Kontakty dle pracovišť

Podrobné kontakty dle pracovišť

Výpis kontaktů získáte po rozkliknutí názvu.

Ing. Jan Kaňka
ředitel

 • telefon: 573 032 501
 • mobilní telefon: 604 725 310
 • e-mail: kanka [at] kfbz.cz
 • Monika Macíková
  sekretariát ředitele

 • telefon: 573 032 500
 • mobilní telefon: 603 178 970
 • e-mail: macikova [at] kfbz.cz
 • Ing. Jana Tomancová
  zástupce ředitele
  vedoucí útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje

 • telefon: 573 032 509
 • mobilní telefon: 731 519 226
 • e-mail: tomancova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Petra Sukupová
  vedoucí útvaru služeb veřejnosti
  referent pro správu osobních údajů

 • telefon: 573 032 506
 • mobilní telefon: 734 416 290
 • e-mail: sukupova [at] kfbz.cz
 • e-mail: referent.oou [at] kfbz.cz
 • Mgr. Libuše Pavlicová
  vedoucí útvaru odborných činností
  webmaster

 • telefon: 573 032 502
 • mobilní telefon: 602 551 215
 • e-mail: pavlicova [at] kfbz.cz
 • Bc. Jarmila Štěpaníková
  vedoucí provozního a ekonomického oddělení

 • telefon: 573 032 503
 • mobilní telefon: 731 239 037
 • e-mail: stepanikova [at] kfbz.cz
 • Martina Brázdová

 • telefon: 573 032 503
 • mobilní telefon: 731 239 037
 • e-mail: brazdova [at] kfbz.cz
 • Ladislava Jiříčková
  knihařská dílna

 • telefon: 573 032 516
 • e-mail: jirickova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Gabriela Winklerová

 • telefon: 573 032 505
 • mobilní telefon: 734 860 722
 • e-mail: winklerova [at] kfbz.cz
 • Bc. Klára Kmošková

 • telefon: 573 032 505
 • e-mail: kmoskova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Zuzana Zendulková

 • telefon: 573 032 508
 • mobilní telefon: 730 581 102
 • e-mail: zendulkova [at] kfbz.cz
 • Ing. František Janoš
  správce automatizovaného knihovního systému

 • telefon: 573 032 507
 • mobilní telefon: 736 218 291
 • e-mail: janos [at] kfbz.cz
 • Ing. Václav Zahrádka
  správce informačních technologií

 • telefon: 573 032 533
 • mobilní telefon: 730 599 935
 • e-mail: zahradka [at] kfbz.cz
 • Bc. Tereza Krajčová
  vedoucí oddělení pro dospělé

 • telefon: 573 032 511
 • mobilní telefon: 734 351 344
 • e-mail: tereza.krajcova [at] kfbz.cz
 • Ing. Martina Bartíková

 • telefon: 573 032 512
 • e-mail: bartikova [at] kfbz.cz
 • Bc. Zuzana Benčíková

 • telefon: 573 032 524
 • e-mail: bencikova [at] kfbz.cz
 • Věra Čaníková

 • telefon: 573 032 525
 • e-mail: canikova [at] kfbz.cz
 • Eva Gábová

 • telefon: 573 032 527
 • e-mail: gabova [at] kfbz.cz
 • Martina Galíková

 • telefon: 573 032 529
 • e-mail: galikova [at] kfbz.cz
 • Petra Janošová
  zvuková knihovna pro nevidomé
  služba Kniha do domu

 • telefon: 573 032 529
 • mobilní telefon: 739 058 473
 • e-mail: janosova [at] kfbz.cz
 • Marie Krejčíková
  meziknihovní výpůjční služba pro čtenáře

 • telefon: 573 032 526
 • e-mail: krejcikova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Karin Lučanová

 • telefon: 573 032 527
 • e-mail: lucanova [at] kfbz.cz
 • Zuzana Malíková DiS.

 • telefon: 573 032 529
 • e-mail: malikova [at] kfbz.cz
 • Bc. Marcela Pikhartová
  hudební úsek

 • telefon: 573 032 528
 • mobilní telefon: 734 351 345
 • e-mail: pikhartova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Barbora Ressová

 • telefon: 573 032 525
 • e-mail: ressova [at] kfbz.cz
 • Hana Vaculíková

 • telefon: 573 032 524
 • e-mail: vaculikova [at] kfbz.cz
 • Lucie Vítková
  meziknihovní výpůjční služba pro knihovny

 • telefon: 573 032 528
 • e-mail: vitkova [at] kfbz.cz
 • e-mail: mvs [at] kfbz.cz
 • Renata Zahradníčková

 • telefon: 573 032 526
 • e-mail: zahradnickova [at] kfbz.cz
 • Bc. Jana Hoferková
  vedoucí oddělení pro děti

 • telefon: 573 032 513
 • mobilní telefon: 734 416 291
 • e-mail: hoferkova [at] kfbz.cz
 • e-mail: detske [at] kfbz.cz
 • Jiřina Marušáková

 • telefon: 573 032 530
 • e-mail: jirina.marusakova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Aneta Olivová

 • telefon: 573 032 530
 • e-mail: olivova [at] kfbz.cz
 • Iveta Štanclová

 • telefon: 573 032 513
 • e-mail: stanclova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Eva Filípková
  vedoucí oddělení bibliografie a informačních služeb

 • telefon: 573 032 514
 • e-mail: filipkova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Stanislav Buček

 • telefon: 573 032 531
 • e-mail: bucek [at] kfbz.cz
 • Mgr. Pavla Gajdošíková

 • telefon: 573 032 532
 • e-mail: gajdosikova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Petr Škrabala

 • telefon: 573 032 531
 • e-mail: skrabala [at] kfbz.cz
 • Bc. Jana Vávrová

 • telefon: 573 032 532
 • e-mail: vavrova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Hana Vašková
  vedoucí oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu

 • telefon: 573 032 515
 • e-mail: vaskova [at] kfbz.cz
 • Jaroslava Bílková
  balírna

 • telefon: 573 032 414
 • e-mail: bilkova [at] kfbz.cz
 • Lenka Cetkovská Mikesková
  akvizice

 • telefon: 573 032 518
 • e-mail: cetkovska-mikeskova [at] kfbz.cz
 • Dagmar Jourová
  katalogizace

 • telefon: 573 032 520
 • e-mail: jourova [at] kfbz.cz
 • Jana Kosová
  balírna

 • telefon: 573 032 414
 • e-mail: kosova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Lenka Linková
  katalogizace

 • telefon: 573 032 519
 • e-mail: linkova [at] kfbz.cz
 • Bc. Marie Majerová
  akvizice

 • telefon: 573 032 517
 • mobilní telefon: 731 571 104
 • e-mail: majerova [at] kfbz.cz
 • e-mail: akvizice [at] kfbz.cz
 • Zdeňka Maňasová
  akvizice

 • telefon: 573 032 518
 • e-mail: manasova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Lenka Mítová
  katalogizace

 • telefon: 573 032 515
 • e-mail: mitova [at] kfbz.cz
 • Jitka Obořilová
  katalogizace

 • telefon: 573 032 520
 • e-mail: oborilova [at] kfbz.cz
 • Jana Podroužková
  akvizice

 • telefon: 573 032 517
 • e-mail: podrouzkova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Bohumila Rozehnalová
  katalogizace

 • telefon: 573 032 519
 • e-mail: rozehnalova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Renata Krajčová
  vedoucí oddělení správy a ochrany knihovního fondu

 • telefon: 573 032 521
 • mobilní telefon: 739 684 107
 • e-mail: krajcova [at] kfbz.cz
 • Josef Macík
  referent BOZP

 • telefon: 573 032 406
 • mobilní telefon: 603 100 618
 • e-mail: macik [at] kfbz.cz
 • Jiří Prucek

 • telefon: 573 032 406
 • mobilní telefon: 731 563 301
 • e-mail: prucek [at] kfbz.cz
 • Vlastimil Škorňa

 • telefon: 573 032 406
 • e-mail: skorna [at] kfbz.cz
 • Michaela Vančurová

 • telefon: 573 032 521
 • e-mail: vancurova [at] kfbz.cz
 • PhDr. Zuzana Svobodová
  vedoucí oddělení metodiky okresu

 • telefon: 573 032 510
 • mobilní telefon: 733 610 017
 • e-mail: svobodova [at] kfbz.cz
 • Pavlína Kurečková
  výměnné fondy

 • telefon: 573 032 522
 • mobilní telefon: 603 809 649
 • e-mail: kureckova [at] kfbz.cz
 • Ing. Eva Pavlíčková
  časopis ZVUK, úsek administrace ediční činnosti
  Knihovna Podlesí

 • telefon: 573 032 523
 • mobilní telefon: 739 684 121
 • e-mail: pavlickova [at] kfbz.cz
 • e-mail: zvuk [at] kfbz.cz
 • Marie Škrabalová
  Knihovna Kostelec, Knihovna Štípa, Knihovna Velíková

 • mobilní telefon: 604 174 477
 • e-mail: skrabalova [at] kfbz.cz
 • Bc. Věra Adámková
  metodik, administrátor projektu Rozvoj kompetencí pracovníků kultury Zlínského kraje II.

 • telefon: 573 032 508
 • mobilní telefon: 739 375 315
 • e-mail: adamkova [at] kfbz.cz
 • Kateřina Sobotíková DiS.
  vedoucí oddělení obvodních knihoven
  Knihovna Jižní Svahy

 • mobilní telefon: 603 251 980
 • telefon: 604 699 572
 • telefon: 604 699 573
 • e-mail: sobotikova [at] kfbz.cz
 • Mgr. Hana Pažourková
  Knihovna Jižní Svahy

 • telefon: 604 699 572
 • telefon: 604 699 573
 • e-mail: pazourkova [at] kfbz.cz
 • Monika Rotterová
  Knihovna Malenovice

 • telefon: 603 571 527
 • e-mail: rotterova [at] kfbz.cz
 • Bc. Helena Saidlová
  Knihovna Jižní Svahy

 • telefon: 604 699 572
 • telefon: 604 699 573
 • e-mail: saidlova [at] kfbz.cz
 • Marie Zemánková
  Knihovna Díly

 • telefon: 739 684 135
 • e-mail: zemankova [at] kfbz.cz
 • Poslední změna: 03.06.2024