Návrhy rozpočtu a střednědobých výhledů

Upravený rozpočet I. pro rok 2023 (schváleno RZK dne 19. 12. 2023)

Schválený rozpočet pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 (schválený RZK usnesení č. 1179/R36/23 ze dne 18. 12. 2023)

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Schválený rozpočet pro rok 2023 a střednědobý výhled na rok 2024-5 (schválený RZK usnesení č. 1083/R37/22 dne 19. 12. 2022)

Upravený rozpočet II. pro rok 2022 (schválený RZK č. 63/R03/23 dne 30. 1. 2023

Návrh rozpočtu PO na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na roky 2024 – 2025

Upravený rozpočet II. pro rok 2021 (schváleno RZK usnesení č. 64/R02/2022 ze dne 31. 1. 2022)

Schválený rozpočet pro rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-4 (schválený RZK usnesení č. 1021/R31/21 dne 20. 12. 2021)

Návrh rozpočtu PO na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu PO na roky 2023-2024

Upravený rozpočet II. pro rok 2020 (schváleno RZK usnesení č. 0048/R03/21 ze dne 25. 1. 2021)

Schválený rozpočet pro rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022-23 (schválený RZK usnesení č. 920/R32/2020 ze dne 21. 12. 2020)

Upravený rozpočet pro rok 2020 (schválený RZK dne 16. 12. 2020)

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 a 2023

Upravený rozpočet II. pro rok 2019 (schváleno RZK usnesení č. 0076/R03/20 ze dne 27. 1. 2020)

Schválený rozpočet pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 (schváleno RZK usnesení 0985/R30/19 ze dne 16. 12. 2019)

Upravený rozpočet pro rok 2019 (schváleno RZK usnesení 0985/R30/19 ze dne 16. 12. 2019)

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 (schváleno RZK usnesení č. 1084/R33/18 ze dne 17.12.2018)

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021

Upravený rozpočet II. pro rok 2018 (schváleno RZK usnesení č. 47/R03/19 ze dne 21.1.2019)

Upravený rozpočet I. pro rok 2018 (schváleno RZK usnesení č. 1084/R33/18 ze dne 17.12.2018)

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020

Poslední změna: 20.12.2023