Online lekce

Vzdělávací programy v online formě pro základní a střední školy

Podrobné informace k programům a kontakty na lektory jsou uvedeny v příloze. Programy jsou časově uzpůsobeny jedné vyučovací hodině (45 minut), naši lektoři se po dohodě s vyučujícím připojí do jeho třídy prostřednictvím nástroje, který škola pro online výuku používá (Zoom, Teems, Meet apod.) a s žáky pracují za účasti pedagoga. Garantujeme, že nepořizujeme obrazové ani zvukové záznamy. Všechny programy jsou zdarma. 

V případě zájmu o některý z programů nebo pro doplňující informace kontaktujte přímo lektory příslušných lekcí.

Lekce pro základní školy:


KDO SI POSPÍŠÍ NA KNIHY ZUZANY POSPÍŠILOVÉ, NEPROHLOUPÍ!
DÁŠEŇKA A PEJSEK A KOČIČKA BRATŘÍ ČAPKŮ
POHÁDKOVÝ SVĚT VÁCLAVA ČTVRTKA
SVĚRÁKOVY RADOVÁNKY
SVĚT OBRŮ A ČARODĚJŮ ROALDA DAHLA
TO BYLO PRIMA ČTENÍ
PO STOPÁCH RYTÍŘE MILOŠE
DOBRODRUŽSTVÍ MARKA TWAINA
SEZNAMTE SE S KARLEM ČAPKEM
KAREL IV. – OTEC VLASTI
ŠKOLA HROU. JAN AMOS KOMENSKÝ
PŘÍBĚHY ANTICKÝCH HRDINŮ
TAJEMSTVÍ ČERVENÉ KRABIČKY
BACHA NA FAKE NEWS
KAREL ČAPEK – JAK CHUTNÁ KLASIKA

Lekce pro střední školy:

DATABÁZE PRO KAŽDÉHO. JAK HLEDAT INFORMACE RYCHLE A EFEKTIVNĚ
CITACE A CITOVÁNÍ
ČESKÝ KNIŽNÍ TRH A INFORMAČNÍ ZDROJE O LITERATUŘE

Poslední změna: 08.08.2023