Kalendárium 2019 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: filipkova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 514 (Mgr. Eva Filípková).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


 

Leden

1. 1. Knedlová Sylva 85. výročí narození
 * 1. 1. 1934 Zlín 
Kulturní, školská a tělovýchovná pracovnice, autorka příležitostných veršů a úvah, publikuje hlavně ve Fryštáckých listech.
 
3. 1. Lehovec Jiří110. výročí narození
 * 3. 1. 1909 Praha
† 11. 12. 1995 Praha
 
Filmový režisér, dokumentarista, vysokoškolský profesor. Do Zlína přišel na pozvání firmy Baťa v roce 1940. Natočil zde taneční scény pro film Rytmus. Jeho další díla tvoří významnou součást českého dokumentárního filmu, zvláště filmu o umění.
 
3. 1. Petr Pavel 50. výročí narození
 * 3. 1. 1969 Zlín 
Básník. Publikoval v časopisech Akord, Arkáda, Velehrad. Byl blízkým spolupracovníkem revue Box a redaktorem revue Host v Brně (1995- 1997). Je autorem řady básnických sbírek. Jeho verše byly přeloženy do mnoha jazyků, např. francouzštiny, ruštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny ad. Působí jako knižní editor a jako redaktor v revue Prostor Zlín. Pracuje v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.
 
3. 1. Slovenčík Svatopluk 85. výročí narození
20. výročí úmrtí
 * 3. 1. 1934 Zlín-Malenovice
† 17. 8. 1999 Zlín-Malenovice
 
Akademický malíř. Působil jako profesor na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, byl spoluzakladatelem Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění a spoluautorem trienále Prostor Zlín. Zúčastnil se řady kolektivních výstav, např. v Rakousku, Německu a Polsku.
 
4. 1. Struhar Stanislav 55. výročí narození
 * 4. 1. 1964 Zlín 
Spisovatel, básník. V roce 1988 emigroval do Rakouska. Debutoval básnickou trilogií Stará zahrada (1999). V dalších letech publikoval především prozaické knihy. V České republice vyšly jeho dva rané romány a po nich následovaly už české překlady německy psaných románů a povídek. V románech řeší otázku integrace cizince do nové společnosti. Patří do skupiny německy píšících Čechů.
 
9. 1. Samohýl Alois 90. výročí narození
 * 9. 1. 1929 Zlín
† 27. 11. 2011 Zlín
 
Podnikatel. Více než 60 let spjat s prodejem automobilové značky Škoda, ve Zlíně mimo jiné vybudoval také jedinečné muzeum automobilových veteránů. V minulosti patřil k úspěšným automobilovým závodníkům. Nositel ceny za dlouholetý přínos v podnikání ve Zlínském kraji.
 
10. 1. Šolc František 20. výročí úmrtí
 * 5. 6. 1906 Dubí
† 10. 1. 1999 Plzeň
 
Herec. Od 20. let byl členem, později i vedoucím, několika kočovných společností. Po válce působil v profesionálních divadlech v Karlových Varech, Pardubicích, Brně a Jihlavě. V letech 1962–1968 byl členem souboru Divadla pracujících ve Zlíně. Ztvárnil i několik vedlejších rolí ve filmu.
 
12. 1. Hoza Osvald 10. výročí úmrtí
 * 1. 4. 1931 Zlín
† 12. 1. 2009 Zlín
 
Literát, aforista. V 60.–90. letech výrazná osobnost Zlína. Publikoval časopisecky, v roce 1992 vydal sborník aforismů.
 
13. 1. Cekota Antonín120. výročí narození
 * 13. 1. 1899 Napajedla
† 17. 10. 1995 Kanada
 
Byl redaktorem, vedoucím časopiseckého vydavatelství firmy Baťa ve Zlíně a později působil u této firmy v Kanadě. Vydal např. Boj o domov (1944), Baťa : myšlenky, činy, život a práce (1929), Do nové práce (1927), Zlín : město životní aktivity (1935), Lidé a noviny (1932) a Geniální podnikatel Tomáš Baťa (1981).
 
13. 1. Sabadasz Jan 90. výročí narození
 * 13. 1. 1929
† 27. 1. 2010
 
Výtvarník, keramik, publicista, malíř. Zajímal se o východní filozofii a jógu. Uplatňoval poznatky ze svých cest po evropských, asijských zemích i z Afriky. Jeho život podstatně ovlivnila především cesta do Indie.
 
14. 1. Stuchlík Jaroslav 5. výročí úmrtí
 * 28. 12. 1933
† 14. 1. 2014
 
Sportovec – hokejista, hokejový trenér. V 50. a 60. letech odehrál v nejvyšší hokejové soutěži 103 zápasů a zaznamenal 28 branek. V 70. letech se stal trenérem hokejového mužstva TJ Gottwaldov, které pod jeho vedením vyhrálo národní ligu a postoupilo do nejvyšší soutěže.
 
15. 1. Gřiva Martin 45. výročí narození
 * 15. 1. 1974 Kroměříž 
Lékař - kardiolog, hudebník a skladatel. Působí jako zástupce primáře Kardiologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati. Jako skladatel se zaměřuje na tvorbu duchovních písní.
 
16. 1. Král Vladimír115. výročí narození
 * 16. 1. 1904 Praha
† 15. 10. 1978 Zlín
 
Lékař – gynekolog. Působil v Krajské nemocnici T. Bati, kam ho přivedl Bohuslav Albert. Stál u zrodu porodnicko-gynekologického oddělení, kde působil jako primář (1935–1970). Měl velkou zásluhu na vybudování nové porodnice (1940). Založil školu porodních asistentek. Působil jako krajský odborník.
 
16. 1. Molnár Zdeněk 80. výročí narození
 * 16. 1. 1939 Praha 
Vysokoškolský pedagog, ekonom, programátor. Působil jako vedoucí Ústavu informatiky a statistiky na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
17. 1. Mrlík František 15. výročí úmrtí
 * 16. 6. 1930 Zlín-Malenovice
† 17. 1. 2004 Zlín-Malenovice
 
Hudebník, cimbalista, sběratel lidových písní na Podřevnicku. Upravil řadu lidových písní, z nichž nejznámější je Bílá holuběnka. Tato píseň získala mezinárodní ocenění (1951).
 
21. 1. Kurfürst Pavel 15. výročí úmrtí
 * 6. 6. 1940 Zlín
† 21. 1. 2004 Brno
 
Etnograf, hudební vědec, organolog, pedagog. Působil na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Autor mnoha odborných prací.
 
21. 1. Svoboda Richard 55. výročí narození
 * 21. 1. 1964 Zlín 
Politik, filolog, historik. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil jako redaktor Brněnského večerníku (1987–1989), vědecký pracovník Akademie věd ČR (1990–2002) a na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně (1996–2000), v komunální politice jako místostarosta brněnské městské části Královo Pole a zastupitel Jihomoravského kraje. V letech 2004–2006 byl primátorem města Brna a 2006–2012 senátorem. Je kastelánem Státního zámku Valtice.
 
22. 1. Kabíček Jiří 85. výročí narození
 * 22. 1. 1934 Brno
† 12. 9. 2016
 
Farář Českobratrské církve evangelické. Působil v Novém Městě na Moravě (1958–1963), Klášteře nad Dědinou (1963–1978) a ve Zlíně (1978–2006). Vyučoval etiku a věrouku na Církevní konzervatoři v Kroměříži (1998– 2003).
 
22. 1. Kašpárek Vincenc185. výročí narození
 * 22. 1. 1834 Zlín
† 9. 4. 1906 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v období 22. 8. 1881 – 8. 1. 1885. Ve spolupráci se zlínskými živnostenskými společenstvy zřídil v roce 1884 pokračovací průmyslovou (živnostenskou) školu.
 
24. 1. Janatová Blanka 20. výročí úmrtí
 * 2. 4. 1937
† 24. 1. 1999 Zlín
 
Kulturní pracovnice, učitelka zpěvu. Byla dlouholetou členkou národopisného souboru Vonica a stála u zrodu dětského souboru Vonička (1982).
 
25. 1. Novák František130. výročí narození
 * 25. 1. 1889 Naloučany
† 28. 7. 1952 Zlín
 
Starosta Zlína, obuvník, podnikatel. Byl společníkem menší obuvnické firmy. V čele města stál v období 28.6.1919–29.9.1923. V době jeho působení vyhořela radnice (srpen 1921), byla započata stavba nové budovy a byly získány prostory pro okresní soud přestavbou bývalého panského pivovaru.
 
25. 1. Ševeček Ludvík 75. výročí narození
 * 25. 1. 1944 Uherské Hradiště 
Historik umění, galerista, typograf, pedagog. Vystudoval dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1968–1973). Působil v Oblastní galerii výtvarného umění ve Zlíně, později Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, nejprve jako kurátor (1973–1976), vedoucí odborného oddělení (1976–1989) a jako ředitel (1990–2009). Byl šéfredaktorem revue Prostor Zlín.
 
28. 1. Adamec Josef105. výročí narození
 * 28. 1. 1914 Suchá Loz
† 25. 6. 1976 Zlín
 
Prozaik. Je autorem románů Zlomený kruh (1946) a Kouzelná píšťala (1976), jehož děj, laděný autobiograficky, je lokalizován na moravsko-slovenské pomezí.
 
28. 1. Kříž Ladislav 75. výročí narození
 * 28. 1. 1944 Praha 
Sportovec – atlet (sprinter). Na mistrovství Evropy získal ve štafetě zlatou (1971) a bronzovou medaili (1969). Zúčastnil se Olympijských her v Mnichově (1972). Získal dvě individuální zlaté medaile na Mistrovství Československa (1966, 1968), dvě stříbrné (1967, 1971) a tři bronzové (1965, 1970, 1972). Po ukončení aktivní kariéry se věnoval trénování.
 
31. 1. Štefl Karel 60. výročí narození
 * 31. 1. 1959 Brno 
Pedagog, režisér, herec. Jeho činnost je spjata s divadelním souborem Malá scéna při Základní umělecké škole Štefánikova ve Zlíně.
 

Únor

1. 2. Havliš Karel 75. výročí narození
 * 1. 2. 1944 Přibyslavice 
Architekt, vysokoškolský pedagog. V letech 1990–1997 hlavní architekt města Zlína, vedoucí Útvaru hlavního architekta měst Zlín a Otrokovice. Od roku 2000 vedoucí ateliéru urbanismu na FA VUT v Brně. Výstavní i publikační činnost. Člen redakčního kruhu časopisu Urbanismus a územní rozvoj.
 
2. 2. Sladkowski Marcel 45. výročí narození
 * 2. 2. 1974 Zlín 
Archivář, regionální historik. Zaměřuje se na dějiny židů, církevní dějiny a regionální dějiny východní Moravy. Autor publikací Církev československá husitská ve Zlíně 1935–2005 (2005), Království slivovice, aneb Osudy palírníků ve Vizovicích (2005) ad.
 
4. 2. Orsava Jaroslav115. výročí narození
 * 4. 2. 1904 Kudlov (Zlín)
† 3. 9. 1976 Mladcová (Zlín)
 
Sběratel, knihař. Pracoval v Baťových závodech v koželužnách, kartonáži a papírnách, posléze jako vedoucí kartoték na osobním oddělení. Sbíral, shromažďoval a uchovával materiály z pozůstalosti Adolfa Šišky věnované Františku Bartošovi. Organizoval bartošovské oslavy při příležitosti výročí. Jeho pozůstalost je uložena v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Státním okresním archivu Zlín.
 
4. 2. Ostrčil Zdeněk 90. výročí narození
 * 4. 2. 1929 Přerov 
Režisér, výtvarník. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (1950–1951). V roce 1951 nastoupil do zlínského studia jako pomocný výtvarník a architekt trikových scén. Spolupracoval s Karlem Zemanem i Hermínou Týrlovou. Natáčel pro pražskou televizi, např. Král koudele a pro bratislavskou televizi. Byl autorem seriálů jako Somárik, Bračekovia mravčekovia ad. a filmů Komu patří její srdce, Šiju, šiju pohádku. Pracoval s technikou pletených reliéfních loutek a papírků. Dlouhá léta byl vedoucím loutkářského souboru při Závodním klubu Svit.Jeho práce byla oceněna na mezinárodních festivalech v Teheránu a Barceloně.
 
4. 2. Tuček Petr 80. výročí narození
 * 4. 2. 1939 Zlín
† 20. 7. 1990
 
Režisér, scénárista. Vystudoval režii na Filmové akademii múzických umění. Stál u zrodu šesti celovečerních, deseti krátkometrážních filmů a více než dvaceti televizních filmů a seriálů. Spolupracoval se scénáristou Gustavem Oplustilem, např. na seriálu Ctná paní Lucie, který byl následně režimem zničen. Natočil dvě série seriálu Slovácko sa nesúdí (1975, 1984), Legenda o živých mrtvých (1972), Muž, který nesmí zemřít (1977), Dlouhá bílá stopa (1981) a filmy Copak je to za vojáka… (1987), Čekání na Patrika (1988), Stopař (1978) ad.
 
7. 2. Balajka Bohuš 25. výročí úmrtí
 * 13. 5. 1923 Zlín-Prštné
† 7. 2. 1994 Praha
 
Prozaik, literární historik a kritik. Absolvoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1945–1950). Pracoval jako odborný katalogizátor starých tisků v pražském antikvariátu, jako redaktor Státního pedagogického nakladatelství, po nuceném odchodu v roce 1972 jako korektor v tiskárně a metodik Ústředního domu pionýrů a mládeže. Publikoval kritiky a recenze v Lidových novinách, Plameni a Novém životě a články v Učitelských novinách, Literatuře ve škole aj. Zajímal se o polskou literaturu, později o starší i novější českou literaturu. Byl autorem Přehledných dějin literatury.
 
7. 2. Kábrt Josef 30. výročí úmrtí
 * 14. 10. 1920 Lomnice nad Popelkou
† 7. 2. 1989 Praha
 
Malíř, grafik, výtvarník a režisér animovaných filmů. Pracoval v ateliéru trikových filmů ve Zlíně. V jeho filmech dominuje satira, groteska a nadsázka. Některé jeho filmy byly oceněny na mezinárodních filmových festivalech v Karlových Varech, Montevideu a Locarnu ve Švýcarsku.
 
7. 2. Kosek Pavel 75. výročí narození
5. výročí úmrtí
 * 7. 2. 1944 Zlín
† 2014
 
Fotograf. Absolvoval obor umělecká fotografie na Filmové akademii múzických umění v Praze. Věnoval se fotografii materiálových struktur, krajiny, architektury, sakrálních staveb, figurální fotografii, sociálnímu dokumentu a divadelní fotografii. Působil jako asistent produkce ve Filmovém studiu Zlín, metodik Okresního osvětového střediska ve Zlíně, fotograf Oblastního muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a jako umělecký fotograf ve svobodném povolání. Byl spoluzakladatelem fotoagentury a fotogalerie Dios, která zpřístupňovala díla významných českých fotografů. Stál u zrodu Ateliéru reklamní fotografie na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Fotografoval pro firmy a instituce, např. Jabloneckou bižuterii, Škodu, Akademii múzických umění, Barum, OP Prostějov ad.
 
9. 2. Jaroňková Julie155. výročí narození
 * 9. 2. 1864 Zlín
† 12. 7. 1945 Rožnov pod Radhoštěm
 
Nejstarší ze sourozenců Jaroňkových, zakladatelů rožnovského Valašského muzea v přírodě. Tkala gobelíny a gobelínové kabelky, dokumentovala činnost svých bratrů Bohumíra a Aloise a byla nadšenou účastnicí sokolského hnutí.
 
14. 2. Zikmund Miroslav100. výročí narození
 * 14. 2. 1919 Plzeň 
Spisovatel, prozaik, publicista, cestovatel. Spolu s Jiřím Hanzelkou vydali řadu cestopisných próz a v mnoha časopisech uveřejnili cestopisné reportáže. Z díla: Afrika snů a skutečnosti (1952), Afrika kolem Tatry (1956), Jižní Amerikou (1959), Tam za řekou je Argentina (1956), Za lovci lebek (1958), Přes Kordillery (1957), Mezi dvěma oceány (1959), Obrácený půlměsíc (1961), Tisíc a dvě noci (1967), Světadíl pod Himalájem (1969), Zvláštní zpráva č. 4 (1990), Cejlon ráj bez andělů (1991), Život snů a skutečností (1997), Modrý Mauritius...a přece Austrálie (1999), Velké vody Iguazů (2000). Je nositelem Ceny města Zlína (1993) a držitel titulu Osobnost Zlínského kraje 2007. Je držitelem čestného doktorátu doctor honoris causa (2014) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
17. 2. Možný Milan 75. výročí narození
 * 17. 2. 1944 Prostějov 
Architekt. Absolvoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně (1961–1967). Působil v Centroprojektu Zlín (1968–1993), od roku 1995 působí v Atelieru MM. Je autorem např. výrobního objektu pro montáž letadel Moravan Otrokovice, hotelu Zálesí Luhačovice, rekonstrukce České obchodní banky ve Zlíně. Získal řadu ocenění.
 
21. 2. Pastyřík Svatopluk 75. výročí narození
 * 21. 2. 1944 Zlín 
Lingvista, bohemista, pedagog. Absolvoval český a ruský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil na řadě škol ve východních Čechách, např. Střední průmyslová škola železniční v Letohradě, Střední průmyslová škola textilní ve Dvoře Králové nad Labem, Střední pedagogická škola v Seči a Střední odborné učiliště chemické v Pardubicích. Působil na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové. Byl členem Onomastické komise Akademie věd ČR.
 
22. 2. Čunek Jiří 60. výročí narození
 * 22. 2. 1959 Zlín 
Politik. Působil jako starosta města Vsetín (1998–2007, 2014–2017), předseda České strany lidové (2006–2009), ministr pro místní rozvoj (2007–2009), zastupitel Zlínského kraje (2000–2008, 2012–), senátor (2006–). Od roku 2016 je hejtmanem Zlínského kraje.
 
22. 2. Ženatý Berty130. výročí narození
 * 22. 2. 1889 Brno
† 17. 12. 1981 Rhinebeck (USA)
 
Novinář, publicista, spisovatel. V letech 1928–1950, po návratu z USA, působil u firmy Baťa. Propagoval amerikanizaci průmyslu i životního stylu. V roce 1959 opět odjel do USA. Je autorem např. knihy V zemi pruhů a hvězd (1927).
 
23. 2. Divoký Zdeněk 65. výročí narození
 * 23. 2. 1954 Zlín 
Hudebník - hráč na lesní roh. Zaměřuje se na přirozený lesní roh. Hrál ve Státní filharmonii Brno, v České filharmonii a v řadě dechových souborů. Jako sólista vystupoval po celém světě. Laureát mezinárodní soutěže Pražské jaro a soutěží v Mnichově a v Markneukirchen. Člen poroty mezinárodních soutěží.
 
23. 2. Kadlec-Filípek Libor 60. výročí narození
 * 23. 2. 1959 Zlín
† 29. 5. 1982 Brno
 
Herec, básník. Po studiích gymnázia nebyl přijat na FAMU, DAMU, JAMU ani brněnskou pedagogickou fakultu, studoval proto dva roky Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Poté pracoval jako knihovník v Sokolnicích a v Újezdě u Brna, noční vrátný a reprodukční fotograf zlínských tiskáren. V Brně spolupracoval s Divadlem na provázku a byl hercem alternativního divadla Tak-Tak. Je autorem sbírky Žádné dívky, nic a deníkových textů Básně, deníky, hříčky. Tragicky zemřel pod koly tramvaje.
 
24. 2. Gogola Jan 75. výročí narození
 * 24. 2. 1944 Uherské Hradiště 
Dramaturg, scénárista, pedagog. Působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, v letech 1982–1991 ve Filmovém studiu ve Zlíně, kde se podílel na vzniku řady filmů, např. Třetí skoba pro Kocoura, Pohlaď kočce uši, Pětka s hvězdičkou, Requiem pro panenku, Správná trefa a další. Působil také jako programový ředitel Filmové školy ve Zlíně.
 
25. 2. Řezníček Gustav 50. výročí narození
 * 25. 2. 1969 Zlín 
Herec. Působí v Městském divadle Zlín (od 1995). Předchozí angažmá v HaDivadle v Brně (1991–94). Hostoval v divadle Kašpar v Praze, v americko-anglické divadelní společnosti Misery Loves Compagny, v Moravském divadle Olomouc, v Městském divadle v Brně, v Divadle Andreja Bagára v Nitře. Účinkoval v první verzi muzikálu Les Misérables v Divadle na Vinohradech (1992) a v tzv. lyrikálu Petra Hapky a Michala Horáčka KUDYKAM ve Státní opeře Praha (2009).
 
27. 2. Baťová Marie 65. výročí úmrtí
 * 22. 4. 1893 Vídeň (Rakousko)
† 27. 2. 1954 New York (USA)
 
Manželka Tomáše Bati. Po znárodnění Baťových závodů vycestovala v roce 1946 do Kanady. V roce 1993 byly její ostatky uloženy do hrobu Tomáše Bati na Lesním hřbitově ve Zlíně.
 

Březen

3. 3. Jiřičná Eva 80. výročí narození
 * 3. 3. 1939 Zlín 
Architektka. Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze a AVU v Praze. V roce 1984 založila v Londýně vlastní kancelář. V letech 1996–2008 vedla Ateliér architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je autorkou návrhu Kongresového a univerzitního centra ve Zlíně. V roce 2009 převzala Státní cenu za architekturu za dlouhodobé umělecké zásluhy v této oblasti. Je také nositelkou Řádu britského impéria. V roce 2011 obdržela čestný doktorát na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za celoživotní dílo a přínos v oblasti architektury a interiérového designu.
 
3. 3. Machalínek Jan 75. výročí narození
 * 3. 3. 1944 Zlín
† 26. 11. 1991 Zlín
 
Výtvarník, malíř. Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Akademie výtvarného umění v Praze. V roce 1994 byla ve Zlíně uspořádána první samostatná výstava z jeho malířské tvorby. V předchozích letech se zúčastnil několika společných výstav.
 
5. 3. Cekota Vojtěch 60. výročí narození
 * 5. 3. 1959 Zlín 
Redaktor a dopisovatel regionálních i celostátních novin (Lidová demokracie, Zlínské noviny), v nichž uveřejnil stovky ekonomických a kulturních pojednání, především z oblasti Zlínska.
 
6. 3. Dadák Jiří 5. výročí úmrtí
 * 7. 3. 1926 Valašské Meziříčí
† 6. 3. 2014
 
Sportovec - kladivář. Držitel bronzové medaile na Mistrovství Evropy v roce 1950 v Bruselu. V roce 1952 na olympijských hrách Helsinkách obsadil čtvrté místo. Dvojnásobný Mistr republiky a držitel československého rekordu. Byl členem atletického klubu PSK Zlín.
 
8. 3. Baroš Jan105. výročí narození
 * 8. 3. 1914 Lichnov
† 1965 Nový Zéland
 
Tiskař firmy Baťa, přispěvatel do novin. V roce 1936 byl firmou vyslán do Indie, kde vydával baťovské noviny Batanagar News. Pro firmu Baťa pracoval do roku 1948. Po roce 1948 podnikal na Novém Zélandě jako výrobce eloxovaného hliníku.
 
8. 3. Foltýnová Daniela 55. výročí narození
 * 8. 3. 1964 Zlín 
Malířka, grafička. Od roku 1989 žije v jižní Francii. Na Zlínsko se pravidelně vrací se svými uměleckými projekty, podílí se na realizaci dnů francouzské kultury. Ve Zlíně realizovala např. autorskou módní přehlídku hedvábných kreací (2001) nebo výstavu Zlatožlutá pro Provence uskutečněnou v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (2009).
 
9. 3. Bakala Jiří 5. výročí úmrtí
 * 19. 4. 1946 Zlín
† 9. 3. 2014
 
Lékař. Primář oddělení nukleární medicíny (1986–2012) a historik Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Autor knihy Baťova nemocnice ve Zlíně 1927–2002 a publikace Osmdesát let Baťovy nemocnice v obrazech, faktech a dokumentech 1927–2007.
 
10. 3. Stach Petr 70. výročí narození
 * 10. 3. 1949 Zlín
† 8. 8. 2015
 
Sportovec – kulturista. Mistr ČSSR v kulturistice (1974–1978), mistr Evropy (1975, 1977), stříbrný a bronzový na mistrovství světa (1977). Byl členem výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness ČR a mezinárodním rozhodčím. Založil trenérskou školu.
 
10. 3. Třetina František 20. výročí úmrtí
 * 27. 9. 1920 Kostice
† 10. 3. 1999
 
Skladatel lidových písní, zpěvák, básník, spisovatel. Již jako sedmnáctiletý přispíval do Zemědělských novin. Absolvoval Střední ekonomickou školu ve Zlíně (1956–1961). Byl zakládajícím členem a sólovým zpěvákem Slováckého krúžku ve Zlíně, ze kterého později vznikl soubor Vonica. Pro rozhlas ve Zlíně, Brně, Praze a Plzni psal scénáře a scénky celovečerních pořadů. Spolupracoval s dechovými hudbami, např. s Mistříňankou, Podhorankou, Javorynou z Fryštáku ad.
 
13. 3. Flašar Antonín100. výročí narození
 * 13. 3. 1919 Lubná u Kroměříže
† 25. 11. 2002 Zlín
 
Architekt, urbanista. Absolvoval Školu umění u prof. Gajdoše. Při zaměstnání studoval u F. L. Gahury a na jeho doporučení vystudoval architekturu na UMPRUM. Po absolutoriu v roce 1948 nastoupil do Stavoprojektu Zlín. Je autorem řady škol, např. v Bystřici pod Hostýnem a Luhačovicích, sídlišť v Hodoníně, Veselí nad Moravou a Trenčíně ad. Byl pověřen urbanistickou péčí o Hodonín, Veselí nad Moravou a Trenčín. Věnoval se i návrhům kovového nábytku pro zdravotnická zařízení.
 
14. 3. Studenka Josef115. výročí narození
 * 14. 3. 1904 Slavičín
† 22. 2. 2000 Slavičín
 
Vlastivědný pracovník. Pracoval u firmy Baťa ve Zlíně, za války byl zatčen (1943) a vězněn gestapem až do osvobození. Sepsal několik sešitů pamětí svých předků i slavičínských rodáků, zvykoslovných přísloví, pořekadel, rčení a pranostik. Spoluzakladatel vlastivědného muzea ve Slavičíně a Vlastivědného spolku Slavičín. Člen Klubu přátel vlastivědy Slavičína.
 
15. 3. Kousal Petr 10. výročí úmrtí
 * 10. 2. 1932 Zlín
† 15. 3. 2009 Zlín
 
Letecký inženýr, konstruktér, zlepšovatel, návrhář. V roce 1947 vstoupil do učení Baťových strojních závodů. Od roku 1951 pracoval v Moravanu Otrokovice jako výrobní inženýr, později jako konstruktér. Byl zapojen do návrhu, výroby a certifikace letounů řady Zlín “26”, za konstrukci zatahovatelného podvozku Zlínu 326 mu byl přiznán patent. Nositel řady ocenění v oboru. Publikoval řadu článků i v oblasti architektury, umění apod. Je autorem kapitoly Zlín a letectví ve sborníku Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910–1960. Byl synem známého malíře Josefa Kousala.
 
16. 3. Kříž Adam110. výročí úmrtí
 * 6. 8. 1852 Prostějov
† 16. 3. 1909 Malenovice
 
Pedagog, kulturní pracovník. Spoluorganizátor kulturní, spolkové a osvětové činnosti v Malenovicích. Byl redaktorem časopisu Hospodářský obzor, působil jako učitel na malenovické škole. Účastnil se plánování dunajsko-oderského průplavu a napsal o tom publikaci – Průplav dunaj-oderský, jeho dějiny, stavba a význam národohospodářský (1901).
 
17. 3. Jarcovják Vladimír 95. výročí narození
 * 17. 3. 1924 Zlín
† 19. 3. 2007 Praha
 
Malíř, grafik a pedagog. Spoluzakladatel umělecké skupiny Trasa (1954–1969). Žák, později i asistent, Emila Filly. Experimentoval a kombinoval různé malířské techniky. V roce 1965 získal 1. místo pro zahraničního účastníka na Mezinárodním festivalu výtvarného umění v Los Angeles. V sedmdesátých letech se věnoval převážně restaurování. Jeho výtvarná díla našla uplatnění také v architektuře a jsou zastoupena v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.
 
20. 3. Roubínek Otakar 85. výročí narození
 * 20. 3. 1934 Frýdlant nad Ostravicí
† 3. 10. 1992 Praha
 
Divadelní dramaturg a historik, publicista, pedagog. Ve Zlíně působil v letech 1959–1971. V sedmdesátých letech se politicky angažoval a stal se předsedou KANu, který na Zlínsku vznikl. V roce 1971 odešel do pražského Divadla za branou.
 
21. 3. Bartocha Josef160. výročí narození
 * 21. 3. 1859 Lověšice na Moravě
† 3. 11. 1927 Olomouc
 
Středoškolský profesor, spisovatel, publicista, dialektolog, klasický filolog. Napsal rozsáhlé dílo Z pamětí a života Františka Bartoše (1906), jehož byl osobním přítelem. Působil jako ředitel gymnázia v Uherském Hradišti.
 
21. 3. Vácha Ladislav120. výročí narození
 * 21. 3. 1899 Brno
† 28. 6. 1943 Zlín
 
Sportovec – gymnasta. Od roku 1926 byl pracovníkem Baťových závodů. Získal bronzové medaile za cvičení na kruzích a šplh na olympijských hrách v Paříži (1924) a zlatou medaili za cvičení na bradlech a stříbrnou medaili v družstvech na olympijských hrách v Amsterodamu (1928). Byl náčelníkem zlínského Sokola. Jako jeden z vedoucích představitelů Sokola byl v březnu 1943 zatčen gestapem a uvězněn v brněnském Špilberku. Zemřel na následky prožitých útrap.
 
24. 3. Batia Antonín180. výročí narození
 * 24. 3. 1839 Zlín
† 8. 3. 1917 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v letech 1899–1908. Byl majitelem zámečnické firmy. Za jeho starostování stále více získávali podporu obyvatel pokrokáři (přívrženci strany národně sociální a sociální demokraté, kteří hájili české národní požadavky). V době jeho působení byly zakládány další obuvnické továrny a Zlín se stával průmyslovým střediskem.
 
28. 3. Huspenina Antonín100. výročí narození
 * 28. 3. 1919 Kunovice
† 27. 8. 2000 Zlín
 
Předseda MěNV. Pracoval jako obchodní příručí a úředník. V čele města stál v letech 1964–1970. Za jeho působení navázalo město první partnerské vztahy s italským Sesto San Giovanni (1966) a s francouzským Romans (1967). Bylo dokončeno zastřešení zimního stadionu (1964), dokončena nová budova Divadla pracujících (1967) a začala výstavba sídliště Jižní Svahy (1968).
 
28. 3. Tlusták Vlastimil 60. výročí narození
 * 28. 3. 1959 Zlín 
Botanik, vysokoškolský pedagog. Je členem České botanické společnosti, Poradního sboru CHKO Bílé Karpaty, Orchidea klubu a dalších. Je autorem knihy Orchideje Bílých Karpat a mnoha odborných statí.
 
29. 3. Randýsková Amálie115. výročí narození
75. výročí úmrtí
 * 29. 3. 1904
† 22. 6. 1944 ( Breslau
 
Účastnice protifašistického odboje. Obchodnice. Zásobovala odbojáře v lesích okolo Březnice a ukrývala odbojáře Josefa Uhla a Viktora Šufeizla, kteří zastřelili konfidenta gestapa Stanislava Růžičku. V prosinci 1942 byla zatčena i s dvěma nezletilými dětmi Marií a Ludvíkem, bratrem a nájemníkem, následně vyslýchána na služebně gestapa ve Zlíně a vězněna v různých věznicích. V roce 1944 byla odsouzena k smrti a popravena. Její syn Ludvík pokračoval v odboji a byl v dubnu 1945 v Brně také popraven.
 

Duben

1. 4. Niklová Libuše 85. výročí narození
 * 1. 4. 1934 Zlín
† 5. 6. 1981 Zlín
 
Výtvarnice, designérka hraček. Absolvovala obor tvarování plastických hmot Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (1950–1954). Působila v Gumotexu Břeclav (1954–1960), kde navrhovala malé pískací gumové hračky. V roce 1961 přešla do Fatry Napajedla, kde mj. navrhovala hračky nebo zvířátka s harmonikovým trupem. V době působení ve Fatře patentovala devět vynálezů a tři národní průmyslové vzory. Zúčastňovala se veletrhů hraček v zahraničí, kde získala řadu ocenění.
 
1. 4. Pavelčíková Nina 80. výročí narození
 * 1. 4. 1939 Zlín 
Historička. Zabývá se sociální a ekonomickou historií, českými dějinami po roce 1938 a dějinami Ostravska. Působí na Masarykově univerzitě v Brně a Ostravské univerzitě v Ostravě. Přispívá do portálu Moderní dějiny.
 
3. 4. Pravec Pavel 75. výročí narození
10. výročí úmrtí
 * 3. 4. 1944 Zlín
† 1. 5. 2009 Otrokovice
 
Manažer, technolog. Studoval vysokou školu v Ostravě, odkud přestoupil na Fakultu technologickou ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně. Působil v oddělení technologie a ve zkušebně v Rudém říjnu. Podílel se na technologické pomoci v Indii a Turecku. Od roku 1990 působil jako ředitel Barumu, později i jako předseda výkonného výboru Barum Continental (1993–2007). Byl předsedou Okresní a Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, členem Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a spoluzakládajícím členem Rotary klubu. Byl nositelem významných ocenění, např. Nejvýznamnější exportér Zlínského kraje.
 
4. 4. Kuras Benjamin 75. výročí narození
 * 4. 4. 1944 Zlín 
Spisovatel, dramatik, překladatel. Absolvoval anglistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1968 emigroval do Velké Británie. Působil v české redakci BBC a v londýnském divadle Young Vic. Publikuje v řadě periodik např. Respekt, Týden, Reflex aj., je autorem několika desítek knih a dvou desítek divadelních a rozhlasových her, např. Nikdy nekončí, Sebeklamy, Vražedný pátek ad.
 
5. 4. Zeman Karel 30. výročí úmrtí
 * 3. 11. 1910 Ostroměř
† 5. 4. 1989 Zlín
 
Filmový režisér, výtvarník, scenárista. Jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu. Největší ohlas získaly jeho filmy kombinující živé herce a reálné interiéry či exteriéry s trikovými záběry, jako dnes již legendární Cesta do pravěku (za spolupráce s J. Augustou a Z. Burianem), Vynález zkázy, Baron Prášil, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď a Na kometě. Úspěšné byly také animované filmy Vánoční sen, Inspirace, Podkova pro štěstí, Král Lávra, Pohádky tisíce a jedné noci a další.
 
8. 4. Göttlich Miroslav 65. výročí narození
 * 8. 4. 1954 Zlín 
Sochař, malíř, grafik. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1969–1973) a Akademii výtvarných umění v Praze (1973–1979). Věnuje se malbě, kresbě, grafice, dřevěné plastice a také výtvarným realizacím.
 
8. 4. Hanák Antonín130. výročí narození
 * 8. 4. 1889 Pačlavice
† 12. 9. 1935 Zlín
 
Lékař – fyziolog. Byl profesorem univerzity v Bratislavě a Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem učebnic pro lékaře a mediky. V letech 1930–1935 byl přednostou Fyziologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
 
10. 4. Balcárek Jaroslav Josef 35. výročí úmrtí
 * 23. 3. 1907 Vídeň (Rakousko)
† 10. 4. 1984 Zlín
 
Lyrický básník, publicista, pedagog. Ve Zlíně působil jako středoškolský profesor na gymnáziu a průmyslových školách až do roku 1952, kdy nastoupil do funkce školního inspektora. Funkci vykonával až do roku 1968. Je autorem např. publikace Památník odboje na Ploštině (1975).
 
12. 4. Bosák Aleš 30. výročí úmrtí
 * 13. 5. 1916 Vlachovice
† 12. 4. 1989 Mikulůvka
 
Učitel, školní inspektor v Uherském Hradišti, ředitel Filmového studia Gottwaldov. Jeho zásluhou se začaly vyrábět hrané filmy pro děti a podílel se na vzniku dětských přehlídek a festivalů. Byl členem předsednictva Mezinárodního střediska filmů pro děti a mládež při UNESCO.
 
12. 4. Hamrlík Roman 45. výročí narození
 * 12. 4. 1974 Zlín 
Sportovec – hokejista (obránce). Působil v PSG Zlín (1994–1995, 1999–2000 a 2004–2005), v NHL v týmech Tampa Bay Lightning (1992–1997), Edmonton Oilers (1997–2000), New York Islanders (2000–2004), Calgary Flames (2005–2007), Montreal Canadiens (2007–2011), Washington Capitals (2011–2013), New York Rangers (2012–2013). Získal zlatou medaili na zimních olympijských hrách v Naganu (1998). Byl členem All Stars týmu v NHL (1996, 1999, 2003).
 
12. 4. Vítek Antonín 40. výročí úmrtí
 * 31. 5. 1892 Prostějov
† 12. 4. 1979 Zlín
 
Architekt, projektant. Je autorem projektu školy v Malenovicích (1933) a regulačních plánů Louky a Kostelec-Štípa (1948–1949). Projektoval typový baťovský dvoj a čtyřdomek a činžovní a obchodní dům firmy Baťa v pražských Holešovicích (1935). Spolu s V. Karfíkem a F. L. Gahurou se zúčastnil soutěže na projekt Společenského domu v Otrokovicích-Baťově. Je autorem regulačních plánů satelitu Baťových závodů ve Vukovaru v Chorvatsku a Möhlinu ve Švýcarsku. Spolupracoval i na pomnících Boženy Němcové a Bedřicha Smetany v Praze.
 
13. 4. Stavěl Jan150. výročí narození
 * 13. 4. 1869 Bílovice
† 6. 11. 1938 Olomouc
 
Církevní hodnostář, biskup zaraitanský a světící biskup olomoucký. V červenci 1932 uložil k poslednímu odpočinku tragicky zesnulého Tomáše Baťu. Zlín navštívil ještě několikrát v letech 1933, 1935 a 1937, kdy vysvětil základní kámen sociálního ústavu milosrdných sester.
 
14. 4. Jaroněk Richard 50. výročí narození
 * 14. 4. 1969 Zlín 
Potápěč, fotograf a cestovatel. Publicista a dopisovatel časopisů s tematikou cestování.
 
15. 4. Gajdůšková Alena 65. výročí narození
 * 15. 4. 1954 Praha 
Politička. Vystudovala pedagogiku, veřejnou správu a regionální rozvoj. Pracovala jako učitelka, vedoucí Odboru školství, kultury, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína. Působila jako senátorka (2002– 2014) a poslankyně Parlamentu ČR (2017–). Je předsedkyní Správní rady Univerzity Tomáše Bati (2018–) a pacientskou ombudsmankou Svazu pacientů ČR.
 
15. 4. Chmelař František 20. výročí úmrtí
 * 30. 12. 1921 Liptál
† 15. 4. 1999 Brno
 
Malíř, grafik, medailér. Vystudoval zlínskou Školu umění. Zabýval se volnou malířskou tvorbou, výtvarným řešením architektonických realizací, medailí i tvorbou tapiserií. Podílel se např. na výtvarném řešení Památníku národního písemnictví v Praze (1952–1953).
 
16. 4. Najbrt Přemysl 15. výročí úmrtí
 * 12. 7. 1927 Praha
† 16. 4. 2004
 
Publicista, notář. Působil na zlínském notářském úřadu. Autor turistických průvodců Vizovické a Hostýnské vrchy (1960), Valašsko (1966), Beskydy a Valašsko (1974) a spoluautor turistických map. Byl prvním předsedou Českého svazu orientačního běhu.
 
16. 4. Sedlák Jiří 95. výročí narození
 * 16. 4. 1924 Brno
† 12. 12. 2013 Brno
 
Filozof, etik, spisovatel, pedagog. Absolvoval reálné gymnázium ve Zlíně a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako pedagog působil nejprve na gymnáziu a posléze na brněnských vysokých školách, zejména na Vojenské akademii. Jako aktivní účastník „pražského jara“ byl pronásledován, 10 měsíců vězněn. Pracoval jako knihovník ve Státní pedagogické knihovně v Brně. Publikoval v samizdatu a pod jménem své manželky. V roce 1989 byl rehabilitován.
 
17. 4. Limanovský Josef105. výročí úmrtí
 * 9. 4. 1858 Bánov
† 17. 4. 1914 Zlín
 
Městský právník. Významně se podílel na hudebním životě ve městě, zasloužil se o výstavbu železniční tratě Otrokovice-Vizovice. Byl též jedním ze zakládajících členů čtenářského spolku ve Zlíně v roce 1886.
 
18. 4. Potěhník Alois190. výročí narození
 * 18. 4. 1829 Bohousov u Žamberku
† 30. 10. 1898 Častolovice
 
Katolický kněz, osvětový pracovník, básník, překladatel z němčiny. Byl kaplanem ve Zlíně-Malenovicích. Stýkal se s Františkem Bartošem. Většina jeho tvorby je určena dětem: Vínek z luhů českomoravských (1867), Ratolístky (1879), Z jitra na úsvitě (1889), Znělky, Nezabudky (1899).
 
19. 4. Pařenicová-Bumbalová Ludmila100. výročí narození
 * 19. 4. 1919 Dolní Bečva 
Spisovatelka. Absolvovala Baťovu školu práce. Z předválečné a válečné atmosféry Zlína čerpá námět románu Čekej, já se vrátím (1993).
 
20. 4. Zimola Bedřich 65. výročí narození
 * 20. 4. 1954 Zlín 
Pedagog. Zabývá se kvantitativním výzkumem, operačním výzkumem a různými formami vzdělávání. Absolvoval Fakultu matematicko-fyzikální na Univerzitě Karlově v Praze. Působí na Ústavu statistiky a kvantitativních metod Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
23. 4. Štěpánek František 85. výročí úmrtí
 * 16. 1. 1872 Luběnice
† 23. 4. 1934 Praha
 
Starosta Zlína, učitel, podnikatel, majitel továrny na obuv. V letech 1904–1907 byl zaměstnancem Baťových závodů, poté si založil vlastní firmu. Ve čele města stál v letech 1908–1919. V roce 1913 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu. Za jeho působení byla posílena městská pošta (1910), získána půjčka na regulaci Dřevnice (1911), rozšířena telefonní síť (1912) a řešena podpora na výstavbu kanalizace a zřízení elektrárny (1913).
 
27. 4. Morýs Vilém115. výročí narození
 * 27. 4. 1904 Vítkovice u Ostravy
† 3. 12. 1948 (dopravní nehoda)
 
Předseda Národního výboru. V čele Velkého Zlína stál v letech 1945–1948. Za jeho působení se opět začaly stavět byty, např. v nové čtvrti Obeciny (1946), budoval se přívod pitné vody z Tlumačova, byly zřízeny dvě nové profesionální scény – Divadlo pracujících a Filharmonie pracujících. Zahynul tragicky při autonehodě na služební cestě do Brna. Jeho působení v čele města dodnes připomínají Morýsovy domy (1949–1950).
 
28. 4. Křeček Stanislav110. výročí narození
 * 28. 4. 1909 Červená Lhota 
Účetní firmy Baťa. Vystudoval obchodní školu v Třebíči. Od roku 1931 působil v Baťových závodech, nejprve v gumárně, poté jako vedoucí výplatního oddělení (1935–1938), jako vedoucí účtárny (1938–1948), čímž se stal členem širšího vedení firmy Baťa. Posléze působil v různých podnicích, kde měl aplikovat Baťův systém řízení, např. na generálním ředitelství Československých textilních závodů v Praze (1948–1951), na Ministerstvu spotřebního průmyslu (1951–1958), národním podniku Sběrné suroviny Praha (1958–1961) a Státním ústavu pro racionalizaci ve spotřebním průmyslu (1961–1973).
 
29. 4. Cvrček Radim 15. výročí úmrtí
 * 30. 11. 1931 Zvírotice
† 29. 4. 2004 Zlín
 
Režisér, scénárista, herec. Ve zlínském filmovém studiu pracoval jako režisér. Jeho samostatným režijním debutem byl snímek Táňa a dva pistolníci (1967), oceněný ve Zlíně, Moskvě a Cannes. Natočil řadu filmů pro děti, mj. Žirafa v okně (1968), Dospěláci můžou všechno (1969), Nekonečná–nevystupovat (1978) aj. V sedmdesátých letech se věnoval tvorbě televizních seriálů Bola raz jedna záhrada (1973–1974), Léto s Katkou (1975), Spadla z oblakov (1977–1978).
 
29. 4. Chytil Vladimír 60. výročí narození
 * 29. 4. 1959 Trnava (okr. Zlín)  
Ekonom, pedagog, překladatel. Působí na Střední průmyslové škole ve Zlíně. Překládá texty převážně duchovní hudby z angličtiny, němčiny, ruštiny, latiny a italštiny.
 
29. 4. Staša Bohumil 75. výročí narození
 * 29. 4. 1944 Zlín- Malenovice 
Sportovec – motocyklový závodník. Byl továrním jezdcem České zbrojovky Strakonice a JAWY. Získal dvacetkrát titul Mistr republiky, dvakrát se umístil osmý v celkovém pořadí Mistrovství světa 350 ccm (1968, 1969), ve Velké ceně Československa dojel jako třetí (1969) a druhý (1971), desetkrát zvítězil v závodě 300 zatáček Gustava Havla a třikrát ve Zlatém kahanci. Je držitelem ceny Fair play (1976).
 
29. 4. Šutera Zdeněk 80. výročí narození
 * 29. 4. 1939 Zlín 
Malíř. Absolvoval obor užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti u Vladimíra Hrocha, Karla Hofmana a Jana Blažka. Působil jako malíř dekorací v Městském divadle ve Zlíně. Zabýval se malbou figurálních obrazů s duchovní tematikou a implementací výtvarného umění do architektury. Nejznámější je mozaika v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Byl zakladatelem umělecké skupiny 5+2.
 
30. 4. Hudeček Jiří 80. výročí narození
 * 30. 4. 1939 Zlín 
Malíř, pedagog. Vyučil se písmomalířem (1953–1955), absolvoval obor užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci (1964– 1967), studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1977?–1979). Působil jako arteterapeut v Psychiatrické léčebně v Kroměříži (1968–1975) a jako učitel užité malby na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1975–1992). Zabývá se figurální malbou, zejména dětmi a generačními vztahy, zátiším a krajinomalbou.
 
30. 4. Prachař Ilja 95. výročí narození
 * 30. 4. 1924 Zlín-Malenovice
† 10. 8. 2005 Praha
 
Herec, dramatik, dabér. S divadlem začal jako člen dramatické skupiny Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Působil v divadlech ve Zlíně (1946–1952) a v Ostravě, v Divadle S. K. Neumanna a Divadle na Vinohradech v Praze. Je autorem několika divadelních her, jeho hra Hádajú se o rozumné, která je dodnes jednou z nejúspěšnějších her v historii zlínského divadla. Kromě divadla působil i ve filmu a televizi, natočil např. filmy Král Šumavy, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Všichni dobří rodáci, Kladivo na čarodějnice ad., seriály F. L. Věk, Chalupáři, Tři chlapi v chalupě ad. a večerníček Krkonošské pohádky. Za své působení v dabingu získal Cenu Františka Filipovského (1997).
 

Květen

1. 5. Drofa Miroslav 35. výročí úmrtí
 * 25. 10. 1908 Všehrdy u Plzně
† 1. 5. 1984 Zlín
 
Projektant, architekt. Pracoval jako kreslič a rozpočtář u firmy Baťa na projektech obchodních domů firmy v Karlových Varech, Praze, Brně a Bratislavě. Navrhl řadu baťovských rodinných domků. Od roku 1942 pracoval jako architekt v oddělení architekta Vladimíra Karfíka. Je autorem významných zlínských budov: Morýsových domů, věžových domů, Grafie a dalších. Měl vliv na rozvoj architektury a urbanismu Zlína v poválečném období.
 
1. 5. Janoušek Josef 75. výročí narození
 * 1. 5. 1944 Zlín
† 13. 2. 2006 Zlín
 
Knihkupec, majitel Domu knihy Portál v Uherském Hradišti. Zakladatel Nadace Idy a Vladislava Vaculkových.
 
1. 5. Kolařík Josef 85. výročí narození
 * 1. 5. 1934 Pozlovice
† 13. 2. 2015 Zlín-Malenovice
 
Jazykovědec (dialektolog), bohemista, slavista, vysokoškolský pedagog. Je autorem nebo spoluautorem odborných publikací např. Současná běžná mluva obyvatel v Napajedlích (1998). Publikoval řadu článků o současné češtině.
 
2. 5. Musil Bohumil 90. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 2. 5. 1929
† 1. 8. 1994
 
Předseda MěNV. V čele města stál v období 17.4.1978 – 1.9.1988. Za jeho éry byl dostavěn komplex tří obchodních domů (1982) na ulici Murzinova (nyní Dlouhá), krematorium (1978), 16. základní škola na Jižních Svazích (1978) a 5. základní škola na ulici Kvítková (1981), domov důchodců na Burešově (1984).
 
5. 5. Dvořák Jan115. výročí narození
60. výročí úmrtí
 * 5. 5. 1904 Zlín-Malenovice
† červenec 1959
 
Sbormistr pěveckého a divadelního souboru Sokola v Malenovicích. Činný též v místním chrámovém sboru, který řídil či doprovázel na varhany. Zakladatel divadelní jednoty Tyl v roce 1932. Na kulturním životě Malenovic měl velký podíl.
 
6. 5. Světlík Jaroslav 70. výročí narození
 * 6. 5. 1949  
Ekonom, vysokoškolský pedagog. Specializuje se na marketing, marketing školy, interkulturní marketing, interkulturní komunikaci. Publikuje v oboru, přednáší v zahraničí. Je autorem např. Marketing- cesta k trhu (1992), Marketing školy (1999), Interkulturní marketing a komunikace v zemích EU (2001), Marketing pro evropský trh (2003). V letech 2005–2008 byl děkanem Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
 
8. 5. Fráňa Gerard 45. výročí úmrtí
 * 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
† 8. 5. 1974 Zlín
 
Lékař, spisovatel. Působil jako lékař v Baťově nemocnici na chirurgickém oddělení. V roce 1939 emigroval do Francie, kde narukoval do armády jako válečný lodní lékař. Po skončení války se vrátil zpět do Zlína, kde působil jako praktický lékař. Publikoval pod několika jmény - Gustav Franc, Gerard Fraineau a Gerard Fráňa. Své jméno v době nesvobody propůjčil Pavlu Hejcmanovi, který nemohl publikovat.
 
14. 5. Slovenčík Svatopluk115. výročí narození
 * 14. 5. 1904 Zlín-Malenovice
† 2. 8. 1973 Zlín
 
Kulturní pracovník, divadelní ochotník, režisér. Vyučil se v Baťových závodech, kde později působil jako technický vedoucí. Byl členem pěvecko-hudebního spolku v Malenovicích, pěveckého spolku Dvořák ve Zlíně a režisérem ochotnického divadla v Malenovicích. Ztvárnil přes 100 rolí, např. Mlynáře v Lucerně, Francka a později Vávru v Maryši ad. Režíroval hry od Čapka, Stroupežnického, Steinbecka ad. Byl členem okresního a krajského poradního sboru pro divadlo.
 
17. 5. Prior Pavel 70. výročí narození
 * 17. 5. 1949 Zlín 
Technik. Byl viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR, nyní jeho čestným členem.
 
18. 5. Javorek Vladimír105. výročí narození
 * 18. 5. 1914 Bystřice pod Hostýnem
† 26. 6. 2000 Lukov
 
Pedagog, entomolog, sbormistr, hudebník. Učil na gymnáziích ve Vizovicích, Otrokovicích a Malenovicích biologii, chemii, fyziku a matematiku. Byl členem mužského pěveckého sboru ZK Svit Gottwaldov, od roku 1977 jako sbormistr. Byl členem klavírního tria ve Zlíně. Zabýval se entomologií - napsal a sám namaloval několik atlasů pro poznávání brouků a dvoukřídlého hmyzu.
 
18. 5. Vlček Oldřich 80. výročí narození
 * 18. 5. 1939 Zlín 
Herec, scénárista. Absolvoval herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Působil v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1962–1963), Armádním uměleckém souboru (1963–1967), Státním divadle v Ostravě a Národním divadle v Praze (od 1967). Zde nastudoval více jak sto rolí, např. v Antoniovi a Kleopatře, Měšťácích, Roku na vsi, Obsluhoval jsem anglického krále, Kupci benátském, Lucerně, Sluhovi dvou pánů, Strakonickém dudákovi ad. Spolupracuje s televizí a filmem, např. Bylo nás šest, Díky za každé nové ráno, Cesty domů ad., rozhlasem a dabingem. Je autorem námětu a spoluautorem scénáře k filmu Jiřího Menzela Báječní muži s klikou.
 
19. 5. Dadák Břetislav 5. výročí úmrtí
 * 6. 5. 1936 Liptál
† 19. 5. 2014
 
Muzejní výtvarník. Pracoval ve vsetínském muzeu, později v Kroměříži. Jako výtvarník působil v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně v roce 1959 a v letech 1994–1996. Věnuje se grafické úpravě knih a časopisů, plakátové tvorbě, výtvarné podobě muzejních výstav a expozic i publikační činnosti. Publikoval řadu vzpomínkových textů. Autor knihy Kanadský deník – pět tisíc kilometrů podzimním Ontariem (1997), popisující dobrodružné zážitky tří Zlíňanů na jejich cestách podzimní Kanadou v roce 1996.
 
20. 5. Žaludek Karel 35. výročí úmrtí
 * 8. 3. 1908 Příluky
† 20. 5. 1984 Zlín
 
Obchodník. Jeho otec byl majitelem obchodu s oděvy zvaného „Na Žaludkovém“. Vyučil se v obchodě u svého otce, který posléze převzal. Stál u založení hasičského sboru na Vítové, v roce 1940 byl zvolen jeho starostou. V roce 1952 byl uvězněn za napomáhání svému bratrovi k útěku a byl mu zabaven jeho obchod.
 
22. 5. Horáčková Jaroslava 80. výročí narození
 * 22. 5. 1939 Zlín 
Autorka zpěvníků a publikací pro předškolní děti. V roce 2013 vyšlo Pojďme, děti, za písničkou : písničky pro děti s obrázky pro individuální a skupinové činnosti, k povídání a vymalování.
 
24. 5. Červinka Arnošt 80. výročí narození
 * 24. 5. 1939 Zlín 
Katolický kněz, historik. Je autorem publikace Dějiny zlínské farnosti a farností okolních (1991) a dvou odborných publikací Dějiny křesťanství a Biblistika, které jako studijní příručky vydalo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Od roku 1964 působil v duchovní správě ve zlínském regionu. V roce 1977 byl jmenován jedním z kanovníků v Kroměříži.
 
24. 5. Libíček Jan 45. výročí úmrtí
 * 28. 9. 1931 Zlín
† 24. 5. 1974 Praha
 
Herec. Působil v pražském Vesnickém divadle (1958–1959), Divadle pracujících ve Zlíně (1959–1963), Divadle Na zábradlí (1963–1968) a Městských divadlech pražských (1968–1974). Ve zlínském divadle odehrál desítky rolí, dále ztvárnil na 80 rolí, např. ve filmech Baron Prášil, Světáci, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Dívka na koštěti, Šest medvědů s Cibulkou, Tři oříšky pro Popelku, Noc na Karlštejně aj. a seriálech Byl jednou jeden dům, Pan Tau, Byli jednou dva písaři ad. V roce 2016 byla na jeho rodném domě na Zálešné odhalena pamětní deska.
 
28. 5. Kobzáňová Mlada110. výročí narození
 * 28. 5. 1909 Zlín-Mladcová
† 2. 6. 1995 Karolinka
 
Malířka, kreslířka. Manželka Jana Kobzáně. Malovala akvarely valašské krajiny.
 

Červen

4. 6. Ventrča František 20. výročí úmrtí
 * 22. 10. 1916 Bzenec
† 4. 6. 1999 Zlín
 
Strojař, pracovník firmy Baťa, brusič a později ředitel ZPS. Měl podíl na získání řady ocenění pro ZPS na mezinárodních veletrzích. Z funkce ředitele byl odvolán za nesouhlas s okupací v roce 1968. Poté pracoval jako kontrolor a poradce ve strojírnách n. p. Svit.
 
5. 6. Blaha František 35. výročí úmrtí
 * 1. 6. 1912 Horní Újezd u Přerova
† 5. 6. 1984 Zlín
 
Pedagog, sbormistr. Patřil k organizátorům hudebního života ve Zlíně. Založil tradici výchovných koncertů pro mládež. Psal rozhlasové relace pro mládež, redigoval zpěvníky Maminkám (1937), Zpěvník škol v přírodě (1951), Naše nejkrásnější písně (1952,1953) a další.
 
7. 6. Baťa Antonín145. výročí narození
 * 7. 6. 1874
† 8. 6. 1908
 
Zakladatel firmy Baťa spolu se svými sourozenci Annou a Tomášem (21. 9. 1894), živnost zaregistrována na Antonínovo jméno. Zemřel na tuberkulózu.
 
10. 6. Malíř Jiří 70. výročí narození
 * 10. 6. 1949 Zlín 
Historik. Zabývá se dějinami politických stran v Českých zemích, česko-německými vztahy a specifiky moravského vývoje. Působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl členem oborových organizací, jako např. Matice moravská, Česko-německá komise historiků, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Sdružení historiků ČR aj. Získal Cenu Antona Gindelyho (2006), Pamětní medaili Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně (2013) a Cenu Jihomoravského kraje (2013).
 
11. 6. Jarolímek Pelhřim180. výročí narození
 * 11. 6. 1839 Zlín-Malenovice
† 15. 7. 1896 Zlín-Malenovice
 
Rolník a řemeslník. Byl kulturně a společensky činnou osobností Malenovic. Roku 1866 založil Čtenářský spolek. Byl činný v Občanské záložně, ve Sboru dobrovolných hasičů, i v organizaci Sokol v Malenovicích. V roce 1877 byl zvolen starostou obce. Věnoval se také fotografování a národopisu.
 
13. 6. Malota Ludvík145. výročí narození
 * 13. 6. 1874 Zlín 
Živnostník (soukeník, hostinský). Vyučen cukrářem ve Vídni. Založil známou cukrárnu a kavárnu v Bartošově ulici ve Zlíně.
 
15. 6. Pala Karel 80. výročí narození
 * 15. 6. 1939 Zlín 
Bohemista, počítačový lingvista. Absolvoval češtinu a ruštinu (1956–1960) a matematickou lingvistiku, logiku a informatiku (1962–1964) na Univerzitě Karlově. Působil na Filozofické fakultě (1964–1995) a Fakultě informatiky (od 1995) Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se přirozeným jazykem v počítačovém prostředí a počítačovou lingvistikou. Byl členem výboru odborných konferencí a editorem odborných sborníků. Získal Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1.stupně (2010) a Cenu ministra vnitra České republiky (2014).
 
16. 6. Pachl Jan 70. výročí narození
 * 16. 6. 1949 Zlín 
Lékař – anesteziolog, pedagog. Byl přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (1990–1995) a Kliniky anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze (1996–2016). Působí na 3. LF Univerzity Karlovy v Praze.
 
17. 6. Balaďa Ivan 5. výročí úmrtí
 * 1. 1. 1936 Bratislava
† 17. 6. 2014
 
Režisér. Působil v Městském divadle Zlín v letech 1983–1985 a 1995–1997. Jako režisér vytvořil ve Zlíně řadu inscenací, např. Úklady a láska, Kupec benátský, Othello, Revizor aj. Pro Československou televizi točil od roku 1960 hrané i dokumentární filmy. Film Archa bláznů byl komunistickým režimem zakázán a veřejně uveden až v roce 1990 na filmovém festivalu v Karlových Varech.
 
18. 6. Papoušek Jan160. výročí narození
 * 18. 6. 1859 Blatnice
† 1. 12. 1925 Velký Dešov
 
Učitel, hudební skladatel, sbormistr, kapelník, sběratel lidových písní. Autor asi 400 skladeb. Organizátor hudebního života Zlína. Byl spolupracovníkem Františka Bartoše jako sběratel lidových písní.
 
18. 6. Valůšek David 45. výročí narození
 * 18. 6. 1974  
Archivář, historik. Od října 2008 ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně-Klečůvce. Člen redakční rady ZVUK : časopis pro kulturu a společenské dění, odpovědný redaktor časopisu Východní Morava. Autor publikace Od školy ke knihovně (2005), Historie zlínských hřbitovů (2006) aj.
 
18. 6. Zamazal Jan 75. výročí narození
 * 18. 6. 1944 Pardubice 
Výtvarník, designer, akademický sochař. Žák profesora Zdeňka Kováře. Působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, katedře designu Zlín.
 
19. 6. Ondrová Irena 70. výročí narození
 * 19. 6. 1949 Ervjenice 
Primátorka Zlína, politička. Absolvovala teorii kultury na Univerzitě Karlově v Praze. Byla spoluzakladatelkou Občanského fóra ve Zlíně. Působila jako členka zastupitelstva (1994–1997), jako senátorka (1996–2002) a jako náměstkyně primátora pro oblast kultury, sociální oblast, vztahy s univerzitou a zahraniční styky (2002–2006). Jako primátorka Zlína působila v letech 2006–2010. Prosadila výstavbu Domu pokojného stáří na Jižních Svazích (2006), přeměnu bývalé menzy v Kolektivním domě na Kulturní institut Alternativa (2003), rekonstrukci Malé scény (2006) a zahájení stavby Kongresového a univerzitního centra (2006). Byla členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (2003–2015), České komise pro UNESCO, správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Správní rady Nadace Tomáše Bati.
 
20. 6. Fackenberg František Juraj115. výročí narození
 * 20. 6. 1904 Vídeň (Rakousko)
† 2. 4. 1972 Bojnice (Slovensko)
 
Architekt. Po ukončení studia na VUT v Brně nastoupil roku 1930 jako projektant do Zlínské stavební společnosti. Až do roku 1938 působil ve Zlíně. Autorsky se podílel na návrzích standardů vnitřních zařízení v projektech baťovských prodejen. Byl pověřen výstavbou závodu ve Švýcarsku, poté převzal celou projektovou zahraniční skupinu: Evropa - Asie - Amerika. Byl pověřen výstavbou nového závodu na Slovensku v Baťovanech.
 
20. 6. Seko Garik 25. výročí úmrtí
 * 29. 6. 1935 Tbilisi (Gruzie)
† 20. 6. 1994 Praha
 
Režisér animovaných filmů, animátor, scénárista. Byl přijat na Filmovou akademii múzických umění, obor filmová režie, po dvou letech studium přerušil a odešel asistovat Jiřímu Trnkovi. Působil ve zlínském studiu jako asistent Hermíny Týrlové (1959–1964) a v Praze ve Studiu Jiřího Trnky. Pracoval s papírem, loutkami, měděnými drátky, oblázky aj. Kombinoval živé herce a animovaný materiál. Kromě filmů natáčel i seriály, např. Kosí bratři, O světě, Richard Sloní srdce ad.
 
21. 6. Kovář Zdeněk 15. výročí úmrtí
 * 26. 1. 1917 Vsetín
† 21. 6. 2004 Zlín
 
Sochař, designér, vysokoškolský pedagog. V roce 1947 založil a vedl na zlínské Škole umění obor tvarování strojů a nástrojů. V roce 1961 byl jmenován řádným profesorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Autor řady sochařských děl (ve Zlíně např. socha Niké před sportovní halou Novesta). Je pokládán za významného tvůrce českého designu.
 
23. 6. Zetěk Jan 75. výročí narození
 * 23. 6. 1944 Pardubice 
Technik, výzkumný pracovník, publicista. Působil jako šéfredaktor časopisu Podřevnicko: Kronika okresu Zlín. Autor a spoluautor regionálních publikací, např. Slovník osobností Valašska (1998), Podřevnická zastavení (2004) aj.
 
25. 6. Brejchová-Tomečková Nikola 45. výročí narození
 * 25. 6. 1974 Zlín 
Sportovkyně – oštěpařka. Získala stříbro na Mistrovství Evropy juniorů (1991) a na Univerziádě (2001). Na Olympijských hrách v Aténách (2004) a Mistrovství světa (2001, 2007) získala 4. místo a na Olympijských hrách v Sydney (2000) 8. místo.
 
29. 6. Horák Antonín 15. výročí úmrtí
 * 2. 6. 1918 Topolná
† 29. 6. 2004 Zlín
 
Kameraman, režisér, fotograf, amatérský badatel, archeolog, historik. Od 1935 se podílel na natáčení především reklamních filmů pro potřeby firmy Baťa. Spolupracoval s Hermínou Týrlovou a Karlem Zemanem. Za své filmy obdržel řadu ocenění (např. v Lipsku cena za film Alarm). Autor publikace Světla a stíny zlínského filmu (2002).
 

Červenec

1. 7. Vajdák Rostislav 80. výročí narození
 * 1. 7. 1939 Zlín 
Sochař, designer. Zabývá se průmyslovým designem. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1958–1962) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, katedru tvarování nástrojů ve Zlíně pod vedením Zdeňka Kováře (1962–1968). Působil v Chiraně Stará Turá (1968–1969), Okresní galerii výtvarných umění ve Zlíně (1970–1974), Českých závodech gumárenských a plastikářských ve Zlíně (1987–1988), CZ Export (1991–1997) a v internetové galerii výtvarného umění Art International Galery. Je členem Českého fondu výtvarných umělců.
 
3. 7. Vodák Jiří 70. výročí narození
 * 3. 7. 1949 Gottwaldov (Zlín)  
Sportovec – hokejista. Téměř celou svoji kariéru hrál za Zlín, po ukončení aktivní kariéry se stal trenérem např. ve Vsetíně, Uherském Hradišti nebo Hodoníně.
 
5. 7. Bartoňková Dagmar 80. výročí narození
 * 5. 7. 1939 Zlín 
Historička, klasická filoložka. Zabývá se prameny k dějinám Moravy. Od roku 1961 působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Je docentkou pro obor antických literatur. Roku 1969 získala cenu Bedřicha Václavka.
 
6. 7. Barvíř Miroslav 90. výročí narození
 * 6. 7. 1929 Zlín 
Elektromechanik, vysokoškolský pedagog. Absolvent Baťovy školy práce, u firmy Baťa se mimo jiné vyučil elektromechanikem. Působil jako pedagog oboru Modelování a technické kybernetiky na VUT Brno. Zabýval se modelováním dynamických mechanických, elektrických, hydraulických a ekonomických systémů a to výrobních i finančních.
 
10. 7. Kulka Dan 40. výročí úmrtí
 * 29. 5. 1938 Zlín
† 10. 7. 1979 Jeruzalém (Izrael)
 
Sochař. V roce 1968 emigroval do Rakouska, odkud odcestoval do Kanady. Od roku 1971 žil v Izraeli, kde měl několik samostatných výstav. Kromě sochařství se věnoval i litografii a malbě. Je autorem busty Franze Kafky, která byla původně umístěna v Památníku národního písemnictví v Praze, posléze v Institutu Leo Becka v New Yorku.
 
12. 7. Haluza Jan105. výročí narození
 * 12. 7. 1914 Šternov u Brna
† 25. 8. 2011 Zlín
 
Právník, vytrvalostní běžec, trenér Emila Zátopka. Po roce 1948 byl vězněn a celý život perzekvován. O jeho životě vyšla kniha s názvem Trénoval jsem Emila (2007).V roce 2010 mu byl propůjčen prezidentem republiky Řád T.G.Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Zvítězil v prestižní regionální anketě Osobnost Zlínského kraje za rok 2010.
 
12. 7. Kaňka Jan 45. výročí narození
 * 12. 7. 1974 Zlín 
Systémový knihovník, bibliograf, webmaster. Působí v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (1997–), od roku 2013 jako zástupce ředitelky. Byl členem redakční rady časopisu Čtenář (2005–2009). Získal medaili Z. V. Tobolky (2018) a cenu Biblioweb za nejlepší webovou prezentaci knihovny (2016, 2011, 2008, 2007, 2005, 2002, 2001).
 
15. 7. Kotyzová Pavla 70. výročí narození
 * 15. 7. 1949 Velká Bystřice 
Výtvarnice, pracuje v oblasti propagace, marketingu a komunikace jako konzultant a lektor. Je spoluzakladatelkou divadla Malá scéna (1969).
 
15. 7. Piáček Jindřich140. výročí narození
 * 15. 7. 1879 Březolupy
† 29. 11. 1950 Zlín
 
Učitel, osvětový pracovník, varhaník, sbormistr, dirigent. Založil dětský orchestr Malenovičtí cvrčci, stál při zrodu Slovácké filharmonie v Uherském Hradišti.
 
17. 7. Gřešák Václav 65. výročí narození
 * 17. 7. 1954 Vsetín 
Inženýr kožedělné technologie, pedagog. Absolvoval Střední průmyslovou školu kožařskou ve Zlíně (1969–1973) a obor Technologie kůže, textilu a plastu Fakulty technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1974–1980). Působí v biomechanické laboratoři oboru kožedělná technologie na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (1995–). V roce 1992 založil firmu, který se zabývá ruční výrobou jezdeckých sedel, brašnářských výrobků a replik historických kožených předmětů. Jeho výrobky lze nalézt v soukromých sbírkách i muzeích po celém světě.
 
18. 7. Hanačík Antonín Daniel195. výročí narození
125. výročí úmrtí
 * 18. 7. 1824 Zlín
† 10. 6. 1894 Zlín
 
Varhanář. Vyučen u otce Antonína Hanačíka. Stavěl varhany pro venkovské kostely na Valašsku a Slovácku.
 
19. 7. Potůček Jiří100. výročí narození
 * 19. 7. 1919 Bruneck (Itálie)
† 2. 7. 1942 Pardubice-Trnová
 
Parašutista, protifašistický bojovník. Vyučen u firmy Baťa, později pracoval jako instruktor v gumárnách. Působil jako radiotelegrafista ve skupině SILVER A, určené k provedení atentátu na R. Heydricha. Byl zastřelen jako poslední ze skupiny. In memoriam získal hodnost kapitána pěchoty a byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939.
 
20. 7. Menčík Ferdinand 10. výročí úmrtí
 * 9. 1. 1916 Třebíč
† 20. 7. 2009
 
Koordinátor firmy Baťa pro západní Evropu, později pro Jižní Ameriku. V roce 1946 odešel z Československa. Žil v Paříži, ale v posledních letech často pobýval v Luhačovicích. Autor publikace Poskokem u Jana Bati (1993). Je rytířem Řádu svatého Lazara.
 
22. 7. Kupka Antonín 80. výročí narození
 * 22. 7. 1939 Zlín
† 31. 5. 2017 Kroměříž
 
Katolický kněz. Působil v Ivanovicích na Hané, Krnově, Malé Morávce, Mírově, Uhelné, Ostrožské Nové Vsi, Luhačovicích, Kroměříži ad. V roce 2007 byl jmenován děkanem římskokatolické Farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Byl členem Kněžské rady, Sboru konzultantů, soudcem a advokátem Interdiecézního soudu v Olomouci. Podílel se na vytvoření nových osnov pro vyučování náboženství na základních školách.Získal titul arcibiskupský rada (2009) a od papeže Benedikta XVI. Čestný titul monsignor.
 
24. 7. Kuraš Mečislav 55. výročí úmrtí
 * 29. 8. 1905 Prostějov
† 24. 7. 1964 Olomouc
 
Chemik, vědecký pracovník. Ve Zlíně působil od roku 1935 u firmy Baťa, od roku 1938 jako vedoucí Studijního ústavu. Jeho práce jsou převážně z oboru analytické chemie.
 
26. 7. Hackenschmied Alexander 15. výročí úmrtí
 * 17. 12. 1907 Praha
† 26. 7. 2004 New York (USA)
 
Fotograf, kameraman, filmový kritik, dokumentarista. V letech 1934–1939 pracoval ve zlínských filmových ateliérech firmy Baťa. Zlínští filmaři s Hackenschmiedem v čele spolupracovali na slavném americkém snímku Krize, který vznikl v době kolem mnichovského diktátu. Hackenschmied zde působil jako kameraman. Poté odešel do USA. Natočil více než 60 filmů.
 
26. 7. Mrázek Vojtěch 5. výročí úmrtí
 * 2. 7. 1932 Prusinovice
† 26. 7. 2014
 
Básník a prozaik. Pracoval jako gumárenský technik ve Zlíně. Svými pracemi přispíval do mnohých časopisů. Autor sbírek: Hraniční kameny (1975), Odkrytá znamení (2000), Roztržené sny (2011) ad.
 
27. 7. Kotyza Zdeněk 70. výročí narození
 * 27. 7. 1949 Zlín 
Herec-ochotník, amatérský režisér. V roce 1969 byl jedním ze spoluzakladatelů divadla Malá scéna ve Zlíně, kde působil do roku 1971. Vytvořil celou řadu divadelních rolí. Ve Volném výtvarném sdružení Valašský názor je režisérem divadla Nevadí.
 

Srpen

1. 8. Bařinka Jaroslav110. výročí narození
 * 1. 8. 1909 Valašské Klobouky
† 5. 1. 1980 Zlín
 
Dramatik, režisér, folklorista, autor rozhlasových pořadů, původním povoláním textilní výtvarník. Je autorem několika pohádkových her. Sbíral valašské slovesné památky a byl jimi inspirován. Působil ve Valašských Kloboukách.
 
1. 8. Dokulilová Karla 75. výročí narození
20. výročí úmrtí
 * 1. 8. 1944 Rohatec
† 18. 8. 1999 Zlín
 
Historička. Dlouholetá pracovnice oblastního Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Byla také dlouholetou metodičkou pro práci s kronikáři, členkou názvoslovné komise při Úřadu města Zlína. Publikovala řadu článků, je spoluautorkou rozsáhlé monografie o historii Fatry Napajedla. Autorka několika stálých expozic a mnoha krátkodobých výstav.
 
2. 8. Gába Zdeněk 80. výročí narození
 * 2. 8. 1939 Zlín 
Geolog, spisovatel, překladatel, básník. Je celosvětově uznávaným odborníkem na geologii. Je autorem studií o využití nerostného bohatství, těžbě surovin a o historii dopravy v českém i zahraničním tisku. Působil ve Vlastivědném muzeu v Šumperku (1968–2007). Je autorem mj. knihy Dlažební kostky (2011).
 
3. 8. Baťová Anna180. výročí narození
135. výročí úmrtí
 * 3. 8. 1839
† 22. 10. 1884
 
První manželka Antonína Bati (sňatek r. 1870), matka Anny, Antonína a Tomáše (zakladatelů Baťových závodů).
 
4. 8. Gach Jiří 50. výročí narození
 * 4. 8. 1969 Zlín 
Sportovec – sportovní střelec. Byl bronzový na mistrovství světa ve dvojitém trapu (1995) a v závodě Světového poháru v Pekingu (2011). Zúčastnil se Olympijských her v Atlantě (1996) a Sydney (2000).
 
4. 8. Pachl Antonín 75. výročí úmrtí
 * Uherské Hradiště
† 4. 8. 1944 věznice Mírov
 
Pedagog, odbojář. Absolvoval učitelský ústav v Olomouci. Byl členem Sokola v Uherském Hradišti a pěveckého sdružení Svatopluk v Uherském Hradišti. Působil jako učitel češtiny, němčiny a tělocviku na obecné pokusné škole ve Zlíně a později na diferencované měšťanské škole J. A. Komenského ve Zlíně. Po okupaci se stal členem odbojové skupiny Obrana národa. Byl zatčen přímo ve škole 18. 12. 1939, převezen do Uherského Hradiště a posléze do Brna. Prošel několika věznicemi v Polsku a Německu. V červenci 1944 byl s těžkou tuberkulózou převezen na Mírov, kde v srpnu zemřel. Po konci 2. sv. války byl Ludvíkem Svobodou vyznamenán Československým válečným křížem 1939 In memoriam a Odborem školství ONV ve Zlíně posmrtně jmenován ředitelem Základní devítileté školy v Zlíně – Zálešné.
 
7. 8. Mědílková Annamarie 85. výročí narození
 * 7. 8. 1934 Uherské Hradiště
† 14. 8. 1996 Zlín
 
Tanečnice, učitelka tance. Absolvovala konzervatoř v oboru společenského tance. S jejím jménem je spojena tradice Klubu společenských tanců při Domě kultury ve Zlíně.
 
9. 8. Bařinka Jaroslav 70. výročí narození
 * 9. 8. 1949 Vsetín
† 8. 1. 2015 Zlín
 
Režisér, kameraman, dokumentarista. Pracoval v trikovém studiu Karla Zemana ve filmových ateliérech ve Zlíně, kde působil i jako dramaturg a režisér. Spolupracoval s brněnským, pražským i ostravským televizním studiem. Byl autorem cyklu filmových fejetonů Sladké hrátky říše sběratelek a dokumentu Dušan Samko Jurkovič.
 
10. 8. Bena Leopold115. výročí narození
 * 10. 8. 1904 Orlová
† 26. 4. 1978 Zlín
 
Prozaik, básník, pedagog. Jako středoškolský profesor působil na několika gymnáziích včetně zlínského. Z rodného kraje vytěžil látku k sociálnímu románu Maryča (1928). Kromě jiného vydal básnickou sbírku Anděl a zvíře (1932), Aforismy o Descartovi (1931) a monografii o Bloyovi (1932). Publikoval v mnoha časopisech a novinách, psal eseje, kritiky, satirické básničky, fejetony. Většina jeho prací však zůstala v rukopise.
 
11. 8. Sovička Jan110. výročí narození
 * 11. 8. 1909 Jasenná
† 16. 9. 1973 Zlín
 
Fotograf. Vyučen ve Zlíně, 1929 otevřel fotoateliér ve Vizovicích, později další dva a moderní laboratoře ve Zlíně. V roce 1951 byl nucen založit Výrobní družstvo Fotografia, jehož se stal předsedou. Byl první z rodinné dynastie fotografů. Fotografoval řadu známých osobností a předních politiků. Podílel se na realizaci budovy Fotografie ve Zlíně.
 
12. 8. Albertová Marie 15. výročí úmrtí
 * 28. 2. 1903
† 12. 8. 2004 Praha
 
Manželka prvního ředitele Baťovy nemocnice Bohuslava Alberta. Ve Zlíně žila v letech 1927–1945. Podílela se na vydání knihy Baťova nemocnice 1927–2002.
 
12. 8. Doležalová-Šnáblová Jarmila 75. výročí narození
 * 12. 8. 1944 Olomouc
† 2. 4. 1988 Zlín
 
Divadelní herečka. Dlouholetá členka souboru Divadla pracujících. Představitelka předních rolí z domácího i světového repertoáru. Účinkovala např. ve hrách Smutek sluší Elektře, Věc Makropulos, Pygmalion, Kavkazský křídový kruh.
 
12. 8. Landsfeld Heřman120. výročí narození
35. výročí úmrtí
 * 12. 8. 1899 Zlín-Malenovice
† 18. 10. 1984 Strážnice
 
Umělecký keramik a hrnčíř, navazující na tradici a technologii habánské keramiky. Své badatelské výzkumy v oblasti lidové keramiky shrnul v souboru svých článků a studií v publikaci Lidové hrnčířství a džbánkařství (1950).
 
14. 8. Iván Jan 95. výročí narození
 * 14. 8. 1924 Lišov
† 10. 9. 1993 Zlín
 
Výtvarník, režisér dokumentárních a kreslených filmů, původně pedagog se zaměřením na výtvarnou výchovu. Ve Zlíně působil od roku 1951 ve funkci grafika ve zlínských ateliérech, od roku 1959 jako režisér krátkých filmů. Tvořil instruktážní, propagační, animované i hrané filmy. Aktivně se též věnoval výtvarnému umění.
 
14. 8. Voženílek Jiří110. výročí narození
 * 14. 8. 1909 Holešov
† 4. 11. 1986 Praha
 
Architekt, urbanista. Působil ve firmě Baťa (1937–1948), Stavoprojektu Praha, Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze, ČVUT Praha, byl hlavním architektem města Prahy. Je mj. autorem Kolektivního domu ve Zlíně (1945) a továrních budov 14 a 15 (1946–1947), spoluautorem Regulačního plánu Zlína, Směrného plánu průmyslového sídliště Zlín–Malenovice–Otrokovice atd.
 
15. 8. Kaněra Emanuel 40. výročí úmrtí
 * 4. 1. 1921 Hronov
† 15. 8. 1979 Praha
 
Režisér, scénárista, kameraman. Absolvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působil ve Filmových ateliérech Zlín jako dramaturg a scénárista animované loutkové tvorby. Spolupracoval s Hermínou Týrlovou, např. na Vzpouře hraček (1946), Karambolu (1948) aj. Posléze se věnoval dokumentárním reportážím, reklamním, propagačním nebo osvětovým snímkům. Kromě řady krátkometrážních děl byl autorem i celovečerního snímku Partyzánská stezka (1959) a několika televizních filmů.
 
18. 8. Seilern František Josef, hrabě,105. výročí narození
15. výročí úmrtí
 * 18. 8. 1914 Lešná
† 17. 9. 2004 Litschau (Rakousko)
 
Od roku 1925 majitel zámku Lešná, panství lukovského a zámku v rakouském Litschau. Do roku 1945 žil se svou rodinou na zámku v Lešné, poté se přestěhovali na panství do Rakouska. Byl nejstarším synem Josefa Seilerna.
 
20. 8. Vrzalík František 70. výročí úmrtí
 * 9. 12. 1872 Zlín
† 20. 8. 1949 Zlín
 
Řezbář, lidový umělec. Přinesl do lidové řezby svůj osobitý styl. Jeho práce vynikají dokonalou technikou zpracování. Známým dílem je Český betlém podle výtvarné předlohy Jana Kobzáně, který v roce 2004 získalo do svých sbírek Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 
21. 8. Franta Ivan115. výročí narození
 * 21. 8. 1904 Vysoké Mýto
† 22. 1. 1975 Praha
 
Chemik, technolog. Pracoval u firmy Baťa, jako ředitel podniku Fatra Napajedla. Byl prvním ředitel Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie Gottwaldov. Od roku 1955 byl profesorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
 
27. 8. Rachůnek Karel 40. výročí narození
 * 27. 8. 1979 Zlín
† 7. 9. 2011 Jaroslavl, Rusko
 
Sportovec – hokejista. Působil ve zlínském extraligovém hokejovém klubu. V roce 1999 odešel do zámoří (New York Rangers, New Jersey Devils). V roce 2008 přestoupil do KHL, kde hrál nejprve za Dynamo Moskva, od roku 2010 pak za Lokomotiv Jaroslavl. Na MS 2010 získal titul mistr světa. Tragicky zahynul při letecké havárii.
 
30. 8. Luňák Tomáš 45. výročí narození
 * 30. 8. 1974 Zlín 
Režisér, výtvarník a scénárista. Studoval animovaný film na filmové škole ve Zlíně a na pražské FAMU. Jeho krátký film Akrobat byl uveden na mezinárodních festivalech. Režíroval hudební videoklipy pro skupiny The Ecstasy Of Saint Theresa, Priessnitz a Here. Mnoho zkušeností získal i na stáži na Universitat Pompeu Fabra v Barceloně. Jeho celovečerním debutem se stal film Alois Nebel (2011), který byl oceněn na Evropských filmových cenách v kategorii celovečerní animovaný film a navržen na Oscara americké Akademie filmového umění a věd v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Od Akademie populární hudby získala dva Anděly za nejlepší skladbu a videoklip také píseň z tohoto filmu - Půlnoční.
 
30. 8. Přikryl František 40. výročí úmrtí
 * 9. 7. 1905 Jarohněvice
† 30. 8. 1979 Zlín
 
Grafik, ilustrátor. Po vystudování uměleckoprůmyslové školy v Praze se věnoval reklamní grafice. U firmy Baťa byl zaměstnán jako grafik. Ilustroval cestopisné články L. M. Pařízka, A. Forejta a další. V roce 1951 začal spolupracovat s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, k jejich cestopisům nakreslil okolo osmi set kreseb.
 

Září

2. 9. Plesník Zdeněk105. výročí narození
 * 2. 9. 1914 Valašské Meziříčí
† 28. 9. 2003 Zlín
 
Architekt. Od roku 1937 byl zaměstnán u firmy Baťa ve Zlíně ve stavebním oddělení. V letech 1948–1976 pracoval v Centroprojektu Zlín. Projektoval mj. strojírenský závod MEZ v Hulíně, hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, filmové ateliéry v Bratislavě, průmyslové stavby v Albánii, Číně a další. Byl oceněn Cenou města Zlína za rok 2000 především za přínos spojení architektonické estetiky s průmyslově technologickými požadavky.
 
7. 9. Králík František 45. výročí úmrtí
 * 12. 4. 1942 Zlín
† 7. 9. 1974 Hranice (okr. Přerov)
 
Sportovec – házenkář. Držitel stříbrné medaile z olympijských her v roce 1972 v Mnichově, kde odehrál čtyři utkání. V československé lize hrál za Cement Hranice.
 
8. 9. Henychová Eva 45. výročí narození
 * 8. 9. 1974 Zlín 
Kytaristka, zpěvačka, skladatelka a textařka V dětství účinkovala v seriálu My holky z městečka. V roce 1991 zvítězila jako nejmladší v kategorii písničkářů na festivalu Porta. Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze.
 
8. 9. Látal František 75. výročí narození
 * 8. 9. 1944 Zlín 
Fotograf. Studoval na Institutu výtvarné fotografie (1973–1975). Je členem skupiny Reflex Zlín, Okamžiky Zlín a Svazu českých fotografů. U černobílé fotografie se zaměřuje na portrét, krajinu a zátiší, které zpracovává různými fotografickými technikami, u digitální fotografie na krajinu, zátiší a městskou krajinu. Za práci s mládeží získal ocenění Zlínského kraje (2015).
 
8. 9. Škarka Pavel 5. výročí úmrtí
 * 26. 7. 1942 Uherské Hradiště
† 8. 9. 2014 Zlín
 
Designer, sochař, vysokoškolský pedagog. Byl žákem Zdeňka Kováře. Od roku 1973 působil na katedře designu Zlín Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, v letech 1989–1999 jako její vedoucí. Byl ředitelem Vyšší odborné filmové školy ve Zlíně. Stál u zrodu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a její Fakulty multimediálních studií, kde byl v letech 2002–2005 děkanem. Navrhoval nářadí, měřicí přístroje, tiskařské, obuvnické i jiné stroje, nábytek, interiérové prvky, nádobí a dopravní prostředky. Za návrhy motorových koloběžek získal řadu ocenění.
 
9. 9. Sklenařík Libor 30. výročí úmrtí
 * 25. 4. 1903 Všechovice
† 9. 9. 1989 Zlín
 
Zaměstnanec firmy Baťa. Ve firmě Baťa působil od roku 1930, nejprve jako nákupce gumové obuvi, mistr, vedoucí dílny, správce budovy 54 a posléze se stal pracovníkem zahraničního oddělení. V roce 1939 byl poslán do Keni, kde působil v Mombase a v Limuru. V roce 1944 byl přeložen do Indie, kde pracoval nejprve v Batanagaru a poté v Batapuru jako vrchní příjemce obuvi a veškerého materiálu. V roce 1947 se i s rodinou vrátil do Zlína.
 
11. 9. Gajzler Matouš 75. výročí úmrtí
 * 25. 8. 1895 Zlín
† 11. 9. 1944
 
Zaměstnanec firmy Baťa, odborník na kůže. Nejprve pracoval v sekací dílně, kde se propracoval k funkci mistra a nadmistra. Poté byl přeložen do nákupu kůží. Stal se vedoucím nákupu v zahraničních továrnách. Po návratu do Zlína pracoval jako skupinář v nákupu kůží.
 
11. 9. Chudara Svatopluk 90. výročí narození
 * 11. 9. 1929 Zlín
† 13. 6. 1982 Zlín
 
Malíř, grafik. Absolvoval obor grafika a reklamní tvorba na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (1947–1951). Působil v propagaci a reklamě Svitu (1958–1981). Věnoval se volné a užité grafice (linořez, igeloryt), kde těžil z kontaktu černé a bílé.
 
11. 9. Perůtka Ladislav 10. výročí úmrtí
 * 6. 2. 1928 Šurany (Slovensko)
† 11. 9. 2009
 
Malíř, grafik, pedagog. Studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě (1948–1951) a u Eduarda Miléna a Bohdana Laciny na Filozofické fakultě (1960–1964) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1960–1972) a na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (1973– 2000). Věnoval se zejména zátiší, kombinovaným technikám, akvarelu a krajinným motivům okolí Zlína a černomořského pobřeží.
 
11. 9. Strachota Otto135. výročí narození
 * 11. 9. 1884 Veselí nad Moravou
† 19. 11. 1971 Zlín
 
Podnikatel, spisovatel. V Bílovicích u Uherského Hradiště založil firmu na výrobu limonád, posléze ve Starém Městě pálenici, stáčírnu piva, sodovkárnu a korkárnu (1918). V roce 1927 svůj podnik přemístil do Zlína, o deset let později rozšířil působení do Otrokovic. Sodovkárna byla jednou ze dvou nejvýznamnějších firem oboru na jižní Moravě. Po znárodnění pracoval jako zaměstnanec sodovkárny, poté v kafilerii v Otrokovicích a jako skladník a topič v Podniku bytového hospodářství ve Zlíně. Jeho povídky byly vydány na pokračování pod názvem Slovácké figurky (1922, 1923, 1949, 1969 a 2002).
 
12. 9. Riedl Otmar105. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 12. 9. 1914 Kroměříž
† 10. 10. 1994 Holešov
 
Pracovník firmy Baťa. Do učení ve firmě Baťa nastoupil v roce 1928, poté zde pracoval jako prodejce obuvi. Po nástupu do vojenské základní služby absolvoval poddůstojnickou školu v Kroměříži. Po demobilizaci byl vyslán firmou Baťa do Jugoslávie, zde vstoupil do československé zahraniční armády. V roce 1941 byl vyslán jako agent- výsadkář do Protektorátu (Akce Benjamin). Byl vysazen na chybném místě, zajat, ovšem protože odešel do Jugoslávie legálně, byl opět propuštěn a vrátil se do Zlína. Firma Baťa jej zaměstnala v jižních Čechách, kde se dočkal konce války.
 
14. 9. Flašar Michal 70. výročí narození
 * 14. 9. 1949 Zlín 
Architekt. Absolvoval České vysoké učení technické v Praze (1967–1973). Zajímá se o netradiční využití zdrojů energie v architektuře. Zabývá se návrhy interiérů lékáren, jeho první interiér lékárny byl realizován ve Zlíně (1974). Je členem České komory architektů.
 
15. 9. Tichý Oldřich 60. výročí narození
 * 15. 9. 1959 Zlín 
Malíř. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1974–1978) a Akademii výtvarných umění v Praze (1980– 1986). Působil jako arteterapeut v psychiatrické léčebně v Kroměříži (1978–1980). Byl spoluzakladatelem výtvarné skupiny Most. Získal cenu nadace The Pollock-Krasner Foundation v New Yorku (1995).
 
16. 9. Malota František 35. výročí úmrtí
 * 26. 2. 1900 Hulín
† 16. 9. 1984 Zlín
 
Pracovník firmy Baťa. Do firmy nastoupil v roce 1924, pracoval zde v exportním a nákupním oddělení. V letech 1934–1936 působil jako ředitel baťovské továrny ve francouzském Hellocourtu. Po vypuknutí 2. světové války se stal členem užšího vedení firmy ve Zlíně, působil při kontaktech a jednáních s protiněmeckým odbojem. Po válce byl postaven v Praze před Krajský soud v procesu s tzv. "baťovskou skupinou" a odsouzen za velezradu k 6 letům vězení a ke ztrátě majetku. V 50. letech pracoval ve Vítkovických stavbách a Moravských chemických závodech v Ostravě.
 
17. 9. Baťa Tomáš105. výročí narození
 * 17. 9. 1914 Zlín
† 1. 9. 2008 Toronto (Kanada)
 
Podnikatel v oblasti výroby obuvi, syn Tomáše Bati. Od roku 1939 žil v Kanadě. Byl čestným členem sdružení podnikatelů ČR. Životní osudy a dílo zachycuje jeho kniha Švec pro celý svět (1991). Byl předsedou Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 1999 obdržel symbolický zlatý klíč od města Zlína. V roce 2004 byl oceněn Cenou Zlínského kraje.
 
19. 9. Nýdrle Petr 45. výročí narození
 * 19. 9. 1974 Mladá Boleslav 
Umělecký šéf, dramaturg a režisér. Působí v divadle Malá scéna Zlín. Režíroval přes 50 a nastudoval přes 30 rolí. Vyučuje Literárně-dramatický obor na Základní umělecké škole Zlín.
 
19. 9. Vašíček Vladimír100. výročí narození
 * 19. 9. 1919 Mistřín
† 29. 8. 2003 Kyjov
 
Malíř. Zabýval se zejména abstraktní malbou. Po vyučení v dekoratérské dílně v Kyjově pracoval v reklamní a dekoratérské firmě ve Zlíně. Byl nuceně nasazen (1939–1940). Po návratu absolvoval Školu umění ve Zlíně a následně působil v projekčních kancelářích Baťových závodů pod vedením Vladimíra Karfíka. Po válce studoval na pražské Akademii (1945–1948). Po nástupu normalizace se věnoval zejména restaurátorské činnosti v církevních stavbách. Získal cenu Masarykovy akademie umění (1995), cenu Františka Kupky (1996) a čestné občanství města Kyjova (2002).
 
21. 9. Jandásek Viktor 60. výročí úmrtí
 * 26. 4. 1908 Olomouc
† 21. 9. 1959 Zlín
 
Stavitel. Autor řady zlínských městských staveb. Jeho realizace se vyznačují propracovaným technickým řešením v nebaťovské architektuře města. Žil v Mladcové u Zlína. Jeho firma působila na Zlínsku do roku 1948, kdy mu byla znárodněna a začleněna do Pozemních staveb Gottwaldov. Realizoval řadu zlínských vil, provozoven, nadstavbu Lacinovy továrny a dům pro jeho zaměstnance (dnes Lékařský dům) a tři penziony nad lázeňskou plovárnou v Luhačovicích ad.
 
23. 9. Babička Antonín140. výročí úmrtí
 * 12. 9. 1857 Blatec u Charvát
† 23. 9. 1879 Zlín
 
Právník, překladatel, pedagog. Během studií překládal z ukrajinštiny pro časopis Koleda. Spolu s bratrem Hynkem organizoval studentské kulturní podniky a národní besedy. Působil jako učitel ve Zlíně.
 
23. 9. Karkošková Alena 60. výročí narození
 * 23. 9. 1959 Zlín 
Archivářka. Publikuje o historii Zlínska zejména v regionálních periodikách. Působí ve Státním okresním archivu Zlín.
 
25. 9. Týnský Richard110. výročí narození
45. výročí úmrtí
 * 25. 9. 1909 Lvov
† 30. 10. 1974 Brno
 
Dirigent, hudební režisér, sbormistr, pedagog. Vystudoval hru na varhany (1938) a dirigování (1939) na konzervatoři v Brně. Působil jako hudební režisér v brněnském rozhlasu (1940–1948), sbormistr a dirigent v Brněnské besedě, šéf Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě (1949–1954), ředitel Filharmonie pracujících ve Zlíně (1954–1957) a jako pedagog na Janáčkově akademii múzických umění. Absolvoval dvouletou hudební stáž v Číně. K jeho studentům patřil např. Felix Slováček.
 
27. 9. Uhlíková Lucie 50. výročí narození
 * 27. 9. 1969 Zlín 
Etnografka, pedagožka. Zabývá se etnomuzikologií, folklorem, folklorismem a etnickými stereotypy v lidové kultuře. Absolvovala etnologii a muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR (od 1994), na Základní umělecké škole ve Zlíně (od 1988) a jako redaktorka Národopisné revue. Je členkou České národopisné společnosti. Získala ocenění České národopisné společnosti Čestná cena pěti rudých růží (2008) za přínos k profilaci Národopisné revue. Řadu let působila jako umělecká vedoucí Cimbálové muziky Valašského souboru Kašava, nyní jako umělecká vedoucí celého souboru.
 
28. 9. Skopal Svatopluk100. výročí narození
 * 28. 9. 1919 Rousínov
† 8. 6. 2000 Praha
 
Herec, režisér. V Městském divadle Zlín působil více než čtvrtstoletí a připravil zde desítky inscenací, např. hry Marie Stuartovna, Pygmalion, Zkrocení zlé ženy, Fidlovačka, Smrt obchodního cestujícího a jiné. Jako režisér se pravidelně zúčastňoval práce v porotě na Divadelním festivalu ochotnických souborů v Napajedlích.
 
29. 9. Bělohlávek Petr 55. výročí narození
 * 29. 9. 1964 Zlín 
Malíř, fotograf. Pravidelně vystavuje na společných prezentacích s Volným výtvarným sdružením Valašský názor.
 
30. 9. Fridrich Josef 20. výročí úmrtí
 * 24. 3. 1906 Tupesy
† 30. 9. 1999 Lukov
 
Hudebník, dirigent, varhaník, kulturní pracovník. Výrazná osobnost kulturního života ve Fryštáku. Působil také v Bartošově souboru písní a tanců ve Zlíně.
 

Říjen

2. 10. Rozkopal Zdeněk 95. výročí narození
 * 2. 10. 1924 Kavalčanky u Ostravice
† 25. 2. 2002 Zlín
 
Výtvarník, grafik, filmový architekt, režisér. Absolvoval studium architektury na Vysokém učení technickém v Praze a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (1945–1949). Působil ve filmovém studiu ve Zlíně. Spolupracoval s Karlem Zemanem na téměř všech jeho filmech, jako výtvarník např. na Cestě do pravěku (1954), jako architekt a asistent režie na Vynálezu zkázy (1957), Baronu Prášilovi (1961) ad. Podílel se i na filmech režisérů Radima Cvrčka, Josefa Pinkavy a Karla Kachyni. Jeho filmy o panu Prokoukovi byly oceněny na festivalech ve Vancouveru (1960) a Budapešti (1961). Je autorem filmu Kouzelný svět Karla Zemana (1962). Zabýval se i výrobou hereckých masek a triků pro filmové ateliéry v Praze, Záhřebu a Stuttgartu. Spolupracoval s bratislavským a brněnským televizním studiem, divadly ve Zlíně a Žilině a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 
4. 10. Dynka Jiří 60. výročí narození
 * 4. 10. 1959 Zlín 
Básník. Absolvoval gymnázium ve Zlíně a Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně. Pracoval jako projektant ve Výzkumném ústavu průmyslového stavitelství v Brně (1984–1987), poté jako topič strahovských vysokoškolských kolejí. Debutoval roku 1986 pod pseudonymem Otík Bzenecký v samizdatovém časopise Host. Jeho texty byly inscenovány do rozhlasového pásma a divadelně adaptovány. Se svými verši i výtvarně experimentuje.
 
5. 10. Bělský Gustav100. výročí narození
 * 5. 10. 1919 Vídeň
† 29. 6. 1993 Zlín
 
Sportovec – běžec. Současník Emila Zátopka ve Zlíně. Mistr sportu, přeborník republiky. Zakladatel tradičního Běhu přes valašské kotáry. Tento závod byl později přejmenován na Memoriál Gustava Bělského.
 
6. 10. Šimeček Pavel 75. výročí narození
 * 6. 10. 1944 Uherské Hradiště 
Architekt, urbanista. Zabývá se urbanistikou, občanskou vybaveností sídlišť, dopravním řešením center měst a realizací náměstí a veřejných ploch. Absolvoval Fakultu stavební architektury a urbanismu Vysokého učení technického v Brně (1962–1967). Působil ve zlínském Stavoprojektu (1979–1989) a jako urbanista na Útvaru hlavního architekta zlínského okresu (1989–1991) a jako samostatný architekt. Je autorem kresebných rekonstrukcí stavebního vývoje moravských hradů.
 
10. 10. Kobzáň Jan 60. výročí úmrtí
 * 9. 7. 1901 Liptál
† 10. 10. 1959 Soláň (Velké Karlovice)
 
Malíř, grafik, národopisec. Autor v nářečí vyprávěných povídek a pověstí z Valašska, které začal publikovat v časopisech (např. Naše Valašsko) a sám je i ilustroval. Žil v Jasenné, později ve Zlíně a na Soláni. Látku pro svou tvorbu čerpal převážně v Jasenné, Všemině a Liptále. V roce 1927 vyšla jeho kniha O zbojníkoch a pokladoch z moravského Valašska, s doprovodem vlastních dřevorytů (další vydání v roce 1980). Soubor vyprávění a lidových povídek vyšel pod názvem U počátku vod (1984). Je autorem ilustrací ke Starozlínským pověstem (1942 a 1997). Je autorem loga firmy Baťa.
 
16. 10. Místecký Emerich100. výročí narození
 * 16. 10. 1919  
Předseda MNV Gottwaldov. Původním povoláním byl strojník. V čele města stál v období 5. 1. 1949 – 26. 6. 1949. V důsledku reorganizace státní správy splynul v 26. 6. 1949 místní národní výbor s okresním národním výborem v Jednotný národní výbor v Gottwaldově a Emerich Místecký byl jmenován místopředsedou. Později působil na Krajském národním výboru ve funkci referenta školství a osvěty.
 
19. 10. Pavelka František 20. výročí úmrtí
 * 10. 1. 1931 Němčice nad Hanou
† 19. 10. 1999 Zlín
 
Vysokoškolský pedagog, ekonom. Působil na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně. Byl dlouholetým předsedou odborové rady pro management a ekonomiku a členem výboru vysokoškolského odborového svazu.
 
21. 10. Pokorný Miroslav 65. výročí narození
 * 21. 10. 1954 Zlín 
Fotograf, hudebník – hráč na fujaru. Spolupracuje se skupinou AG Flek. Svoji fotografickou tvorbu prezentuje na společných výstavách a Hvozdenských salonech Volného výtvarného sdružení Valašský názor.
 
23. 10. Baroňová Lenka 55. výročí narození
 * 23. 10. 1964 Zlín 
Grafička, vysokoškolská pedagožka. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1979–1983) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1985–1991). Působí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se kresbou, kaligrafií a ilustrováním knih. Spolupracovala při tvorbě ostatkových schránek českých králů v Anežském klášteře v Praze. Je členkou Volného výtvarného sdružení "Valašský názor".
 
23. 10. Havlíček Vladimír110. výročí narození
 * 23. 10. 1909 Praha
† 1941
 
Letec. Působil u firmy Baťa (1934– 1938). Ve 2. sv. válce létal v kanadském královském letectvu RCAF. Při doprovodu konvoje kvůli nepřízni počasí havaroval a zřítil se do moře u Pembroke Dock.
 
23. 10. Kaštánek Otakar 20. výročí úmrtí
 * 19. 5. 1913 Vídeň
† 23. 10. 1999
 
Konstruktér, výzkumný pracovník, pedagog. Pracoval u firmy Baťa. Působil jako pedagog na zlínské technologické fakultě VUT Brno. Je nositelem Ceny města Zlína (1997).
 
23. 10. Pagáč Miroslav 20. výročí úmrtí
 * 11. 1. 1931 Lukov
† 23. 10. 1999 Zlín
 
Kronikář Lukova. Podílel se vydavatelsky i autorsky na řadě regionálních publikací, vydával Lukovský zpravodaj. Vlastnil soukromý archiv s články a výstřižky o Lukově i o významných osobnostech. Měl obsáhlou knihovnu historie regionu.
 
23. 10. Perůtka Jan 55. výročí narození
 * 23. 10. 1964 Přílepy 
Umělecký knihař. Studoval obor kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1980–1981), absolvoval obor užité malířství v architektuře, scénografii a propagaci na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (1981–1985). Působil jako malíř pozadí, loutkář a později jako animátor ve Filmovém studiu Zlín a jako restaurátor a konzervátor historických vazeb Archivu města Brna. Je členem Unie výtvarných umělců a Les Amis de la Reliure d´Art Toulouse. Byl zakládajícím členem Společenstva českých knihařů. Je nositelem řady ocenění
 
24. 10. Pivečka Jan100. výročí narození
15. výročí úmrtí
 * 24. 10. 1919 Slavičín
† 5. 1. 2004 Zlín
 
Obuvník, podnikatel, manažer, odborník v obuvnickém průmyslu, propagátor české obuvnické tradice. Spolupracovník firmy Baťa. Ve Slavičíně založil Nadaci Jana Pivečky, která má ve své náplni pomáhat hlavně mladým lidem a chránit přírodu. Byl iniciátorem a podílel se na obnovení Baťovy obuvnické školy ve Zlíně.
 
27. 10. Dufek Luděk 65. výročí narození
 * 27. 10. 1954 Zlín 
Literát, básník. Absolvoval střední průmyslovou školu. Pracoval jako chemik ve Fatře Napajedla. Vydal humoristické příběhy pod názvem Na městečko padly saze (1987) a naturalisticky a eroticky laděný román z barmanského prostředí Naivní román aneb není škaredých bab, jen jsme málo pili (2013).
 
30. 10. Lukášová Věra 90. výročí narození
 * 30. 10. 1929 Zlín 
Filmová produkční, diakonka. Působila ve Filmových ateliérech ve Zlíně, kde vedla výrobu 13 krátkých a 3 celovečerních filmů z materiálů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda a ve Filmovém studiu Barrandov, kde se podílela např. na filmech Božská Ema, Den pro mou lásku a seriálech Sanitka, Třetí patro aj. V roce 1989 se stala diakonkou Českobratrské církve evangelické. Obdržela Medaili vděčnosti Českobratrské církve evangelické (2012). Podílela se na zakládání fair trade obchodů v České republice.
 
30. 10. Mikel Kamil 55. výročí narození
 * 30. 10. 1964 Zlín 
Malíř, pedagog. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1980–1984) a Akademii výtvarných umění v Praze (1985–1991). Působil na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1992–1996), jako vedoucí oboru propagační grafiky Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění a na detašovaném pracovišti Ostravské univerzity ve Zlíně. Zaměřuje se na užitou malbu, propagační výtvarnictví a propagační grafiku. Při tvorbě využívá geometrických tvarů, bodů a čar.
 
31. 10. Jaroněk Alois 75. výročí úmrtí
 * 16. 6. 1870 Zlín
† 31. 10. 1944 Rožnov pod Radhoštěm
 
Malíř, grafik, designér, keramik. V roce 1909 založil ve Valašském Meziříčí dílnu malby na keramice a tkaní gobelínů. V roce 1925 založil s bratrem Bohumírem v Rožnově pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě podle vzoru Nordiska museet ve Stockholmu.
 

Listopad

1. 11. Zedníček Pavel 70. výročí narození
 * 1. 11. 1949 Hoštice- Heroltice 
Herec, moderátor, dabér. Vyrůstal ve Zlíně. Po maturitě na kožařské průmyslovce absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působil v divadle Husa na provázku v Brně, Činoherním studiu v Ústí nad Labem, Divadle Na zábradlí, divadle Bez zábradlí a jiných pražských divadlech. Na divadelních prknech ztvárnil řadu rolí ve hrách jako Hamlet, Příliš hlučná samota, Bratři Karamazovi, Král Jindřich IV., Osamělost fotbalového brankáře ad. Jako dabér je nejznámější rolemi Ala Bundy v seriálu Ženatý se závazky a Franka Lamberta v seriálu Krok za krokem. Hrál ve filmech jako Dobří holubi se vracejí, Chobotnice z druhého patra, Jak básníkům chutná život, Konec velkých prázdnin, pohádkách Lotrando a Zubejda, Láska rohatá, seriálech Četníci z Luhačovic, Četnické humoresky, Sanitka, Rodáci ad.
 
2. 11. Kula Bohumír105. výročí narození
 * 2. 11. 1914 Orlová-Lazy
† 16. 9. 1996 Zlín
 
Architekt, urbanista. V letech 1939–1949 zaměstnanec firmy Baťa. V architektonických soutěžích získal některá ocenění. Spolupracoval též s rozhlasem a televizí.
 
2. 11. Vytrhlík Josef 25. výročí úmrtí
 * 18. 1. 1920 Krumvíř
† 2. 11. 1994 Zlín
 
Předseda MěNV Gottwaldov. V čele města stál v období 17. 12. 1970 – 17. 4. 1978. Byl vyučený obuvník, pracoval u firmy Baťa, později jako technik v n. p. Svit. V době jeho působení v čele města pokračovala výstavba Jižních Svahů, byla otevřena 13. základní škola, stavěly se byty na Podhoří, Kútech a ulici Přílucká, byl otevřen Dům zeleniny, první ze tří velkých obchodních domů na Dlouhé a Sportovní hala. Po ukončení funkce předsedy MěNV byl zaměstnán na Okresním národním výboru.
 
3. 11. Galík Josef 20. výročí úmrtí
 * 21. 10. 1932 Racková
† 3. 11. 1999 Zlín
 
Literární historik, spisovatel, pedagog. Je autorem monografie o Vladislavu Vančurovi a stovek článků a statí v mnoha literárních časopisech. Od roku 1963 působil na Univerzitě Palackého v Olomouci.
 
5. 11. Saitl Karel 95. výročí narození
 * 5. 11. 1924  
Sportovec – vzpěrač. Se vzpíráním začal v klubu Hellas Brno. Založil ve Zlíně oddíl vzpírání (1949). Překonal 72 československých rekordů v kategorii mužů a 86 evropských a 96 světových rekordů v kategorii Masters. Byl Mistrem sportu (1953), Zasloužilým mistrem sportu (1961). Stal se nejlepším vzpěračem ČSR (1951, 1952, 1953). Získal 57 titulů mistra České a Československé republiky v kategorii mužů a veteránů, 17 titulů mistra Evropy a 15 titulů v kategorii Masters. Zúčastnil se olympijských her v Helsinkách (1952). Je členem evropské i světové Hall of Fame a Síně slávy Českého svazu vzpírání.
 
8. 11. Bílý František165. výročí narození
 * 8. 11. 1854 Brno
† 18. 10. 1920 Praha
 
Literární kritik, historik, pedagog, osvětový pracovník, jazykovědec. Spolupracovník Františka Bartoše, přepracoval jeho Malou Slovesnost. Působil v Přerově.
 
8. 11. Novák Pavel 70. výročí narození
 * 8. 11. 1949 Zlín
† 8. 8. 2006
 
Architekt. Zabýval se architekturou průmyslových staveb. Byl autorem řady publikací, např. Zlínská architektura 1900–1950 (1993) a 1950– 2000 (2008), článků o Zlíně, projektů i realizací staveb. V letech 2000–2006 působil ve funkci hlavního architekta města Zlína.
 
15. 11. Habarta Jan100. výročí narození
30. výročí úmrtí
 * 15. 11. 1919 Kunovice
† 16. 2. 1989 Uherské Hradiště
 
Sochař, pedagog. Absolvoval obor reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na Škole umění ve Zlíně u Vincence Makovského (1939–1945). Působil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1947–1980). Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských (1948–1957). Patřil k představitelům socialistického realismu.
 
16. 11. Exnarová Hana 70. výročí narození
 * 16. 11. 1949 Zlín 
Sochařka, keramička, pedagožka. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1965–1970) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1970–1976). Působila na Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti jako vedoucí oboru Modelářství a návrhářství oděvu (1999–2009). Její volná tvorba je inspirována přírodou a světem zvířat. Spolupracuje s architekty při dotváření prostorů škol, školek a reprezentačních prostor veřejných budov. Se sklářem Janem Exnarem vytváří kombinovaná díla sklo- keramika.
 
17. 11. Pavlištíková Markéta 55. výročí narození
 * 17. 11. 1964 Zlín 
Učitelka literárně-dramatického a výtvarného oboru na ZUŠ ve Zlíně.
 
18. 11. Baťová Ludmila 80. výročí úmrtí
 * 9. 11. 1857 Osvětimany
† 18. 11. 1939 Zlín
 
Druhá manželka Antonína Bati st. (otce zakladatelů Baťových závodů). Byla matkou Jana Antonína Bati, který stanul po smrti Tomáše Bati ve vedení obuvnického impéria.
 
20. 11. Budík Jan120. výročí narození
 * 20. 11. 1899 Ostrava
† 6. 5. 1960 Karviná
 
Varhaník, klavírista, sbormistr. V letech 1927–1939 byl kapelníkem, ředitelem kůru a majitelem hudební školy ve Zlíně. V letech 1927–1953 sbormistrem pěveckého sboru Dvořák.
 
22. 11. Petr František135. výročí narození
55. výročí úmrtí
 * 22. 11. 1884 Třešť
† 14. 9. 1964 Praha
 
Malíř, restaurátor, výtvarný pedagog, historik malířství, muzejní pracovník. Studoval na malířské akademii v Krakově a v Praze. Od roku 1939 profesor malířských technik na Škole umění ve Zlíně. V roce 1948 restauroval nástropní malby na zámku v Kroměříži. Věnoval se hlavně studiu malířských technik, o kterých napsal několik knih.
 
25. 11. Pinkava Josef100. výročí narození
 * 25. 11. 1919 Dobrošov
† 5. 4. 2006 Zlín
 
Filmový režisér. Tvůrce mnoha filmů pro děti, např. Kapitán Korda (1970), Metráček (1971), Terezu bych kvůli žádné holce neopustil (1976), Kopretiny pro zámeckou paní (1980), Výbuch bude v pět (1984) ad. Spolupracovník Hermíny Týrlové. Je nositelem Ceny města Zlína (1999). V roce 1997 získal jako první na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež.
 
25. 11. Škapa Ivan 70. výročí narození
 * 25. 11. 1949 Zlín
† 23. 1. 1990 Praha
 
Filmový a rozhlasový scénárista, dramaturg. Byl externím pedagogem na Střední filmové škole v Čimelicích a dramaturgem Filmového studia Barrandov. Je autorem mnoha filmových recenzí, pohádek a textů k dětským omalovánkám.
 
25. 11. Živný Karel120. výročí narození
 * 25. 11. 1899 Plzeň
† 27. 11. 1973 Zlín
 
Akademický malíř, ilustrátor, fejetonista. Původně redakční malíř a korektor firmy Baťa. Později svobodný umělec. Stal se malířem valašské krajiny. Usiloval o zachycení původního výrazu valašské vesnice.
 
28. 11. Horák Oldřich135. výročí narození
60. výročí úmrtí
 * 28. 11. 1884 Lechotice
† 1959
 
Pedagog a publicista. Ve Zlíně působil od roku 1931. Věnoval se především metodickým problémům výuky českého jazyka na obecné škole. Byl ředitelem Masarykovy pokusné školy ve Zlíně. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří učebnice českého jazyka pro 4. ročník základní školy, podle které se na našich školách učilo od roku 1954. Je také hlavním autorem Metodiky vyučování českému jazyku na národních školách.
 
28. 11. Orstein Desider125. výročí narození
80. výročí úmrtí
 * 28. 11. 1894
† 22. 3. 1939
 
Lékař - zubař. Působil v Sociálním ústavu ve Zlíně. Kvůli svému židovskému původu spáchal první týden po obsazení sebevraždu a je považován za jednu z prvních obětí nacismu v celém protektorátu.
 

Prosinec

1. 12. Hovorka Štěpán 70. výročí úmrtí
 * 6. 3. 1898 Pečky u Kolína
† 1. 12. 1949 Pečky u Kolína
 
Odbojář, voják, účastník protifašistického a protikomunistického odboje. Aktivně se zúčastnil bojů za osvobození Zlína v roce 1945. V roce 1949 byl zastřelen příslušníky STB.
 
4. 12. Bartoš František 60. výročí úmrtí
 * 18. 5. 1900
† 4. 12. 1959
 
Lékař – stomatolog. Zakladatel stomatologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. Jako primář zde působil v letech 1930– 57.
 
4. 12. Daňková Eva 55. výročí narození
 * 4. 12. 1964 Zlín 
Herečka. Od roku 1993 působí v Městském divadle Zlín. Namluvila nejrůznější dabingové role ve studiích ve Zlíně (Lassie se vrací - matka), v Brně (Pobřežní hlídka, Tarzan aj.), v Olomouci a Bratislavě. Epizodní role v seriálech Četnické humoresky, Ordinace v růžové zahradě, Okno do hřbitova, role paní Háchové v televizním filmu Tchýně a uzený (ČT Brno 2010).
 
4. 12. Šebestík Josef 75. výročí úmrtí
 * 16. 5. 1916 Hrádek na Vlárské dráze
† 4. 12. 1944 Tain (Skotsko)
 
Pilot 311. bombardovací perutě RAF. V letech 1936–1938 pracoval u firmy Baťa ve Zlíně. V roce 1939 se ve Francii zapojil do zahraničního odboje. Po dvou letech byl zařazen ve Velké Británii k 311. československé bombardovací peruti RAF jako operační pilot. V prosinci 1944 zahynul při cvičném letu.
 
5. 12. Kašpárek Mikuláš180. výročí narození
120. výročí úmrtí
 * 5. 12. 1839 Zlín
† 28. 10. 1899 Vídeň
 
Starosta Zlína. V čele města stál dvakrát, v letech 1871–1881 a 1885–1899. Za svého působení usiloval o zřízení české měšťanské školy, to se povedlo až ve druhém období, v roce 1897 se přestěhovala do novostavby velké školní budovy u náměstí. V roce 1899 byl Zlín napojen na železniční trať (Otrokovice-Zlín- Vizovice).
 
5. 12. Prudká Alena 70. výročí narození
 * 5. 12. 1949 Zlín 
Etnografka, archeoložka, muzejnice. Absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1968–1973). Působila v Muzeu Prostějovska (1974–1994) a jako vedoucí historicko-etnografického oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zabývá se zejména proměnami tradičního zvykosloví a jeho soudobými formami, tradiční rukodělnou výrobou a dokumentací a ochranou památek lidového stavitelství. Významně se podílela na znovuvydání národopisného díla Františka Bartoše v Edici Zlínský kraj.
 
5. 12. Špaček Stanislav 20. výročí úmrtí
 * 18. 7. 1971 Zlín
† 5. 12. 1999 Zlín
 
Básník. Působil v Městském divadle Zlín jako jevištní technik. Většinu svých básní napsal v přelomovém období let 1988–1992, ovlivněn nekonformní hudbou, literaturou a životními postoji. Básně publikoval např. ve sborníku Situace (1988), Adresa Zlín (1990), almanachu Šuplík (1990) ad. Básně z jeho rukopisné pozůstalosti vybral Martin Stöhr a publikoval pod názvem Noční hráč.
 
13. 12. Obdržálek Marek 70. výročí narození
 * 13. 12. 1949 Kroměříž 
Hudebník. Účinkoval jako houslista v Moravské Filharmonii Olomouc, Košické státní filharmonii, Filharmonii Bohuslava Martinů a jako koncertní mistr v Xoven Orquestra v Santiago de Compostela. Byl ředitelem Filharmonie Bohuslava Martinů (1990–2004) a ředitelem kulturního domu Otrokovická BESEDA (2005–2013).
 
14. 12. Abrhám Josef 80. výročí narození
 * 14. 12. 1939 Zlín 
Herec. Vytvořil řadu filmových, divadelních a televizních rolí. Je nositelem Ceny ministra kultury za roli Karla Čapka ve snímku Člověk proti zkáze. Získal cenu Český lev za mužský herecký výkon v Šakalích letech (1993), nominován za nejlepší vedlejší mužský herecký výkon v Krásce v nesnázích (2006) a za nejlepší hlavní mužský herecký výkon v Odcházení (2011). Spolupracuje s televizí a rozhlasem.
 
14. 12. Baroš Bedřich 45. výročí úmrtí
 * 24. 6. 1936 Tylovice
† 14. 12. 1974 Brno
 
Malíř, grafik, sportovec – hokejista. Absolvent školy uměleckých řemesel v Brně. Ve Zlíně žil a působil jako propagační grafik ve Svitu v letech 1959–1974.
 
17. 12. Salaquardová Jarmila 20. výročí úmrtí
 * 20. 2. 1903 Zdounky
† 17. 12. 1999 Uherské Hradiště
 
Lékařka – pediatrička. Byla první primářkou dětského oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (1937–1947). Stála u založení Kojeneckého ústavu v roce 1947. Jako ředitelka zde působila až do jeho zrušení.
 
21. 12. Vořechová-Vejvodová Marie130. výročí narození
45. výročí úmrtí
 * 21. 12. 1889 Březnice u Zlína
† 18. 2. 1974 Praha
 
Malířka, ilustrátorka. Ilustrovala např. knihy Broučci, Babička, Erbenovy pohádky. Výtvarně zpracovala Zlín a práci dělníků v Baťově továrně. Ve své tvorbě zachytila rázovitost kraje mezi Zlínem, Březnicí a Kudlovem. Z díla je znám soubor Život na Zlínsku (lidové pranostiky v jednotlivých měsících), Hojá, kravaři, hojá (žertovná říkadla), Malí zahradníci aj.
 
22. 12. Benkovsky-Pivovarová Zoja 85. výročí narození
 * 22. 12. 1934 Zlín 
Archeoložka. Zabývá se zejména starší, střední a mladší dobou bronzovou ve střední Evropě. Absolvovala archeologii na bratislavské univerzitě. Působila v Krajském muzeu v Bojnicích a v Archeologickém ústavu Slovenské akademie věd. Po emigraci do Rakouska působila v muzeum v Eisenstadtu a v Prehistorické komisi Rakouské akademie věd. Publikuje v řadě českých, slovenských a rakouských odborných časopisů. Působila v národopisném souboru Lúčnica.
 
22. 12. Frajt Marcel 50. výročí narození
 * 22. 12. 1969 Havířov 
Fotbalový trenér. Trenér mládeže FC Fastav Zlín. Získal Cenu Salvator 2013 a cenu fair play v anketě Sportovec roku 2013 Zlínského kraje za záchranu života šestnáctiletého hráče.
 
23. 12. Jahoda Bohuš 50. výročí úmrtí
 * 11. 6. 1910 Bystřice pod Hostýnem
† 23. 12. 1969 Zlín
 
Sochař, medailér, návrhář hraček, designér strojů a nástrojů. Pracoval pro firmy Baťa a Fatra Napajedla. Je autorem bronzové sochy Koželuh před hotelem Moskva a několika uměleckých náhrobků na Lesním hřbitově ve Zlíně.
 
29. 12. Sládeček Svatopluk 50. výročí narození
 * 29. 12. 1969 Zlín 
Architekt, designer. Od roku 1995 vede ateliér New Work v Brně. Je držitelem řady architektonických ocenění, např. Ceny Grand Prix Obce architektů (2003) v kategorii interiér. Je autorem mj. autorem nákupního centra Zlaté jablko, projektů rodinných domů a dalších staveb ve Zlíně.
 
Bouc Petr 55. výročí narození
 * 1964 Zlín 
Překladatel, autor filmových scénářů, autor knihy Generace sviní (2003). V emigraci v USA vystudoval obor filmové umění na Hunter College v New Yorku.
 
Koller Ludvík185. výročí narození
 * 1834 Zlín
† 6. 2. 1906 Smržice
 
Katolický kněz, spisovatel. V roce 1866 založil v Dubanech u Prostějova čtenářský spolek Pokrok, kde pořádal pravidelná večerní čtení a seznamoval věřící s novými poznatky ze všech oborů, založil školní knihovnu v Nákle a proslul také jako vynikající včelař.
 
Mikl Libor 70. výročí narození
 * 1949  
Hudebník. Je šéfdirigentem a uměleckým vedoucím Sdružení dechového orchestru mladých Zlín a zakladatelem a ředitelem Základní umělecké školy Morava.
 
Ordelt Oldřich 15. výročí úmrtí
 * 14. 4. 1923 Želechovice nad Dřevnicí
† 2004
 
Chemik, výtvarník, básník. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, výtvarně se vzdělával soukromě. Působil jako laborant a jako chemik ve Výzkumném ústavu firmy Baťa, posléze jako vedoucí zkušebnictví Českých závodů gumárenských a plastikářských. Zabýval se zejména reliéfní plastikou, slepotiskem, měděným a dřevěným reliéfem, malbou na sklo a protlačovaným plechem. Motivy nacházel především v přírodě, např. na Rusavě. Řadu prací doprovázel vlastními verši. Básnickou tvorbu publikoval v regionálním tisku s vlastními ilustracemi.
 
Sadílek Lubomír 30. výročí úmrtí
 * 19. 8. 1948 Zlín
† srpen 1989 (při horolezeckém výstupu)
 
Spisovatel, básník, publicista, překladatel. Autor sbírky Slyším, jak mží čas. Přispíval do novin, časopisů a rozhlasu. Zahynul při horském výstupu v ruské Altaji. V rukopise zůstala sbírka básní Negace času.
 
Serafini Dietrichs100. výročí narození
 * cca 1919 (Itálie)
† 13. 9. 1955 Zlín
 
Italský motocyklový závodník. Tragicky zemřel při 1. etapě motocyklového závodu Šestidenní, který se konal ve Zlíně v roce 1955. Této soutěže se zúčastnil již v roce 1953. Ve Zlíně na náměstí Míru je umístěna pamětní deska.
 
Stolařík Tomáš 50. výročí narození
 * 1969 Karlovy Vary 
Herec. Studoval vyšší hereckou školu při Jihočeském divadle (1990–1993). Působil v divadlech v Liberci, Českých Budějovicích, Chebu, Zlíně a v Praze. Jako asistent režie spolupracoval s Jiřím Menzelem, Janem Kačerem ad. Jako režisér působil v českobudějovickém amatérském divadle.
 
Strojil Jaroslav 85. výročí úmrtí
 * 10. 3. 1878 Zlín-Malenovice
† 1934
 
Tiskař. Vyučil se knihtiskařem u firmy Lambert Klabusay v Holešově. Pracoval v Kroměříži, Polné a Rokycanech. Působil jako technický ředitel Tiskáren národně sociálního dělnictva v Praze (1906–1909). Založil knihtiskárnu a nakladatelství Jar. Strojil v Přerově, tiskl regionální deník Přerovský obzor a spolu s pražským nakladatelstvím Ant. Strojil většinu publikací pražského Památníku odboje. Byl funkcionářem Svazu grafických grémií, členem obecního zastupitelstva a městské rady Přerova a několika spolků, např. pěvecko-hudebního spolku Přerub.
 
Švrčková Renata 45. výročí narození
 * 1974 Zlín 
Režisérka, herečka. Od roku 2004 ředitelka divadla Malá scéna Zlín, tedy od doby, kdy došlo k osamostatnění souboru a divadlo začalo fungovat jako občasné sdružení. Spoluautorka publikace Malá scéna Zlín 40 let.
 

Poslední změna: 05.01.2023