EBSCO - Academic Search Complete - informace o databázi a přístupu k ní

CzechElib badge EbscoHost

Přístup do databáze je možný ze všech uživatelských počítačů v knihovně, pro registrované čtenáře knihovny také odkudkoliv z internetu pomocí vzdáleného přístupu.

  • Vzdálený přístup pro registrované čtenáře odkudkoli z internetu: ebsco.kfbz.cz
    (jméno a heslo stejné, jako pro přístup do čtenářského konta)
  • Přístup k databázi ze všech počítačů v knihovně 
  • Pro přístup k databázi lze používat EBSCOhost aplikaci pro mobilní zařízení pro Android a iOS - Návod pro aktivaci aplikace
Academic Search Complete Celosvětově nejhodnotnější a nejucelenější odborná multidisciplinární databáze plných textů.

Databáze Academic Search Complete ve vyhledávacím rozhraní EBSCOhost zpřístupňuje tisíce kvalitních odborných časopisů, knih, příruček, zpráv a dalších dokumentů v plných textech, mnoho dalších v abstraktech.

Databáze má multioborové pokrytí s hlubokou retrospektivou k roku 1887. Je určena pro akademické instituce a je kvalitním zdrojem pro vědecký výzkum. Zahrnuje více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů, obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, mezi nimi monografie, výzkumné zprávy a sborníky z konferencí. Nabízí spektrum zdrojů z celého světa, průběžné doplňování nových titulů, široké možnosti vyhledávání.

Poslední změna: 24.03.2021