Plánky rozmístění knihovního fondu v ústřední knihovně

3. podlaží

4. podlaží


3. podlaží

Beletrie - dospělí (sektory A, B)

Beletrie - dospělí (3. podlaží - východ)

Plánek abecedního rozmístění dle prvního písmene příjmení autorů


CD (sektor C)

CD (3. podlaží - západ)


Naučná literatura - děti (sektory D, E)

Naučná literatura - děti (3. podlaží - západ)


Beletrie - děti (sektory D, E)

Děti - beletrie (3. podlaží - západ)


Časopisy - děti

Děti - časopisy (3. podlaží - západ)


4. podlaží

Naučná literatura - dospělí (sektory G, H)

Naučná literatura - dospělí (4. podlaží - západ)

Plánek rozmístění hrubých tematických kategorií


Periodika - noviny, časopisy (sektor J)

Periodika - noviny, časopisy (4. podlaží - východ)


Příruční knihovna (sektor K)

Příruční knihovna (4. podlaží - východ)


Mapy (sektor M)

Mapy (4. podlaží - východ)


Regionální literatura (sektor N)

Regionální literatura (4. podlaží - východ)


Knihy - regionální povinný výtisk  (sektor N)

Knihy - regionální povinný výtisk (4. podlaží - východ)


Velké formáty (sektor L)

Velké formáty (4. podlaží - východ)


Regionální periodika  (sektor Q)

Regionální periodika (4. podlaží - východ)


CD-ROM / DVD-ROM

CD-ROM / DVD-ROM (4. podlaží - východ)

Poslední změna: 27.01.2021