Kopírování a tisk

  • Ve všech odděleních ústřední knihovny a v pobočkách Díly, Jižní Svahy, Malenovice a Podlesí jsou k dispozici barevné nebo černobílé kopírky. Kopírování je placenou službou – viz ceník.
  • Ve všech odděleních a pobočkách, kde je k dispozici internet a jiné elektronické informační zdroje, je možný tisk na počítačových tiskárnách. Tisk je placenou službou – viz ceník.
  • Skenování dokumentů není z legislativních důvodů (autorský zákon) možné.
  • Prostřednictvím meziknihovní reprografické služby lze objednat kopie částí dokumentů (článek, kapitola z knihy), které se nenacházejí ve fondu knihovny.
  • Podmínky poskytování služeb stanoví knihovní řád.

Poslední změna: 07.12.2022