Kalendárium 2024 - vybraná výročí osobností města Zlína

Přehled vybraných výročí osobností, které jsou spjaty se Zlínem místem svého narození, úmrtí nebo působení, zpracovali pracovníci Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Základem pro jeho vytvoření byla databáze osobností regionu Zlínsko, průběžně vytvářená v krajské knihovně. Údaje do této databáze jsou doplňovány z veřejně dostupných dokumentů, jako jsou slovníky, encyklopedie, životopisy, odborné publikace, noviny, časopisy a další tištěné a elektronické zdroje. Upozorňujeme, že názvy městských částí Zlína užíváme v jejich současné podobě (Zlín-název městské části) a název města Zlín i pro období Gottwaldova, vyjma případů, kdy je slovo Gottwaldov součástí oficiálního názvu instituce nebo publikace.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při vyhledávání a ověřování údajů. Budeme vděčni za případná doplnění, upřesnění i dokumentaci o zajímavých osobnostech Zlína a Zlínského kraje, které můžete zaslat nebo předat na těchto kontaktech: filipkova [at] kfbz.cz | telefon 573 032 514 (Mgr. Eva Filípková).

Poznámka: Kliknutím na jméno osobnosti se provede jeho vyhledání v záznamech katalogu knihovního fondu.


leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec


 

 

Leden

1. 1. Knedlová Sylva 90. výročí narození
 * 1. 1. 1934 Zlín 
Kulturní, školská a tělovýchovná pracovnice. Absolvovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Působila jako pedagožka na Základní škole Fryšták. Je autorkou příležitostných veršů a úvah. Publikuje v regionálním a celostátním tisku. Podílela se na vydání knihy Město Fryšták (1996). Celý život se věnovala aktivně sportu, zastávala řadu sportovních funkcí v různých organizacích, např. jako náčelnice okresu i kraje v Ústředním výboru Československého svazu tělesné výchovy a sportu a posléze i členka předsednictva. Působí v Zastupitelstvu města Fryštáku.
 
3. 1. Lehovec Jiří115. výročí narození
 * 3. 1. 1909 Praha
† 11. 12. 1995 Praha
 
Filmový režisér, dokumentarista, pedagog. Studoval elektrotechniku na Vysokém učení technickém v Brně (1927–1929) a absolvoval dějiny umění a estetiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil jako kulturní dopisovatel v Paříži, kameraman ve Vojenském technickém ústavu (1935–1938), režisér kulturního oddělení AB na Barrandově (1938–1940), ve zlínských filmových ateliérech (1940–1944), jako asistent režie a pomocný režisér na Barrandově (1944–1945), šéfrežisér Krátkého filmu Praha (1945–1949), dokumentarista a režisér v Československém státním filmu a jako pedagog na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1965–1983, 1990–1995). Stál u zrodu Krátkého filmu Praha. Patřil mezi zakladatele českého filmového dokumentu a české dokumentární školy. Jeho díla tvoří významnou součást českého dokumentárního filmu, zvláště filmu o umění.
 
3. 1. Petr Pavel 55. výročí narození
 * 3. 1. 1969 Zlín 
Básník. Působil jako zámečník a dílenský plánovač, jako redaktor revue Host v Brně, jako knižní editor v nakladatelství Kniha Zlín a v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. Je redaktorem časopisu Prostor Zlín. Publikoval v časopisech Akord, Arkáda, Velehrad a spolupracoval s revue Box. Je autorem řady básnických sbírek. Jeho verše byly přeloženy do mnoha jazyků, např. francouzštiny, ruštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny ad.
 
3. 1. Slovenčík Svatopluk 90. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 3. 1. 1934 Zlín-Malenovice
† 17. 8. 1999 Zlín-Malenovice
 
Malíř, grafik, pedagog. Vyučil se v Thunské továrně na porcelán v Klášterci nad Ohří (1949–1951), absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1957–1961) a Akademii výtvarných umění v Praze (1962–1968). Působil ve Výstavnictví Gottwaldov (1961–1962), jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1988–1999), Vyšší odborné škole umění ve Zlíně (1994–1999). Stál u obnovení Vyšší odborné školy umění ve Zlíně a zrodu trienále Prostor Zlín. Zabýval se abstraktní malbou, často v odstínech žluté nebo cihlové s černým podkladem. Byl členem redakční rady Prostoru Zlín.
 
4. 1. Struhar Stanislav 60. výročí narození
 * 4. 1. 1964 Zlín 
Spisovatel, básník. V roce 1988 emigroval do Rakouska. Debutoval básnickou trilogií Stará zahrada (1999). V dalších letech publikoval především prozaické knihy. V České republice vyšly jeho dva rané romány a po nich následovaly už české překlady německy psaných románů a povídek. V románech řeší otázku integrace cizince do nové společnosti. Patří do skupiny německy píšících Čechů.
 
9. 1. Samohýl Alois 95. výročí narození
 * 9. 1. 1929 Zlín
† 27. 11. 2011 Zlín
 
Podnikatel. Působil v podniku Autopraga Mototechna Hradiště (1949–1971) jako prodejce automobilů a motocyklů. Ve Zlíně otevřel druhou podnikovou prodejnu značky Škoda (1970). Po revoluci založil se svými syny firmu Samohýl Motor Zlín. Vybudoval muzeum automobilových veteránů. Patřil k úspěšným automobilovým závodníkům. Je nositelem ceny za dlouholetý přínos v podnikání ve Zlínském kraji a ocenění Podnikatel tisíciletí (2001).
 
10. 1. Šolc František 25. výročí úmrtí
 * 5. 6. 1906 Dubí
† 10. 1. 1999 Plzeň
 
Herec. Působil v řadě kočovných společností a v divadlech v Karlových Varech, Pardubicích a Jihlavě, v operetě Státního divadla v Brně (1951–1959) a v Divadle pracujících ve Zlíně (1962–1968). Ztvárnil i několik rolí ve filmech, např. Ať žije republika, Automat na přání, Mlčení mužů.
 
12. 1. Hoza Osvald 15. výročí úmrtí
 * 1. 4. 1931 Zlín
† 12. 1. 2009 Zlín
 
Spisovatel, aforista. Absolvoval Základní odbornou školu ve Zlíně (1946–1947). V 60.–90. letech výrazná osobnost Zlína. Publikoval časopisecky, je autorem sborníku aforismů.
 
13. 1. Cekota Antonín125. výročí narození
 * 13. 1. 1899 Napajedla
† 17. 10. 1995 Kanada
 
Publicista, reklamní odborník. Absolvoval obor obuvník-svrškař na Průmyslové škole v Pardubicích (1920–1921). Působil v obuvnické továrně Františka Štěpánka (1914–1915), u firmy Zapletal ve Zlíně (1916–1919), u firmy Jirousek a Novák (1919–1925) a v Baťových závodech (1915–1916, 1925–), jako mistr šicí dílny a prodavač, svrškový a spodkový modelář, redaktor a vedoucí tiskové služby a nakladatelství Tisk Zlín. Ve 30. letech byl vyslán na cesty do Německa, Francie, Itálie a USA, při kterých se inspiroval zahraničními zkušenostmi v reklamě. V roce 1939 emigroval do Kanady, kde působil jako zástupce Tomáše Bati mladšího, vedl technický výzkum a řídil průmyslové vztahy ve všech provozech firmy. Byl členem Syndikátu československých novinářů. Je autorem řady publikací o Tomáši Baťovi, vývoji firmy a zásadách baťovského systému.
 
13. 1. Ordelt Oldřich 20. výročí úmrtí
 * 14. 4. 1923 Želechovice nad Dřevnicí
† 13. 1. 2004
 
Chemik, výtvarník, básník. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, výtvarně se vzdělával soukromě. Působil jako laborant a jako chemik ve Výzkumném ústavu firmy Baťa, posléze jako vedoucí zkušebnictví Českých závodů gumárenských a plastikářských. Zabýval se zejména reliéfní plastikou, slepotiskem, měděným a dřevěným reliéfem, malbou na sklo a protlačovaným plechem. Motivy nacházel především v přírodě, např. na Rusavě. Řadu prací doprovázel vlastními verši. Básnickou tvorbu publikoval v regionálním tisku s vlastními ilustracemi.
 
13. 1. Sabadasz Jan 95. výročí narození
 * 13. 1. 1929
† 27. 1. 2010
 
Výtvarník, keramik, publicista, malíř. Zajímal se o východní filozofii a jógu. Uplatňoval poznatky ze svých cest po evropských a asijských zemích i po Africe. Jeho život podstatně ovlivnila především cesta do Indie.
 
14. 1. Stuchlík Jaroslav 10. výročí úmrtí
 * 28. 12. 1933
† 14. 1. 2014
 
Sportovec – hokejista, hokejový trenér. Hokejový útočník. Působil jako hráč v Domě armády Olomouc, Tatranu Uherský Ostroh a v TJ Gottwaldov (1958–1966), jako trenér v TJ Gottwaldov (1972–1977, 1988–1989) a LKS Lodž (1978–1981) a v ZPS v Malenovicích jako technolog. Pod jeho vedením mužstvo TJ Gottwaldov postoupilo do nejvyšší soutěže (1976). Byl uveden do Síně slávy zlínského hokeje (2004).
 
15. 1. Gřiva Martin 50. výročí narození
 * 15. 1. 1974 Kroměříž 
Lékař – kardiolog, hudebník, skladatel. Absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1998). Působí jako zástupce primáře Kardiologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Jako skladatel se zaměřuje na tvorbu duchovních písní.
 
16. 1. Král Vladimír120. výročí narození
 * 16. 1. 1904 Praha
† 15. 10. 1978 Zlín
 
Lékař – gynekolog. Působil v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kam ho přivedl Bohuslav Albert. Stál u zrodu porodnicko-gynekologického oddělení, kde působil jako primář (1935–1970). Měl velkou zásluhu na vybudování nové porodnice (1940). Založil školu porodních asistentek. Působil jako krajský odborník.
 
16. 1. Molnár Zdeněk 85. výročí narození
 * 16. 1. 1939 Praha 
Ekonom, programátor, pedagog. Absolvoval České vysoké učení technické v Praze (1962). Působil v Podniku zahraničního obchodu Motokov (1970–1975), Továrnách strojírenské techniky (1976–1979), na Českém vysokém učení technickém v Praze (1962–1998, 2009–), na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (1999–2008) a Vysoké škole ekonomické v Praze (2009–). Zabývá se manažerskými informačními systémy, informační podporou strategického řízení a řízením znalostí. Stál u zrodu České asociace manažerů informačních technologií a soutěže IT projekt roku.
 
17. 1. Mrlík František 20. výročí úmrtí
 * 16. 6. 1930 Zlín-Malenovice
† 17. 1. 2004 Zlín-Malenovice
 
Hudebník, cimbalista, sběratel lidových písní, stavební inženýr. Studoval Strojní a elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně (1949–1951), studia dokončil na Strojní fakultě Českého vysokého učení technického v Praze (1953). Působil ve Výzkumném ústavu Pozemních staveb Praha – Zlín a jako externí pedagog na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. Zabýval se stavební fyzikou a lidovými tradicemi Valašska a Podřevnicka. Byl členem několika folklorních souborů, např. Cimbálové muziky Josefa Sousedíka, Valašského krúžku v Brně ad. Stál u zrodu Valašského krúžku v Malenovicích a byl vedoucím dětského Valašského krúžku Malenovice. Byl autorem řady lidových písní, např. Bílá holuběnko, Zvonečky sa rozléhajú ad. Byl členem Vlastivědného kroužku při Osvětové besedě v Malenovicích. Byl spoluautorem publikace k dějinám Malenovic. Jeho pozůstalost je součástí fondu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 
18. 1. Malota Eduard140. výročí narození
 * 18. 1. 1884 Zlín, Česko
† 3. 10. 1956 Olomouc, Česko
 
Podnikatel, publicista. Absolvoval lesnickou školu v Hranicích. Působil jako lesní úředník v Ratíškovicích, podnikatel ve výrobě chemických prostředků ve Vizovicích a ve Zlíně, obchodní cestující u firmy T. & A. Baťa a obuvnických továren Františka Štěpánka (1918–1919) a Ludvíka Zapletala (1919) ve Zlíně, spolumajitel obuvnické firmy MANOJ, majitel vlastního obuvnického podniku (1921–1929) a jako novinář v Moravském večerníku, Lidových novinách (–1937), Českém slovu a baťovských novinách Zlín (1939–1945). Přispíval do různých časopisů a do rozhlasu, napsal také řadu článků o historii zlínského regionu.
 
21. 1. Kurfürst Pavel 20. výročí úmrtí
 * 6. 6. 1940 Zlín
† 21. 1. 2004 Rajhrad
 
Etnograf, hudební vědec, organolog, pedagog. Absolvoval etnografii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působil jako technik u Správy radiokomunikací v Brně, u firmy Piecker-Andrex v Kodani (1972–1975), jako vedoucí Etnografického muzea v Moravském muzeu v Brně (1975–1983), vědecký pracovník a zástupce ředitele Ústavu lidového umění ve Strážnici (1983–1987), technický specialista na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1987–1994) a jako pedagog na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1994–). Zabýval se zejména organologií a organologickou ikonografií. Byl členem řady odborných společností, např. Národopisné společnosti československé, České hudební společnosti, poradního sboru pro sbírkotvornou činnost Moravského muzea, programové rady Mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici, Galpin Society v Oxfordu ad.
 
21. 1. Svoboda Richard 60. výročí narození
 * 21. 1. 1964 Zlín 
Politik, filolog, historik. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil jako redaktor Brněnského večerníku (1987–1989), vědecký pracovník Akademie věd České republiky (1990–2002), na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně (1996–2000), v komunální politice jako místostarosta brněnské městské části Královo Pole a zastupitel Jihomoravského kraje. V letech 2004–2006 byl primátorem města Brna a 2006–2012 senátorem. Je kastelánem státního zámku Valtice.
 
22. 1. Kabíček Jiří 90. výročí narození
 * 22. 1. 1934 Brno
† 12. 9. 2016
 
Farář Českobratrské církve evangelické. Působil v Novém Městě na Moravě (1958–1963), Klášteře nad Dědinou (1963–1978) a ve Zlíně (1978–2006). Vyučoval etiku a věrouku na Církevní konzervatoři v Kroměříži (1998–2003).
 
22. 1. Kašpárek Vincenc190. výročí narození
 * 22. 1. 1834 Zlín
† 9. 4. 1906 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v období 22. 9. 1881 – 8. 1. 1885. Ve spolupráci se zlínskými živnostenskými společenstvy zřídil v roce 1884 pokračovací průmyslovou (živnostenskou) školu.
 
24. 1. Janatová Blanka 25. výročí úmrtí
 * 2. 4. 1937
† 24. 1. 1999 Zlín
 
Kulturní pracovnice, učitelka zpěvu. Byla dlouholetou členkou národopisného souboru Vonica a stála u zrodu dětského souboru Vonička (1982).
 
25. 1. Čapka Hynek 55. výročí narození
 * 25. 1. 1969 Uherské Hradiště 
Spisovatel, překladatel. Absolvoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Působí jako překladatel. Zabývá se historií, zejména baťovskou érou Zlína, je sběratelem pohlednic, fotografií Zlína a dobových dokumentů o Zlíně a jeho prvorepublikových firmách.
 
25. 1. Novák František135. výročí narození
 * 25. 1. 1889 Naloučany
† 28. 7. 1952 Zlín
 
Starosta Zlína, obuvník, podnikatel. Byl společníkem menší obuvnické firmy. V čele města stál v období 28. 6. 1919 – 29. 9. 1923. V době jeho působení vyhořela radnice (srpen 1921), byla započata stavba nové budovy a byly získány prostory pro okresní soud přestavbou bývalého panského pivovaru.
 
28. 1. Adamec Josef110. výročí narození
 * 28. 1. 1914 Suchá Loz
† 25. 6. 1976 Zlín
 
Spisovatel, pedagog. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1936–1939). V listopadu 1939 byl zatčen a do května 1940 vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen v Německu. Od roku 1941 působil jako výpomocný učitel na obchodní akademii ve Zlíně, poté ve státní pojišťovně (1959–1968) a do roku 1974 jako pedagog na střední ekonomické škole ve Zlíně.
 
28. 1. Kříž Ladislav 80. výročí narození
 * 28. 1. 1944 Praha 
Sportovec – atlet, trenér. Sprinter. Získal zlatou a bronzovou medaili na mistrovství Evropy ve štafetě na 4x100 m (1969, 1971) a dvě zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové medaile na mistrovství Československa z individuálních závodů (1965–1968, 1970, 1972). Zúčastnil se Letních olympijských her v Mnichově (1972). Závodil za sportovní kluby v Praze, Ostravě a Zlíně. Po ukončení aktivní kariéry se věnoval trénování.
 
31. 1. Štefl Karel 65. výročí narození
 * 31. 1. 1959 Brno 
Pedagog, režisér, herec. Působil jako vedoucí literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Zlín a také divadelního souboru Malá scéna (1994–1998).
 

Únor

1. 2. Havliš Karel 80. výročí narození
 * 1. 2. 1944 Přibyslavice 
Architekt, pedagog. Absolvoval architekturu na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (1965–1973). Působil v Útvaru hlavního architekta Gottwaldovské aglomerace (1973–1975), v Útvaru hlavního architekta okresu Gottwaldov (1975–1990), jako vedoucí oddělení územního plánu a expertiz (1986–1990), hlavní architekt města Zlína (1990–1997) a vedoucí Ateliéru urbanismu na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (2000–). Publikuje v regionálním tisku.
 
2. 2. Sladkowski Marcel 50. výročí narození
 * 2. 2. 1974 Zlín 
Historik, archivář, divadelní kritik. Působil ve Státním okresním archivu Zlín (1998–2005), jako marketingový manažer firmy Rudolf Jelínek ve Vizovicích (2005–2006), archivář brněnské diecéze (2006–) a vedoucí Ústředního archivu a muzea (2015–) Církve československé husitské. Zabývá se regionálními a církevními dějinami a divadelní kritikou.
 
4. 2. Orsava Jaroslav120. výročí narození
 * 4. 2. 1904 Kudlov (Zlín)
† 3. 9. 1976 Mladcová (Zlín)
 
Sběratel, knihař. Působil v Baťových závodech v koželužnách, kartonáži a papírnách, posléze jako vedoucí kartoték na osobním oddělení. Sbíral, shromažďoval a uchovával materiály z pozůstalosti Adolfa Šišky věnované Františku Bartošovi. Organizoval bartošovské oslavy při příležitosti výročí. Jeho pozůstalost je uložena v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Státním okresním archivu Zlín.
 
4. 2. Ostrčil Zdeněk 95. výročí narození
 * 4. 2. 1929 Přerov 
Režisér, výtvarník. Vyučil se malířem, absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu ve Zlíně (1950–1951). Působil v ateliéru Hermíny Týrlové ve Filmových ateliérech Zlín, v bratislavském studiu Československé televize a ve Slovenské televizi v Bratislavě. Podílel se na filmech Karla Zemana, vytvořil scénu např. k filmu Baron Prášil. Pracoval s technikou pletených reliéfních loutek a papírků. Byl vedoucím loutkářského souboru při Závodním klubu Svit. Byl autorem seriálů jako Somárik, Bračekovia mravčekovia ad. a filmů Komu patří její srdce a Šiju, šiju pohádku. Jeho práce byla oceněna na mezinárodních festivalech v Teheránu a Barceloně.
 
4. 2. Tuček Petr 85. výročí narození
 * 4. 2. 1939 Zlín
† 20. 7. 1990
 
Režisér, scenárista. Absolvoval obor režie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Působil v brněnském televizním studiu. Stál u zrodu řady celovečerních, krátkometrážních a televizních filmů, jako Copak je to za vojáka… (1987), Čekání na Patrika (1988), Stopař (1978), a seriálů, např. Slovácko sa nesúdí (1975, 1984), Legenda o živých mrtvých (1972), Muž, který nesmí zemřít (1977), Dlouhá bílá stopa (1981) ad. Spolupracoval se scenáristou Gustavem Oplustilem, např. na seriálu Ctná paní Lucie, který byl následně režimem zničen.
 
7. 2. Balajka Bohuš 30. výročí úmrtí
 * 13. 5. 1923 Zlín-Prštné
† 7. 2. 1994 Praha
 
Prozaik, literární historik a kritik. Absolvoval češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945–1950). Působil jako odborný katalogizátor starých tisků v pražském antikvariátu, jako redaktor Státního pedagogického nakladatelství (1953–1972), po nuceném odchodu v roce 1972 jako korektor v tiskárně (1972–1975) a metodik Ústředního domu pionýrů a mládeže. Publikoval kritiky a recenze v Lidových novinách, Plameni a Novém životě a články v Učitelských novinách, Literatuře ve škole aj. Zabýval se polskou literaturou a starší i novější českou literaturou. Je autorem Přehledných dějin literatury.
 
7. 2. Kábrt Josef 35. výročí úmrtí
 * 14. 10. 1920 Lomnice nad Popelkou
† 7. 2. 1989 Praha
 
Malíř, grafik, výtvarník a režisér animovaných filmů. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Působil ve zlínských filmových ateliérech (1942–1945). Společně s Jiřím Trnkou založil v Praze studio animovaného filmu Bratři v triku (1945). Spolupracoval s Jiřím Trnkou, Otou Hofmanem, Zdeňkem Milerem, Jiřím Brdečkou ad. Jeho filmy byly oceněny na mezinárodních filmových festivalech v Karlových Varech, Montevideu a Locarnu ve Švýcarsku. Kreslil komiksy do časopisu Ahoj na sobotu a věnoval se i volné malířské tvorbě. Jako výtvarník pracoval na Povídání o pejskovi a kočičce, Stvoření světa ad., jako režisér na filmu Tragédie vodníkova a seriálu Kluk z plakátu ad.
 
7. 2. Kosek Pavel 80. výročí narození
10. výročí úmrtí
 * 7. 2. 1944 Zlín
† 10. 5. 2014
 
Fotograf. Absolvoval obor umělecká fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1965–1974). Působil jako asistent produkce ve Filmovém studiu Zlín, metodik Okresního osvětového střediska ve Zlíně, fotograf Oblastního muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1972–1974), umělecký fotograf ve svobodném povolání a jako pedagog na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Věnoval se fotografii materiálových struktur, krajiny, architektury, sakrálních staveb, figurální fotografii, sociálnímu dokumentu a divadelní fotografii. Byl spoluzakladatelem fotoagentury a fotogalerie Dios (1992), která zpřístupňovala díla významných českých fotografů. Stál u zrodu Ateliéru reklamní fotografie na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Fotografoval pro firmy a instituce, např. Jabloneckou bižuterii, Škodu, Akademii múzických umění, Barum, OP Prostějov ad.
 
9. 2. Jaroňková Julie160. výročí narození
 * 9. 2. 1864 Zlín
† 12. 7. 1945 Rožnov pod Radhoštěm
 
Textilní výtvarnice. Nejstarší ze sourozenců Jaroňkových, zakladatelů rožnovského Valašského muzea v přírodě. Tkala gobelíny a gobelínové kabelky, v umělecko-řemeslné dílně svých bratří vedla výrobu gobelínů. Dokumentovala činnost svých bratrů Bohumíra a Aloise a byla nadšenou účastnicí sokolského hnutí. Po smrti bratra Bohumíra se věnovala zajišťování chodu Valašského muzea v přírodě.
 
14. 2. Zikmund Miroslav105. výročí narození
 * 14. 2. 1919 Plzeň
† 1. 12. 2021 Praha
 
Cestovatel, spisovatel, prozaik, publicista. Studoval zahraniční obchod na Vysoké škole obchodní v Praze, kde se seznámil s Jiřím Hanzelkou. Během druhé světové války působil jako úředník, po jejím skončení dostudoval na Českém vysokém učení technickém v Praze. Působil jako obchodní cestující firmy Tatra, která poskytla vůz Tatra 87, s nímž podnikli s Jiřím Hanzelkou výpravu do Afriky a Latinské Ameriky (1947–1950) a do Asie a Oceánie (1959–1964). Ze svých cest uveřejňovali reportáže a knihy. V roce 1968 vystoupil proti okupaci Československa, za což byl vyloučen z Klubu spisovatelů, byla mu zakázána publikační činnost a jakákoliv možnost zaměstnání. Po sametové revoluci uskutečnil cesty do Dánska, Nizozemska, Japonska, Austrálie, Egypta, Izraele a Ruska a na Nový Zéland, Sibiř, Srí Lanku a Maledivy. Je nositelem Ceny města Zlína (1993) a držitel titulu Osobnost Zlínského kraje 2007. Je držitelem čestného doktorátu doctor honoris causa (2014) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
 
17. 2. Možný Milan 80. výročí narození
 * 17. 2. 1944 Prostějov 
Architekt. Absolvoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství Vysokého učení technického v Brně (1961–1967). Působil v Centroprojektu Zlín (1968–1993) a v Atelieru MM (1995–2020). Je autorem např. výrobního objektu pro montáž letadel Moravan Otrokovice, hotelu Zálesí Luhačovice, rekonstrukce České obchodní banky ve Zlíně ad. Získal řadu ocenění.
 
19. 2. Kocourek František125. výročí narození
 * 19. 2. 1899 Brno
† 1986 Zlín-Malenovice
 
Pedikér, školitel. Studoval medicínu na vysoké škole v Praze a od roku 1920 studoval Lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Studium nedokončil, získal titul kandidát všeobecného lékařství. V roce 1928 nastoupil do firmy Baťa ve Zlíně, kde působil jako instruktor pedikúry v kurzech pro pracovníky československých i zahraničních poboček firmy Baťa. Psal publikace a příručky pro pedikéry. Působil v Jugoslávii, čtyři měsíce strávil ve francouzském Hellocourtu. Pečoval o nohy prvorepublikových hvězd. Po roce 1948 působil na Učňovské škole obchodní pro výuku prodavačů obuvi v Koryčanech.
 
21. 2. Mílek Václav 45. výročí narození
 * 21. 2. 1979  
Historik umění. Absolvoval dějiny umění a filozofii na Masarykově univerzitě v Brně (1997–2004), podnikovou ekonomiku a management na Vysokém učení technickém v Brně (2001–2004) a obor technologická zařízení na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (2016–2018). Byl členem grantové komise Ministerstva kultury v programech pro podporu a prezentaci profesionálního umění a porotcem soutěže Gloria musealis Asociace muzeí a galerií České republiky. Působí jako ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně (2009–). Zabývá se problematikou sběratelství umění v klášterech v období baroka a osvícenství.
 
21. 2. Pastyřík Svatopluk 80. výročí narození
 * 21. 2. 1944 Zlín
† 6. 10. 2020
 
Lingvista, bohemista, pedagog. Absolvoval český a ruský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Působil na Střední průmyslové škole železniční v Letohradě, Střední průmyslové škole textilní ve Dvoře Králové nad Labem, Střední pedagogické škole v Seči, Středním odborném učilišti chemickém v Pardubicích a na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradce Králové. Zabýval se jazykovědnou bohemistikou, onomastikou a didaktikou českého jazyka. Byl členem Onomastické komise Akademie věd České republiky.
 
22. 2. Čunek Jiří 65. výročí narození
 * 22. 2. 1959 Zlín 
Politik. Absolvoval střední odborné učiliště v Napajedlích a Střední průmyslovou školu strojní ve Zlíně (1982). Působil jako automechanik ve zlínských Pozemních stavbách a bezpečnostní technik a vedoucí bezpečnosti práce ve Zbrojovce Vsetín. Vykonával funkci starosty města Vsetína (1998–2007, 2014–2017), předsedy KDU-ČSL (2006–2009), ministra pro místní rozvoj (2007–2009), zastupitele Zlínského kraje (2000–2008, 2012–) a senátora (2006–). V letech 2016–2020 byl hejtmanem Zlínského kraje.
 
22. 2. Ženatý Berty135. výročí narození
 * 22. 2. 1889 Brno
† 17. 12. 1981 Rhinebeck (USA)
 
Novinář, spisovatel, strojní inženýr. Absolvoval České reálné gymnázium v Brně, Německou vysokou školu technickou (1906–1909) a Českou vysokou školu technickou – odbor strojní (1909–1919). Během první světové války byl zajat na ruské frontě. V roce 1919 odešel do USA, kde působil jako pracovník elektrárny a živnostník. Již za svého prvního pobytu se stal dopisovatelem Lidových novin, od roku 1924 i baťovských novin. Působil jako šéfredaktor baťovského Sdělení (1928–1930) a jako vedoucí reklamního a propagačního oddělení pražských Sdružených železáren (1931–1938). Podle jeho plánů byl postaven dům Nad Ovčírnou. V roce 1959 opět odjel do USA.
 
23. 2. Divoký Zdeněk 70. výročí narození
 * 23. 2. 1954 Zlín 
Hudebník – hráč na lesní roh. Absolvoval brněnskou konzervatoř a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (1975–1980). Působil ve Státní filharmonii Brno (1973–1979), v České filharmonii (1979–) a v řadě komorních souborů. Zaměřuje se na přirozený lesní roh. Jako sólista vystupoval po celém světě. Je laureátem mezinárodní soutěže Pražské jaro a soutěží v Mnichově a v Markneukirchenu a členem poroty mezinárodních soutěží.
 
23. 2. Kadlec-Filípek Libor 65. výročí narození
 * 23. 2. 1959 Zlín
† 29. 5. 1982 Brno
 
Herec, básník. Po absolvování gymnázia nebyl přijat na FAMU, DAMU, JAMU ani brněnskou pedagogickou fakultu, studoval proto dva roky Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Poté pracoval jako knihovník v Sokolnicích a v Újezdu u Brna, noční vrátný a reprodukční fotograf zlínských tiskáren. V Brně spolupracoval s Divadlem na provázku a byl hercem alternativního divadla Tak-Tak. Je autorem sbírky Žádné dívky, nic a deníkových textů Básně, deníky, hříčky. Tragicky zemřel pod koly tramvaje.
 
24. 2. Gogola Jan 80. výročí narození
 * 24. 2. 1944 Uherské Hradiště 
Dramaturg, scenárista, pedagog. Absolvoval Pedagogický institut ve Zlíně (1962–1966) a teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1972–1977). Působil jako pedagog na Základní škole v Kunovicích (1965–1977), jako dramaturg a pomocný režisér ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti (1977–1979), jako dramaturg ve Filmových ateliérech Zlín (1981–1989) a Filmových studiích Barrandov, jako pedagog na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a jako ředitel Vyšší odborné filmové školy ve Zlíně (1995–2000). V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Uherském Hradišti a byl jeho mluvčím. Podílel se na vzniku řady filmů, např. Třetí skoba pro Kocoura, Pohlaď kočce uši, Pětka s hvězdičkou, Requiem pro panenku, Správná trefa a další.
 
25. 2. Řezníček Gustav 55. výročí narození
 * 25. 2. 1969 Zlín 
Herec. Absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působil v HaDivadle v Brně (1991–1994) a v Městském divadle Zlín (1995–). Hostoval v divadle Kašpar v Praze, v americko-anglické divadelní společnosti Misery Loves Company, v Moravském divadle Olomouc, v Městském divadle v Brně, v Divadle Andreja Bagára v Nitře ad. Účinkoval v první verzi muzikálu Les Misérables v Divadle na Vinohradech (1992) a v tzv. lyrikálu Petra Hapky a Michala Horáčka Kudykam ve Státní opeře Praha (2009). Spolupracuje s televizí a dabingem, hrál např. v seriálech Inspektor Max, Rozsudek, Helena, Ordinace v růžové zahradě ad.
 
27. 2. Baťová Marie 70. výročí úmrtí
 * 22. 6. 1892 Vídeň (Rakousko)
† 27. 2. 1954 New York (USA)
 
Manželka Tomáše Bati. Byla dcerou významného českého literárního vědce Ferdinanda Menčíka. Po znárodnění Baťových závodů vycestovala v roce 1946 do Kanady, poté pobývala na Bahamách a v New Yorku. V roce 1993 byly její ostatky uloženy do hrobu Tomáše Bati na Lesním hřbitově ve Zlíně.
 

Březen

3. 3. Jiřičná Eva 85. výročí narození
 * 3. 3. 1939 Zlín 
Architektka. Absolvovala Fakultu architektury Českého vysoké učení technického v Praze (1962) a Akademii výtvarných umění v Praze (1963). Působila v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze (1967–1968). V létě 1968 odjela na stáž do Londýna, ale československé úřady jí zabránily v návratu po srpnové okupaci. V roce 1984 založila v Londýně vlastní architektonický ateliér Eva Jiricna Architects Limited a v roce 1999, spolu s Petrem Vágnerem, založila v Praze ateliér AI – DESIGN. V letech 1996–2008 vedla Ateliér architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Proslavila se díky interiérům londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. Pro její stavby je charakteristické použití skla, kovu a i betonu. Je autorkou návrhu Kongresového a univerzitního centra ve Zlíně. Od roku 1997 je členkou londýnské umělecké instituce Royal Academy of Arts. V roce 2009 převzala Státní cenu za architekturu za dlouhodobé umělecké zásluhy v této oblasti. Je také nositelkou Řádu britského impéria. V roce 2011 obdržela čestný doktorát na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně za celoživotní dílo a přínos v oblasti architektury a interiérového designu.
 
3. 3. Kolařík Radek 60. výročí narození
 * 3. 3. 1964 Zlín 
Architekt. Absolvoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně (1982–1987). Působil na Akademii výtvarných umění v Praze (1987–1989), ve Stavoprojektu Liberec (1987–1990) a od roku 1993 ve vlastní architektonické kanceláři. Spolu s Evou Jiřičnou vedl ateliér architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1996–2007). Je členem České komory architektů.
 
3. 3. Machalínek Jan 80. výročí narození
 * 3. 3. 1944 Zlín
† 26. 11. 1991 Zlín
 
Výtvarník, malíř. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1958–1962) a Akademii výtvarného umění v Praze (1963–1969). Zabýval se figurálními tématy, portrétem expresivního charakteru a abstraktní plošnou malbou.
 
4. 3. Machalová Ladislava 70. výročí narození
 * 4. 3. 1954 Zlín 
Výtvarnice. Absolvovala obor výtvarné zpracování keramiky na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1969–1973). Působila jako návrhářka hraček ve výrobním družstvu Lipta a jako grafička a výtvarnice animovaného filmu ve zlínských filmových ateliérech, jako pedagožka ve výtvarných a keramických kroužcích ve Vsetíně a od 80. let se věnuje keramické tvorbě. Její díla se vyznačují poetičností a romantizujícím pojetím skutečnosti.
 
5. 3. Cekota Vojtěch 65. výročí narození
 * 5. 3. 1959 Zlín 
Novinář. Přispívá do řady regionálních i celostátních periodik, např. Lidové noviny, Zlínské noviny, Magazín Zlín, Mladá fronta Dnes, Okno do kraje ad. Zabýval se zejména ekonomikou a kulturou, především z oblasti Zlínska.
 
6. 3. Dadák Jiří 10. výročí úmrtí
 * 7. 3. 1926 Valašské Meziříčí
† 6. 3. 2014 Zlín
 
Sportovec – kladivář. Absolvoval obchodní akademii ve Frenštátě pod Radhoštěm. Byl členem zlínského atletického klubu a jeho čestným členem. Získal bronzovou medaili na Mistrovství Evropy v Bruselu (1950), byl dvojnásobným mistrem republiky (1949, 1951) a držitelem československého rekordu. Na Letních olympijských hrách v Helsinkách (1952) obsadil čtvrté místo. Roku 2007 byl Zlínským krajem oceněn za dlouhodobý přínos v oblasti tělovýchovy a sportu.
 
8. 3. Baroš Jan110. výročí narození
 * 8. 3. 1914 Lichnov
† 1965 Nový Zéland
 
Pracovník Baťových závodů. Působil v Baťových závodech jako tiskař a přispěvatel do novin. V roce 1936 byl firmou vyslán do Indie, kde vydával baťovské noviny Batanagar News. Pro firmu Baťa pracoval do roku 1948. Po roce 1948 podnikal na Novém Zélandu jako výrobce eloxovaného hliníku.
 
8. 3. Foltýnová Daniela 60. výročí narození
 * 8. 3. 1964 Zlín 
Malířka, grafička. Absolvovala český jazyk a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a studia arteterapie na Univerzitě René Descarta v Paříži (1998–1999). Od roku 1989 žije v jižní Francii. Na Zlínsko se pravidelně vrací se svými uměleckými projekty, podílí se na realizaci dnů francouzské kultury. Spolupracuje s česko-francouzským klubem ve Zlíně, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Českým centrem Paříž, Mediatheque Saint Tropez ad. Zabývá se prací s handicapovanými dětmi a zrakově postiženými.
 
9. 3. Bakala Jiří 10. výročí úmrtí
 * 19. 4. 1946 Zlín
† 9. 3. 2014
 
Lékař – kardiolog. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1970). Působil v Baťově nemocnici ve Zlíně (1970–2012), na interním oddělení (1970–1978) a na oddělení nukleární medicíny (1978–2012), jako primář (1986–2012), a jako primář na oddělení nukleární medicíny nemocnice v Kyjově (2012–2014). Zabýval se zejména nukleární kardiologií, Parkinsonovou chorobou a telemedicínou. Byl historikem Baťovy nemocnice. Byl členem Spolku lékařů, České lékařské komory, České společnosti nukleární medicíny a dalších odborných společností (kardiologické, onkologické, endokrinologické).
 
9. 3. Pikous Jan 95. výročí narození
 * 9. 3. 1929 Hrejkovice
† 3. 7. 2017 Liberec
 
Fotograf. Absolvoval obchodní školu ve Zlíně (1946–1947). Působil v Baťových závodech v propagaci a obchodní službě, v obchodním úseku podniku Textilana v Liberci, jako fotograf v podniku Plastimat v Liberci a posléze jako fotograf na volné noze. Zabýval se metodou vícenásobných expozic a montáží.
 
10. 3. Stach Petr 75. výročí narození
 * 10. 3. 1949 Zlín
† 8. 8. 2015
 
Sportovec – kulturista, trenér. Získal zlatou medaili na mistrovství Československa v kulturistice (1974–1978) a na mistrovství Evropy (1975, 1977), a stříbrnou (1978) a bronzovou (1977) na mistrovství světa. Byl členem výkonného výboru Svazu kulturistiky a fitness České republiky a mezinárodním rozhodčím. Založil trenérskou školu.
 
10. 3. Třetina František 25. výročí úmrtí
 * 27. 9. 1920 Kostice
† 10. 3. 1999
 
Skladatel lidových písní, zpěvák, básník, spisovatel. Již jako sedmnáctiletý přispíval do Zemědělských novin. Absolvoval Střední ekonomickou školu ve Zlíně (1956–1961). Byl zakládajícím členem a sólovým zpěvákem Slováckého krúžku ve Zlíně, ze kterého později vznikl soubor Vonica. Pro rozhlas ve Zlíně, Brně, Praze a Plzni psal scénáře a scénky celovečerních pořadů. Spolupracoval s dechovými hudbami, např. s Mistříňankou, Podhorankou, Javorynou z Fryštáku ad.
 
13. 3. Flašar Antonín105. výročí narození
 * 13. 3. 1919 Lubná u Kroměříže
† 25. 11. 2002 Zlín
 
Architekt, urbanista. Absolvoval Školu umění u prof. Gajdoše. Při zaměstnání studoval u F. L. Gahury a na jeho doporučení absolvoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1941–1948). Po absolutoriu nastoupil do Stavoprojektu Zlín (1953–1979). Je autorem řady škol, např. v Bystřici pod Hostýnem a Luhačovicích, sídlišť v Hodoníně, Veselí nad Moravou a Trenčíně ad. Byl pověřen urbanistickou péčí o Hodonín, Veselí nad Moravou a Trenčín. Věnoval se i návrhům kovového nábytku pro zdravotnická zařízení.
 
14. 3. Hanačík Bedřich František180. výročí úmrtí
 * 2. 4. 1816 Zlín
† 14. 3. 1844 Zlín
 
Varhanář. Syn varhanáře Antonína Hanačíka st. Vyučil se pravděpodobně v otcově dílně a poté si zřídil vlastní dílnu v domě č. 216. O jeho varhanářské činnosti nejsou zatím žádné zprávy.
 
14. 3. Studenka Josef120. výročí narození
 * 14. 3. 1904 Slavičín
† 22. 2. 2000 Slavičín
 
Vlastivědný pracovník. Působil v Baťových závodech ve Zlíně. Během druhé světové války byl zatčen (1943) a vězněn gestapem až do osvobození. Stál u zrodu vlastivědného kroužku ve Slavičíně a slavičínského muzea. Zabýval se historií a etnografií Slavičínska. Byl členem Klubu přátel vlastivědy Slavičína.
 
15. 3. Kousal Petr 15. výročí úmrtí
 * 10. 2. 1932 Zlín
† 15. 3. 2009 Zlín
 
Letecký inženýr, konstruktér, zlepšovatel, návrhář. V roce 1947 vstoupil do učení v Baťových strojních závodech. Od roku 1951 pracoval v Moravanu Otrokovice jako výrobní inženýr, později jako konstruktér. Byl zapojen do návrhu, výroby a certifikace letounů řady Zlín “26”, za konstrukci zatahovatelného podvozku Zlínu 326 mu byl přiznán patent. Nositel řady ocenění v oboru. Publikoval řadu článků i v oblasti architektury, umění apod. Je autorem kapitoly Zlín a letectví ve sborníku Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910–1960. Byl synem známého malíře Josefa Kousala.
 
15. 3. Kuběna Karel 5. výročí úmrtí
 * 13. 11. 1927 Bordovice
† 15. 3. 2019
 
Lékař – oftalmolog. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1946–1951). Působil na oční klinice Fakultní nemocnice v Olomouci (1951–1969) a jako primář očního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně (1969–1987). Za jeho působení se zaváděly nové operační metody, rozšířil počet operací a byl vybudován nový pavilon. Zabýval se především kolagenní architekturou některých očních tkání, jako rohovky nebo zrakového nervu. Za celoživotní obětavou práci a vzorný lidský přístup k pacientům byl oceněn Cenou města Zlína (1995), byl mu udělen titul Čestný občan Zlína (1994) a nejvyšší vyznamenání Zlínského kraje – ocenění 1. stupně za mimořádné a výjimečné zásluhy v oblasti oftalmologie (2017).
 
16. 3. Kříž Adam115. výročí úmrtí
 * 6. 8. 1852 Prostějov
† 16. 3. 1909 Malenovice
 
Pedagog, kulturní pracovník. Působil jako nadučitel v Malenovicích. Byl redaktorem časopisu Hospodářský obzor. Byl spoluorganizátorem kulturní, spolkové a osvětové činnosti v Malenovicích. Účastnil se plánování dunajsko-oderského průplavu a napsal o tom publikaci.
 
17. 3. Jarcovják Vladimír100. výročí narození
 * 17. 3. 1924 Zlín
† 19. 3. 2007 Praha
 
Malíř, grafik, restaurátor, pedagog. Navštěvoval lekce figurální malby na zlínské Škole umění. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde posléze působil jako asistent. Kombinoval různé materiály a technické postupy. Získal 1. cenu zahraničního účastníka na mezinárodním festivalu v Los Angeles (1965). Je autorem souboru obrazů inspirovaných nálezy Velké Moravy, dekorativní čelní stěny haly Československých aerolinií ve Vídni, reliéfní zdi na gymnáziu v Ostravě, vitráže v sanatoriu v Karlových Varech, malby na fasádách výškových domů v Kladně ad. Byl zakládajícím členem skupiny Trasa a členem Spolku výtvarných umělců Mánes.
 
20. 3. Roubínek Otakar 90. výročí narození
 * 20. 3. 1934 Frýdlant nad Ostravicí
† 3. 10. 1992 Praha
 
Herec, dramaturg, divadelní vědec, pedagog. Působil jako herec v Beskydském divadle v Novém Jičíně, Divadle pracujících ve Zlíně a v Nedivadle Ivana Vyskočila v Praze, jako dramaturg v Divadle pracujících ve Zlíně, Divadle za branou, Divadle Na zábradlí nebo Národním divadle v Praze. Jako pedagog působil na Lidové konzervatoři v Praze a na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. V 70. letech byl předsedou Klubu angažovaných nestraníků (KAN) na Zlínsku.
 
21. 3. Bartocha Josef165. výročí narození
 * 21. 3. 1859 Lověšice na Moravě
† 3. 11. 1927 Olomouc
 
Středoškolský profesor, spisovatel, publicista, dialektolog, klasický filolog. Absolvoval filologii na Univerzitě Karlově v Praze (1878–1884). Působil jako pedagog na gymnáziu v Přerově (1882–1889), na nižším českém slovanském gymnáziu na Starém Brně (1889–1890), na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1890–1908), jako ředitel gymnázia v Uherském Hradišti (1908–1926) a do roku 1914 jako okresní inspektor českých škol. Napsal rozsáhlé dílo Z pamětí a života Františka Bartoše (1906), jehož byl osobním přítelem.
 
21. 3. Vácha Ladislav125. výročí narození
 * 21. 3. 1899 Brno
† 28. 6. 1943 Zlín
 
Sportovec – gymnasta. Působil v Baťových závodech (1926–1943). Získal bronzové medaile za cvičení na kruzích a šplh na olympijských hrách v Paříži (1924) a zlatou medaili za cvičení na bradlech a stříbrnou medaili v družstvech na olympijských hrách v Amsterdamu (1928). Byl náčelníkem zlínského Sokola. Jako jeden z vedoucích představitelů Sokola byl v březnu 1943 zatčen gestapem a uvězněn v brněnském Špilberku. Zemřel na následky prožitých útrap.
 
24. 3. Batia Antonín185. výročí narození
 * 24. 3. 1839 Zlín
† 8. 3. 1917 Zlín
 
Starosta Zlína. V čele města stál v letech 1899–1908. Byl majitelem zámečnické firmy. Za jeho působení stále více získávali podporu obyvatel pokrokáři (přívrženci strany národně sociální a sociální demokraté, kteří hájili české národní požadavky), byly zakládány další obuvnické továrny a Zlín se stával průmyslovým střediskem.
 
28. 3. Huspenina Antonín105. výročí narození
 * 28. 3. 1919 Kunovice
† 27. 8. 2000 Zlín
 
Předseda Městského národního výboru Gottwaldov. Působil jako obchodní příručí a úředník na Okresním národním výboru Gottwaldov. V čele města stál v období 9. 7. 1964 – 17. 12. 1970. Za jeho působení navázalo město první partnerské vztahy s italským Sesto San Giovanni (1966) a s francouzským Romans (1967). Bylo dokončeno zastřešení zimního stadionu (1964), dokončena nová budova Divadla pracujících (1967) a začala výstavba sídliště Jižní Svahy (1968).
 
28. 3. Tlusták Vlastimil 65. výročí narození
 * 28. 3. 1959 Zlín 
Botanik, vysokoškolský pedagog. Je členem České botanické společnosti, Poradního sboru CHKO Bílé Karpaty, Orchidea klubu a dalších. Je autorem knihy věnující se orchidejím v Bílých Karpatech.
 
29. 3. Randýsková Amálie120. výročí narození
 * 29. 3. 1904
† 22. 6. 1944 ( Vratislav (Polsko)
 
Účastnice protifašistického odboje, obchodnice. Zásobovala odbojáře v lesích okolo Březnice a ukrývala odbojáře Josefa Uhla a Viktora Šufeizla, kteří zastřelili konfidenta gestapa Stanislava Růžičku. V prosinci 1942 byla zatčena i s dvěma nezletilými dětmi Marií a Ludvíkem, bratrem a nájemníkem, následně vyslýchána na služebně gestapa ve Zlíně a vězněna v různých věznicích. V roce 1944 byla odsouzena k smrti a popravena. Její syn Ludvík pokračoval v odboji a byl v dubnu 1945 v Brně také popraven.
 
30. 3. Londin Jiří 70. výročí narození
 * 30. 3. 1954 Zlín 
Kulturně-osvětový pracovník, ekonom, hudebník. Absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil v hudebním klubu v Jazz & Blues Club Ungelt v Praze. Je zakladatelem pražského klubu Jazz Republic. Jako pořadatel koncertů přivezl do Prahy Depeche Mode, Iron Maiden, Plácida Dominga, Stinga, B. B. Kinga ad.
 

Duben

1. 4. Niklová Libuše 90. výročí narození
 * 1. 4. 1934 Zlín
† 5. 6. 1981 Zlín
 
Výtvarnice, designérka hraček. Absolvovala obor tvarování plastických hmot na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1950–1954). Působila v Gumotexu Břeclav (1954–1960), kde navrhovala malé pískací gumové hračky. V roce 1961 přešla do Fatry Napajedla, kde mj. navrhovala hračky nebo zvířátka s harmonikovým trupem. V době působení ve Fatře patentovala devět vynálezů a tři národní průmyslové vzory. Zúčastňovala se veletrhů hraček v zahraničí, kde získala řadu ocenění.
 
1. 4. Pavelčíková Nina 85. výročí narození
 * 1. 4. 1939 Zlín 
Historička. Absolvovala Vyšší pedagogickou školu v Opavě (1956–1958) a dějepis a ruštinu na Masarykově univerzitě v Brně (1959–1964). Působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, ve Slezském ústavu Československé akademie věd v Opavě (1966–1976, 1990–1995), jako referentka v Sigmě v Opavě, na stavebním bytovém družstvu a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (1995–). Za odpor proti okupaci Československa byla pronásledována. Zabývala se protinacistickým odbojem a partyzánským hnutím na Zlínsku, sociální a ekonomickou historií a dějinami Romů v letech 1945–1989. Přispívá do portálu Moderní dějiny.
 
3. 4. Pravec Pavel 80. výročí narození
15. výročí úmrtí
 * 3. 4. 1944 Zlín
† 1. 5. 2009 Otrokovice
 
Manažer, technolog. Studoval vysokou školu v Ostravě (1963–1965), absolvoval Fakultu technologickou ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1965–1970). Působil jako technik a technolog v Rudém říjnu a Barumu v Otrokovicích (1970–2007), jako ředitel (1990–2007). Podílel se na technologické pomoci v Indii a Turecku. Byl předsedou Okresní a Krajské hospodářské komory Zlínského kraje, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, členem Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a spoluzakladatelem Rotary klubu. Byl nositelem významných ocenění, např. Nejvýznamnější exportér Zlínského kraje (2005), vyznamenání hejtmana Zlínského kraje (2008) ad.
 
4. 4. Kuras Benjamin 80. výročí narození
 * 4. 4. 1944 Zlín 
Spisovatel, dramatik, překladatel. Absolvoval anglistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1968 emigroval do Velké Británie. Působil v české redakci BBC a v londýnském divadle Young Vic. Publikuje v řadě periodik, např. Respekt, Týden, Reflex aj., je autorem několika desítek knih a dvou desítek divadelních a rozhlasových her, např. Nikdy nekončí, Sebeklamy, Vražedný pátek ad.
 
5. 4. Zeman Karel 35. výročí úmrtí
 * 3. 11. 1910 Ostroměř
† 5. 4. 1989 Zlín
 
Filmový režisér, výtvarník, scenárista. Jeden ze zakladatelů českého animovaného filmu. Absolvoval dvouletou obchodní školu v Kolíně a kurz reklamního kreslení a aranžování ve Francii. Působil jako kreslíř a návrhář v reklamních ateliérech v Marseille a v reklamě u různých firem ve Francii, jako prodejní úředník Tatry v Kolíně, jako externista v reklamě pro Tatru a Baťovy závody, jako instruktor v baťovské aranžérské škole, vedoucí reklamy Domu služeb v Brně a jako režisér a výtvarník ve filmových ateliérech Baťových závodů ve Zlíně. Největší ohlas získaly jeho filmy kombinující živé herce a reálné interiéry či exteriéry s trikovými záběry, jako Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď a Na kometě, a animované filmy Vánoční sen, Inspirace, Podkova pro štěstí, Král Lávra, Pohádky tisíce a jedné noci ad.
 
8. 4. Göttlich Miroslav 70. výročí narození
 * 8. 4. 1954 Zlín 
Sochař, malíř, grafik. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1969–1973) a Akademii výtvarných umění v Praze (1973–1979). Věnuje se malbě, kresbě, grafice, dřevěné plastice a také výtvarným realizacím.
 
8. 4. Hanák Antonín135. výročí narození
 * 8. 4. 1889 Pačlavice
† 12. 9. 1935 Zlín
 
Lékař – fyziolog, pedagog. Absolvoval Českou lékařskou fakultu v Praze (1923). Působil jako přednosta Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (1924–1930), jako děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a přednosta Fyziologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze (1930–1935). Zabýval se zejména fyziologií krve a cirkulace, fyziologickými změnami ve svalech při tělesné námaze, významem fosforu pro lidský organismus, fyziologií ledvin a biologickým významem soli pro člověka.
 
9. 4. Swalens Dušan 50. výročí narození
 * 9. 4. 1974 Zlín 
Fotograf, kameraman, ilustrátor. Absolvoval obor fotografie a kamera na Vyšší odborné škole filmové. Působil jako kameraman v České televizi, jako řemeslník, prodavač suvenýrů a manažer několika prodejen v Belgii a fotograf a editor Zpravodaje krajanského spolku Beseda v Belgii. Byl hlavním fotografem několika ročníků Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Zabývá se zejména makrofotografií.
 
10. 4. Balcárek Jaroslav Josef 40. výročí úmrtí
 * 23. 3. 1907 Vídeň (Rakousko)
† 10. 4. 1984 Zlín
 
Básník, publicista, pedagog. Absolvoval vysokou školu v Praze a posléze studoval Baťovu školu práce. Působil jako pedagog na gymnáziu a průmyslových školách ve Zlíně a jako školní inspektor (1952–1968). Byl členem divadelní rady Divadla pracujících ve Zlíně. Je autorem několika básnických sbírek a publikace o Památníku odboje na Ploštině. Verše i kritiky publikoval i v periodicích, např. Činu, Lidových novinách, Rozhledech po literatuře a Zlíně.
 
11. 4. Čevela Mojmír 20. výročí úmrtí
 * 26. 9. 1930 Napajedla
† 11. 4. 2004 Brno
 
Designér, architekt, pedagog. Studoval zlínské gymnázium, studium dokončil po válce v Kroměříži (1950). Studoval divadelní režii v Praze a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Absolvoval Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Působil ve Stavosvitu ve Zlíně, jako architekt a designér v Brně a jako pedagog Vysokého učení technického v Brně. Byl zakladatelem a vedoucím Institutu průmyslového designu a zakladatelem Designmanagementu při Vysokém učení technickém v Brně. Za návrh mobilní úpravny vody získal Zlatou medaili na brněnském veletrhu (1964).
 
12. 4. Bosák Aleš 35. výročí úmrtí
 * 13. 5. 1916 Vlachovice
† 12. 4. 1989 Mikulůvka
 
Pedagog. Působil jako učitel a školní inspektor v Uherském Hradišti a jako ředitel Filmového studia Gottwaldov (1958–1969). Jeho zásluhou se začaly vyrábět hrané filmy pro děti. Podílel se na vzniku dětských přehlídek a festivalů. Byl členem předsednictva Mezinárodního střediska filmů pro děti a mládež při UNESCO.
 
12. 4. Hamrlík Roman 50. výročí narození
 * 12. 4. 1974 Zlín 
Sportovec – hokejista. Hokejový obránce. Působil ve Zlíně (1990–1992, 1994–1995, 1999–2000, 2004–2005) a klubech NHL Tampa Bay Lightning (1992–1997), Edmonton Oilers (1997–2000), New York Islanders (2000–2004), Calgary Flames (2005–2007), Montreal Canadiens (2007–2011), Washington Capitals (2011–2013) a New York Rangers (2012–2013). Získal zlatou medaili na Zimních olympijských hrách v Naganu (1998). Zúčastnil se třikrát NHL All-Star Game (1996, 1999, 2003).
 
12. 4. Vítek Antonín 45. výročí úmrtí
 * 31. 5. 1892 Prostějov
† 12. 4. 1979 Zlín
 
Architekt, projektant. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1923–1927). Od roku 1930 působil jako architekt v Baťových závodech. Je autorem typového baťovského dvoj a čtyřdomku, činžovního a obchodního domu firmy Baťa v Praze-Holešovicích, obchodního domu v Mladé Boleslavi, škol v Otrokovicích a Malenovicích a regulačních plánů Louky a Kostelec-Štípa, satelitu Baťových závodů ve Vukovaru v Chorvatsku a Möhlinu ve Švýcarsku. Spolu s V. Karfíkem a F. L. Gahurou se zúčastnil soutěže na projekt Společenského domu v Otrokovicích-Baťově. Spolupracoval i na pomnících Boženy Němcové a Bedřicha Smetany v Praze.
 
13. 4. Stavěl Jan155. výročí narození
 * 13. 4. 1869 Bílovice
† 6. 11. 1938 Olomouc
 
Církevní hodnostář, spisovatel, publicista, překladatel. Absolvoval Slovanské gymnázium a Teologickou fakultu v Olomouci (1888–). Působil jako kněz v Bravanticích ve Slezsku, v Raškově u Šumperka, Vítkovicích a jako katecheta v Hranicích. V roce 1927 byl jmenován biskupem. V roce 1936 dostal titul monsignore. Byl předsedou spolku sv. Antonína a bl. Jana Sarkandra (1927–). Založil Spolek sv. Josefa pro potřebné a opuštěné děti (1898). Byl zakladatelem a redaktorem časopisu Lidumil (1912–1915). Uděloval svátost křesťanské dospělosti biřmovancům v kostele svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně a vysvětil základní kámen sociálního ústavu milosrdných sester ve Zlíně. V červenci 1932 uložil na Lesním hřbitově ostatky zemřelého Tomáše Bati.
 
14. 4. Jaroněk Richard 55. výročí narození
 * 14. 4. 1969 Zlín 
Potápěč, fotograf a cestovatel. Založil humoristický časopis Trnky-Brnky. Je uznávaným fotografem podmořského světa, především žraloků, a také fotografem zvířat v Africe. Jeho fotografie získaly řadu prestižních ocenění na mnoha domácích i mezinárodních soutěžích a festivalech. Je autorem několika cestopisných knih a podílel se na několika filmových projektech. Publikuje v odborných časopisech s tematikou cestování.
 
15. 4. Gajdůšková Alena 70. výročí narození
 * 15. 4. 1954 Praha 
Politička. Absolvovala učitelství na Pedagogické fakultě v Ostravě a veřejnou správu a regionální rozvoj na Vysoké škole ekonomické v Praze. Působila jako pedagožka na základní škole (1977–1992), tajemnice poslaneckého klubu Parlamentu České republiky za Českomoravskou stranu středu (1992–1996), vedoucí personálního oddělení soukromé stavební firmy (1996–1999), vedoucí odboru školství, kultury, zdravotnictví, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Zlína (1999–2002) a poradkyně předsedy vlády České republiky (2015–2017). Působila jako senátorka (2002–2014) a poslankyně Parlamentu České republiky (2017–2021). Je předsedkyní Správní rady Univerzity Tomáše Bati (2018–) a pacientskou ombudsmankou Svazu pacientů České republiky.
 
15. 4. Chmelař František 25. výročí úmrtí
 * 30. 12. 1921 Liptál
† 15. 4. 1999 Brno
 
Malíř, grafik, medailér, pedagog. Absolvoval obor dekorační malba na zlínské Škole umění (1939–1944) a obor malba a grafika na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1945–1949). Na podzim roku 1944 se stal členem odbojové organizace Pro Vlast, která působila na Valašsku. Působil v reklamě a propagaci ve Stavoprojektu Brno (1954–1957), jako pedagog na Střední škole uměleckoprůmyslové v Uherském Hradišti (1958–1960) a v Brně (1960–1961), na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1961–1971) a Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně (1971–1986). Zabýval se volnou malířskou tvorbou, výtvarným řešením architektonických realizací, medailí i tvorbou tapiserií. Podílel se např. na výtvarném řešení Památníku národního písemnictví v Praze (1952–1953).
 
16. 4. Najbrt Přemysl 20. výročí úmrtí
 * 12. 7. 1927 Praha
† 16. 4. 2004
 
Publicista, notář. Působil na zlínském notářském úřadu. Autor turistických průvodců Vizovické a Hostýnské vrchy (1960), Valašsko (1966), Beskydy a Valašsko (1974) a spoluautor turistických map. Byl prvním předsedou Českého svazu orientačního běhu.
 
16. 4. Sedlák Jiří100. výročí narození
 * 16. 4. 1924 Brno
† 12. 12. 2013 Brno
 
Filozof, etik, spisovatel, pedagog. Absolvoval reálné gymnázium ve Zlíně a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1945–1948). Byl totálně nasazen v gumárnách a strojírnách Baťových závodů ve Zlíně (1943). Působil na reálném gymnáziu v Brně (1948–1949), na Vysokém učení technickém v Brně a Vojenské technické akademii v Brně (1951–1969), ve Státní pedagogické knihovně v Brně (1969–1986) a na Masarykově univerzitě v Brně (1990–1995). Kvůli svým aktivitám v roce 1968 byl perzekvován a vězněn, po roce 1989 byl rehabilitován. Zabýval se zejména etikou obecnou, sociální, profesní a dějinami etiky.
 
17. 4. Limanovský Josef110. výročí úmrtí
 * 9. 4. 1858 Bánov
† 17. 4. 1914 Zlín
 
Městský právník. Významně se podílel na hudebním životě ve městě, zasloužil se o výstavbu železniční tratě Otrokovice–Vizovice. Byl též jedním ze zakládajících členů čtenářského spolku ve Zlíně v roce 1886.
 
18. 4. Potěhník Alois195. výročí narození
 * 18. 4. 1829 Bohousov u Žamberku
† 30. 10. 1898 Častolovice
 
Katolický kněz, osvětový pracovník, básník, překladatel. Absolvoval teologii v Olomouci. Působil ve Spytihněvi, Malenovicích, Pohořelicích a Častolovicích. Stál u zrodu řady malenovických spolků, např. čtenářského, hasičsko-sokolského, včelařského ad. Byl členem Matice české, Matice moravské, Matice opavské a Ústřední matice školské. Stýkal se s Františkem Bartošem. Překládal z němčiny. Většina jeho tvorby je určena dětem. Již během života byl jmenován čestným občanem Malenovic.
 
19. 4. Pařenicová-Bumbalová Ludmila105. výročí narození
 * 19. 4. 1919 Dolní Bečva
† 30. 10. 2001
 
Spisovatelka. Absolvovala Baťovu školu práce. Z předválečné a válečné atmosféry Zlína čerpá námět románu Čekej, já se vrátím (1992).
 
20. 4. Zimola Bedřich 70. výročí narození
 * 20. 4. 1954 Zlín 
Pedagog. Absolvoval Fakultu matematicko-fyzikální Univerzity Karlovy v Praze. Působil ve Výzkumném ústavu kožedělném ve Zlíně (1981–1992), na Fakultě technologické ve Zlíně (1992–1994) a Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně (1995–2001) Vysokého učení technického v Brně a na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2001–). Zabývá se kvantitativním a operačním výzkumem a různými formami vzdělávání.
 
23. 4. Štěpánek František 90. výročí úmrtí
 * 16. 1. 1872 Luběnice
† 23. 4. 1934 Praha
 
Starosta Zlína, učitel, podnikatel, majitel továrny na obuv. Působil v Baťových závodech jako prokurista (1904–1907), poté si založil vlastní firmu. V čele města stál v letech 1908–1919. V roce 1913 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu. Za jeho působení byla posílena městská pošta (1910), získána půjčka na regulaci Dřevnice (1911), rozšířena telefonní síť (1912) a řešena podpora na výstavbu kanalizace a zřízení elektrárny (1913).
 
24. 4. Vojtěch František170. výročí úmrtí
 * 1820
† 24. 4. 1854
 
Pedagog. Absolvoval čtyři německé třídy na hlavní škole a dvě latinské třídy v Olomouci, kde složil i učitelskou zkoušku. Hudební vzdělání získal v Praze. Působil jako podučitel v Buchlovicích a jako učitel ve Zlíně (1946–1954), od roku 1948 jako rektor. Za jeho působení se škola musela potýkat s přírodními katastrofami a požárem Zlína. Byl jedním z učitelů Františka Bartoše.
 
27. 4. Morýs Vilém120. výročí narození
 * 27. 4. 1904 Vítkovice u Ostravy
† 3. 12. 1948 (dopravní nehoda)
 
Předseda Národního výboru. V čele Velkého Zlína stál v letech 1945–1948. Za jeho působení se opět začaly stavět byty, např. v nové čtvrti Obeciny (1946), budoval se přívod pitné vody z Tlumačova, byly zřízeny dvě nové profesionální scény – Divadlo pracujících a Filharmonie pracujících. Zahynul tragicky při autonehodě na služební cestě do Brna. Jeho působení v čele města dodnes připomínají Morýsovy domy (1949–1950).
 
27. 4. Recht Walter120. výročí narození
35. výročí úmrtí
 * 27. 4. 1904 Hodolany u Olomouce
† 25. 1. 1989 Velká Británie
 
Lékař – chirurg, gynekolog. Absolvoval Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze (1928). Působil v Baťově nemocnici (1930–1939, 1945–1948) na oddělení všeobecné chirurgie a porodnictví (1930–1934), jako přednosta úrazového oddělení (1935–1939) a jako chirurg úrazového oddělení (1945–1948) a po emigraci jako chirurg ve skotském Edinburgu a jako ortoped-chirurg v Cwmbran ve Walesu. Byl častým účastníkem zahraničních cest J. A. Bati. Před 2. světovou válkou byl nucen kvůli svému židovskému původu uprchnout do Anglie, kde se stal členem Královské vojenské zdravotnické služby v Anglii a na Blízkém východě. Po válce působil na ministerstvu zdravotnictví v Praze jako zdravotnický referent úrazové služby a poúrazové rehabilitace. Zavedl systém úrazových a rehabilitačních pracovišť v okresních nemocnicích, přispěl k založení speciálních rehabilitačních center. V roce 1948 emigroval do Anglie, kde v roce 1949 získal občanství.
 
28. 4. Křeček Stanislav115. výročí narození
 * 28. 4. 1909 Červená Lhota
† 27. 7. 1995
 
Účetní Baťovýcho závodů. Absolvoval obchodní školu v Třebíči. Působil v Baťových závodech (1931–1948), nejprve v gumárně, poté jako vedoucí výplatního oddělení (1935–1938) a jako vedoucí účtárny (1938–1948), čímž se stal členem širšího vedení firmy Baťa. Posléze působil v různých podnicích, kde měl aplikovat Baťův systém řízení, např. na generálním ředitelství Československých textilních závodů v Praze (1948–1951), na Ministerstvu spotřebního průmyslu (1951–1958), národním podniku Sběrné suroviny Praha (1958–1961) a Státním ústavu pro racionalizaci ve spotřebním průmyslu (1961–1973).
 
29. 4. Cvrček Radim 20. výročí úmrtí
 * 30. 11. 1931 Zvírotice
† 29. 4. 2004 Zlín
 
Režisér, scenárista, herec. Absolvoval pedagogické gymnázium a Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze (1958–1963). Působil jako pomocný režisér, herec a režisér ve zlínském filmovém studiu (1963–2004). Jeho samostatným režijním debutem byl snímek Táňa a dva pistolníci (1967), oceněný na festivalech ve Zlíně, Moskvě a Cannes. Natočil řadu filmů pro děti, mj. Žirafa v okně, Dospěláci můžou všechno, Nekonečná – nevystupovat aj. V 70. letech se věnoval tvorbě televizních seriálů Bola raz jedna záhrada, Léto s Katkou, Spadla z oblakov aj.
 
29. 4. Chytil Vladimír 65. výročí narození
 * 29. 4. 1959 Trnava (okr. Zlín) 
Ekonom, pedagog, překladatel. Působil jako pedagog na Střední průmyslové škole ve Zlíně. Překládá texty převážně duchovní hudby z angličtiny, němčiny, ruštiny, latiny a italštiny.
 
29. 4. Staša Bohumil 80. výročí narození
5. výročí úmrtí
 * 29. 4. 1944 Zlín-Malenovice
† 21. 5. 2019
 
Sportovec – motocyklový závodník. Byl továrním jezdcem České zbrojovky Strakonice a Jawy. Získal dvacetkrát titul mistr republiky, dvakrát se umístil osmý v celkovém pořadí mistrovství světa v kubatuře do 350 ccm (1968, 1969), ve Velké ceně Československa dojel jako třetí (1969) a druhý (1971), desetkrát zvítězil v závodě 300 zatáček Gustava Havla a třikrát ve Zlatém kahanci. Je držitelem ceny Fair play (1976).
 
29. 4. Šeiner Ivan 5. výročí úmrtí
 * 27. 9. 1937 Prešov (Slovensko)
† 29. 4. 2019
 
Básník, spisovatel, sbormistr, knihovník. Působil v Okresní knihovně v Gottwaldově (1958–1966), jako ředitel v Regionální knihovně Karviná a jako ředitel nakladatelství Profil. Byl spoluzakladatelem a prezidentem pěveckého sboru Permoník v Karviné. Získal ocenění za dlouhodobou a špičkovou reprezentaci města Karviná (2017).
 
29. 4. Šutera Zdeněk 85. výročí narození
 * 29. 4. 1939 Zlín 
Malíř. Absolvoval obor užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1954–1958). Působil jako malíř dekorací v Městském divadle Zlín. Zabýval se malbou figurálních obrazů s duchovní tematikou a implementací výtvarného umění do architektury. Je autorem např. mozaiky v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Byl zakladatelem umělecké skupiny 5+2.
 
30. 4. Hudeček Jiří 85. výročí narození
 * 30. 4. 1939 Zlín 
Malíř, pedagog. Vyučil se písmomalířem v Bruntále (1953–1955), absolvoval obor užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1964–1967), studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1977–1979). Působil jako písmomalíř a grafik pro Brněnské veletrhy a výstavy Brno (1960–1964), arteterapeut v Psychiatrické léčebně v Kroměříži (1968–1975) a jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1975–1992). Zabývá se figurální malbou, zejména dětmi a generačními vztahy, zátiším a krajinomalbou.
 
30. 4. Prachař Ilja100. výročí narození
 * 30. 4. 1924 Zlín-Malenovice
† 10. 8. 2005 Praha
 
Herec, dramatik, dabér. S divadlem začal jako člen dramatické skupiny Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Působil v divadlech ve Zlíně (1946–1952) a v Ostravě, v Divadle S. K. Neumanna a Divadle na Vinohradech v Praze. Je autorem několika divadelních her, jeho hra Hádajú sa o rozumné je dodnes jednou z nejúspěšnějších her v historii zlínského divadla. Kromě divadla působil i ve filmu a televizi, natočil např. filmy Král Šumavy, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Všichni dobří rodáci, Kladivo na čarodějnice, seriály F. L. Věk, Chalupáři, Tři chlapi v chalupě ad. a večerníček Krkonošské pohádky. Za své působení v dabingu získal Cenu Františka Filipovského (1997).
 

Květen

1. 5. Drofa Miroslav 40. výročí úmrtí
 * 25. 10. 1908 Všehrdy u Plzně
† 1. 5. 1984 Zlín
 
Projektant, architekt. Absolvoval Vyšší stavební průmyslovou školu v Plzni (1928). Působil v Baťových závodech jako asistent, kreslič, stavař, rozpočtář a samostatný projektant ve stavebním oddělení (1928–1939) na projektech obchodních domů firmy v Karlových Varech, Praze, Brně a Bratislavě, jako vedoucí návrhového stavebního oddělení (1939–1942) a jako vedoucí oddělení pro bytovou výstavbu (1942–1945), ve Stavosvitu (1945–1952) a v Centroprojektu (1952–1978). Navrhl řadu baťovských rodinných domků. Je autorem významných zlínských budov, např. Morýsových domů, věžových domů, polikliniky, Základní školy Dřevnická ad. Měl vliv na rozvoj architektury a urbanismu Zlína v poválečném období.
 
1. 5. Janoušek Josef 80. výročí narození
 * 1. 5. 1944 Zlín
† 13. 2. 2006 Zlín
 
Knihkupec. Byl majitelem Domu knihy Portál v Uherském Hradišti a zakladatelem Nadace Portal pro umění Idy, Vladislava a Bety Vaculkových.
 
1. 5. Kolařík Josef 90. výročí narození
 * 1. 5. 1934 Pozlovice
† 13. 2. 2015 Zlín-Malenovice
 
Jazykovědec – dialektolog, bohemista, slavista, pedagog. Absolvoval Masarykovu univerzitu v Brně. Působil jako pedagog na střední škole, na Pedagogickém institutu ve Zlíně, na Pedagogické a Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Slezské univerzitě v Opavě. Zabýval se dialektologií a onomastikou. Působil také jako jazykový poradce divadel ve Zlíně a Uherském Hradišti a spolupracoval s Národním divadlem v Brně a s Československou televizí na inscenacích pohádek. Byl členem Jazykovědného sdružení Akademie věd České republiky.
 
2. 5. Musil Bohumil 95. výročí narození
30. výročí úmrtí
 * 2. 5. 1929
† 1. 8. 1994
 
Předseda Městského národního výboru Gottwaldov. V čele města stál v období 17. 4. 1978 – 1. 9. 1988. Za jeho působení v čele města byl dostavěn komplex tří obchodních domů (1982) na ulici Murzinova (nyní Dlouhá), krematorium (1978), 16. základní škola na Jižních Svazích (1978), 5. základní škola na ulici Kvítková (1981) a domov důchodců na Burešově (1984).
 
5. 5. Dvořák Jan120. výročí narození
 * 5. 5. 1904 Zlín-Malenovice
† červenec 1959
 
Sbormistr. Sbormistr pěveckého a divadelního odboru Sokola v Malenovicích. Byl činný též v místním chrámovém sboru, který řídil či doprovázel na varhany. Zakladatel divadelní jednoty Tyl (1932). Působil v Pěvecko-hudebním spolku jako sbormistr. Byl význačnou osobností společenského života Malenovic v první polovině 20. století.
 
6. 5. Světlík Jaroslav 75. výročí narození
 * 6. 5. 1949  
Ekonom, pedagog. Absolvoval Fakultu obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze a Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Studoval marketing na vysoké škole v nizozemském Eindhovenu. Působil na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2002–2008), jako děkan (2005–2008), a na Vysoké škole podnikání a práva. Přednášel na řadě vysokých škol, např. v Rakousku, Portugalsku aj. Zabývá se marketingem a interkulturní marketingovou komunikací. Je členem Společnosti pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, byl členem výkonného výboru EURASHE v Bruselu, členem několika univerzitních rad a redakčních rad vědeckých časopisů.
 
8. 5. Fraineau Gerard 50. výročí úmrtí
 * 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
† 8. 5. 1974 Zlín
 
Lékař, spisovatel. Absolvoval Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze (1936). Působil jako lékař v Baťově nemocnici na chirurgickém oddělení. V roce 1939 emigroval do Francie, kde narukoval do armády jako válečný lodní lékař. Po skončení války se vrátil zpět do Zlína, kde působil jako praktický lékař. Publikoval pod několika jmény – Gustav Franc, Gerard Fraineau a Gerard Fráňa. Své jméno v době nesvobody propůjčil Pavlu Hejcmanovi, který nemohl publikovat.
 
8. 5. Fráňa Gerard 50. výročí úmrtí
 * 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
† 8. 5. 1974 Zlín
 
Lékař, spisovatel. Absolvoval Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze (1936). Působil jako lékař v Baťově nemocnici na chirurgickém oddělení. V roce 1939 emigroval do Francie, kde narukoval do armády jako válečný lodní lékař. Po skončení války se vrátil zpět do Zlína, kde působil jako praktický lékař. Publikoval pod několika jmény – Gustav Franc, Gerard Fraineau a Gerard Fráňa. Své jméno v době nesvobody propůjčil Pavlu Hejcmanovi, který nemohl publikovat.
 
8. 5. Franc Gustav 50. výročí úmrtí
 * 19. 11. 1912 Ústí nad Labem
† 8. 5. 1974 Zlín
 
Lékař, spisovatel. Absolvoval Lékařskou fakultu Německé univerzity v Praze (1936). Působil jako lékař v Baťově nemocnici na chirurgickém oddělení. V roce 1939 emigroval do Francie, kde narukoval do armády jako válečný lodní lékař. Po skončení války se vrátil zpět do Zlína, kde působil jako praktický lékař. Publikoval pod několika jmény – Gustav Franc, Gerard Fraineau a Gerard Fráňa. Své jméno v době nesvobody propůjčil Pavlu Hejcmanovi, který nemohl publikovat.
 
9. 5. Gebrian Adam 45. výročí narození
 * 9. 5. 1979 Boskovice 
Architekt, propagátor a kritik architektury. Absolvoval Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci (2006) a Southern California Institute of Architecture v Los Angeles (2008). Působil v architektonických kancelářích Maxwan, Dominique Perrault Architecture, A69 a Bamber & Reddan, jako člen redakční rady časopisu Era 21 (2007–2014), moderátor na Radiu Wave (2009–) a pedagog na soukromé škole architektury ARCHIP v Praze. Je autorem článků o architektuře pro Lidové noviny, Respekt a Hospodářské noviny a několika pořadů o architektuře na různých internetových televizích. Získal ocenění Architekt roku 2015. Je jedním z autorů Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.
 
14. 5. Slovenčík Svatopluk120. výročí narození
 * 14. 5. 1904 Zlín-Malenovice
† 2. 8. 1973 Zlín
 
Kulturní pracovník, divadelní ochotník, režisér. Vyučil se v Baťových závodech, kde později působil jako technický vedoucí. Byl členem pěvecko-hudebního spolku v Malenovicích, pěveckého spolku Dvořák ve Zlíně a režisérem ochotnického divadla v Malenovicích. Ztvárnil přes sto rolí, např. Mlynáře v Lucerně, Francka a později Vávru v Maryši ad. Režíroval hry od Čapka, Stroupežnického, Steinbecka ad. Byl členem okresního a krajského poradního sboru pro divadlo, jako předseda (1953–1960).
 
17. 5. Prior Pavel 75. výročí narození
 * 17. 5. 1949 Zlín 
Technik. Absolvoval Fakultu elektrotechnickou na Českém vysokém učení technickém v Praze (1967–1972). Působil jako ředitel firmy Prospeksa (1990–2020). Byl viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy České republiky (1989–2012), nyní je jeho čestným členem.
 
18. 5. Javorek Vladimír110. výročí narození
 * 18. 5. 1914 Bystřice pod Hostýnem
† 26. 6. 2000 Zlín
 
Pedagog, entomolog, sbormistr, hudebník. Absolvoval učitelský ústav v Kroměříži (1929–1933). Působil jako pedagog na obecných školách ve Všechovicích, Býškovicích, Osíčku, Bystřici pod Hostýnem a Velkém Ořechově a na gymnáziích ve Vizovicích, Otrokovicích a Malenovicích. Byl členem mužského pěveckého sboru ZK Svit Gottwaldov, od roku 1977 jako sbormistr. Byl členem klavírního tria ve Zlíně. Zabýval se entomologií – napsal a sám namaloval několik atlasů pro poznávání brouků a dvoukřídlého hmyzu.
 
18. 5. Vlček Oldřich 85. výročí narození
 * 18. 5. 1939 Zlín 
Herec, scenárista. Absolvoval herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Působil v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci (1962–1963), Armádním uměleckém souboru (1963–1967), Státním divadle v Ostravě a Národním divadle v Praze (1967–2016). Spolupracuje s televizí a filmem, rozhlasem a dabingem. Je autorem námětu a spoluautorem scénáře k filmu Jiřího Menzela Báječní muži s klikou.
 
19. 5. Dadák Břetislav 10. výročí úmrtí
 * 6. 5. 1936 Liptál
† 19. 5. 2014
 
Muzejní výtvarník. Absolvoval obor propagační grafika a výtvarnictví na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1952–1956). Působil jako technický redaktor časopisu Rozhlas a televízia v Bratislavě, v Dopravních stavbách v Olomouci (1956–1962), jako muzejní výtvarník ve Vlastivědném ústavu ve Vsetíně, v Muzeu Kroměřížska v Kroměříži (1973–1994) a v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1959, 1994–1996). Zabýval se grafickou úpravou knih a časopisů, plakátovou tvorbou a výtvarnou podobou muzejních výstav a expozic. Je spoluzakladatelem vlastivědné revue Valašsko. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců.
 
20. 5. Žaludek Karel 40. výročí úmrtí
 * 8. 3. 1908 Příluky
† 20. 5. 1984 Zlín
 
Obchodník. Jeho otec byl majitelem obchodu s oděvy zvaného „Na Žaludkovém“. Vyučil se v obchodě u svého otce, který posléze převzal. Stál u založení hasičského sboru na Vítové, v roce 1940 byl zvolen jeho starostou. V roce 1952 byl uvězněn za napomáhání svému bratrovi k útěku a byl mu zabaven jeho obchod.
 
22. 5. Horáčková Jaroslava 85. výročí narození
 * 22. 5. 1939 Zlín 
Pedagožka. Zabývá se předškolní pedagogikou. Je autorkou řady zpěvníků, říkanek, dramatizací a příruček pro mateřské školy a první stupně základních škol.
 
24. 5. Červinka Arnošt 85. výročí narození
 * 24. 5. 1939 Zlín 
Katolický kněz, historik. Od roku 1964 působil v duchovní správě ve zlínském regionu. V roce 1977 byl jmenován jedním z kanovníků v Kroměříži. Vyučoval církevní dějiny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Je autorem publikací a studijních příruček k dějinám křesťanství.
 
24. 5. Libíček Jan 50. výročí úmrtí
 * 28. 9. 1931 Zlín
† 24. 5. 1974 Praha
 
Herec. Studoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, ale v roce 1955 byl kvůli své nedisciplinovanosti vyloučen. Působil v pražském Vesnickém divadle (1958–1959), Divadle pracujících ve Zlíně (1959–1963), Divadle Na zábradlí (1963–1968) a Městských divadlech pražských (1968–1974). Ve zlínském divadle odehrál desítky rolí. Ztvárnil na osmdesát filmových a televizních rolí, např. ve filmech Baron Prášil, Světáci, Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Dívka na koštěti, Šest medvědů s Cibulkou, Tři oříšky pro Popelku, Noc na Karlštejně aj. a v seriálech Byl jednou jeden dům, Pan Tau, Byli jednou dva písaři ad. V roce 2016 byla na jeho rodném domě na Zálešné odhalena pamětní deska.
 
28. 5. Kobzáňová Mlada115. výročí narození
 * 28. 5. 1909 Zlín-Mladcová
† 2. 6. 1995 Karolinka
 
Malířka, kreslířka. Manželka Jana Kobzáně. Malovala akvarely valašské krajiny. Jejím oblíbeným motivem byl bodlák.
 

Červen

4. 6. Ventrča František 25. výročí úmrtí
 * 22. 10. 1916 Bzenec
† 4. 6. 1999 Zlín
 
Strojař, brusič. Působil v Baťových závodech a v ZPS, později jako ředitel. Měl podíl na získání řady ocenění pro ZPS na mezinárodních veletrzích. Z funkce ředitele byl odvolán za nesouhlas s okupací v roce 1968. Poté pracoval jako kontrolor a poradce ve strojírnách n. p. Svit.
 
5. 6. Blaha František 40. výročí úmrtí
 * 1. 6. 1912 Horní Újezd
† 5. 6. 1984 Zlín
 
Pedagog, sbormistr. Působil jako pedagog na zlínských školách. Patřil k organizátorům hudebního života ve Zlíně. Založil tradici výchovných koncertů pro mládež. Psal rozhlasové relace pro mládež, redigoval zpěvníky Maminkám (1937), Zpěvník škol v přírodě (1951), Naše nejkrásnější písně (1952,1953) ad.
 
7. 6. Baťa Antonín150. výročí narození
 * 7. 6. 1874 Zlín
† 8. 6. 1908 Zlín
 
Zakladatel Baťových závodů. Závody založil spolu se svými sourozenci Annou a Tomášem (21. 9. 1894), živnost byla zaregistrována na Antonínovo jméno. Zemřel na tuberkulózu. Vedení podniku pak zcela převzal bratr Tomáš.
 
10. 6. Malíř Jiří 75. výročí narození
 * 10. 6. 1949 Zlín 
Historik. Působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se dějinami politických stran v Českých zemích, česko-německými vztahy a specifiky moravského vývoje. Je členem oborových organizací jako např. Matice moravská, Česko-německá komise historiků, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Sdružení historiků České republiky aj. Získal Cenu Antona Gindelyho (2006), Pamětní medaili Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně (2013) a Cenu Jihomoravského kraje (2013).
 
10. 6. Vrážel Miloslav 10. výročí úmrtí
 * 23. 12. 1922
† 10. 6. 2014
 
Překladatel, tlumočník. Působil v Baťových závodech a n. p. Svit. Byl autorem jazykových slovníků z oboru obuvnictví. Působil v Astronomickém kroužku při Závodním klubu ROH Svit, kde vydával Zpravodaj.
 
11. 6. Jarolímek Pelhřim185. výročí narození
 * 11. 6. 1839 Zlín-Malenovice
† 15. 7. 1896 Zlín-Malenovice
 
Rolník, řemeslník, politik. Od roku 1877 působil jako starosta Malenovic. Založil a působil v řadě spolků v Malenovicích, např. v Čtenářském spolku, Občanské záložně, Sboru dobrovolných hasičů, Sokole aj. Zabýval se i fotografováním a národopisem.
 
13. 6. Malota Ludvík150. výročí narození
 * 13. 6. 1874 Zlín 
Živnostník, hostinský. Vyučen cukrářem ve Vídni. Založil známou cukrárnu v Rašínově ulici ve Zlíně, kterou rozšířil o vinárnu a pálenici.
 
15. 6. Pala Karel 85. výročí narození
 * 15. 6. 1939 Zlín 
Bohemista, počítačový lingvista. Absolvoval češtinu a ruštinu (1956–1960) a matematickou lingvistiku, logiku a informatiku (1962–1964) na Univerzitě Karlově v Praze. Působil na Filozofické fakultě (1964–1995) a Fakultě informatiky (1995–) Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se přirozeným jazykem v počítačovém prostředí a počítačovou lingvistikou. Byl členem výboru odborných konferencí a editorem odborných sborníků. Získal Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně (2010) a Cenu ministra vnitra České republiky (2014).
 
16. 6. Pachl Jan 75. výročí narození
 * 16. 6. 1949 Zlín 
Lékař – anesteziolog, pedagog. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil na anesteziologicko-resuscitačním oddělení v nemocnici v Uherském Hradišti, na Klinice anesteziologie a resuscitace ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze (1977–1996), jako přednosta (1989 –1996), jako vedoucí katedry anesteziologie a resuscitace Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (1990–1996), na Klinice anesteziologie a resuscitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (1996–), jako přednosta (1996–2016). Zabýval se zejména dětskou resuscitační péčí, měřením nitrolebního tlaku, nekonvenčními technikami ventilace, Reyovým syndromem. Přispěl k rozvoji oboru algeziologie. Byl členem redakční rady Lékařských listů, výboru České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny a předsedou etické komise Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 
17. 6. Balaďa Ivan 10. výročí úmrtí
 * 1. 1. 1936 Bratislava
† 17. 6. 2014
 
Režisér, scenárista. Absolvoval obor fotografie na Škole uměleckého průmyslu v Bratislavě (1954) a režii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1954–1959). Působil v Městském divadle Zlín (1983–1985, 1995–2001). Jako režisér vytvořil ve Zlíně řadu inscenací, např. Úklady a láska, Kupec benátský, Othello, Revizor aj. Pro Československou televizi točil od roku 1960 hrané i dokumentární filmy a seriály, např. Smrt si říká Engelchen, Čas nevinných, Past, Dáma, Hřbitov beze jména, Největší z Pierotů ad. Film Archa bláznů byl komunistickým režimem zakázán a veřejně uveden až v roce 1990 na filmovém festivalu v Karlových Varech.
 
18. 6. Papoušek Jan165. výročí narození
 * 18. 6. 1859 Blatnice
† 1. 12. 1925 Velký Dešov
 
Učitel, hudební skladatel, sbormistr, kapelník, sběratel lidových písní. Absolvoval gymnázium v Třebíči a učitelský ústav v Brně (1874–1878). Působil jako učitel v Moravských Budějovicích, Zlíně, Přerově, Žďáru nad Sázavou, Letovicích, Terezíně ad. Byl ovlivněn svými učiteli Leošem Janáčkem a Františkem Musilem. Byl spolupracovníkem Františka Bartoše jako sběratel lidových písní a organizátorem hudebního života ve Zlíně. Je autorem na 400 skladeb, jako serenád, písní, mší, tanečních skladeb, ouvertur, sborů ad.
 
18. 6. Valůšek David 50. výročí narození
 * 18. 6. 1974 Vsetín 
Archivář, historik, vlastivědný pracovník. Absolvoval archivnictví a historii na Masarykově univerzitě v Brně (1993–1999). Působil ve Státním okresním archivu Vsetín (1992–1993) a ve Státním okresním archivu Zlín-Klečůvka (1997–), jako ředitel (2008–). Byl předsedou České archivní společnosti a členem kulturní komise města Zlína. Je členem redakční rady několika časopisů, např. ZVUK Zlínského kraje, Východní Morava aj., a výboru Matice Moravské.
 
18. 6. Zamazal Jan 80. výročí narození
 * 18. 6. 1944 Pardubice 
Výtvarník, designér, akademický sochař. Absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (1964–1967) a katedru designu ve Zlíně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1969–1974). Působil jako designér ve Výzkumném ústavu automatizovaných prostředků v Praze (1966–1969), jako průmyslový výtvarník ve Výzkumném ústavu gumárenské a plastikářské technologie ve Zlíně (1974–1990), na katedře průmyslového designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové (1990–1994) a Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2000–), jako vedoucí ateliéru Design obuvi (2000–2011). Zabývá se zejména designem strojírenství a interiérovou tvorbou. Je autorem interiéru kostela ve Zlíně na Jižních Svazích, designu prostorového označení Kroměříže ad.
 
19. 6. Ondrová Irena 75. výročí narození
 * 19. 6. 1949 Ervěnice
† 5. 6. 2021
 
Primátorka Zlína, politička. Absolvovala teorii kultury na Univerzitě Karlově v Praze. Byla spoluzakladatelkou Občanského fóra ve Zlíně. Působila jako členka zastupitelstva (1994–1997), jako senátorka (1996–2002) a jako náměstkyně primátora pro oblast kultury, sociální oblast, vztahy s univerzitou a zahraniční styky (2002–2006). Jako primátorka Zlína působila v letech 2006–2010. Prosadila výstavbu Domu pokojného stáří na Jižních Svazích (2006), přeměnu bývalé menzy v Kolektivním domě na Kulturní institut Alternativa (2003), rekonstrukci Malé scény (2006) a zahájení stavby Kongresového a univerzitního centra (2006). Byla členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (2003–2015), České komise pro UNESCO, Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Správní rady Nadace Tomáše Bati.
 
20. 6. Fackenberg František Juraj120. výročí narození
 * 20. 6. 1904 Vídeň (Rakousko)
† 2. 4. 1972 Bojnice (Slovensko)
 
Architekt. Po ukončení studia na Vysokém učení technickém v Brně nastoupil roku 1930 jako projektant do Zlínské stavební společnosti. Až do roku 1938 působil ve Zlíně. Autorsky se podílel na návrzích standardů vnitřních zařízení v projektech baťovských prodejen. Byl pověřen výstavbou závodu ve Švýcarsku, poté převzal celou projektovou zahraniční skupinu: Evropa – Asie – Amerika. Později byl pověřen výstavbou nového závodu na Slovensku v Baťovanech, kde až do poloviny 40. let vedl stavební oddělení. Po ukončení práce pro firmu Baťa působil v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Bojnicích.
 
20. 6. Seko Garik 30. výročí úmrtí
 * 29. 6. 1935 Tbilisi (Gruzie)
† 20. 6. 1994 Praha
 
Režisér animovaných filmů, animátor, scenárista. Studoval režii na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, po dvou letech studium přerušil a odešel asistovat Jiřímu Trnkovi. Působil ve zlínském studiu jako asistent Hermíny Týrlové (1959–1964) a ve Studiu Jiřího Trnky v Praze. Pracoval s papírem, loutkami, měděnými drátky, oblázky aj. Kombinoval živé herce a animovaný materiál. Kromě filmů natáčel i seriály, např. Kosí bratři, O světě, Richard Sloní srdce ad.
 
21. 6. Kovář Zdeněk 20. výročí úmrtí
 * 26. 1. 1917 Vsetín
† 21. 6. 2004 Zlín
 
Sochař, designér, pedagog. Absolvoval Baťovu školu práce a posléze Školu umění u Vincence Makovského (1939–1943). Působil v Baťových závodech, ve strojírnách MAS a ve Škole umění. Stál u zrodu ateliéru Tvarování strojů a nástrojů Školy umění ve Zlíně (1947) a ateliéru Tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1959). Kromě návrhů strojírenského nářadí byl autorem návrhů nákladních vozů nebo letadel. Je autorem symbolického klíče předávaného čestným občanům města Zlína. Je také autorem řady soch, např. Niké před sportovní halou Novesta ve Zlíně. Byl jmenován čestným občanem Zlína (1987). Je pokládán za významného tvůrce českého designu.
 
23. 6. Zetěk Jan 80. výročí narození
 * 23. 6. 1944 Pardubice 
Publicista, vlastivědný pracovník, technik. Absolvoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. Založil časopisy Region Podřevnicko, který vydával v letech 1992–2003, a Zpravodaj obce Zádveřice–Rakové. Zabývá se Zlínskem a Podřevnickem. Je autorem pomníku válečným obětem v Zádveřicích. Je autorem a spoluautorem řady publikací o historii a každodenním životě lidu na východní Moravě.
 
23. 6. Žváček Dušan 90. výročí narození
 * 23. 6. 1934 Olomouc 
Básník, literární vědec, kritik, překladatel. Absolvoval obor ruština - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1952–1957). Působil na Střední průmyslové škole strojnické v Čáslavi (1957–1961), na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1961–1965) a na katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1965–2001). Překládá z ruštiny a slovenštiny. Zabývá se stylistikou ruského jazyka a teorií překladu. Je autorem několika básnických sbírek.
 
25. 6. Brejchová-Tomečková Nikola 50. výročí narození
 * 25. 6. 1974 Zlín 
Sportovkyně – oštěpařka. Získala stříbro na mistrovství Evropy juniorů v atletice (1991) a na univerziádě (2001). Na Letních olympijských hrách v Athénách (2004) a mistrovství světa v atletice (2001, 2007) získala 4. místo a na Olympijských hrách v Sydney (2000) 8. místo. Je mnohonásobnou mistryní České republiky v atletice v hodu oštěpem.
 
29. 6. Horák Antonín 20. výročí úmrtí
 * 2. 6. 1918 Topolná
† 29. 6. 2004 Zlín
 
Kameraman, režisér, fotograf, amatérský badatel, archeolog, historik. Vyučil se ševcem v Baťových závodech. Od roku 1935 se podílel na natáčení především reklamních filmů pro potřeby firmy Baťa. Po válce působil jako kameraman ve filmovém studiu na Kudlově, kde spolupracoval s Karlem Zemanem a Hermínou Týrlovou. Za své filmy obdržel řadu ocenění, např. v Lipsku cenu za film Alarm. Je autorem publikace o historii zlínského filmu. Známé jsou i jeho fotografie Zlína 30. a 40. let. Jako kameraman se podílel na filmech Vzpoura hraček, Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Uzel na kapesníku, Dvě klubíčka, Příhody Ferdy Mravence ad.
 

Červenec

1. 7. Vajdák Rostislav 85. výročí narození
 * 1. 7. 1939 Zlín 
Sochař, designér. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1958–1962) a katedru tvarování nástrojů ve Zlíně Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1962–1968). Působil v Chiraně Stará Turá (1968–1969), Okresní galerii výtvarných umění ve Zlíně (1970–1974), Českých závodech gumárenských a plastikářských ve Zlíně (1987–1988), CZ Export (1991–1997) a v internetové galerii výtvarného umění Art Internet Gallery ve Zlíně. Zabývá se průmyslovým designem. Je členem Českého fondu výtvarných umělců.
 
3. 7. Vodák Jiří 75. výročí narození
 * 3. 7. 1949 Zlín 
Sportovec – hokejista. Hokejový útočník. Téměř celou svoji kariéru hrál za Zlín (1966–1968, 1970–1986), dvě sezony strávil v Dukle Jihlava (1968–1970), se kterou získal dva mistrovské tituly. Po ukončení aktivní kariéry se stal trenérem např. ve Vsetíně, Uherském Hradišti nebo Hodoníně.
 
5. 7. Bartoňková Dagmar 85. výročí narození
 * 5. 7. 1939 Zlín 
Filoložka. Působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1960–). Zabývá se antickou literaturou. Získala cenu Bedřicha Václavka (1969), Cenu rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin (2004) a bronzovou medaili Masarykovy univerzity. Je členkou oborové rady grantové agentury Akademie věd České republiky, členkou řídícího výboru projektu European Humanism in the World a členkou redakční rady italského periodika AION.
 
6. 7. Barvíř Miroslav 95. výročí narození
 * 6. 7. 1929 Zlín
† září 2016
 
Elektromechanik, vysokoškolský pedagog. Absolvoval Baťovu školu práce a Vojenskou technickou akademii v Brně (1955). V Baťových závodech se mimo jiné vyučil elektromechanikem. Působil jako pedagog oboru modelování a technické kybernetiky na Vysokém učení technickém v Brně. Zabýval se modelováním dynamických mechanických, elektrických, hydraulických a ekonomických systémů, a to výrobních i finančních.
 
10. 7. Kulka Dan 45. výročí úmrtí
 * 29. 5. 1938 Zlín
† 10. 7. 1979 Jeruzalém (Izrael)
 
Sochař. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1968 emigroval do Rakouska, odkud odcestoval do Kanady. Od roku 1971 žil v Izraeli, kde měl několik samostatných výstav. Kromě sochařství se věnoval i litografii a malbě. Je autorem busty Franze Kafky, která byla původně umístěna v Památníku národního písemnictví v Praze, posléze v Institutu Leo Becka v New Yorku.
 
12. 7. Haluza Jan110. výročí narození
 * 12. 7. 1914 Šternov u Brna
† 25. 8. 2011 Zlín
 
Právník, atlet – vytrvalostní běžec. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1939). Působil jako výpomocný učitel tělocviku na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a pracovník kontrolního oddělení baťovské akciové společnosti Kotva ve Zlíně. Byl členem Atletického klubu Baťa Zlín. Byl jediným trenérem Emila Zátopka. Po ukončení aktivní kariéry působil dále jako atletický činovník. Po válce se stal členem Československé strany lidové a předsedou Krajského výboru lidové mládeže. Po roce 1948 mu bylo nabídnuto členství v Komunistické straně Československa, které odmítl. Byl obviněn ze členství ve skupině doktorky Milady Horákové, vězněn, mučen a perzekvován. V roce 2010 mu byl propůjčen prezidentem republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Obdržel ocenění Zlatá medaile za čestný běh životem a titul Osobnost Zlínského kraje za rok 2010.
 
12. 7. Kaňka Jan 50. výročí narození
 * 12. 7. 1974 Zlín 
Systémový knihovník, bibliograf. Působí v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (1997–), od roku 2013 jako zástupce ředitelky, od roku 2019 jako ředitel. Získal medaili Z. V. Tobolky (2018) za významný přínos českému knihovnictví a cenu Biblioweb za nejlepší webovou prezentaci knihovny (2001–2016). Zabývá se zejména elektronickými službami knihoven a bibliografií. Byl hlavním řešitelem projektu digitalizace baťovských novin, spolupracoval na realizaci projektu eBadatelna Zlínského kraje.
 
15. 7. Kotyzová Pavla 75. výročí narození
 * 15. 7. 1949 Velká Bystřice 
Výtvarnice, dramatička. Absolvovala obor marketingové komunikace na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Působila v oblasti propagace a na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ve výtvarné činnosti se zabývá kolážemi, v oblasti managementu a osobního rozvoje vytvářením image organizace, vizuální identity a firemní kultury a s tím souvisejícími manažerskými, obchodními, prezentačními a týmovými dovednostmi. Je spoluzakladatelkou divadla Malá scéna (1969), kde vytvořila celou řadu divadelních rolí, a divadla Nevadí (1998). Je členkou Volného výtvarného sdružení Valašský názor.
 
15. 7. Piáček Jindřich145. výročí narození
 * 15. 7. 1879 Březolupy
† 29. 11. 1950 Zlín
 
Učitel, osvětový pracovník, varhaník, sbormistr, dirigent. Založil dětský orchestr Malenovičtí cvrčci, stál při zrodu Slovácké filharmonie v Uherském Hradišti.
 
17. 7. Gřešák Václav 70. výročí narození
 * 17. 7. 1954 Vsetín 
Inženýr kožedělné technologie, pedagog. Absolvoval Střední průmyslovou školu kožařskou ve Zlíně (1969–1973) a obor technologie kůže, textilu a plastů na Fakultě technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně (1974–1980). Působil jako pedagog na Střední průmyslové škole kožařské ve Zlíně (1980–1995) a na Sedlářském institutu NLDP v Kanpuru v Indii (2001–2002). Působí v biomechanické laboratoři oboru kožedělná technologie na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (1995–). V roce 1992 založil firmu, která se zabývá ruční výrobou jezdeckých sedel, brašnářských výrobků a replik historických kožených předmětů. Jeho výrobky lze nalézt v soukromých sbírkách i muzeích po celém světě.
 
17. 7. Komárek Jan 5. výročí úmrtí
 * 7. 2. 1957 Zlín
† 17. 7. 2019 Praha
 
Salesiánský kněz. Absolvoval střední průmyslovou školu strojnickou ve Zlíně a teologickou fakultu v Litoměřicích. Působil na Velehradě (1983–1986), v Blatnici pod sv. Antonínkem (1986–1989), Ostravě (1989–1990), Hodoňovicích (1990–1995), Praze-Dolních Počernicích (1995–1998), ve Fryštáku jako ředitel komunity a posléze jako provinciální delegát (2005–2016) a v Praze-Kobylisích (2016–2019). Byl českým provinciálem Salesiánů Dona Boska (1999–2005). U příležitosti výročí založení duchovní služby v Armádě České republiky získal Záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně (2003).
 
18. 7. Hanačík Antonín Daniel200. výročí narození
130. výročí úmrtí
 * 18. 7. 1824 Zlín
† 10. 6. 1894 Zlín
 
Varhanář. Vyučen u otce Antonína Hanačíka. Stavěl varhany pro venkovské kostely na Valašsku a Slovácku.
 
19. 7. Potůček Jiří105. výročí narození
 * 19. 7. 1919 Bruneck (Itálie)
† 2. 7. 1942 Pardubice-Trnová
 
Parašutista, protifašistický bojovník. Vyučen u firmy Baťa, později pracoval jako instruktor v gumárnách. Působil jako radiotelegrafista ve skupině Silver A, určené k provedení atentátu na Reinharda Heydricha. Byl zastřelen jako poslední ze skupiny. In memoriam získal hodnost kapitána pěchoty a byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939.
 
20. 7. Menčík Ferdinand 15. výročí úmrtí
 * 9. 1. 1916 Třebíč
† 20. 7. 2009
 
Pracovník Baťových závodů. Působil jako koordinátor Baťových závodů pro západní Evropu, později pro Jižní Ameriku. V roce 1946 odešel z Československa. Žil v Paříži, ale v posledních letech často pobýval v Luhačovicích. Je autorem knihy vzpomínek na Jana Antonína Baťu. Byl členem Řádu rytířů svatého Lazara Jeruzalémského.
 
22. 7. Kupka Antonín 85. výročí narození
 * 22. 7. 1939 Zlín
† 31. 5. 2017 Kroměříž
 
Katolický kněz. Působil v Ivanovicích na Hané, Krnově, Malé Morávce, Mírově, Uhelné, Ostrožské Nové Vsi, Luhačovicích, Kroměříži ad. V roce 2007 byl jmenován děkanem římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Byl členem Kněžské rady, Sboru konzultantů, soudcem a advokátem Interdiecézního soudu v Olomouci. Podílel se na vytvoření nových osnov pro vyučování náboženství na základních školách. Získal titul arcibiskupský rada (2009) a od papeže Benedikta XVI. čestný titul monsignore.
 
24. 7. Kuraš Mečislav 60. výročí úmrtí
 * 29. 8. 1905 Prostějov
† 24. 7. 1964 Olomouc
 
Chemik, vědecký pracovník. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na univerzitách v Groningenu a Delftu v Holandsku, jako vědec v Rumunsku, v Baťových závodech (1935–1946), jako vedoucí Studijního ústavu (1938–1946), na Spolkovém reálném gymnáziu ve Zlíně (1936–1941, 1945–1946) a na Univerzitě Palackého v Olomouci (1946–1964). Byl členem Moravské přírodovědecké společnosti v Brně.
 
26. 7. Hackenschmied Alexander 20. výročí úmrtí
 * 17. 12. 1907 Linec (Rakousko)
† 26. 7. 2004 New York (USA)
 
Fotograf, kameraman, filmový kritik, dokumentarista. Studoval architekturu na Fakultě architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze (1927) a docházel na přednášky z dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil ve zlínských filmových ateliérech jako kameraman v propagačním oddělení (1935–1939). Doprovázel J. A. Baťu na jeho "cestě kolem světa" v roce 1937. Od výpravy se však brzy oddělil a natáčel vlastní materiál na Srí Lance a v Indii, ze kterého později E. Klos sestříhal tři dokumentární filmy – Chudí lidé, Řeka života a smrti a Vzpomínka na ráj. Zlínští filmaři s Hackenschmiedem v čele spolupracovali na slavném americkém snímku Krize o politické situaci v česko-německém pohraničí, který vznikl v době kolem mnichovského diktátu. V roce 1939 emigroval do USA. Natočil více než šedesát filmů.
 
26. 7. Mrázek Vojtěch 10. výročí úmrtí
 * 2. 7. 1932 Prusinovice
† 26. 7. 2014
 
Básník a prozaik. Absolvoval vojenské vzdělání a působil jako voják z povolání. Pracoval jako gumárenský technik ve Zlíně (1947–1951). Byl členem Unie českých spisovatelů. Byl autorem sbírek poezie, přispíval do mnoha časopisů a sborníků, jeho básně byly čteny v rozhlase.
 
27. 7. Kotyza Zdeněk 75. výročí narození
 * 27. 7. 1949 Zlín 
Herec-ochotník, amatérský režisér. Absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou ve Zlíně. V roce 1969 byl jedním ze spoluzakladatelů divadla Malá scéna ve Zlíně, kde působil do roku 1971. Vytvořil zde celou řadu divadelních rolí. Ve Volném výtvarném sdružení Valašský názor je režisérem divadla Nevadí.
 

Srpen

1. 8. Bařinka Jaroslav115. výročí narození
 * 1. 8. 1909 Valašské Klobouky
† 5. 1. 1980 Zlín
 
Dramatik, režisér, folklorista. Absolvoval Školu uměleckých řemesel v Brně. Působil jako textilní výtvarník. Sbíral a dramaticky zpracovával především vyprávění, pohádky a zkazky rodného Valašska. Je autorem několika rozhlasových her, např. Komedie o manželích, Selský masopust, her pro děti, folklorních pořadů a divadelních her, např. Smrt na hrušce, Sirotek v Radhošti, Čertovy námluvy ad. Spolupracoval se souborem Lidové školy umění ve Valašských Kloboukách a s Malou scénou ve Zlíně.
 
1. 8. Dokulilová Karla 80. výročí narození
25. výročí úmrtí
 * 1. 8. 1944 Rohatec
† 18. 8. 1999 Zlín
 
Historička. Absolvovala češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1967). Působila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1967–1999). Byla dlouholetou metodičkou pro práci s kronikáři a členkou názvoslovné komise při Úřadu města Zlína. Byla autorkou několika stálých expozic a mnoha krátkodobých výstav.
 
2. 8. Gába Zdeněk 85. výročí narození
 * 2. 8. 1939 Zlín 
Geolog, spisovatel, překladatel, básník. Působil ve Vlastivědném muzeu v Šumperku (1968–2007). Je celosvětově uznávaným odborníkem na geologii. Je autorem studií v českém i zahraničním tisku o využití nerostného bohatství, těžbě surovin a o historii dopravy. Publikoval v samizdatu, často pod pseudonymy.
 
3. 8. Baťová Anna185. výročí narození
140. výročí úmrtí
 * 3. 8. 1839
† 22. 10. 1884
 
První manželka Antonína Bati st. (otce zakladatelů Baťových závodů). Byla matkou Anny, Antonína a Tomáše, kteří v roce 1894 založili obuvnické impérium.
 
4. 8. Gach Jiří 55. výročí narození
 * 4. 8. 1969 Zlín 
Sportovec – sportovní střelec. Získal zlatou medaili na mistrovství světa v trapu (1990) a na mistrovství Evropy v soutěži družstev (2010) a bronzovou medaili na mistrovství světa ve dvojitém trapu (1995). Zúčastnil se Letních olympijských her v Atlantě (1996) a Sydney (2000).
 
4. 8. Pachl Antonín 80. výročí úmrtí
 * 23. 7. 1910 Uherské Hradiště
† 4. 8. 1944 Mírov
 
Pedagog, odbojář. Absolvoval učitelský ústav v Olomouci. Byl členem Sokola a pěveckého sdružení Svatopluk v Uherském Hradišti. Působil jako učitel češtiny, němčiny a tělocviku na obecné pokusné škole ve Zlíně a později na diferencované měšťanské škole J. A. Komenského ve Zlíně. Po okupaci se stal členem odbojové skupiny Obrana národa. Byl zatčen přímo ve škole 18. 12. 1939, převezen do Uherského Hradiště a posléze do Brna. Prošel několika věznicemi v Polsku a Německu. V červenci 1944 byl s těžkou tuberkulózou převezen na Mírov, kde v srpnu zemřel. Po konci druhé světové války byl Ludvíkem Svobodou vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam a Odborem školství Okresního národního výboru ve Zlíně posmrtně jmenován ředitelem Základní devítileté školy ve Zlíně-Zálešné.
 
7. 8. Mědílková Annamarie 90. výročí narození
 * 7. 8. 1934 Uherské Hradiště
† 14. 8. 1996 Zlín
 
Tanečnice, učitelka tance. Absolvovala konzervatoř v oboru společenského tance. S jejím jménem je spojena tradice Klubu společenských tanců při Domě kultury ve Zlíně.
 
7. 8. Mikuláštík Milan 10. výročí úmrtí
 * 17. 10. 1945
† 7. 8. 2014
 
Psycholog, pedagog. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1966) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1974). Působil na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl členem Českomoravské psychologické společnosti a České asociace psychologů práce a organizace. Zabýval se tvořivostí v pracovním procesu, využitím potenciálu pracovníků, podmínkami pracovního prostředí a interpersonální komunikací v řízení.
 
9. 8. Bařinka Jaroslav 75. výročí narození
 * 9. 8. 1949 Vsetín
† 8. 1. 2015 Zlín
 
Režisér, kameraman, dokumentarista. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1964–1968) a katedru dokumentární tvorby na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1971–1975). Působil ve zlínských filmových ateliérech (1968–1970, 1975–1991), jako malíř pozadí v trikovém studiu Karla Zemana (1968–1970) a dramaturg a režisér (1975–1991). Spolupracoval s brněnským, pražským i ostravským televizním studiem. Podílel se na filmech Na kometě, Rozpustilí bráškové a Prak darebák, seriálech Osudové okamžiky, Zapomenuté výpravy a televizních cyklech Náš venkov, Neznámí hrdinové ad.
 
10. 8. Bena Leopold120. výročí narození
 * 10. 8. 1904 Orlová
† 26. 4. 1978 Zlín
 
Prozaik, básník, pedagog. Absolvoval obor čeština, francouzština a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1923–1928). Působil jako pedagog na středních školách v Opavě, Brně, Kremnici, Levicích, Uherském Hradišti, Kroměříži, Ostravě a ve Zlíně, jako místopředseda Okresního národního výboru v Uherském Hradišti a osvětový inspektor v Otrokovicích a na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti. Byl členem skupiny literátů a výtvarníků Aktivisté v Levicích. Byl autorem rozhlasových a divadelních her, např. Obchod so smrťou, Jidáš, Ježkovci. Byl autorem řady básnických sbírek, fejetonů, kritik, satirických básniček, esejí ad. Přispíval do časopisů, např. Moravskoslezského deníku, Cesty, Lumíru, Akordu, Moravských novin, Úprkova kraje ad.
 
11. 8. Pařík Jaroslav 10. výročí úmrtí
 * 23. 9. 1941 Zlín
† 11. 8. 2014
 
Podnikatel, strojař. V jeho sedmi letech rodina emigrovala do Francie. Absolvoval filozofickou fakultu na pařížské Sorbonně (1963). Působil na francouzském velvyslanectví v USA. Byl spoluzakladatelem firmy na recyklaci kovů a posléze potravinářské společnosti Avieta v Belgii a po návratu do Československa společnosti Delta Pekárny. V roce 2004 se stal konzultantem Organizace pro hospodářský rozvoj OSN.
 
11. 8. Sovička Jan115. výročí narození
 * 11. 8. 1909 Jasenná
† 16. 9. 1973 Zlín
 
Fotograf. Vyučen ve Zlíně, roku 1929 otevřel fotoateliér ve Vizovicích, později další dva a moderní laboratoře ve Zlíně. V roce 1951 byl nucen založit Výrobní družstvo Fotografia, jehož se stal předsedou. Byl první z rodinné dynastie fotografů. Fotografoval řadu známých osobností a předních politiků. Podílel se na realizaci budovy Fotografie ve Zlíně.
 
12. 8. Albertová Marie 20. výročí úmrtí
 * 28. 2. 1903
† 12. 8. 2004 Praha
 
Manželka prvního ředitele Baťovy nemocnice Bohuslava Alberta. Ve Zlíně žila v letech 1927–1945. Podílela se na vydání knihy Baťova nemocnice 1927–2002.
 
12. 8. Doležalová-Šnáblová Jarmila 80. výročí narození
 * 12. 8. 1944 Olomouc
† 2. 4. 1988 Zlín
 
Divadelní herečka. Působila v Divadle pracujících ve Zlíně (1966–). V divadle ztvárnila řadu rolí, např. ve hrách Smutek sluší Elektře, Věc Makropulos, Pygmalion, Kavkazský křídový kruh. Hrála v seriálu Spadla z oblakov a filmech Vrah skrývá tvář a Do zubů a do srdíčka.
 
12. 8. Landsfeld Heřman125. výročí narození
40. výročí úmrtí
 * 12. 8. 1899 Zlín-Malenovice
† 18. 10. 1984 Strážnice
 
Umělecký keramik, hrnčíř. Vyučil se keramikem v Modre na Slovensku (1913–1914, 1919). Působil v keramické dílně v Modre (1919–1938) jako mistr malířské dílny, v Městském muzeu v Modre (1935–1938), ve vlastní keramické dílně ve Strážnici (1940–1952), později začleněné do Ústředí lidové umělecké výroby v Brně (1952–1966). Vytvořil vzorník majoliky. Zabýval se malovanou keramikou, archeologií se zaměřením na keramiku a sběratelstvím. Ve Strážnici pořádal výstavy, přednášky a prohlídky rozsáhlé keramické sbírky. Byl autorem Keramického slovníku, který byl vydán po jeho smrti v roce 2011.
 
14. 8. Iván Jan100. výročí narození
 * 14. 8. 1924 Lišov
† 10. 9. 1993 Zlín
 
Výtvarník, režisér, pedagog. Působil ve Filmovém studiu Barrandov a ve zlínských ateliérech. Zabýval se zejména animovanými filmy, zakázkovými snímky a dokumentární tvorbou. Spolupracoval i s Československou televizí, je autorem např. pohádky Marcelka, krátkých animovaných filmů Jak to bylo s hastrmanem, Aféra s křečkem ad. V dokumentární tvorbě se věnoval zejména výtvarnému umění. Je autorem dokumentu o Hermíně Týrlové.
 
14. 8. Voženílek Jiří115. výročí narození
 * 14. 8. 1909 Holešov
† 4. 11. 1986 Praha
 
Architekt, urbanista. Absolvoval Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství (1928–1933). Působil ve vývojovém a posléze v návrhovém oddělení Baťových závodů (1937–1948), Stavoprojektu Praha (1949–1951), Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze (1952–1955), na Českém vysokém učení technickém v Praze, byl hlavním architektem města Prahy. Je mj. autorem Kolektivního domu ve Zlíně (1945) a továrních budov 14 a 15 (1946–1947), variabilního jednodomku z mobilních panelů, spoluautorem Regulačního plánu Zlína, Směrného plánu průmyslového sídliště Zlín–Malenovice–Otrokovice atd.
 
15. 8. Kaněra Emanuel 45. výročí úmrtí
 * 4. 1. 1921 Hronov
† 15. 8. 1979 Praha
 
Režisér, scenárista, kameraman. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Působil ve Filmových ateliérech Zlín jako dramaturg a scenárista animované loutkové tvorby (1938–). Spolupracoval s Hermínou Týrlovou na filmech Vzpoura hraček (1946) a Karambol (1948). Posléze se věnoval dokumentárním reportážím, reklamním, propagačním nebo osvětovým snímkům. Od roku 1951 působil jako vedoucí dramaturg Studia zpravodajských a dokumentárních filmů. Od 60. let se věnoval televizní tvorbě. Kromě řady krátkometrážních děl byl autorem i celovečerního snímku Partyzánská stezka (1959) a několika televizních filmů.
 
18. 8. Seilern František Josef, hrabě,110. výročí narození
20. výročí úmrtí
 * 18. 8. 1914 Lešná
† 17. 9. 2004 Litschau (Rakousko)
 
Majitel zámku Lešná. Nejstarší syn Josefa Seilerna. Byl majitelem zámku Lešná, panství lukovského a zámku v rakouském Litschau. Do roku 1945 žil se svou rodinou na zámku v Lešné, po válce byl majetek znárodněn a přestěhovali se na své panství do Rakouska.
 
20. 8. Vrzalík František 75. výročí úmrtí
 * 9. 12. 1872 Zlín
† 20. 8. 1949 Zlín
 
Řezbář, lidový umělec. Jeho práce vynikají dokonalou technikou zpracování. Je autorem řady betlémů podle výtvarné předlohy Jana Kobzáně. Kolekce jeho děl je zastoupena v etnografické sbírce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, např. drobné dřevořezby krajin, hradů, měst, podložky pod parohy, busty historických osobností nebo betlémy. Často spolupracoval s etnografem Ladislavem Ruttem.
 
21. 8. Franta Ivan120. výročí narození
 * 21. 8. 1904 Vysoké Mýto
† 22. 1. 1975 Praha
 
Chemik, technolog. Absolvoval Vyšší průmyslovou školu v Praze a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (1923–1928). Působil v Ústavu technologie látek výbušných a organických (1929–1933), v Baťových závodech ve Zlíně jako vedoucí gumárenské laboratoře (1933–1938), ve Fatře Napajedla (1938–1945), jako ředitel (1946–1949), jako pedagog na Vyšší průmyslové škole chemické a na Studijním ústavu ve Zlíně, v Ústavu gumárenské technologie ve Zlíně (1949–1953) a na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (1953–1975), jako děkan Fakulty organické technologie (1956–1958, 1964–1969). Patřil k nositelům četných vyznamenání za zásluhy o rozvoj československého chemického průmyslu a k mezinárodně respektovaným odborníkům svého oboru. Zabýval se chemií olejů, pryskyřic a kaučuků a výzkumu plastů, hlavně PVC. Byl členem sekce pro polymery Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie, titulárním členem Institution of Rubber Industry v Londýně a členem redakční rady časopisu Plastické hmoty a kaučuk.
 
27. 8. Rachůnek Karel 45. výročí narození
 * 27. 8. 1979 Zlín
† 7. 9. 2011 Jaroslavl (Rusko)
 
Sportovec – hokejista. Hokejový obránce. Působil v hokejových klubech ve Zlíně (1997–1999), Ottawa Senators (1999–2004), New York Rangers (2003–2004, 2006–2007), New Jersey Devils (2007–2008), Lokomotiv Jaroslavl (2002–2003, 2004–2006, 2010–2011), Dynamo Moskva (2008–2010) a ve Znojmě (2004–2005). Získal stříbrné medaile v české extralize ledního hokeje se Zlínem (1999), titul mistra KHL s Jaroslavlí (2003), zlatou (2010) a bronzovou (2011) medaili na mistrovství světa v ledním hokeji a titul mistra světa v inline hokeji (2011). Tragicky zahynul při letecké havárii. Byl uveden do Síně slávy českého hokeje (2011).
 
30. 8. Luňák Tomáš 50. výročí narození
 * 30. 8. 1974 Zlín 
Režisér, výtvarník a scenárista. Absolvoval obor animovaný film na filmové škole ve Zlíně a na pražské Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Režíroval hudební videoklipy pro skupiny The Ecstasy Of Saint Theresa, Priessnitz a Here. Jeho krátký film Akrobat byl uveden na mezinárodních festivalech. Jeho celovečerním debutem se stal film Alois Nebel (2011), který byl oceněn na Evropských filmových cenách v kategorii celovečerní animovaný film a navržen na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film. Od Akademie populární hudby získala dva Anděly za nejlepší skladbu a videoklip také píseň Půlnoční z filmu Alois Nebel.
 
30. 8. Přikryl František 45. výročí úmrtí
 * 9. 7. 1905 Jarohněvice
† 30. 8. 1979 Zlín
 
Grafik, ilustrátor. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působil v Baťových závodech jako časopisecký kreslíř a knižní ilustrátor ve vydavatelství Tisk Zlín. Ilustroval cestopisné články Ladislava Mikeše Pařízka, Vladislava Forejta-Alana ad. V roce 1951 začal spolupracovat s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, k jejich cestopisům nakreslil okolo osmi set kreseb.
 

Září

2. 9. Plesník Zdeněk110. výročí narození
 * 2. 9. 1914 Valašské Meziříčí
† 28. 9. 2003 Zlín
 
Architekt. Absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva (1930–1933), architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1933–1937) a Akademii výtvarných umění v Praze (1939–1947). Během druhé světové války byl jako student zatčen a vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen (1939–1941). Působil v Baťových závodech ve Zlíně v reklamním a stavebním oddělení (1937–1939), ve Filmových ateliérech Zlín (1941–1945), v Drevounii Turany (1947–1949) a Centroprojektu Gottwaldov (1948–1976). Projektoval mj. strojírenský závod MEZ v Hulíně, hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, filmové ateliéry v Bratislavě, budovu Dopravního podniku ve Zlíně, vysílač v Pekingu, průmyslové stavby v Albánii, Číně ad. Byl oceněn Cenou města Zlína (2000), především za přínos spojení architektonické estetiky s průmyslově technologickými požadavky.
 
7. 9. Králík František 50. výročí úmrtí
 * 12. 4. 1942 Zlín
† 7. 9. 1974 Hranice (okr. Přerov)
 
Sportovec – házenkář. Působil v TJ Gottwaldov (1956–1970) a v TJ Cementárna Hranice (1970–1974). S TJ Gottwaldov získal titul v dorostenecké i mužské kategorii. Je držitelem stříbrné olympijské medaile z Letních olympijských her v Mnichově (1972).
 
8. 9. Henychová Eva 50. výročí narození
 * 8. 9. 1974 Zlín 
Kytaristka, zpěvačka, skladatelka a textařka. Absolvovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze (1994–1999). V dětství účinkovala v seriálu My holky z městečka (1985). V roce 1991 se stala nejmladší vítězkou festivalu Porta v Plzni v kategorii písničkářů.
 
8. 9. Látal František 80. výročí narození
 * 8. 9. 1944 Zlín 
Fotograf. Studoval na Institutu výtvarné fotografie (1973–1975). Je členem skupiny Reflex Zlín, Okamžiky Zlín a Svazu českých fotografů. Zabývá se portrétem, krajinou, městskou krajinou a zátiším, které zpracovává různými fotografickými technikami. Za práci s mládeží získal ocenění Zlínského kraje (2015).
 
8. 9. Škarka Pavel 10. výročí úmrtí
 * 26. 7. 1942 Uherské Hradiště
† 8. 9. 2014 Zlín
 
Designér, sochař, pedagog. Byl žákem Zdeňka Kováře. Působil na katedře designu Zlín Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1973–1999), jako její vedoucí (1989–1999). Byl ředitelem Vyšší odborné filmové školy ve Zlíně. Stál u zrodu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a její Fakulty multimediálních studií, kde byl děkanem (2002–2005). Navrhoval nářadí, měřicí přístroje, tiskařské, obuvnické i jiné stroje, nábytek, interiérové prvky, nádobí a dopravní prostředky. Za návrhy motorových koloběžek získal řadu ocenění.
 
9. 9. Sklenařík Libor 35. výročí úmrtí
 * 25. 4. 1903 Všechovice
† 9. 9. 1989 Zlín
 
Zaměstnanec Baťových závodů. V Baťových závodech působil od roku 1930, nejprve jako nákupce gumové obuvi, mistr, vedoucí dílny, správce budovy 54 a posléze se stal pracovníkem zahraničního oddělení. V roce 1939 byl poslán do Keni, kde působil v Mombase a v Limuru. V roce 1944 byl přeložen do Indie, kde pracoval nejprve v Batanagaru a poté v Batapuru jako vrchní příjemce obuvi a veškerého materiálu. V roce 1947 se i s rodinou vrátil do Zlína.
 
11. 9. Gajzler Matouš 80. výročí úmrtí
 * 25. 8. 1895 Zlín
† 11. 9. 1944
 
Zaměstnanec Baťových závodů, odborník na kůže. Nejprve pracoval v sekací dílně, kde se propracoval k funkci mistra a nadmistra. Poté byl přeložen do nákupu kůží. Stal se vedoucím nákupu v zahraničních továrnách. Po návratu do Zlína pracoval jako skupinář v nákupu kůží.
 
11. 9. Chudara Svatopluk 95. výročí narození
 * 11. 9. 1929 Zlín
† 13. 6. 1982 Zlín
 
Malíř, grafik. Absolvoval obor grafika a reklamní tvorba na Střední uměleckoprůmyslové škole ve Zlíně (1947–1951). Působil v propagaci a reklamě Svitu (1958–1981). Věnoval se volné a užité grafice, linořezu, igelorytu, kde těžil z kontaktu černé a bílé.
 
11. 9. Perůtka Ladislav 15. výročí úmrtí
 * 6. 2. 1928 Šurany (Slovensko)
† 11. 9. 2009
 
Malíř, grafik, pedagog. Absolvoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě (1948–1951) a Filozofickou fakultu (1960–1964) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Působil na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1960–1972) a na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (1973–2000). Věnoval se zejména zátiší, kombinovaným technikám, akvarelu a krajinným motivům okolí Zlína a černomořského pobřeží.
 
11. 9. Strachota Otto140. výročí narození
 * 11. 9. 1884 Veselí nad Moravou
† 19. 11. 1971 Zlín
 
Podnikatel, spisovatel. V Bílovicích u Uherského Hradiště založil firmu na výrobu limonád, posléze ve Starém Městě pálenici, stáčírnu piva, sodovkárnu a korkárnu (1918). V roce 1927 svůj podnik přemístil do Zlína, o deset let později rozšířil působení do Otrokovic. Sodovkárna byla jednou ze dvou nejvýznamnějších firem oboru na jižní Moravě. Po znárodnění pracoval jako zaměstnanec sodovkárny, poté v kafilerii v Otrokovicích a jako skladník a topič v Podniku bytového hospodářství ve Zlíně. Jeho povídky byly vydány na pokračování pod názvem Slovácké figurky (1922, 1923, 1949, 1969, 2002).
 
12. 9. Riedl Otmar110. výročí narození
30. výročí úmrtí
 * 12. 9. 1914 Kroměříž
† 10. 10. 1994 Holešov
 
Pracovník Baťových závodů, voják. Po demobilizaci vyslán Baťovými závody do Jugoslávie, zde vstoupil do československé zahraniční armády. V roce 1941 vyslán jako agent-výsadkář do Protektorátu (Akce Benjamin). Byl vysazen na chybném místě, zajat, ale díky potvrzení zaměstnání od firmy Baťa byl opět propuštěn a vrátil se do Zlína. Působil na Ministerstvu národní obrany (1945–1946), v Baťových závodech (1946–1952) a jako vedoucí obchodního domu n. p. Textil Gottwaldov (1952–1970). Byl jmenován podplukovníkem v záloze (1990). Byl oceněn Československou medailí Za chrabrost před nepřítelem (1940), Pamětní medailí československé armády v zahraničí (1944), Československým válečným křížem 1939 (1945) a Československou medailí za zásluhy I. stupně (1945).
 
14. 9. Flašar Michal 75. výročí narození
 * 14. 9. 1949 Zlín 
Architekt. Absolvoval České vysoké učení technické v Praze (1967–1973). Působil v Interprojektu Praha (1973–1977) a ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v Praze (1977–1990). V roce 1992 založil soukromý ateliér. Zabývá se návrhy interiérů lékáren, jeho první interiér lékárny byl realizován ve Zlíně (1974). Zajímá se o netradiční využití zdrojů energie v architektuře. Je členem České komory architektů.
 
15. 9. Tichý Oldřich 65. výročí narození
 * 15. 9. 1959 Zlín 
Malíř. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1974–1978) a Akademii výtvarných umění v Praze (1980–1986). Působil jako arteterapeut v psychiatrické léčebně v Kroměříži (1978–1980). Byl spoluzakladatelem výtvarné skupiny Most. Získal cenu nadace The Pollock-Krasner Foundation v New Yorku (1995).
 
16. 9. Malota František 40. výročí úmrtí
 * 22. 12. 1900 Hulín
† 16. 9. 1984 Zlín
 
Pracovník Baťových závodů. Absolvoval Obchodní akademii v Olomouci (1919–1920) a Vysokou školu obchodní v Praze (1920–1923). Působil v Baťových závodech v exportním (1924–1926) a v nákupním oddělení (1926–1934) a jako ředitel baťovské továrny ve francouzském Hellocourtu (1934–1936). Po vypuknutí druhé světové války se stal v roce 1939 členem užšího vedení firmy ve Zlíně, působil při kontaktech a jednáních s protiněmeckým odbojem. Po válce byl postaven v Praze před Krajský soud v procesu s tzv. "baťovskou skupinou" a odsouzen roku 1954 za velezradu k šesti letům vězení a ke ztrátě majetku, v roce 1956 byl podmínečně propuštěn. V 50. letech pracoval jako plánovač ve Vítkovických stavbách (1956–1958) a Moravských chemických závodech v Ostravě-Hrušově (1958–1961).
 
17. 9. Baťa Tomáš110. výročí narození
 * 17. 9. 1914 Praha
† 1. 9. 2008 Toronto (Kanada)
 
Podnikatel v oblasti výroby obuvi, syn Tomáše Bati. Od roku 1939 žil v Kanadě, kde založil výrobní jednotku a město Batawa. Řízení firmy Bata Shoe Organization s více než stovkou závodů v desítkách zemí světa přesunul v roce 1964 z Batawy do kanadského Toronta. Byl čestným členem sdružení podnikatelů České republiky. Životní osudy a dílo zachycuje jeho kniha Švec pro celý svět (1991). Byl předsedou Správní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, na jejímž založení a rozvoji se významně podílel. V roce 1998 založil Nadaci Tomáše Bati a pro její činnost nechal zrekonstruovat rodinnou vilu ve Zlíně. V roce 1999 obdržel symbolický zlatý klíč od města Zlína. V roce 2004 byl oceněn Cenou Zlínského kraje.
 
19. 9. Nýdrle Petr 50. výročí narození
 * 19. 9. 1974 Mladá Boleslav 
Herec, dramaturg, režisér a pedagog. Působil v divadle Malá scéna Zlín (2004–2013), na Základní umělecké škole Zlín (1997–2021), na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění (2001–2003, 2005–2006) a v Městském divadle Zlín (2021–). Věnuje se kurzům pro veřejnost zaměřeným na herectví, dramaturgii, tvůrčí psaní a rétoriku.
 
19. 9. Vašíček Vladimír105. výročí narození
 * 19. 9. 1919 Mistřín
† 29. 8. 2003 Kyjov
 
Malíř. Vyučil se dekoratérem v Kyjově (1935–1938), poté absolvoval Školu umění ve Zlíně (1940–1944) a Akademii výtvarných umění v Praze (1945–1949). Působil jako reklamní malíř u soukromé firmy ve Zlíně (1938–1939), u malířské firmy v Linci (1939), v projekční kanceláři Baťových závodů (1944–1945) a jako restaurátor v moravských kostelech (1972–1978). Zabýval se nefigurální tvorbou, ve které se snažil zhmotnit výraz životní dynamiky a přírodní a biofyzikální procesy. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců, Spolku výtvarných umělců Aleš, Skupiny 5 nekonformních umělců, Sdružení Q a TT klubu. Získal cenu Masarykovy akademie umění (1995), cenu Františka Kupky (1996) a čestné občanství města Kyjova (2002).
 
21. 9. Jandásek Viktor 65. výročí úmrtí
 * 26. 4. 1908 Olomouc
† 21. 9. 1959 Zlín
 
Stavitel. Absolvoval průmyslovou školu stavitelskou v Brně. Autor řady zlínských městských staveb. Jeho realizace se vyznačují propracovaným technickým řešením v nebaťovské architektuře města. Jeho firma působila na Zlínsku do roku 1948, kdy mu byla znárodněna a začleněna do Pozemních staveb Gottwaldov. Realizoval řadu zlínských vil, městských nájemních a rodinných domů, provozoven, Trantírkův dům na náměstí Míru, nadstavbu Lacinovy továrny a dům pro jeho zaměstnance (dnes Lékařský dům), tři penziony nad lázeňskou plovárnou v Luhačovicích, navrhl obchodní dům Lidmila, vnitřní úpravy Společenského domu ad.
 
23. 9. Babička Antonín145. výročí úmrtí
 * 12. 9. 1857 Blatec u Charvát
† 23. 9. 1879 Zlín
 
Právník, překladatel, pedagog. Působil jako učitel ve Zlíně. Již během studií překládal z ukrajinštiny pro časopis Koleda. Spolu s bratrem Hynkem organizoval studentské kulturní podniky a národní besedy.
 
23. 9. Karkošková Alena 65. výročí narození
 * 23. 9. 1959 Zlín 
Archivářka. Působila ve Státním okresním archivu Zlín na Klečůvce (1986–). Zabývá se historií Zlínska.
 
25. 9. Týnský Richard115. výročí narození
50. výročí úmrtí
 * 25. 9. 1909 Lvov
† 30. 10. 1974 Brno
 
Dirigent, hudební režisér, sbormistr, pedagog. Absolvoval obory hra na varhany (1938) a dirigování (1939) na konzervatoři v Brně. Působil jako hudební režisér v brněnském rozhlase (1940–1948), sbormistr a dirigent v Brněnské besedě, šéf Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě (1949–1954), ředitel Filharmonie pracujících ve Zlíně (1954–1957) a jako pedagog na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Absolvoval dvouletou hudební stáž v Číně. K jeho studentům patřil např. Felix Slováček.
 
27. 9. Uhlíková Lucie 55. výročí narození
 * 27. 9. 1969 Zlín 
Etnografka, pedagožka. Absolvovala etnologii a muzikologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí v Etnologickém ústavu Akademie věd České republiky (1994–), na Základní umělecké škole ve Zlíně (1988–) a jako redaktorka Národopisné revue. Zabývá se etnomuzikologií, folklorem, folklorismem a etnickými stereotypy v lidové kultuře. Je členkou České národopisné společnosti. Získala ocenění České národopisné společnosti Čestná cena pěti rudých růží (2008) za přínos k profilaci Národopisné revue. Řadu let působila jako umělecká vedoucí Cimbálové muziky Valašského souboru Kašava, nyní jako umělecká vedoucí celého souboru.
 
28. 9. Skopal Svatopluk105. výročí narození
 * 28. 9. 1919 Rousínov
† 8. 6. 2000 Praha
 
Režisér, herec. Absolvoval Státní hudební a dramatickou konzervatoř v Brně. Působil v Horáckém divadle v Jihlavě (1945–1948), Krajském oblastním divadle v Karlových Varech (1948–1955) a Divadle pracujících ve Zlíně. Ve zlínském divadle připravil desítky inscenací, např. hry Marie Stuartovna, Pygmalion, Zkrocení zlé ženy, Fidlovačka, Smrt obchodního cestujícího ad. Jako režisér byl pravidelně členem poroty na Divadelním festivalu ochotnických souborů v Napajedlích.
 
29. 9. Bělohlávek Petr 60. výročí narození
 * 29. 9. 1964 Zlín 
Malíř, fotograf. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně. Je členem zlínského fotoklubu Okamžiky. Pravidelně vystavuje na společných prezentacích s Volným výtvarným sdružením Valašský názor.
 
30. 9. Fridrich Josef 25. výročí úmrtí
 * 24. 3. 1906 Tupesy
† 30. 9. 1999 Lukov
 
Hudebník, dirigent, varhaník. Působil v Bartošově souboru písní a tanců ve Zlíně a jako varhaník ve Fryštáku (1939–1950). Byl výraznou osobností kulturního života ve Fryštáku.
 

Říjen

2. 10. Rozkopal Zdeněk100. výročí narození
 * 2. 10. 1924 Kavalčanky u Ostravice
† 25. 2. 2002 Zlín
 
Výtvarník, grafik, filmový architekt, režisér. Absolvoval studium architektury na Vysokém učení technickém v Praze a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1945–1949). Působil ve filmovém studiu ve Zlíně. Spolupracoval s Karlem Zemanem na téměř všech jeho filmech, jako výtvarník např. na Cestě do pravěku (1954), jako architekt a asistent režie na Vynálezu zkázy (1957), Baronu Prášilovi (1961) ad. Podílel se i na filmech režisérů Radima Cvrčka, Josefa Pinkavy a Karla Kachyni. Jeho filmy o panu Prokoukovi byly oceněny na festivalech ve Vancouveru (1960) a Budapešti (1961). Je autorem filmu Kouzelný svět Karla Zemana (1962). Zabýval se i výrobou hereckých masek a triků pro filmové ateliéry v Praze, Záhřebu a Stuttgartu. Spolupracoval s bratislavským a brněnským televizním studiem, divadly ve Zlíně a Žilině a Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
 
4. 10. Dynka Jiří 65. výročí narození
 * 4. 10. 1959 Zlín 
Básník. Absolvoval gymnázium ve Zlíně a Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně. Působil jako projektant ve Výzkumném ústavu průmyslového stavitelství v Brně (1984–1987), jako topič strahovských vysokoškolských kolejí a jako dispečer v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Debutoval roku 1986 pod pseudonymem Otík Bzenecký v samizdatovém časopise Host. Jeho texty byly inscenovány do rozhlasového pásma a divadelně adaptovány. Se svými verši i výtvarně experimentuje.
 
5. 10. Bělský Gustav105. výročí narození
 * 5. 10. 1919 Vídeň
† 29. 6. 1993 Zlín
 
Sportovec – běžec. Současník Emila Zátopka ve Zlíně. Byl dlouholetým aktivním členem atletického oddílu AC Zlín. Byl mistrem sportu a přeborníkem republiky. Stál u zrodu tradičního Běhu přes valašské kotáry, který byl později přejmenován na Memoriál Gustava Bělského.
 
6. 10. Šimeček Pavel 80. výročí narození
 * 6. 10. 1944 Uherské Hradiště 
Architekt, urbanista. Absolvoval Fakultu stavební architektury a urbanismu Vysokého učení technického v Brně (1962–1967). Působil ve zlínském Stavoprojektu (1979–1989), jako urbanista na Útvaru hlavního architekta zlínského okresu (1989–1991) a jako samostatný architekt. Zabývá se urbanistikou, občanskou vybaveností sídlišť, dopravním řešením center měst a realizací náměstí a veřejných ploch. Je autorem kresebných rekonstrukcí stavebního vývoje moravských hradů.
 
10. 10. Kobzáň Jan 65. výročí úmrtí
 * 9. 7. 1901 Liptál
† 10. 10. 1959 Soláň (Velké Karlovice)
 
Malíř, grafik, národopisec. Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1918–1924) a posléze Akademii výtvarných umění v Praze (1924–1926). Působil v Baťových závodech na pile (1916–1918), v Praze jako kreslíř módních návrhů (1931–1933), výtvarník a ilustrátor (1934–1938) a jako pedagog na učňovské škole ve Zlíně. Žil v Jasenné, později ve Zlíně a na Soláni. Podílel se na formování zlínského kulturního života. Za druhé světové války se zapojil do odbojového hnutí, kde nakreslil portréty partyzánských velitelů. Je autorem loga firmy Baťa. Je pohřben na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.
 
16. 10. Místecký Emerich105. výročí narození
 * 16. 10. 1919  
Předseda Místního národního výboru Gottwaldov. Původním povoláním byl strojník. V čele města stál v období 5. 1. 1949 – 26. 6. 1949. V důsledku reorganizace státní správy splynul 26. 6. 1949 místní národní výbor s okresním národním výborem v Jednotný národní výbor v Gottwaldově a Emerich Místecký byl jmenován místopředsedou. Později působil na Krajském národním výboru ve funkci referenta školství a osvěty.
 
19. 10. Pavelka František 25. výročí úmrtí
 * 10. 1. 1931 Němčice nad Hanou
† 19. 10. 1999 Zlín
 
Pedagog, ekonom. Působil na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně. Byl dlouholetým předsedou odborové rady pro management a ekonomiku a členem Výboru vysokoškolského odborového svazu.
 
21. 10. Pokorný Miroslav 70. výročí narození
 * 21. 10. 1954 Zlín 
Fotograf, hudebník – hráč na fujaru. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Spolupracuje se skupinou AG Flek. Svoji fotografickou tvorbu prezentuje na společných výstavách a Hvozdenských salonech Volného výtvarného sdružení Valašský názor.
 
23. 10. Baroňová Lenka 60. výročí narození
 * 23. 10. 1964 Zlín 
Grafička, pedagožka. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1979–1983) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1985–1991). Působí na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se kresbou, kaligrafií a ilustrováním knih. Spolupracovala při tvorbě ostatkových schránek českých králů v Anežském klášteře v Praze. Je členkou Volného výtvarného sdružení Valašský názor.
 
23. 10. Havlíček Vladimír115. výročí narození
 * 23. 10. 1909 Praha
† 23. 12. 1941 Pembroke Dock
 
Letec. Působil v Baťových závodech (1934–1938). Ve druhé světové válce létal v kanadském královském letectvu RCAF. Při doprovodu konvoje kvůli nepřízni počasí havaroval a zřítil se do moře u Pembroke Dock.
 
23. 10. Kaštánek Otakar 25. výročí úmrtí
 * 19. 5. 1913 Vídeň
† 23. 10. 1999
 
Konstruktér, výzkumný pracovník, pedagog. Absolvoval Strojnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Působil ve zlínských strojírnách v Baťových závodech a jako pedagog na Strojnické fakultě Technické univerzity v Košicích, Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a Technologické fakultě ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně. Je nositelem Ceny města Zlína (1997), Ryskovy medaile za rozvoj strojírenské technologie. Je držitelem československého patentu za nový druh rychlořezných ocelí s nízkým obsahem wolframu a zvýšeným obsahem titanu vyznačujících se zvýšenou houževnatostí.
 
23. 10. Pagáč Miroslav 25. výročí úmrtí
 * 11. 1. 1931 Lukov
† 23. 10. 1999 Zlín
 
Kronikář Lukova, archivář, fotograf. Absolvoval reálné gymnázium v Holešově. Působil ve strojírenství ve Zlíně a v Lukově, jako finanční úředník ve Zlíně a v zemědělském družstvu Podhoran v Lukově. Založil tiskárnu v Lukově, která se věnovala tisku regionálních novin, časopisů, kalendářů, pohlednic a knih. Byl vydavatelem Lukovského zpravodaje a kronikářem a archivářem Lukova. Byl činný v kulturním a společenském životě Lukova.
 
23. 10. Perůtka Jan 60. výročí narození
 * 23. 10. 1964 Přílepy 
Umělecký knihař. Studoval obor kamenosochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1980–1981), absolvoval obor užité malířství v architektuře, scénografii a propagaci na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (1981–1985). Působil jako malíř pozadí, loutkář a později jako animátor ve Filmovém studiu Zlín a jako restaurátor a konzervátor historických vazeb Archivu města Brna. Je členem Unie výtvarných umělců a Les Amis de la Reliure d'Art Toulouse. Byl zakládajícím členem Společenstva českých knihařů. Je nositelem řady ocenění.
 
24. 10. Pivečka Jan105. výročí narození
20. výročí úmrtí
 * 24. 10. 1919 Slavičín
† 5. 1. 2004 Zlín
 
Obuvník, podnikatel, odborník v obuvnickém průmyslu, propagátor české obuvnické tradice. Absolvoval Obchodní akademii v Brně, poté se vyučil ševcem. Působil v Baťových závodech v Asii a Africe (1946–1956), v 50. letech emigroval do západního Německa, kde podnikal v obuvnickém průmyslu. Byl prvním předsedou Svazu obuvnického průmyslu (1945). Založil Nadaci Jana Pivečky ve Slavičíně (1996). Podílel se na obnovení Baťovy obuvnické školy ve Zlíně. Byl oceněn záslužným křížem prezidenta Spolkové republiky Německo (1993) a vyznamenáním Mezinárodního svazu obuvnických techniků v Itálii (1999).
 
25. 10. Nohál Leopold 10. výročí úmrtí
 * 26. 10. 1920
† 25. 10. 2014
 
Sportovec – sportovní šermíř. Působil v klubu Sportovního šermu Zlín (1944–2014). Získal Cenu za mimořádný přínos zlínskému sportu za rok 2013.
 
27. 10. Dufek Luděk 70. výročí narození
 * 27. 10. 1954 Zlín 
Literát, básník. Absolvoval střední průmyslovou školu. Působil jako chemik ve Fatře Napajedla. Je autorem několika románů.
 
28. 10. Šuranská Jitka 5. výročí úmrtí
 * 2. 8. 1978 Kudlovice
† 28. 10. 2019 Bělov
 
Houslistka, zpěvačka. Absolvovala obor housle na brněnské konzervatoři. Působila ve Filharmonii Bohuslava Martinů a od roku 2014 spolu s mandolinistou Martinem Krajíčkem a kontrabasistou Marianem Friedlem v Jitka Šuranská Trio. Hrála v Cimbálové muzice Stanislava Gabriela. Získala cenu Anděl za album Písňobraní (2005) a Nězachoď slunečko (2013). Od roku 2014 spolupracovala s Ženským sborem z Kudlovic.
 
30. 10. Lukášová Věra 95. výročí narození
 * 30. 10. 1929 Zlín 
Filmová produkční, diakonka. Absolvovala obor zahraniční obchod na Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně (1948). Působila ve Filmových ateliérech ve Zlíně (1948–1953) jako sekretářka, posléze jako produkční, a ve Filmovém studiu Barrandov (1968–1988) jako zástupce produkčního pro věci hospodářské. Ve Zlíně vedla výrobu třinácti krátkých a třech celovečerních filmů z materiálů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Podílela se např. na filmech Božská Ema, Den pro mou lásku a seriálech Sanitka, Třetí patro aj. V roce 1989 se stala diakonkou Českobratrské církve evangelické, vedla sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Jarově (1989–1995). Obdržela Medaili vděčnosti Českobratrské církve evangelické za dlouhodobou láskyplnou péči o své bližní (2012). Podílela se na zakládání fair trade obchodů v České republice.
 
30. 10. Mikel Kamil 60. výročí narození
 * 30. 10. 1964 Zlín 
Malíř, pedagog. Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1980–1984) a Akademii výtvarných umění v Praze (1985–1991). Působil na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1992–1996), jako vedoucí oboru propagační grafiky Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti, na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění a na detašovaném pracovišti Ostravské univerzity ve Zlíně. Zaměřuje se na užitou malbu, propagační výtvarnictví a propagační grafiku. Při tvorbě využívá geometrických tvarů, bodů a čar.
 
31. 10. Jaroněk Alois 80. výročí úmrtí
 * 16. 6. 1870 Zlín
† 31. 10. 1944 Rožnov pod Radhoštěm
 
Malíř, grafik, designér, keramik. Absolvoval Státní odbornou školu pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí (1885–1889). Působil jako výtvarník v keramické továrně firmy bratří Schützů v Olomoučanech u Blanska (1901–1905). V roce 1909 založil s bratrem Bohumírem v Rožnově pod Radhoštěm umělecko-řemeslnou keramickou a gobelínovou dílnu, v roce 1911 založili Valašský muzejní a národopisný spolek a v roce 1925 v Rožnově pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě podle vzoru Nordiska museet ve Stockholmu.
 

Listopad

1. 11. Rosík Ladislav 95. výročí narození
 * 1. 11. 1929 Malenovice
† 19. 1. 2012
 
Chemik, fotograf. Působil v podniku Kaučuk v Kralupech nad Vltavou. V roce 1960 založil v Kralupech nad Vltavou fotografický klub. Byl členem Svazu českých fotografů a členem porot fotografických soutěží a spolupracoval s mezinárodní fotografickou organizací FIAP. V roce 2006 obdržel Cenu ministerstva kultury v oblasti neprofesionálního umění za přínos v oboru fotografie.
 
1. 11. Zedníček Pavel 75. výročí narození
 * 1. 11. 1949 Hoštice-Heroltice 
Herec, moderátor, dabér. Vyrůstal ve Zlíně. Po maturitě na Střední průmyslové škole kožařské absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Působil v Divadle Husa na provázku v Brně, Činoherním studiu v Ústí nad Labem, Divadle Na zábradlí, Divadle Bez zábradlí a jiných pražských divadlech. Na divadelních prknech ztvárnil řadu rolí ve hrách jako Hamlet, Příliš hlučná samota, Bratři Karamazovi, Král Jindřich IV., Osamělost fotbalového brankáře ad. Jako dabér je nejznámější rolemi Ala Bundy v seriálu Ženatý se závazky a Franka Lamberta v seriálu Krok za krokem. Hrál ve filmech jako Dobří holubi se vracejí, Chobotnice z druhého patra, Jak básníkům chutná život, Konec velkých prázdnin, pohádkách Lotrando a Zubejda, Láska rohatá, seriálech Četníci z Luhačovic, Četnické humoresky, Sanitka, Rodáci ad.
 
2. 11. Kula Bohumír110. výročí narození
 * 2. 11. 1914 Orlová-Lazy
† 16. 9. 1996 Zlín
 
Architekt, stavitel. Absolvoval Vyšší průmyslovou školu stavitelskou v Brně (1933–1937). Působil ve stavebním oddělení Baťových závodů ve Zlíně (1939–1949), ve Výzkumném ústavu montovaných staveb (VÚMS) v Gottwaldově a jako poradce ředitele Výzkumného ústavu průmyslových staveb (1974–1975). Zabýval se vývojem a výstavbou montovaných domů. Spolupracoval na výstavbě prvního montovaného domu z celostěnových prefabrikovaných panelů v bývalém Československu, který byl postaven ve Zlíně (1953–1954). Byl spoluautorem pěti patentů a autorem řady odborných článků v podnikovém tisku.
 
2. 11. Vytrhlík Josef 30. výročí úmrtí
 * 18. 1. 1920 Krumvíř
† 2. 11. 1994 Zlín
 
Předseda Městského národního výboru Gottwaldov. V čele města stál v období 17. 12. 1970 – 17. 4. 1978. Vyučil se obuvníkem, pracoval u firmy Baťa, později jako technik v n. p. Svit. V době jeho působení v čele města pokračovala výstavba Jižních Svahů, byla otevřena 13. základní škola, stavěly se byty na Podhoří, Kútech a ulici Přílucká, byl otevřen Dům zeleniny, první ze tří velkých obchodních domů na Dlouhé, a Sportovní hala. Po ukončení funkce předsedy městského národního výboru byl zaměstnán na okresním národním výboru.
 
3. 11. Galík Josef 25. výročí úmrtí
 * 21. 10. 1932 Racková
† 3. 11. 1999 Zlín
 
Literární historik, spisovatel, pedagog. Absolvoval český a ruský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1957). Působil jako středoškolský učitel v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou a ve Zlíně a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zabýval se zejména novější českou literaturou a komunikací mezi autorem a čtenářem, ve vlastní tvorbě pak psychologií a morálkou postav ve složitých situacích.
 
5. 11. Saitl Karel100. výročí narození
 * 5. 11. 1924
† 9. 1. 2020
 
Sportovec – vzpěrač. Se vzpíráním začal v klubu Hellas Brno. Založil ve Zlíně oddíl vzpírání (1949). Překonal 72 československých rekordů v kategorii mužů a 86 evropských a 96 světových rekordů v kategorii Masters. Byl Mistrem sportu (1953) a Zasloužilým mistrem sportu (1961). Stal se nejlepším vzpěračem Československa (1951, 1952, 1953). Získal 57 titulů mistra České a Československé republiky v kategorii mužů a veteránů, 17 titulů mistra Evropy a 15 titulů v kategorii Masters. Zúčastnil se olympijských her v Helsinkách (1952). Byl uveden do evropské i světové Hall of Fame a Síně slávy Českého svazu vzpírání.
 
7. 11. Pinkava Petr 80. výročí narození
 * 7. 11. 1944 Náchod 
Stavební inženýr. Absolvoval pozemní stavitelství na Vysokém učení technickém v Brně (1962–1967). Působil v Průmyslových stavbách Gottwaldov, jako vedoucí investic a techniky ve Filmových ateliérech na Kudlově. Podílel se na stavbě chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí, továrních objektů v areálu Svitu, několika bytových domů ve Zlíně, zlínského krematoria a závodní jídelny filmových ateliérů na Kudlově. Podílel se na přípravě privatizace filmového areálu. Založil firmu Film real, která spravuje energetické hospodářství filmového areálu na Kudlově. Spolupracuje s Mezinárodním festivalem filmů pro děti a mládež ve Zlíně, kde realizuje jeho vizualizaci.
 
8. 11. Bílý František170. výročí narození
 * 8. 11. 1854 Brno
† 17. 10. 1920 Praha
 
Literární kritik, historik, pedagog, osvětový pracovník, jazykovědec. Absolvoval české gymnázium v Brně a obor český a německý jazyk na filozofické fakultě v Praze. Působil jako suplent první české reálky v Praze, jako profesor c. k. středních škol v Přerově (1879–1888), jako ředitel c. k. reálky na Žižkově (1898) a jako zemský školní inspektor. Byl členem zemské školní rady Království českého, České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk, předsedou Umělecké besedy a čestným členem Moravsko-slezské besedy. Zabýval se literární historií a kritikou. Publikoval v pražských a moravských časopisech. Spolupracoval s Františkem Bartošem, přepracoval jeho Malou Slovesnost.
 
8. 11. Novák Pavel 75. výročí narození
 * 8. 11. 1949 Zlín
† 8. 8. 2006
 
Architekt. Absolvoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně. Působil v Centroprojektu ve Zlíně a jako hlavní architekt města Zlína (2000–2006). Podílel se jako expert OSN na obnově zemětřesením zničeného města Ech-Cheliff v Alžírsku (1983–1986). Zabýval se architekturou průmyslových staveb. Byl autorem řady publikací o zlínské architektuře. Stál u zrodu soutěže Stavba roku Zlínského kraje a byl prvním předsedou odborné komise. Od roku 2006 je v této soutěži na jeho počest udělována prestižní cena Grand Prix architekta Pavla Nováka.
 
15. 11. Cekota Josef 95. výročí úmrtí
 * 17. 5. 1865 Zlín
† 15. 11. 1929 Zlín
 
Lidový umělec. Působil jako obuvník. Byl členem literátského sboru kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Byl součástí skupiny, která udržovala tradiční valašskou obchůzku spojenou s kolední hrou v době adventu. Podobu kolední hry podle jeho popisu zaznamenal Jožka Baťa.
 
15. 11. Habarta Jan105. výročí narození
35. výročí úmrtí
 * 15. 11. 1919 Kunovice
† 16. 2. 1989 Uherské Hradiště
 
Sochař, pedagog. Absolvoval obor reprodukční kamenosochařství a restaurátorství na Škole umění ve Zlíně u Vincence Makovského (1939–1945). Působil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (1947–1980). Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských (1948–1957), členem a funkcionářem Svazu českých výtvarných umělců a Českého fondu výtvarných umění. Byl jmenován zasloužilým (1979) a národním umělcem (1985). Patřil k představitelům socialistického realismu. Zabýval se exteriérovou plastikou, pomníky monumentální povahy a portrétními plastikami. Řada jeho děl byla inspirována poetikou rodného Slovácka.
 
16. 11. Exnarová Hana 75. výročí narození
 * 16. 11. 1949 Zlín 
Sochařka, keramička, pedagožka. Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti (1965–1969) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1970–1976). Působila na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti jako vedoucí oboru Modelářství a návrhářství oděvu (1999–2009). Její volná tvorba je inspirována přírodou a světem zvířat. Spolupracuje s architekty při dotváření prostorů škol, školek a reprezentačních prostor veřejných budov. Se sklářem Janem Exnarem vytváří kombinovaná díla sklo-keramika.
 
17. 11. Pavlištíková Markéta 60. výročí narození
 * 17. 11. 1964 Zlín 
Pedagožka. Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (1983–1987) a dramatickou výchovu na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (1992–1997). Působila jako pedagožka na základní škole v Kašavě (1987–1991), Základní škole Komenského ve Zlíně (1991–1995), Zlínské vyšší odborné škole umění (1997–1998) a Základní umělecké škole ve Zlíně (1994–). Jako dramaturgyně a choreografka spolupracuje s Valašským souborem Kašava. Zabývá se problémem upoutání pozornosti dětí a dramatickou průpravou.
 
18. 11. Baťová Ludmila 85. výročí úmrtí
 * 9. 11. 1857 Osvětimany
† 18. 11. 1939 Zlín
 
Druhá manželka Antonína Bati st. (otce zakladatelů Baťových závodů). Byla matkou Jana Antonína Bati, který stanul po smrti Tomáše Bati ve vedení obuvnického impéria.
 
20. 11. Budík Jan125. výročí narození
 * 20. 11. 1899 Ostrava
† 6. 5. 1960 Karviná
 
Varhaník, klavírista, sbormistr. Absolvoval hudební akademii ve Vídni-Klosterneuburgu (1917). Působil jako varhaník v Moravské Ostravě (1917–1920), ředitel kůru v Orlové (1920–1923), klavírista hraběte Larische v Karviné (1923–1927), kapelník, ředitel kůru a majitel hudební školy ve Zlíně (1927–1939) a sbormistr pěveckého sboru Dvořák (1927–1953).
 
21. 11. Morbicer František 10. výročí úmrtí
 * 23. 2. 1933 Hvozdná
† 21. 11. 2014
 
Starosta, kronikář, politický vězeň. Působil v podniku Pozemní stavby Zlín (1950–1990) a jako starosta a kronikář obce Hvozdná (1990–1993). V roce 1948 byl odsouzen k jednomu roku ve vězení za vylepování propagačních letáků varujících před nástupem komunistické moci. Byl perzekvován i po propuštění a rehabilitován až roku 1990. Obdržel ocenění pro účastníky odboje a odporu proti komunismu (2014).
 
22. 11. Petr František140. výročí narození
60. výročí úmrtí
 * 22. 11. 1884 Třešť
† 14. 9. 1964 Praha
 
Malíř, restaurátor, výtvarný pedagog, historik umění, muzejní pracovník. Studoval na malířské akademii v Krakově, absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Působil jako restaurátor v Římě, ve Vídni a ve Štýrském Hradci, jako pedagog na Akademii výtvarných umění (1931–1948), na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze (1931–1940), na Škole umění ve Zlíně (1939–1940, 1945–1947) a na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, ve Slezském muzeu v Opavě a ve Státním památkovém ústavu v Praze jako ředitel a přednosta restaurátorského oddělení. Zabýval se zejména restaurováním uměleckých děl a památek. Během druhé světové války působil ve Zlíně, kde se věnoval restaurování děl z kroměřížské obrazárny a nástěnných maleb dómu sv. Václava v Olomouci. Vydal české překlady životopisů významných sochařů, malířů a architektů, byl autorem knih věnujících se malířským technikám, problematice restaurování a památkové péče.
 
25. 11. Pinkava Josef105. výročí narození
 * 25. 11. 1919 Dobrošov
† 5. 4. 2006 Zlín
 
Filmový režisér. Absolvoval učitelský ústav v Náchodě. Působil ve zlínských filmových ateliérech (1946–1991). Je tvůrcem filmů zejména pro děti, např. Kapitán Korda (1970), Metráček (1971), Terezu bych kvůli žádné holce neopustil (1976), Kopretiny pro zámeckou paní (1980), Výbuch bude v pět (1984) ad. Byl spolupracovníkem Hermíny Týrlové. Za svou práci obdržel přes šedesát ocenění na domácích a zahraničních filmových přehlídkách. Obdržel Cenu města Zlína (1999). Je prvním nositelem Uznání za celoživotní dílo ve filmové tvorbě pro děti a mládež na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně (1997).
 
25. 11. Škapa Ivan 75. výročí narození
 * 25. 11. 1949 Zlín
† 23. 1. 1990 Praha
 
Rozhlasový a filmový dramaturg, scenárista. Absolvoval Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze (1969–1975). Působil jako knihovník ve Státní vědecké knihovně, vedoucí kina Filmového podniku hlavního města Prahy (1978), dramaturg rozhlasových her Československého rozhlasu (1978–1984), externí pedagog na Střední filmové škole v Čimelicích, redaktor obalů gramofonových desek v Supraphonu (1984–1985) a jako dramaturg Filmového studia Barrandov (1987–1990). Spolupracoval s ostravskou a bratislavskou televizí a Krátkým filmem Bratislava. Řada jím připravených rozhlasových her získala ocenění. Rozhlasovou pohádku Hastrmancká komedyje pod jeho jménem publikoval zakázaný autor Vladimír Semrád. Kvůli odmítnutí podepsání Anticharty a spoluautorství hry kritizující komunistický režim byl perzekvován. Je autorem mnoha filmových recenzí, pohádek a textů k dětským omalovánkám.
 
25. 11. Vaculík Jiří 60. výročí narození
5. výročí úmrtí
 * 25. 11. 1964
† 13. 7. 2019
 
Podnikatel. Studoval brněnskou konzervatoř. Spolu s Petrem Chmelou založil v roce 1992 společnost Tescoma. Zabýval se vývojem a designem výrobků. Byl spoluzakladatelem hudební skupiny Symfonik Rumpál.
 
25. 11. Živný Karel125. výročí narození
 * 25. 11. 1899 Plzeň
† 27. 11. 1973 Zlín
 
Malíř, grafik, ilustrátor, publicista. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Působil v Baťových závodech jako redakční malíř a posléze jako korektor. Podnikl studijní cesty po Řecku, Itálii, Francii, Belgii, Africe, Korsice, Holandsku, Dalmácii a Německu. Zabýval se olejomalbou, zejména krajinami Valašska a Zlínska.
 
28. 11. Horák Oldřich140. výročí narození
65. výročí úmrtí
 * 28. 11. 1884 Lechotice
† 1959
 
Pedagog a publicista. Absolvoval učitelský ústav v Příboře. Od roku 1903 působil jako pedagog na malotřídních školách na Holešovsku a Přerovsku, na obecné škole ve Štípě, na průmyslové škole ve Zlíně, jako ředitel Masarykovy pokusné obecné školy ve Zlíně (1932–1939), zemský školní inspektor v Brně (1945–1949) a jako pedagog na pedagogické škole pro vzdělání učitelů 1. stupně základní školy v Kroměříži (1950–1957). Věnoval se především metodickým problémům výuky českého jazyka na obecné škole. Je hlavním autorem publikace Metodika vyučování českému jazyku v druhém až pátém ročníku národních škol. Od roku 1932 spolupracoval s redakcí časopisu Komenský jako přispěvatel, posléze jako člen redakční rady, hlavní redaktor a redakční tajemník.
 
28. 11. Ornstein Desider130. výročí narození
85. výročí úmrtí
 * 28. 11. 1894
† 22. 3. 1939
 
Lékař – zubař. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1932). Působil jako zubní lékař v Blatné, Lounech, Veselí nad Lužnicí a na zubním oddělení Sociálního ústavu ve Zlíně. Po německé okupaci Československa kvůli svému židovskému původu zabil své dvě děti a následně spáchal sebevraždu. Je považován za jednu z prvních obětí nacismu v celém protektorátu.
 
30. 11. Tanská Nataša 95. výročí narození
10. výročí úmrtí
 * 30. 11. 1929 Praha
† 16. 7. 2014 Praha
 
Dramaturgyně, filmová herečka, prozaička. Dětství prožila ve Zlíně, za okupace se s rodiči přestěhovala do Trenčína. Absolvovala dramaturgii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (1951–1954). Působila jako redaktorka časopisů Kulturný život (1956–1963) a Kulturná tvorba (1963–1964), později jako dramaturgyně hraného filmu Slovenské filmové tvorby v Bratislavě (1964–1969) a redaktorka nakladatelství Albatros (1969–1970). Spolupracovala s Československou televizí v Bratislavě i v Praze. Hrála ve filmech Babička (1940), Preludium (1941), Předtucha (1947), Krakatit (1948), Bílá tma (1948) a Mladá léta (1952). Je autorkou knih pro děti a mládež a řady televizních a rozhlasových her.
 

Prosinec

1. 12. Hovorka Štěpán 75. výročí úmrtí
 * 6. 3. 1898 Pečky u Kolína
† 1. 12. 1949 Pečky u Kolína
 
Odbojář, voják, účastník protifašistického a protikomunistického odboje. Vyučil se strojním zámečníkem. Zúčastnil se první světové války a po jejím skončení v armádě zůstal. Působil jako zbrojíř u vojenského útvaru v Olomouci, v roce 1938 se s rodinou přestěhoval do Zlína. Během okupace se aktivně zapojil do druhého odboje a zúčastnil se bojů za osvobození Zlína v roce 1945. V roce 1948 se zapojil do protikomunistického odboje, kdy převáděl československé občany přes státní hranice a předával informace o Svitu Gottwaldov. Roku 1949 byl zastřelen příslušníky Státní bezpečnosti.
 
4. 12. Bartoš František 65. výročí úmrtí
 * 18. 5. 1900
† 4. 12. 1959
 
Lékař – stomatolog. Působil v Baťově nemocnici ve Zlíně. Stál u zrodu stomatologického oddělení, kde působil jako primář (1930–1957).
 
4. 12. Daňková Eva 60. výročí narození
 * 4. 12. 1964 Zlín 
Herečka. Absolvovala obor činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Působila v Mahenově činohře Národního divadla v Brně, ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a v Městském divadle Zlín (1992–). Působí i v dabingu, filmu a televizi. Namluvila role ve filmech a seriálech Lassie se vrací, Pobřežní hlídka, Tarzan aj. a hrála např. v seriálech Četnické humoresky, Ordinace v růžové zahradě, Okno do hřbitova a ve filmech Tchyně a uzený, Teambuilding ad.
 
4. 12. Šebestík Josef 80. výročí úmrtí
 * 16. 5. 1916 Hrádek na Vlárské dráze
† 4. 12. 1944 Tain (Skotsko)
 
Pilot 311. bombardovací perutě RAF. Působil v Baťových závodech ve Zlíně (1936–1938). V roce 1939 se ve Francii zapojil do zahraničního odboje. Po dvou letech byl zařazen ve Velké Británii k 311. československé bombardovací peruti RAF jako operační pilot. V prosinci 1944 zahynul při cvičném letu.
 
5. 12. Kašpárek Mikuláš185. výročí narození
125. výročí úmrtí
 * 5. 12. 1839 Zlín
† 28. 10. 1899 Vídeň
 
Starosta Zlína. V čele města stál dvakrát, v letech 1871–1881 a 1885–1899. Za svého působení usiloval o zřízení české měšťanské školy, to se povedlo až ve druhém období, v roce 1897 se přestěhovala do novostavby velké školní budovy u náměstí. V roce 1899 byl Zlín napojen na železniční trať (Otrokovice-Zlín-Vizovice).
 
5. 12. Prudká Alena 75. výročí narození
 * 5. 12. 1949 Zlín 
Etnografka, archeoložka, muzejnice. Absolvovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1968–1973). Působila v Muzeu Prostějovska (1974–1994) a jako vedoucí historicko-etnografického oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Zabývá se zejména proměnami tradičního zvykosloví a jeho soudobými formami, tradiční rukodělnou výrobou a dokumentací a ochranou památek lidového stavitelství. Významně se podílela na znovuvydání národopisného díla Františka Bartoše v Edici Zlínský kraj.
 
5. 12. Špaček Stanislav 25. výročí úmrtí
 * 18. 7. 1971 Zlín
† 5. 12. 1999 Zlín
 
Básník. Působil v Městském divadle Zlín jako jevištní technik. Většinu svých básní napsal v přelomovém období let 1988–1992, ovlivněn nekonformní hudbou, literaturou a životními postoji. Básně publikoval např. ve sborníku Situace, Adresa Zlín, almanachu Šuplík ad. Básně z jeho rukopisné pozůstalosti vybral Martin Stöhr a publikoval pod názvem Noční hráč.
 
10. 12. Hyblerová Ludmila 5. výročí úmrtí
 * 19. 7. 1930 Zlín
† 10. 12. 2019
 
Novinářka. Absolvovala Fakultu sociálních věd a publicistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Působila jako členka redakce závodního časopisu Průmyslové stavby, korektorka v Agrokombinátu Slušovice, v krajské redakci ČTK ve Zlíně a v redakci listu Naše pravda. Publikovala řadu rozhovorů, reportáží a literárních portrétů zajímavých osobností z oblasti výtvarné, divadelní i filmové. Získala cenu Novinářská křepelka za pohotovost, aktuálnost a profesionální úroveň článků (1993).
 
13. 12. Obdržálek Marek 75. výročí narození
 * 13. 12. 1949 Kroměříž 
Hudebník. Působil jako houslista v Moravské filharmonii Olomouc, Košické státní filharmonii, Filharmonii Bohuslava Martinů a jako koncertní mistr v Xoven Orquestra v Santiago de Compostela. Byl ředitelem Filharmonie Bohuslava Martinů (1990–2004) a ředitelem kulturního domu Otrokovická Beseda (2005–2013).
 
14. 12. Abrhám Josef 85. výročí narození
 * 14. 12. 1939 Zlín
† 17. 5. 2022 Praha
 
Herec. Absolvoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze (1962). Působil v Divadle na Vinohradech, Národním divadle a v Činoherním klubu v Praze. Je nositelem Ceny ministra kultury za roli Karla Čapka ve snímku Člověk proti zkáze. Získal cenu Český lev za mužský herecký výkon v Šakalích létech (1993), byl nominován za nejlepší vedlejší mužský herecký výkon v Krásce v nesnázích (2006) a za nejlepší hlavní mužský herecký výkon v Odcházení (2011). Spolupracuje s televizí a rozhlasem. Hrál např. ve filmech Anděl páně, Všichni moji blízcí, Andělské oči, Šakalí léta, Svatební cesta do Jiljí, Trhák ad. a seriálech Trpaslík, Nemocnice na kraji města, Cirkus Humberto ad.
 
14. 12. Baroš Bedřich 50. výročí úmrtí
 * 24. 6. 1936 Tylovice
† 14. 12. 1974 Brno
 
Malíř, grafik, sportovec – hokejista. Absolvoval Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně. Po příchodu do Zlína působil jako hokejový brankář, posléze jako propagační grafik ve Svitu (1959–1974). Byl členem výtvarné skupiny 5+2. Zabýval se vrstvenou malbou a figurální tvorbou.
 
17. 12. Salaquardová Jarmila 25. výročí úmrtí
 * 20. 2. 1903 Zdounky
† 17. 12. 1999 Uherské Hradiště
 
Lékařka – pediatrička. Byla první primářkou dětského oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (1937–1947). Stála u založení Kojeneckého ústavu v roce 1947. Jako ředitelka zde působila až do jeho zrušení.
 
21. 12. Vořechová-Vejvodová Marie135. výročí narození
50. výročí úmrtí
 * 21. 12. 1889 Březnice u Zlína
† 18. 2. 1974 Praha
 
Malířka, ilustrátorka, grafička, keramička. Absolvovala uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Ilustrovala převážně dětské knihy, např. knihy Broučci, Babička, Erbenovy pohádky. Výtvarně zpracovala Zlín a práci dělníků v Baťově továrně. Ve své tvorbě zachytila rázovitost kraje mezi Zlínem, Březnicí a Kudlovem.
 
22. 12. Benkovsky-Pivovarová Zoja 90. výročí narození
 * 22. 12. 1934 Zlín 
Archeoložka. Zabývá se zejména starší, střední a mladší dobou bronzovou ve střední Evropě. Absolvovala archeologii na bratislavské univerzitě. Působila v Krajském muzeu v Bojnicích a v Archeologickém ústavu Slovenské akademie věd. Po emigraci do Rakouska působila v muzeu v Eisenstadtu a v Prehistorické komisi Rakouské akademie věd. Publikuje v řadě českých, slovenských a rakouských odborných časopisů. Působila v národopisném souboru Lúčnica.
 
22. 12. Frajt Marcel 55. výročí narození
 * 22. 12. 1969 Havířov 
Fotbalový trenér. Působil jako trenér mládeže FC Fastav Zlín (2012–2016) a MFK Karviná (2016–2019). Od roku 2019 trénuje mládež FC Baník Ostrava. Získal Cenu Salvator 2013 a cenu fair play v anketě Sportovec roku 2013 Zlínského kraje za záchranu života šestnáctiletého hráče.
 
23. 12. Jahoda Bohumil 55. výročí úmrtí
 * 11. 6. 1910 Bystřice pod Hostýnem
† 23. 12. 1969 Zlín
 
Sochař, medailér, návrhář hraček, designér strojů a nástrojů. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a Akademii výtvarných umění v Praze. Působil ve Studijním ústavu ve Zlíně, v Baťových závodech, Fatře Napajedla a jako pedagog na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Je autorem bronzové sochy Koželuha před hotelem Moskva a několika uměleckých náhrobků na Lesním hřbitově ve Zlíně. Jeho plastiky a reliéfy je možné nalézt ve veřejných budovách ve Zlíně, Bystřici pod Hostýnem i v dalších obcích v kraji.
 
27. 12. Dostál Ivan 80. výročí narození
 * 27. 12. 1944  
Sportovec – volejbalista. Působí jako trenér VSC Fatra Zlín. Získal Cenu za mimořádný přínos zlínskému sportu za rok 2014 (2015) a pamětní stříbrnou medaili Českého volejbalového svazu (2022).
 
29. 12. Sládeček Svatopluk 55. výročí narození
 * 29. 12. 1969 Zlín 
Architekt, designér. Absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1988–1994). Působí jako vedoucí ateliéru New Work v Brně (1995–). Je držitelem řady architektonických ocenění, např. Ceny Grand Prix Obce architektů (2003) v kategorii interiér. Je autorem mj. nákupního centra Zlaté jablko, Open housu a chráněného bydlení ve Fryštáku, Obecního domu v Lukovečku, řady projektů rodinných domů a dalších staveb.
 
Bouc Petr 60. výročí narození
 * 1964 Zlín 
Překladatel, scenárista. V emigraci v USA absolvoval obor filmové umění na Hunter College v New Yorku. Je autorem scénářů ke krátkým filmům Amputace a Tajemství.
 
Cetkovský Vladimír 50. výročí narození
 * 1974  
Básník, aforista, satirik. Absolvoval Vysoké učení technické v Brně a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Působí na zlínském pracovišti Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Své dílo vydal svépomocí ve 120 svazečcích.
 
Hala František 15. výročí úmrtí
 * 28. 3. 1907 24.06.1979
† 9
 
Dirigent, hudebník – hráč na křídlovku, skladatel. Absolvoval vojenskou hudební školu v Praze. Působil ve vojenských kapelách v Praze a u 6. Hanáckého pluku v Olomouci. Po odchodu do civilu působil v Baťových závodech jako kalandrista v gumárnách a v dechovém orchestru, jako sólista na křídlovku (1929–1950) a dirigent (1946–1950) a v dechovém orchestru Závodního klubu ROH Svit-ZPS Gottwaldov (1950–1972), jako dirigent a skladatel. Pro zlínský dechový orchestr napsal desítky skladeb.
 
Koller Ludvík190. výročí narození
 * 1834 Zlín
† 6. 2. 1906 Smržice
 
Katolický kněz, spisovatel. V roce 1866 založil v Dubanech u Prostějova čtenářský spolek Pokrok, kde pořádal pravidelná večerní čtení a seznamoval věřící s novými poznatky ze všech oborů. Založil školní knihovnu v Nákle a proslul také jako vynikající včelař.
 
Kršák Karel 65. výročí narození
 * 1959 Zlín 
Kartograf. Působil ve firmě Shocart (1991–2023), kterou spolu s Bohumilem Hájem, Jiřím Šumberou a Zbyňkem Krejčíkem založil. Firma Shocart získala zvláštní ocenění Kartografické společnosti České republiky za nejvyšší počet ocenění v soutěži Mapa roku (2008). Zabývá se orientačním během. Byl tvůrcem mapových podkladů pro orientační sporty (1977–2004).
 
Mikl Libor 75. výročí narození
 * 1949  
Hudebník. Je šéfdirigentem a uměleckým vedoucím Sdružení dechového orchestru mladých Zlín a zakladatelem a ředitelem Základní umělecké školy Morava.
 
Podstatský z Prusinovic Kryštof Karel380. výročí úmrtí
 *
† 1644
 
Šlechtic, majitel zlínského panství. Byl povýšen do panského stavu (1627). Působil jako nejvyšší dvorský sudí na Moravě (1625–1628). Stál v čele komise věřitelů, dohlížejících na správu zlínského panství. Byl majitelem zlínského panství (1630–1644), Veselíčka a Bartošovic.
 
Serényi von Kis-Serény Gabriel360. výročí úmrtí
 *
† 1664
 
Šlechtic, majitel zlínského panství. Byl povýšen do panského stavu (1656). Působil jako moravský zemský hejtman (1655–1664). Byl majitelem panství Zlín (1655–1664).
 
Stibora Petr 60. výročí narození
 * 1964  
Architekt. Absolvoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně (1986). Působil v Centroprojektu ve Zlíně. Působí jako architekt ve společnosti Tescoma (1999–), kde vytvořil architektonické řešení prodejen. Je nositelem řady architektonických ocenění, např. Grand Prix, Stavba roku apod. a designérských, např. Grand Prix ČR, Red Dot v Německu a Good Design v USA. Zabývá se historickou architekturou. Podílel se na návrzích interiérů a exteriérů zámků v Hranicích a Holešově a řady historických lékáren.
 
Stolařík Tomáš 55. výročí narození
 * 1969 Karlovy Vary 
Herec. Studoval vyšší hereckou školu při Jihočeském divadle (1990–1993). Působil v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (1990–1993, 1994–1999), Divadle F. X. Šaldy v Liberci (1993), Západočeském divadle v Chebu (1999–2002), Městském divadle Zlín a v Divadle v Celetné v Praze. Jako asistent režie spolupracoval s Jiřím Menzelem, Janem Kačerem ad. Jako režisér působil v českobudějovickém amatérském divadle.
 
Strnadel Jaroslav 80. výročí narození
 * 1944 Malenovice 
Architekt, urbanista. Absolvoval Fakultu strojní Vysokého učení technického v Brně a architekturu na École Supérieure des Beaux Arts v Paříži. Působil jako inženýr v ČKD Praha a jako architekt-urbanista při francouzském ministerstvu kooperace a zahraničních věcí. Zabýval se zejména tematikou výstavby měst v zemích třetího světa. V roce 1969 emigroval do Francie, kde v roce 1980 získal občanství.
 
Strojil Jaroslav 90. výročí úmrtí
 * 10. 3. 1878 Zlín-Malenovice
† 1934
 
Tiskař. Vyučil se knihtiskařem u firmy Lambert Klabusay v Holešově. Působil v Kroměříži, Polné a Rokycanech a jako technický ředitel Tiskáren národně sociálního dělnictva v Praze (1906–1909). Založil knihtiskárnu a nakladatelství Jar. Strojil v Přerově, tiskl regionální deník Přerovský obzor a spolu s pražským nakladatelstvím Ant. Strojil většinu publikací pražského Památníku odboje. Byl funkcionářem Svazu grafických grémií, členem obecního zastupitelstva a městské rady Přerova a několika spolků, např. pěvecko-hudebního spolku Přerub.
 
Švrčková Renata 50. výročí narození
 * 1974 Zlín 
Herečka. Působí na Malé scéně Zlín, od roku 2004 jako ředitelka. Je spoluautorkou publikace o historii Malé scény. Na divadelním festivalu FEMAD 2008 v Poděbradech získala ocenění za nejlepší ženský herecký výkon ve hře Horká linka.
 

Poslední změna: 29.12.2023