Kalendárium 2020 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: filipkova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 514 (Mgr. Eva Filípková).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


 

Leden

2. 1. Slavíček Antonín Václav125. výročí narození
 * 2. 1. 1895 Rozseč, okr. Jihlava
† 27. 10. 1938 Zlín
 
Grafik, malíř, autor exlibris, ilustrátor. Vystudoval malířství a grafiku. Byl členem Výtvarného odboru Umělecké besedy. Ilustroval knihy z edice Dobré dílo a mnohé další. Byl autorem exlibris (např. pro Jakuba Demla), pohlednic a jiných užitých grafik. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách mnoha institucí.
 
5. 1. Bařinka Jaroslav 40. výročí úmrtí
 * 1. 8. 1909 Valašské Klobouky
† 5. 1. 1980 Zlín
 
Dramatik, režisér, folklorista, autor rozhlasových pořadů. Původním povoláním textilní výtvarník. Je autorem několika pohádkových her. Sbíral valašské slovesné památky a byl jimi inspirován. Působil ve Valašských Kloboukách.
 
5. 1. Janda Petr 45. výročí narození
 * 5. 1. 1975 Zlín 
Architekt, výtvarník. Absolvoval Fakultu architektury Českého vysokého učení technického v Praze (1993–2001) a Akademii výtvarných umění v Praze (1997–2003). Je autorem Památníku povodní v Otrokovicích (1998), Lazyhouse (2007) a spoluautorem Památníku obětem komunismu v Liberci (2006), který byl oceněn v mezinárodní soutěži jako nejlepší česká stavba z let 2005–2013. Od roku 2008 je členem České komory architektů, byl členem představenstva České komory architektů (2011–2014), předsedou pracovní skupiny pro propagaci architektury.
 
7. 1. Budínová Drahomíra 5. výročí úmrtí
 * 10. 6. 1922 Tvrdonice
† 7. 1. 2015
 
Operní pěvkyně, folkloristka, pedagožka. Založila dětský národopisný soubor Barvínek. Je nositelkou Ceny města Zlína (2005).
 
7. 1. Krajíček Oldřich František 65. výročí narození
 * 7. 1. 1955 Hvozdná 
Malíř, ilustrátor, sběratel. Je spoluzakladatelem a vedoucí osobností Volného výtvarného sdružení Valašský názor. Kromě malby valašské krajiny se věnuje grafice, pracuje se dřevem i kovem, ilustruje knihy. Organizuje např. pravidelné Hvozdenské salony. Žije ve Zlíně.
 
8. 1. Bařinka Jaroslav 5. výročí úmrtí
 * 9. 8. 1949 Vsetín
† 8. 1. 2015 Zlín
 
Režisér, kameraman, dokumentarista. Pracoval v trikovém studiu Karla Zemana ve filmových ateliérech ve Zlíně, kde působil i jako dramaturg a režisér. Spolupracoval s brněnským, pražským i ostravským televizním studiem. Byl autorem cyklu filmových fejetonů Sladké hrátky říše sběratelek a dokumentu Dušan Samko Jurkovič.
 
8. 1. Brada Ladislav 30. výročí úmrtí
 * 1. 7. 1896 Hulín
† 8. 1. 1990 Zlín
 
Agronom. Zasloužil se o založení a rozvoj Výzkumné stanice travinářské v Rožnově pod Radhoštěm. Působil v Jednotném zemědělském družstvu Vizovice (1961–1963).
 
9. 1. Svoboda Aleš 10. výročí úmrtí
 * 2. 4. 1941 Zlín
† 9. 1. 2010 Opava
 
Lingvista, anglista, překladatel, pedagog. Zabýval se syntaxí na základě srovnání angličtiny, češtiny a dalších jazyků. Působil jako lektor češtiny na londýnské univerzitě (1973–1975), na Pedagogické fakultě (1984–1994) a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a vedl Ústav cizích jazyků na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (1994–2003).
 
16. 1. Schneider Jaromír 80. výročí narození
 * 16. 1. 1940 Zlín 
Politik, hudebník, projektant. Dlouholetý vedoucí zlínského Dechového orchestru mladých. V období 10. 1. 1991 – 6. 12. 1994 primátor města Zlína. Za dobu jeho působení v čele města se části některých čtvrtí a průmyslového areálu staly památkovou zónou, náměstí Míru bylo nově vydlážděno, byly zřízeny tzv. úřadovny v městských částech a byla poprvé udělena Cena města Zlína. Byl členem vlády České republiky jako ministr hospodářství a posléze jako ministr pro rozvoj regionů, měst a obcí (1996–1997).
 
18. 1. Vytrhlík Josef100. výročí narození
 * 18. 1. 1920 Krumvíř
† 2. 11. 1994 Zlín
 
Předseda MěNV Gottwaldov. V čele města stál v období 17. 12. 1970 – 17. 4. 1978. Byl vyučený obuvník, pracoval u firmy Baťa, později jako technik v n. p. Svit. V době jeho působení v čele města pokračovala výstavba Jižních Svahů, byla otevřena 13. základní škola, stavěly se byty na Podhoří, Kútech a ulici Přílucká, byl otevřen Dům zeleniny, první ze tří velkých obchodních domů na Dlouhé a Sportovní hala. Po ukončení funkce předsedy MěNV byl zaměstnán na Okresním národním výboru.
 
20. 1. Nikl František 85. výročí narození
15. výročí úmrtí
 * 20. 1. 1935 Vracov
† 9. 4. 2005 Zlín
 
Grafik, malíř, pedagog. Působil ve Zlíně na Katedře tvarování strojů a nástrojů při Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v Uherském Hradišti. Držitel Ceny města Zlína za rok 2004 (2005).
 
22. 1. Franta Ivan 45. výročí úmrtí
 * 21. 8. 1904 Vysoké Mýto
† 22. 1. 1975 Praha
 
Chemik, technolog. Pracoval u firmy Baťa jako ředitel podniku Fatra Napajedla. Byl prvním ředitelem Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov. Od roku 1955 byl profesorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
 
22. 1. Husek Jožka100. výročí narození
 * 22. 1. 1920 Prušánky 
Publicista, spisovatel. Publikuje v regionálním tisku. Autor knihy Baťovec Jan Trecha (1992) a dalších. Knihu, věnovanou obětem komunistické perzekuce, vydal v roce 1997 pod názvem Za vlády vrahů, Československý gulag.
 
23. 1. Škapa Ivan 30. výročí úmrtí
 * 25. 11. 1949 Zlín
† 23. 1. 1990 Praha
 
Filmový a rozhlasový scénárista, dramaturg. Byl externím pedagogem na Střední filmové škole v Čimelicích a dramaturgem Filmového studia Barrandov. Je autorem mnoha filmových recenzí, pohádek a textů k dětským omalovánkám.
 
26. 1. Klos Elmar110. výročí narození
 * 26. 1. 1910 Brno
† 19. 7. 1993 Praha
 
Filmový režisér, scenárista, dramaturg. V roce 1935 založil u firmy Baťa studio reklamních, dokumentárních, školních a animovaných filmů. Nositel ceny Americké filmové akademie Oscar za film Obchod na Korze (1966, režie spolu s Jánem Kadárem).
 
26. 1. Kubeša Arnošt115. výročí narození
 * 26. 1. 1905 Vidče
† 15. 12. 1993 Valašské Meziříčí
 
Folklorista, etnograf, pedagog. Vystudoval zeměpis a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1923–1928) a absolvoval rigorózní zkoušku z národopisu a archeologie. Jako učitel působil v Kunovicích, Praze, Hranicích, Banské Bystrici, Košicích, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Vysokém Mýtě ad. Zabýval se zbojnictvím a sběrem lidových písní, zejména na Valašsku. Působil v Krajském muzeu v Gottwaldově (1953–1960), od roku 1956 jako správce muzea v Rožnově pod Radhoštěm, poté jako ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (1961–1965). Jako odborný poradce spolupracoval na filmech a televizních pořadech, např. Advent a Úsměvy Valašského Slavína. Stál u založení Valašského krúžku a dalších krúžků v různých valašských městech a obcích.
 
27. 1. Pala Josef 70. výročí narození
 * 27. 1. 1950 Zlín 
Publicista, redaktor Katolického týdeníku, ve své publicistické činnosti věnuje velkou pozornost Zlínsku. Vydal historicko-vlastivědné publikace o Jaroslavicích, Provodově, Štípě, Svatém Hostýnu, Trnavě, Vizovicích a Jasenné.
 
27. 1. Sabadasz Jan 10. výročí úmrtí
 * 13. 1. 1929
† 27. 1. 2010
 
Výtvarník, keramik, publicista, malíř. Zajímal se o východní filozofii a jógu. Uplatňoval poznatky ze svých cest po evropských a asijských zemích i po Africe. Jeho život podstatně ovlivnila především cesta do Indie.
 
27. 1. Stuchlík Stanislav 75. výročí narození
 * 27. 1. 1945 Zlín 
Archeolog, pedagog. Zaměřuje se na dobu bronzovou ve střední Evropě a pohřební ritus v pravěku. Působí na brněnském pracovišti Archeologického ústavu Akademie věd ČR a na Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
 
28. 1. Ošťádal Bohuslav 80. výročí narození
 * 28. 1. 1940 Zlín 
Lékař – fyziolog a kardiolog. Zaměřuje se na experimentální vývojovou kardiologii. Členem řady českých vědeckých rad a mezinárodních organizací, autor odborných publikací. Nositel řady ocenění, např. Laufbergerova medaile České fyziologické společnosti (1995), Medaile Jana Evangelisty Purkyně Akademie věd České republiky za zásluhy o rozvoj biologických věd (2000), Norman Alpert Award of International Academy of Cardiovascular Sciences for established investigators in Cardiovascular Sciences (2003) či zlaté medaile prof. Václava Libenského (2010).
 
30. 1. Axman Miloš 30. výročí úmrtí
 * 20. 11. 1926 Litovel
† 30. 1. 1990 Brno
 
Sochař. Absolvent Školy umění ve Zlíně. Působil ve Škole umění jako asistent sochařského oboru (1947–1950). Je autorem pomníku Václava Chada na náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně.
 
 

Únor

3. 2. Regner Miloslav 70. výročí narození
 * 3. 2. 1950  
Sportovní komisař evropských rally, ředitel Czech Barum rally ve Zlíně. Zasloužil se o kandidaturu Barum Rally jako světového šampionátu. Nositel Ceny města Zlína (2008) za dlouholetou činnost v motoristickém sportu.
 
4. 2. Horský Roman 50. výročí narození
 * 4. 2. 1970 Vsetín 
Zoolog. Absolvoval Mendelovu univerzitu v Brně. Od roku 1993 působí v ZOO Zlín, nejprve jako zoolog, posléze jako vedoucí zoologického oddělení a zástupce ředitele (2004–2011) a jako ředitel (2011–).
 
5. 2. Přehnal Jaroslav 70. výročí narození
 * 5. 2. 1950 Zlín
† 30. 1. 2006 Zlín
 
Lékař – geriatr, gerontolog. Působil v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně (1974–2006), jako přednosta Gerontologického centra (1989–2006) a jako ředitel (1993–2005). Byl předsedou České gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a prezidentem Asociace malých a středních nemocnic ČR. Získal in memoriam Zvláštní ocenění za rozvoj oboru geriatrie v České republice (2007).
 
6. 2. Albert Bohuslav130. výročí narození
 * 6. 2. 1890 Kostelec nad Orlicí
† 9. 8. 1952 Lázně Jeseník
 
Lékař – chirurg. Od roku 1927 působil jako primář, od roku 1932 jako ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně. Snažil se o vybudování Baťova domu zdraví, jehož sídlem se měla stát desetipatrová budova na okraji čtvrti Letná. Tento projekt se však nerealizoval. Ve Zlíně působil pravděpodobně do roku 1945, poté odešel do Prahy na ministerstvo zdravotnictví.
 
11. 2. Vavrouška Petr 45. výročí narození
 * 11. 2. 1975 Zlín 
Žurnalista, zpravodaj Českého rozhlasu. V letech 2004–2009 působil v Rusku. Získal několik novinářských cen, např. Novinářská křepelka (2005), Prix Bohemia Radio (2008). Autor publikace Ruské duše (2009). V současné době je zpravodajem v Polsku.
 
12. 2. Asmus Rudolf 20. výročí úmrtí
 * 30. 10. 1921 Zlín
† 12. 2. 2000 Berlín (Německo)
 
Operní pěvec. V roce 1942 debutoval v ostravské opeře, pak působil jako sólista v brněnské opeře a nakonec v Národním divadle v Praze. Vynikl v mnoha klasických operách, zvláště v operách Smetanových, Dvořákových a Janáčkových. Působil v zahraničí.
 
12. 2. Tinka Karel100. výročí narození
 * 12. 2. 1920 Kyjev (Ukrajina)
† 20. 12. 2011 Zlín
 
Katolický kněz, od roku 1989 kaplan zlínské farnosti. V mládí studoval ve Fryštáku na salesiánské škole. Nositel Ceny města Zlína (1998).
 
13. 2. Kolařík Josef 5. výročí úmrtí
 * 1. 5. 1934 Pozlovice
† 13. 2. 2015 Zlín-Malenovice
 
Jazykovědec (dialektolog), bohemista, slavista, vysokoškolský pedagog. Je autorem nebo spoluautorem odborných publikací např. Současná běžná mluva obyvatel v Napajedlích (1998). Publikoval řadu článků o současné češtině.
 
14. 2. Čajka Luděk 30. výročí úmrtí
 * 3. 11. 1963 Český Těšín
† 14. 2. 1990 Košice (Slovensko)
 
Hokejista extraligového HC Zlín, československý reprezentant. Získal bronzovou medaili na MS ve Vídni (1987). Zemřel na následky tragického zranění při hokejovém utkání v Košicích. Na památku nese jeho jméno zlínský zimní stadion.
 
14. 2. Kříž Vladimír135. výročí narození
 * 14. 2. 1885 Zlín-Malenovice
† 27. 8. 1966 Nové Město na Moravě
 
Etnograf a historik zemědělství na Českomoravské vysočině, literární publicista. Jako ředitel Hospodářské školy v Bystřici nad Perštejnem značně přispěl k rozvoji místního hospodářského života. Dějiny a činnost Okresního hospodářsko–průmyslového spolku v Bystřici nad Pernštejnem v letech 1870–1930 shrnul v publikaci Zemědělství okresu Bystřice nad Pernštejnem v roce 1930.
 
14. 2. Váp Jiří 20. výročí úmrtí
 * 21. 9. 1936 Újezd u Tišnova
† 14. 2. 2000 Zlín
 
Výtvarník, pedagog. Pracoval v Ústředí uměleckých řemesel v Kunštátu na Moravě, kde byl vedoucím keramické huti. Od roku 1964 žil ve Zlíně a působil v Ústavu lidové a umělecké tvorby v Uherském Hradišti. Pracoval též jako pedagog v Lidové škole umění ve Zlíně. Je autorem celé řady výtvarných cen, např. pro zlínský filmový festival. Vytvořil i návrhy kostýmů do pohádek pro Městské divadlo Zlín.
 
15. 2. Kolín Jiří 25. výročí úmrtí
 * 28. 8. 1932 Hradec Králové
† 15. 2. 1995 Zlín
 
Kameraman. Absolvoval studium oboru kamera na FAMU (1950–1954). Podílel se na dokumentárním snímku Loutky Jiřího Trnky. Od roku 1956 působil ve zlínských filmových ateliérech, kde spolupracoval např. s Hermínou Týrlovou, Zdeňkem Hrubcem, Josefem Pinkavou či Daliborem Plichtou. Natočil např. seriály Slovácko sa nesúdí a Medvědi nic nevědí, filmy Freonový duch, Pětka s hvězdičkou, Kopretiny pro zámeckou paní, O statečném kováři ad.
 
16. 2. Vavřín František105. výročí narození
 * 16. 2. 1915 Kozlov
† 14. 3. 1991
 
Chemik, pedagog. Absolvoval Vysokou školu technickou Dra Edvarda Beneše v Brně. Působil ve Výzkumném ústavu (1940–1961) a Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (1961–1984). Zabýval se technologií stavebních hmot.
 
17. 2. Polášek Zlatko 95. výročí narození
 * 17. 2. 1925  
Sportovec, účastník olympijských her v Helsinkách v roce 1952 v kategorii sportovní střelba. Dlouholetý pracovník v obuvnickém průmyslu.
 
20. 2. Bobák Jaroslav120. výročí narození
 * 20. 2. 1900 Uherské Hradiště
† 5. 3. 1943 Zlín
 
Obuvník, pedagog. Vyučil se obuvníkem v Uherském Hradišti. Působil v Baťových závodech (1928–1943), nejprve jako příjemce v gumárnách a jako mistr, jako příjemce v gumárenské škole a posléze jako pedagog na obuvnické průmyslové škole pro gumařský obor. Byl členem šachového odboru SK Letná.
 
22. 2. Studenka Josef 20. výročí úmrtí
 * 14. 3. 1904 Slavičín
† 22. 2. 2000 Slavičín
 
Vlastivědný pracovník. Pracoval u firmy Baťa ve Zlíně, za druhé světové války byl zatčen (1943) a vězněn gestapem až do osvobození. Sepsal několik sešitů pamětí svých předků i slavičínských rodáků, zvykoslovných přísloví, pořekadel, rčení a pranostik. Spoluzakladatel vlastivědného muzea ve Slavičíně a Vlastivědného spolku Slavičín. Člen Klubu přátel vlastivědy Slavičína.
 
22. 2. Vavrečka Hugo140. výročí narození
 * 22. 2. 1880 Slezská Ostrava
† 9. 8. 1952 Brno
 
Novinář, spisovatel, národohospodář, diplomat, ředitel Baťových závodů. Pracoval jako redaktor Lidových novin v Brně, korespondent pražského deníku Čas a válečný zpravodaj. Jako diplomat působil na pařížské mírové konferenci, jako generální konzul v Hamburku a vyslanec v Maďarsku a v Rakousku. Byl ředitelem Baťových závodů ve Zlíně (1932–1946). Během války přivedl do Zlína řadu významných vědců. Je autorem knihy František Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa. Jeho vnukem byl první polistopadový prezident Václav Havel.
 
23. 2. Sitek Dušan 65. výročí narození
 * 23. 2. 1955 Nový Bohumín 
Herec. Spoluzakladatel Divadélka malých jevištních forem Experiment. Člen Městského divadla Zlín (1985–2010). Zde stvárnil sto čtyřicet rolí. Byl třikrát nominován na Cenu Alfréda Radoka (2001, 2004 a 2007) a na Cenu Thálie (2008). Držitel Ceny Aplaus (2008, 2006 a 2005). Režijně a dramaturgicky se věnoval ochotnickému divadlu ve Hvozdné. Za tuto práci, která byla oceněna jako přínos rozvoji obce, mu byla udělena Pamětní medaile obce Hvozdná za rok 2001.
 
24. 2. Chad Václav 75. výročí úmrtí
 * 8. 9. 1923 Břeclav
† 24. 2. 1945 Zlín
 
Typograf, malíř, grafik a fejetonista. Absolvent Školy umění ve Zlíně. Věnoval se výtvarné činnosti v propagačním oddělení Baťových závodů, podílel se na navrhování vitráží pro internát. V roce 1945 byl za tisk ilegálních novin a protifašistických plakátů zatčen gestapam a při pokusu o útěk zastřelen.
 
26. 2. Bobák Jindřich František 80. výročí narození
 * 26. 2. 1940 Zlín 
Pedagog, spisovatel. Publikuje v odborném, regionálním i celostátním tisku. Je autorem řady publikací např. Procházky starým Zlínem (2006), Na Tlusté hoře lesíček (2006), Zbojník a Halina (2007). K jeho rozsáhlejším dílům patří Dávné pověsti národa českého (2008) a Příběhy z dávných dějin země moravské (2011).
 
26. 2. Malota František120. výročí narození
 * 26. 2. 1900 Hulín
† 16. 9. 1984 Zlín
 
Pracovník firmy Baťa. Do firmy nastoupil v roce 1924, pracoval zde v exportním a nákupním oddělení. Působil jako ředitel baťovské továrny ve francouzském Hellocourtu (1934–1936). Po vypuknutí 2. světové války se stal členem užšího vedení firmy ve Zlíně, působil při kontaktech a jednáních s protiněmeckým odbojem. Po válce byl postaven v Praze před Krajský soud v procesu s tzv. "baťovskou skupinou" a odsouzen za velezradu k 6 letům vězení a ke ztrátě majetku. V 50. letech pracoval ve Vítkovických stavbách a Moravských chemických závodech v Ostravě.
 
27. 2. Nováková-Preiningerová Věra 90. výročí narození
 * 27. 2. 1930 Praha
† 1. 10. 1996 Zlín
 
Herečka, pedagožka. Absolvovala Divadelní akademii múzických umění. Působila v Horáckém divadle v Jihlavě (1951–1954), Východočeském divadle v Pardubicích (1954–1967) a v Městském divadle Zlín (1967–1996). Působila i jako pedagožka na Základní umělecké škole Zlín (1971–1987). Ztvárnila i filmové role, např. ve filmech Indiáni z Větrova, Třetí skoba pro Kocoura, Requiem pro panenku ad.
 
28. 2. Holík Alois 80. výročí narození
 * 28. 2. 1940 Březová
† 20. 10. 1996 Praha
 
Sochař. Vystudoval v Uherském Hradišti u profesora Habarty. Žil ve Zlíně a Hvozdné, později v Praze. V jeho sochařské tvorbě převládala figurální tematika. Účastnil se např. soutěže na pomník Bedřicha Smetany v Praze. Jeho práce jsou zastoupeny ve Švédsku, Francii i na dalších místech Evropy.
 
28. 2. Skoumal Alois 10. výročí úmrtí
 * 1. 4. 1933 Olomouc
† 28. 2. 2010 Zlín
 
Dirigent, sbormistr, hudebník. Nositel Ceny města Zlína (2003) za významný přínos rozvoji hudební kultury a za zásluhy o estetickou výchovu zlínské mládeže od roku 1958. Byl významným znalcem romské hudební kultury.
 

Březen

1. 3. Sobotík Bohumil115. výročí narození
 * 1. 3. 1905 Opava
† 14. 1. 1966 Opava
 
Muzejní, archivní, historicko-vlastivědný pracovník. Redaktor, literární kritik, bibliograf, kulturní pracovník. Působil v Opavě a ve Zlíně.
 
3. 3. Kocman Karel 35. výročí úmrtí
 * 12. 6. 1923 Jedovnice
† 3. 3. 1985 Brno
 
Režisér krátkometrážních filmů. Ve Zlíně působil v letech 1955–1985. Natáčel zejména reklamní a dokumentární snímky na zakázku různých podniků, zejména z oblasti strojírenství a dopravy.
 
9. 3. Bakala Jaroslav125. výročí narození
 * 9. 3. 1895 Fryšták
† 5. 2. 1952 Brno
 
Sběratel lidových písní. Byl majitelem elektrotechnického závodu ve Zlíně. Sbíral lidové písně myslivecké, pijácké a nápěvky ptačího zpěvu. Autor úpravy pro mužský sbor Myslivecké lidové písně (1938) a 33 lidových písní ze Zlínska (s bratrem Břetislavem v roce 1939).
 
13. 3. Gočár Josef140. výročí narození
75. výročí úmrtí
 * 13. 3. 1880 Semín u Přelouče
† 10. 9. 1945 Jihlava
 
Architekt, urbanista, architektonický konzultant firmy Baťa, vysokoškolský pedagog. Student a později nejbližší spolupracovník Jana Kotěry. Zakladatel Skupiny výtvarných umělců (1911) a Pražské umělecké dílny (1912). Od roku 1923 byl profesorem architektury na Akademii výtvarných umění v Praze, 1928–1931 rektorem, od roku 1926 členem České akademie věd a umění. V roce 1920 se zúčastnil soutěžního návrhu na radnici ve Zlíně (nerealizováno). Nerealizoval se ani jeho návrh na Velké kino ve Zlíně. Zúčastnil se také návrhu regulace Náměstí práce a v roce 1940 soutěžního návrhu na kostel a památník Tomáše Bati v Otrokovicích – Baťově.
 
17. 3. Chrastina Martin 30. výročí úmrtí
 * 10. 2. 1897 Zlín-Malenovice
† 17. 3. 1990
 
Dirigent, kulturní pracovník, vedoucí pěveckých sborů a kroužků. Byl funkcionářem Matice školské, patnáct let vedl Osvětovou besedu. Byl dirigentem Divadelní jednoty Tyl v Malenovicích.
 
21. 3. Sobotík Milan 80. výročí narození
 * 21. 3. 1940 Zlín 
Publicista, spisovatel. Původním povoláním knihovník. Je autorem vědeckofantastických próz, např. Varování zmizelých (1988). Své práce uveřejňoval i ve sbornících vydávaných brněnským nakladatelstvím Blok nebo ostravským nakladatelstvím Profil.
 
22. 3. Kolařík Ivan100. výročí narození
 * 22. 3. 1920 Valašské Meziříčí
† 1. 4. 1942 Vizovice
 
Parašutista. Byl členem výsadku Out Distance. Během pátrání gestapa se ukrýval u svého bratra MUDr. Jiřího Kolaříka ve Zlíně. Po odhalení gestapem zemřel na následky požití cyankáli. Byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam a Pamětní medailí československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie. Jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí druhé světové války v parku Komenského.
 
22. 3. Novák Jiří 45. výročí narození
 * 22. 3. 1975 Zlín 
Sportovec – tenista. Vítěz sedmi turnajů ve dvouhře a osmnácti turnajů ve čtyřhře, 5. na žebříčku ATP (říjen 2002). Reprezentant České republiky na olympijských hrách, v Davisově i Hopmanově poháru. V současnosti je tenisovým trenérem.
 
24. 3. Fuchs Bohuslav125. výročí narození
 * 24. 3. 1895 Všechovice pod Hostýnem
† 18. 9. 1972 Brno
 
Architekt, urbanista, teoretik urbanismu, vysokoškolský pedagog. Spolu s Jindřichem Kumpoštem zpracoval regionální plán údolí Dřevnice, navrhl řešení zlínského centra, dostavbu náměstí Práce a propojení celého městského centra i dvou náměstí v jeden funkční celek. Byl členem poroty mezinárodní soutěže firmy Baťa na rodinný domek. Působil také jako pedagog na zlínské Škole umění.
 
25. 3. Stodůlka Pavel 55. výročí narození
 * 25. 3. 1965 Ostrava 
Lékař – oční chirurg, vysokoškolský pedagog. Mezinárodně známý inovátor oční chirurgie. Primář zlínské oční kliniky Gemini. V České republice zavedl laserovou operaci očí a implantaci umělé rohovky. Nositel několika ocenění: Osobnost Zlínského kraje (2005), Cena města Zlína za práci v oboru očního lékařství (2007), Záslužné vyznamenání Zlínského kraje II. stupně za rozvoj oftalmologie (2008), Lékař roku 2010 (Jeseniova cena) (2011), Ocenění za nejlepší video v kategorii „Nová nitrooční čočka pro léčbu vetchozrakosti“ – Cannes, Francie, Ocenění za nejlepší video o operaci šedého zákalu v rámci Video Cataratta Refrattiva Milán, Itálie a Stříbrná medaile Senátu ČR za zásluhy o rozvoj oční chirurgie a dlouholetý přínos oční medicíně (2012).
 
26. 3. Černý Miroslav 55. výročí narození
 * 26. 3. 1965 Zlín 
Výtvarník, pedagog, hudebník. Autor publikace Pod zlínským rynkem: cesty do minulosti Zlína (2007), kalendáře pro rok 2008 Chvála Zlínu a publikace Malenisko (2012). Je autorem hudby k divadelní inscenaci Rok na vsi. Působil jako lektor v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 
27. 3. Vašek Zdeněk 95. výročí narození
 * 27. 3. 1925 Drnholec nad Lubinou 
Herec. Působil v Městském divadle Zlín (1949–1989), kde vytvořil celou řadu větších i menších rolí, např. v Klicperově Hadriánovi z Římsů či Tylově Fidlovačce. Působil také ve filmu a v dabingu. Hrál ve filmech Na kometě a Bláznova kronika Karla Zemana, Škaredá dědina Karla Kachyni či Strašidlech z vikýře Radima Cvrčka.
 
28. 3. Svoboda Stanislav 95. výročí narození
 * 28. 3. 1925 Žďár nad Sázavou
† 17. 3. 2003
 
Biolog. Zabýval se ornitologií, zejména faunou ptáků Pomoraví, Záhlinických a Hodonínských rybníků. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil na Československé akademii věd v Brně jako ornitolog, v Československých naftových dolech jako mikropaleontolog (1954–1958) a v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně jako zoolog (1962–1987) a v Moravské ornitologické stanici v Přerově. Byl členem Moravského ornitologického spolku, později i jeho předsedou (1972–1991). Rovněž byl členem redakčních rad časopisů Československý ornitolog a Zprávy MOS. Stál u počátku okresních kol biologických olympiád.
 

Duben

6. 4. Neuwirth Karel 50. výročí úmrtí
 * 24. 9. 1893 Zlín-Malenovice
† 6. 4. 1970 Praha
 
Lékař – urolog. Zakladatel brněnské urologické školy. Absolvoval lékařskou fakultu ve Vídni a v Praze. Působil na Lékařské fakultě v Praze (1919–1921), chirurgické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (1921–1926), jako primář chirurgického oddělení nemocnice U milosrdných bratří v Brně (1927–1943) a jako přednosta urologického oddělení brněnské zemské nemocnice, později urologické kliniky brněnské lékařské fakulty (1943–1960). Byl oceněn Zlatou pamětní medailí Masarykovy univerzity in memoriam (1990). Byl členem Spolku českých mediků, Société internationale de chirurgie, Société internationale d´Urologie, Deutsche urologische Gesellschaft, Chirurgické společnosti J. E. Purkyně (zakládajícím členem její urologické sekce) a předsedou Pánského klubu v Brně a Brněnského Lawn-Tenis Clubu.
 
9. 4. Jaroš Libor 60. výročí narození
 * 9. 4. 1960 Zlín 
Malíř, restaurátor. V roce 1984 začal spolupracovat s Uměleckými řemesly Brno jako restaurátor. Restaurátorská práce ovlivňuje i jeho vlastní tvorbu. Od roku 1993 je členem TT Klubu výtvarných umělců a teoretiků, od roku 2001 předsedou. Od roku 1996 přednáší o výtvarné a restaurátorské praxi. Je zastoupen v českých, slovenských a rakouských sbírkách.
 
10. 4. Jirků Boris 65. výročí narození
 * 10. 4. 1955 Zlín 
Malíř, grafik, ilustrátor, autor textů katalogů výstav, vysokoškolský pedagog. Získal řadu ocenění, např. za ilustrace knihy Mistr a Markétka od Michaila Bulgakova. Ve Zlíně vystavoval svá díla např. v Galerii Masson.
 
10. 4. Okál Miroslav 50. výročí narození
 * 10. 4. 1970 Zlín 
Sportovec – hokejista. Působil ve zlínském hokejovém klubu (1992–2008), se kterým získal v roce 2004 mistrovský titul. V letech 1999–2001 reprezentoval Českou republiku v Euro Hockey Tour.
 
10. 4. Rajlich Jan100. výročí narození
 * 10. 4. 1920 Dírná
† 28. 11. 2016 Brno
 
Malíř, grafik, grafický designér. Studoval ve Zlíně na Škole umění. Autor vzpomínkové knihy Přistřižená křídla (2005). Od roku 1950 žil v Brně, kde se stal představitelem brněnského kulturního života. Za svá výtvarná díla získal řadu českých i mezinárodních ocenění.
 
14. 4. Pálka Ladislav 75. výročí narození
 * 14. 4. 1945 Zlín 
Grafik, malíř, knižní ilustrátor, animátor. Začínal ve filmových ateliérech ve Zlíně v oddělení Hermíny Týrlové. Autorsky se podílel např. na seriálu Pat a Mat i na dalších animovaných filmech. Ilustroval řadu knih pro děti a mládež.
 
15. 4. Chlup Vincenc Sl.125. výročí úmrtí
 * 17. 1. 1841 Boskovice
† 15. 4. 1895 Zlín
 
Učitel. Působil v Napajedlích, ve Zlíně jako ředitel školy. V roce 1883 vydal Zeměpisný nástin hejtmanství uh. hradíšťského. Byl dopisovatelem časopisu Komenský.
 
19. 4. Holcman Vojtěch 95. výročí narození
35. výročí úmrtí
 * 19. 4. 1925 Kyjov-Skoronice
† 22. 7. 1985 Zlín
 
Regionální vlastivědný pracovník. Se svým synem Josefem Holcmanem spolupracoval na knize Hlediště, peklo, jeviště, aneb Historie ochotnického divadla ve Skoronicích (1997).
 
19. 4. Kvapil Jaroslav 80. výročí narození
 * 19. 4. 1940 Zlín 
Fotograf. Vystavoval v Argentině, Brazílii, USA, Kataru, Hongkongu, Jižní Koreji a mnoha zemích Evropy. Od roku 2003 je nositelem titulu AFIAP udělovaného Mezinárodní federací fotografického umění. Je fotografem zlínského sledge hokejového klubu.
 
19. 4. Záruba Bohuslav 80. výročí narození
 * 19. 4. 1940  
Pedagog. Působil jako ředitel Gymnázia Zlín (1990–1998). Byl poslancem Parlamentu ČR za Zlínský kraj (1998–2006).
 
20. 4. Kojecký Josef 75. výročí úmrtí
 * 9. 2. 1902
† 20. 4. 1945 Bergen-Belsen /Německo/
 
Žurnalista, hospodářský redaktor novin a časopisů vydávaných Baťovými závody. Účastník odboje. Na podzim roku 1939 byl zatčen gestapem přímo v redakci. Po celou dobu války vězněn v koncentračních táborech spolu s Josefem Čapkem, s nímž pravděpodobně i zahynul.
 
22. 4. Zelinková Libuše 15. výročí úmrtí
 * 23. 10. 1922 Nový Bohumín
† 22. 4. 2005 Zlín
 
Keramička (obor výtvarné zpracování keramiky). Autorka např. keramické desky modlitebny evangelické církve v Kyjově a Zlíně, výzdoby mateřské školy ve Zlíně na Santražinách, nebo vitráže kostela ve Štípě. Jako projektantka barevného řešení pracovala řadu let ve zlínském Centroprojektu.
 
24. 4. Krist Jan100. výročí narození
5. výročí úmrtí
 * 24. 4. 1920 Milotice
† 15. 8. 2015 Zlín
 
Farář, kanovník. Vystudoval Pedagogickou akademii v Brně. Jako učitel působil v Miloticích a ve Ždánicích. Byl nuceně nasazen v Rakousku. Po návratu vstoupil do olomouckého semináře a v roce 1949 byl vysvěcen. Působil ve vojenských táborech pomocných technických praporů (1950–1953), jako kooperátor ve Zlíně (1954–1963) a administrátor farnosti v Trnavě. Byl místoděkanem (1971–1973) a děkanem (1973–1985) zlínského děkanátu. V roce 1975 byl jmenován sídelním kanovníkem v Olomouci a v roce 1994 kanovníkem emeritním. Byl členem Kněžské rady olomoucké arcidiecéze (1990–1998) a členem Sboru konzultorů (1990–1993).
 
25. 4. Spitz Ferdinand 75. výročí úmrtí
 * 13. 6. 1912
† 25. 4. 1945 Zlín
 
Zaměstnanec firmy Baťa, zapojen aktivně v protinacistickém odboji. Po prozrazení místa ilegální schůzky byl zastřelen gestapem. Byl hlavním kandidátem na nejvyšší funkci v poválečných Baťových závodech.
 
29. 4. Macharáček Velimír105. výročí narození
10. výročí úmrtí
 * 29. 4. 1915 Brno
† 1. 6. 2010
 
Lékař – dermatolog, venerolog, pedagog. Nositel Ceny města Zlína za rok 2002 za celoživotní práci v oboru dermatologie, venerologie a kosmetiky v Baťově nemocnici ve Zlíně a za angažovanost v bojích proti fašismu za 2. světové války, kdy byl příslušníkem anglické armády.
 

Květen

2. 5. Váp Jiří 55. výročí narození
 * 2. 5. 1965 Zlín 
Keramik, sochař, malíř, ilustrátor, výtvarný pedagog. Autor filmových klapek a figurálních keramických plastik. V současnosti působí na Střední odborné škole v Luhačovicích.
 
3. 5. Hanulík Pavel 60. výročí narození
 * 3. 5. 1960 Zlín 
Architekt, projektant. Autor a spoluautor řady staveb ve Zlíně, např. budovy firmy Impromat, rodinné vily ve Zlíně-Malenovicích, oční kliniky i obytných domů. Zúčastnil se několika architektonických soutěží, realizuje interiéry.
 
5. 5. Veselková Irena 75. výročí úmrtí
 * 5. 7. 1926 Příbor
† 5. 5. 1945 Lukoveček
 
Partyzánka. Žila ve Zlíně-Malenovicích. Na jaře 1945 působila jako spojka partyzánů, koncem dubna byla odvelena do Lukovečku. Byla zastřelena (nešťastně z vlastních řad) při osvobozovacích bojích 5. května 1945.
 
6. 5. Budík Jan 60. výročí úmrtí
 * 20. 11. 1899 Ostrava
† 6. 5. 1960 Karviná
 
Varhaník, klavírista, sbormistr. Byl kapelníkem, ředitelem kůru a majitelem hudební školy ve Zlíně (1927–1939) a sbormistrem pěveckého sboru Dvořák (1927–1953).
 
8. 5. Hovadík Jaroslav 85. výročí narození
 * 8. 5. 1935 Zlín
† 20. 5. 2011 Praha
 
Grafik, malíř, sochař. Byl členem výtvarné skupiny 5+2. Emigroval po roce 1968, pobýval v Rakousku, Kanadě, Francii a Německu. Vystavoval v řadě měst a zemí.
 
11. 5. Balán Alois 60. výročí úmrtí
 * 2. 2. 1891 Valašské Meziříčí
† 11. 5. 1960 Zlín
 
Architekt, urbanista. V letech 1919–1938 působil na Slovensku, po roce 1939 jako městský architekt ve Valašském Meziříčí a od roku 1948 na oddělení územního plánování Krajského národního výboru Gottwaldov.
 
13. 5. Gistr Antonín100. výročí narození
30. výročí úmrtí
 * 13. 5. 1920 Těmice
† 24. 12. 1990 Otrokovice
 
Původním povoláním dělník, později vedoucí v n. p. Svit. Předseda Městského národního výboru Gottwaldov v období 24. 5. 1954 – 24. 6. 1960. Po dobu jeho působení na radnici začala éra panelové výstavby (Bartošova čtvrť, Padělky), byl otevřen zimní stadion (1957), zřízen Pedagogický institut (1959), detašovaný ateliér pro design Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1959) a detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě (1960).
 
14. 5. Foltýnová Milena 70. výročí narození
 * 14. 5. 1950 Litvínov
† 24. 12. 1993 Vídeň (Rakousko)
 
Sportovkyně – házenkářka. Získala ocenění házenkářka roku (1974, 1975, 1977, 1978, 1979), nejlepší prvoligová střelkyně (1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980). S družstvem Zlína získala dva mistrovské tituly. Startovala na olympijských hrách (1980, 1984) a na mistrovstvích světa (1973, 1975, 1978), na nichž nastřílela celkem 616 branek. V roce 1981 emigrovala do Rakouska, které reprezentovala na Letních olympijských hrách 1984 v Los Angeles. Na její počest byl v roce 1995 uspořádán ve Zlíně první ročník Memoriálu Mileny Foltýnové (později Barum Continental Cup).
 
14. 5. Grygera Zdeněk 40. výročí narození
 * 14. 5. 1980 Holešov 
Fotbalista, obránce. Hrál ve Zlíně, Spartě, Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín a Fulhamu. Držitel bronzové (Mistrovství Evropy 2004), zlaté (Mistrovství Evropy hráčů do 21 let 2002) a stříbrné (Mistrovství Evropy hráčů do 21 let 2000) medaile. V roce 2013 ukončil kariéru.
 
14. 5. Stanický Petr 45. výročí narození
 * 14. 5. 1975 Přílepy 
Výtvarník, sochař, vysokoškolský pedagog. Působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v ateliéru Design skla. Je držitelem několika ocenění, např. Cena Nadace J. Hlávky za diplomovou práci VŠUP roku 2000, J. W. Fulbright komise, postgraduální stipendium do USA (2005), New York Academy of Art, Scholarship Award (2006). Od r. 2009 je členem Umělecké besedy.
 
15. 5. Bílý Jaroslav 85. výročí narození
10. výročí úmrtí
 * 15. 5. 1935 Libkovice pod Řípem
† 16. 7. 2010 Zlín
 
Hudebník, dirigent, skladatel. Šéfdirigent Velkého dechového orchestru ve Zlíně. Pod jeho vedením získal orchestr 1. místo v soutěži CISM ve francouzském Vichy a na Světové soutěži v holandském Kerkrade (1985). Zkomponoval více než 100 skladeb, 350 skladeb upravil pro dechové orchestry. Uspořádal první Festival dechových a folklorních souborů Zlín (1982). Nositel Ceny města Zlína (2001) a ocenění předsedy vlády za celoživotní práci (2002).
 
15. 5. Kupka Eduard 80. výročí narození
 * 15. 5. 1940 Zlín 
Designér, sochař. Studoval u prof. Zdeňka Kováře na Katedře tvarování strojů a nástrojů Vysoké školy uměleckopůmyslové ve Zlíně (1958–1959). Zúčastnil se kolektivní výstavy Československý průmyslový návrh v Oblastní galerii výtvarného umění ve Zlíně v roce 1968.
 
18. 5. Bartoš František120. výročí narození
 * 18. 5. 1900
† 4. 12. 1959
 
Lékař – stomatolog. Zakladatel stomatologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně, kde působil jako primář (1930–1957).
 
18. 5. Kuslová Hana 55. výročí narození
 * 18. 5. 1965 Kroměříž 
Historička, členka redakční rady časopisu ZVUK Zlínského kraje, kurátorka výstav. Od roku 1987 pracuje v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Autorka mnoha studií o Janu Antonínu Baťovi.
 
20. 5. Ančinec Lubomír 55. výročí narození
 * 20. 5. 1965 Zlín 
Fotograf, grafik, pedagog. Pracoval jako fotoreportér pro Mladou frontu Dnes (2002–2005). Působí v ateliéru Reklamní fotografie na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jako vedoucí oboru Užitá fotografie na SUPŠ Uherské Hradiště.
 
22. 5. Bartoš Jaroslav100. výročí narození
 * 22. 5. 1920 České Budějovice
† 10. 2. 1973 Praha
 
Malíř, výtvarný kritik, novinář. Ve Zlíně absolvoval Školu umění, obor dekorativní malba. Byl šéfredaktorem Kulturní práce a dalších časopisů. Žil a pracoval v Praze.
 
22. 5. Opěla Jaroslav 85. výročí narození
 * 22. 5. 1935 Ostrava-Hrabová 
Dirigent. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění. Působil ve Filharmonii Bohuslava Martinů (1958–1966), v mnichovském symfonickém orchestru, Národním symfonickém orchestru v Soulu (1971–1972), Musikhochschule v Mnichově a Bavorském rozhlasovém orchestru. Spolupracoval s Bavorským rozhlasem. Byl laureátem Mezinárodní dirigentské soutěže Akademie Santa Cecilia v Římě (1968).
 
23. 5. Zedník František135. výročí úmrtí
 * 22. 10. 1827 Zlín
† 23. 5. 1885 Valašské Meziříčí
 
Malíř. Maloval především sakrální obrazy a podobizny. Působil ve Zlíně, Kroměříži a Valašském Meziříčí. V roce 1846 namaloval olejomalbu Zlína.
 
24. 5. Mecnarowski Roman 90. výročí narození
 * 24. 5. 1930 Ostrava 
Herec, režisér, pedagog, překladatel divadelních her z polštiny. V Městském divadle Zlín působil v letech 1971–95. Oceněn Hereckou asociací Cenou Senior Prix 2012. Oceněn Cenou ředitele divadla v Městském divadle Zlín (2013).
 
26. 5. Kavan Jan115. výročí narození
 * 26. 5. 1905 Praha
† 7. 6. 1986 Praha
 
Sochař, profesor na Škole umění ve Zlíně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, účastník Zlínských výtvarných salonů. Člen Spolku výtvarných umělců Mánes. Pro československý pavilon na Expo 58 v Bruselu vytvořil fontánu, která byla v roce 1960 přenesena do Luhačovic před Smetanův dům.
 
27. 5. Libiger Milan 45. výročí narození
 * 27. 5. 1975 Zlín 
Žurnalista, redaktor deníku Mladá fronta Dnes. Od poloviny devadesátých let publikuje verše v časopisech Host, Weles, Psí víno, Rozrazil, Dotyky aj. Autor sbírek Jako polystyrén na hladině INDIE (2002) a Na jedno u Šivů (2010).
 
29. 5. Denk Petr 65. výročí úmrtí
 * 20. 9. 1902 Kroměříž
† 29. 5. 1955 Zlín
 
Pedagog, spisovatel, překladatel. Řadu let působil jako středoškolský učitel, později jako ředitel na zlínských školách. Překládal z ruštiny a němčiny. Po válce vydal medailony Josefa Mánese a Josefa Václava Myslbeka. Překládal a upravoval pohádky evropských a asijských zemí, např. Mrazíka (1945), Pohádky bílých nocí (1946) ad. Je autorem výboru koled Za hvězdou betlemskou (1947).
 
30. 5. Zapletal Radoslav 10. výročí úmrtí
 * 18. 5. 1937 Zlín
† 30. 5. 2010
 
Hudebník, hudební skladatel. Houslista, hráč na pastýřské píšťalky. Dlouholetý primáš Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, zde působil od roku 1963 (nastoupil jako první houslista) do roku 1993. Upravoval lidové písně, spolupracoval s regionálními muzikami a soubory.
 

Červen

2. 6. Kobzáňová Mlada 25. výročí úmrtí
 * 28. 5. 1909 Zlín-Mladcová
† 2. 6. 1995 Karolinka
 
Malířka, kreslířka. Manželka Jana Kobzáně. Malovala akvarely valašské krajiny.
 
3. 6. Makovský Vincenc120. výročí narození
 * 3. 6. 1900 Nové Město na Moravě
† 28. 12. 1966 Brno
 
Sochař, designér, scénograf, vysokoškolský pedagog. Byl spoluzakladatelem zlínské Školy umění, působil v ní v letech 1939–1945. Ve Zlíně vytvořil řadu sochařských děl. Zároveň se zabýval průmyslovým designem. Jeho nejznámějšími díly jsou pomníky – podobizny historických osobností, např. Jana Amose Komenského.
 
4. 6. Macháček Zdeněk 60. výročí narození
 * 4. 6. 1960 Zlín 
Malíř, grafik. Věnuje se kresbě, grafice, malbě i litografii. Je čestným členem loutkového sdružení Mehedaha, členem výtvarné redakce časopisu Prostor.
 
5. 6. Klátil Fráňa115. výročí narození
 * 5. 6. 1905 Zlín
† 10. 3. 1972 Washington, D. C. (USA)
 
Novinář, reportér, básník. Na začátku 2. světové války se přihlásil do československé armády ve Francii. Po válce se vrátil do Prahy a v únoru 1948 odešel do exilu. Stal se dopisovatelem rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově. V roce 1954 přesídlil do USA. Od roku 1964 pracoval ve washingtonském archivu Rady svobodného Československa a Sokola.
 
6. 6. Kurfürst Pavel 80. výročí narození
 * 6. 6. 1940 Zlín
† 21. 1. 2004 Brno
 
Etnograf, hudební vědec, organolog, pedagog. Působil na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autor mnoha odborných prací.
 
6. 6. Vaculík Ludvík 5. výročí úmrtí
 * 23. 7. 1926 Brumov
† 6. 6. 2015 Dobřichovice
 
Prozaik, fejetonista, publicista, rozhlasový redaktor. Pracoval jako dělník v Baťových závodech. Vystudoval Baťovu odbornou dvouletou obuvnickou školu, studoval na zlínské obchodní akademii pro zahraniční obchod (1944–1946). V roce 1963 vyšel jeho první román Rušný dům z prostředí učňovských internátů. Dále napsal mj. knihy Sekera (1966), Morčata (1973), Jaro je tady (1987), Český snář (1979), Srpnový rok (1990), Jak se dělá chlapec (1993), Milí spolužáci (1995), Nepaměti (1998). Je autorem známého textu Dva tisíce slov (1968). V době normalizace vycházela jeho díla pouze v samizdatu. Za svou tvorbu obdržel např. Cenu George Orwella či Cenu Egona Hostovského. V roce 2010 získal cenu Ferdinanda Peroutky.
 
8. 6. Skopal Svatopluk 20. výročí úmrtí
 * 28. 9. 1919 Rousínov
† 8. 6. 2000 Praha
 
Herec, režisér. V Městském divadle Zlín působil více než čtvrtstoletí a připravil zde desítky inscenací, např. hry Marie Stuartovna, Pygmalion, Zkrocení zlé ženy, Fidlovačka, Smrt obchodního cestujícího a jiné. Jako režisér se pravidelně zúčastňoval práce v porotě na Divadelním festivalu ochotnických souborů v Napajedlích.
 
10. 6. Šiška Zbyněk 90. výročí narození
 * 10. 6. 1930 Zlín-Malenovice 
Lingvista, bohemista, rusista. Specializoval se zejména na morfologickou a lexikální sémantiku. Je členem Jazykovědného sdružení Akademie věd ČR a mezinárodní společnosti Societas Linguistica Europea. Autor skript a dalších publikací z oblasti lingvistiky, autor několika básnických sbírek.
 
11. 6. Jahoda Bohuš110. výročí narození
 * 11. 6. 1910 Bystřice pod Hostýnem
† 23. 12. 1969 Zlín
 
Sochař, medailér, návrhář hraček, designér strojů a nástrojů. Pracoval pro firmy Baťa a Fatra Napajedla. Je autorem bronzové sochy Koželuh před hotelem Moskva a několika uměleckých náhrobků na Lesním hřbitově ve Zlíně.
 
11. 6. Skalník František 70. výročí úmrtí
 * 4. 2. 1892 Štípa
† 11. 6. 1950 Brno
 
Lékař – ftizeolog. Zabýval se především plicní tuberkulózou. Autor odborných publikací a časopiseckých článků.
 
12. 6. Novosad Jan 90. výročí narození
10. výročí úmrtí
 * 12. 6. 1930 Zlín
† 21. 9. 2010
 
Chemik, autor učebnice Mechanika sypkých hmot (1983). Dlouholetý pracovník Ústavu teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd v Praze.
 
14. 6. Calábek Oldřich 90. výročí narození
 * 14. 6. 1930 Trenčín (Slovensko) 
Lékař – urolog. Zakladatel urologického oddělení zlínské nemocnice v roce 1979. Nositel Ceny města Zlína (1997).
 
16. 6. Jaroněk Alois150. výročí narození
 * 16. 6. 1870 Zlín
† 31. 10. 1944 Rožnov pod Radhoštěm
 
Malíř, grafik, designér, keramik. V roce 1909 založil ve Valašském Meziříčí dílnu malby na keramice a tkaní gobelínů. V roce 1925 založil s bratrem Bohumírem v Rožnově pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě podle vzoru Nordiska museet ve Stockholmu.
 
16. 6. Mrlík František 90. výročí narození
 * 16. 6. 1930 Zlín-Malenovice
† 17. 1. 2004 Zlín-Malenovice
 
Hudebník, cimbalista, sběratel lidových písní na Podřevnicku. Upravil řadu lidových písní, z nichž nejznámější je Bílá holuběnka. Tato píseň získala mezinárodní ocenění (1951).
 
19. 6. Budil Václav120. výročí narození
30. výročí úmrtí
 * 19. 6. 1900 Hostomice pod Brdy
† 14. 6. 1990 Zlín
 
Švec, obuvnický modelář. Působil v Baťových závodech, kde se podílel na zahájení výroby pryžové obuvi. Po odchodu z Baťových závodů pracoval u firmy Jirousek jako správce výroby a autor modelů, např. pletenin a pleteninové obuvi. Poté působil ve Svitu. Je autorem ceněné knihy Obuvnické modelářství. Byl dlouholetým členem názvoslovné komise a podílel se tak na vzniku českých odborných termínů.
 
19. 6. Morávek Lubomír 85. výročí narození
 * 19. 6. 1935 Zlín 
Hudebník, člen Velkého dechového orchestru města Zlína. Zakladatel, kapelník a sólista Big Bandu Zlín. Hraje na klarinet, alt saxofon a sopránový saxofon. Obdržel Cenu města Zlína (2011).
 
21. 6. Přikryl Josef 90. výročí narození
35. výročí úmrtí
 * 21. 6. 1930 Skaštice u Přerova
† 11. 7. 1985 Lipník nad Bečvou
 
Historik, vysokoškolský pedagog. Pracoval v Oblastním muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a jako pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve svých pracích se mj. věnoval osvobozovacím bojům na Zlínsku.
 
23. 6. Janota Miroslav 65. výročí narození
 * 23. 6. 1955 Zlín
† 22. 2. 2018
 
Umělecký knihař. Absolvoval Učňovskou školu Vidnava (1970–1973). Zabýval se zejména vazbami z kůže a pergamenu a francouzskou vazbou. Pro Lyru Pragensis vázal několik bibliofilských textů. Jeho díla byla oceněna na trienále umělecké knižní vazby v Praze a v Brně.
 
24. 6. Bařinková Petra 70. výročí narození
 * 24. 6. 1950 Zlín 
Kostýmní výtvarnice. Působila jako výtvarnice v propagaci Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. Věnuje se divadelnímu a filmovému výtvarnictví.
 
26. 6. Javorek Vladimír 20. výročí úmrtí
 * 18. 5. 1914 Bystřice pod Hostýnem
† 26. 6. 2000 Lukov
 
Pedagog, entomolog, sbormistr, hudebník. Učil na gymnáziích ve Vizovicích, Otrokovicích a Malenovicích biologii, chemii, fyziku a matematiku. Byl členem mužského pěveckého sboru ZK Svit Gottwaldov, od roku 1977 jako sbormistr. Byl členem klavírního tria ve Zlíně. Zabýval se entomologií - napsal a sám namaloval několik atlasů pro poznávání brouků a dvoukřídlého hmyzu.
 
29. 6. Seko Garik 85. výročí narození
 * 29. 6. 1935 Tbilisi (Gruzie)
† 20. 6. 1994 Praha
 
Režisér animovaných filmů, animátor, scénárista. Byl přijat na Filmovou akademii múzických umění, obor filmová režie, po dvou letech studium přerušil a odešel asistovat Jiřímu Trnkovi. Působil ve zlínském studiu jako asistent Hermíny Týrlové (1959–1964) a v Praze ve Studiu Jiřího Trnky. Pracoval s papírem, loutkami, měděnými drátky, oblázky aj. Kombinoval živé herce a animovaný materiál. Kromě filmů natáčel i seriály, např. Kosí bratři, O světě, Richard Sloní srdce ad.
 

Červenec

1. 7. Babka Václav 10. výročí úmrtí
 * 11. 8. 1927 Praha
† 1. 7. 2010 Olomouc
 
Herec. Jako divadelní herec působil v Mladé Boleslavi (1945–1949), v Armádním divadelním souboru Víta Nejedlého (1949–1951), ve Zlíně (1951–1962) a v Olomouci (1962–1987). Ve zlínském divadle ztvárnil na 60 rolí. Účinkoval v mnoha filmech a seriálech, např. Vynález zkázy, Všichni dobří rodáci, Parta hic, Pětka s hvězdičkou, Výbuch bude v pět, Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek, O zvířatech a lidech ad.
 
1. 7. Baťa Leopold100. výročí úmrtí
 * 15. 9. 1887 Uherské Hradiště
† 1. 7. 1920 Praha
 
Pracovník firmy Baťa. Bratr Jana Antonína Bati, nevlastní bratr Tomáše Bati. Do firmy Baťa nastoupil v roce 1908 jako vedoucí nově vzniklé centrální účtárny. Od roku 1910 byl v komerčním oddělení vedoucím sekce pro Moravu.
 
2. 7. Bouček Jaroslav 35. výročí úmrtí
 * 8. 3. 1903 Vídeň (Rakousko)
† 2. 7. 1985 Praha
 
Filmař, pedagog, vědecký pracovník. Od roku 1939 působil ve Zlíně jako pracovník filmových ateliérů. Je autorem mnoha děl, např. K počátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku. Je spoluzakladatelem filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze.
 
2. 7. Gerbec Rudolf 85. výročí úmrtí
 * 11. 1. 1871 Strážnice
† 2. 7. 1935 Borovo (Chorvatsko)
 
Lékař, poradce firmy Baťa, ředitel sociálně zdravotního oddělení Baťových závodů. Z jeho iniciativy vznikly v baťovském regionu všechny nemocnice a zařízení spojené se zdravím obyvatel.
 
2. 7. Kohoutek Hynek115. výročí narození
 * 2. 7. 1905 Hrabí
† 6. 5. 1978 Zlín
 
Spisovatel, dramatik, pedagog. Absolvoval městský ústav učitelský v Olomouci (1920–1924) a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1946–1950). Působil jako pedagog a ředitel na střední škole chlapecké v Olomouci a jako krajský školní inspektor ve Zlíně (1957–1959). Je autorem divadelních her a pedagogických příruček, např. Slovníku moderní pedagogiky.
 
5. 7. Vrba Jaromír100. výročí narození
70. výročí úmrtí
 * 5. 7. 1920 Strážisko
† 19. 12. 1950 Brno (popraven)
 
Spoluzakladatel a organizátor odbojové protikomunistické organizace Světlana. Příslušník 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Rehabilitován po listopadu 1989. V roce 1997 vyznamenán medailí Za hrdinství in memoriam. Žil ve Zlíně.
 
7. 7. Sís Vladimír 95. výročí narození
 * 7. 7. 1925 Brno
† 7. 9. 2001 Praha
 
Režisér, scénárista. Absolvoval zlínskou hospodářskou školu. Pracoval v trikovém ateliéru filmového studia ve Zlíně (1942–1946), ve Studiu populárněvědeckých a naučných filmů v Brně a ve Filmovém studiu Barrandov. Natočil dokumentární, hrané, hudební i střihové filmy. Film Cesta do Tibetu (1954) získal ocenění na filmových festivalech v Benátkách a v Karlových Varech a Blues pro EFB zvítězil na Festivalu a slovenských filmů Kladno. Byl autorem scénáře a režisérem filmového zpracování muzikálu Balada pro banditu.
 
9. 7. Přikryl František115. výročí narození
 * 9. 7. 1905 Jarohněvice
† 30. 8. 1979 Zlín
 
Grafik, ilustrátor. Po vystudování uměleckoprůmyslové školy v Praze se věnoval reklamní grafice. U firmy Baťa byl zaměstnán jako grafik. Ilustroval cestopisné články Ladislava Mikeše Pařízka,Vladislava Forejta-Alana a dalších. V roce 1951 začal spolupracovat s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, k jejich cestopisům nakreslil okolo osmi set kreseb.
 
10. 7. Hábl Patrik 45. výročí narození
 * 10. 7. 1975 Zlín 
Malíř, grafik, pedagog. Absolvoval obor Užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1989–1993) a malbu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1994–2000). Zabýval se kresbou, malbou a figurativní tvorbou se značnou mírou abstrakce. Pracuje se základními geometrickými tvary v plošné kompozici. Získal Waldesovu cenu a ocenenění Europol Art Award. Jako pedagog působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
 
10. 7. Slovenčíková Jarmila 40. výročí narození
 * 10. 7. 1980 Zlín-Malenovice 
Sportovkyně, freediverka (volné potápění). Mistryně světa (2007, Egypt), mistryně ČR (2006, 2008), držitelka několika národních rekordů. Byla zvolena Sportovcem roku města Zlína (2007) a Sportovcem roku Zlínského kraje (2007).
 
12. 7. Jaroňková Julie 75. výročí úmrtí
 * 9. 2. 1864 Zlín
† 12. 7. 1945 Rožnov pod Radhoštěm
 
Nejstarší ze sourozenců Jaroňkových, zakladatelů rožnovského Valašského muzea v přírodě. Tkala gobelíny a gobelínové kabelky, dokumentovala činnost svých bratrů Bohumíra a Aloise a byla nadšenou účastnicí sokolského hnutí.
 
12. 7. Paseková Marie 60. výročí narození
 * 12. 7. 1960 Zlín 
Vysokoškolská pedagožka. Zabývá se účetnictvím, finančním řízením a zdroji zvyšujícími výkonnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků, insolvencí a osobním bankrotem. Působí na Ústavu financí a účetnictví Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Je autorkou řady publikací a skript z účetnictví.
 
13. 7. Vaculík Josef100. výročí narození
30. výročí úmrtí
 * 13. 7. 1920 Uherské Hradiště
† 25. 5. 1990 Uherské Hradiště
 
Herec, dramatik. Autor divadelních her Zbojnický poklad (1953) a Blýská se na časy (1957). Působil v Divadla pracujících ve Zlíně (1947–1957) a ve Filmovém studiu Gottwaldov jako náměstek ředitele pro tvorbu (1979–1985).
 
18. 7. Vaculík Jaroslav 25. výročí úmrtí
 * 22. 3. 1921 Vrchoslavice
† 18. 7. 1995 Praha
 
Architekt, výtvarník. V době druhé světové války pracoval několik let v atelieru Františka Lydie Gahury ve Zlíně. Byl jedním z nejaktivnějších propagátorů Le Corbusierova díla v poválečném Československu a jeho programu Pět bodů nové architektury. V poslední etapě své tvorby získal několik vyznamenání za humanizaci prostředí panelových sídlišť především v Praze. Obdržel cenu BSHF HABITAT AWARDS 90 v japonské Hirošimě za projekt Půdní byty pro 500 000 obyvatel Československa (1991).
 
19. 7. Hyblerová Ludmila 90. výročí narození
 * 19. 7. 1930 Zlín
† 10. 12. 2019
 
Novinářka. Publikovala řadu rozhovorů, reportáží a literárních portrétů zajímavých osobností z oblasti výtvarné, divadelní i filmové.
 
20. 7. Bartoš Jiří 10. výročí úmrtí
 *
† 20. 7. 2010 Zlín
 
Lékař. Přednosta psychiatrického oddělení nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 1989 a 1990 patřil ke klíčovým osobnostem Občanského fóra ve Zlíně.
 
20. 7. Tuček Petr 30. výročí úmrtí
 * 4. 2. 1939 Zlín
† 20. 7. 1990
 
Režisér, scénárista. Vystudoval režii na Filmové akademii múzických umění. Stál u zrodu šesti celovečerních, deseti krátkometrážních filmů a více než dvaceti televizních filmů a seriálů. Spolupracoval se scénáristou Gustavem Oplustilem, např. na seriálu Ctná paní Lucie, který byl následně režimem zničen. Natočil dvě série seriálu Slovácko sa nesúdí (1975, 1984), Legenda o živých mrtvých (1972), Muž, který nesmí zemřít (1977), Dlouhá bílá stopa (1981) a filmy Copak je to za vojáka… (1987), Čekání na Patrika (1988), Stopař (1978) ad.
 
21. 7. Bouček Vladimír 35. výročí úmrtí
 * 16. 1. 1901 Hodonín
† 21. 7. 1985 Uherské Hradiště
 
Výtvarný pedagog, národopisný pracovník, teoretik kultury a umělecké výroby. K velkým zásluhám patří obnova lidové umělecké výroby v rámci výrobních družstev Ústavu lidové umělecké výroby. Působil na zlínské Škole umění. Vydal publikaci Minulost a přítomnost lidové výroby v Gottwaldovském kraji (1957).
 
21. 7. Mecnarowská Vlasta 90. výročí narození
 * 21. 7. 1930 Olomouc 
Herečka. Působila v Městském divadle Zlín (1971–1995), kde ztvárnila bezmála devadesát rolí. Hrála i v několika filmech, např. v Requiem pro panenku. Byla oceněna Cenou ředitele divadla v Městském divadle Zlín (2013).
 
22. 7. Jaroněk Vincenc130. výročí narození
 * 22. 7. 1890 Vizovice
† 15. 2. 1962
 
Pracovník firmy Baťa, personalista. V roce 1918 byl pověřen zřízením přijímací kanceláře firmy Baťa, ze kterého se vyvinulo osobní oddělení. V roce 1925 dostal na starost výstavbu firemních bytů. Osobní oddělení vedl až do roku 1928, kdy převzal vedení papíren. Ty vedl až do roku 1933, kdy se opět vrátil do vedení osobního oddělení. Od roku 1923 pomáhal Tomáši Baťovi v kampaních při obecních volbách.
 
28. 7. Stavjaník Libor 55. výročí narození
 * 28. 7. 1965 Zlín 
Fotograf. Několik fotografických cyklů vzniklo z cest po jižní Evropě a USA. Jeho fotografie osobností byly publikovány v revuích BOX, Prostor Zlín, Host a jsou také součástí knih z nakladatelství Archa a Torst. Fotograficky dokumentoval průběh obnovy 21. budovy a budov 14 a 15 v baťovském areálu ve Zlíně.
 
31. 7. Gregar Aleš 75. výročí narození
 * 31. 7. 1945 Zlín 
Psycholog, ekonom, pedagog. Zabývá se personálním managementem, pracovními systémy a psychologií práce a organizace. Je prorektorem pro mezinárodní vztahy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2009–). Je členem představenstva České asociace psychologů práce a organizace, členem Klubu personalistů, několika vědeckých a redakčních rad. Je autorem několika skript a monografií, článků a sborníkových příspěvků z oboru.
 
31. 7. Šuterová Otilie 80. výročí narození
 * 31. 7. 1940 Kroměříž 
Sochařka, výtvarnice. Realizuje plastiky a reliéfy často se zaměřením na sakrální tvorbu. Vytvořila např. reliéf svatého Vojtěcha pro otrokovický kostel.
 

Srpen

1. 8. Jandík Stanislav 50. výročí úmrtí
 * 14. 5. 1902 Praha
† 1. 8. 1970 Praha
 
Redaktor, publicista, novinář, původním povoláním grafik. Byl redaktorem Baťových závodů. Je autorem sociologické reportáže Železní tovaryši (1938), reportáže Masaryk na Valašsku (1936) aj. Publikoval v časopisech Zlín a České slovo.
 
4. 8. Trávníček Dušan 60. výročí narození
 * 4. 8. 1960 Dačice 
Zoolog, muzejník. Zabývá se entomologií, zejména vodními brouky. Absolvoval obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu obilnářském v Kroměříži (1985–1986) a Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1986–) jako vedoucí přírodovědného oddělení. Je členem České společnosti entomologické a Spolku pro výzkum a ochranu fauny Zoogeos Bohemia. Publikoval celou řadu odborných i populárně naučných článků. Je po něm pojmenován druh potápníka z Madagaskaru Herophydrus travniceki.
 
5. 8. Pinkavová Hana 70. výročí narození
 * 5. 8. 1950 Frýdek-Místek 
Režisérka a scenáristka dokumentárních filmů, ve kterých objevuje zajímavé lidi s pozoruhodnými životními osudy. Za své dokumentární filmy získala řadu ocenění. Je autorkou námětů i scénářů filmů o Jiřím Hanzelkovi a Miroslavu Zikmundovi, Janu Graubnerovi, Děti ze zkumavky a řady dalších.
 
7. 8. Logner Vilém110. výročí narození
 * 7. 8. 1910 Vídeň
† 31. 12. 1991 Praha
 
Scénograf, malíř, sochař, medailér. Věnoval se zejména portrétu, krajinomalbě a aktu. Působil jako reklamní grafik u firmy Baťa ve Zlíně, v letech 1939–1944 byl portrétistou na volné noze ve Zlíně. V letech 1999–2000 byly v Praze uspořádány posmrtné výstavy jeho děl.
 
8. 8. Stach Petr 5. výročí úmrtí
 * 10. 3. 1949 Zlín
† 8. 8. 2015
 
Sportovec – kulturista. Mistr ČSSR v kulturistice (1974–1978), mistr Evropy (1975, 1977), stříbrný a bronzový na mistrovství světa (1977). Byl členem výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness ČR a mezinárodním rozhodčím. Založil trenérskou školu.
 
10. 8. Prachař Ilja 15. výročí úmrtí
 * 30. 4. 1924 Zlín-Malenovice
† 10. 8. 2005 Praha
 
Herec, dramatik, dabér. S divadlem začal jako člen dramatické skupiny Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Působil v divadlech ve Zlíně (1946–1952) a v Ostravě, v Divadle S. K. Neumanna a Divadle na Vinohradech v Praze. Je autorem několika divadelních her, jeho hra Hádajú se o rozumné, je dodnes jednou z nejúspěšnějších her v historii zlínského divadla. Kromě divadla působil i ve filmu a televizi, natočil např. filmy Král Šumavy, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Všichni dobří rodáci, Kladivo na čarodějnice ad., seriály F. L. Věk, Chalupáři, Tři chlapi v chalupě ad. a večerníček Krkonošské pohádky. Za své působení v dabingu získal Cenu Františka Filipovského (1997).
 
10. 8. Švecová Renata 75. výročí narození
 * 10. 8. 1945 Zlín 
Grafička, textilní výtvarnice. Zabývá se propagační, průmyslovou a počítačovou grafikou.
 
11. 8. Voštová Irena 80. výročí narození
 * 11. 8. 1940 Zlín 
Pedagožka, nakladatelka. Vydává průvodce Moravou a Slezskem, věnuje se též vydávání knih česko-amerických spisovatelů a v minulosti perzekuovaných autorů. Je autorkou textů v publikacích o Slavičíně, Hvozdné, Provodově, Luhačovicích a editorkou publikací o Kaňovicích, Františku Peňázovi a Vladimíru Karfíkovi.
 
16. 8. Vavruša Theodor140. výročí narození
 * 16. 8. 1880 Zlín-Kudlov
† 25. 3. 1948 Zlín
 
Kněz. Část teologických studií vykonal na Germaniku v Římě a ve Štýrském Hradci. Působil jako sekretář u olomouckého arcibiskupa Theodora Kohna, jako kaplan v Butovicích a posléze jako kněz ve Zlíně v době rozmachu města a Baťových závodů. S podporou Baťových závodů byla v době jeho působení postavena kaple na Kudlově, opraven kostel ve Zlíně, pořízeny varhany a otevřen Lesní hřbitov. Zavedl nové metody výuky náboženství ve Zlíně, bohoslužby pro dělníky mimo prostory kostela aj. Obdržel čestný titul monsignor od papeže Pia XI. (1936).
 
18. 8. Čajánek Petr 45. výročí narození
 * 18. 8. 1975 Zlín 
Hokejista, reprezentant České republiky. Získal zlatou medaili na mistrovstvích světa (2000, 2001 a 2005), bronzovou medaili na Zimních olympijských hrách v Turíně (2006), mistrovský titul extraligy ledního hokeje (2014). Byl zvolen nejúspěšnějším sportovcem Zlínského kraje (2001) a Sportovcem města Zlína (2001, 2005).
 
23. 8. Baťa Jan Antonín 55. výročí úmrtí
 * 7. 3. 1898 Uherské Hradiště
† 23. 8. 1965 Sao Paulo (Brazílie)
 
Podnikatel. Nevlastní bratr Tomáše Bati. Po jeho tragické smrti v roce 1932 se ujal řízení celého závodu. V červnu 1939 odešel do exilu do USA a v roce 1941 do Brazílie. Je autorem publikací Spolupráce (1936), Za obchodem kolem světa (1937), Budujme stát pro 40 000 000 lidí (1937) a jiných. V roce 2019 byl in memoriam oceněn Řádem Bílého lva 1. třidy z rukou prezidenta Miloše Zemana.
 
24. 8. Šuba Karel 40. výročí úmrtí
 * 4. 5. 1908 Brno
† 24. 8. 1980 Zlín
 
Technik, redaktor, publicista. Pracoval v redakci Tisku Zlín firmy Baťa. Stal se dopisovatelem Technického týdeníku a šéfredaktorem časopisu Rádce (1940–1948).
 
25. 8. Gajzler Matouš125. výročí narození
 * 25. 8. 1895 Zlín
† 11. 9. 1944
 
Zaměstnanec firmy Baťa, odborník na kůže. Nejprve pracoval v sekací dílně, kde se propracoval k funkci mistra a nadmistra. Poté byl přeložen do nákupu kůží. Stal se vedoucím nákupu v zahraničních továrnách. Po návratu do Zlína pracoval jako skupinář v nákupu kůží.
 
25. 8. Sedláková Radomíra 70. výročí narození
 * 25. 8. 1950 Zlín 
Architektka, pedagožka. Působila ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, v Národní galerii a na Technické univerzitě v Liberci. Pro Mladou frontu psala recenze o zajímavých stavbách (1978–1995). Je autorkou několik výstav o architektuře, např. Fenomén Baťa v Národní galerii a Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně (2009).
 
26. 8. Neuwirt František125. výročí narození
 * 26. 8. 1895 Zlín-Malenovice
† 15. 8. 1957 Dobříš
 
Lékař – stomatolog. Působil jako přednosta II. stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1945–1957). Je jedním ze zakladatelů moderního zubního lékařství. Zabýval se záchovnou stomatologií. Je autorem a spoluautorem řady odborných publikací a vysokoškolských učebnic
 
26. 8. Schmidtová Natalie125. výročí narození
 * 26. 8. 1895 Rusko
† 3. 3. 1981 Rozsochy u Bystřice nad Pernštejnem
 
Malířka. Byla významnou představitelkou primitivistické školy v malířství. V období 2. světové války pracovala jako domovnice ve Zlíně, kde se stýkala se žáky a učitely Školy umění. Její díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, Národopisném muzeu v Praze, Slovenské národní galerii v Bratislavě aj.
 
27. 8. Daťka Vladimír 75. výročí narození
 * 27. 8. 1945  
Primátor, chemický inženýr. Pracoval v oblasti marketingu. Primátor města Zlína (6. 12. 1994 – 27. 11. 1998). Za jeho působení se zlepšila informovanost občanů o záležitostech města, začal se vydávat informační měsíčník Magazín Zlín, zahájila výuku Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati (1995). Člen zastupitelstva města Zlína (1998–2002).
 
27. 8. Huspenina Antonín 20. výročí úmrtí
 * 28. 3. 1919 Kunovice
† 27. 8. 2000 Zlín
 
Předseda MěNV. Pracoval jako obchodní příručí a úředník. V čele města stál v letech 1964–1970. Za jeho působení navázalo město první partnerské vztahy s italským Sesto San Giovanni (1966) a s francouzským Romans (1967). Bylo dokončeno zastřešení zimního stadionu (1964), dokončena nová budova Divadla pracujících (1967) a začala výstavba sídliště Jižní Svahy (1968).
 
29. 8. Kuraš Mečislav115. výročí narození
 * 29. 8. 1905 Prostějov
† 24. 7. 1964 Olomouc
 
Chemik, vědecký pracovník. Ve Zlíně působil od roku 1935 u firmy Baťa, od roku 1938 jako vedoucí Studijního ústavu. Jeho práce jsou převážně z oboru analytické chemie.
 

Září

2. 9. Konvička Vladimír120. výročí narození
 * 2. 9. 1900 Dubňany
† 10. 9. 1971 Brno
 
Pedagog. Působil na měšťanských školách ve Zlíně (1929–1935) a Otrokovicích (1935–1945). Psal, publikoval a vydával studie, články i knihy týkající se vlastivědy, českého pravopisu, matematiky a především kreslení. Více než třicet let byl členem Pěveckého sdružení moravských učitelů.
 
6. 9. Šimek Lubomír 85. výročí narození
 * 6. 9. 1935  
Chemik, vysokoškolský pedagog. Autor skript z oboru fyzikální chemie. Působí na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
9. 9. Grygera Vlastimil105. výročí narození
 * 9. 9. 1915 Uherský Ostroh
† 20. 7. 1976 Zlín
 
Účastník odboje. Bojoval jako voják v zahraničním odboji v řadách britské armády i armády SSSR. Jeho otec byl proto internován ve Svatobořicích a na následky věznění zemřel.
 
12. 9. Hanák Antonín 85. výročí úmrtí
 * 8. 4. 1889 Pačlavice
† 12. 9. 1935 Zlín
 
Lékař – fyziolog. Byl profesorem univerzity v Bratislavě a Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem učebnic pro lékaře a mediky. Přednostou Fyziologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze (1930–1935).
 
13. 9. Serafini Dietrichs 65. výročí úmrtí
 * cca 1919 (Itálie)
† 13. 9. 1955 Zlín
 
Italský motocyklový závodník. Tragicky zemřel při 1. etapě motocyklového závodu Šestidenní, který se konal ve Zlíně v roce 1955. Této soutěže se zúčastnil již v roce 1953. Ve Zlíně na náměstí Míru je umístěna pamětní deska.
 
14. 9. Cekota Raoul 15. výročí úmrtí
 * 30. 12. 1936 Buenos Aires (Argentina)
† 14. 9. 2005 Zlín
 
Fotograf. Dokumentarista společenských a kulturních událostí Zlínska. Působil řadu let jako vedoucí fotoateliéru ve Vizovicích.
 
14. 9. Dalík Jiří100. výročí narození
 * 14. 9. 1920 Praha
† 11. 1. 2008 Praha
 
Herec, režisér, dramatik, publicista. Působil v Městském divadle Zlín (1947–1952), od roku 1949 jako ředitel. Ředitelskou funkci zastával i ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v sezoně 1951/52. Poté působil např. v Ostravě, Karlových Varech, Plzni a od roku 1963 v pražských divadlech.
 
14. 9. Kousal Josef 40. výročí úmrtí
 * 21. 2. 1902 Praha
† 14. 9. 1980 Zlín
 
Malíř, grafik, spoluzakladatel zlínské Školy umění. Do Zlína přišel z Prahy v roce 1939 a vedl zde obor propagační grafiky, později působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Pro jeho tvorbu jsou charakteristické portréty a květinová zátiší.
 
17. 9. Hadobáš František 95. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 17. 9. 1925 Zlín
† 8. 12. 1995
 
Chemik, vědecký pracovník. Pracoval ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně. Napsal několik studií a je spoluautorem knihy Polyesterová vlákna.
 
19. 9. Škapa František 35. výročí úmrtí
 * 18. 12. 1913 Morávka
† 19. 9. 1985 Zlín
 
Režisér, kameraman, pedagog. Byl učitelem na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně (1939–1945), poté odešel do filmového studia. Natáčel zejména snímky školní a populárně-vědecké.
 
20. 9. Zápeca Karel 45. výročí úmrtí
 * 21. 7. 1893 Luhačovice
† 20. 9. 1975 Zlín
 
Spisovatel, malíř, grafik, středoškolský profesor, ruský legionář. Vydal sbírku črt Luhačovické obrázky (1930), trilogii Jedenáct let na Sibiři (1930, 1934, 1935), Cesta po řece Léně k Severnímu moři. Do roku 1941 vydával měsíčník Umělecký salon.
 
22. 9. Vojáček Kašpar Ignác230. výročí narození
 * 22. 9. 1790 Zlín-Malenovice
† 11. 7. 1876 Nimnica (Slovensko)
 
Sběratel valašských lidových písní. Vydal Wčelařský katechysmus (1860) a Základní knihy aneb Sepsání pravidel, které řád literátský ... má (1873). Otec Hynka Vojáčka, hudebního skladatele.
 
23. 9. Prošek Pavel 80. výročí narození
 * 23. 9. 1940 Zlín 
Klimatolog. Duchovní otec první české vědecké polární stanice v Antarktidě. Zaměřuje se na geomorfologické a glaciální procesy polárních regionů. Je členem České komise pro Antarktidu (od r. 2005) a garantem přijetí České republiky do European Polard Board. Zúčastnil se tří vědeckých expedic na Špicberky (1985–1990) a devíti výprav do Antarktidy (1994–2007).
 
25. 9. Řehák Ivan 70. výročí narození
 * 25. 9. 1950 Olomouc
† 25. 4. 2017 Zlín
 
Herec. Absolvoval Divadelní akademii múzických umění v Praze. Působil ve Východočeském divadle v Pardubicích (1972–1979), v Městském divadle Zlín (1979–1988, 1991–2017) a v Národním divadle Moravskoslezském (1988–1991). ztvárnil řadu nezapomenutelných rolí, např. Nica v Řeku Zobrovi, Boha ve Stvoření světa, Candyho v O myších a lidech aj. Věnoval se i dabingu, filmu a televizi, hrál např. ve filmech Domácí péče, Podvraťáci, Konto separato, Dneska přišel nový kluk, Žebrácká opera ad. a v seriálech Četnické humoresky, Medvědi nic nevědí, Strážce duší, Znamení koně ad.
 
26. 9. Forejtník Emil 25. výročí úmrtí
 * 5. 1. 1907 Klobouky u Brna
† 26. 9. 1995 Zlín
 
Pilot Baťových závodů. Držitel Křišťálového poháru České letecké federace. Byl prvním Čechem, který ve třicátých letech absolvoval nejdelší československý dálkový let třemi světadíly ze Zlína do Jižní Afriky. Autor knihy Letadlem ze Zlína do Kapského města (1936).
 
27. 9. Třetina František100. výročí narození
 * 27. 9. 1920 Kostice
† 10. 3. 1999
 
Skladatel lidových písní, zpěvák, básník, spisovatel. Již jako sedmnáctiletý přispíval do Zemědělských novin. Absolvoval Střední ekonomickou školu ve Zlíně (1956–1961). Byl zakládajícím členem a sólovým zpěvákem Slováckého krúžku ve Zlíně, ze kterého později vznikl soubor Vonica. Pro rozhlas ve Zlíně, Brně, Praze a Plzni psal scénáře a scénky celovečerních pořadů. Spolupracoval s dechovými hudbami, např. s Mistříňankou, Podhorankou, Javorynou z Fryštáku ad.
 

Říjen

1. 10. Navrátilová Anežka 85. výročí narození
 * 1. 10. 1935 Tištín
† 8. 12. 1998 Zlín
 
Režisérka, kostýmní výtvarnice, autorka divadelních adaptací, pedagožka. Absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působila ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, jako odborná referentka v Parku kultury a oddechu Zlín, jako učitelka literárně dramatického oboru Lidové školy umění ve Zlíně a jako vedoucí Malé scény (1993–1998). Režírovala dětský soubor Malé scény a navrhovala pro něj kostýmy. Je autorkou několika divadelních adaptací. Je nositelkou Ceny města Zlína za práci s dětmi a mládeží v oblasti amatérského divadla (1994).
 
1. 10. Sousedík Miloslav J.110. výročí narození
 * 1. 10. 1910 Slušovice
† 21. 2. 2003 Zlín
 
Spisovatel, básník, dramatik, pedagog. Absolvoval učitelský ústav v Banské Štiavnici (1925–1930). Jako učitel působil v Jasenné, Trnavě, Slušovicích a Zlíně. Zabýval se národopisem, působil jako umělecký vedoucí národopisného souboru. Byl předsedou krajské kulturní komise v Novém Jičíně. Působil v redakci časopisu Náš kraj (1944–1946), z politických důvodů ji musel opustit, po roce 1949 nepublikoval. Podle jeho románu Papradná nenaříká byl natočen film Děvčica z hor (1944). V roce 1989 byl Václavem Havlem znovu přijat do řad spisovatelů. Získal Cenu města Zlína (1998).
 
3. 10. Štýbrová Miroslava 65. výročí narození
 * 3. 10. 1955  
Historička, muzejnice, pedagožka. Kurátorka sbírek obuvi Obuvnického muzea ve Zlíně. Zaměřuje se na dějiny obuvnictví a historii firmy Baťa. Je autorkou odborných článků ve sbornících a knihy Boty, botky, botičky (2009) z edice Dějiny odívání.
 
4. 10. Koutník Tomáš 70. výročí narození
 * 4. 10. 1950 Olomouc 
Dirigent, pedagog pro obor dirigování. Šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně (2000–2004). Získal 1. cenu na Mezinárodní dirigentské soutěži v Besanconu (1977). V roce 2004 byl jmenován docentem na Hudební akademii múzických umění v Praze, kde působí jako pedagog.
 
6. 10. Chmelík Pavel J. 50. výročí narození
 * 6. 10. 1970 Zlín 
Divadelní ochotník, dramatik, básník. Vystudoval společenské vědy a biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Byl zakladatelem agentury Elka-Pecha, která pracovala s dětmi emigrantů. Působil na Střední policejní škole v Holešově. Působil v divadle Malá scéna, založil amatérské divadlo La Rottal v Holešově. Působil jako ředitel Městského kulturního střediska v Holešově. Je členem občanského sdružení Valašský názor.
 
6. 10. Malotová Emílie 10. výročí úmrtí
 * 31. 12. 1901
† 6. 10. 2010 Zlín
 
Bývalá spolumajitelka a zakladatelka cukrárny a kavárny Malota (1933).
 
6. 10. Šebesta Milan 75. výročí narození
 * 6. 10. 1945 Brumov-Bylnice 
Animátor, režisér, pedagog. Absolvoval propagační grafiku a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1964–1968). Studoval i animovanou tvorbu na Filmové akademii múzických umění v Praze (1986–1988). Působil ve zlínských Filmových ateliérech (1968–1988, 1992–1996) jako animátor Hermíny Týrlové, Ludvíka Kadlečka a Jana Dudeška. Věnonoval se i režii, např. večerníčků Pat a Mat a Krysáci. Působil na Filmové škole Zlín (1992–1996), Vyšší odborné škole filmové při Filmových ateliérech Zlín, Vysokém učení technickém v Brně a na Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (1998–2005).
 
7. 10. Andrlík Antonín110. výročí narození
 * 7. 10. 1910 Kostelec u Holešova
† 6. 9. 1998 Zlín
 
Pedagog. Ve Zlíně působil od roku 1960, kdy přišel vyučovat na jazykovou školu český, německý a ruský jazyk. O svých poznatcích a zkušenostech psal do odborných časopisů, např. Cizí jazyk ve škole nebo Zpravodaj jazykových škol v ČSSR. Zajímal se o regionální dějiny Holešovska.
 
7. 10. Gajdoš Rudolf 45. výročí úmrtí
 * 26. 1. 1908 Měřín
† 7. 10. 1975 Mikulov
 
Malíř. Studoval na fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, odkud přešel na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval figurální malbu u Maxe Švabinského. Po studiu se stal výtvarným poradcem firmy Baťa. Stál u zrodu zlínských salonů a Školy umění, položil základ pro vznik pozdější galerie, vyučoval na Škole umění a vedl večerní kurzy aktu.
 
7. 10. Hájek Miloslav 25. výročí úmrtí
 * 2. 12. 1923 Brno
† 7. 10. 1995 Zlín
 
Bývalý synodní senior Českobratrské církve evangelické. Působil jako farář v Jimramově a ve Zlíně. Je autorem řady teologických prací a článků. Pracoval na ekumenickém překladu Nového zákona. V roce 1983 vydal knihu Vím, komu jsem věřil.
 
8. 10. Hejcman Ivo 70. výročí narození
 * 8. 10. 1950 Prostějov 
Animátor, režisér, výtvarník, pedagog. Od roku 1990 pracuje pro různá filmová studia v České republice i v jiných zemích. Autor řady animovaných večerníčků, např. Bob a Bobek. V roce 2002 získal Cenu diváků na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně, 2003 Cenu diváků na Mezinárodním festivalu animovaných filmů AniFest v Třeboni. Působil na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně (1995–2012), nyní působí na Fakultě multumediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
12. 10. Bartoš Antonín110. výročí narození
 * 12. 10. 1910 Lanžhot
† 13. 12. 1998 New York (USA)
 
Voják, parašutista. V roce 1942 byl velitelem paraskupiny Clay-Eva. Za tuto odbojovou činnost mu byl udělen britský Military Cross (nejvyšší britské vyznamenání, které je možno udělit cizinci). V roce 1946 byl zvolen do parlamentu za Národně socialistickou mládež za Zlínský kraj. Po únoru 1948 byl zatčen, avšak z vězení se mu podařilo uprchnout za hranice. Od roku 1952 žil s rodinou v USA.
 
14. 10. Kábrt Josef100. výročí narození
 * 14. 10. 1920 Lomnice nad Popelkou
† 7. 2. 1989 Praha
 
Malíř, grafik, výtvarník a režisér animovaných filmů. Pracoval v ateliéru trikových filmů ve Zlíně. V jeho filmech dominuje satira, groteska a nadsázka. Některé jeho filmy byly oceněny na mezinárodních filmových festivalech v Karlových Varech, Montevideu a Locarnu ve Švýcarsku.
 
17. 10. Cekota Antonín 25. výročí úmrtí
 * 13. 1. 1899 Napajedla
† 17. 10. 1995 Kanada
 
Byl redaktorem, vedoucím časopiseckého vydavatelství firmy Baťa ve Zlíně a později působil u této firmy v Kanadě. Vydal např. Boj o domov (1944), Baťa : myšlenky, činy, život a práce (1929), Do nové práce (1927), Zlín : město životní aktivity (1935), Lidé a noviny (1932) a Geniální podnikatel Tomáš Baťa (1981).
 
17. 10. Mikuláštík Milan 75. výročí narození
 * 17. 10. 1945 07.08.2014
† 4
 
Psycholog, pedagog. Zabýval se tvořivostí v pracovním procesu, využitím potenciálů pracovníků a podmínek pracovního prostředí a interpersonální komunikací v řízení. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, jako proděkan pro prezenční formu studia (2001–2003) a docent Ústavu managementu (2005-2014). Byl členem Českomoravské psychologické společnosti a České asociace psychologů práce a organizace.
 
18. 10. Bílý František100. výročí úmrtí
 * 8. 11. 1854 Brno
† 18. 10. 1920 Praha
 
Literární kritik, historik, pedagog, osvětový pracovník, jazykovědec. Spolupracovník Františka Bartoše, přepracoval jeho Malou Slovesnost. Působil v Přerově.
 
20. 10. Šnábl František 90. výročí narození
 * 20. 10. 1930 Zlín
† 8. 12. 2008 Zlín
 
Herec. Ve zlínském divadle nastudoval 67 rolí. Naposledy v roce 2006 v inscenaci Zkrocení zlé ženy ztvárnil postavu Vincentia. Působil též v Brně, Jihlavě a Hradci Králové.
 
20. 10. Včelař Ladislav 90. výročí narození
15. výročí úmrtí
 * 20. 10. 1930 Zlín
† 20. 11. 2005 Zlín
 
Malíř, grafik, autor plakátů. Podílel se na výtvarném řešení výstav i grafických úpravách knih. Působil jako výtvarník v Městském divadle Zlín (1992–1997).
 
23. 10. Klíma Miroslav 90. výročí narození
 * 23. 10. 1930 Zlín 
Výtvarník, průmyslový designér, sochař, výtvarný pedagog. Je autorem designu četných výrobků (mj. interiérů letadel L 410 nebo vozu Tatra 613). Získal řadu ocenění, např. Vynikající výrobek roku 1972 (elektronový mikroskop).
 
25. 10. Řezníček Jiří105. výročí narození
 * 25. 10. 1915 Jasenná
† 1. 6. 1957 Zlín
 
Voják, plukovník letectva. V mládí pracoval jako dělník u firmy Baťa ve Zlíně. Absolvoval vojenskou školu v Olomouci a za 2. světové války působil jako stíhací pilot ve Francii, později ve Velké Británii. Utrpěl těžké zranění při Slovenském národním povstání v roce 1944. Obdržel řadu uznání a vyznamenání. Po válce se vrátil zpět do Zlína.
 
25. 10. Svatopluk T.120. výročí narození
 * 25. 10. 1900 Hodslavice
† 30. 12. 1972 Zlín
 
Romanopisec, publicista, malíř a grafik. Reklamní kreslíř firmy Baťa (1926–1933). Z tohoto období čerpal námět pro svůj román Botostroj (1933). Osudy prodavačů obuvi v letech krize zachytil v románu Andělé úspěchu (1937). V roce 1953 vydal volné pokračování Botostroje pod názvem Bez šéfa. Působil jako redaktor závodního časopisu Tep nového Zlína (1947–1950).
 
26. 10. Babička Hynek165. výročí narození
140. výročí úmrtí
 * 26. 10. 1855 Blatec
† 22. 3. 1880 Zlín
 
Publicista, literární a hudební kritik. Přispíval do časopisů Koleda, Našinec a Slovanských listů.
 
27. 10. Zeman Josef 20. výročí úmrtí
 * 12. 1. 1928 Jilemnice
† 27. 10. 2000 Jilemnice
 
Výtvarník, sochař, režisér animovaných filmů. Ve zlínském filmovém studiu spolupracoval s Karlem Zemanem na filmu Cesta do pravěku. Režíroval okolo šedesáti večerníčků.
 
28. 10. Lukavská Eva 70. výročí narození
 * 28. 10. 1950 Zlín 
Překladatelka, vysokoškolská pedagožka, romanistka, hispanistka. Přednáší dějiny španělské literatury a hispanoamerické literatury na Ústavu románských jazyků a literatur na Masarykově univerzitě v Brně. Publikuje v odborném tisku, přednáší v zahraničí (Španělsko).
 
28. 10. Pluskal Svatopluk 90. výročí narození
15. výročí úmrtí
 * 28. 10. 1930 Zlín
† 29. 5. 2005 Ústí nad Labem
 
Fotbalista, člen československé fotbalové reprezentace, trenér. Člen stříbrného týmu na MS 1962 v Chile a bronzového na ME 1960. Člen výběru světa (1963) a výběru Evropy (1964). V roce 1997 získal cenu Václava Jíry za celoživotní přínos fotbalu.
 
29. 10. Kotrbová Marie 90. výročí narození
 * 29. 10. 1930 Zlín
† 9. 9. 2013
 
Výtvarnice, keramička. Věnovala se volné plastice, kresbě a designu. Inspiraci čerpala v přírodě. Realizace jejích studentských děl byly součástí československé expozice na výstavě EXPO v Bruselu a dodnes je najdeme jako výzdobu lázní Luhačovice jako tzv. Bruselskou fontánu. Působila v Praze.
 
30. 10. Pitínský Jan Antonín 65. výročí narození
 * 30. 10. 1955 Zlín 
Literát, scénárista, dramatik, divadelní režisér, herec. Původním povoláním knihovník. V roce 1995 byla provedena v Městském divadle Zlín inscenace jeho přepisu Felliniho filmu pod názvem Osm a půl (a půl), dále zde režíroval inscenace Její pastorkyňa (1996), Proces (1997), Dialogy Karmelitek, Třináct písní (2000), Hotel Viktoria (2003), Smrt Hippodamie (2006), Rok na vsi (2009). V roce 1997 vyšel knižně soubor tří jeho divadelních her Ananas, Park, Pokojíček (Tři hry z doby rozvratu). Jako režisér hostuje v Divadle Na zábradlí, v brněnském HaDivadle, v Dejvickém divadle, v Národním divadle v Praze, ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti atd. Žije v Luhačovicích. V roce 2010 převzal ve Zlíně Ocenění primátora.
 

Listopad

3. 11. Zeman Karel110. výročí narození
 * 3. 11. 1910 Ostroměř
† 5. 4. 1989 Zlín
 
Filmový režisér, výtvarník, scenárista. Jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu. Největší ohlas získaly jeho filmy kombinující živé herce a reálné interiéry či exteriéry s trikovými záběry, jako dnes již legendární Cesta do pravěku (za spolupráce s Josefem Augustou a Zdeňkem Burianem), Vynález zkázy, Baron Prášil, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď a Na kometě. Úspěšné byly také animované filmy Vánoční sen, Inspirace, Podkova pro štěstí, Král Lávra, Pohádky tisíce a jedné noci a další.
 
4. 11. Ševčík Jiří 80. výročí narození
 * 4. 11. 1940 Zlín 
Hudebník, publicista. Ve své knize Od Jazztetu k Jazztetu aneb vzpomínky zlínského muzikanta Jirky Ševčíka (1998) vzpomíná na hudební život v sedmdesátých letech v tehdejším Gottwaldově, na spolupráci s mimem Borisem Hybnerem, muzikantem Felixem Slováčkem a řadou dalších.
 
5. 11. Cekota Vojtěch 90. výročí narození
 * 5. 11. 1930 Zlín
† 9. 12. 2017 Zlín
 
Archivář, pedagog, spisovatel. Absolvoval obor historie – latina na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako historik v Krajském muzeu v Gottwaldově (1955–1958), jako ředitel v Okresním archivu v Přerově (1963–1992) a od roku 1990 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jako proděkan pro organizaci, rozvoj a sociální otázky studentů (2000–2003). Zabýval se regionálními dějinami, zejména dějinami Přerovska.
 
6. 11. Wicherek Jaroslav 90. výročí narození
 * 6. 11. 1930 Zlín 
Historik, vysokoškolský pedagog. Působil v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde se zabýval českými dějinami 19. a 20. století a regionálními dějinami Zlínska (vývojem školství a zdravotnictví). Publikační činnost.
 
7. 11. Urban Cyril 90. výročí narození
 * 7. 11. 1930 Jakubovice
† 9. 2. 2002 Břeclav
 
Malíř, grafik, ilustrátor. Vyučil se malířem keramiky a porcelánu ve Valašském Meziříčí, poté studoval propagační grafiku a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Působil v ateliéru kresleného filmu ve Zlíně. Zabýval se užitou a volnou grafickou tvorbou, kresbou a malbou, reálně viděné detaily přepracovával do abstraktního projevu. Obdržel Cenu Masarykovy akademie umění za uměleckou tvůrčí činnost (1998) a Grand prize na Evropském trienále netradiční a avantgardní grafiky Praha Graphic (2000).
 
8. 11. Nikl Petr 60. výročí narození
 * 8. 11. 1960 Zlín 
Malíř, grafik, scénograf, loutkoherec, tvůrce instalací, básník, spisovatel, hudebník, performer. Jeho výtvarná činnost byla oceněna Cenou Jindřicha Chalupeckého (1995). Je autorem absurdních pohádek a dětských leporelových her. V roce 1986 sestavil jako spoluautor výběr poezie Zpěvy a básně ze samizdatových almanachů Mehedaha 1985–90 . Je členem divadelního sdružení Mehedaha. V roce 2008 získal za knihu Záhádky hlavní Cenu Magnesia Litera a současně tato kniha získala i Literu pro děti a mládež.
 
11. 11. Schenner Ferdinand145. výročí narození
80. výročí úmrtí
 * 11. 11. 1875 Brno
† 8. 9. 1940 Zlín
 
Biskup německé evangelické církve v Brně, polyglot, hudební skladatel. V době nacismu zachránil řadu židovských životů vystavováním náhradních dokladů.
 
13. 11. Nováček Vnislav 70. výročí narození
 * 13. 11. 1950  
Ekonom, pedagog. Absolvoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně a Univerzitu Karlovu v Praze. Byl děkanem Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2002–2007), členem vědecké rady fakulty, proděkanem pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání (2008–2011), od roku 2012 je docentem Ústavu ekonomie.
 
17. 11. Vlček Theodor115. výročí narození
 * 17. 11. 1905 Březová u Opavy
† 1. 1. 1963 Zlín
 
Oční lékař. V roce 1946 prosadil samostatný obor očního lékařství v Baťově nemocnici ve Zlíně a stal se primářem tohoto oddělení. Zaváděl nové metody operativní léčby očních chorob.
 
18. 11. Lhotský Alois 30. výročí úmrtí
 * 1. 7. 1917 Velké Meziříčí
† 18. 11. 1990 Zlín
 
Kulturní pracovník. V letech 1956–1970 byl ředitelem zlínského divadla. Za jeho působení vzniklo Divadélko v klubu a v roce 1967 byla otevřena nová divadelní budova. Po nuceném odchodu z funkce v roce 1970 vykonával dělnická povolání a věnoval se ochotnickému divadlu. V roce 1989 byl osobně i profesně rehabilitován a stal se poradcem ředitele Městského divadla Zlín.
 
21. 11. Lamper Jan 90. výročí narození
 * 21. 11. 1930 Zlín
† 29. 9. 2011 Zlín
 
Ekonom, marketingový analytik. Od roku 1995 kronikář města Zlína, zabýval se především vyhledáváním informací o zlínské historii. Podílel se na obnovení skautingu ve Zlíně-Malenovicích.
 
21. 11. Zátopek Emil 20. výročí úmrtí
 * 19. 9. 1922 Kopřivnice
† 21. 11. 2000 Praha
 
Sportovec – lehký atlet. Jako patnáctiletý nastoupil do firmy Baťa, kde zvítězil v tradičním Běhu Zlínem v roce 1942, který se stal začátkem jeho sportovní kariéry. Ta trvala až do začátku roku 1958. Osmnáctkrát překonal světové rekordy na tratích od 5 km až po 15 mil a 30 km. Na olympijských hrách získal čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili na 5 a 10 km a v maratonu, byl trojnásobným mistrem Evropy. V roce 1957 se zúčastnil zlínského běhu Přes valašské kotáry, v roce 1958 zvítězil na mezinárodním přespolním běhu ve španělském San Sebastianu. V roce 1975 mu jako prvnímu českému sportovci byla Mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO udělena Cena Pierra de Coubertina. V roce svých 75. narozenin zvítězil v anketě O nejlepšího sportovce století města Zlína (1997).
 
24. 11. Fischer Eduard 90. výročí narození
 * 24. 11. 1930 Praha
† 22. 2. 1993 Praha
 
Dirigent, skladatel, pedagog. Dirigování vystudoval na Akademii múzických umění (1950–1954). Zprvu vedl několik amatérských souborů a Umělecký soubor ministerstva vnitra. Po získání 3. ceny na mezinárodní dirigentské soutěži v Besanconu se stal dirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů (1957–1968). Působil i jako dirigent Pražských komorních sólistů, Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého a šéfdirigent Státního komorního orchestru v Žilině. Kromě Československa a evropských zemí dirigoval též v Jižní Americe, Kanadě, Japonsku a na Novém Zélandu.
 
24. 11. Preisner Pavel 50. výročí narození
 * 24. 11. 1970 Zlín 
Výtvarný pedagog, básník, ilustrátor. Je členem výtvarného romantického sdružení ROMAN. Je autorem několika básnických sbírek, např. Ulomili (1996), kterou si sám ilustroval, a spoluautorem básnické sbírky Hodina Hora (1998). V roce 2000 představil své obrazy v grafickém kabinetu zlínského zámku na výstavě Strašák v zelí rukuje. Některé jeho obrazy jsou součástí umělecké sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
 
25. 11. Holík Alois 35. výročí úmrtí
 * 12. 9. 1908 Březová
† 25. 11. 1985 Fryšták
 
Malíř, hudebník, zpěvák. Propagační pracovník firmy Baťa. Zpíval ve zlínském sboru Dvořák a slušovickém Hlaholu, hrál na housle a klavír. V roce 1989 byla ve Slušovicích uspořádána výstava jeho obrazů. Spolu s jeho dílem zde vystavovali i jeho synové Jiří (malíř a grafik) a Alois (sochař).
 
25. 11. Vyoral Mojmír 35. výročí úmrtí
 * 20. 7. 1921 Zlín
† 25. 11. 1985 Zlín
 
Publicista, překladatel, režisér, filmový dramaturg, hudební skladatel. Působil ve Zlíně a Ostravě.
 
26. 11. Škrobal Václav100. výročí narození
15. výročí úmrtí
 * 26. 11. 1920 Vizovice
† 13. 8. 2005 Zlín
 
Lékař, zakladatel oddělení nukleární medicíny Baťovy nemocnice ve Zlíně, primář tohoto oddělení v letech 1971–1986. Nositel medaile Jana Evangelisty Purkyně.
 
28. 11. Hlava Jiří 75. výročí narození
 * 28. 11. 1945 Zlín 
Hudebník, trumpetista, pedagog. Působil v Tanečním a Jazzovém orchestru (později Big Bandu Radio Praha). Vítěz národní soutěže jazzových trumpetistů (1966), první místo v žebříčku evropských trumpetistů v anketě jazzových kritiků USA (1971). Natočil desítky skladeb na trubku a křídlovku. Působí v Big Bandu Felixe Slováčka a učí na základní umělecké škole v Turnově.
 
29. 11. Piáček Jindřich 70. výročí úmrtí
 * 15. 7. 1879 Březolupy
† 29. 11. 1950 Zlín
 
Učitel, osvětový pracovník, varhaník, sbormistr, dirigent. Založil dětský orchestr Malenovičtí cvrčci, stál při zrodu Slovácké filharmonie v Uherském Hradišti.
 
30. 11. Semerád Karel 5. výročí úmrtí
 * 28. 4. 1937 Blatná
† 30. 11. 2015
 
Herec, režisér, prozaik, dramatik, pedagog. Působil ve Východočeském loutkovém divadle v Hradci Králové, plzeňském Divadle Alfa (1962–1963), Divadle pohraniční stráže v Chebu (1963–1967) a od roku 1967 v Městském divadle Zlín jako herec i režisér. Spolupracoval s amatérskými divadly. Byl autorem scénářů, adaptací i původních her. Podle jeho scénáře byl natočen film Jemné umění obrany (1987).
 

Prosinec

1. 12. Král Leopold145. výročí narození
 * 1. 12. 1875 Uhersko u Vysokého Mýta
† 3. 4. 1951 Zlín
 
Lékař, zpěvák, publicista. Poznatky z doby působení ve funkci lodního lékaře posloužily jako podklad jeho knih Ze služby lodního lékaře, Bombay a V zemi pagod.
 
1. 12. Papoušek Jan 95. výročí úmrtí
 * 18. 6. 1859 Blatnice
† 1. 12. 1925 Velký Dešov
 
Učitel, hudební skladatel, sbormistr, kapelník, sběratel lidových písní. Autor asi 400 skladeb. Organizátor hudebního života Zlína. Byl spolupracovníkem Františka Bartoše jako sběratel lidových písní.
 
2. 12. Stöhr Martin Josef 50. výročí narození
 * 2. 12. 1970 Zlín 
Básník, literární teoretik. Poezii publikuje časopisecky již od konce osmdesátých let. Autor básnických sbírek Teď noci (1995), Hodina Hora (1998), Přechodná bydliště (2003). Je redaktorem časopisu Host, kde také publikuje. Publikuje též v časopisech Souvislosti, Proglas, Modrý květ a v Literárních novinách.
 
4. 12. Vojáček Hynek195. výročí narození
 * 4. 12. 1825 Zlín
† 9. 2. 1916 Petrohrad (Rusko)
 
Hudební skladatel, pedagog. Část dětství strávil ve Zlíně, později ve Vsetíně. Složil kolem pěti set nejrůznějších skladeb, od humoresek přes pochody, mužské a ženské sbory, kantáty až po opery. Působil v Sedmihradsku, Vídni, Lvově a Petrohradě.
 
9. 12. Šťastný Jan 55. výročí narození
 * 9. 12. 1965 Zlín 
Filmový, divadelní a televizní herec. Od roku 1992 působí v Divadle na Vinohradech. Žije v Praze.
 
10. 12. Fischer Antonín115. výročí úmrtí
 * 1841 Fryšták
† 10. 12. 1905
 
Stavitel. Po studiích ve Vídni praktikoval u architekta Baumgartnera. V období 1866–1905 působil ve Zlíně. Podílel se např. na přestavbě lukovského statku, stavbě vily Tusculum, novostavbě zámku Lešná, stavbě hrobky Seilernů, přestavbě kostela ve Zlíně atd.
 
11. 12. Lehovec Jiří 25. výročí úmrtí
 * 3. 1. 1909 Praha
† 11. 12. 1995 Praha
 
Filmový režisér, dokumentarista, vysokoškolský profesor. Do Zlína přišel na pozvání firmy Baťa v roce 1940. Natočil zde taneční scény pro film Rytmus. Jeho další díla tvoří významnou součást českého dokumentárního filmu, zvláště filmu o umění.
 
11. 12. Týrlová Hermína120. výročí narození
 * 11. 12. 1900 Březové Hory
† 3. 5. 1993 Zlín
 
Výtvarnice, scenáristka a režisérka. Je považována za spoluzakladatelku českého animovaného filmu. Věnovala se zejména tvorbě pro děti. Natočila více než padesát animovaných filmů, v nichž dokázala originálním způsobem oživit různorodý netradiční materiál, např. textil, vlnu, korálky, vizovické pečivo. Jejími nejznámějšími filmy jsou např. Ferda Mravenec (1943), Vzpoura hraček (1946), Uzel na kapesníku (1958) a Hvězda Betlémská (1969).
 
16. 12. Handl Milan 10. výročí úmrtí
 * 27. 10. 1956 Zlín
† 16. 12. 2010 Zlín
 
Sochař, výtvarník. Podílel se na řadě výtvarných dekorací různých staveb. V posledních letech pracoval především v Lotyšsku na restaurování a výrobě vitrážových oken. Jeho díla jsou zastoupena ve velké části Evropy.
 
16. 12. Janíková Jana 60. výročí narození
 * 16. 12. 1960 Zlín 
Filmová dramaturgyně, scenáristka, režisérka, pedagožka. Absolvovala Filmovou akademii múzických umění v Praze (1984–1989) a Vysokou školu múzických umění v Bratislavě (1999–2002). Působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2000–). Byla děkankou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2009–2017) a proděkankou pro strategický rozvoj a věci sociální Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2017–2018). Je zakladatelkou Centra kreativních průmyslů a podnikání a členkou Zlínského kreativního klastru.
 
16. 12. Polišenský Josef105. výročí narození
 * 16. 12. 1915 Prostějov
† 11. 1. 2001 Praha
 
Historik, komeniolog, polyglot, vysokoškolský pedagog. V roce 1937 studoval ve Zlíně městské knihy z registratury okresního soudu, tyto poznatky se staly podkladem pro dílo o ekonomickém a sociálním vývoji Zlína v 16.–18. století, nazvané Zlín v bouřích 17. století, a jsou uplatněny také v knize Třicetiletá válka a evropská krize 17. století (1970).
 
17. 12. Hrabec Jaroslav 30. výročí úmrtí
 * 23. 2. 1923 Palkovice
† 17. 12. 1990
 
Malíř, grafik, pedagog. Vystudoval Státní průmyslovou školu ve Zlíně a působil jako pedagog na Uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně a v Uherském Hradišti.
 
21. 12. Pásek Jan105. výročí narození
 * 21. 12. 1915 Brno
† 10. 6. 1996 Zlín
 
Pedagog, vlastivědný autor, kronikář a autor řady prací o geologii a přírodě Zlínska. Je autorem sborníku Putování lesem od zimy do zimy (1996). Publikoval v regionálním tisku. Působil na gymnáziu ve Zlíně.
 
24. 12. Hanzelka Jiří100. výročí narození
 * 24. 12. 1920 Štramberk
† 15. 2. 2003 Praha
 
Cestovatel, spisovatel. Vystudoval obchodní akademii, po maturitě (1938) začal studovat Vysokou obchodní školu, kde se jeho spolužákem stal Miroslav Zikmund. Školu dokončili až po skončení druhé světové války. Po absolvování vysoké školy se přihlásili na praxi do firmy Tatra a stali se jejími obchodními zástupci. V padesátých letech se věnoval publicistickému zpracování jejich cest a přestěhoval se do Zlína, kde si nechal postavit vilu. V roce 1953 obdržel Řád republiky, v roce 1965 Zlatou plaketu Československé akademie věd Za zásluhy o vědu a lidstvo. V roce 1968 pracoval několik měsíců v obchodním oddělení československého velvyslanectví ve Stokholmu. Byl signatářem Charty 77, od konce šedesátých let nemohl publikovat. Znovu publikoval až v roce 1991. Získal cenu Egona Erwina Kische (1993) a výroční cenu Za nápravu věcí lidských nadace Pangea (1996). V roce 1996 spolu s Miroslavem Zikmundem otevřel stálou expozici Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly. Byl oceněn prezidentem Václavem Havlem medailí za zásluhy o Českou republiku (1999). Nositel Ceny města Zlína (2000).
 
24. 12. Jecho Evžen 75. výročí narození
 * 24. 12. 1945 Zlín 
Grafický designér, sochař, básník, prozaik. Je autorem několika básnických sbírek a dále vydal mj. Co život dal (1997), Za omyly se platí (1998), Osudové střetnutí (2000), Souznění duší (2005), Prolínání impulsů (2009).
 
25. 12. Kučera Kamil110. výročí narození
 * 25. 12. 1910 Zábřeh-Ráječek
† 7. 6. 2002 Praha
 
Mikrobiolog. Vedl Ústav klinické patologie a obor patologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (1948–1949). Působil jako přednosta ústřední vyšetřovací laboratoře nemocnice ve Zlíně. Autor učebnic o mikrobiologii a práci v lékařské laboratoři.
 
25. 12. Strachota Jan 85. výročí narození
 * 25. 12. 1935 Zlín 
Meteorolog. Zabývá se radiolokační a družicovou meteorologií. Publikuje v odborných domácích i zahraničních časopisech.
 
25. 12. Surovík Josef 45. výročí narození
 * 25. 12. 1975 Třebíč 
Dirigent. Sbormistr dětského pěveckého sboru Cantica Zlín, smíšeného pěveckého sboru Dvořák Zlín, Sonet Vsetín a Cantica laetitia Zlín. Se sbory se účastní mezinárodních soutěží a vystoupení. Získal národní Cenu unie pěveckých sborů – sbormistr-junior (2009) a Cenu primátora města Zlína (2014).
 
31. 12.Girstlová Olga 60. výročí narození
 * 31. 12. 1960 Zlín 
Podnikatelka, elektroinženýrka. Podniká v oblasti telekomunikací a výstavby nízkoenergetických domů. Získala ocenění Vynikající podnikatelka-manažerka České republiky (1995), byla zařazena mezi padesát Vedoucích podnikatelek světa (Monako, 1999). Je čestnou prezidentkou Moravské asociace podnikatelek a manažerek.
 
Baroš Jan 55. výročí úmrtí
 * 8. 3. 1914 Lichnov
† 1965 Nový Zéland
 
Tiskař firmy Baťa, přispěvatel do novin. V roce 1936 byl firmou vyslán do Indie, kde vydával baťovské noviny Batanagar News. Pro firmu Baťa pracoval do roku 1948. Po roce 1948 podnikal na Novém Zélandě jako výrobce eloxovaného hliníku.
 
Blažek Josef145. výročí narození
 * 1875 Žarošice 
Ředitel Baťových závodů. Pracoval jako příručí v Brně, jako účetní v Jaroměřicích a jako účetní a obchodní cestující v Bystřici pod Hostýnem. Od roku 1906 pracoval v Baťových závodech, nejdříve jako účetní, vedoucí obuvnických dílen a od roku 1907 jako ředitel a prokurista firmy. Od roku 1929 působil jako vedoucí baťovské kanceláře v Praze, kde zařizoval styk s úřady.
 
Gabesam Alois130. výročí narození
 * 1890 Držková
† 27. 10. 1942 Praha
 
Zaměstnanec firmy Baťa, pracovník exportního oddělení. Zřizoval prodejny v zahraničí, např. Dánsku, na Balkáně, v Egyptě, Indii a jiných zemích. Společně s p. Noskem vytvořil export do Austrálie, na Nový Zéland a do Rovníkové Afriky. Z cest po Orientu přispíval reportážemi do časopisu Sdělení. V roce 1927 se stal vedoucím exportního oddělení, zodpovídal i za vzorkové oddělení. V roce 1929 byl pověřen zřízením prodejen v USA. Byl ředitelem továrny v Chelmeku a polské prodejní sítě (1932–1940).
 
Hanačík Ignác260. výročí narození
 * 1760
† 5. 10. 1791 Zlín
 
Varhanář. Původním povoláním truhlář, později začal vyrábět varhany. Varhany vyráběli i jeho synové.
 
Jabůrek Svatopluk 5. výročí úmrtí
 * 1921 Zlín
† 2015 Zlín
 
Pracovník Baťových závodů (od roku 1937). Byl předsedou Klubu Absolventů Baťovy školy práce. Pracoval na Ministerstvu chemického průmyslu. Byl soudním znalcem v oboru kaučuku.
 
Kosourová Marie110. výročí narození
 * 1910 Znojmo
† 1996 Zlín
 
Pedagožka. Dlouholetá vedoucí zlínského oddílu Sokola, členka turistického kroužku, cvičitelka v Tělovýchovné jednotě, odboru zdravotní a tělesné výchovy. Režisérka Hana Pinkavová natočila při příležitosti jejích 80. narozenin dokumentární film Holky, vypnout prsa (1988).
 
Lepík Jan110. výročí narození
 * cca srpen 1910
† 29. 3. 1998 Zlín
 
Ředitel Baťových závodů. Po absolvování Baťovy školy práce působil v účtárně a v reklamním oddělení, poté byl spolu s generálním ředitelem Malotou poslán do Francie, kde budovali síť prodejen firmy. Po návratu do Zlína působil jako hlavní účetní. Na konci 30. let působil v Batizovcích na Slovensku, kde vybudoval továrnu na výrobu celulózy a umělých vláken. Byl aktivním účastníkem slovenského národního povstání, organizoval zásobování partyzánských jednotek. V 50. letech byl v politických procesech odsouzen k sedmi letům vězení. Později působil v Průmyslových stavbách Gottwaldov.
 
Masner Liboslav 50. výročí úmrtí
 * 21. 1. 1897
† 1970?
 
Koželuh. Od roku 1932 pracovník firmy Baťa. Zakladatel Výzkumného ústavu koželužského v Otrokovicích, průmyslové školy koželužské a spoluzakladatel odborných koželužských a kožařských časopisů. Je autorem knihy Úprava usní (1962). Ve Zlíně se podílel na vzniku Rotary Klubu.
 
Navrátil Zdeněk 70. výročí narození
 * 1950
† 3. 3. 2017 Zlín
 
Hudebník, komik, básník, kreslíř, moderátor. Autor sportovní hymny zlínského hokejového i fotbalového klubu. Byl členem několika amatérských i profesionálních hudebních skupin. Pracoval ve válcovně n. p. Svit. Autor postavy Jožina z písně Jožin z Bažin.
 
Račanský František 40. výročí úmrtí
 * 19. 4. 1892 Louňovice
† 1980
 
Lékař – ortoped. Primář ortopedického oddělení (1929–1947) Baťovy nemocnice. Autor Učebnice péče o nohu (1933).
 
Richtr Alois 25. výročí úmrtí
 * 21. 5. 1927 Zlín
† 1995
 
Průmyslový designér. Vyučil se u firmy Baťa jako elektromechanik, později kreslič. Studoval obor tvarování a návrhářství strojů a přístrojů u Zdeňka Kováře na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (1949–1954). Vytvořil řadu měřicích přístrojů, nové tvary dopřádacích a šicích strojů. Spolu s s vynálezcem Vladimírem Svatým je držitelem světového primátu a československého patentu za tvar hydraulických a pneumatických tryskových stavů.
 
Rojt Václav135. výročí narození
 * 1885 Domažlice
† 2. 7. 1941 Singapur
 
Pracovník Baťových závodů. Nejprve pracoval jako vedoucí rozpisovacího oddělení a skladů hotového zboží, posléze jako vedoucí obuvnické výroby a ředitel výroby kožené obuvi. Po zřízení střediska pro Dálný východ v Singapuru se stal jeho ředitelem.
 
Spurný Jaroslav 65. výročí narození
 * 1955 Kyjov 
Spisovatel, žurnalista a básník. Ve Zlíně se podílel na vydávání samizdatové literatury. Spolupracoval na vydávání časopisu Revolver Revue a patřil k zakladatelům časopisu Respekt. Je držitelem novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského (2004), vyznamenán Cenou Ferdinanda Peroutky za rok 2011 (2012) a Novinářské ceny 2011.
 
Šmilauerová Eva 85. výročí narození
 * 1935 Zlín 
Archivářka. Autorka archivní terminologie, teoretických prací z moderní diplomatiky a regionálně historických prací. Krátce působila v Okresním archivu Chotěboř, poté v Okresním archivu Praha-západ, od roku 1960 jako ředitelka. Působila ve Státním okresním archivu Nymburk (1994–2005), kde zpracovávala Archiv města Poděbrady. Od roku 2005 je čestnou členkou České archivní společnosti. Byla vyznamenána medailí Za zásluhy o české archivnictví (2010).
 
Šťastný Vladimír 15. výročí úmrtí
 * 1. 10. 1912 Miletínek
† 2005 Nice (Francie)
 
Nákupce firmy Baťa. Začínal jako kolportér časopisu Zlín. Působil v Kamerunu (1935–1946), kde zajišťoval stavbu sušáren kaučuku a nákup kaučuku. Na Madagaskaru působil jako prodejce obuvi Baťa (1950–1964). Později žil ve Francii.
 
Vaculíková Madla 95. výročí narození
 * listopad 1925 Spešov 
Spisovatelka, autorka dvou knih dopisů českému básníkovi a výtvarníkovi Jiřímu Kolářovi Drahý pane Kolář (1994 a 1999) a knihy Já jsem oves (2002). Manželka Ludvíka Vaculíka. Studovala ve Zlíně.
 
Veselý František100. výročí narození
35. výročí úmrtí
 * 1920 Zlín
† 1. 7. 1985 Zlín
 
Překladatel publikací z gumárenského, plastikářského a kožedělného oboru. Podílel se na překladech odborných slovníků Německo–český technický slovník nebo Francouzsko–český technický slovník. Jako překladatel spolupracoval s časopisem Plasty a kaučuk.
 

Poslední změna: 05.01.2023