Projekt Vybudování komplexního depozitního centra (IROP)

 Logolink EU a MMR

Projekt Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně - vybudování Komplexního depozitního Centra je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování komplexního pracoviště sloužícího k uložení, zpřístupnění a ochraně knihovního fondu. Tento cíl byl naplněn doplněním systému posuvných regálů (celkem 136 kusů), pořízením knižního skeneru, zařízení na odprašnění knih a sady knihovních vozíků (13 kusů).

Ke stažení: 

Poslední změna: 24.07.2018