Anopress - informace o databázi a přístupu k ní

Anopress Vstoupit do databáze Anopress

Přístup do databáze je možný prostřednictvím obsluhy Informačního a referenčního centra, pro registrované čtenáře knihovny také odkudkoliv z internetu pomocí vzdáleného přístupu.

Anopress

Databáze Anopress je cloudová plně responzivní aplikace přinášející v reálném čase zprávy z různých mediálních kanálů. Anopress obsahuje články z českého a slovenského tisku, plnotextové záznamy vybraných zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize, články z internetových časopisů apod. Od roku 2019 je databáze rozšířena i o tzv. sociální média - Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.

 • Tisk - téměř dva tisíce tištěných celostátních i regionálních titulů
 • Televize - doslovné přepisy televizního zpravodajství a publicistiky
 • Rozhlas - doslovné přepisy celostátního i regionálního rozhlasového vysílání
 • Online média - tisíce online zdrojů v reálném čase
 • Sociální média - v reálném čase zprávy z několik set tisíc profilů ze sociálních sítí Facebook, Instagram, Twitter, YouTube
 • Více o databázi
 • Návod - práce s databází
 • Návod - jak dobře zadat dotaz
 • Úvodní dashboard
  Seznam nalezených výsledků
  Náhled originálu zprávy - tisk

  Poslední změna: 24.06.2024