
 
16. 1. Schneider Jaromír 75. výročí narození
  * 16. 1. 1940 Zlín  
Projektant, hudebník, politik, pedagog. Dlouholetý vedoucí zlínského Dechového orchestru mladých. V období 10.1.1991–6.12.1994 primátor města Zlína. V letech 1996–1997 ministr hospodářství a posléze ministr pro místní rozvoj.
 
18. 1. Vytrhlík Josef 95. výročí narození
  * 18. 1. 1920 Krumvíř
† 2. 11. 1994 Zlín
 
Předseda MěNV Gottwaldov v období 17. 12. 1970 – 17. 4. 1978. Vyučil se obuvníkem, v roce 1938 začal pracovat u firmy Baťa ve Zlíně. Později pracoval jako technik v n. p. Svit. V době jeho působení na radnici pokračovala výstavba Jižních Svahů, kde byla v roce 1975 otevřena 13. základní škola, stavěly se byty na Podhoří, Kútech, ulici Přílucká; byl otevřen Dům zeleniny (1977), první z trojice velkých obchodních domů na ulici Murzinova (nyní Dlouhá), Sportovní hala na ulici Březnická (1977).
 
20. 1. Nikl František 80. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 20. 1. 1935 Vracov
† 9. 4. 2005 Zlín
 
Grafik, malíř, pedagog. Působil ve Zlíně na Katedře tvarování strojů a nástrojů při Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v Uherském Hradišti. Držitel Ceny města Zlína za rok 2004.
 
22. 1. Franta Ivan 40. výročí úmrtí
  * 21. 8. 1904 Vysoké Mýto
† 22. 1. 1975 Praha
 
Chemik technolog, pracovník firmy Baťa, ředitel podniku Fatra Napajedla, první ředitel Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov. Od roku 1955 byl profesorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
 
22. 1. Husek Jožka 95. výročí narození
  * 22. 1. 1920 Prušánky  
Publicista, spisovatel. Publikuje v regionálním tisku. Autor knihy Baťovec Jan Trecha (1992) a dalších. Knihu, věnovanou obětem komunistické perzekuce, vydal v roce 1997 pod názvem Za vlády vrahů, Československý gulag.
 
23. 1. Škapa Ivan 25. výročí úmrtí
  * 25. 11. 1949 Zlín
† 23. 1. 1990 Praha
 
Filmový a rozhlasový scénárista, dramaturg. Byl externím pedagogem na Střední filmové škole v Čimelicích a dramaturgem Filmového studia Barrandov. Je autorem mnoha filmových recenzí, pohádek a textů k dětským omalovánkám.
 
26. 1. Klos Elmar 105. výročí narození
  * 26. 1. 1910 Brno
† 19. 7. 1993 Praha
 
Filmový režisér, scenárista, dramaturg. V roce 1935 založil u firmy Baťa studio reklamních, dokumentárních, školních a animovaných filmů. Nositel ceny Americké filmové akademie Oskar za film Obchod na Korze (1966, režie spolu s Jánem Kadárem).
 
26. 1. Kubeša Arnošt 110. výročí narození
  * 26. 1. 1905 Vidče
† 15. 12. 1993 Valašské Meziříčí
 
Folklorista, sběratel lidových písní, pedagog, zakladatel folklorních souborů, muzejní pracovník (1953–1960 Krajské muzeum v Gottwaldově, 1960–1965 ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm).
 
27. 1. Pala Josef 65. výročí narození
  * 27. 1. 1950 Zlín  
Publicista, redaktor Katolického týdeníku, ve své publicistické činnosti věnuje velkou pozornost Zlínsku. Vydal historickovlastivědné publikace o Jaroslavicích, Provodově, Štípě, Svatém Hostýnu, Trnavě, Vizovicích a Jasenné.
 
27. 1. Sabadasz Jan 5. výročí úmrtí
  * 13. 1. 1929
† 27. 1. 2010
 
Výtvarník, keramik, publicista, malíř. Zajímal se o východní filozofii a jógu. Uplatňoval poznatky ze svých cest po evropských, asijských zemích i z Afriky. Jeho život podstatně ovlivnila především cesta do Indie.
 
27. 1. Stuchlík Stanislav 70. výročí narození
  * 27. 1. 1945 Zlín  
Archeolog, pedagog. Zaměřuje se na dobu bronzovou ve střední Evropě a pohřební ritus v pravěku. Působí na brněnském pracovišti Archeologického ústavu Akademie věd ČR a na Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
 
28. 1. Ošťádal Bohuslav 75. výročí narození
  * 28. 1. 1940 Zlín  
Lékař, fyziolog a kardiolog. Zaměřuje se na experimentální vývojovou kardiologii. Členem řady českých vědeckých rad a mezinárodních organizací, autor odborných publikací. Nositel řady ocenění, např. Laufbergerova medaile Čs. fyziologické společnosti (1995), Medaile J. E. Purkyně AV ČR za zásluhy o rozvoj biologických věd (2000), Norman Alpert Award of International Academy of Cardiovascular Sciences for established investigators in Cardiovascular Sciences (2003) či zlaté medaile prof. Václava Libenského (2010).
 
30. 1. Axman Miloš 25. výročí úmrtí
  * 20. 11. 1926 Litovel
† 30. 1. 1990 Brno
 
Sochař. Absolvent Školy umění ve Zlíně. V letech 1947–50 působil ve Škole umění jako asistent sochařského oboru. Je autorem pomníku Václava Chada na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně.
 

Únor

3. 2. Regner Miloslav 65. výročí narození
  * 3. 2. 1950  
Sportovní komisař evropských rally, ředitel Czech Barum rally ve Zlíně. Zasloužil se o kandidaturu Barum Rally jako světového šampionátu. Nositel Ceny města Zlína za rok 2008 za dlouholetou činnost v motoristickém sportu.
 
5. 2. Přehnal Jaroslav 65. výročí narození
  * 5. 2. 1950 Zlín
† 30. 1. 2006 Zlín
 
Lékař, manažer, vědecký pracovník. Přednosta Gerontologického centra ve Zlíně. V letech 1993–2005 ředitel Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, kde působil od roku 1974. Publikoval a přednášel v oboru. V roce 2007 získal in memoriam Zvláštní ocenění za rozvoj oboru geriatrie v České republice.
 
6. 2. Albert Bohuslav 125. výročí narození
  * 6. 2. 1890 Kostelec nad Orlicí
† 9. 8. 1952 Lázně Jeseník
 
Lékař – chirurg. Od roku 1927 působil jako primář, od roku 1932 jako ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně. Snažil se o vybudování Baťova domu zdraví, jehož sídlem se měla stát desetipatrová budova na okraji čtvrti Letná. Tento projekt se však nerealizoval. Ve Zlíně působil pravděpodobně do roku 1945, poté odešel do Prahy na ministerstvo zdravotnictví.
 
11. 2. Vavrouška Petr 40. výročí narození
  * 11. 2. 1975 Zlín  
Žurnalista, zpravodaj Českého rozhlasu. V letech 2004–2009 působil v Rusku. Získal několik novinářských cen, např. Novinářská křepelka (2005), Prix Bohemia Radio (2008). Autor publikace Ruské duše (2009). V současné době je zpravodajem v Polsku.
 
12. 2. Asmus Rudolf 15. výročí úmrtí
  * 30. 10. 1921 Zlín
† 12. 2. 2000 Berlín (Německo)
 
Operní pěvec. V roce 1942 debutoval v ostravské opeře, pak působil jako sólista v brněnské opeře a nakonec v Národním divadle v Praze. Vynikl v mnoha klasických operách, zvláště v operách Smetanových, Dvořákových a Janáčkových. Působil v zahraničí.
 
12. 2. Tinka Karel 95. výročí narození
  * 12. 2. 1920 Kyjev (Ukrajina)
† 20. 12. 2011 Zlín
 
Katolický kněz, od roku 1989 kaplan zlínské farnosti. V mládí studoval ve Fryštáku na salesiánské škole. Nositel Ceny města Zlína (1998).
 
14. 2. Čajka Luděk 25. výročí úmrtí
  * 3. 11. 1963 Český Těšín
† 14. 2. 1990 Košice (Slovensko)
 
Hokejista extraligového HC Zlín, československý reprezentant. Získal bronzovou medaili na MS ve Vídni (1987). Zemřel na následky tragického zranění při hokejovém utkání v Košicích. Na památku nese jeho jméno zlínský zimní stadion.
 
14. 2. Kříž Vladimír 130. výročí narození
  * 14. 2. 1885 Zlín-Malenovice
† 27. 8. 1966 Nové Město na Moravě
 
Významný etnograf a historik zemědělství na Českomoravské vysočině, literární publicista. Jako ředitel Hospodářské školy v Bystřici nad Perštejnem značně přispěl k rozvoji místního hospodářského života. Dějiny a činnost Okresního hospodářsko – průmyslového spolku v Bystřici nad Pernštejnem v letech 1870 – 1930 shrnul Vladimír Kříž v publikaci „Zemědělství okresu Bystřice n. P. v r. 1930“.
 
14. 2. Váp Jiří 15. výročí úmrtí
  * 21. 9. 1936 Újezd u Tišnova
† 14. 2. 2000 Zlín
 
Výtvarník, pedagog. Pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Kunštátu na Moravě, kde byl vedoucím keramické huti. Od roku 1964 žil ve Zlíně a působil v Ústavu lidové a umělecké tvorby v Uherském Hradišti. Pracoval též jako pedagog v Lidové škole umění ve Zlíně. Je autorem celé řady výtvarných cen, např. pro zlínský filmový festival. Vytvořil i návrhy kostýmů do pohádek pro Městské divadlo Zlín.
 
15. 2. Kolín Jiří 20. výročí úmrtí
  * 28. 8. 1932 Hradec Králové
† 15. 2. 1995 Zlín
 
Kameraman. Od roku 1956 působil ve Filmovém studiu Zlín, kde snímal loutkové filmy, ale i hrané filmy pro děti a mládež a dokumentární filmy o Zlíně.
 
16. 2. Vavřín František 100. výročí narození
  * 16. 2. 1915 Kozlov  
Chemik, výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog. V letech 1940–1961 pracovník Výzkumného ústavu pozemních staveb ve Zlíně. Autor či spoluautor více než 150 publikací z oboru technologie stavebních hmot.
 
17. 2. Polášek Zlatko 90. výročí narození
  * 17. 2. 1925  
Sportovec, účastník olympijských her v Helsinkách v roce 1952 v kategorii sportovní střelba. Dlouholetý pracovník v obuvnickém průmyslu.
 
22. 2. Studenka Josef 15. výročí úmrtí
  * 14. 3. 1904 Slavičín
† 22. 2. 2000 Slavičín
 
Vlastivědný pracovník. Pracoval u firmy Baťa ve Zlíně, za války zatčen (1943) a vězněn gestapem až do osvobození. Sepsal několik sešitů pamětí svých předků i slavičínských rodáků, zvykoslovných přísloví, pořekadel, rčení a pranostik. Spoluzakladatel vlastivědného muzea ve Slavičíně a Vlastivědného spolku Slavičín. Člen Klubu přátel vlastivědy Slavičína.
 
22. 2. Vavrečka Hugo 135. výročí narození
  * 22. 2. 1880 Slezská Ostrava
† 9. 8. 1952 Brno
 
Novinář, spisovatel, národohospodář, v letech 1905–1914 redaktor Lidových novin v Brně, diplomat. V letech 1932–1945 byl ředitelem Baťových závodů ve Zlíně.
 
23. 2. Sitek Dušan 60. výročí narození
  * 23. 2. 1955 Nový Bohumín  
Herec. Spoluzakladatel Divadélka malých jevištních forem Experiment. Člen Městského divadla Zlín (1985–2010). Zde stvárnil 140 rolí. Byl třikrát nominován na Cenu Alfréda Radoka (2001, 2004 a 2007) a na Cenu Thálie (2008). Držitel Ceny Aplaus (2008, 2006 a 2005). Režijně a dramaturgicky se věnoval ochotnickému divadlu ve Hvozdné. Za tuto práci, která byla oceněna jako přínos rozvoji obce, mu byla udělena Pamětní medaile obce Hvozdná za rok 2001.
 
24. 2. Chad Václav 70. výročí úmrtí
  * 8. 9. 1923 Břeclav
† 24. 2. 1945 Zlín
 
Typograf, malíř, grafik a fejetonista. Absolvent Školy umění ve Zlíně. V roce 1945 byl zastřelen gestapem.
 
26. 2. Bobák Jindřich František 75. výročí narození
  * 26. 2. 1940 Zlín  
Pedagog, spisovatel. Publikuje v odborném, regionálním i celostátním tisku. Je autorem řady publikací např. Procházky starým Zlínem (2006), Na Tlusté hoře lesíček (2006), Zbojník a Halina (2007). K jeho rozsáhlejším dílům patří Dávné pověsti národa českého (2008) a Příběhy z dávných dějin země moravské (2011).
 
26. 2. Malota František 115. výročí narození
  * 26. 2. 1900 Hulín
† 16. 9. 1984 Zlín
 
Pracovník firmy Baťa. Do firmy nastoupil v roce 1924, pracoval zde v exportním a nákupním oddělení. V letech 1934–36 působil jako ředitel baťovské továrny ve francouzském Hellocourtu. Po vypuknutí 2. světové války se stal členem užšího vedení firmy ve Zlíně, působil při kontaktech a jednáních s protiněmeckým odbojem. Po válce byl postaven v Praze před Krajský soud v procesu s tzv. "baťovskou skupinou" a odsouzen za velezradu k 6 letům vězení a ke ztrátě majetku. V 50. letech pracoval ve Vítkovických stavbách a Moravských chemických závodech v Ostravě.
 
27. 2. Nováková-Preiningerová Věra 85. výročí narození
  * 27. 2. 1930 Praha
† 1. 10. 1996 Zlín
 
Herečka, pedagožka. V letech 1967–96 byla členkou souboru Městského divadla Zlín. Působila také jako pedagožka na Základní umělecké škole Zlín (1971–87).
 
28. 2. Holík Alois 75. výročí narození
  * 28. 2. 1940 Březová
† 20. 10. 1996 Praha
 
Sochař. Vystudoval v Uherském Hradišti u profesora Habarty. Žil ve Zlíně a Hvozdné, později v Praze. V jeho sochařské tvorbě převládala figurální tematika. Účastnil se např. soutěže na pomník Bedřicha Smetany v Praze. Jeho práce jsou zastoupeny ve Švédsku, Francii i na dalších místech Evropy.
 
28. 2. Skoumal Alois 5. výročí úmrtí
  * 1. 4. 1933 Olomouc
† 28. 2. 2010 Zlín
 
Dirigent, sbormistr, hudebník. Nositel Ceny města Zlína (2003) za významný přínos rozvoji hudební kultury a za zásluhy o estetickou výchovu zlínské mládeže od roku 1958. Byl významným znalcem romské hudební kultury.
 

Březen

1. 3. Sobotík Bohumil 110. výročí narození
  * 1. 3. 1905 Opava
† 14. 1. 1966 Opava
 
Muzejní, archivní, historicko-vlastivědný pracovník. Redaktor, literární kritik, bibliograf, kulturní pracovník. Působil v Opavě a ve Zlíně.
 
3. 3. Kocman Karel 30. výročí úmrtí
  * 12. 6. 1923 Jedovnice
† 3. 3. 1985 Brno
 
Režisér krátkometrážních filmů. Ve Zlíně působil v letech 1955–1985. Natáčel zejména reklamní a dokumentární snímky na zakázku různých podniků, zejména z oblasti strojírenství a dopravy.
 
9. 3. Bakala Jaroslav 120. výročí narození
  * 9. 3. 1895 Fryšták
† 5. 2. 1952 Brno
 
Majitel elektrotechnického závodu ve Zlíně, sběratel lidových písní. Autor úpravy lidových písní pro mužský sbor Myslivecké lidové písně (1938) a 33 lidových písní ze Zlínska (s bratrem Břetislavem v roce 1939).
 
13. 3. Gočár Josef 135. výročí narození
70. výročí úmrtí
  * 13. 3. 1880 Semín u Přelouče
† 10. 9. 1945 Jihlava
 
Architekt, urbanista, architektonický konzultant firmy Baťa, vysokoškolský pedagog. Student a později nejbližší spolupracovník Jana Kotěry. Zakladatel Skupiny výtvarných umělců (1911) a Pražské umělecké dílny (1912). Od r. 1923 byl profesorem architektury na AVU v Praze, 1928–31 rektorem, od r. 1926 členem České akademie věd a umění. V roce 1920 se zúčastnil soutěžního návrhu na radnici ve Zlíně (nerealizováno). Nerealizoval se ani jeho návrh na Velké kino ve Zlíně. Zúčastnil se také návrhu regulace Náměstí práce a v roce 1940 soutěžního návrhu na kostel a památník Tomáše Bati v Otrokovicích – Baťově.
 
17. 3. Chrastina Martin 25. výročí úmrtí
  * 10. 2. 1897 Zlín-Malenovice
† 17. 3. 1990
 
Dirigent, kulturní pracovník, vedoucí pěveckých sborů a kroužků. Byl funkcionářem Matice školské, patnáct let vedl Osvětovou besedu. Byl dirigentem Divadelní jednoty Tyl v Malenovicích.
 
21. 3. Sobotík Milan 75. výročí narození
  * 21. 3. 1940 Zlín  
Publicista, spisovatel. Původním povoláním knihovník. Je autorem vědeckofantastických próz, např. Varování zmizelých (1988). Své práce uveřejňoval i ve sbornících, vydávaných brněnským nakladatelstvím Blok nebo ostravským nakladatelstvím Profil.
 
22. 3. Kolařík Ivan 95. výročí narození
  * 22. 3. 1920 Valašské Meziříčí
† 1. 4. 1942 Vizovice
 
Příslušník československé zahraniční armády ve 2. světové válce, parašutista, člen výsadku Out Distance. Odhalen gestapem, zemřel na následky požití cyankáli. Poslední dny života prožil u svého bratra MUDr. Jiřího Kolaříka ve Zlíně. Posmrtně byl vyznamenán československou pamětní medailí Za zásluhy a Československým válečným křížem.
 
22. 3. Novák Jiří 40. výročí narození
  * 22. 3. 1975 Zlín  
Sportovec, tenista. Vítěz 7 turnajů ve dvouhře a 18 turnajů ve čtyřhře, 5. na žebříčku ATP (říjen 2002). Reprezentant ČR na olympijských hrách, v Davisově i Hopmanově poháru. V současnosti je tenisovým trenérem.
 
24. 3. Fuchs Bohuslav 120. výročí narození
  * 24. 3. 1895 Všechovice pod Hostýnem
† 18. 9. 1972 Brno
 
Architekt, urbanista, teoretik urbanismu, vysokoškolský pedagog. Účastník urbanistického plánování Zlína.
 
25. 3. Stodůlka Pavel 50. výročí narození
  * 25. 3. 1965 Ostrava  
Lékař – oční chirurg, vysokoškolský pedagog. Mezinárodně známý inovátor oční chirurgie. Primář zlínské oční kliniky Gemini. V ČR zavedl laserovou operaci očí a implantaci umělé rohovky. Nositel několika ocenění: Osobnost Zlínského kraje (2005), Cena města Zlína za práci v oboru očního lékařství (2007), Záslužné vyznamenání Zlínského kraje II. stupně za rozvoj oftalmologie (2008), Lékař roku 2010 (Jeseniova cena) (2011), Ocenění za nejlepší video v kategorii „Nová nitrooční čočka pro léčbu vetchozrakosti“ – Cannes, Francie, Ocenění za nejlepší video o operaci šedého zákalu v rámci Video Cataratta Refrattiva Miláno, Itálie a Stříbrná medaile Senátu ČR za zásluhy o rozvoj oční chirurgie a dlouholetý přínos oční medicíně (2012).
 
26. 3. Černý Miroslav 50. výročí narození
  * 26. 3. 1965 Zlín  
Výtvarník, pedagog, hudebník. Autor publikace Pod zlínským rynkem: cesty do minulosti Zlína (2007), kalendáře pro rok 2008 Chvála Zlínu a publikace Malenisko (2012). Je autorem hudby k divadelní inscenaci Rok na vsi. Působil jako lektor v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 

Duben

6. 4. Neuwirth Karel 45. výročí úmrtí
  * 24. 9. 1893 Zlín-Malenovice
† 6. 4. 1970 Praha
 
Lékař - urolog. Zakladatel brněnské urologické školy. V letech 1943–1949 byl přednostou urologického oddělení Zemské klinické nemocnice v Brně. Je autorem knihy Praktická urologie (1965).
 
9. 4. Jaroš Libor 55. výročí narození
  * 9. 4. 1960 Zlín  
Malíř, restaurátor. V roce 1984 začal spolupracovat s Uměleckými řemesly Brno jako restaurátor. Restaurátorská práce ovlivňuje i jeho vlastní tvorbu. Od roku 1993 je členem TT Klubu výtvarných umělců a teoretiků, od roku 2001 předsedou. Od roku 1981 vystavuje samostatně i kolektivně v ČR i v zahraničí. Od roku 1996 přednáší o výtvarné a restaurátorské praxi. Je zastoupen v českých, slovenských a rakouských sbírkách.
 
10. 4. Jirků Boris 60. výročí narození
  * 10. 4. 1955 Zlín  
Malíř, grafik, ilustrátor, autor textů katalogů výstav, vysokoškolský pedagog. Získal řadu ocenění, např. za ilustrace knihy Mistr a Markétka od Michaila Bulgakova. Ve Zlíně vystavoval svá díla např. v Galerii Masson.
 
10. 4. Okál Miroslav 45. výročí narození
  * 10. 4. 1970 Zlín  
Hokejista, dlouholetý kapitán zlínského hokejového družstva. Byl členem vítězného týmu, který v roce 2004 vyhrál extraligu. Svou hokejovou kariéru ukončil v začátku sezóny 2008–2009.
 
10. 4. Rajlich Jan 95. výročí narození
  * 10. 4. 1920 Dírná  
Malíř, grafik, grafický designér. Studoval ve Zlíně na Škole umění. Autor vzpomínkové knihy Přistřižená křídla (2005). Od roku 1950 žije v Brně, kde se stal představitelem brněnského kulturního života. Za svá výtvarná díla získal řadu českých i mezinárodních ocenění.
 
14. 4. Pálka Ladislav 70. výročí narození
  * 14. 4. 1945 Zlín  
Grafik, malíř, knižní ilustrátor, animátor. Začínal ve filmových ateliérech ve Zlíně v oddělení Hermíny Týrlové. Autorsky se podílel např. na seriálu Pat a Mat i na dalších animovaných filmech. Ilustroval řadu knih pro děti a mládež.
 
15. 4. Chlup Vincenc Sl. 120. výročí úmrtí
  * 17. 1. 1841 Boskovice
† 15. 4. 1895 Zlín
 
Učitel. Působil v Napajedlích, ve Zlíně jako ředitel školy. V roce 1883 vydal Zeměpisný nástin hejtmanství uh. hradišťského. Byl dopisovatelem časopisu Komenský.
 
19. 4. Holcman Vojtěch 90. výročí narození
30. výročí úmrtí
  * 19. 4. 1925 Kyjov-Skoronice
† 22. 7. 1985 Zlín
 
Regionální vlastivědný pracovník. Se svým synem Josefem Holcmanem spolupracoval na knize Hlediště, peklo, jeviště, aneb Historie ochotnického divadla ve Skoronicích (1997).
 
19. 4. Kvapil Jaroslav 75. výročí narození
  * 19. 4. 1940 Zlín  
Fotograf. Vystavoval v Argentině, Brazílii, USA, Kataru, Hongkongu, Jižní Koreji a mnoha zemích Evropy. Od roku 2003 je nositelem titulu AFIAP udělovaného Mezinárodní federací fotografického umění. Je fotografem zlínského sledge hokejového klubu.
 
19. 4. Záruba Bohuslav 75. výročí narození
  * 19. 4. 1940  
Pedagog. V letech 1990–98 působil jako ředitel Gymnázia Zlín. V letech 1998–2006 byl poslancem Parlamentu ČR za Zlínský kraj.
 
20. 4. Kojecký Josef 70. výročí úmrtí
  * 9. 2. 1902
† 20. 4. 1945 Bergen-Belzen /Německo/
 
Žurnalista, hospodářský redaktor novin a časopisů vydávaných Baťovými závody. Účastník odboje. Na podzim roku 1939 byl zatčen gestapem přímo v redakci. Po celou dobu války vězněn v koncentračních táborech spolu s Josefem Čapkem, s nímž pravděpodobně i zahynul.
 
22. 4. Zelinková Libuše 10. výročí úmrtí
  * 23. 10. 1922 Nový Bohumín
† 22. 4. 2005 Zlín
 
Keramička (obor výtvarné zpracování keramiky). Autorka např. keramické desky modlitebny evangelické církve v Kyjově a Zlíně, výzdoby MŠ ve Zlíně na Santražinách, nebo vitráže kostela ve Štípě. Jako projektantka barevného řešení pracovala řadu let ve zlínském Centroprojektu.
 
25. 4. Spitz Ferdinand 70. výročí úmrtí
  * 13. 6. 1912
† 25. 4. 1945 Zlín
 
Zaměstnanec firmy Baťa, zapojen aktivně v protinacistickém odboji. Po prozrazení místa ilegální schůzky byl zastřelen gestapem. Byl hlavním kandidátem na nejvyšší funkci v poválečných Baťových závodech.
 
29. 4. Macharáček Velimír 100. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 29. 4. 1915 Brno
† 1. 6. 2010
 
Lékař – dermatolog, venerolog, pedagog. Nositel Ceny města Zlína za rok 2002 za celoživotní práci v oboru dermatologie, venerologie a kosmetiky v Baťově nemocnici ve Zlíně a za angažovanost v bojích proti fašismu za 2. světové války, kdy byl příslušníkem anglické armády.
 

Květen

2. 5. Váp Jiří 50. výročí narození
  * 2. 5. 1965 Zlín  
Keramik, sochař, malíř, ilustrátor, výtvarný pedagog. Autor filmových klapek a figurálních keramických plastik. V současnosti působí na Střední odborné škole v Luhačovicích.
 
3. 5. Hanulík Pavel 55. výročí narození
  * 3. 5. 1960 Zlín  
Architekt, projektant. Autor a spoluautor řady staveb ve Zlíně, např. budovy firmy Impromat, rodinné vily ve Zlíně-Malenovicích, oční kliniky i obytných domů. Zúčastnil se několika architektonických soutěží, realizuje interiéry.
 
5. 5. Veselková Irena 70. výročí úmrtí
  * 5. 7. 1926 Příbor
† 5. 5. 1945 Lukoveček
 
Partyzánka. Žila ve Zlíně-Malenovicích. Na jaře 1945 působila jako spojka partyzánů, koncem dubna byla odvelena do Lukovečku. Byla zastřelena (nešťastně z vlastních řad) při osvobozovacích bojích 5. května 1945.
 
6. 5. Budík Jan 55. výročí úmrtí
  * 20. 11. 1899 Ostrava
† 6. 5. 1960 Karviná
 
Varhaník, klavírista, sbormistr. V letech 1927–39 byl kapelníkem, ředitelem kůru a majitelem hudební školy ve Zlíně. V letech 1927–53 sbormistrem pěveckého sboru Dvořák.
 
8. 5. Hovadík Jaroslav 80. výročí narození
  * 8. 5. 1935 Zlín
† 20. 5. 2011 Praha
 
Grafik, malíř, sochař. Byl členem výtvarné skupiny 5+2. Emigroval po roce 1968, pobýval v Rakousku, Kanadě, Francii a Německu. Vystavoval v řadě měst a zemí.
 
11. 5. Balán Alois 55. výročí úmrtí
  * 2. 2. 1891 Valašské Meziříčí
† 11. 5. 1960 Zlín
 
Architekt, urbanista. V letech 1919–1938 působil na Slovensku, po roce 1939 jako městský architekt ve Valašském Meziříčí a od roku 1948 na oddělení územního plánování KNV Gottwaldov.
 
13. 5. Gistr Antonín 95. výročí narození
25. výročí úmrtí
  * 13. 5. 1920 Těmice
† 24. 12. 1990 Otrokovice
 
Původním povoláním dělník, později vedoucí v n. p. Svit. Předseda Městského národního výboru Gottwaldov v období 24. 5. 1954–24. 6. 1960. Po dobu jeho působení na radnici začala éra panelové výstavby (Bartošova čtvrť, Padělky), byl otevřen zimní stadion (1957), zřízen Pedagogický institut (1959), detašovaný ateliér pro design VŠUP v Praze (1959) a detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě (1960).
 
14. 5. Foltýnová Milena 65. výročí narození
  * 14. 5. 1950 Litvínov
† 24. 12. 1993
 
Házenkářka, československá reprezentantka. Získala ocenění házenkářka roku (1974, 1975, 1977, 1978, 1979), nejlepší prvoligová střelkyně (1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980). S družstvem Zlína získala dva mistrovské tituly. Startovala na olympijských hrách (2x) a na mistrovství světa (4x), na nichž nastřílela celkem 616 branek. V r. 1981 emigrovala do Rakouska, které reprezentovala na LOH 1984 v Los Angeles. Na její počest byl v roce 1995 uspořádán ve Zlíně první ročník Memoriálu Mileny Foltýnové (později Barum Continental Cup).
 
14. 5. Grygera Zdeněk 35. výročí narození
  * 14. 5. 1980 Holešov  
Fotbalista, obránce. Hrál ve Zlíně, Spartě, Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín a Fulhamu. Držitel bronzové (Mistrovství Evropy 2004), zlaté (Mistrovství Evropy hráčů do 21 let 2002) a stříbrné (Mistrovství Evropy hráčů do 21 let 2000) medaile. V roce 2013 ukončil kariéru.
 
14. 5. Stanický Petr 40. výročí narození
  * 14. 5. 1975 Přílepy  
Výtvarník, sochař, vysokoškolský pedagog. Působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v atelieru designu skla. Je držitelem několika ocenění, např. Cena Nadace J. Hlávky za diplomovou práci VŠUP roku 2000 (2000), J. W. Fulbright komise, postgraduální stipendium do USA (2005), New York Academy of Art, Scholarship Award (2006). Od r. 2009 je členem Umělecké besedy.
 
15. 5. Bílý Jaroslav 80. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 15. 5. 1935 Libkovice pod Řípem
† 16. 7. 2010 Zlín
 
Hudebník, dirigent, skladatel. Šéfdirigent Velkého dechového orchestru ve Zlíně. Pod jeho vedením získal orchestr 1. místo v soutěži CISM ve francouzském Vichy a na Světové soutěži v holandském Kerkrade (1985). Zkomponoval více než 100 skladeb, 350 skladeb upravil pro dechové orchestry. Uspořádal první Festival dechových a folklorních souborů Zlín (1982). Nositel Ceny města Zlína (2001) a ocenění předsedy vlády za celoživotní práci (2002).
 
15. 5. Kupka Eduard 75. výročí narození
  * 15. 5. 1940 Zlín  
Designér, sochař. Studoval u prof. Z. Kováře na Katedře tvarování strojů a nástrojů VŠUP ve Zlíně (1958–59). Zúčastnil se kolektivní výstavy Československý průmyslový návrh v Oblastní galerii výtvarného umění ve Zlíně v roce 1968.
 
18. 5. Bartoš František 115. výročí narození
  * 18. 5. 1900
† 4. 12. 1959
 
Lékař. Zakladatel stomatologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. Jako primář zde působil v letech 1930–57.
 
18. 5. Kuslová Hana 50. výročí narození
  * 18. 5. 1965 Kroměříž  
Historička, členka redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje, kurátorka výstav. Od roku 1987 pracuje v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Autorka mnoha studií o J. A. Baťovi.
 
20. 5. Ančinec Lubomír 50. výročí narození
  * 20. 5. 1965 Zlín  
Fotograf, grafik, pedagog. Pracoval jako fotoreportér pro MF Dnes (2002–05). Působí v ateliéru Reklamní fotografie na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jako vedoucí oboru Užitá fotografie na SUPŠ Uherské Hradiště.
 
22. 5. Bartoš Jaroslav 95. výročí narození
  * 22. 5. 1920 České Budějovice
† 10. 2. 1973 Praha
 
Malíř, výtvarný kritik, novinář. Ve Zlíně absolvoval Školu umění, obor dekorativní malba. Šéfredaktor Kulturní práce a dalších časopisů. Žil a pracoval v Praze.
 
22. 5. Opěla Jaroslav 80. výročí narození
  * 22. 5. 1935 Ostrava-Hrabová  
Dirigent, v letech 1958–1966 působil ve Zlíně. Podílel se na řadě nahrávek pro Český rozhlas. V roce 1966 odešel do Německa, kde pracoval jako umělecký asistent šéfa Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu a v roce 1992 se stal jeho ředitelem. Je docentem vysoké hudební školy v Mnichově. Ve zlínském Domě umění dirigoval zahajovací koncert sezony 1998–1999.
 
24. 5. Mecnarowski Roman 85. výročí narození
  * 24. 5. 1930 Ostrava  
Herec, režisér, pedagog, překladatel divadelních her z polštiny. V Městském divadle Zlín působil v letech 1971–95. Oceněn Hereckou asociací Cenou Senior Prix 2012. Oceněn Cenou ředitele divadla v Městském divadle Zlín (2013).
 
26. 5. Kavan Jan 110. výročí narození
  * 26. 5. 1905 Praha
† 7. 6. 1986 Praha
 
Sochař, profesor na Škole umění ve Zlíně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, účastník Zlínských výtvarných salonů. Člen Spolku výtvarných umělců Mánes.
 
27. 5. Libiger Milan 40. výročí narození
  * 27. 5. 1975 Zlín  
Žurnalista, redaktor deníku MF Dnes. Od poloviny 90. let publikuje verše v časopisech Host, Weles, Psí víno, Rozrazil, Dotyky aj. Autor sbírek Jako polystyrén na hladině INDIE (2002) a Na jedno u Šivů (2010).
 
29. 5. Denk Petr 60. výročí úmrtí
  * 20. 9. 1902 Kroměříž
† 29. 5. 1955 Zlín
 
Pedagog, spisovatel. Autor knih pro děti a mládež, překladatel z ruštiny. Působil řadu let jako učitel, později jako ředitel na zlínských školách.
 
30. 5. Zapletal Radoslav 5. výročí úmrtí
  * 18. 5. 1937 Zlín
† 30. 5. 2010
 
Hudebník, hudební skladatel. Houslista, hráč na pastýřské píšťalky. Dlouholetý primáš Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, zde působil od roku 1963 (nastoupil jako první houslista) do roku 1993. Upravoval lidové písně, spolupracoval s regionálními muzikami a soubory.
 

Červen

2. 6. Kobzáňová Mlada 20. výročí úmrtí
  * 28. 5. 1909 Zlín-Mladcová
† 2. 6. 1995 Karolinka
 
Malířka, kreslířka. Manželka Jana Kobzáně. Malovala akvarely valašské krajiny.
 
3. 6. Makovský Vincenc 115. výročí narození
  * 3. 6. 1900 Nové Město na Moravě
† 28. 12. 1966 Brno
 
Sochař, designér, scénograf, vysokoškolský pedagog. Byl spoluzakladatelem zlínské Školy umění, působil v ní v letech 1939–1945. Ve Zlíně vytvořil řadu sochařských děl. Zároveň se zabýval průmyslovým designem. Jeho nejznámějšími díly jsou pomníky – podobizny historických osobností, např. Jana Amose Komenského.
 
4. 6. Macháček Zdeněk 55. výročí narození
  * 4. 6. 1960 Zlín  
Malíř, grafik. Věnuje se kresbě, grafice, malbě i litografii. Je čestným členem loutkového sdružení Mehedaha, členem výtvarné redakce časopisu Prostor.
 
5. 6. Klátil Fráňa 110. výročí narození
  * 5. 6. 1905 Zlín
† 10. 3. 1972 Washington, D. C. (USA)
 
Novinář, reportér, básník. Na začátku 2. světové války se přihlásil do československé armády ve Francii. Po válce se vrátil do Prahy a v únoru 1948 odešel do exilu. Stal se dopisovatelem rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově. V roce 1954 přesídlil do USA. Od roku 1964 pracoval ve washingtonském archivu Rady svobodného Československa a Sokola.
 
6. 6. Kurfürst Pavel 75. výročí narození
  * 6. 6. 1940 Zlín
† 21. 1. 2004 Brno
 
Etnograf, hudební vědec, organolog, vysokoškolský profesor. Pracovník Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, autor mnoha odborných prací.
 
8. 6. Skopal Svatopluk 15. výročí úmrtí
  * 28. 9. 1919 Rousínov
† 8. 6. 2000 Praha
 
Herec, režisér. V Městském divadle Zlín působil více než čtvrtstoletí a připravil zde desítky inscenací, např. hry Marie Stuartovna, Pygmalion, Zkrocení zlé ženy, Fidlovačka, Smrt obchodního cestujícího a jiné. Jako režisér se pravidelně zúčastňoval práce v porotě na Divadelním festivalu ochotnických souborů v Napajedlích.
 
10. 6. Šiška Zbyněk 85. výročí narození
  * 10. 6. 1930 Zlín-Malenovice  
Lingvista, bohemista, rusista. Specializoval se zejména na morfologickou a lexikální sémantiku. Je členem Jazykovědného sdružení Akademie věd ČR a mezinárodní společnosti Societas Linguistica Europea. Autor skript a dalších publikací z oblasti lingvistiky, autor několika básnických sbírek.
 
11. 6. Jahoda Bohuš 105. výročí narození
  * 11. 6. 1910 Bystřice pod Hostýnem
† 23. 12. 1969 Zlín
 
Sochař, medailér, návrhář hraček, designér strojů a nástrojů. Pracoval pro firmy Baťa a Fatra Napajedla. Je autorem bronzové sochy Koželuh před hotelem Moskva a několika uměleckých náhrobků na Lesním hřbitově ve Zlíně.
 
11. 6. Skalník František 65. výročí úmrtí
  * 4. 2. 1892 Štípa
† 11. 6. 1950 Brno
 
Lékař – ftizeolog. Zabýval se především plicní tuberkulózou. Autor odborných publikací a časopiseckých článků.
 
12. 6. Novosad Jan 85. výročí narození
5. výročí úmrtí
  * 12. 6. 1930 Zlín
† 21. 9. 2010
 
Chemik, autor učebnice Mechanika sypkých hmot (1983). Dlouholetý pracovník Ústavu teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd v Praze.
 
14. 6. Calábek Oldřich 85. výročí narození
  * 14. 6. 1930 Trenčín (Slovensko)  
Lékař – urolog. Zakladatel urologického oddělení zlínské nemocnice v roce 1979. Nositel Ceny města Zlína (1997).
 
16. 6. Jaroněk Alois 145. výročí narození
  * 16. 6. 1870 Zlín
† 31. 10. 1944 Rožnov pod Radhoštěm
 
Malíř, grafik, designér, keramik. V roce 1909 založil ve Valašském Meziříčí dílnu malby na keramice a tkaní gobelínů. V roce 1925 založil s bratrem Bohumírem v Rožnově pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě podle vzoru Nordiska museet ve Stockholmu.
 
16. 6. Mrlík František 85. výročí narození
  * 16. 6. 1930 Zlín-Malenovice
† 17. 1. 2004 Zlín-Malenovice
 
Hudebník, cimbalista, sběratel lidových písní na Podřevnicku. Upravil řadu lidových písní, z nichž nejznámější je Bílá holuběnka. Tato píseň získala mezinárodní ocenění (1951).
 
19. 6. Morávek Lubomír 80. výročí narození
  * 19. 6. 1935 Zlín  
Hudebník, člen Velkého dechového orchestru města Zlína. Zakladatel, kapelník a sólista Big Bandu Zlín. Hraje na klarinet, alt saxofon a sopránový saxofon. V roce 2011 obdržel Cenu města Zlína.
 
21. 6. Přikryl Josef 85. výročí narození
30. výročí úmrtí
  * 21. 6. 1930 Skaštice u Přerova
† 11. 7. 1985 Lipníku nad Bečvou
 
Historik, vysokoškolský pedagog. Pracoval v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a jako pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve svých pracích se mj. věnoval osvobozovacím bojům na Zlínsku.
 
23. 6. Janota Miroslav 60. výročí narození
  * 23. 6. 1955 Zlín  
Výtvarník, umělecký knihař. Jeho díla byla oceněna na trienále umělecké knižní vazby v Praze a v Brně.
 
24. 6. Bařinková Petra 65. výročí narození
  * 24. 6. 1950 Zlín  
Kostýmní výtvarnice. Působila jako výtvarnice v propagaci Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. Věnuje se divadelnímu a filmovému výtvarnictví.
 
26. 6. Javorek Vladimír 15. výročí úmrtí
  * 18. 5. 1914 Bystřice pod Hostýnem
† 26. 6. 2000 Lukov
 
Pedagog, entomolog, sbormistr, hudebník. Učil na gymnáziích ve Vizovicích, Otrokovicích a Malenovicích biologii, chemii, fyziku a matematiku. Byl členem mužského pěveckého sboru ZK Svit Gottwaldov, od roku 1977 jako sbormistr. Byl členem klavírního tria ve Zlíně. Zabýval se entomologií - napsal a sám namaloval několik atlasů pro poznávání brouků a dvoukřídlého hmyzu, Klíč k určování brouků v ČSR (1947), Brouci (1954), Kapesní atlas brouků s určovacím klíčem vyobrazených druhů (1964), Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu (1967) ad.
 
29. 6. Seko Garik 80. výročí narození
  * 29. 6. 1935 Tbilisi (Gruzie)
† 20. 6. 1994 Praha
 
Režisér animovaných filmů. Ve Zlíně spolupracoval jako animátor s Hermínou Týrlovou a střídavě pracoval i v Krátkém filmu Praha, kde natočil řadu večerníčků pro televizi.
 

Červenec

1. 7. Babka Václav 5. výročí úmrtí
  * 11. 8. 1927 Praha
† 1. 7. 2010 Olomouc
 
Divadelní a filmový herec. V letech 1951–62 působil v tehdejším Gottwaldově v Divadle pracujících, kde vytvořil 60 postav. Hra Kubo od Jozefa Hollého, v níž obsadil hlavní roli, měla 43 repríz. V letech 1958– 88 hrál také v padesáti filmech. Aktivní umělecké působení ukončil v olomouckém Divadle Oldřicha Stibora.
 
1. 7. Baťa Leopold 95. výročí úmrtí
  * 15. 9. 1887 Uherské Hradiště
† 1. 7. 1920 Praha
 
Pracovník firmy Baťa. Bratr Jana Antonína Bati, nevlastní bratr Tomáše Bati. Do firmy Baťa nastoupil v r. 1908 jako vedoucí nově vzniklé centrální účtárny. Od r. 1910 byl v komerčním oddělení vedoucím sekce pro Moravu.
 
2. 7. Bouček Jaroslav 30. výročí úmrtí
  * 8. 3. 1903 Vídeň (Rakousko)
† 2. 7. 1985 Praha
 
Filmař, pedagog, vědecký pracovník. Od roku 1939 působil ve Zlíně jako pracovník filmových ateliérů. Je autorem mnoha děl, např. K počátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku. Je spoluzakladatelem filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.
 
2. 7. Gerbec Rudolf 80. výročí úmrtí
  * 11. 1. 1871 Strážnice
† 2. 7. 1935 Borovo (Chorvatsko)
 
Lékař, poradce firmy Baťa, ředitel sociálně zdravotního oddělení Baťových závodů. Z jeho iniciativy vznikly v baťovském regionu všechny nemocnice a zařízení spojené se zdravím obyvatel.
 
2. 7. Kohoutek Hynek 110. výročí narození
  * 2. 7. 1905 Hrabí
† 6. 5. 1978 Zlín
 
Spisovatel, dramatik, autor pedagogických příruček, např. Slovníku moderní pedagogiky.
 
5. 7. Vrba Jaromír 95. výročí narození
65. výročí úmrtí
  * 5. 7. 1920 Strážisko
† 19. 12. 1950 Brno (popraven)
 
Spoluzakladatel a organizátor odbojové protikomunistické organizace Světlana. Příslušník 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Rehabilitován po listopadu 1989. V roce 1997 vyznamenán medailí Za hrdinství in memoriam. Žil ve Zlíně.
 
7. 7. Sís Vladimír 90. výročí narození
  * 7. 7. 1925 Brno
† 7. 9. 2001 Praha
 
Filmový a televizní režisér, scénárista. V letech 1942–1946 pracoval v trikovém ateliéru Filmového studia ve Zlíně. Od roku 1946 v Brně ve Studiu populárněvědeckých a naučných filmů a od roku 1958 ve Filmovém studiu Barrandov.
 
9. 7. Přikryl František 110. výročí narození
  * 9. 7. 1905 Jarohněvice
† 30. 8. 1979 Zlín
 
Grafik, ilustrátor. Po vystudování uměleckoprůmyslové školy v Praze se věnoval reklamní grafice. U firmy Baťa byl zaměstnán jako grafik. Ilustroval cestopisné články L. M. Pařízka, A. Forejta a další. V roce 1951 začal spolupracovat s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, k jejich cestopisům nakreslil okolo osmi set kreseb.
 
10. 7. Slovenčíková Jarmila 35. výročí narození
  * 10. 7. 1980 Zlín-Malenovice  
Sportovkyně, freediverka (volné potápění). Mistryně světa (2007, Egypt), mistryně ČR (2006, 2008), držitelka několika národních rekordů. Byla zvolena Sportovcem roku města Zlína (2007) a Sportovcem roku Zlínského kraje (2007).
 
12. 7. Jaroňková Julie 70. výročí úmrtí
  * 9. 2. 1864 Zlín
† 12. 7. 1945 Rožnov pod Radhoštěm
 
Nejstarší ze sourozenců Jaroňkových, zakladatelů rožnovského Valašského muzea v přírodě. Tkala gobelíny a gobelínové kabelky, dokumentovala činnost svých bratrů Bohumíra a Aloise a byla nadšenou účastnicí sokolského hnutí.
 
12. 7. Paseková Marie 55. výročí narození
  * 12. 7. 1960 Zlín  
Vysokoškolská pedagožka. Zabývá se účetnictvím, finančním řízením a zdroji zvyšujícími výkonnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků, insolvencí a osobním bankrotem. Působí na Ústavu financí a účetnictví Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Je autorkou řady publikací a skript z účetnictví.
 
13. 7. Vaculík Josef 95. výročí narození
  * 13. 7. 1920 Uherské Hradiště  
Herec, dramatik. Autor divadelních her Zbojnický poklad (1953) a Blýská se na časy (1957). V letech 1947–1957 působil ve Zlíně jako herec Divadla pracujících.
 
18. 7. Vaculík Jaroslav 20. výročí úmrtí
  * 22. 3. 1921 Vrchoslavice
† 18. 7. 1995 Praha
 
Architekt, výtvarník. V době druhé světové války pracoval několik let v atelieru F. L. Gahury ve Zlíně. Byl jedním z nejaktivnějších propagátorů Le Corbusierova díla v poválečném Československu a jeho programu Pět bodů nové architektury. V poslední etapě své tvorby získal několik vyznamenání za humanizaci prostředí panelových sídlišť především v Praze. Obdržel cenu BSHF HABITAT AWARDS 90 v japonské Hirošimě za projekt Půdní byty pro 500 000 obyvatel Československa (1991).
 
19. 7. Hyblerová Ludmila 85. výročí narození
  * 19. 7. 1930 Zlín  
Novinářka. Publikovala řadu rozhovorů, reportáží a literárních portrétů zajímavých osobností z oblasti výtvarné, divadelní i filmové.
 
20. 7. Bartoš Jiří 5. výročí úmrtí
  *
† 20. 7. 2010 Zlín
 
Lékař. Přednosta psychiatrického oddělení nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 1989 a 1990 patřil ke klíčovým osobnostem Občanského fóra ve Zlíně.
 
20. 7. Tuček Petr 25. výročí úmrtí
  * 4. 2. 1939 Zlín
† 20. 7. 1990
 
Televizní režisér a scenárista. V roce 1969 debutoval jako režisér filmem Svatej z Krejcárku, k jeho nejznámějším dílům patří komedie Copak je to za vojáka… (1987). Spolupracoval s brněnskou Československou televizí.
 
21. 7. Bouček Vladimír 30. výročí úmrtí
  * 16. 1. 1901 Hodonín
† 21. 7. 1985 Uherské Hradiště
 
Výtvarný pedagog, národopisný pracovník, teoretik kultury a umělecké výroby. K velkým zásluhám patří obnova lidové umělecké výroby v rámci výrobních družstev Ústavu lidové umělecké výroby. Působil na zlínské Škole umění. Vydal publikaci Minulost a přítomnost lidové výroby v Gottwaldovském kraji (1957).
 
21. 7. Mecnarowská Vlasta 85. výročí narození
  * 21. 7. 1930 Olomouc  
Herečka. V letech 1971–95 působila v Městském divadle Zlín, kde ztvárnila bezmála 90 rolí. Hrála i v několika filmech, např. v Rekviem pro panenku. Oceněna Cenou ředitele divadla v Městském divadle Zlín (2013).
 
22. 7. Jaroněk Vincenc 125. výročí narození
  * 22. 7. 1890 Vizovice  
Pracovník firmy Baťa, personalista. V roce 1918 byl pověřen zřízením přijímací kanceláře firmy Baťa, ze kterého se vyvinulo osobní oddělení. V roce 1925 dostal na starost výstavbu firemních bytů. Osobní oddělení vedl až do roku 1928, kdy převzal vedení papíren. Ty vedl až do roku 1933, kdy se opět vrátil do vedení osobního oddělení. Od roku 1923 pomáhal Tomáši Baťovi v kampaních při obecních volbách.
 
28. 7. Stavjaník Libor 50. výročí narození
  * 28. 7. 1965 Zlín  
Fotograf. Několik fotografických cyklů vzniklo z cest po jižní Evropě a USA. Jeho fotografie osobností byly publikovány v revuích BOX, Prostor Zlín, Host a jsou také součástí knih z nakladatelství Archa a Torst. Fotograficky dokumentoval průběh obnovy 21. budovy a budov 14 a 15 v baťovském areálu ve Zlíně.
 
31. 7. Gregar Aleš 70. výročí narození
  * 31. 7. 1945 Zlín  
Psycholog, ekonom, pedagog. Zabývá se personálním managementem, pracovními systémy a psychologií práce a organizace. Je prorektorem pro mezinárodní vztahy UTB ve Zlíně (od r. 2009). Je členem představenstva České asociace psychologů práce a organizace, členem Klubu personalistů, několika vědeckých a redakčních rad. Je autorem několika skript a monografií, článků a sborníkových příspěvků z oboru.
 
31. 7. Šuterová Otilie 75. výročí narození
  * 31. 7. 1940 Kroměříž  
Sochařka, výtvarnice. Realizuje plastiky a reliéfy často se zaměřením na sakrální tvorbu. Vytvořila např. reliéf svatého Vojtěcha pro otrokovický kostel.
 
1. 8. Jandík Stanislav 45. výročí úmrtí
  * 14. 5. 1902 Praha
† 1. 8. 1970 Praha
 
Redaktor, publicista, novinář, původním povoláním grafik. Byl redaktorem Baťových závodů. Je autorem sociologické reportáže Železní tovaryši (1938), reportáže Masaryk na Valašsku (1936) aj. Publikoval v časopisech Zlín a České slovo.
 

Srpen

5. 8. Pinkavová Hana 65. výročí narození
  * 5. 8. 1950 Frýdek-Místek  
Režisérka a scenáristka dokumentárních filmů, ve kterých objevuje zajímavé lidi s pozoruhodnými životními osudy. Za své dokumentární filmy získala řadu ocenění. Je autorkou námětů i scénářů filmů Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, Děti ze zkumavky, Jan Graubner a řady dalších.
 
10. 8. Prachař Ilja 10. výročí úmrtí
  * 30. 4. 1924 Zlín-Malenovice
† 10. 8. 2005 Praha
 
Herec, spisovatel, dramatik. Jako herec působil ve Zlíně, Ostravě a od roku 1959 byl členem Divadla na Vinohradech v Praze. Řada jeho her se vztahuje k rodnému kraji, veselohra Hádajú se o rozumné (1950), Zlatá srdce (1953), Domov je v nás (1956), Intermezzo (1957), Svět, kde se nežebrá (1960). Spolupracoval rovněž s Československou televizí na seriálu Tři chlapi v chalupě (1961–1962), Rozsudek vyneste sami (1962), Pláň (1965) aj.
 
10. 8. Švecová Renata 70. výročí narození
  * 10. 8. 1945 Zlín  
Grafička, textilní výtvarnice. Zabývá se propagační, průmyslovou a počítačovou grafikou.
 
11. 8. Voštová Irena 75. výročí narození
  * 11. 8. 1940 Zlín  
Pedagožka, nakladatelka. Vydává průvodce Moravou a Slezskem, věnuje se též vydávání knih česko-amerických spisovatelů a v minulosti perzekuovaných autorů. Je autorkou textů v publikacích o Slavičíně, Hvozdné, Provodově, Luhačovicích a editorkou publikací o Kaňovicích, Františku Peňázovi a Vladimíru Karfíkovi.
 
16. 8. Vavruša Theodor 135. výročí narození
  * 16. 8. 1880 Zlín-Kudlov
† 25. 3. 1948 Zlín
 
Kněz, duchovní správce Zlína. Studoval filosofii a teologii v Římě, kde získal doktorát. V roce 1926 se stal farářem ve Zlíně. V roce 1936 byl papežem Piem XI. jmenován papežským komořím.
 
18. 8. Čajánek Petr 40. výročí narození
  * 18. 8. 1975 Zlín  
Hokejista, reprezentant ČR. Získal zlatou medaili na MS (2000, 2001 a 2005), bronzovou medaili na ZOH v Turíně (2006), mistrovský titul extraligy ledního hokeje (2014). Byl zvolen nejúspěšnějším sportovcem Zlínského kraje (2001) a Sportovcem města Zlína (2001, 2005).
 
23. 8. Baťa Jan Antonín 50. výročí úmrtí
  * 7. 3. 1898 Uherské Hradiště
† 23. 8. 1965 Sao Paulo (Brazílie)
 
Podnikatel. Nevlastní bratr Tomáše Bati. Po jeho tragické smrti v roce 1932 se ujal řízení celého závodu. V červnu 1939 odešel do exilu do USA a v roce 1941 do Brazílie. Je autorem publikací Spolupráce (1936), Za obchodem kolem světa (1937), Budujme stát pro 40 000 000 lidí (1937) a jiných.
 
24. 8. Šuba Karel 35. výročí úmrtí
  * 4. 5. 1908 Brno
† 24. 8. 1980 Zlín
 
Technik, redaktor, publicista. Byl zaměstnán u firmy Baťa. Stal se dopisovatelem Technického týdeníku a šéfredaktorem časopisu Rádce (1940–48).
 
25. 8. Gajzler Matouš 120. výročí narození
  * 25. 8. 1895 Zlín
† 11. 9. 1944
 
Zaměstnanec firmy Baťa, odborník na kůže. Nejprve pracoval v sekací dílně, kde se propracoval k funkci mistra a nadmistra. Poté byl přeložen do nákupu kůží. Stal se vedoucím nákupu v zahraničních továrnách. Po návratu do Zlína pracoval jako skupinář v nákupu kůží.
 
25. 8. Sedláková Radomíra 65. výročí narození
  * 25. 8. 1950 Zlín  
Architektka, vysokoškolská pedagožka. Pracovala ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, v Národní galerii a přednášela na Technické univerzitě v Liberci dějiny architektury. V letech 1978–95 psala recenze o zajímavých stavbách pro Mladou frontu, publikuje v odborných časopisech. Připravila několik výstav o architektuře. V roce 2009 připravila výstavu Fenomén Baťa v Národní galerii a Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.
 
26. 8. Neuwirt František 120. výročí narození
  * 26. 8. 1895 Zlín-Malenovice
† 15. 8. 1957 Dobříš
 
Lékař – stomatolog. V letech 1945–1957 přednosta II. stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeden ze zakladatelů moderního zubního lékařství. Zabýval se záchovnou stomatologií. Autor knih Stomatologie a Choroby úst.
 
26. 8. Schmidtová Natalie 120. výročí narození
  * 26. 8. 1895 Rusko
† 3. 3. 1981 Rozsochy u Bystřice nad Pernštejnem
 
Malířka. V letech 1938–1946 žila ve Zlíně. Je významnou představitelkou primitivistické školy v malířství. Její díla jsou zastoupena jak v soukromých, tak veřejných sbírkách po celém světě.
 
27. 8. Daťka Vladimír 70. výročí narození
  * 27. 8. 1945  
Primátor, chemický inženýr. Pracoval v oblasti marketingu. Primátor města Zlína od 6. 12. 1994 do 27. 11. 1998. Za jeho působení se zlepšila informovanost občanů o záležitostech města, začal se vydávat informační měsíčník Magazín Zlín, zahájila výuku Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati (1995). V letech 1998–2002 byl členem zastupitelstva města Zlína.
 
27. 8. Huspenina Antonín 15. výročí úmrtí
  * 28. 3. 1919 Kunovice
† 27. 8. 2000 Zlín
 
Obchodní příručí, úředník, v letech 1964–1970 předseda Městského národního výboru Gottwaldov. Za jeho působení navázalo město první partnerské vztahy s italským Sesto San Giovanni (1966) a s francouzským Romans (1967). Bylo dokončeno zastřešení zimního stadionu (1964), dokončena nová budova Divadla pracujících (1967) a začala výstavba sídliště Jižní Svahy (1968).
 
29. 8. Kuraš Mečislav 110. výročí narození
  * 29. 8. 1905 Prostějov
† 24. 7. 1964 Olomouc
 
Chemik, vědecký pracovník. Ve Zlíně působil od roku 1935 u firmy Baťa, od roku 1938 jako vedoucí Studijního ústavu. Jeho práce jsou převážně z oboru analytické chemie.
 

Září

2. 9. Konvička Vladimír 115. výročí narození
  * 2. 9. 1900 Dubňany
† 10. 9. 1971 Brno
 
Pedagog. Působil na měšťanských školách ve Zlíně (1929–1935) a Otrokovicích (1935–1945). Psal, publikoval a vydával studie, články i knihy týkající se vlastivědy, českého pravopisu, matematiky a především kreslení. Více než třicet let byl členem Pěveckého sdružení moravských učitelů.
 
6. 9. Šimek Lubomír 80. výročí narození
  * 6. 9. 1935  
Chemik, vysokoškolský pedagog. Autor skript z oboru fyzikální chemie. Působí na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
9. 9. Grygera Vlastimil 100. výročí narození
  * 9. 9. 1915 Uherský Ostroh
† 20. 7. 1976 Zlín
 
Odbojář, člen Obrany národa, příslušník britské armády a armádního sboru SSSR.
 
12. 9. Hanák Antonín 80. výročí úmrtí
  * 8. 4. 1889 Pačlavice
† 12. 9. 1935 Zlín
 
Lékař – fyziolog. Byl profesorem univerzity v Bratislavě a Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem učebnic pro lékaře a mediky. V letech 1930–1935 byl přednostou Fyziologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
 
13. 9. Serafini Dietrichs 60. výročí úmrtí
  * cca 1919 (Itálie)
† 13. 9. 1955 Zlín
 
Italský motocyklový závodník. Tragicky zemřel při 1. etapě motocyklového závodu Šestidenní, který se konal ve Zlíně v roce 1955. Této soutěže se zúčastnil již v roce 1953. Ve Zlíně na náměstí Míru je umístěna pamětní deska.
 
14. 9. Cekota Raoul 10. výročí úmrtí
  * 30. 12. 1936 Buenos Aires (Argentina)
† 14. 9. 2005 Zlín
 
Fotograf, dokumentarista společenských a kulturních událostí Zlínska. Působil řadu let jako vedoucí fotoateliéru ve Vizovicích.
 
14. 9. Dalík Jiří 95. výročí narození
  * 14. 9. 1920 Praha
† 11. 1. 2008 Praha
 
Herec, režisér, autor divadelních her, publicista. Ve Zlíně působil v letech 1947–52, od roku 1949 jako ředitel. Ředitelskou funkci zastával i ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v sezoně 1951/52. Poté působil např. v Ostravě, Karlových Varech, Plzni a od roku 1963 v pražských divadlech.
 
14. 9. Kousal Josef 35. výročí úmrtí
  * 21. 2. 1902 Praha
† 14. 9. 1980 Zlín
 
Malíř, grafik, spoluzakladatel zlínské Školy umění. Do Zlína přišel z Prahy v roce 1939 a vedl zde obor propagační grafiky, později působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Pro jeho tvorbu jsou charakteristické portréty a květinová zátiší.
 
17. 9. Hadobáš František 90. výročí narození
20. výročí úmrtí
  * 17. 9. 1925 Zlín
† 1995
 
Chemik, vědecký pracovník. Pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. Napsal několik studií a je spoluautorem knihy Polyesterová vlákna.
 
19. 9. Škapa František 30. výročí úmrtí
  * 18. 12. 1913 Morávka
† 19. 9. 1985 Zlín
 
Režisér, kameraman, pedagog. V letech 1939–1945 byl učitelem na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně, poté odešel do filmového studia. Natáčel zejména snímky školní a populárně-vědecké.
 
20. 9. Zápeca Karel 40. výročí úmrtí
  * 21. 7. 1893 Luhačovice
† 20. 9. 1975 Zlín
 
Spisovatel, malíř, grafik, středoškolský profesor, ruský legionář. Vydal sbírku črt Luhačovické obrázky (1930), trilogii Jedenáct let na Sibiři (1930, 1934, 1935), Cesta po řece Léně k Severnímu moři. Do roku 1941 vydával měsíčník Umělecký salon.
 
22. 9. Vojáček Kašpar Ignác 225. výročí narození
  * 22. 9. 1790 Zlín-Malenovice
† 11. 7. 1876 Nimnica (Slovensko)
 
Sběratel valašských lidových písní. Vydal Wčelařský katechysmus (1860) a Základní knihy aneb Sepsání pravidel, které řád literátský ... má (1873). Otec Hynka Vojáčka, hudebního skladatele.
 
23. 9. Prošek Pavel 75. výročí narození
  * 23. 9. 1940 Zlín  
Klimatolog. Duchovní otec první české vědecké polární stanice v Antarktidě. Zaměřuje se na geomorfologické a glaciální procesy polárních regionů. Je členem České komise pro Antarktidu (od r. 2005) a garantem přijetí ČR do European Polard Board. V letech 1985–90 se zúčastnil tří vědeckých expedic na Špicberky a v letech 1994–2007 devíti výprav do Antarktidy.
 
25. 9. Řehák Ivan 65. výročí narození
  * 25. 9. 1950 Olomouc  
Herec Městského divadla Zlín. Působil také v Ostravě a Pardubicích. Hraje ve filmech a televizních inscenacích. Hlavní role např. v muzikálu Oklahoma, Jak se vám líbí, Misantrop.
 
26. 9. Forejtník Emil 20. výročí úmrtí
  * 5. 1. 1907 Klobouky u Brna
† 26. 9. 1995 Zlín
 
Pilot Baťových závodů. Držitel Křišťálového poháru České letecké federace. Byl prvním Čechem, který v 30. letech absolvoval nejdelší čs. dálkový let třemi světadíly ze Zlína do jižní Afriky. Autor knihy Letadlem ze Zlína do Kapského města (1936).
 
27. 9. Třetina František 95. výročí narození
  * 27. 9. 1920 Kostice
† 10. 3. 1999
 
Skladatel lidových písní, zpěvák, básník, spisovatel. Zakládající člen Slováckého krúžku ve Zlíně, ze kterého později vznikl soubor Vonica.
 

Říjen

1. 10. Navrátilová Anežka 80. výročí narození
  * 1. 10. 1935 Tištín
† 8. 12. 1998 Zlín
 
Režisérka, výtvarnice kostýmů, autorka divadelních adaptací, pedagožka. Nositelka Ceny města Zlína (1994) za více než pětadvacetiletou práci s dětmi a mládeží v oblasti amatérského divadla.
 
1. 10. Sousedík Miloslav J. 105. výročí narození
  * 1. 10. 1910 Slušovice
† 21. 2. 2003 Zlín
 
Romanopisec, básník, dramatik. Působil jako učitel ve Zlíně. Psal pohádkové hry, scénky a verše pro děti. Do Lukova je situován román Dvorec u jezera (1947). Je nositelem Ceny města Zlína (1998).
 
3. 10. Štýbrová Miroslava 60. výročí narození
  * 3. 10. 1955  
Historička, muzejnice, pedagožka. Kurátorka sbírek obuvi Obuvnického muzea ve Zlíně. Zaměřuje se na dějiny obuvnictví a historii firmy Baťa. Je autorkou oborných článků ve sbornících a knihy Boty, botky, botičky (2009) z edice Dějiny odívání.
 
4. 10. Koutník Tomáš 65. výročí narození
  * 4. 10. 1950 Olomouc  
Dirigent, pedagog pro obor dirigování. V letech 2000–2004 šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Získal 1. cenu na Mezinárodní dirigentské soutěži v Besanconu v roce 1977. V roce 2004 byl jmenován docentem na Hudební akademii múzických umění v Praze, kde působí jako pedagog.
 
6. 10. Malotová Emílie 5. výročí úmrtí
  * 31. 12. 1901
† 6. 10. 2010 Zlín
 
Bývalá spolumajitelka a zakladatelka cukrárny a kavárny u Malotů (1933).
 
6. 10. Šebesta Milan 70. výročí narození
  * 6. 10. 1945 Brumov-Bilnice  
Animátor, režisér, pedagog. Vystudoval propagační grafiku a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. V roce 1968 nastoupil do ateliéru k Hermíně Týrlové. Začínal jako animátor filmů režisérů Ludvíka Kadlečka a Jana Dudeška, v 80. letech animoval dva filmy H. Týrlové kombinující loutku a člověka. Od 80. let se věnuje i režii, např. dva díly večerníčku Pat a Mat, či večerníček Krysáci.
 
7. 10. Andrlík Antonín 105. výročí narození
  * 7. 10. 1910 Kostelec u Holešova
† 6. 9. 1998 Zlín
 
Středoškolský profesor. Ve Zlíně působil od roku 1960, kdy přišel vyučovat na jazykovou školu český, německý a ruský jazyk. O svých poznatcích a zkušenostech psal do odborných časopisů, např. Cizí jazyk ve škole nebo Zpravodaj jazykových škol v ČSSR. Zajímal se o regionální dějiny Holešovska.
 
7. 10. Gajdoš Rudolf 40. výročí úmrtí
  * 26. 1. 1908 Měřín
† 7. 10. 1975 Mikulov
 
Malíř. Od roku 1936 se ve Zlíně podílel na vzniku a organizaci Zlínských salonů a v letech 1939–1946 působil jako pedagog Průmyslové školy ve Zlíně.
 
7. 10. Hájek Miloslav 20. výročí úmrtí
  * 2. 12. 1923 Brno
† 7. 10. 1995 Zlín
 
Bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické. Působil jako farář v Jimramově a ve Zlíně. Je autorem řady teologických prací a článků. Pracoval na ekumenickém překladu Nového zákona. V roce 1983 vydal knihu Vím, komu jsem věřil.
 
8. 10. Hejcman Ivo 65. výročí narození
  * 8. 10. 1950 Prostějov  
Animátor, režisér, výtvarník, pedagog. Od roku 1990 pracuje pro různá filmová studia v České republice i v jiných zemích. Autor řady animovaných večerníčků, např. Bob a Bobek. V roce 2002 získal Cenu diváků na MFF pro děti a mládež ve Zlíně, 2003 Cenu diváků na Mezinárodním festivalu animovaných filmů AniFest v Třeboni. Působil na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně (1995-2012), nyní působí na Fakultě multumediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
12. 10. Bartoš Antonín 105. výročí narození
  * 12. 10. 1910 Lanžhot
† 13. 12. 1998 New York (USA)
 
Voják, parašutista. V roce 1942 byl velitelem paraskupiny Clay-Eva. Za tuto odbojovou činnost mu byl udělen britský Military Cross (nejvyšší britské vyznamenání, které je možno udělit cizinci). V roce 1946 byl zvolen do parlamentu za Národně socialistickou mládež za Zlínský kraj. Po únoru 1948 byl zatčen, avšak z vězení se mu podařilo uprchnout za hranice. Od roku 1952 žil s rodinou v USA.
 
14. 10. Kábrt Josef 95. výročí narození
  * 14. 10. 1920 Lomnice nad Popelkou
† 7. 2. 1989 Praha
 
Malíř, grafik, výtvarník a režisér animovaných filmů. Pracoval v ateliéru trikových filmů ve Zlíně. V jeho filmech dominuje satira, groteska a nadsázka. Některé jeho filmy byly oceněny na mezinárodních filmových festivalech v Karlových Varech, Montevideu a Locarnu ve Švýcarsku.
 
17. 10. Cekota Antonín 20. výročí úmrtí
  * 13. 1. 1899 Napajedla
† 17. 10. 1995 Kanada
 
Byl redaktorem, vedoucím časopiseckého vydavatelství firmy Baťa ve Zlíně a později působil u této firmy v Kanadě. Vydal např. Boj o domov (1944), Baťa : myšlenky, činy, život a práce (1929), Do nové práce (1927), Zlín : město životní aktivity (1935), Lidé a noviny (1932) a Geniální podnikatel Tomáš Baťa (1981).
 
17. 10. Mikuláštík Milan 70. výročí narození
  * 17. 10. 1945  
Vysokoškolský pedagog, přednáší a publikuje v oboru manažerská psychologie, interpersonální komunikace v řízení a tvořivost v pracovním procesu manažerů i jejich podřízených. Od roku 1993 působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, v letech 2001–03 proděkanem pro prezenční formu studia, od r. 2005 je docentem Ústavu managementu. Člen Českomoravské psychologické společnosti a České asociace psychologů práce a organizace. Autor knih z oboru psychologie a komunikace.
 
18. 10. Bílý František 95. výročí úmrtí
  * 8. 11. 1854 Brno
† 18. 10. 1920 Praha
 
Literární kritik, historik, pedagog, osvětový pracovník, jazykovědec. Spolupracovník Františka Bartoše, přepracoval jeho Malou Slovesnost. Působil v Přerově.
 
20. 10. Šnábl František 85. výročí narození
  * 20. 10. 1930 Zlín
† 8. 12. 2008 Zlín
 
Herec. Ve zlínském divadle nastudoval 67 rolí. Naposledy v roce 2006 v inscenaci Zkrocení zlé ženy ztvárnil postavu Vincentia. Působil též v Brně, Jihlavě, v Hradci Králové i jinde.
 
20. 10. Včelař Ladislav 85. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 20. 10. 1930 Zlín
† 20. 11. 2005 Zlín
 
Malíř, grafik, autor plakátů. Podílel se na výtvarném řešení výstav i grafických úpravách knih. V letech 1992–1997 působil jako výtvarník v Městském divadle Zlín.
 
23. 10. Klíma Miroslav 85. výročí narození
  * 23. 10. 1930 Zlín  
Výtvarník, průmyslový designér, sochař, výtvarný pedagog. Je autorem designu četných výrobků (mj. interiérů letadel L 410 nebo vozu Tatra 613). Získal řadu ocenění, např. Vynikající výrobek roku 1972 (elektronový mikroskop).
 
25. 10. Řezníček Jiří 100. výročí narození
  * 25. 10. 1915 Jasenná
† 1. 6. 1957 Zlín
 
Voják, plukovník letectva. V mládí pracoval jako dělník u firmy Baťa ve Zlíně. Absolvoval vojenskou školu v Olomouci a za 2. světové války působil jako stíhací pilot ve Francii, později ve Velké Británii. Utrpěl těžké zranění při Slovenském národním povstání v roce 1944. Obdržel řadu uznání a vyznamenání. Po válce se vrátil zpět do Zlína.
 
25. 10. Svatopluk T. 115. výročí narození
  * 25. 10. 1900 Hodslavice
† 30. 12. 1972 Zlín
 
Romanopisec, publicista, malíř a grafik. Reklamní kreslíř firmy Baťa. Z tohoto období čerpal námět pro svůj román Botostroj (1933). Osudy prodavačů obuvi v letech krize zachytil v románu Andělé úspěchu (1937). V roce 1953 vydal volné pokračování Botostroje pod názvem Bez šéfa. V letech 1947–1950 působil jako redaktor závodního časopisu Tep nového Zlína.
 
26. 10. Babička Hynek 160. výročí narození
135. výročí úmrtí
  * 26. 10. 1855 Blatec
† 22. 3. 1880 Zlín
 
Publicista, literární a hudební kritik. Přispíval do časopisů Koleda, Našinec a Slovanských listů.
 
27. 10. Zeman Josef 15. výročí úmrtí
  * 12. 1. 1928 Jilemnice
† 27. 10. 2000
 
Výtvarník, sochař, režisér animovaných filmů. Ve zlínském filmovém studiu spolupracoval s Karlem Zemanem na filmu Cesta do pravěku. Režíroval okolo šedesáti večerníčků.
 
28. 10. Lukavská Eva 65. výročí narození
  * 28. 10. 1950 Zlín  
Překladatelka, vysokoškolská pedagožka, romanistka, hispanistka. Přednáší dějiny španělské literatury a hispanoamerické literatury na Ústavu románských jazyků a literatur na Masarykově univerzitě v Brně. Publikuje v odborném tisku, přednáší v zahraničí (Španělsko).
 
28. 10. Pluskal Svatopluk 85. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 28. 10. 1930 Zlín
† 29. 5. 2005 Ústí nad Labem
 
Fotbalista, člen československé fotbalové reprezentace, trenér. Člen stříbrného týmu na MS 1962 v Chile a bronzového na ME 1960. Člen výběru světa (1963) a výběru Evropy (1964). V roce 1997 získal cenu Václava Jíry za celoživotní přínos fotbalu.
 
29. 10. Kotrbová Marie 85. výročí narození
  * 29. 10. 1930 Zlín
† 9. 9. 2013
 
Výtvarnice, keramička. Věnovala se volné plastice, kresbě a designu. Inspiraci čerpala v přírodě. Realizace jejích studentských děl byly součástí československé expozice na výstavě EXPO v Bruselu a dodnes je najdeme jako výzdobu lázní Luhačovice, tzv. Bruselskou fontánu. Působila v Praze.
 
30. 10. Pitínský Jan Antonín 60. výročí narození
  * 30. 10. 1955 Zlín  
Literát, scénárista, dramatik, divadelní režisér, herec. Původním povoláním knihovník. V roce 1995 byla provedena v Městském divadle Zlín inscenace jeho přepisu Felliniho filmu pod názvem Osm a půl (a půl), dále zde režíroval inscenace Její pastorkyňa (1996), Proces (1997), Dialogy Karmelitek, Třináct písní (2000), Hotel Viktoria (2003), Smrt Hippodamie (2006), Rok na vsi (2009). V roce 1996 vyšel knižně soubor tří jeho divadelních her Ananas, Park, Pokojíček (Tři hry z doby rozvratu). Jako režisér hostuje v Divadle Na zábradlí, v brněnském HaDivadle, v Dejvickém divadle, v Národním divadle v Praze, ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti atd. Žije v Luhačovicích. V roce 2010 převzal ve Zlíně Ocenění primátora.
 

Listopad

3. 11. Zeman Karel 105. výročí narození
  * 3. 11. 1910 Ostroměř
† 5. 4. 1989 Zlín
 
Filmový režisér, výtvarník, scenárista. Jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu. Největší ohlas získaly jeho filmy kombinující živé herce a reálné interiéry či exteriéry s trikovými záběry, jako dnes již legendární Cesta do pravěku (za spolupráce s J. Augustou a Z. Burianem), Vynález zkázy, Baron Prášil, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď a Na kometě. Úspěšné byly také animované filmy Vánoční sen, Inspirace, Podkova pro štěstí, Král Lávra, Pohádky tisíce a jedné noci a další.
 
4. 11. Ševčík Jiří 75. výročí narození
  * 4. 11. 1940 Zlín  
Hudebník, publicista. Ve své knize Od Jazztetu k Jazztetu aneb vzpomínky zlínského muzikanta Jirky Ševčíka (1998) vzpomíná na hudební život v sedmdesátých letech v tehdejším Gottwaldově, na spolupráci s mimem Borisem Hybnerem, muzikantem Felixem Slováčkem a řadou dalších.
 
5. 11. Cekota Vojtěch 85. výročí narození
  * 5. 11. 1930 Zlín  
Archivář, vysokoškolský pedagog, spisovatel. V letech 1963–1992 byl ředitelem Státního okresního archivu v Přerově. Je autorem např. Přehledu pramenů k dějinám školství na Moravě v okresních archivech a Sborníku k dějinám moravského školství.
 
6. 11. Wicherek Jaroslav 85. výročí narození
  * 6. 11. 1930 Zlín  
Historik, vysokoškolský pedagog. Působil v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde se zabýval českými dějinami 19. a 20. století a regionálními dějinami Zlínska (vývojem školství a zdravotnictví). Publikační činnost.
 
8. 11. Nikl Petr 55. výročí narození
  * 8. 11. 1960 Zlín  
Malíř, grafik, scénograf, loutkoherec, tvůrce instalací, básník, spisovatel, hudebník, performer. Jeho výtvarná činnost byla oceněna Cenou Jindřicha Chalupeckého (1995). Je autorem absurdních pohádek a dětských leporelových her. V roce 1986 sestavil jako spoluautor výběr poezie ze samizdatových almanachů Mehedaha 1985–90 Zpěvy a básně. Je členem divadelního sdružení Mehedaha. V roce 2008 získal za knihu Záhádky hlavní Cenu Magnesia Litera a současně tato kniha získala i Literu pro děti a mládež.
 
11. 11. Schenner Ferdinand 140. výročí narození
75. výročí úmrtí
  * 11. 11. 1875 Brno
† 8. 9. 1940 Zlín
 
Biskup německé evangelické církve v Brně, polyglot, hudební skladatel. V době nacismu zachránil řadu židovských životů vystavováním náhradních dokladů.
 
13. 11. Nováček Vnislav 65. výročí narození
  * 13. 11. 1950  
Vysokoškolský pedagog. Autor učebních textů. V letech 2002–2007 byl děkanem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, členem vědecké rady fakulty, od roku 2008 proděkanem pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání. Práce z oboru.
 
17. 11. Vlček Theodor 110. výročí narození
  * 17. 11. 1905 Březová u Opavy
† 1. 1. 1963 Zlín
 
Oční lékař. V roce 1946 prosadil samostatný obor očního lékařství v Baťově nemocnici ve Zlíně a stal se primářem tohoto oddělení. Zaváděl nové metody operativní léčby očních chorob.
 
18. 11. Lhotský Alois 25. výročí úmrtí
  * 1. 7. 1917 Velké Meziříčí
† 18. 11. 1990 Zlín
 
Kulturní pracovník. V letech 1956–1970 byl ředitelem zlínského divadla. Za jeho působení vzniklo Divadélko v klubu a v roce 1967 byla otevřena nová divadelní budova. Po nuceném odchodu z funkce v roce 1970 vykonával dělnická povolání a věnoval se ochotnickému divadlu. V roce 1989 byl osobně i profesně rehabilitován a stal se poradcem ředitele Městského divadla Zlín.
 
21. 11. Lamper Jan 85. výročí narození
  * 21. 11. 1930 Zlín
† 29. 9. 2011 Zlín
 
Ekonom, marketingový analytik. Od roku 1995 kronikář města Zlína, zabýval se především vyhledáváním informací o zlínské historii. Podílel se na obnovení skautingu ve Zlíně-Malenovicích.
 
21. 11. Zátopek Emil 15. výročí úmrtí
  * 19. 9. 1922 Kopřivnice
† 21. 11. 2000 Praha
 
Sportovec, lehký atlet. Jako patnáctiletý nastoupil do firmy Baťa, kde zvítězil v tradičním běhu Zlínem v roce 1941, který se stal začátkem jeho sportovní kariéry. Ta trvala až do začátku roku 1958. Osmnáctkrát překonal světové rekordy na tratích od 5 km až po 15 mil a 30 km. Na olympijských hrách získal čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili na 5 a 10 km, v maratonu byl trojnásobným mistrem Evropy. V roce 1957 se zúčastnil zlínského běhu Přes valašské kotáry, v roce 1958 zvítězil na mezinárodním přespolním běhu ve španělském San Sebastianu. V roce 1975 mu jako prvnímu českému sportovci byla Mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO udělena Cena Pierra de Coubertina. V roce svých 75. narozenin zvítězil v anketě O nejlepšího sportovce století města Zlína (1997).
 
24. 11. Fischer Eduard 85. výročí narození
  * 24. 11. 1930 Praha
† 22. 2. 1993 Praha
 
Dirigent, pedagog. V letech 1957–1968 byl prvním dirigentem Filharmonie pracujících ve Zlíně. Získal 3. cenu na mezinárodní dirigentské soutěži ve Francii (1953).
 
24. 11. Preisner Pavel 45. výročí narození
  * 24. 11. 1970 Zlín  
Výtvarný pedagog, básník, ilustrátor. Je členem výtvarného romantického sdružení ROMAN. Je autorem několika básnických sbírek, např. Ulomili (1996), kterou si sám ilustroval, a spoluautorem básnické sbírky Hodina Hora (1998). V roce 2000 představil své obrazy v grafickém kabinetu zlínského zámku na výstavě Strašák v zelí rukuje. Některé jeho obrazy jsou součástí umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
 
25. 11. Holík Alois 30. výročí úmrtí
  * 12. 9. 1908 Březová
† 25. 11. 1985 Fryšták
 
Malíř, hudebník, zpěvák. Propagační pracovník firmy Baťa. Zpíval ve zlínském sboru Dvořák a slušovickém Hlaholu, hrál na housle a klavír. V roce 1989 byla ve Slušovicích uspořádána výstava jeho obrazů. Spolu s jeho dílem zde vystavovali i jeho synové Jiří (malíř a grafik) a Alois (sochař).
 
25. 11. Vyoral Mojmír 30. výročí úmrtí
  * 20. 7. 1921 Zlín
† 25. 11. 1985 Zlín
 
Publicista, překladatel, režisér, filmový dramaturg, hudební skladatel. Působil ve Zlíně a Ostravě.
 
26. 11. Škrobal Václav 95. výročí narození
10. výročí úmrtí
  * 26. 11. 1920 Vizovice
† 13. 8. 2005 Zlín
 
Lékař, zakladatel oddělení nukleární medicíny Baťovy nemocnice ve Zlíně, primář tohoto oddělení v letech 1971–1986. Nositel medaile Jana Evangelisty Purkyně.
 
28. 11. Hlava Jiří 70. výročí narození
  * 28. 11. 1945 Zlín  
Hudebník, trumpetista, pedagog. Působil v Tanečním a Jazzovém orchestru (později Big Bandu Radio Praha). Vítěz národní soutěže jazzových trumpetistů (1966), první místo v žebříčku evropských trumpetistů v anketě jazzových kritiků USA (1971). Natočil desítky skladeb na trubku a křídlovku. Působí v Big Bandu Felixe Slováčka a učí na ZUŠ v Turnově.
 
29. 11. Piáček Jindřich 65. výročí úmrtí
  * 15. 7. 1879 Březolupy
† 29. 11. 1950 Zlín
 
Učitel, osvětový pracovník, varhaník, sbormistr, dirigent. Založil dětský orchestr Malenovičtí cvrčci, stál při zrodu Slovácké filharmonie v Uherském Hradišti.
 

Prosinec

1. 12. Král Leopold 140. výročí narození
  * 1. 12. 1875 Uhersko u Vysokého Mýta
† 3. 4. 1951 Zlín
 
Lékař, zpěvák, publicista. Jeho poznatky z doby působení ve funkci lodního lékaře posloužily jako podklad jeho knih Ze služby lodního lékaře, Bombay a V zemi pagod.
 
1. 12. Papoušek Jan 90. výročí úmrtí
  * 18. 6. 1859 Blatnice
† 1. 12. 1925 Velký Dešov
 
Učitel, hudební skladatel, sbormistr, kapelník, sběratel lidových písní. Autor asi 400 skladeb. Organizátor hudebního života Zlína. Byl spolupracovníkem Františka Bartoše jako sběratel lidových písní.
 
2. 12. Stöhr Martin Josef 45. výročí narození
  * 2. 12. 1970 Zlín  
Básník, literární teoretik. Poezii publikuje časopisecky již od konce 80. let. Autor básnické sbírky Teď noci (1995), Hodina Hora (1998), Přechodná bydliště (2003). Je redaktorem časopisu Host, kde také publikuje. Publikuje též v časopisech Souvislosti, Proglas, Modrý květ a v Literárních novinách.
 
4. 12. Vojáček Hynek 190. výročí narození
  * 4. 12. 1825 Zlín
† 9. 2. 1916 Petrohrad (Rusko)
 
Hudební skladatel, pedagog. Část dětství strávil ve Zlíně, později ve Vsetíně. Složil kolem pěti set nejrůznějších skladeb, od humoresek přes pochody, mužské a ženské sbory, kantáty až po opery. Působil v Sedmihradsku, Vídni, Lvově a Petrohradě.
 
9. 12. Šťastný Jan 50. výročí narození
  * 9. 12. 1965 Zlín  
Filmový, divadelní a televizní herec. Od roku 1992 působí v Divadle na Vinohradech. Žije v Praze.
 
10. 12. Fischer Antonín 110. výročí úmrtí
  * 1841 Fryšták
† 10. 12. 1905
 
Stavitel. Po studiích ve Vídni praktikoval u architekta Baumgartnera. V období 1866–1905 působil ve Zlíně. Podílel se např. na přestavbě lukovského statku, stavbě vily Tusculum, novostavbě zámku Lešná, stavbě hrobky Seilernů, přestavbě kostela ve Zlíně atd.
 
11. 12. Lehovec Jiří 20. výročí úmrtí
  * 3. 1. 1909 Praha
† 11. 12. 1995 Praha
 
Filmový režisér, dokumentarista, vysokoškolský profesor. Do Zlína přišel na pozvání firmy Baťa v roce 1940. Natočil zde taneční scény pro film Rytmus. Jeho další díla tvoří významnou součást českého dokumentárního filmu, zvláště filmu o umění.
 
11. 12. Týrlová Hermína 115. výročí narození
  * 11. 12. 1900 Březové Hory
† 3. 5. 1993 Zlín
 
Výtvarnice, scenáristka a režisérka. Je považována za spoluzakladatelku českého animovaného filmu. Věnovala se zejména tvorbě pro děti. Natočila více než padesát animovaných filmů, v nichž dokázala originálním způsobem oživit různorodý netradiční materiál, např. textil, vlnu, korálky, vizovické pečivo.
 
16. 12. Handl Milan 5. výročí úmrtí
  * 27. 10. 1956 Zlín
† 16. 12. 2010 Zlín
 
Sochař, výtvarník. Podílel se na řadě výtvarných dekorací různých staveb. V posledních letech pracoval především v Lotyšsku na restaurování a výrobě vitrážových oken. Jeho díla jsou zastoupena ve velké části Evropy.
 
16. 12. Janíková Jana 55. výročí narození
  * 16. 12. 1960 Zlín  
Filmová dramaturgyně, scenáristka, režisérka, vysokoškolská pedagožka. Od roku 2000 působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Od r. 2009 je děkankou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Práce z oboru.
 
16. 12. Polišenský Josef 100. výročí narození
  * 16. 12. 1915 Prostějov
† 11. 1. 2001 Praha
 
Historik, komeniolog, polyglot, vysokoškolský pedagog. V roce 1937 studoval ve Zlíně městské knihy z registratury okresního soudu, tyto poznatky se staly podkladem pro dílo o ekonomickém a sociálním vývoji Zlína v 16.–18. století, nazvané Zlín v bouřích 17. století a jsou uplatněny také v knize Třicetiletá válka a evropská krize 17. století (1970).
 
17. 12. Hrabec Jaroslav 25. výročí úmrtí
  * 23. 2. 1923 Palkovice
† 17. 12. 1990
 
Malíř, grafik, pedagog. Vystudoval Státní průmyslovou školu ve Zlíně a působil jako pedagog na Uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a v Uherském Hradišti.
 
21. 12. Pásek Jan 100. výročí narození
  * 21. 12. 1915 Brno
† 10. 6. 1996 Zlín
 
Pedagog, vlastivědný autor, kronikář a autor řady prací o geologii a přírodě Zlínska. Je autorem sborníku Putování lesem od zimy do zimy. Publikoval v regionálním tisku. Působil na gymnáziu ve Zlíně.
 
24. 12. Hanzelka Jiří 95. výročí narození
  * 24. 12. 1920 Štramberk
† 15. 2. 2003 Praha
 
Cestovatel, spisovatel a publicista. Společník Miroslava Zikmunda, spoluautor cestopisných publikací o Africe, Jižní Americe a Asii. Je nositelem Ceny města Zlína (1999).
 
24. 12. Jecho Evžen 70. výročí narození
  * 24. 12. 1945 Zlín  
Grafický designér, sochař, básník, prozaik. Je autorem několika básnických sbírek a dále vydal mimo jiné Co život dal (1997), Za omyly se platí (1998), Osudové střetnutí (2000), Souznění duší (2005), Prolínání impulsů (2009).
 
25. 12. Kučera Kamil 105. výročí narození
  * 25. 12. 1910 Zábřeh-Ráječek
† 7. 6. 2002 Praha
 
Mikrobiolog. V letech 1948–49 vedl Ústav klinické patologie a obor patologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působil jako přednosta ústřední vyšetřovací laboratoře nemocnice ve Zlíně. Autor učebnic o mikrobiologii a práci v lékařské laboratoři.
 
25. 12. Strachota Jan 80. výročí narození
  * 25. 12. 1935 Zlín  
Meteorolog. Zabývá se radiolokační a družicovou meteorologií. Publikuje v odborných domácích i zahraničních časopisech.
 
25. 12. Surovík Josef 40. výročí narození
  * 25. 12. 1975 Třebíč  
Dirigent. Sbormistr dětského pěveckého sboru Cantica Zlín, smíšeného pěveckého sboru Dvořák Zlín a Sonet Vsetín, Cantica laetitia Zlín. Se sbory se účastní mezinárodních soutěží a vystoupení. Získal ocenění Cena Sbormistr-junior (2009) a Cenu primátora města Zlína (2014).
 
31. 12. Girstlová Olga 55. výročí narození
  * 31. 12. 1960 Zlín  
Podnikatelka, elektroinženýrka. Podniká v oblasti telekomunikací a výstavby nízkoenergetických domů. Získala ocenění Vynikající podnikatelka-manažerka České republiky (1995), byla zařazena mezi padesát Vedoucích podnikatelek světa (Monako, 1999). Je čestnou prezidentkou Moravské asociace podnikatelek a manažerek.
 
  Baroš Jan 50. výročí úmrtí
  * 8. 3. 1914 Lichnov
† 1965 Nový Zéland
 
Tiskař firmy Baťa, přispěvatel do novin. V roce 1936 byl firmou vyslán do Indie, kde vydával baťovské noviny Batanagar News. Pro firmu Baťa pracoval do roku 1948. Po roce 1948 podnikal na Novém Zélandě jako výrobce eloxovaného hliníku.
 
  Gabesam Alois 125. výročí narození
  * 1890 Držková
† 27. 10. 1942 Praha
 
Zaměstnanec firmy Baťa, pracovník exportního oddělení. Zřizoval prodejny v zahraničí, např. Dánsku, na Balkáně, v Egyptě, Indii a jiných zemích. Společně s p. Noskem vytvořil export do Austrálie, na Nový Zéland a do Rovníkové Afriky. Z cest po Orientu přispíval reportážemi do časopisu Sdělení. V r. 1927 se stal vedoucím exportního oddělení, zodpovídal i za vzorkové oddělení. V r. 1929 byl pověřen zřízením prodejen v USA. V letech 1932–40 byl ředitelem továrny v Chelmeku a polské prodejní sítě.
 
  Hanačík Ignác 255. výročí narození
  * 1760
† 5. 10. 1791 Zlín
 
Původním povoláním truhlář, později začal vyrábět varhany.
 
  Kosourová Marie 105. výročí narození
  * 1910 Znojmo
† 1996 Zlín
 
Pedagožka. Dlouholetá vedoucí zlínského oddílu Sokola, členka turistického kroužku, cvičitelka v Tělovýchovné jednotě, odboru zdravotní a tělesné výchovy. Režisérka Hana Pinkavová natočila u příležitosti jejích 80. narozenin dokumentární film Holky, vypnout prsa (1988).
 
  Lepík Jan 105. výročí narození
  * cca srpen 1910
† 29. 3. 1998 Zlín
 
Jeden z ředitelů firmy Baťa. Několik let žil ve Francii, kde budoval síť prodejen firmy. Na sklonku 30. let odešel na Slovensko, kde se podílel na vybudování továrny na výrobu celulózy a umělých vláken. Později pracoval v Průmyslových stavbách Gottwaldov.
 
  Masner Liboslav 45. výročí úmrtí
  * 21. 1. 1897
† 1970?
 
Koželuh. Od roku 1932 pracovník firmy Baťa. Zakladatel Výzkumného ústavu koželužského v Otrokovicích, průmyslové školy koželužské a spoluzakladatel odborných koželužských a kožařských časopisů. Je autorem knihy Úprava usní (1962). Ve Zlíně se podílel na vzniku Rotary Klubu.
 
  Navrátil Zdeněk 65. výročí narození
  * 1950  
Hudebník, komik, básník, kreslíř, moderátor. Autor sportovní hymny zlínského hokejového i fotbalového klubu. Byl členem několika amatérských i profesionálních hudebních skupin. Pracoval ve válcovně n. p. Svit. Autor písně Jožin z Bažin.
 
  Račanský František 35. výročí úmrtí
  * 19. 4. 1892 Louňovice
† 1980
 
Lékař, ortoped. Primář ortopedického oddělení (1929–47) Baťovy nemocnice. Autor Učebnice péče o nohu (1933).
 
  Rojt Václav 130. výročí narození
  * 1885 Domažlice
† 2. 7. 1941 Singapur
 
Pracoval pro Baťovy závody jako prodejce, ředitel prodeje a vedoucí exportu pro asijské trhy.
 
  Spurný Jaroslav 60. výročí narození
  * 1955 Kyjov  
Spisovatel, žurnalista a básník. V letech 1978–1983 žil ve Zlíně, kde spolupracoval na vydávání samizdatové literatury. Má podíl na vydávání časopisu Revolver Revue a patřil k zakladatelům časopisu Respekt. Autor knihy Česká kocovina (2002). V roce 2011 získal Cenu Ferdinanda Peroutky.
 
  Šmilauerová Eva 80. výročí narození
  * 1935 Zlín  
Archivářka. Autorka archivní terminologie, teoretických prací z moderní diplomatiky a regionálně historických prací. Krátce působila v Okresním archivu Chotěboř, poté v Okresním archivu Praha - západ, od r. 1960 jako ředitelka. V letech 1994–2005 působila ve Státním okresním archivu Nymburk, kde zpracovávala Archiv města Poděbrady. Od r. 2005 je čestnou členkou České archivní společnosti. Byla vyznamenána medailí Za zásluhy o české archivnictví (2010).
 
  Šťastný Vladimír 10. výročí úmrtí
  * 1. 10. 1912 Miletínek
† 2005 Nice (Francie)
 
Nákupce firmy Baťa. Pobýval v Africe, kde organizoval stavby sušáren kaučuku a tuto surovinu nakupoval pro firmu. Později žil ve Francii.
 
  Vaculíková Madla 90. výročí narození
  * listopad 1925 Spešov  
Spisovatelka, autorka dvou knih dopisů českému básníkovi a výtvarníkovi Jiřímu Kolářovi Drahý pane Kolář (1994 a 1999) a knihy Já jsem oves (2002). Manželka Ludvíka Vaculíka. Studovala ve Zlíně.
 
  Veselý František 95. výročí narození
30. výročí úmrtí
  * 1920 Zlín
† 1. 7. 1985 Zlín
 
Překladatel publikací z gumárenského, plastikářského a kožedělného oboru. Podílel se na překladech odborných slovníků Německo–český technický slovník nebo Francouzsko–český technický slovník. Jako překladatel spolupracoval s časopisem Plasty a kaučuk.
 

Poslední změna: 05.01.2023